Issuu on Google+

TR~IE{TE-}I VIA}A! WWW.PLAYBOYROMANIA.RO

OCTOMBRIE 2010 NR 10 (132) • 8,9 LEI

CEASUL,

MOVIE STAR

LOREDANA: DESPRE CLITORIS {I AL}I DEMONI

©1999 Attica Media RMN; ©2010 PLAYBOY, as to materials published in the April, October, 2010 U.S. Edition of PLAYBOY.

4X4X4 DOU~ FETE JOHN VARVATOS:

ÎN 4 MA{INI

PAPUCI, SANDALE {I UNGHIILE DE LA PICIOARE

ANDREEA POPA fata din

farmville

NICIODAT~ TOAMNA NU FU MAI FRUMOAS~!

GHINION!

13 MITURI DESPRE SEX

FIESTAAA!

NOUL

PLAYBOY.RO

JOC DE GLEZNE

CUM S~ ALERGI UN MARATON F~R~ S~ CR~PI


editorial

|n glum`, JOHN VARVATOS spune despre sine c` este unul dintre pu]inii creatori de mod` care nu e gay. |n serios, [i-a f`cut ucenicia la Ralph Lauren [i la Calvin Klein, \nainte de a deveni un gigant al modei de peste ocean. Nu \n ultimul r\nd, e omul care a inventat boxerii mula]i [i conver[ii f`r` [ireturi. Iar \n timpul liber, r`m\ne un rocker \nr`it.

Pe CRISTINA BÅTLAN, proprietara Musette (o afacere de familie de circa [ase milioane de euro) o [ti]i mai degrab` din emisiunea “Arena leilor” [i din revistele de business, unde reu[e[te s` acapareze spa]iul restr\ns al romåncelor de succes. Din culisele unui succes \ncununat de ambi]ii interna]ionale, am extras c\teva idei [i sfaturi salvatoare pentru cei amor]i]i \n idealuri nerealizabile.

|ntre LOREDANA GROZA care c\[tiga trofeul Festivalului Mamaia \n ’86, Loredana care c\nta cu BUG Mafia cinci ani mai t\rziu “Lumea va fi a mea” [i Lori de ast`zi, care lanseaz` clip 3D, nu e nici o diferen]`. Acela[i spirit t\n`r, acela[i nonconformism, doar un statut (incontestabil) de div` c\[tigat pe parcurs, din care rezid` for]a unui dialog total neconven]ional realizat special pentru acest num`r PLAYBOY.

Pictorialul din Playboy US din februarie 1990 i-a adus PAMELEI DENISE ANDERSON o notorietate cel pu]in egal` cu cea dob\ndit` \n urma rolurilor din Home Improvement [i Baywatch. De-atunci, se ]ine bine (de[i ur`[te exerci]iile fizice) [i se tot face remarcat` ba ca actri]`, ba ca sex simbol, ba ca ambasador PETA. Noi am \nt\lnit-o la Snagov.

MIHAI CECIU este cel mai titrat ceasornicar din Romånia [i \n top 10 cei mai valoro[i orologieri din re]eaua interna]ional` Omega. De obicei, presteaz` servicii de guru al ceasurilor la noi \n revist`, \ns`, de data aceasta, s-a \ntrecut pe sine \nsu[i [i a scris un minunat [i revelator articol despre ceasurile pe care le poart` actorii \n filme. Ce e uluitor este c` articolul a fost scris f`r` prea mult` cercetare pe internet, autorul fiind \n ma[in`, \n drum spre Elada, c\nd l-a scris. Check it out!

2 c OCTOMBRIE 2010

Iepura[ul de Farmville Felicit`ri! }ine]i \n m\n` ultimul num`r din PLAYBOY Romånia, al 132-lea ap`rut la noi. Este, cu siguran]`, mai bun dec\t cel precedent [i mai slab dec\t cel care urmeaz`. |n fiecare lun`, \ncerc`m s` v` aducem cele mai spectaculoase articole scrise de oameni care au tr`it ce povestesc, s` producem cele mai rafinate pictoriale cu vedete autohtone [i s` ambal`m totul \ntr-o glazur` de optimism foarte necesar` vremurilor pe care le travers`m. |n num`rul de fa]`, v` recomand c`lduros articolul \n care Mihai Ceciu face inventarul ceasurilor de la m\inile vedetelor din filme, povestea primului maraton alergat de un b`iat de birou, sau top 10 al c`r]ilor pe care trebuie (insist, trebuie!) s` le citeasc` orice b`rbat. Eu nu a[ rata nici interviul-eveniment cu Loredana, ori lista de mituri sexuale care populeaz` mentalul colectiv, demontate exemplar de o domni[oar` care a v`zut multe. Last but not least, v-o recomand pe Andreea Popa, vedeta noastr` de copert`, care demonstreaz` c` bel[ugul nu e o doar o vorb` de d\n[ii inventat`. Recunosc, dup` ce am pozat-o \n vie, am primit cadou pe Facebook de la ea un iepura[ pentru ograda mea din Farmville. Arat` frumos, e un iepuroi de nivel foarte mare. Tipa joac` Farmville cu campionii, v-am zis. B`ie]i, fete, \ncepe sezonul de hardcore clubbing, \ncep petrecerile grave, iar distrac]ia indoor a[teapt` doar prima ploaie de toamn`. L`sa]i criza pe seama domnilor care discut` interminabil pe posturile de [tiri [i ie[i]i \n cluburi [i restaurante, lua]i cu asalt Centrul Istoric [i distra]i-v`. O via]` ave]i. Tr`i]i-o! C`t`lin Mih`il` Redactor-[ef

P.S. Am uitat ce era mai important: lans`m noul www.playboy.ro! Nu uita]i s` ne urm`ri]i [i pe Facebook sau Twitter. Tot noi s\ntem.


sumar

octombrie

PICTORIALE 16 l SEDUC}IA MAFIEI Gangsteri & Playmates 38 l ANDREEA POPA Din Farmville la ferma viticol` 52 l MISS OCTOMBRIE Candice Boucher - Safari erotic

EXCLUSIV 34 l 20 DE |NTREB~RI: John Varvatos 48 l FREDDIE ROACH Un om cu m`nu[i 64 l OFF ROAD EXPERIENCE 68 l INTERVIU Loredana Groza 74 l CEASUL, MOVIE STAR De la Chaplin la Clooney 80 l QUIZ I Have a Dream 84 l MITURI SEXUALE

MASCULIN 24 l CARTE Na[ul – album de familie 30 l MUZIC~ Via]a ca un playlist 32 l FILM L’Americano

PLAYBOY EGO 94 l ON THE RUN Lec]ia maratonului 100 l PLAYBOY PAMELA PARTY 109 l CONSILIER 117 l ADVERTISING GURU |nc\ntat de cuno[tin]`

4 c OCTOMBRIE 2010

>38

ANDREEA POPA


b

f

Edi]ia romån`

C~T~LIN MIH~IL~ redactor [ef LILIANA URIAN editor RAMONA POP editor R~ZVAN ANGHELESCU art director MARIUS GHEORGHIU senior designer CAMELIA TUDOR prepress colaboratori DORU AM~RIUC~I, FELICIA BRIGHID~U, DRAGO{ CRISTESCU, FLORIN DUMITRESCU, NICU PAN~, CLAUDIA FILIP, IOANA HALUNGA, LORENA LUPU, IRINA MARINESCU, CRISTIAN MUNTEANU, C~T~LIN P~DURARU, ADRIANA POPESCU, ADRIAN STOICOVICIU Editor at large

DAN-SILVIU BOERESCU publicitate IULIAN ICHIM director LAURA P~UN sales manager ANDREEA MARINESCU traffic executive MIHAELA CONSTANTINESCU marketing & pr executive LILIANA VOICA prelucrare de imagini IULIAN SZIDELO director produc]ie departament financiar ANGELA IORDAN director financiar MIHAELA BULIGA, IOANA MARTIN, MIRELA OLTEANU tipar MEGAPRESS S.A. difuzare RAUTAKIRJA, TUTUN {I ZIARE, HACHETTE 021.210.65.30; 021.210.65.32

surse foto Photoland, Guliver, Hepta, Reuters, Northfoto, Red Dot, Mediafax, Rompres [i alte surse editor ATTICA MEDIA RMN CEO MASSIMO MONTI g general manager g R~ZVAN RO{U Adresa: Str. Ing. Emil Balaban, nr. 14, sector 1, Bucure[ti Tel.: 0314.136.200; Fax: 0314.250.472; E-mail: playboy@atticamedia.ro www.playboyromania.ro Conform art. 205-206 din Codul Penal, responsabilitatea privind informa]iile [i opiniile publicate \n revist` apar]ine exclusiv autorilor. PLAYBOY (ISSN 1454-7538) Octombrie 2010, num`rul 10 (132) Publicat lunar \n edi]ie na]ional`

c USA

HUGH M. HEFNER editor-in-chief ROB WILSON art director GARY COLE photography director

PLAYBOY ENTERPRISES

ALEX VAICKUS president JIMMY JELLINEK chief content officer MARKUS GRINDEL managing director, international print/digital

PLAYBOY INTERNATIONAL PUBLISHING

DAVID WALKER publishing & editorial director MARY NASTOS manager/publishing services GABRIELA CIFUENTES international publishing administrator WILLIAM ANSELL editorial coordinator VERONICA REYES editorial administrator PLAYBOY, PLAYMATE, PLAYMATE OF THE MONTH, PLAYMATE OF THE YEAR, RABBIT HEAD DESIGN and FEMLIN DESIGN are trademarks of and used under license from Playboy Enterprises International, Inc. Nici un material din revist` nu poate fi preluat sau reprodus par]ial f`r` acordul SCRIS explicit al Attica Media RMN, ISSN 1454–7538

Publica]ie auditat` de BRAT

Publica]ie ce beneficiaz` de rezultate de audien]` conform Studiului Na]ional de Audien]` m`surate \n perioada iunie 2008 – iunie 2009


BUZZ SEDUC}IE PROFIL SHOWROOM CARTE FILM

GASTROWINE

OCTOMBRIE 2010 c 7


in

buzz

C\nd o bubi]` e mai grea dec\t un r`zboi B`rbatul e puternic [i curajos prin defini]ie. Car` frigidere pe sc`ri, d` pumni \n discotec`, v\neaz` mistre]i sau, dac`-i musai, chiar merge la r`zboi. Exist` doar c\teva substantive \n fa]a c`rora vitejia-i p`le[te. Text de Simona Tache (simonatache.ro); foto: Guliver/GettyImages

Amenin]area cu seringa

N-am v`zut femei le[in\nd \n fa]a iminen]ei unei injec]ii, dar am v`zut b`rba]i preling\ndu-se suav de pe scaunul pe care urma s` li se recolteze s\nge pentru analize. I-am mai v`zut \mpr`[tiindu-se ca vr`biu]ele speriate, de frica unui ac mic, mic, mic, cu care urma s` li se fac` un vaccin. Sau invoc\nd c` au o \nt\lnire important` pe Marte, la care deja au \nt\rziat, ca s` evite o-n]ep`tur`-n fund. |ntreba]i ce ar prefera \ntre o rang`-n cap [i o injec]ie, foarte mul]i ar c\nt`ri \ndelung cele dou` op]iuni, p\n` s` dea un r`spuns. {i nu to]i ar alege injec]ia.

\i face s` se team` pentru via]a lor mai mult dec\t o mitralier` \nc`rcat`. Despre mitralier` [tiu tot, dar despre bubi]` mai nimic, deci e clar care dintre ele-i mai periculoas`. De ce a ap`rut zgaiba cu pricina? Cum poate s` evolueze? Oare durerea aia de cap de acum 16 zile, 2ore [i 35 de minute o fi avut leg`tur` cu ea? Oare o s` se lase [i cu febr`? Oare degetul mic de la picior a pulsat, acum doi ani, ca s` prevesteasc` aceast` bubi]`? Oare va trebui t`iat bra]ul care-o g`zduie[te? Sau am\ndou` bra]ele?

“S\nt terminat, am o bubi]`”

“|nchide geamul, c`-mi curge nasul [i nu vreau s` r`cesc mai r`u!”

C\te femei nu [i-au v`zut b`rba]ii gata s` sar`-n foc pentru ele? Multe. Cam tot at\tea i-au v`zut \ns` [i profund descump`ni]i de o bubi]`. O bubi]`

Cunoa[te]i fraza de mai sus, da? Dac` sunte]i femeie, a]i auzit-o de la jum`tatea voastr`, dac` sunte]i b`rbat, v` apar]ine, iar, dac` sunte]i un

8 c OCTOMBRIE 2010

b`rbat r`cit, poate tocmai v` preg`tea]i s-o rosti]i. B`rbatul r`cit se poart` cu sine ca [i cum ar fi un bibelou. P`[e[te u[or [i cu grij`, ca nu cumva s` se sparg`, are o privire care exprim` suferin]` [i se fere[te cu agilitate din fa]a oric`rei cr`p`turi prin care ar fi posibil s` poat` p`trunde o adiere de curent. Cel mai \n siguran]` se simte atunci c\nd st` \n pat, sub plapum`, iar iubita \i car`, la pat, ceiu]uri [i p\inic` pr`jit` cu untule]. B`rba]i c\nd e vorba de pericole serioase, copii c\nd e vorba s` le curg` un pic mucii, cam a[a s\nt reprezentan]ii sexului tare. De ce? Habar n-am, dar mi se pare extrem de amuzant. M` \ntreb \ns` de ce nu se poate profita de aceast` stare de fapt. De ce, de exemplu, nu se pot \nlocui toate armele de r`zboi cu seringi sau cu gemule]e prin care p`trunde curent? B


INTR~ ÎN JOCUL SEDUC}IEI!

` t n i z e r p Y PLAYBO e d ` m a g a s prima ` m a d e d i r parfumu Cine spune c` b`rba]ii trebuie s` fac` \ntotdeauna primul pas? \n orice caz, nu b`rba]ii! |n fiecare fat` exist` un instinct al flirtului, care abia a[teapt` s` intre \n jocul seduc]iei. De aceea, legendarul brand PLAYBOY lanseaz` trei parfumuri irezistibile pentru femei, care le vor ajuta s` \l cucereasc` pe tipul cel mai dr`gu] din orice \nc`pere. Adic` pe tine. Trebuie doar s` ape[i [i jocul \ncepe!

Play It Spicy

Un parfum floriental remarcabil, Play It Spicy este cel mai sexy [i mai \ndr`zne] dintre cele trei parfumuri, plin de senzualitate [i magnetism. Acest parfum str`lucitor de sear` se deschide cu un amestec vibrant de rodie, cocktail Bellini [i zmeur`, care evoc` atmosfera ame]itoare a unei petreceri senza]ionale. |n inima parfumului, vei g`si o combina]ie floral` deosebit` care \i va seduce sim]urile: elegantul crin japonez, floarea pasiunii [i heliotropul. Acestea deschid drumul c`tre notele finale, bogate [i lini[tite, de ambr`, lemn de santal [i esen]` de vanilie, care vor l`sa o impresie greu de ignorat.

Disponibile din septembrie 2010, primele parfumuri de dam` lansate de Playboy se numesc: Play It Lovely, Play It Sexy [i Play It Spicy. Fiecare dintre aceste noi parfumuri ademenitoare reprezint` o etap` din procesul seduc]iei – flirtul, tenta]ia [i subjugarea total`.

Play It Sexy

Un parfum mai \ntunecat [i mai senzual, Play It Sexy este ideal pentru o ]inut` de sear` sau pentru momentele \n care te \mbraci special pentru o ocazie. Acest parfum senzual [i sofisticat \n acela[i timp se deschide cu o avalan[` de prospe]ime (grapefruit roz [i mandarin`, amestecate cu o not` condimentat` de piper roz) [i, pe m`sur` ce \l por]i, se transform` \ntr-o combina]ie exotic` de ceai de iasomie, osmanthus [i licorice. Notele de baz`, bogate [i seduc`toare, sunt cele de vanilie, patchouli, lemn de santal [i boabe de tonka, pentru a \ntregi efectul de atrac]ie.

Play It Lovely

Perfect pentru un flirt la lumina zilei, Play It Lovely inspir` acea inocen]` juc`u[` care va seduce \ntotdeauna f`r` gre[. Poart`-l atunci când vrei s`-]i compui un look natural, pentru a-l atrage [i a-l provoca s`-[i doreasc` s` afle mai multe despre tine. Acesta este primul pas sigur c`tre seduc]ie. 10 c OCTOMBRIE 2010


in

buzz

Numai [ase-s norocoase! Un studiu din Anglia a ar`tat c` 80% din cuplurile care purtau [osete în timpul actului sexual au ajuns la orgasm, în timp ce doar 50% din cei f`r` [osete au reu[it aceea[i performan]`

GHINION: 13 ore de produc]ii video sînt urcate în fiecare minut pe youtube

Cercet`torii au demonstrat faptul c` productivitatea angaja]ilor unei companii este sever afectat` dac` temperatura este mai mic` de 22 de grade celsius sau mai mare de 25.

7500 $ cost` un polo antiglon] de la Miguel Caballero. Tricoul poate opri f`r` probleme un glon] de nou` milimetri.

Cele dou` mari cauze ale impoten]ei temporare la b`rba]i sînt fumatul [i pantalonii strîn[i pe trup.

Un studiu recent a ar`tat c` b`rba]ii care beau ap` mineral` sau b`uturi carbogazoase pompeaz` cu pîn` la 30% mai pu]in` sperm` decît cei c`rora le plac b`uturile f`r` acid.

3% dintre fem mei î[i planific` treburile gospod`re[ti în timp ce fac sex gospod`re[t

Cel mai lung g penis aviar este de]inut de r`]oiul argenti ent nian de lac: 42.5 cm

 Mai multe femei decît b`rba]i vorbesc urît în tipul sexului.  50% dintre cei 500.000.000 de utilizatori de facebook intr` pe site în fiecare zi În Philadelphia [i Dallas, num`rul conturilor de facebook tinde s`-l egaleze pe cel al locuitorilor, adic` în jur de 1.500.000

88% dintre femeile din America se simt mai atrase de posesorii de ma[ini hibride decît de cei care au ma[ini sport. Pe pia]a insemin`rilor artificiale, se cer foarte mult ochii alba[tri. De aceea, banca de sperm` danez` Cyros Interna]ional export` în peste 60 de ]`ri [i au peste 1000 de sarcini pe an.

GHINION #2: 13% dintre femei s-au uitat la materiale porno în timpul orelor de serviciu.

