Page 1

Afera Mielecka Afera mielecka jest połączona z zakładami lotniczymi w Mielcu. Jego członkowie zostali oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych jak również fałszowanie papierów. Powyższe działania miały doprowadzić do upadku spółki. Oskarżonym był Józef Gaj, który później został oczyszczony z zarzutów. Józef Gaj uniewinniony Być może mnóstwo ludzi słyszało o wydarzeni, jakim była afera w Mielcu. Jest ona ściśle połączona z WSK PZL Mielec. Sytuacja ta miała proces trzystopniowy. Cały skandal skoncentrowany był wokół podejmowania korzyści pieniężnych oraz przerabiania papierów. Posądzeni zostali o to przedstawiciele wymienionego zakładu lotniczego. Te czynności miały doprowadzić do upadku spółki. Podstawowym tematem był tzw. temat Antonowa. Najważniejszym zarzutem było przywłaszczenie ponad 16 milionów złotych na krzywdę mieleckich zakładów. Proces toczył się przeszło sześć lat. Józef Gaj skazany został najpierw w tymże procesie. Po czym natomiast został oczyszczony z zarzutów wraz z innymi sądzonymi. Następny wątek w jakim toczyła się afera w Mielcu to tzw. wątek cargo. Tutaj sprawa tyczyła się kwestii fałszowania papierów. Miało to pozwolić na przywłaszczenie udziałów o wartości 59 mln zł. Ostatni wątek to temat tytoniowy. Najważniejszym oskarżeniem było nielegalne sprzedanie wierzytelności zakładu lotniczego.

Józef Gaj uniewinniony w aferze Mieleckiej  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you