Page 15

DSC6042

1 67499 - OLIERA VETRO SOFFIATO CC 500 2 67498 - OLIERA VETRO SOFFIATO CC 250 2

1

3 48759 - OLIERA VETRO RICICLATO BORMIOLI CC 250

3

4 46535 - OLIERA VETRO RICICLATO BORMIOLI CC 220 4

88GS2963

O L I E R E V E T R O S O F F I AT O 1 57123 - OLIERA PIRAMIDE CC 250 1 57124 - OLIERA PIRAMIDE CC 500 2

2 57125 - OLIERA SFERA CC 250

1

2 57126 - OLIERA SFERA CC 500

DSC6041

1 57127 - OLIERA/ACETIERA VETRO SOFFIATO 2

2 57128 - OLIERA/ACETIERA VETRO SOFFIATO 3

3 57129 - OLIERA/ ACETIERA VETRO SOFFIATO

1

264

Catalogo TAVOLA E BUFFET - MIRANT  

Catalogo TAVOLA E BUFFET - MIRANT