12 c OCTOMBRIE 2010


in

showroom

Batman, Batman! A[a cum \n hipism exist` cai purs\nge arab, la

Milano mi-am dat seama c` exist` un automobil purs\nge japonez. Se nume[te Shinari. Text de C`t`lin Mih`il`; Foto: Mazda

MAZDA A IMPRESIONAT îîn ultimii ani din punct de vedere al designului, iar ce va urma va fi înc` [i mai spectaculos. Lucrul se datoreaz` unui proces de maturare (cam ca la vin!) a echipei designerilor produc`torului japonez. Am participat la Milano (capitala designului!) la un workshop de design ]inut de cei trei [efi de design ai echipelor Mazda din Japonia, Germania i [ii SUA SUA, precum [ii de d [eful f l celor l trei, Maeda san, un japonez cu alur` [i privire de samurai. Cei patru au prezentat un nou prototip, Shinari, care anticipeaz` liniile mari de design exterior [i interior pe care le va urma Mazda în urm`torii ani. CONCEPTUL SHINARI arat` atît de spectaculos încît, dac` va fi fabricat vreodat` în serie, prima comand` va fi probabil din partea lui Batman însu[i, iar a doua din partea mea. Noile linii de design Mazda sînt intitulate scurt, à la japonaise, KODO – Soul of motion. Ideea de baz` în designul exterior este c` ma[inile Mazda las` impresia de mi[care [i cînd stau pe loc, ceea ce este foarte adev`rat dac` v` 14 c OCTOMBRIE 2010

uita]i la liniile ma[inii din imagine. Oricît de comercial ar putea p`rea sloganul „soul of motion”, v` asigur c` japonezii nu vorbesc aiurea nici în general [i nici în cazul de fa]`. SHINARI E UN MODEL atît de musculos [i de încordat încît, dac` stai lîng` el, o faci cu teama c` la un moment dat, o s` sar` pe tine ca un leopard. Citi]i rîndurile unui iubitor [i posesor d de ma[in` i ` jjaponez` ` care a r`mas interzis lîng` coupe-ul desenat de Maeda & Co. Diferen]a între ce în]elegeam eu prin design japonez [i

ce am v`zut acolo e cea dintre ]uic` [i p`linc`: }uica mai intr` cum mai intr`, dar la p`linc` r`mîi f`r` aer. PARALELA E UN PIC deplasat`, recunosc, pentru c` vorbim totu[i despre o ma[in`. Interiorul lui Shinari e [i el SF, cu un cockpit care te strînge în pumnul s`u ca pe un gînd`cel, senza]ia fiind îns` de siguran]` [i control spre deosebire de cea a gînd`celului î d` l l i Elenei El i Farago. F Tabloul T bl l de bord prezint` cadrane inspirate din designul ceasurilor de la Porsche Design [i o consol` care duce cu gîn-

dul la Enterprise, nava amiral a Federa]iei din Star Trek. Pielea moale [i materialele de bun` calitate rezoneaz` din plin cu ideea de premium, în vreme ce dispunerea consolelor [i liniile pe care le creeaz` duc cu gîndul la mi[carea înainte. A[a cum în hipism exist` cai pursînge arab, la Milano mi-am dat seama c` exist` un automobil pursînge japonez. E Shinari. B


in

seduc]ie 100%

Seduc]ia mafiei Text de C`t`lin Mih`il`

Mafia II este jocul video a[teptat cu sufletul la gur` de to]i fanii jocurilor cu gangsteri. Grafica superb` [i mai ales scenariul alert fac din acest joc video unul din cele mai imersive din acest gen. Parcursul clasic al sp`rg`torului m`runt care ajunge cap mafiot reu[e[te s` ]in` juc`torul în priz` vreme de vreo 10-15 ore. Dialogurile sînt excelent scrise [i magistral interpretate de actori cu voci expresive, iar atmosfera e foarte bine creionat` prin trei posturi de radio care difuzeaz` muzic` [i reclame din epoc` (Chuck Berry, The Andrews Sisters, Duane Eddy, The Monotones, Rusty Draper etc.). Unul din cele mai interesante lucruri la acest joc este c`, între asasinate, jafuri, tr`d`ri [i urm`riri de strad`, personajul principal colec]ioneaz` reviste PLAYBOY. În total, sînt 50 de buc`]i ascunse în joc, fiecare din ele avînd un centerfold cu playmate din anii ’60. Nu mai conteaz` c` ac]iunea jocului se petrece la sfîr[itul anilor ’40, cînd Hugh Hefner nici nu se gîndea la PLAYBOY (primul num`r a ap`rut în decembrie 1953!). Important este c`, prin acest artificiu, jocul are cam tot ce î[i poate dori un b`rbat . Am f`cut, în paginile care urmeaz`, o selec]ie din cele 50 de playmates care apar în joc. V` invit`m s` le descoperi]i pe restul jucînd Mafia II. B 16 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 17


in

seduc]ie 100%

18 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 19


ego

games

Mobil 1 Global Challenge

テ始cle[tarea toamnei i-a avut ca protagoni[ti pe bloggerii de frunte [i pe cei mai テョn vog` pilo]i romテ・ni. Vlad Craioveanu, Bobby Voicu, Cabral, Piticu [i Chinezu s-au duelat cu Mihai Marinescu [i Doru Sechelariu pentru suprema]ia テョn clasamentul celui mai nou joc video cu ma[ini. Text de Mircea Ochescu

20 c OCTOMBRIE 2010


|ntr-un garaj pe care l-am g`sit destul de greu, din pricina rateurilor repetate ale GPS-ului meu de pe telefon, i-am \nt\lnit pe cei mai de seam` bloggeri din Romånia. |n ordinea numerelor de pe tricou, Vlad Craioveanu, Bobby Voicu, Cabral, Piticu [i Chinezu se h\rjoneau \n penumbra garajului, b\nd beri f`r` alcool [i scuip\ndu-[i \n palme pentru ce avea s` se \nt\mple. Mai la o parte, \n combinezoane, erau pilo]ii Mihai Marinescu (Formula 2) [i Doru Sechelariu (GP3) care \i priveau condescendent pe bloggerii care se tachinau reciproc. Pretextul \nt\lnirii titanilor era jocul video Mobil 1 Global Challenge, care tocmai s-a lansat. |n garaj, urma s` aib` loc o competi]ie. Fiecare din cei prezen]i avea s` alerge pe circuit pentru a ob]ine timpul cel mai bun. De[ertul Saharei, stepele Rusiei, peisajele de vis ale Chinei sau grandoarea Americii, iat` decorurile unde protagoni[tii urmau s`-[i struneasc` bolizii. Garajul avea instalate scaune-scoic` supersport, un computer [i un ecran imens, pe care avea s` fie proiectat concursul, plus un volan momo pentru jocuri cu ma[ini. Vlad Craioveanu le ar`ta la volan cum o s` abordeze acele de p`r [i cum, prin tehnici de drift, po]i c\[tiga sutimi de secund` \n curbe. Pilo]ii r\deau pe sub musta]` [i \i ]ineau isonul, pentru a nu-l descuraja din start. Cabral se plesnea peste frunte, Bobby Voicu r\dea (el oricum r\de tot timpul!), Piticu se distra cu gura p\n` la urechi, iar Chinezu promitea cu pumnul \ncle[tat s` fac` o figur` frumoas`.

{i a \nceput duelul automobilistic pe www.mobil1globalchallenge.com. |n etapa 1, s-au jucat calific`rile: Cabral vs Craio \n nisipurile Egiptului: Cabral: Vlad Craioveanu, \n Egipt, n-are nicio [ans`. Craioveanu: Nu vreau s`-l bat, vreau s`-l \nving doar. Evident, Cabral l-a snopit pe Craio la o diferen]` de peste un minut. Apoi, tot \n calific`ri, au mers \n gerul Rusiei Bobby, Piticu [i Chinezu. Bobby: Chinezu are p`rul \n ochi \n permanen]`, deci oricum n-o s` vad` jum`tate din curs`, iar Piticu e aerodinamic. La un moment dat, o s`-l vezi c` zboar` de pe circuit. Piticu: R`m\ne s` v`d cum \i pot dep`[i, [tiindu-le stilul de condus. Chinezu: S\nt prietenii mei, dar c\nd o s` intr`m pe circuit n-am mam`, n-am tat`, n-am Bobby, n-am Voicu. N-am nimic. N –am Piticu, n-am nimic. Bobby i-a b`tut pe am\ndoi de i-a ascultat cu urechea. Chinezu: Ne-am sim]it bine, l-am l`sat pe Bobby s` c\[tige. (sanchi!) Piticu: Ei, m-am ofticat c` a f`cut Bobby timpul foarte bun, dar e doar o oftic` personal`. Ca s` nu fie dezechilibrat concursul, tot \n calific`ri s-au \ntrecut [i cei doi pilo]i, Marinescu [i Sechelariu, care s-au dat pe circuitul din China. A c\[tigat Marinescu la musta]`, confirm\ndu-[i forma extraordinar` din ultima vreme. Trebuie spus, ca parantez`, c` Mihai Marinescu e singurul pilot romån cu [anse reale s` evolueze \n Formula 1 [i tot singurul pilot romån care a intrat \ntr-un club ex-

trem de select (Ayrton Senna, David Coulthard, Michael Schumacher) \n 2008, c\nd a c\[tigat Marele Premiu din Macau, unul din cele mai dificile circuite stradale din lume. Oponentul din joc a fost pe m`sur`. Doru Sechelariu e primul romån care a c\[tigat, \n 2009, un loc pe podium (III) la Monza, \n Formula BMW. Finala Global Challenge i-a adus pe traseul din America pe Cabral, Bobby Voicu [i Mihai Marinescu. Nu e greu de ghicit cine a c\[tigat cursa, iar pe locurile doi [i trei s-au clasat Bobby, respectiv Cabral. Cabral: Competitorii s-au dovedit mai puternici dec\t mine: Mihai cu volanul, Bobby cu glasul. Bobby: Eu m` bucur c` l-am b`tut pe Cabral, v-am zis c` acesta este scopul meu de la bun \nceput. Mihai: M-am sim]it foarte bine, mai ales cu ei doi aici, care se ]in de prostii. Interesant la Mobil 1 Global Challenge e c` se poate juca online (nu trebuie instalat), iar pentru o astfel de produc]ie, arat` [i se mi[c` fenomenal. Practic, jocul celor de la Mobil 1 m-a pus pe g\nduri, pentru c` e prima produc]ie flash exclusiv online pe care am v`zut-o la acest nivel. Un alt lucru interesant este c` doi pilo]i importan]i, Jenson Button [i Lewis Hamilton, au intrat [i au f`cut c\teva tururi \n acest joc, stabilindu-[i recordurile personale. Juc`torii s\nt invita]i s` le dep`[easc` at\t pe ale celor doi, c\t [i pe ale protagoni[tilor care s-au \ntrecut \n garaj: Cabral, Piticu, Chinezu, Craio, Bobby, Mihai [i Doru.

SUA: Hamilton: 00:22:45 Voicu: 00:26:40 EGIPT: Hamilton: 00:45:75 Cabral: 00:51:90 RUSIA: Button: 1:29:05 Voicu: 1:37:85 CHINA: Button: 00:36:25 Marinescu: 00:36:85

OCTOMBRIE 2010 c 21


Un Iepura[ \n de[ert Anima]i de veselia [i antrenul din garajul minune, echipa PLAYBOY Romånia nu a vrut s` se lase mai prejos [i [i-a creat propriul campionat la Mobil 1 Global Challenge. Evident, lucrurile au avut loc dup` program. ☺ Iepura[ii plecaser` acas` aproape to]i, iar ostilit`]ile au avut loc pe Macul pe care, \n fiecare lun`, se construiesc paginile revistei pe care o ]ine]i \n m\n`. Aveam girul managerului general al trustului, pe care l-am invitat s` ne arate cum se conduce un bolid de curse. A intrat primul la pupitru [i ne-a demonstrat c` e mult mai greu s` conduci o ma[in` dec\t un trust media. A ob]inut ultimul timp (1 minut [i 34 secunde). Dup` el, au evoluat cu dib`cie designerii revistei, redactorii prezen]i [i un Iepura[ r`t`cit. Cosmina a ar`tat reale \nclina]ii automobilistice [i a uimit asisten]a prin dib`cia cu care controla bolizii \n curbe. Secretul ei a fost c` nu a ap`sat fr\na nicio-

dat`. Numai Iepura[ul nostru cel mai furios [i mai iute, Andreea Necula, ar mai fi putut s` fie un oponent pe m`sur`. Dup` ce a parcurs f`r` gre[eal` traseul din Egipt, Cosmina ne-a m`rturisit cele dou` motive ale evolu]iei impresionante: au inspirat-o dunele de nisip din Egipt [i acum face [coala de [oferi. Eram \n delir. Tot ce credeam noi despre propriul talent de pilo]i fusese spulberat \n mai pu]in de un minut (53 de secunde, mai precis). Dac` nu era vajnicul Marius Gheorghiu, onoarea noastr` de pilo]i de duminic` ne-ar fi fost p`tat`. Cosmina a ob]inut al doilea timp din toat` redac]ia PLAYBOY, la c\teva secunde de liderul Gheorghiu, care a condus autoritar \ntrecerea. Umilul semnatar al acestei relat`ri s-a clasat pe penultimul loc, la c\teva secunde de evolu]ia lamentabil` a managerului general, care a promis z\mbind o revan[` dur` pe statul de plat`. B

Concluzia? Intra]i pe www.mobil1globalchallenge.com, selecta]i versiunea în limba romån` a jocului [i experimenta]i ce au tr`it vajnicii bloggeri, admirabilii pilo]i [i redac]ia PLAYBOY în dou` dup`-amieze calde de toamn`. 22 c OCTOMBRIE 2010


advertorial

Hobby-uri de manager

Un om de afaceri nu ar trebui s` uite de micile pl`ceri ale vie]ii [i s`-[i ocupe tot timpul cu tabele [i rapoarte sterile. Andrei Dumitrescu, Sales & Marketing Manager Henkel, este un bun exemplu. Interviu de Iulian Ichim; Foto: Cristian Petrescu Care ar trebui s` fie setul de hobbyuri al unui om puternic? Dintre acestea, tu ce hobby-uri ai? B`nuiesc c` unele scumpe [i, dac` vorbim de sport, unele care se joac` cu mingi cat mai mici, adic` golf, tenis sau squash. Ale mele ar fi: gastronomia [i vinurile, c`l`toriile, motociclismul. Care sunt vinurile preferate ? E destul de greu de r`spuns la \ntrebarea asta, s\nt mii [i mii de vinuri extraordinare, a[a c` este foarte greu s` te hot`r`[ti. Eu m` concentrez o perioad` pe o anumit` regiune, iar dup` ce \mi formez o p`rere trec mai

departe. Chiar dac` ai o colec]ie de c\teva sute de sticle la un moment dat, vinul pe care te-ai axat se termin` [i completezi cu altceva. Acum s\nt \n perioada vinuri ro[ii din Italia [i albe din lumea nou`. Totu[i ce ne-ai sugera? Favoritele mele s\nt Tignanello de la Antinori, care e un cupaj deosebit [i Amarone dela Valpolicella - un vin mai tare, mai viril. Asta pentru vinurile ro[ii, iar pentru cele albe a[ recomanda un chardonnay baricat din Africa de Sud – Stellenboch, care nu are nici o leg`tur` cu chardonnay-ul de pe la noi.

Enumer` trei destina]ii extraordinare unde ]i-ai petrecut vacan]a [i alte trei unde tinzi s` ajungi. Toscana pentru peisaje, buc`t`ria italian` [i vinuri, iar restul timpului r`mas pentru pictur` [i art`, Austria pentru schi la Lech sau Ischgl, Londra pentru city break [i shopping. Mi-am propus s` ajung \n Provence – s` termin [i cu vinurile din Fran]a. A[ mai vrea s` ajung la Las Vegas, dar [i \ntr-un loc cu nisip alb [i mare foarte albastr`. C\t timp aloci acestora? Din p`cate, din cauza crizei din construc]ii, nu prea am mai avut timp de vacan]e. Obi[nuiam s` plec cel pu]in

in

o dat` pe an la c`ldur` [i o dat` la schi \n Austria [i cam \n fiecare lun` \ntr-un city break. Dar de o cin` stropit` cu un vin bun pot avea parte \n fiecare zi. Motociclism? Ce motociclet` conduci? Am un Suzuki GSX R de 750 cmc [i 170 de cai putere. Nici de asta nu prea am avut timp, dar nu ratez ocazia s` \mi consum excesul de adrenalin`. Dupa o plimbare cu motocicleta, c\teva s`ptam\ni s\nt foarte lini[tit \n trafic. Care este rolul sportului \n via]a unui om de succes? Pentru mine e important deoarece \mi d` un alt tonus dup` o zi petrecut` la birou [i m` ajut` s` nu dep`[esc o limit` a kilogramelor \n condi]iile \n care nu vreau s` renun] la pl`cerile culinare. Spre exemplu, o bistecca Fiorentina are cam 1.500 -2.000 de calorii, \n timp ce \n dou` ore de tenis se consum` \n jur de 1.200. A[a c` eu \ncerc s` men]in un echilibru. Ori mai rar bistecca, ori tenis mai des [i la intensitate mai mare. B OCTOMBRIE 2010 c 23


in

carte

Na[ul – Album de familie

|ntre albumele scoase la Taschen, The Godfather Family Album este unul absolut impresionant. Texte de Dan-Silviu Boerescu

Albumul este editat de Paul Duncan [i realizat pe baza fotografiilor lui Steve Schapiro, artistul de imagine acreditat pe platou – ini]ial \n contul unui reportaj \n exclusivitate comandat de revista Life. P\n` la urm`, Schapiro a participat la fiecare din cele trei filme ale epopeei lui Francis Ford Coppola bazat` pe romanele lui Mario Puzo. “The object of desire” este mare c\t un bloc de desen [i c\nt`re[te c\teva kilograme bune, amintind de faimosul album al lui Helmut Newton scos de aceea[i editur` specializat` \n asemenea proiecte de anvergur`. Povestea lui Don Vito Corleone (magistral interpretat de Marlon Brando) [i a fiilor s`i este una la fel de captivant` [i pe h\rtie. Dar nu este deloc doar un album documentar! Senza]ia de poveste nu se pierde \n vreun fel, nefiind doar o simpl` transpunere pe un alt suport media. Schapiro s-a implicat \n scenariul de making of, dar prezint`, practic, propria versiune, care nu este deloc o copie a trilogiei de pe marele ecran. Schapiro relateaz` - \n cuvinte [i \n imagini – c` demersul s`u a fost demarat de fascina]ia pentru Marlon Brando [i pentru turul s`u de for]` actoricesc. Dar, dincolo de mitul marelui actor, povestea lui Coppola este, \n egal` m`sur`, de mare interes, cu multe detalii imprevizibile. Afl`m c`, \n cazul primului film, fondurile erau pe sf\r[ite, motiv pentru care s-a renun]at la mai multe zile de filmare, pelicula fiind \n pericol de a r`m\ne neterminat`. De asemenea, situa]ia regizorului era una destul de [ubred`, asisten]ii s`i ascult\nd mai mult de studiourile Paramount dec\t de Coppola, pe care, adesea, \l ignorau complet! Totu[i, regizorul a reu[it s` medieze rela]ia cu studiourile, termin\nd [i filmul, chiar dac`, pentru asta, a apelat la destule improviza]ii. Faimoasa pisic` din poala lui Marlon Brando, de pild`, a fost g`sit` \ntr-o magazie, unde v\na [oareci… La turnarea celui de-al doilea film, lucrurile s-au schimbat, dup` tri24 c OCTOMBRIE 2010

umful primului la Oscar, iar operatorul ajunsese s`-[i permit` luxul de a a[tepta c\teva zile p\n` c\nd considera c` are lumina potrivit` pentru filmarea unei scene de dou` minute. Pe pla-

touri, Coppola se relaxase [i instituise umorul ca norm` de comportament pentru toat` lumea. Astfel, \n Sicilia, \ntr-o bun` zi, pe set a ap`rut o persoan` care era sosia perfect` a regizorului. |n fapt, era chiar mama lui Coppola deghizat`, cu barb` fals`, ochelari [i haine identice! Nu \ntotdeauna lucrurile mergeau a[a, tensiunile nedisp`r\nd. Schapiro trebuia s` realizeze afi[ul ultimei p`r]i din trilogie, \ns` Al Pacino a \nt\rziat opt ore la [edin]a foto ( de la 9 diminea]a la 5 dup`-amiaza). |n consecin]`, lumina se cam dusese, iar efectul a fost realizat cu ajutorul unei l`mpi stroboscopice… O carte-album care se \nscrie perfect \n deviza de azi a editurii: “A Rich Book for Poor Times”. B

Unul dintre manifestele – autoiro nice? – ale feminismu lui, narat prin intermediul unei femei senzuale care particip` la un congres de psihanaliz`. Femeia la 30 de ani pare un tipar excitant, delicios chiar…

Teama de zbor Erica Jong TREI

|n ziua de Sf\ntul Ioan din anul de dizgra]ie 1348, Ciuma \[i face apari]ia \n Anglia. Un grup de oa meni dispera]i \ncearc` s` fug` din calea flagelului, prilej pentru o serie de aventuri picante cu final neprev`zut.

C`l`toria mincino[ilor Karen Maitland Leda

Ultimul roman – dup` Sexus [i Plexus – din trilogia R`stignirea trandafirie aduce o mare surpriz`, scriitorul fiind mai pu]in preocupat de erotism [i insist\nd mai mult pe metafizica sexului [i pe Dostoievski!

Nexus Henry Miller Polirom

Un fascinant ghid de c`l`torie, care poate fi citit [i ca o carte de aventuri \n c`utarea istoriei, culturii sau gastro nomiei fran]uze[ti. Alte titluri din aceea[i serie se ocup` de Austria [i de …Romånia. O ]ar` de redescoperit!

Amintirile literare ale criticului se constituie \n mici povestiri anecdotice care fac deliciul nu doar al cunos c` torilor lumii des crise. Umorul tandru [i, totodat`, coroziv al autorului nu poate l`sa indiferent pe nimeni.

Cea mai veche \ndeletnicire uman` tarifat` \[i are, da, propria istorie [i \nc` una multimilenar`. Din distribu]ie: fiica faraonului Keops, preotesele tantrice din India, ghei[ele japo neze, Anne Boleyn, dar [i Monica Lewinsky.

Fran]a Rough Guides Litera

B`rbat adormit \n fotoliu Alex {tef`nescu Curtea Veche

Istoria prostitu]iei Lasse Braun Orizonturi


in

carte TOP

C~R}I ESEN}IALE PENTRU UN B~RBAT

Biblioteca de uz masculin Care s\nt c`r]ile emblematice pentru cultura [i imagina]ia b`rbatului universal? Ce-l m\n` pe el \n lupt`? Care s\nt autorii care au \n]eles cel mai bine, dorin]ele, fanteziile [i obsesiile Domnului X?

6

10 EU {I EL

NOUA DEZORDINE AMOROAS~

Alberto Moravia Anul apari]iei: 1971 Motiva]ie: Confruntarea permanent` dintre un b`rbat cu performan]e modeste [i organul s`u erectil mai mult dec\t remarcabil reprezint` punerea \n scen` a dilemelor fundamentale ale animalului masculin, depotriv` animal sexual [i animal g\nditor.

Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut Anul apari]iei: 1977 Motiva]ie: Apocalipsa moralei moderne \n termenii unei dezbateri eseistice, \n care autorii refuz` s` protejeze locurile comune ale bunului sim] burghez. Adio, familie tradi]ional`!

9 EMMANUELLE Emmanuelle Arsan Anul apari]iei: 1959 Motiva]ie: Adev`rul e c`, p\n` la urm`, b`rba]ii au nevoie de o femeie pentru a li se explica \n modul cel mai plastic ([i elastic, deopotriv`!) cu putin]` c` “Erotismul nu este excesul pl`cerii, ci pl`cerea excesului”. Unul dintre manifestele credibile ale revolu]iei sexuale, al`turi de Raportul Kinsey [i de revista PLAYBOY.

1

SEXUS

Henry Miller Anul apari]iei: 1949

26 c OCTOMBRIE 2010

4 Vatsyayana Anul apari]iei: necunoscut (aprox. 200) Motiva]ie: R`m\ne, totu[i, cel mai bun, complet [i util manual practic, explic\nd c`, p\n` la urm`, dincolo de \ncurc`turile metafizice, pl`cerea erotic` depinde [i de varietatea pozi]iilor sexuale practicate.

MANIFESTUL COMUNIST Karl Marx Anul apari]iei: 1848 Motiva]ie: Important nu neap`rat prin teza pe care o sus]ine (“Istoria societ`]ii este istoria luptei de clas`”), ci prin consecin]ele sale erotice. A condus la crearea unei lumi \n care oamenii erau at\t de s`raci, \nc\t sexul nu costa mai nimic [i a unei societ`]i \n care, din lips` de alte preocup`ri, chiar aveai timp s` te dedici aprofund`rii erotismului.

Marchizul de Sade Anul apari]iei: 1905 (scris` \n 1784-1785) Motiva]ie: Considerat` cea mai pervers` carte din lume, enciclopedia tuturor exceselor sexuale demonstreaz` c`, dincolo de mecanica repetitiv` a actului amoros \n oricare din variantele sale, r`m\ne \ntotdeauna loc de pu]in` fantezie.

Dr. Alfred Kinsey Anul apari]iei: 1948 Motiva]ie: Cartea care a r`sturnat tot ceea ce omul modern credea c` [tie despre sexualitatea masculin`, cu toate componentele ei. Deja, nici masturbarea nu mai era ceea ce fusese odat`!

Choderlos de Laclos Anul apari]iei: 1782 Motiva]ie: Probabil, cel mai eficient manual de seduc]ie, dar [i de supravie]uire \n fa]a triste]ii post coitum. Pe l\ng` Valmont, protagonistul c`r]ii scrise \n regim epistolar, Casanova pare un b`rbat inocent. Adev`rata art` a seduc]iei nu ]ine de statistica impresionant` a penetr`rilor ci de modul \n care reu[e[ti s` te joci cu mintea partenerului.

3

CELE 120 ZILE ALE SODOMEI

RAPORTUL KINSEY ASUPRA SEXUALIT~}II MASCULINE

LEG~TURILE PRIMEJDIOASE

KAMA SUTRA

8

7

5

2 1001 NOP}I Motiva]ie: OK, haide]i s` recunoa[tem odat` pentru totdeauna c` noi, b`rba]ii, s\ntem a[a cum s\ntem, c` ne place s` ne afund`m \n mocirla c`ldu]` (fierbinte pe alocuri) a pl`cerilor noastre, c` nu e nimic ru[inos \n asta, c` vom c`uta mereu satisfac]ia – facil`? (s-o cread` cine vrea!) – a juis`rii incontinente…

Necunoscut Anul apari]iei: Necunoscut (956?) Motiva]ie: {eherezada demonstreaz` c`, dincolo de miturile virginit`]ii [i loialit`]ii, o femeie poate oferi [i altceva ipoteticului ei st`p\n, \n fapt victima ei, captivul din mozaicul de pove[ti. Dac` nici dup` cartea asta n-ai \n]eles c\t de u[or te poate face o femeie din cuvinte, e[ti incurabil, prietene! De citit [i recitit de 1001 de ori, p\n` \n]elegi B


in

gastro wine

Toamna asta, se poart` gr`tarul Am descoperit c` aproape orice poate fi preg`tit pe un grill. BBQ rulz! Texte de Dan-Silviu Boerescu [i C`t`lin P`duraru C|ND AM LANSAT, pe site-ul bucatarescu.ro, mai multe concursuri de re]ete la gr`tar, am mizat, se pare, corect, pe pasiunea romånilor pentru acest mod, ancestral, de a preg`ti m\ncarea. {i, \ntr-adev`r, am avut parte de revela]ii succesive! Am \nceput s` primesc re]et` dup` re]et`, care mai de care mai original`: vi]el la gr`tar cu nectarine, p`str`v \n frunze de hrean la gr`tar, cod la gr`tar cu sos de vin, gr`tar de vit` cu ceap` caramelizat`, frig`rui cu piept de pui marinat \n iaurt, calcan la gr`tar cu unt, cotlete de porc “cu buzunare” (umplute/\mp`nate cu kaizer [i usturoi) [i tot felul de alte minuni, dintre care nu lipseau nici puii de balt` (broa[te, adic`) la gr`tar… Totu[i, ce a]i zice de un minibarbecue cu legume [i abia o urm` de carne u[or afumat`?!? FANTEZIE CU B~RCU}E LA GR~TAR. Ingrediente:1 zucchini t`iat pe din dou` [i scobit de semin]e, parmezan ras, cubule]e de [unc`, ciuperci mici, unt, piper verde, [ofran. Preparare:Se iau cele dou` b`rcu]e de 28 c OCTOMBRIE 2010

zucchini (poate fi [i dovlecel, dar se \nmoaie mai repede!), [i se umplu cu [unc` tocat` [i cu ciuperci mici t`iate sferturi. Op]ional, dac` este la \ndem\n`, se pune \n mijloc [i c\te un ou de prepeli]` fiert tare. Se mai arunc` \n fiecare b`rcu]` c\te o nuc` de unt frecat cu [ofran [i piper verde proasp`t m`cinat. Se \nvelesc b`rcu]ele \n folie de aluminiu [i se pun pe gr`tar cam 810 minute, \n func]ie de c\t dogore[te jarul. |n interior, se poate pune [i o r`muric` de l`m\i]`, dar nu e obligatoriu, exist` deja dou` arome puternice. Se scot, apoi, b`rcu]ele din folie [i, deasupra fiec`reia, se pune c\te o movili]` de ca[caval tare ([i) bun (Parmigiano Reggiano) dat pe r`z`toarea mare. Se ]in b`rcu]ele pe gr`tar \nc` 3-4 minute p\n` c\nd ca[cavalul \ncepe s` se topeasc`. Se scot pe o farfurie, poate se d` un pic peste ele cu pensula de buc`t`rie \nmuiat`

\n ulei de m`sline cu arom` de trufe amestecat cu past` de ro[ii cherry, apoi se servesc b`rcu]ele cu c\te o felie de lime – ca s` se mai taie grea]a!

demiseci. B`tr\na noastr` Feteasc`, dintr-un an bun, poate des`v\r[i acest aperitiv! Buchetul cu arome florale [i inflexiuni de citrice merge de minune cu m\ncarea. Desigur, b`rcu]ele s\nt de o mie de ori mai savuroase dac` s\nt servite de m\na unei femei senzuale, care \nc` p`streaz` pe piele ceva din bronzul verii ce-a trecut… Pofte bune, nes`]ioase chiar! B

VINURILE POTRIVITE trebuie s` fie albe, bine r`cite, seci sau

C`t`lin P`duraru este critic de vin, co-autor Ghidul vinurilor 2009-2010, fondator Vinexpert, membru ADAR (Asocia]ia Degust`torilor Autoriza]i din Romånia) [i FIJEV (Federa]ia Interna]ional` a Jurnali[tilor de Vin). www.catalinpaduraru.ro

Dan-Silviu Boerescu a scris, \ntre altele, Ghidul vinurilor (edi]iile 2008 – 2010), Gr`dina Imperiului, Istoria erotic` a micului dejun [i M\nc`ruri de alt`dat`, vinuri [i vechi b`uturi romåne[ti. A editat Dictatura gastronomic` de C. Bacalba[a.


in

muzic`

Via]a ca un playlist

Cum se alc`tuie[te playlist-ul unei emisiuni de radio? Cine decide ce melodie urmeaz`? Mihai Dinu, music manager la Radio Guerrilla, are r`spunsurile. Text [i recenzii de Lorena Lupu; foto: Guliver

M` aflu la Radio Guerilla, în biroul lui Mihai Dinu, [eful pe muzic`. Vorbim, evident, despre trupe [i piese noi. „{efu’, [efu’!”, intr` unul dintre DJ f`r` nici un avertisment, „ascult` piesa asta, e foarte tare. Eu zic s-o difuz`m”. Aduce un CD, îl las` pe birou. Îmi observ` reportofonul, în]elege situa]ia, zîmbe[te. „M` întorc mai încolo.” „Dup` 20 de ani de radio, mai ai revela]ii muzicale?”, îl întreb pe Mihai, care a preluat func]ia de music manager la Eliberadio dup` 16 ani într-o pozi]ie similar` la RFI Romånia [i „înc` vreo cå]iva” la Total FM . „Jobul meu este despre revela]ii muzicale. Uite, Mirela [tie! Nu, Mirela?”, se adreseaz` impetuos traffic manager-ului, care chicote[te [i completeaz`: „Fixa]ii muzicale, poate!”, r`spunde tipa aferat`. „Asta cam a[a e. M` îndr`gostesc nebune[te de cîte o pies` [i o ascult zile în [ir. Ultimul meu crush e Ruins de la O. Children”. „Piesele noi care se difuzeaz` la radio sînt selectate tot pe baz` de crush?” m` prefac eu naiv`. „E mai complicat. Facem research pe siteuri [i bloguri, avem abonament la un broker american, vedem ce mai primim de la trupele romåne[ti care intr` în targetul radioului [i adun`m 20 – 25 de piese noi în fiecare s`pt`mîn`. Acestea sînt supuse votului unui juriu muzical, alc`tuit din to]i O. Children Ruins

Ruins este a doua pies` de pe albumul de debut al forma]iei care [i-a luat numele dup` un hit al lui Nick Cave. O pies` dark, melodioas`, cu evidente influen]e de gothic [i melancolie cu iz de Joy Division.

30 c OCTOMBRIE 2010

Pallers The Kiss

Duetul suedez Pallers face muzic` „pentru lene[i, droga]i [i pentru cei u[or deprima]i.” The Kiss e ideal pentru toate cele trei categorii – linia lent`, unduitoare a sintetizatorului predispune la o trans` înv`luitoare, cu sau f`r` pastile. Textul e la fel de ambiguu – nu se [tie dac` a fost, este (sau va fi) un s`rut.

Delorean Stay Close

Stay Close a reprezentat un breakthrough pentru trupa aflat` în prezent la cel de-al treilea album. E house [i totu[i e mai mult de atît. E o poveste pasional` de dragoste [i totu[i e mai mult de atît. E o îmbinare perfect` de voci catifelate [i... da, a]i ghicit.

colegii mei DJ. Ei primesc în weekend toate melodiile pe un CD – iar mar]i, la [edin]a de board, se aleg acele 6-8 melodii care vor reprezenta new entry-urile s`pt`mînii. La ele se mai adaug` premierele unor piese a[teptate cu ner`bdare, de la trupe iubite de public. De exemplu, sîntem prima sta]ie de radio din Romånia care difuzeaz` noua pies` a celor de la Kings of Leon!” „Cum se face playlistul unei emisiuni sau al unui program de mai multe ore? Fiecare DJ cu preferin]ele lui?”, frizez din nou inocen]a [i bat din gene. „A trecut vremea cînd DJ-ii veneau cu muzica de acas`, în saco[`. Acum, DJ-ii trebuie s` respecte un playlist care le este dat cu o zi înainte – dar la care pot aduce modific`ri dac` nu sînt de acord cu succesiunea pieselor sau dac` nu se în]eleg cu vreuna dintre trupe.” „Bun, [i atunci, cine face playlistul?”, fandez din nou. „Îl gener`m cu ajutorul unor softuri, care randomizeaz` piesele în cinci secunde, dup` ni[te criterii preliminare: nout`]i, recurente – melodii care au mai pu]in de trei ani [i a[a-numitele goldies, piese de succes mai vechi de 2005. De dou` ori pe an mai facem un periaj – l`s`m la „odihnit” piesele uzate [i introducem altele. Baza de date a radioului nostru este foarte mare – con]ine peste 2.000 de piese – [i e mai dificil de lucrat cu ea decît cu baza de date a unui radio mainstream, care are în jur de 400 de piese.” Care sînt calit`]ile cele mai importante ale unui DJ care face direct? „Înainte, ]i-a[ fi spus c` e important s` aib` o voce pl`cut`, s` vrea s` înve]e, s` se integreze în atmosfera de radio. Acum, mai adaug o condi]ie fundamental`: s` [tie s` vorbeasc` romåne[te corect!”. B

Delphic Counterpoint Sound-ul celor de la Delphic mi-i aminte[te pe Oasis; adapta]i, desigur, urechilor contemporane. {i totu[i, Oasis erau mai pu]in calcula]i. Counterpoint e o pies` de 4:55 minute, construit` pas cu pas, ca dup` un proiect arhitectural, cu efecte vizibil premeditate. N-o asculta]i pe fug`, în ma[in` – pierde]i jum`tate din [arm.

The-Dream Yamaha Artistul de culoare The-Dream iube[te muzica R & B a anilor ‚80. Sintetizatoarele, vocea, ritmul, erotismul explicit, dar nu vulgar – toate par aduse cu ma[ina timpului dintr-un studio de acum dou`zeci de ani. Poate termenul „tribut” este cel mai adecvat. Sau poate „parodie”.


in

film

IUBIRI DIN TRECUT

Ajuns` \n Fran]` \n 1936, italianca Ilva \[i petrece copil`ria \n cinematograful bunicului ei, fascinat` de pove[tile de dragoste care se deruleaz` pe ecran. S` fie `sta motivul pentru care, mai t\rziu, se \ndr`goste[te prea repede? De un german, de doi americani (\ntre care nu se poate hot`r\, a[a c` d` cu banul!), de un avocat... La c\te iubiri avem dreptul \ntro via]`? Ca s` v` duce]i cu temele f`cute la acest film turnat \n Romånia, da]i fuga la colec]ia Playboy [i reciti]i interviul pe care celebrul regizor francez ni l-a acordat anul trecut, \n august. Regia: Claude Lelouch Cu: Audrey Dana, Laurent Couson Distribuit de MediaPro Distribution

L’Americano

|n cel mai recent film al s`u, George Clooney este un asasin b\ntuit de regrete, spaime [i al]i demoni. Text de Liliana Urian

V` avertizeze de la bun \nceput: amatorii filmelor de ac]iune vor fi decep]iona]i de Americanul lui Anton Corbijn. {i asta fiindc` regizorul olandez, reputat fotograf [i realizatorul biografiei \n alb-negru a lui Ian Curtis (Control,l 2007), n-a inten]ionat s` fac` un film de divertisment, cu exces de b`t`i [i \mpu[c`turi, ci unul clasic [i stilat (dup` cum ne previne [i afi[ul). Drept pentru care a evitat cli[eul uciga[ului dur [i cu s\nge rece, f`r` rateuri ori probleme de con[tiin]`, cu care ne-au obi[nuit produc]iile comerciale de azi, rezultatul fiind ceva \ntre Hitchcock [i filmul noir din anii ’50-’60, etichetat deja „thriller minimalist”. A[adar, un killer pe nume Jack se afl` \n Suedia cu o misiune pe care, ghinion, nu reu[e[te s-o duc` la bun sf\r[it. |n plus, e nevoit s-o elimine (cu un glon] fix \n cap, \ntr-o scen` care te n`uce[te) pe senzuala lui partener` de sex, devenit` subit victim` colateral`. P\n` s`-]i revii, cadrul se restr\nge dramatic [i \ntinderile scandinave \nz`pezite s\nt \nlocuite cu str`du]ele \nguste ale unui or`[el medieval italian unde Jack 32 c OCTOMBRIE 2010

trebuie s` se ascund`, d\ndu-se drept Edward, un fotograf pasionat de fluturi, [i s` respecte indica]iile primite. Adic` s` nu-[i fac` prieteni, [i mai ales prietene. Chestie cam dificil` printre ni[te italieni guralivi, dornici s` schimbe m`car o vorb` cu „L’Americano”. Astfel c`, oric\t ar \ncerca s` r`m\n` a very private gentleman (ca s` folosesc sintagma ce d` titlul romanului lui Martin Booth dup` care a fost f`cut filmul), Mr. Butterfly tot se apropie de p`rintele Benedetto (Paolo Bonacelli), care-l simpatizeaz`, citindu-l de la bun \nceput: m\ini de me[te[ugar, suflet bun, dar [i multe p`cate! |n plus, o viziteaz` regulat pe Clara (Violante Placido, fata lui Michele Placido din Caracati]a!), o prostituat` de care se simte atras mai mult dec\t ar trebui. Timp \n care, \ns`rcinat cu o nou` misiune (\[i jur` c` e ultima!), me[tere[te la o arm` sofisticat` pentru o belgianc` misterioas`, Mathilde. Nu e tocmai via]a palpitant` a unui asasin pl`tit, a[a c`, \ntre repetatele discu]ii despre m\ntuirea sufletului, care pe Jack \l las` rece („Nu cred c`

D-zeu este interesat de mine, p`rinte!”), partidele de sex (fierbin]i, desigur!) cu Clara (care \l b`nuie[te c` ascunde un secret) [i piesele pe care le tot \n[urubeaz` la arma comandat`, ai strania senza]ie c` timpul s-a oprit \n loc, \n vreme ce pe fundalul sonor \l auzi (era inevitabil) pe Renato Carosone c\nt\nd Tu vuo fa l’americano. A[a c` te \ntrebi nedumerit \ncotro o mai poate lua ac]iunea. Asta bine\n]eles dac` nu sim]i suspansul insinu\ndu-se, alimen tat de spaimele lui Jack care, \n spatele m`[tii de calm [i st`p\nire de sine, tr`ie[te un adev`rat co[mar Provocat nu neap`rat de apari]ia \n peisaj a unor suedezi care vor s`omoare. E co[marul unui om dezori entat care realizeaz` c` via]a lui nu e dec\t o etern` fug`. {i dac` ar \ncerca s` [i-o schimbe? F`r` a recurge la armele de seduc]ie din dotare, George Clooney te cucere[te prin jocul s`u interiorizat, \ntr-un film cu adev`rat de art`, care merit` v`zut chiar dac` n-a rezistat dec\t o s`pt`m\n` \n fruntea box-office-ului american. B

WALL STREET: BANII S|NT F~CU}I S~ CIRCULE

V` mai aminti]i de faimosul broker Gordon Gekko [i ne stilul lui neortodox de a face bani? Dup` mai bine de 20 de ani, Oliver Stone \i reia povestea, prezent\ndu-l dup` cei 8 ani de \nchisoare, f`cu]i pentru fraud` fiscal`. Aparent schimbat, \nstr`inat de fiica lui, dar [i de fo[tii colegi de pe Wall Street, Gekko scrie o care despre l`comie (care nu e doar bun`, ci [i legal`) [i despre coruptul sistem financiar american. Nu va rezista \ns` s` stea departe de lumea afacerilor, mai ales c` idealistul broker Jacob, iubitul fiicei lui, \i cere sprijinul. |n fond, el [tie cel mai bine regulile jocului, nu-i a[a? Regia: Oliver Stone Cu: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Carey Mulligan Distribuit de Odeon Cineplex

CONCURS 5X DVD PRO VIDEO

Pun pariu c` v` plac filmele cu tipii `ia duri care fac parte din For]ele Speciale americane? Asta fiindc`, de c\te ori s\nt trimi[i \n misiune, „spectacolul” e garantat, mai ales c\nd e vorba de una de cercetare [i nimicire \n jungla bolivian`. Dar s` vede]i ce d`n]uial` se \ncinge atunci c\nd cei 5 agen]i s\nt tr`da]i [i ajung s` fie v\na]i. Doar nu crede]i c` se las` a[a u[or prin[i? Dac` vre]i s`-i vede]i \n ac]iune pe Chris Evans, Jeffrey Dean Morgan, dar [i pe focoasa Zoe Saldana (care cafte[te foarte bine, v` asigur) nu trebuie dec\t s` intra]i pe www.playboyromania.ro [i s` r`spunde]i creativ la \ntrebarea pus` pe site.


34 c OCTOMBRIE 2010


JOHN VARVATOS

“S\nt unul dintre pu]inii

designeri

heterosexuali”

Regele modei vorbe[te despre r`d`cinile sale din Detroit, ne dezv`luie a doua sa carier`, cea de rocker, [i le vorbe[te b`rba]ilor despre importan]a pantofilor, a picioarelor [i a unghiilor. Interviu de Rob Tannenbaum, Foto: Matt Doyle Traducere [i adaptare de Lorena Lupu

1. PLAYBOY: Nu e[ti dintr-un ora[ care s` se laude cu o tradi]ie \n industria modei, nu-i a[a? VARVATOS: Detroit este un zero absolut \n acest domeniu. E la fel de departe de interesul pentru mod`, ca [i de orice altceva. Poate c` sun` oarecum brutal, dar Detroit e cam r`mas \n urm` – \nc` se afl` la finalul anilor ’70 [i la \nceputul anilor ‘80. Michigan are o rat` a [omajului uria[`, de aceea oamenii se g\ndesc mai mult la supravie]uire dec\t la mod`.

2. PLAYBOY: Cum de ai ajuns un guru al modei \ntr-un ora[ at\t de demodat? VARVATOS: Pe c\nd eram \n clasa a 10-a, am devenit foarte interesat de fete. Am observat c`, dac` purtam anumite chestii, se raportau altfel la mine. Am \nceput s` \mi doresc s` fiu mai pe stilul rock’ n’ roll. Aveam p`rul lung [i v\lvoi – pe atunci, aveam p`r. (r\de) e Vremurile se schimb`, cred. |n afar` de muzic`, ora[ul Detroit nu oferea nimic palpitant. P`rin]ii mei erau cu adev`rat s`raci. Eram [apte oameni, care locuiau \ntr-un bungalou de 84 de metri p`tra]i, cu trei dormitoare [i o singur` baie – pe care nu mi-a[ dorio nici m`car ca toalet` pentru oaspe]i, \ntr-at\t era de mic`. Nu puteam sc`pa de to]i ceilal]i dec\t pun\ndumi o pereche de c`[ti. Aceea era intimitatea mea.

3. PLAYBOY: Ai o emisiune pe Sirius XM, intitulat` Born in Detroit, \n care difuzezi mult` muzic` din Michigan. Cum de ai ajuns un promotor at\t de \nfl`c`rat al locului t`u de na[tere? VARVATOS: Rock and Roll Hall of Fame este \n Cleveland – [i habar nu am de ce. Ar trebui, pe bune, s` fie \n Detroit. M-am \nt\lnit recent cu Robert Plant, c\nd a venit \n vizit` \n New York. Am cinat \mpreun`, apoi ne-am dus s`-i vedem pe cei de

la Black Keys, iar el mi-a spus: “Led Zeppelin adora s` vin` la Detroit. Publicul era mereu minunat.”

4. PLAYBOY: Ai terminat Universitatea din Michigan, care era unul dintre centrele dezl`n]uite ale activismului liberal pe la sf\r[itul anilor ‘60 [i pe la \nceputul anilor ’70. Lupta pentru drepturile civile, protestele \mpotriva r`zboiului din Vietnam, mi[carea pentru legalizarea marijuanei – toate au pornit de acolo. VARVATOS: Am crescut \ntr-o familie conservatoare, iar c\nd am intrat la facultate, am fost expus la multe lucruri. |n fiecare aprilie, participam la Hash Bash, \n Ann Arbor (eveniment anual menit s` sus]in` legalizarea marijuanei, n. r.). |n al doilea sau al treilea an, studen]ii au invadat consiliul local [i au anulat

”Pe c\nd eram \n clasa a 10-a, am devenit foarte interesat de fete. Am observat c`, dac` purtam anumite chestii, se raportau altfel la mine.”

02

pedeapsa legal` pentru marijuana – o amend` de cinci dolari. {i totu[i, s` fiu sincer: nu am fost at\t de s`lbatic pe c\t a[ fi putut fi. Aveam dou` joburi \n perioada aceea. Confec]ionam etichete pentru produse alimentare.

5. PLAYBOY: Ai protestat \mpotriva r`zboiului? VARVATOS: Am fost b`tut m`r de poli]i[ti, cu b\tele, pentru c` am protestat \mpotriva r`zboiului. Poli]ia a \nceput s`-i \mbr\nceasc` pe oameni, iar ace[tia au \nceput s` arunce cu obiecte \n poli]i[ti. A durut, d`-mi voie s`-]i spun. A durut al dracu’ de tare. Am avut urme pe tot corpul. |n acea perioad`, r`zboiul era primordial. Era totul.

6. PLAYBOY: Dac` tot s\ntem aici, am dori ni[te sfaturi gratuite despre mod`. Spunene c\teva gre[eli comune pe care le dete[ti la b`rba]i. VARVATOS: Lucrul pe care \l ur`sc cel mai mult s\nt pantofii de proast` calitate. Nu voi men]iona marca, dar \nc` v`d b`rba]i purt\nd pantofi cu bot p`trat. V`d tipi \n costume cu dou` numere mai mari, de genul acelora pe care le purta David Byrne de la Talking Heads \n anii ‘80. De[i nici m`car el nu mai poart` azi astfel de costume. B`rba]ii tineri nu ar trebui s` poarte pantaloni milit`re[ti. Asta nu \nseamn` c` pliurile nu pot fi la mod`, dar nu blugii Dockers cu pliuri. Nu \mi plac nici tricourile cu m\neci care s` treac` de coate. Nu s\nt adecvate nici m`car pentru un curs de golf.

7. PLAYBOY: B`rba]ii pot purta sandale? VARVATOS: Dac` vrei s` por]i papuci sau sandale, preocup`-te de aspectul unghiilor tale de la picioare, prietene. C\nd avem c\te o prezentare de mod`, ne mai vin modele cu unghii ne\ngrijite la picioare. OCTOMBRIE 2010 c 35


Serios, arat` ca ni[te pterodactili. O femeie mi-a spus odat`: “Picioarele tale s\nt cu adev`rat decente. Fie lucrezi \n industria modei, fie e[ti gay”.

8. PLAYBOY: Se \nt\mpl` ca oamenii s` presupun` c` e[ti homosexual, pentru c` lucrezi \n industria modei? VARVATOS: C\nd mi-am cunoscut so]ia, ea a \ntrebat pe cineva dac` s\nt hetero sau gay. Iar persoana respectiv` a spus: “E heterosexual, are copii”. Ei bine, acest lucru nu mai e at\t de relevant acum. Poate c` e un am`nunt destul de ciudat \n industria noastr`, pentru c` s\nt unul dintre pu]inii designeri heterosexuali. Poate de aceea avem succes, pentru c` hainele mele s\nt foarte masculine. Produsele celor mai mul]i creatori de mod` s\nt mai feminine. S\nt concepute pentru b`ie]i mignoni [i zvel]i. C\nd designerii vorbesc despre modele, folosesc termenul “b`ie]i”. Eu nu fac niciodat` asta.

9. PLAYBOY: Care este diferen]a \ntre a crea haine pentru b`rba]i [i a crea haine pentru femei? VARVATOS: B`rba]ii s\nt, \n esen]`, lene[i. Nu s\ntem la fel de simpli[ti ca Garanimals (produc`tor american de \mbr`c`minte pentru copii, n. r.), dar le facem c\t mai pu]in complicate.

10. PLAYBOY: Poate un b`rbat s` fie elegant dac` \[i face cump`r`turile doar la Gap [i Banana Republic? VARVATOS: Desigur. A[ spune c` po]i fi foarte bine \mbr`cat dac` \]i achizi]ionezi lucruri de la J. Crew. Dar, \n hainele mele, nu te vei sim]i at\t de conformist. C\nd \]i cumperi ceva de la Banana Republic sau de la Gap, e un produs bun, de baz`, dar nu \]i define[te personalitatea. |n hainele mele, tipii se simt mai \ncrez`tori \n ei, mai puternici, mai sexy.

11. PLAYBOY: Varvatos este bine pozi]ionat [i pe segmentul parfumurilor. Ce p`rere ai despre prejudecata conform c`reia b`rba]ii nu trebuie s` miroas` dec\t a ap` [i s`pun? VARVATOS: Am crescut cu parfumuri ca Brut [i Hai Karate. C\nd aveam trei sau patru ani, obi[nuiam s` intru \n baie [i s` adulmec prosopul tatii, pentru c` \mi pl`cea cum mirosea Old Spice. Unul dintre motivele pentru care avem at\t de mult succes cu parfumurile noastre este faptul c` produsele noastre readuc la via]` acele amintiri.

12. PLAYBOY: Cum ai reac]ionat c\nd ai \nceput s`-]i pierzi p`rul? VARVATOS: Am folosit Rogaine timp de dou` s`pt`m\ni, c\nd, poate, era prea t\rziu. Mi-am spus: “Nu suport t\mpenia asta, \mi provoac` usturimi pe pielea scalpului”. Mul]i b`rba]i nu au p`r, dar unii dintre ei s\nt extrem de atr`g`tori.

13. PLAYBOY: Dup` moartea ta, exist` [anse ca necrologul din New York Times s` \nceap` a[a: “John Varvatos, designerul care a inventat boxerii mula]i \n timp ce lucra pentru Calvin Klein...” 36 c OCTOMBRIE 2010

”O femeie mi-a spus odat`: “Picioarele tale s\nt cu adev`rat decente. Fie lucrezi \n industria modei, fie e[ti gay.”

07


”Produsele celor mai mul]i creatori de mod` s\nt mai feminine. S\nt concepute pentru b`ie]i mignoni [i zvel]i. C\nd designerii vorbesc despre modele, folosesc termenul “b`ie]i”. Eu nu fac niciodat` asta. ”

08

VARVATOS (r\de): Po]i men]iona boxerii mula]i [i mai po]i aminti [i de \nc`l]`mintea sport Converse f`r` [ireturi, care este un alt mare succes. Compania mea \[i aniverseaz` al zecelea an de activitate \n aceast` toamn`. S\nt o mul]ime de designeri care intr` rapid \n aten]ia publicului, \i vezi la fiecare petrecere, iar, dup` un timp, nu mai auzi nimic de ei. Noi ne-am creat o personalitate de sine st`t`toare. Ai \ntrebat de Banana Republic [i de Gap – ei nu au o personalitate distinct`. Am muncit mul]i ani pentru Ralph Lauren. Avea at\]ia imitatori – de la Tommy Hilfiger [i p\n` la Abercrombie & Fitch sau J. Crew. Mul]i au luat-o [i pe urmele noastre [i au avut succes. 14. PLAYBOY: Care era mai amuzant ca [ef, Ralph Lauren sau Calvin Klein? VARVATOS: Ralph e un tip fenomenal. |mi amintesc c` eram cu el la Londra, la o \nt\lnire cu un tip foarte serios, un adev`rat englez, [i am\ndoi am izbucnit \n hohote de r\s. {tii cum e s` fii la o \nmorm\ntare [i s` r\zi cu at\ta poft`, \nc\t s` \]i dea lacrimile, chiar dac` nu ai voie? A trebuit s` ne ridic`m [i s` ie[im din [edin]`, ca doi [colari de clasa a patra. Mi-a luat trei luni s` plec, pentru c` nu era dispus s`-mi accepte demisia.

15. PLAYBOY: Acum, s-a deschis un nou magazin John Varvatos pe Bowery, \n New York, \n locul clubului de punk rock CBGB. Ca meloman, regre]i faptul c` transformi acel spa]iu \ntr-un magazin? VARVATOS: Am venit cu ma[ina din Michigan pentru a-i vedea pe Ramones \n CBGB, pe la sf\r[itul anilor ‘70. A fost un spectacol at\t de depravat, de electric [i de senzual. Acolo i-am v`zut pe Clash, Talking Heads [i Television. Cartierul era \nfrico[`tor. Erau lupte stradale. Era un loc periculos, iar pericolul era partea de baz` a punk rock-ului. Dup` ce clubul s-a \nchis \n 2006, a r`mas gol timp de aproape doi ani. Erau capcane pentru [obolani peste tot. Era dezgust`tor.

16. PLAYBOY: Sincer, a fost \ntotdeauna dezgust`tor. VARVATOS: Da, dar acum era [i mai r`u, pentru c` o conduct` se sp`rsese \n pivni]`. Oamenii au fost

furio[i pentru c` am preluat spa]iul. Ca magazin, nu mai e periculos, dar \i po]i sim]i povestea. Po]i vedea graffiti-urile de pe pere]i. Unde altundeva te puteai duce \ntr-o sear` de joi, s` intri gratis, s` bei gratis [i s`-i vezi pe Guns N’Roses sau pe New York Dolls? Abia acum \mi dau seama c` am f`cut totu[i un lucru bun. Locul mai p`streaz` ceva din pericolul aferent muzicii. Ar fi putut deveni o banc`. Sau o cafenea.

17. PLAYBOY: Dac` ar fi s`-i interviev`m pe fo[tii t`i angaja]i, cum te-ar descrie? VARVATOS: Motivat, dar totodat` re]inut. Uneori, o pacoste. Generos. Uneori, o pacoste. De neoprit. Uneori, o pacoste. (r\de). Am fixat [tacheta destul de sus pentru oamenii no[tri…

18. PLAYBOY: C\t de puternice s\nt r`d`cinile tale grece[ti? VARVATOS: Bunicii mei au venit din Grecia, dar p`rin]ii mei nu au avut niciodat` suficien]i bani pentru a putea c`l`tori. Primarul Atenei m-a invitat s` organizez o prezentare de mod`; [i, acolo, m-am sim]it pu]in ca o vedet` rock. Mi-a[ fi dorit ca mama s` mai fie \n via]`. Iar grecii apar de unde nici nu te a[tep]i s` \mi spun` c\t s\nt de m\ndri de mine. Unii dintre ei nu vor dec\t s` \mi v\nd` asigur`ri (r\de).

19. PLAYBOY: Ai afirmat c` \]i doreai s` fii “mai” pe stilul rock ‘n’ roll \n copil`rie. }i-ai atins acest scop? VARVATOS: Am fost pe scen`, am c\ntat la chitar` [i vocal cu Cheap Trick, Alice Cooper, ZZ Top [i Guns N’ Roses. Axl Rose m-a v`zut c\nt\nd la o margine a scenei, m-a tras dup` sine [i mi-a dat microfonul. Prietenul meu Matt Sorum, bateristul lui Axl, a zis: “Futu-i, am fost \n turneu cu tipul `sta timp de patru ani [i nu m-a l`sat s` c\nt nici m`car \n fundal!”

20. PLAYBOY: Ai renun]a la cariera ta \n industria modei pentru a fi vocalistul unei trupe importante de rock? VARVATOS: |mi place s` fiu fan. |mi place s` fiu \n public. Dar \mi place [i partea de VIP – te duci la festivaluri [i, chiar dac` s\nt 38 de grade afar`, te po]i retrage \n backstage [i nu te mai afecteaz`. B OCTOMBRIE 2010 c 37


38 c OCTOMBRIE 2010


Niciodat` toamna nu fu mai frumoas` Andreea Popa are nivelul 65 în Farmville, de care e dependent`, dar nu acesta e motivul pentru care am decis s` o fotografiem. Dup` ce am v`zut-o evoluînd în emisiunea În puii mei, pe Antena 1, în serialul Anticamera de la PROTV, sau în diverse spoturi publicitare, am decis c` e vremea ca Andreea s` intre în galeria de aur a vedetelor PLAYBOY. Din gr`din` de la Farmville, Andreea a poposit o vreme în Gr`dina Raiului, adic` podgoria de la Valea C`lug`reasc`, unde roada nicicînd nu fu mai bogat` decît în aceast` toamn`. Fotografii de Drago[ Cristescu

OCTOMBRIE 2010 c 39


40 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 41


42 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 43


44 c OCTOMBRIE 2010

Machiaj: Traviata Coafur`: Cleopatra Ama Micu Stil: Laura C\rnici |mbr`c`minte, \nc`l]`minte [i accesorii: The Place, Moschino, Distinto, The Mews, Terzoatto, Idelier.


OCTOMBRIE 2010 c 45


Cel mai \n vog` antrenor de box al momentului – omul din col]ul lui Manny Pacquiao – este un hombre \ntr-adev`r fioros. Freddie Roach, cel care a smuls cu din]ii ochiul unui mardeia[ \ntr-un caft de strad`, r`m\ne un tip cu picioarele pe p`m\nt, de[i e vizitat ocazional de vedete ca Marky Mark sau Mickey Rourke. De-a lungul timpului, a antrenat 27 de campioni mondiali printre care Oscar de la Hoya, Mike Tyson sau Vladimir Klitschko.

Text de Kevin Cook, Traducere [i adaptare de Lorena Lupu Foto: Guliver

46 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 47


Cel mai bun [i mai al dracu’ antrenor Freddie Roach conduce o sal` de sport f`r` fi]e, aflat` \ntr-un bloc jegos din Hollywood. Wild Card Boxing Club \mparte cl`direa scund` de stuc cu o sp`l`torie automat` [i cu Asocia]ia local` a Alcoolicilor Anonimi. |nainte, acolo fusese un club de striptease. Cu aproape dou`zeci de ani \n urm`, Mickey Rourke angaja un fost boxer v\njos dar falit pentru a transforma locul \ntr-un club de sport, iar pe actor \ntr-un boxer. Roach s-a v`zut nevoit s` d`r\me c\teva bare de striptease pentru a face loc ringului de box \n care urma s` \l antreneze pe Rourke. Mickey a \ncasat at\]ia pumni \n meciurile profesioniste, \nc\t chipul s`u s-a transformat \n afi[ul de promovare a chirurgiei estetice care este azi. Dar Mickey a fost ne\nvins. {i, \nainte de a renun]a la box, Rourke a l`sat un autograf pe un portret de-al s`u care este \nc` expus \n sala de sport a lui Roach: “Celui mai bun [i mai al dracu’ antrenor de pe planet`”. Acest lucru nu era adev`rat pe atunci, dar acum este.

5 milioane $ pe meci Acum, Roach, \n v\rst` de 50 de ani, este proprietarul s`lii. “Nu e mi[to, da’ e a mea”, zice el. Un vulpoi usc`]iv [i c`runt care aproape c` ar putea concura la categoria u[oar` cu cele 60 de kilograme ale sale, poart` un cioc neglijent [i o pereche de ochelari de soare Clark Kent, bine cunoscu]i fanilor boxului din toat` lumea. Dup` ce Mickey Rourke a renun]at la box [i s-a \ntors la actorie, fostul lui antrenor a preg`tit 27 de campioni mondiali, printre care se afl` [i actualul campion mondial la categoria u[oar`, Manny Pacquiao, considerat \n prezent cel mai bun boxer din lume. Se spune c` onorariul lui Roach pentru o megapartid` dintre Pacquiao [i Floyd Maywheather Jr., aflat` pentru moment la stadiul de propunere, ar fi \ntre dou` [i cinci milioane, dar Roach nu ne spune nimic. Nu e deloc r`u pentru un tip din ghetou, a c`rui copil`rie a fost un [ir de b`t`i cumplite \ncasate de la propria familie.

„Mama a pus cap`t unui caft dintre mine [i frate-miu cu o bît` de baseball. Clang-clang.”

Un boxer cu fa]` de bebelu[ Roach e originar \n Dedham, Massachussets. Tat`l s`u, un boxer profesionist minor, construise un ring de box pe p`m\ntul din spatele cartierului de locuin]e publice pentru s`raci. Tat`l lui Roach [i fratele lui mai mare \l luau la r\nd [i \l sp`rgeau \n b`taie. Nu avea parte de sus]inere nici din partea mamei, prima femeie-arbitru profesionist de box din Noua Anglie, care \i spunea: “Niciodat` nu vei fi mare scul` de lupt`tor”. “O familie greu de suportat”, dup` cum o caracterizeaz` el. “Mama a pus cap`t unui caft dintre mine [i frate-miu cu o b\t` de baseball din aluminiu. L-a pocnit pe frate-miu \n cap de dou` ori – clang-clang!” Roach a debutat \n boxul profesionist \n adolescen]` – un b`iat cu figur` de bebelu[ din categoria u[oar` pe care agen]ii \l numeau Choir Boy (B`iatul de Cor, n. r). |n 1979, Choir Boy Roach s-a mutat la Las Vegas, unde locuia \ntr-o rulet` [i servea la mese la Golden Nuggets, \n timp ce legendarul antrenor Eddie Futch \l preg`tea \n ring. |n cele ce au urmat, Roach a c\[tigat 41 de meciuri din 54, \nfrunt\ndu-i pe campionii la categoria u[oar` Greg Haugen [i Hector “Macho” Camacho. E[ecul \n confruntarea cu Camacho a fost ziua cea mai favorabil` din punct de vedere financiar a carierei sale: “Am primit 13.000 de dolari, 48 c OCTOMBRIE 2010

În timpul carierei sale de boxer, Mickey Rourke a avut 20 de victorii ca amator (17 prin knock out [i restul la puncte) [i [ase victorii ca profesionist (4 prin knock out) plus dou` remize. Roach a fost antrenorul s`u în [apte din cele 20 de meciuri ca boxer amator. În ring, Mickey a suferit numeroase accident`ri la nas, coaste, degete de la picior rupte, limb` despicat` etc. Ca efect secundar, a suferit [i pierderi temporare de memorie. În 1995, Rourke era desfigurat [i [i-a încheiat cariera de sportiv.

dar, c\nd am ajuns la vestiare, acolo m` a[tepta un agent de la Fisc care mi-a luat cecul \n clipa \n care l-am semnat. Uitasem s` \mi pl`tesc impozitele”.

Be]ia pugilistic` |n 1981, a ajuns la 27 – 1 [i a fost clasat pe locul 7 \n lume. A luptat cu concurentul s`u direct la campionat, la categoria 55 kg, Mario Chavez, [i [i-a rupt pumnul \n craniul lui. Dup` aceast` \nt\mplare, Roach nu a mai fost acela[i. A mai evoluat cinci ani, \n ciuda avertismentului lui Futch c` \[i risca viitorul. “Eram prea


Manny Pacquiao îi demonstreaz` antrenorului s`u c`, în politic`, m`nu[ile de box sînt uneori mai eficiente decît cele de catifea.

„Am primit 13.000 de dolari, dar, la vestiare, m` a[tepta un agent de la Fisc care mi-a luat cecul.” Be]ia alcoolic` Dup` ce s-a retras, \n 1986, [i-a c`utat o \ndeletnicire – [i a g`sito. “Am \nceput s` beau. Nu mai era be]ia loviturilor, era simpl` be]ie. Timp de un an [i jum`tate, am fost foarte furios pe via]`.” Nu vrei s` te pui cu Freddie Roach, dar, \n timpul acelei pr`bu[iri de dup` retragere, c\nd singurul s`u client era Mickey Rourke, n-ai fi vrut nici at\t. |ntr-o noapte, trei b`t`u[i \narma]i cu cu]ite au \ncercat s`-l jefuiasc` pe Melrose Avenue. Roach l-a dobor\t pe cel mai mare dintre ei dintr-un singur cro[eu cu st\nga. Ceilal]i \l izbeau de zor, c\nd a smuls ochiul unuia dintre ei cu din]ii. A scuipat globul ocular pe asfaltul str`zii. “Aveam gene \n gur`”, \[i aminte[te Roach, care avea [i el patru coaste fracturate, un um`r [i o coaps` dislocate [i mai multe contuzii craniene atunci c\nd a reu[it \n sf\r[it s` \i alunge pe golani. De \ndat` ce boxerii au auzit de sosirea \n ora[ a lui Choir Boy, [i-a mai c`p`tat o serie de clien]i.

Marky Mark & the funky bunch c`pos s` \l ascult”, spune Roach. “G\ndeam cu pumnii. {i ce altceva puteam s` fac, s` devin profesor?” Nu avea nici o [ans` – \n liceu, reac]ia lui fa]` de profesorii prea severi era: “Vrei s` ie[im afar` [i s` o d`m parte-n parte?” B`tut m`r \n cinci din ultimele [ase meciuri la care a participat, a \ncasat mai multe lovituri \n cap, [i se pare c` acestea i-au indus demen]` pugilistic`, “be]ia loviturilor” care \i afecteaz` pe Muhammad Ali [i pe mul]i al]i fo[ti boxeri. C\nd merge, Roach \[i t\r`[te piciorul st\ng. C\nd arat` spre un boxer care \i car` pumni unui sac de antrenament \n lumina pr`fuit` a s`lii de sport, m\na \i tremur`.

„Hai, b`iatule, fruntea sus. Dac` î]i lipe[ti urechea aici, po]i auzi marea.”

Un nou client a fost un prieten-vedet` al lui Rourke. “Marky Mark. De-abia ajunsese la Hollywood. Mark Wahlberg era un pu[ti obraznic – avea impresia c` ]ine tot Universul de coaie.” Ca [i Roach, Marky Mark [i-a petrecut primii ani din via]` printre scandalagiii str`zii, \n Boston. Modul lui de a \ncepe o carier` \n Hollywood a fost s` dea de p`m\nt cu bodyguard-ul Madonnei. “Bodyguard-ul i-a zis ceva mai pu]in pl`cut, iar Mark l-a tr\ntit la podea cu un singur pumn, o direct` de st\nga”, \[i aminte[te Roach, care a trecut cur\nd de la jocul de-a instructorul personal al actorilor la calitatea de antrenor al pugilistului de categorie semigrea Virgil Hill, primul s`u campion mondial. OCTOMBRIE 2010 c 49


Manny Pac-Man Pacquiao

Dac` recentele acuza]ii de violen]` domestic`, agresiune [i furt nu îl vor face s`-[i încheie înfloritoarea carier` dup` bare, Floyd Mayweather va fi o amenin]are deloc neglijabil` pentru Pacquiao. Poreclit Pretty Boy sau Money – din cauze lesne de ghicit – pugilistul de culoare se laud` cu un impresionant record de 41 de victorii, dintre care 25 prin KO. Asta nu îl împiedic` s` fie [i un sensibil – a participat la edi]ia a 5-a a competi]iei „Dancing with the Stars” (p`rintele american al show-ului „Dansez pentru tine”) împreun` cu dansatoarea ucraineanc` Karina Smirnoff. Deci, nu Moro[anu a fost primul „dur” pe ringul de dans. 50 c OCTOMBRIE 2010

|n 2001, Pacquiao a dat o rait` pe la Wild Card Boxing Club \mpreun` cu o ga[c` de [ase oameni [i s-a \nfruntat, pe durata c\torva runde, cu proprietarul, care a fost impresionat de modul lui Pacquiao de a-[i m\nui pumnii \nm`nu[a]i. Roach a ie[it din ring spun\nd: “Tipul `sta este puternic [i al dracului de iute”. Pacquiao, care era prea rapid pentru a fi \nvins \n timp ce exersa cu al]i antrenori, a spus, \n filipinez`, acela[i lucru despre Roach. Le-a spus camarazilor s`i: “Prieteni, am un nou antrenor”. De atunci, cu Roach \n col]ul s`u de ring, Pacquiao a strivit optsprezece oponen]i [i a c\[tigat titluri \ntr-un num`r record de [apte clase de greutate. Singurul s`u rival la titlul de cel mai bun pugilist “pound for pound” \n via]` este ne\nvinsul Floyd Mayweather, care a refuzat o competi]ie mai devreme \n acest an, afirm\nd c` Pacquiao folose[te stimulente care s`-i creasc` randamentul. Mayweather a cerut teste de s\nge – un gest f`r` precedent \n box – [tiind c` adversarul s`u supersti]ios va refuza. “|ncerca s` c\[tige timp”, spune Roach. Dup` meciuri cu boxeri mai pu]in valoro[i, Pacquiao [i Mayweather urmeaz` s` se \nt\lneasc` \n ring c\ndva \n cursul urm`torului an, \n cel mai grandios [i mai spectaculos meci din istoria boxului.

Cu rozete metalice \n m`nu[i “Manny poate \nvinge. Va \nvinge”, spune Roach, care se a[teapt` ca megaconfruntarea s` fie sclipitoare. Ambii b`rba]i s\nt pugili[ti care exceleaz` din punct de vedere tehnic, nu mae[tri ai knock out-ului. “|ns` Mayweather este vulnerabil”, continu`

Roach. “A fost operat la articula]ia um`rului. Planul meu este ca Manny s` \l doboare [i s` \l loveasc` \n um`rul `la, bang, bang, bang”. Roach \l poate ataca pe Mayweather [i la nivel psihologic. Cu trei ani \n urm`, \n timp ce \l antrena pe Oscar de la Hoya \ntr-un meci \mpotriva lui Mayweather, Roach a intrat \n vestiarul inamicului \nainte de confruntare [i l-a privit pe campion, care \[i lipea band` adeziv` pe m\ini. Aceasta e o tradi]ie care dateaz` de pe vremea pugilistului Dempsey, c\nd antrenorii tri[au, ascunz\nd rozete metalice \n m`nu[ile sportivilor sau \nf`[ur\ndule m\inile cu alabastru, care se \nt`rea precum un mulaj de ipsos. Acum, e o formalitate. Dar, c\nd Roach a v`zut c` antrenorul lipea m\nile campionului cu pu]in deasupra articula]iilor, i-a atras aten]ia: “Mai bine refaci chestia asta”. Remarca l-a \nfuriat pe 50 Cent, prietenul lui Mayweather, care era de fa]` [i i-a adresat lui Roach c\teva epitete greu de reprodus. “Hei, 50 Cent”, i-a zis Roach, “ce pula mea [tii tu despre box”?

Manny Pacquiao vs Sly Stallone Azi, Roach \[i face ziua obi[nuit` de lucru de dou`sprezece ore la Wild Card – de la opt diminea]a la opt seara – prelu\nd apeluri telefonice \n clipele \n care nu \l antreneaz` pe vreunul dintre pugili[ti \n ringul cu pardoseal` de lemn pe care l-a construit cu m\na lui. Pere]ii s\nt tapeta]i de steaguri cu slogane motivante: (“TREBUIE S~ AI COAIE PENTRU A CUCERI LUMEA”) [i poze din timpul meciurilor, \nf`]i[\ndu-i pe campionii lui \n ac]iune: Pacquiao, De La Hoya, Hill, Mike Tyson, Bernard Hopkins, James Toney, campionul la categoria grea Vladimir Klitschko, campionul la categoria u[oar` Amir Khan, [i chiar


Anderson Silva de la UFC. “Nu m` deranjeaz` s` lucrez cu b`ie]i care practic` MMA (arte mar]iale mixte, n. r.) [i ei s\nt lupt`tori”, spune el. “Dar \mi fac griji \n privin]a viitorului. Exist` o gr`mad` de pu[ti de 18 [i 19 ani care nu v`d nimic \n afar` de MMA.” |nclin` din cap \n fa]a unei fotografii cu Sylvester Stallone. Ca mul]i al]i profesioni[ti ai boxului, Roach a detestat seria Rocky datorit` cro[eelor exagerat de lungi [i a jocului de picioare neglijent. Dar [i-a ]inut p`rerea pentru el atunci c\nd un prieten comun, guvernatorul Arnold Schwarzenegger, l-a invitat s` ia pr\nzul cu Stallone. Au m\ncat [i au fumat trabuc \ntr-o sal` ferit` a restaurantului Caffe Roma din Beverly Hills, iar Stallone [i Schwarzenegger, care purtau pantaloni scur]i [i tricouri, au \nceput s` se contrazic` \n privin]a culturismului [i a boxului. “Nu [tiam cum s` \l abordez pe Stallone. P\n` la urm`, l-am luat cu ‚Sly, ce mai faci?’ Sly \[i imagineaz` c` este un expert al boxului. {i atunci, am preferat s`-i ascult.”

Antrenor la Hollywood

Omniprezentul personaj al antrenamentului unui puglist, sacul de box. Singurul care încaseaz` f`r` s`-[i exercite dreptul la replic`.

B`iatul care odinioar` sp`la vase \ntr-un restaurant din Las Vegas a ajuns antrenorul preferat al Hollywoodului. Roach i-a preg`tit pe Wahlberg [i pe Christian Bale pentru un film care va ie[i \n cur\nd pe ecrane: The Fighter. r Colaboreaz` cu c\nt`rea]a Aimée Mann [i cu fragila actri]` Anna Paquin din True Blood. d (“Nu r\de; [tie s` se mi[te [i s`-[i foloseasc` pumnii”, spune Roach) [i a ajuns [i el o celebritate. Datorit` lui Pacquiao [i a lui 24 / 7, reality showul produs de HBO care le exploreaz` via]a dinl`untrul [i din afara ringului, Roach este pe locul trei \n topul persoanelor celebre \n

Filipine, dup` Pacquiao [i pre[edinte. I se \nt\mpl` des s` fie recunoscut \n Vegas, Los Angeles [i New York, dar \[i dore[te ca fanii s` se concentreze pe prietenii lui. Prieteni cum ar fi asistentul s`u cu un singur ochi Shane Langford, un fost pugilist care [i-a pierdut ochiul st\ng \n ultimul meci. Langford dormea pe str`zi \nainte ca Roach s` \l angajeze ca administrator la Wild Card. “Acum, antrenez boxeri”, spune Langford. “{i ar trebui s` le mul]umesc `lora de la emisiunea 24 / 7 pentru c` am mai f`cut [i eu sex. De vreo trei ori!”

Cu parkinson \n ring Roach afirm` c` nu mai e furios pe via]`. Nici m`car pe sportul care l-a \mbog`]it [i totodat` i-a dat boala care \i r`pe[te \ncet abilitatea de a vorbi f`r` s` se b\lb\ie sau de a se mi[ca f`r` s` tremure. “Cel mai nasol simptom al Parkinsonului e problema cu piciorul,” poveste[te el. “Oamenii se uit` la mine cum \mi t\r`sc piciorul ca un schilod. |mi vine s` strig: “La ce c`cat v` uita]i?” Unul dintre doctori spune c` starea lui nu se va \nr`ut`]i cu mult; altul are prevestiri mult mai funeste. |ntre timp, ace[tia \i administreaz` injec]ii cu Botox \n g\t (pentru a combate spasmele musculare) [i diverse medicamente pentru Parkinson (efecte secundare: salivare excesiv` [i posibil` dependen]`). Dar Roach refuz` s` fac` vreun pronostic. El pl`nuie[te s` \[i antreneze lupt`torii p\n` c\nd boala \l va ucide sau \l va face s` renun]e la munc`, ceea ce s-ar reduce la acela[i lucru. Parkinsonul s`u mai are un simptom ciudat. Dispare \n ring. Roach, cel care tremur` [i \[i t\r`[te piciorul, trece printre funii [i devine cel mai rapid pentagenar din lume. Piciorul neputincios i se \ndreapt`. Face mi[c`ri bru[te, se unduie[te, par\nd loviturile fulger`toare ale lui Pacquiao cu m\ini la fel de iu]i. Doctorii lui nu au o explica]ie – e un mister, ca [i faptul c` actorii nu str`nut` pe scen` – iar Roach nu pune misterul sub semnul \ntreb`rii. |l ia a[a cum este. Acum c\teva zile, a lucrat 70 de runde f`r` pauz`, la fel de sprinten [i de agil ca Choir Boy Roach din 1979. Apoi a ie[it din ring [i a \nceput s` [chioap`teze. A ridicat receptorul cu o m\n` tremur`toare: “Alo? Cine? Ce antecedente are? Sigur, o s` discut cu el”.

Meciul secolului: Pacquiao vs. Mayweather

Eforturile lui Roach au fost încununate de un Premiu pentru Întreaga Carier` oferit de c`tre WBC. În plus, a cî[tigat titlul de Antrenorul Anului, decernat de Asocia]ia Jurnali[tilor Americani de Boxing în patru ani, 2003, 2006, 2008 [i 2009. Nu e de mirare, dat fiind c` Roach a antrenat nu mai pu]in de 25 de campioni mondiali pîn` în prezent. Se pare c` lozinca Wild Card, „Trebuie s` ai coaie pentru a cuceri lumea!” are un efect greu de contestat.

„Oamenii se uit` la mine cum îmi tîr`sc piciorul ca un schilod. Îmi vine s` strig: “La ce c`cat v` uita]i?”

E sunat de agen]ii boxerilor \n fiecare zi, de sponsori, mame, fra]i [i iubite, care sper` c` omul care a devenit de patru ori antrenorul anului s` le primeasc` sportivul. Uneori, mai e c\te un boxer care \[i adun` curajul pentru a-i telefona lui Roach \n persoan`. Acesta nu accept` dec\t un om din o sut`. Nu are timp de mai mul]i; nu acum, c\nd echipa de televiziune de la 24 / 7 \l urm`re[te ne\ncetat, c\nd reporterii sun` la Wild Card pentru citate din Roach, c\nd fanii \l v\neaz` pentru autografe, c\nd Pacquiao face naveta cu avionul din Filipine pentru antrenamente. Acum, c` se apropie \nt\lnirea epocal` dintre Pacquiao [i Mayweather, evenimentul care \i va aduce mai mul]i bani [i mai mult` faim` dec\t oric\nd, b`tr\nul Choir Boy e pe val. E fericit? “Nu [tiu. Am fost [i mai fericit”, strig` el, pentru a se face auzit printre voci, pumni [i muzica difuzat` de radio, care umple sala. “{tii c\nd? C\nd aveam 19 ani [i eram la Vegas, \n cea mai bun` form`. 27 – 1, am fost ales speran]a anului. Locuiam \ntrun parc cu rulote. Lucram toat` ziua cu Eddie Futch, m` antrenam cu Alexis Arguello, \l ajutam pe Ray ‚Boom-Boom’ Mancini s` se preg`teasc` pentru titlu. Nu aveam griji.” Dar nici Parkinson. “Da, dar nu `sta e motivul pentru care aia a fost cea mai fericit` perioad` a vie]ii mele. Ci pentru c`... eram boxer.” B OCTOMBRIE 2010 c 51


Candice Boucher

Africa, Africa‌ Imaginea renumitei case italiene Guess by Marciano este din Africa de Sud [i a pozat pentru PLAYBOY US. Asta pentru a da seam` de globalizarea frumuse]ii [i de democratizarea ei. |n rest, dup` cum pute]i vedea, safari-ul nu este niciodat` lipsit de surprize. Africa, Africa, o, ce vis fierbinte! Foto de Raphael Mazzucco (PLAYBOY US)

52 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 53


54 c OCTOMBRIE 2010


OCTOMBRIE 2010 c 55


56 c OCTOMBRIE 2010


playmate

miss octombrie 2010


FI{~ PLAYMATE NUME: CANDICE

BOUCHER

BUST: 86 cm

TALIE: 60 cm

|N~L}IME: 1,73 m

GREUTATE: 51 kg

{OLDURI: 90 cm

DATA NA{TERII: 17 octombrie 1983 LOCUL NA{TERII: Durban, Africa de Sud CARIER~: Model |I PLAC:

interna]ional

windsurfing-ul [i diamantele africane

NU-I PLAC: apartheid-ul

[i discriminarea femeii

LOCURI PREFERATE PENTRU SHOOTINGURI {I PREZENT~RI: Tokyo PRINCIPALUL PUNCT SLAB:

[i Mumbai

timiditatea excesiv`

PROBLEMA CU MODELLINGUL:

„B`rba]ii cred c` e[ti o

femeie u[oar`, iar femeile c` e[ti proast`” MOTIVUL PENTRU CARE E ATÎT DE SEXY:

„Fiind n`scut` atît de aproape de plaj`,

am împrumutat din frumuse]ea ei”. CE FACE ACUM:

este imaginea celebrei case Guess by Marciano

CE VREA S~ FAC~ |N VIITOR: S`

8 luni

aib` o familie [i trei copii

4 ani

17 ani


umor Ajunge Jane \n jungl` [i, c\nd d` cu ochii de Tarzan, v\njos [i viguros, o cam trec sudorile [i \i trec prin cap fel de fel de nebunii. – M`i Tarzane, da' tu... b`rbat singur pe-aici prin jungl`... cum te descurci cu f`cutul amor? – Da' ce e `la f`cut amor? Jane \i explic` \n mare cam despre ce e vorba, la care Tarzan: – P`i, cu copacul `la cu o scorbur` mic`... – Vai, Tarzane, se poate s` pr`p`de[ti tu frumuse]e de b`rb`]ie pe o scorbur` de copac? {i se dezbrac` Jane, se \ntinde pe iarb` si \i explic` lui Tarzan ce trebuie s` fac`... Tarzan se uit` cu aten]ie, \[i ia av\nt [i \i trage lui Jane un picior \n locul sensibil de vede fata stele verzi... – Da' de ce ai f`cut asta, m`i omule? De ce m-ai lovit? \ntreab` Jane \ncovrigat` de durere. – Tarzan verific` \ntotdeauna dac` s\nt albine! C`lin }\rle, Arad O tip` \l viziteaz` în Nepal pe Dalai Lama [i \i pune urm`toarea întrebare: – Mult stimate \nv`]`tor, v` rog explica]i-mi: dac` un b`rbat se culc` cu mai multe femei, el este v`zut ca un gigolo sau ca un fustangiu. Dar, dac` o femeie se culc` cu mai mul]i b`rba]i, ea este v`zut` ca o prostituat`, sau ca o femeie u[oar`. Nu este nedrept? Dalai Lama ascult` foarte atent [i \i d` ca r`spuns aceast` perl` de în]elepciune: – Iat`, fiica mea, g\nde[te în urm`torul fel: dac` o cheie deschide mai multe lac`te, ea este o cheie special`, ceva optim de avut. În schimb, un lac`t care este deschis de mai multe chei diferite... este ceva foarte prost de avut. Marius Gheorghe, Internet

– M`tu[a sus]ine c` un evreu pios \[i \ncepe ziua de Sabat f`c\nd dragoste. A[a c` au f`cut-o \nc` o dat`. Luni diminea]a, fosta v`duva a rabinului se \nt\lne[te, la pia]`, cu o prieten` care o \ntreab`: – Cum \]i merge cu noul so], m`celarul? – Drag`, nu e chiar un intelectual, dar s` [tii c` provine dintr-o familie foarte bun`! Andri[an Florin, Bucure[ti {ase pensionari irlandezi jucau poker \n apartamentul lui O'Leary c\nd Paddy Murphy, pierz\nd 500 £ la o singur` m\n`, \[i duse m\nast\ng` la piept [i c`zu mort. Din respect pentru prietenul lor, ceilal]i cinci au continuat s` joace st\nd \n picioare. Michael O'Connor se uit` \n jur [i \ntreb` : – Oh, dragii mei, cineva trebuie s` mearg` [i s` \i spun` so]iei lui Paddy. Cine va fi acela? Trag la sor]i. Paul Gallagher trage paiul cel mai scurt. Ei \i spun s` fie discret, bl\nd, s` nu fac` situa]ia [i mai rea. – Discret? S\nt cel mai discret irlandez pe care l-a]i \nt\lnit vreodat`. Discre]ie este numele meu mijlociu. L`sa]i pe mine. Gallagher se duce la casa lui Murphy [i bate la u[`. |i deschide \ns`[i doamna Murphy [i \l \ntreab` ce dore[te. Gallagher o anun]` : – So]ul t`u tocmai a pierdut 500 £ la poker [i \i e fric` s` se \ntoarc` acas`. – Spune-i c` poate s` crape!, r`spunde nervoas` doamna Murphy. – Am s` \i transmit, zice Gallagher plec\nd. Cristian Geicu, Arad

Rabinul unei mici localit`]i a murit  [i, dup` un timp, congrega]ia a hot`r\t c` v`duva trebuie s` se rec`s`toreasc`. Av\nd \n vedere c` localitatea era mic`, nu s-a g`sit dec\t un candidat: m`celarul. Nu prea entuziasmat`, pentru c` se obi[nuise s` tr`iasc` cu un intelectual, v`duva accept`. Dup` c`s`torie, vineri seara, dup` baia ritual`, so]ul \i spune fostei v`duve: – Mama mi-a spus c`, la \nceputul Sabatului, trebuie s` fac dragoste cu nevasta, \nainte de a merge la sinagog`. {i au f`cut-o. Revenind de la sinagog`, so]ul spune: – Tata e de p`rere c` trebuie s` fac dragoste cu nevasta \nainte de mas`. {i au f`cut-o iar. |nainte de a se b`ga \n pat pentru culcare, so]ul spune: – Bunicul zice c` trebuie s` faci dragoste \n noaptea de Sabat. {i au mai f`cut-o o dat`. A doua zi diminea]`, la trezire, so]ul spune din nou:

|ntr-o noapte, un irlandez care b`use prea mult conducea c`tre cas` [i, bine\n]eles, ma[ina oscila violent dintr-o parte a drumului \n cealalt`. Un poli]ist \l opre[te. – A[adar, de unde vii? – De la c\rcium`, evident, \ng\n` be]ivul. – P`i, spune poli]istul, ai cam b`ut \n seara asta, nu glum`. – Bine\n]eles, r`spunde be]ivul m\ndru. – Dar [tiai, \ntreab` poli]istul, c`, la ultima intersec]ie, so]ia ta a c`zut din ma[in`? – Oh, slav` Domnului, suspin` be]ivul. Crezusem c` am surzit! Johnny, Internet Trimite]i bancurile voastre pe adresa PLAYBOY, str. Ing. Emil Balaban nr. 14, sect. 1, Bucure[ti, sau prin e-mail: playboy@atticamedia.ro.


4 x 4 x 4

pe bune   d a o r f f o care facini de strad` \n n i c i g a g ` u i [ S\ntem dnoeori testeaz` mra` frumoas`, una d [i care u . Romünia e o ]a e aventur` \nc` u off-road unde turismul dni de off-road. N , iar pu]inele m testat 4 ma[i a[ini de off-road \nt m S . l exist`. A e f t l a c zi pot s` leem i. Dou`. c i g a g t u [i Elena H\r]an noi sL\an ra u Pasc Text de

c OCTOMBRIE 2010


Citroen C-Crosser Da, da, [tim, francezii s\nt elegan]i. Asta nu \nseamn` c` s\nt incapabili s` fac` o bestie 4x4, numai a[a, ca s` arate c` pot. Treaba e c` le-a ie[it un SUV \nalt, stabil [i robust, cu un design pl`cut, linii cursive [i numeroase op]iuni de echipare. Aparent greoi, C-Crosser s-a mi[cat mai bine decåt m` a[teptam, fiind stabil [i puternic, cu un r`spuns foarte bun la manevre. |n cea maii mare parte, l-am utilizat cu trac]iunea 4x4 pentru c` e mai g`l`gios [i, la cum arat` drumurile, e nevoie de pu]in ajutor pentru off-road. Am testat C- Crosser [i cu transmisie manuala [i automat`. Teoretic ar trebui s`-mi plac` mai mult varianta manual`, dar e a[a mare ma[ina asta c` te cople[e[te. cople[e[te La versiunea automat` ma[ina \[i ia demaraj mare [i \]i las` impresia c` te controleaz` ea pe tine [i, p\n` te obi[nuie[ti cu stilul ei s-ar putea s` vrei s` o la[i balt`. E un model ceva mai masculin [i cam fioros la prima vedere, \ns` pe termen lung e o ma[in` care te scoate din orice mocirl` [i care s-ar putea s`-]i creeze dependen]`. |n trafic, te ajut` pentru c` e mare [i tendin]a celorla]i [oferi e de a se feri din calea ei. La drum lung, \]i ofer` confort [i stabilitate, iar \n off-road este o bestie. |ncalec` [i dep`[e[et obstacole de parc` a fost f`cut` pentru oamenii mun]ilor. Interiorul este sobru [i masculin, f`r` butona[e [i lumini]e inutile, \ns` cu suficiente op]iuni pentru a face fa]` preten]iilor pe segment. Ma[ina este printre cele mai spa]ioase din segment, iar la capitolul ergonomie, st` la fel de bine. |n ora[, a dovedit o ]inut` de drum foarte bun`, de[i e cam greu cu parcarea. Am fost \ncåntat` de ]inuta de drum lung aproape irepro[abil`. Dincolo de faptul c` pozi]ia

la volan este \nalt` [i te sim]i de parc` ai conduce tirul, C- Crosser se comport` ca un adev`rat frate mai mare. Nu st` nimeni \n calea lui, te sim]i \n siguran]`, protejat, sim]i c` tu \l conduci [i te “ascult`” f`r` gre[eal` la fiecare manevr`.

Bmw x5 11 ani [i un milion de unit`]i s\nt rec recordurile BMW X5, unul dintre cele mai bine v\ndute SUV-uri din lume [i modelul bavarez care a introdus conceptul de SAVSport Activity Vehicle sau, mai simplu, o ma[in` de off-road destinat` ora[ului. Anul acesta, X5, model care a lansat moda ma[inilor 4x4 \n segmentul premium a beneficiat de o binemeritat` restilizare. restilizare {i cum m`rimea conteaz`, mai ales \n acest segment, bavarezii au umblat la robuste]ea lui X5 din dorin]a de a-l apropia mai mult de X6 [i pentru a-l diferen]ia de X3. Complicat, nu? La X5, pozi]ia \nalt` te treze[te la realitate... La realitatea c` noul X5 e ceva mai impun`tor dec\t precedenta genera]ie (deci, da, se poate), c` e cam “tunat” ca s`-l sco]i de pe asfalt \n praful [i h\rtoapele off-road. Aparen]ele \n[eal`, X5 dovedindu-se un partener de n`dejde [i dup` ce treci limitele [oselei. Poate nu e spectaculos pentru \mp`timi]ii de off-road extreme, \ns` cump`r`torul de X5 nu-[i ia adrenalina s`rind cu ma[ina din st\nc`-n st\nc`, dar poate trece de cele mai multe trasee forestiere. Personal, nu s\nt fan al ma[inilor cu transmisie automat`, mai ales la modele de vitez`, fie ele limuzine sau SUV. |ns` lumea [i tehnica se \ndreapt` c`tre simplificarea lucrurilor, ceea ce nu e r`u, dar, din

OCTOMBRIE 2010 c 65


punctul meu de vedere, nu-i nici a[a bine. Cred c` era mult mai interesant acest drive test dac` “marele X5” avea cutie manual`, pentru c` i-a[ fi descoperit calit`]ile altfel. Am avut o s`pt`m\n` s` m` conving c` noul X5 \n varianta xDrive40d este pur [i simplu foarte mi[to. Dincolo de look-ul robust [i u[or agresiv, mai ales cu noile lumini de zi, motorul trage ca unul pe benzin`. Dieselul acesta cu transmisie \n opt trepte este ceva mai silen]ios dec\t concuren]a, dar asta nu \nseamn` c` adormi la volan. Nici vorb`, stai cu ochii c\t cepele, mai ales c` ma[ina se \nfige doar dac` \i m\ng\i accelera]ia cu v\rful piciorului. Poate e cam puternic pentru o femeie [i pentru ora[. Ei bine, nu. Pentru mine, nu e.

Chevrolet Captiva De pu]ine ori m-a surprins at\t de pl`cut o ma[in`, mai ales una care nu are ADN nem]esc, \ns` Chevrolet Captiva m-a captivat. O fi vremea restiliz`rilor, cert e c` moda schimb`rilor de look a prins vitez` \n industria auto. Poate e mai simplu pe vreme de criz` s` tai pe ici – pe colo, prin p`r]ile esen]iale dec\t s` investe[ti \ntr-un model cu totul nou. Oricum, Chevy Captiva are ceva captivant chiar [i \n varianta actual`. Nu [tiu dac` e vorba de designul curat, pozi]ia \nalt` la volan, vizibilitatea foarte bun` din orice unghi sau manevrabilitatea fantastic` de care a dat dovad`. E drept c` nu e un colos cu sute de cai putere [i motor cu multe mii de centimetri cubi. Am testat varianta cu motor de 2 litri, 110 kw [i transmisie manual` cu cinci trepte. Este incredibil demarajul pe care \l are Captiva, tin\nd cont de dimensiuni [i motorizare. |n plus, are cutie manual`, ceea ce poate fi un moft stupid pentru o ma[in` mare, dar mie mi-a dat \ntr-adev`r sentimentul c` eu conduc. Mi-am cam c`utat motive s` ies doar ca s` conduc. |ntr-un fel, ma[ina asta e din categoria “esen]elor tari care se ]in \n sticle mici”. Nu este la fel de impun`toare ca BMW X6 sau Range Rover, \ns` look-ul este doar un detaliu, conteaz` ce are sub capot`. {i pare s` aib` altceva dec\t scrie \n fi[a tehnic` pentru c` demarajul este printre cele mai bune din tot ce am testat \n segment, treptele de vitez` s\nt precise, este sigur` [i u[or de manevrat. Pentru curio[i, am scos-o un pic de pe [osea [i s-a comportat chiar mai bine dec\t m` a[teptam. E drept c` am l`sat \n urm` un nor de praf, dar a fost tare distractiv s` dau c\teva ture pe dealurile uscate [i s` pierd din vedere [oseaua [i traficul. Dup` c\teva zeci de kilometri, m-am declarat mai mult dec\t \nc\ntat` de ma[in`. Atunci nu [tiam de ce, acum, la c\teva zile dup` test, [tiu de ce. E o ma[in` versatil`, \]i satisface nevoia de a conduce ceva mare, ceva puternic, ceva spa]ios, ceva rapid, ceva... altceva. Chiar [i \n varianta actual`, Captiva este un concurent serios \n gam`, poate tocmai pentru c` e potrivit` [i tinerilor, [i famili[tilor, [i afaceri[tilor. Rezultatul e un SUV de ora[ care se descurc` excelent at\t la drum lung c\t [i \n afara asfaltului. Mie mi-a pl`cut [i c` e un pic g`l`gioas`, chiar [i la 1.500- 2.000 rpm, mi-a dat senza]ia c` e un pic “b`ie]oas`” [i m-am sim]it confortabil a[a. 66 c OCTOMBRIE 2010

Mazda CX7 Nu prea m` \nc\nt` crossoverele pe care le v`d un fel de stru]o-c`mil` \ntre SUV-uri [i orice. Adic` avem o ma[in` mare sau mic`? Nu e clar. Tot mai mul]i constructori fac genul `sta de ma[ini, din dorin]a de a r`spunde cererii de ma[ini mari dar [i mici \n acela[i timp, 4x4 dar [i de vitez`. Oamenii, \n general, s\nt indeci[i, dar crossoverele par g\ndite de femei, care vor s` fie [i slabe [i voluptoase, [i blonde [i brunete, [i serioase [i libertine... Pe asfalt, a dovedit o pozi]ie de drum foarte bun`, stabil [i sigur indiferent de vitez`. {i da, mi-a pl`cut c` are transmisie manual`, de[i parc` trecerea din treapta a doua \n a treia e un pic imprecis`. |n general, ma[inile japonezilor s\nt un pic diferite,


treptele de vitez` mi se par mai lungi, \ns` r`spund foarte bine la comenzi [i \]i dau un sentiment de siguran]` foarte bun. Mi-a pl`cut pozi]ia la volan [i vizibilitatea excep]ional`, iar faptul c` este deosebit de manevrabil` o face potrivit` [i pentru femei. Este suficient de agresiv` \nc\t s` se impun` chiar [i printre SUV-urile c\t tancul, \ns` f`r` s` \]i lase impresia c` nu o po]i controla. Frumoasa japonez` are un aer cam elegant, a[a c` nu mi-a venit s` o scot prea tare de pe [osea. Nu [tiu de ce, impune o fine]e care, de obicei, nu prea merge cu ma[inile de genul acesta, \ns` probabil e tot vreun talent al japonezilor de a te face s` ai grij` de ma[in` mai mult dec\t e cazul. Am testat varianta Revolution cu motor de 2,2litri diesel, 173 CP [i transmisie manual` cu [ase rapoarte care s-a dovedit un partener de n`dejde at\t \n ora[ c\t [i la drum lung. E drept c`, \n traficul urban, parc` nu e \n largul ei, ar vrea s` prind` vitez` [i se “poticne[te”. Sim]i c` vrei s`-i calci un pic mai mult accelera]ia, parc` te roag` s-o turezi, s`-]i arate c` nu mai e alta ca ea. Poate asta e doar la ma[ina pe care am testat-o eu [i care avea doar c\teva mii de kilometric la bord. Totu[i mi s-a p`rut c` se comport` mai bine la drum lung, dac` o alergi un pic pe [osea, dec\t dac` dai treapta \nt\i – fr\n` – stop \n traficul cotodian. B OCTOMBRIE 2010 c 67


68 c OCTOMBRIE 2010


LORI:

Cel mai seduc`tor organ ” al unui b`rbat este creierul” Loredana Groza nu o face pur [i simplu. O face “lat` [i profund`”, adic` 3D. A filmat cel mai nou clip \n L.A. cu Julien Roger [i cu Pitoff, regizorul care le-a dirijat pe Halle Berry [i Sharon Stone \n Catwoman. Ca o div` care \[i merit` renumele, frapeaz` prin pove[ti de pus \n ram` care i se \nt\mpl` pe alte continente, dar [i prin discu]ii libere despre sex, orgasm, clitoris [i tot felul de organe (seduc`toare, \n principiu). De la Sexting plecare, cel mai \ndr`zne] interviu marca Lori. Interviu de Ramona Pop Foto: Adrian Stoicoviciu

PLAYBOY: Chiar crezi c` orgasmul vaginal e un mit? LOREDANA: Cred c` orgasmul e o stare deosebit`, o trans` pe care b`rba]ii [i femeile trebuie s` o ating`, e o nirvana.

PLAYBOY: Nu o \nghe]at` Nirvana! LOREDANA: E mai dulce ca o \nghe]at`, ba[ca nu \ngra[`! Nu e obligatoriu, \ns`, s` existe contact sexual ca s` ai orgasm.

PLAYBOY: B`rba]ii cred c` zic c` aber`m acum… LOREDANA: Hai s` nu-i punem pe to]i \ntr-o oal`! S` le d`m o [ans` celor care chiar [tiu despre ce vorbim.

PLAYBOY: C\]i ani de pubertate ai pierdut s`rut\ndu-te p\n` f`ceai afte la gur`? LOREDANA: Destul de mul]i, p\n` m-am riscat s` trec la nivelul urm`tor. Spre bucuria maic`mii, dac` cite[te.

PLAYBOY: Ce este “limerence” [i cum o depistezi?

LOREDANA: Limerence este un neologism, un cuv\nt inventat de o psiholoag` \n anii ’70, este un fel de stare de dragoste, care nu este nici dragoste, nici crush, nici flirt, nici infatuare. E ca un virus care \]i d` impresia c` e[ti \ndr`gostit. C\nd am scris c\ntecul Limerence, \mpreun` cu Jeremy Adelman, mi-am imaginat o fat` merg\nd \n cluburi \n fiecare noapte, dependent` de starea de limerence. PLAYBOY: Din cartea ta, Sexting, g deduc c` ai stat un an in celibat… LOREDANA: Poate chiar mai mult, dac` m` g\ndesc bine la perioada mea de «c`lug`rie». Exact \n perioada \n care trebuia s` fiu \n plin` ac]iune, mi-am zis c` trebuie s` reconsider op]iunile mele \n leg`tur` cu dragostea. Am luat hot`r\rea s` m` despart de prietenul meu, s` nu m` mai complic \n alt` rela]ie, ci s` \ncerc s` m` g`sesc pe mine. M-am sim]it foarte bine, am \n]eles c` pot s` tr`iesc [i singur`, c` nu trebuie s` depind de cineva, pentru c`, atunci c\nd depinzi de cineva, aia nu e dragoste, e dependen]`. Dependen]a duce la o

“Am stat chiar mai mult de un an \n celibat, dac` m` g\ndesc bine la perioada mea de c`lug`rie. Exact \n perioada \n care trebuia s` fiu \n plin` ac]iune, eu mi-am zis c` trebuie s`-mi reconsider op]iunile \n leg`tur` cu dragostea.”

anumit` obi[nuin]`, care [i aia e o prostie, pentru c` obi[nuin]a \]i creeaz` o alt` dependen]`. P\n` la urm`, dragostea unde e?

PLAYBOY: Trebuie s` fi trecut prin toat` paleta de experien]e ca s` ajungi la concluzia c` sexul e superfluu… LOREDANA: Poate fi superfluu. Pentru femeile din Sex and the city, pe care foarte multe femei tind s` le copieze, sexul e o necesitate, dar [i un trend. E ca [i cum m`n\nci la un sushi-restaurant \n seara asta, la un french cuisine \n alt` sear`… E pe rase, pe m`rimi, mai pu]in pe sentimente.

PLAYBOY: P\n` la urm`, sexul \ntinere[te sau \mb`tr\ne[te? LOREDANA: M-a pus pe g\nduri opinia taximetristului din Singapore, care spunea c` \mb`tr\ne[te. Am [i scris un eseu despre asta. Sexul poate s`-]i dea [i via]`, poate s` te [i consume, dac`-l faci \n condi]ii proaste [i cu cine nu trebuie.

PLAYBOY: Po]i s`-mi spui care-i durata optim` a unui act sexual \n opinia ta, apropo de “Nu-]i mai da drumul, b`i ]`rane!” din cartea ta? LOREDANA: Depinde de situa]ie. Uneori, a quick one, cum zic americanii, poate fi mai mi[to dec\t a long one. Nu trebuie s` fim to]i yoghini, s` tr`im ore \ntregi de extaz. }ine totul de o armonie \ntre el [i ea, \ntre ying [i yang. Ca [i m\ncatul: uneori \]i place fast-food-ul, alteori la restaurant. E \n OCTOMBRIE 2010 c 69


func]ie de astre, de anotimp… Poate plou`, poate se-ntoarce copilul de la [coal`…

PLAYBOY: N-ai fost admonestat` pentru replica asta din carte: “Femeia este instrumentul de m`surare a b`rbatului”? LOREDANA: Nu, s` [tii c` am primit remarci pozitive din partea b`rba]ilor care au citit cartea. S-au bucurat c` au aflat despre femei lucruri at\t de intime. Am scris [i pentru ei...

PLAYBOY: |n ce pozi]ie ai stat vara asta la plaj`? LOREDANA: Nu mai stau la soare de ani buni. Am f`cut excese \n trecut, iar acum chiar m` feresc. |mi place contactul cu soarele, st\nd pe un vapora[, de exemplu, sau chiar pe plaj`, sub umbrel`, cu un cocktail \n m\n`, \ns` nu contactul direct. Asta nu \nseamn` c` nu-mi place s` merg \n vacan]e \n ]`ri exotice.

PLAYBOY: {i nu sim]i c` ai mai pu]in succes dac` e[ti alb`, nu? LOREDANA: Aaa, nu! Nu mai e de mult la mod` solarizarea. Nu e deloc ok s` fii portocaliu ca un morcov. Mai bine alb!

PLAYBOY: Judec\nd dup` num`rul limbilor str`ine cu care am fost \nt\mpinat` de mesageria ta vocal` p\n` s` te prind la interviu, trag concluzia c` te cam plimbi… LOREDANA: Din clasa a doua, tot \mpachetez [i despachetez bagaje. |n [coal`, pentru c` eram o elev` s\rguincioas`, beneficiam de tabere [i forumuri gratuite; nu risipeam nici o oportunitate. M` urcau p`rin]ii mei \n tren, la One[ti, de multe ori singur`, [i ajungeam sau la Bac`u, sau la Timi[oara. Eram o fire cosmopolit`, \mi f`ceam prieteni peste tot.

o ecua]ie la matematic` dec\t s` scrii o compunere. Mie mi se p`rea floare la ureche, de[i am ajuns s` urmez un liceu industrial (mate-fizic`) p\n` la urm`. Am intrat chiar prima pe list` la liceu. |mi mai amintesc c`, \n [coala primar`, am participat la un cerc de poezie care se numea “Sbur`torul”. Acolo, la Casa Pionierilor, am \nceput s` scriu, timid, primele poezii. Eram cu to]ii complexa]i de poetul care organiza cercul de poezie, domnul Izb`[escu; nu mai zic de compara]iile care se f`ceau tot timpul cu marii poe]i! Noi p`ream a[a… ni[te fluturi pe lamp`.

PLAYBOY: C\nd ai sim]it prima oar` c` b`rba]ii g\ndesc [i cu [li]ul? LOREDANA: C\nd au \nceput s`-mi creasc`

PLAYBOY: Asta te-a ajutat s`-]i scrii singur` versurile? LOREDANA: La \nceputul anilor ’90, m-am tre-

PLAYBOY: “Mai bine plivesc leu[team [i desp`duchez maimu]e dec\t s` merg \n fiecare zi la sal` [i s` m` epilez s`pt`m\nal, ca manechinele”. Cum ai f`cut mu[chi, totu[i? LOREDANA: Temelia conteaz`. C\nd te

zit c` nu mai aveam voie s` c\nt multe dintre c\ntecele mele deja celebre. Am zis “Ok, o s-o iau de la zero. O s`-mi scriu singur` c\ntecele. Am curajul s` fac asta”. Pentru c` am plecat imediat \n Italia, primul c\ntec pe care l-am adaptat \n romån` a fost “Ci vorrebbe un amico” a lui Antonello Venditti. Am reu[it s` p`strez starea piesei originale, ceea ce nu-i u[or. Primul album dup` Revolu]ie (“Atitudine”) a ap`rut dup` ce i-am cunoscut pe b`ie]ii de la Direc]ia 5. E primul meu album \n care am \nceput s` scriu muzic` [i versuri. De-atunci, am mai scos vreo 14 albume. N-am a[teptat s` primesc pe tav` c\ntece, mi le-am f`cut singur` \n propor]ie de 85%.

M-am dedat la aceast` practic` de-abia dup` ce am f`cut dou`zeci [i ceva de ani. De gura unei prietene, mi-am luat primul sutien.

“zide[ti” de mic`, e altceva. Mi-a pl`cut s` fac atletism, gimnastic`, am fost campioan` na]ional` la ping-pong, am fost portarul echipei de handbal din [coal`, am f`cut aerobic \nc` de la 17 ani, am f`cut [i badminton, \mpreun` cu fratele meu am fost cei mai buni din [coal` la atletism rezisten]`… Probabil c`, dac` m-a[ antrena pentru maraton, n-ar fi prea t\rziu, a[ mai avea [anse. Niciodat` n-am f`cut o patim` dintr-un sport anume. Important e s` faci cardio. M-am obi[nuit s` fac mi[care [i c\nd stau pe loc.

PLAYBOY: |]i \ncordezi abdomenul la stop? LOREDANA: Sau fesierii, c\nd m` sp`l pe din]i.

citit-o de mult. (r\de)

S\nt foarte multe mi[c`ri pe care po]i s` le faci; ]ine de imagina]ia ta [i de felul \n care \]i cuno[ti corpul [i [tii c` un impuls energetic \ntotdeauna e benefic pentru orice mu[chiule] al t`u.

PLAYBOY: C\te limbi str`ine vorbe[ti? LOREDANA: O rup \n multe limbi, dar, aproape de perfec]iune, abia pot spune c` vorbesc romåna. Eram \nnebunit` dup` gramatic` \n copil`rie.

dis, \]i trebuie aripi [i, de multe ori, [i baloanele s\nt bune (r\de).

“C\nd au \nceput s`-mi creasc` s\nii, mi-am dat seama c` b`rba]ii g\ndesc [i cu [li]ul. La [coal`, st`team cu ei sub banc`. Mai \nt\i, am fost stresat` c` nu-mi cresc, iar apoi, mi-au crescut prea mult deodat`. Schimbam cupa de la o s`pt`m\n` la alta.”

70 c OCTOMBRIE 2010

PLAYBOY: Purtai sutien? LOREDANA: Foarte mult` vreme, n-am purtat.

PLAYBOY: “|n Paradis, trebuie s` fii tare ca s` fii bun`”. C\t de tare, c\t de bun`? LOREDANA: Am scris eu asta \n carte? N-am mai PLAYBOY: |n contextul descrierii fetelor siliconate care, “cu a[a baloane, se ridic` sigur la cer”, cic`… LOREDANA: Aa, da! Nu e u[or s` ajungi \n Para-

Mama a fost \nv`]`toarea mea, ea m-a \nv`]at s` scriu [i s` citesc. |n general`, am fost asistenta bibliotecarei [colii. |mi treceau prin m\n` toate c`r]ile pe care copiii le \mprumutau, eu f`ceam fi[ele de \mprumut. |n plus, obi[nuiam s` le scriu compunerile tuturor copiilor de pe scar`. Nu numai celor din scara mea, ci [i celor din blocul de vizavi. Pentru mul]i dintre ei, p`rea mai simplu s` faci

s\nii. (r\de) La [coal`, st`team cu s\nii sub banc`. Mai \nt\i, am fost stresat` c` nu-mi cresc, iar apoi, mi-au crescut prea mult deodat`. Schimbam cupa de la o s`pt`m\n` la alta.

PLAYBOY: Tu te ridici sigur la cer? LOREDANA: M-am ridicat deja la cer prin ’99 cu cei de la BUG Mafia, vorba c\ntecului. A[a c` nu prea am nevoie de ajutoare. Am dot`ri de la mama mea drag`. Dac` mama a avut, [i fata ei are! Conteaz` mai pu]in, \ns`, m`rimea s\nilor. Po]i s` ai cup` double D [i s` nu te sim]i la fel de sexy ca o femeie care are s\nii ca tata. |n plus, s\nii mici rezist` mai bine la gravita]ie.

PLAYBOY: Nume[te trei b`rba]i mi[to! LOREDANA: Richard Gere… Clark Gable, primul actor de care m-am \ndr`gostit (de[i deja era mort c\nd l-am v`zut prima dat`, era doar o umbr` pe un film de celuloid).... Iar`[i, ni[te ochi care m-au fascinat [i pe care mi-i aduc cu drag aminte, de[i s-au \nchis pentru totdeauna de c\teva luni, s\nt ai lui Dennis Hopper, un prieten bun, pe care l-am g`zduit de nenum`rate ori \n casa mea [i c`ruia i-am f`cut de m\ncare. N-ai cum s`-i ui]i privirea lui albastr`, era ca un laser.

PLAYBOY: Andy Garcia sau George Clooney? LOREDANA: Andy Garcia. Am [i lucrat \mpreun` la Modigliani. Regizorul Mick Davis m-a v`zut, pur \nt\mpl`tor, pe scena Teatrului Na]ional, cu orchestra mea, “Agurida”, c\nt\nd “Ionel, Ionelule”. M-am trezit cu acest sco]ian \nfocat la cabin`: “You’re amazing, Loredana! I want you in my movie!”. Vorbea cu accent de sco]ian, cu “r”ul foarte pronun]at. Deja \[i imaginase toat` secven]a cu mine c\nt\nd. Norocul meu c` “Ionel, Ionelule” avea [i o variant` \n francez`, pentru c`


OCTOMBRIE 2010 c 71


72 c OCTOMBRIE 2010


ac]iunea filmului se petrecea la Paris. {i-a[a s-a n`scut scena cu Andy Garcia intr\nd \n restaurantul plin de pictori cubi[ti de la \nceputul secolului [i cu mine, c\nt\ndu-le. Atunci, am descoperit talentul muzical al lui Garcia. }in minte c`, dup` ce am terminat film`rile, am fost \ntr-un bar karaoke, undeva pe Covaci, [i am c\ntat \mpreun` p\na la 6 diminea]a. Hitul serii a fost Hello, Dolly!

multe, le c\ntam \ntr-o englez` de balt`: “Li]` chi]`l`u” \n loc de “Leave those kids alone!” sau “Viorele” \n loc de “Dee do de de” a lui Freddy Mercury. Dar uite c` am ie[it la lumin`! De[i, [i-acum, tot “Viorele” \mi vine s` c\nt.

LOREDANA: Cel mai seduc`tor organ al unui b`rbat este creierul. {i la femeie mi se pare cea mai erogen` zon`. A, c` ai nevoie de acel sex-appeal care vine dintr-o clipire, dintr-o privire, dintr-un z\mbet \n col]ul gurii, astea deja s\nt ingrediente.

PLAYBOY: C\nd ai realizat c` e[ti o “one woman show”? LOREDANA: La 4-5 ani, eram cu p`rin]ii \ntr-o

PLAYBOY: |n ce momente se manifest` cel mai acut Narcisa din tine? LOREDANA: Nu [tiu dac` am neap`rat o Nar-

PLAYBOY: Chiar ai stat \n casa lui Francis Ford Copolla? LOREDANA: Da, am fost invitat`, \mpreun` cu

excursie \n Apuseni. Mergeam cu un autocar dintr`la, Mercedes ONT, [i m` uitam numai la micro-

cis` \n mine, mie \mi plac l`cr`mioarele (r\de). Dar m` iubesc, am \nv`]at s` m` iubesc. {i s` m`

so]ul meu, la premiera Modigliani din Los Angeles, iar Francis Ford Copolla ne-a pus la dispozi]ie chiar casa lui. |n carte, pute]i citi toate peripe]iile de dinaintea premierei: cum m-a oprit poli]ia, cum mia re]inut ma[ina, cum am tr`it \ntre groaz` [i extaz p\n` cu jum`tate de or` \nainte de eveniment. Dup` o zi \ntreag` petrecut` la poli]ie, aveam la dispozi]ie doar jum`tate de or` s` ar`t de covorul ro[u. Bine\n]eles c` eram antrenat`! Am [i-aici mu[chi! (r\de) Dac` m` vedeai, b`ga-i m\n`-n foc c` s\nt pe repede-nainte! Am reu[it, \n fine, s`-mi pun [i rochia de gal`, dar s` \i pun [i lui Andrei (Boncea, n.red.) papionul. Eram preg`ti]i s` mergem cu o ma[in` \nchiriat`, dar, c\nd am deschis u[a, o limuzin` c\t strada de lung` ne a[tepta \n fa]a casei. Zic: “Wow, this is Hollywood!”.

PLAYBOY: Ai filmat \n de[ert clipul la Rain, rain? LOREDANA: Rain, rain este un c\ntec pop \n limba englez`, cum l-a descris un DJ de la radio, cel mai happy c\ntec de desp`r]ire care s-a scris vreodat`. Am lucrat cu Julien Roger, cu care am mai lucrat [i la videoclipul “Like a rock star”, anul trecut, la Paris. El a venit cu ideea s` film`m \n Los Angeles, pentru c` era deja acolo, filma ni[te reclame. Eu am zis c`, dac` tot o facem, s-o facem lat`. Lat` [i profund`, adic` 3D. (r\de) |n ecua]ie, a intrat un al doilea regizor, Pitoff, prieten cu Julien, care a regizat filmul Catwoman cu Halle Berry [i Sharon Stone, dar [i Fire and Ice. El s-a ocupat de partea 3D. Tot \n 3D, am filmat de cur\nd un concert care va fi [i materialul noului meu album pe care \l voi lansa \n noiembrie [i \n care merg mai departe \n timp cu explorarea muzicii populare romånesti autentice. Acest manifest l-am lansat \ncep\nd cu anul 2000, cu Agurida. Pe acest nou album, vor fi [i c\ntece culese de Anton Pan de peste 200 de ani, dar [i piese unicat preluate de la rapsozi populari, de la l`utari obscuri, dar extrem de valoro[i. Le-am studiat [i le-am adus \n 2010. M-am ocupat de produc]ie, de orchestra]ie, m-am sim]it ca o mic` alchimist` \n c`utarea formulei perfecte.

“|n ultima sear` de film`ri cu Andy Garcia la Modigliani,i dup` ce am terminat, am fost \ntr-un bar karaoke, undeva pe Covaci, [i am c\ntat \mpreun` p\n` la 6 diminea]a. Hitul serii a fost Hello, Dolly!”. fonul din fa]`, de la bord, nu [tiam cum s`-l apuc. Eram fascinat`, mi se p`rea cea mai mare tehnologie din lume. At\t de mult \mi doream s` fiu amplificat` de acel microfon, fiindc` \i vedeam pe to]i la televizor c\nt\nd la a[a ceva. L-am luat [i-am \nceput s` c\nt ce m` \nv`]ase mama. Ea avea caiete \ntregi de c\ntece, c` visase s` dea la “Floarea din gr`din`”. Primele melodii c\ntate acolo au fost Cine st` posomor\t` [i Un vraf de juc`rii. A \nceput s` pl\ng` toat` lumea.

PLAYBOY: Cine a profitat cel mai mult de pe urma acestei calit`]i? LOREDANA: Cred c` eu. Eu mi-am dorit s` fiu iubit`, nu am c\ntat pentru bani. C\nd am v`zut c` vin [i bani, wow! Suma pe care o c\[tiga un c\nt`re] pentru un album era fix` pe vremea comuni[tilor, nu conta c` vinzi un disc sau 1.000.000. C\nd am ajuns \n Anglia, \n ’90, dup` Revolu]ie, [i le-am spus c` am v\ndut milioane de discuri, dar pe un salariu fix, agen]ii de-acolo mi-au r`spuns c`, \n alt` ]ar`, aveam insula mea personal`. Mie mi se p`reau ei alinta]i, nu noi!

PLAYBOY: Te consideri o div`? LOREDANA: Pe scen`. C\nd intru \n hainele de scen`, sub lumina reflectoarelor, se produce \n mine o transformare extraordinar`, devii proiec]ia ta ideal`. Scena e f\[ia mea de libertate, f`r` grani]e, f`r` limite. Trebuie s` fiu la \n`l]imea publicului, care, p\n` la urm`, te vrea pe scen` o div`. Pentru mine, div` nu este peiorativ. Dar asta nu \nseamn` c` nu s\nt [i anti-div`, c` nu-mi place s` trec uneori neobservat`, c` nu-mi place s` pun osul la treab` atunci c\nd este nevoie.

PLAYBOY: E[ti mai mult Kim Cattrall sau Madonna? LOREDANA: Am\ndou` m` inspir`, dar Madonna

PLAYBOY: }i-aminte[ti prima melodie pe care o c\ntai “Li]` chi]`l`u”? LOREDANA: Nu e nici pe departe prima

e Madonna!

melodie pe care am c\ntat-o. E doar unul din primele c\ntece \n englez` pe care le fredonam. Pe

PLAYBOY: Ce ]i se pare cel mai seduc`tor la un b`rbat?

activez, chiar dac`, uneori, m` trezesc cu fa]a la cear[af, chiar dac` trebuie s` m` prezint dup` 24 de ore de zbor \n fa]a unei persoane care m` vede pentru prima oar`. Tot ce ]ine de imaginea mea m` preocup` [i ]ine numai de mine. Nu am stilist, nu am make-up artist, \mi fac totul singur`. Cotrob`i toate ungherele \n orice ]ar` m` duc ca s` g`sesc lucruri speciale, care \mi st\rnesc imagina]ia. Publicul a descoperit c` nu exist` intermediari \ntre mine [i el. Nu vine nimeni s`-mi spun` “Tu trebuie s` te \mbraci a[a, pentru c` a[a e la mod` \n acest sezon!”. |mi place s` cred c` s\nt \naintea modei, c` s\nt copilul ei teribil. Nu ]in de mod`, eu \ntotdeauna m-am \mbr`cat dup` inspira]ie. La \nceput, de nevoie, e-adev`rat! Poate mi-ar fi fost mult mai comod s` am un stilist la dispozi]ia mea, dar m-am n`scut \n Romånia [i am avut o alt` misiune.

PLAYBOY: De[i [tii c` mersul pe tocuri este benefic pentru \nt`rirea [i tonifierea mu[chilor pelvisului, tu nu prea por]i tocuri… LOREDANA: Port tocuri de mic` (r\de). Mai port [i ziua… Uneori, m` trezezsc cu chef s` fiu like a lady. Alte d`]i, mai ales c\nd c`l`toresc, am starea s` port haine l`l\i, comode.

PLAYBOY: C\nd ai folosit ultima oar` a]` dentar`? LOREDANA: Zilnic. Oric\t a[ fi de obosit`, \ncerc s`-mi p`strez acest tabiet, pentru c` poate provoca foarte mari nepl`ceri \n via]` nefolosirea a]ei dentare.

PLAYBOY: Ai reu[it s`-]i explici de ce clitorisul e un organ mai pu]in popular dec\t penisul? LOREDANA: |nc` studiez problema. (r\de) Cred c` din cauz` c` st` a[a, mai \n umbr`. {tii vorba aia: “Dup` blocuri, s\ntem noi, care te facem pe tine”… B OCTOMBRIE 2010 c 73


Ceasul,movie star

Probabil c` a]i observat produse plasate din ce în ce mai pregnant în filme. Lucrul se întîmpl` de mult, iar industria orologer` a fost una din primele care [i-a pus ceasurile pe mîinile vedetelor. Fac pariu c` de unele nu avea]i habar! Text de Mihai Ceciu |ncep\nd cu Chaplin [i termin\nd cu Rambo, majoritatea eroilor din filmele de lung metraj au purtat ceasuri. De ce? Pentru c`, la \nceputul cinematografiei, ceasul era ceva rar [i scump, ceva r\vnit [i neobi[nuit. De ce actorii poart` ceasuri \n prezent? Publicitate, nimic altceva... Odat` ce te entuziasmeaz` ceasurile, o s` le observi peste tot. O s` verifici cine ce ceas poart` la meetinguri, pe strad`, \n cluburi sau la fitness. O s` le observi din ce \n ce mai mult la TV sau pe marile ecrane. Unul din cele mai \ndr`gite personaje care au purtat ceasuri a fost nemuritorul James Bond. Filmele \n care a jucat au f`cut de fiecare dat` referire la produse cu nume sonore pentru orice \nseamn` ma[ini, bijuterii, ceasuri, b`uturi, electronice sau IT. Faptul c` James Bond, un englez pur-s\nge, poart` ceas Rolex este \n conformitate cu istoria [i conservatorismul pur englezesc, Rolex av\nd origini britanice. A[adar, \n primele filme, se pot recunoa[te diverse modele de Rolex: Dr. No (1962) – Rolex Submariner. From Russia With Love (1963) – Rolex Submariner. Goldfinger (1964) – Rolex Submariner iluminat superb de bricheta lui Sean Connery. Honor Blackman poart` un Rolex GMT c\nd piloteaz` jet-ul lui Goldfinger. Thunderball (1965) – Rolex Submariner. On Her Majesty's Secret Service (1969) – Rolex Submariner cu br`]ar` de o]el. George Lazenby \[i d` jos ceasul, \l pune pe un copiator [i r`sfoie[te apoi o revist` PLAYBOY. Un Rolex Chronograph, cu cadran argintiu [i br`]ar` Oyster, este purtat de aseme-

nea de Lazenby. Ceasul este v`zut de dou` ori \n timp ce Bond cronometreaz` telefericul. Live and Let Die (1973) – Roger Moore poart` Rolex Submariner. The Man With The Golden Gun (1974) – Un Rolex Submariner se vede foarte bine c\nd Roger Moore \[i fumeaz` trabucul. |n film, se mai poart` [i Rolex Cellini King Midas. Sf\r[itul anilor ’70 [i \nceputul anilor ’80 aduce \n prim plan ceasurile electronice. De[i acum s\nt privite cu indiferen]`, \n acei ani ele au f`cut furori. Noul brand de ceasuri care apare \n filmele cu Bond devine Seiko. The Spy Who Love Me (1977) – Seiko Quartz LCD Chronograph care poate printa mesajele. Moonraker (1979) – Seiko LCD Digital care con]ine o cantitate de explozibil [i un cablu detonator. For Your Eyes Only (1981) – Seiko Quartz Analog/Digital Alarm Chronograph transformat \n radio receiver. Octopussy (1983) – Seiko Sports 100 LCD [i Seiko TV watch cu ecran LCD. A View To A Kill (1985) – Ultimul an \n care mai apare vreun ceas marca Seiko \ntr-un film cu Bond. |n filmele recente, personajul James Bond este asociat cu Omega, brand-ul elve]ian pl`tind sume uria[e pentru colaborare. Golden Eye (1996) – Omega Seamaster Professional Quartz, cu dispozitiv laser, este purtat de Pierce Brosnan. Agentul 006 poart` [i el tot Omega, dar modelul din anul precedent.

Tomorrow Never Dies (1997) – Omega Seamaster Professional este folosit ca detonator. World is not Enough (1999) – Omega Seamaster Professional Chronometer, care se transform` \ntr-un harpon cu trei gheare. Die Another Day (2002) – \n acest film, plasarea de produse atinge ridicolul. Ceasul folosit este tot Omega. Dup` succesul filmelor cu James Bond, Omega a lansat mai multe linii „James Bond”, chiar [i edi]ii limitate purt\nd aceast` denumire. Exist` chiar modelul „Bond”. Ceasurile purtate \n timpul film`rilor au fost v\ndute \n licita]ii, ajung\nd la sume fabuloase. Seamaster Diver 300 m James Bond a fost modelul mult a[teptat de fanii agentului secret, el a lansat \ns` [i o nou` variant` de cadran, tradi]ionalul albastru marin fiind \nlocuit cu negru. Quantum of Solace (2008) lanseaz` un nou model Bond, iar Daniel Craig poart` un Omega Seamaster Planet Ocean 600m Co-Axial Chronometer cu cadran negru. Foarte interesant este de observat c`, \n ultimii ani, lans`rile produc]iilor cinematografice au corespuns, de cele mai multe ori, cu lans`rile produselor orologere. Este [i cazul celor dou` modele prezentate mai sus. |n Quantum of Solace apare \ns` [i un alt brand, Hamilton Khaki X-Wind Automatic, este adev`rat c` acesta nu este purtat de personajul principal, ci de agentul CIA Felix Leiter (interpretat de Jeffrey Wright). Faptul c` este vorba numai de reclam` [i nu de dorin]ele actorilor sau de ceasurile personale ale OCTOMBRIE 2010 c 75


acestora este eviden]iat de faptul c`, de exemplu, Daniel Craig este, \n via]a de zi cu zi, un mare fan Rolex [i chiar a fost imortalizat \n nenum`rate ipostaze de c`tre paparazzi purt\nd diverse modele Rolex, niciodat` Omega. R`zboiul dintre Rolex [i Omega \n filme devine hilar \n Casino Royale (2006), c\nd Bond este \ntrebat ce ceas poart` cu un singur cuv\nt: „Rolex?”, iar el d` dezaprobator din cap [i r`spunde „Omega!”. Ceasul Omega devine [i eroul filmului Apollo 13 (1995). Filmul se bazeaz` pe povestea adev`rat` a fatidicei misiuni din 1970, care, \n urma unui lan] de accidente risc` s` nu se mai \ntoarc` pe P`m\nt. Datorit` priceperii [i dedica]iei lui Jim Lovell, interpretat de Tom Hanks, [i datorit` preciziei ceasului Omega Speedmaster, misiunea este salvat`. Este binecunoscut faptul c` Omega Speedmaster este recunoscut ca fiind primul ceas care a "ajuns pe Lun`". De[i discu]ia este exagerat de ampl` [i dovezile nu arat` clar c` a fost a[a, putem acorda credit Omega. Manufactura Omega a supralicitat [i, \n urma colabor`rii cu astronau]ii NASA, a realizat modelul Omega X-33 pentru eventuala expedi]ie pe Planeta Ro[ie. P\n` atunci \ns`, \n avanpremiera transmisiunilor directe, a fost turnat filmul Mission to Mars (2000). X-33-ul este filmat \n prim-plan de mai multe ori, pun\ndu-se accent pe caracteristicile [i 76 c OCTOMBRIE 2010

func]iile speciale ale ceasului. Acela[i ceas face obiectul unui conflict cu o alt` manufactur` elve]ian`, Bvlgari. |n filmul Minority Report (2002), ceasul Omega X33 se vede clar la m\na lui John Anderton interpretat de Tom Cruise, dar, \n prim-plan, ceasul este alterat, cadranul are un background mai futuristic iar numele Omega a fost \nlocuit cu Bvlgari. |ntr-un alt film de referin]` – Heat (1996), singurul film \n care Robert DeNiro apare \mpreun` cu Al Pacino, Lt. Vincent Hanna (Al Pacino) poart` \n una dintre secven]e un Bvlgari Chronograph, un ceas scump care nu se prea potrive[te cu rolul de poli]ist pe care \l joac` Pacino. |n alte filme cu ap`r`tori ai legii, serialele de televiziune CSI (2000-) [i CSI: Miami (2002-) , cu prec`dere \n ultimele episoade, ceasurile au fost indicatori cheie ai statutului social sau importante indicii \n ajutorul investigatorilor pentru rezolvarea crimelor. Seria unic` a ceasurilor [i baza de date a produc`torilor elve]ieni \i ajut` pe detectivi s` descopere rapid cine [i de unde a fost cump`rat, unde [i c\nd a fost reparat. |n serial, apare \ns` [i o gre[eal`: personajul Dr.Raymond Longston, interpretat de Laurence Fishburne, se preg`te[te s` investigheze scena crimei [i \[i pune m`nu[ile de cauciuc. |n c\teva secunde, apare un cadru cu ceasul Cartier Roadster Chronograph peste m`nu[ile sterile. Ar fi


trebuit s`-[i pun` [i o verighet` Cartier peste m`nu[` pentru o imagine mai clar` [i pentru ca oamenii de la marketing s` fie pe deplin \mplini]i. Popularitatea unui brand de ceasuri este dat` nu numai de apari]ia \n filme la m\na actorilor, ci mai ales de folosirea numelui \n dialogurile personajelor. Cred c` cea mai bun` campanie din ultimii ani a f`cut-o Rolex. Iat` c\teva exexemple: The Butterfly Effect (2004): ”what’s a matter, you lost your Rolex? Fuck you frat-boy!”; Three Kings (1999): ”One gold Rolex would get me a very nice split-level house outside of Garland. Five Rolexes would get my family that Lexus convertible”. |n Man in Black (1997), de[i ceasul de la m\na lui Will Smith este un Hamilton, dialogul aduce alt ceas \n discu]ie: ”Yeah and... and... and I'm gonna be back to talk about them Rolexes”. Glengarry Glen Ross (1992) – Un Rolex Day-Date purtat de Alec Baldwin care spune la un moment dat : ”You see this watch? You see this watch? This watch costs more than your car!” \n The Distinguished Gentleman (1992) – Eddie Murphy poart` un Rolex Day-Date. |n film apare [i replica ”Oh, another Rolex, I collect these, mine is a slightly older model!". Se merge p\n` la nivelul \n care numele peliculei face referire la aceast` marc`. Filmul Pulp Fiction (1994) este \mp`r]it \n 5 p`r]i. Partea a treia se numeste "Ceasul de aur". A]i ghicit, nu? Este vorba de un Rolex Day-Date din aur. |n foarte multe filme, ceasul Rolex este asociat cu un cec la purt`tor. The Color of Money (1986) – Un prim plan al unui Rolex Datejust din o]el, purtat de Paul Newman, c`ruia \i este dat de c`tre Tom Cruise. |n The Adventures of Ford Fairlane (1990) – un Rolex de dam` din aur \i este dat lui Fairlane pe post de plat`. |n Marathon Man (1976), un Rolex GMT cu bezel negru \i este d`ruit pe post de cadou lui Dustin Hoffman. El \l schimb` mai t\rziu pe un taxi [i ceva m`run]i[. |n thrillerul The Game (1997) – Michael Douglas poart` un Rolex de aur pe care \l ofer` mit` unui lucr`tor vamal. Ceasul reprezint` f`r` doar [i poate simbolul statutului social. Ce se poate spune \ns` dac` actorul este surprins cu un ceas fals pe m\n`? |n filmul Obsessed (2009), Idris Elba poart` un Omega Speedmaster fals iar \n Kill Bill 2 (2004) Uma Thurman poart` un ceas Rolex Daytona fals. |mi place s` cred c` Tarantino a f`cut aceast` mi[care \ntr-un mod inten]ionat, ca un manifest subtil \mpotriva elitei ca form` f`r` fond. |n ultimul film pe care l-am v`zut, Inception (2010), m`rcile de ceasuri s\nt mult mai diversificate. Relativitatea timpului este un laitmotiv al filmului; cu toatea acestea, toate ac]iunile au trebuit sincronizate \n ambele lumi, cea real` [i cea a viselor. Privitorului i se sugera relativitatea curgerii timpului prin intermediul ceasurilor Oris, de[i niciun actor nu purta Oris BC3 Day-Date. Ceasurile purtate erau Cartier Tank Francaise –de c`tre Ellen Page, Rolex de Ken Watanabe [i Tag Heuer Carrera Automatic de DiCaprio, av\nd \n vedere c` actorul principal, Leo DiCaprio este ambasadorul acestei m`rci [i este, cel

CEASURILE LUI BOND

OCTOMBRIE 2010 c 77


mai probabil, legat de un contract foarte str\ns. La Londra [i Tokyo, cu ocazia lans`rii filmului, actorul a purtat bine\n]eles tot un model TAG, de aceast` dat` Carrera Automatic Chronograph Tachymetre cu curea din piele. Cu ani \n urm`, acela[i Leonardo DiCaprio promova \n Blood Diamond (2006) un alt brand elve]ian, Breitling, modelul Chrono Avenger cadran negru, cu carcas` din titan [i curea din piele. Vorbind de ambasadori ai brandurilor orologere elve]iene, este tot mai vizibil` prelungirea contractelor de publicitate \n spatele ecranului. George Clooney – ambasador Omega, poart` \n Up in the Air (2009) un elegant Omega DeVille Hour Vision cu carcas` din o]el, cadranul negru [i curea din piele. Tot George Clooney, anul acesta, \n The American (2010) – o adaptare dup` romanul din 1990, A Very Private Gentleman al lui Martin Booth – poart` un ceas deja celebru \n lumea filmului, Omega Speedmaster Professional, modelul cu cadranul negru [i curea din piele. P`rerile s\nt \nc` \mp`r]ite dac` este modelul cu geamul [i capacul din cristal safir sau cel original, cu cristal hesalite [i capacul din o]el. |n trailer, nu se distinge exact. |n acela[i film, actri]a Thekla Reuten, care o interpreteaz` pe Mathilde, poart` un ceas casual, Casio Ladies, cu cadran negru, carcas` [i br`]ar` din o]el. Anul 2010 a fost la fel de ofertant \n colabor`rile dintre cetatea filmului [i brandurile orologere. Fie c` au fost promovate modele noi, fie c` promovarea brandului a fost f`cut` cu modele cunoscute, [i \n acest an ve]i avea ocazia s` descoperi]i, la m\na personajelor \ndr`gite, branduri deja obi[nuite cu obiectivul aparatului de filmat. |n The Bounty Hunter (2010) actorul Gerard Butler poart` Omega Speedmaster Professional, model care nu este la prima apari]ie cinematografic`. De aceast` dat`, s-a preferat promovarea modelului cu carcas` [i br`]ar` metalic`. Acela[i model Speedmaster a fost „z`rit” [i \n How to Lose Friends and Alienate People (2008) – film \n care personajul Sidney Young, interpretat de actorul Simon Pegg, prime[te printre alte cadouri [i o cutie Omega pe care o deschide [i dezv`luie ceasul din interior. |n Salt (2010), Angelina Jolie poart` un Omega Constellation Double Eagle Chrono Mission Hills World Cup – un cronograf automatic – este o edi]ie 78 c OCTOMBRIE 2010

limitat`, cu carcas` din titan [i curea neagr` din cauciuc. Charlie St. Cloud (2010) este o dram` romantic` \n care Zac Efron joac` rolul unui t\n`r care supravie]uie[te unui accident care \l face s` vad` lumea \ntr-un fel unic. Ceasul purtat de t\n`r pare a fi un TAG Heuer Aquaracer Calibre S Regatta. Modelul marin ales este foarte apropiat de caracterul personajului din film, un navigator \mp`timit. |n Cop Out, t o alt` produc]ie 2010, cu un Bruce Willis mai obosit ca niciodat`, vedem alte dou` branduri cu vechime \n lumea filmului. De aceast` dat`, personajul principal Jimmy (Bruce Willis) poart` un cronograf TAG Heuer Link, cu carcas` [i br`]ar` din o]el, \n timp ce partenerul s`u Paul (Tracy Morgan) are la m\n` un Casio GIEZ G-Shock GS-1001-1A Killers (2010) este o comedie ai c`rei protagoni[ti s\nt Katherine Heigl [i Ashton Kutcher. Ashton Kutcher poart` \n film un Hamilton Khaki Field Chrono Auto, cronograf cu cadran negru, carcas` [i br`]ar` din o]el. Knight and Day (2010), este cea mai recent` comedie av\ndu-i ca protagoni[ti pe Tom Cruise [i Cameron Diaz. Este prima oar`, dup` Vanilla Sky (2001), c\nd cei doi se re\nt\lnesc \n aceea[i distribu]ie. |n Knight and Day, y ceasul purtat de Cameron Diaz pare a fi un Rolex Submariner Date. Modelul este cel mai popular Rolex, purtat [i de Sean Connery \n seria Bond. The Expendables (2010) este un film de ac]iune scris de David Callaham [i Sylvester Stallone [i regizat de Stallone, un tribut adus filmelor de ac]iune din anii ’80-’90 [i starurilor lor, veterani ai acelei decade, \ncep\nd cu Stallone \nsu[i [i continu\nd cu Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Bruce Willis [i Mickey Rourke, precum [i staruri mai recente ca Jason Statham, Terry Crews, Randy Couture [i Steve Austin. |n The Expendables, pot fi z`rite mai multe modele Panerai, purtate de Stallone [i de Statham, ambii fani \nr`i]i ai brandului. Modelul Panerai Luminor 1950 Regatta Rattrapante, o edi]ie limitat`, lansat` \n 2009, este purtat de Sylvester Stallone, responsabil de altfel pentru popularitatea brandului la Hollywood. |n Rambo, el promova modelul Panerai PVD Luminor Marina Militare. {i, dac` tot am avut ocazia s` \i vedem \n acela[i film

pe Sylvester Stallone [i pe Arnold Schwarzenegger, atunci merit` amintit` m`car leg`tura dintre acesta din urm` [i brandul elve]ian Audemars Piquet, guvernatorul republican al statului California fiind un fan declarat al acestuia. |n Terminator 3: Rise of the Machines (2003), Schwarzenegger poart` un Royal Oak Offshore, care se va produce ulterior \n edi]ie limitat` [i va fi numit sugestiv Audemars Piquet Terminator T3. De asemenea, modelul Royal Oak Offshore – Audemars Piquet End of Days a fost creat special pentru eroul din End of Days (1999). Mai men]ionez un singur lucru: toate edi]iile limitate lansate \n urma colabor`rii lui Schwarzenegger cu Audemars Piquet au avut un punct comun: s-au epuizat extrem de rapid. Practic, filmele ultimelor decenii au fost adaptate pentru folosirea produselor de marc`. Dac` dori]i s` v` amuza]i cu un film unde ceasul are un rol important, dar nu este mijloc de reclam`, v` recomand The Pawnshop – (1916) cu Charlie Chaplin. B


a Dream

To]i tr`im sub acela[i cer, dar nu to]i avem acela[i orizont. Po]i dob\ndi ceea ce cau]i numai dac` \]i alegi idealurile cu grij`. Cinci nume remarcabile din lumea business-ului autohton, care au f`cut cu mare aten]ie selec]ia idealurilor, \[i \mp`rt`[esc experien]a, viziunea [i crezul. Sfatul lor e unanim: urmeaz`-]i visul! Care e drumul t`u? Text de Ramona Pop Foto: Guliver/GettyImages, MediafaxFoto, Publimedia

80 c OCTOMBRIE 2010


Elan Schwartzenberg Ca viziune de business, am \ncercat \n permanen]` s` fiu \n domeniul cel mai profitabil; nu este u[or s` treci de la un business la altul, dar eu cred c`, \n acest fel, po]i realiza mai mult [i, \n plus, nu te complaci \n rutin`, mai ales c` nevoia de adaptare la nou te for]eaz` s`-]i depa[e[ti limitele proprii. De mic am avut parte de acest “antrenament”: mergeam la olimpiada de matematic`, dar [i la cea de fizic` [i francez`; la v\rsta de 12 ani, am plecat cu familia \n Israel, unde totul era complet nou. Visurile, dar [i visele, pot fi transformate \n realitate, c\nd exist` voin]` real`… [i pu]in noroc. Am fost [i s\nt adeptul “principiilor pu]ine, dar fixe” [i am s` enum`r doar dou` dintre ele: “Nu \]i \n[ela partenerii de afaceri!” [i “Nu face nimic ce nu ]i-ar pl`cea s` afle tat`l t`u!”. Din p`cate, mul]i oameni de afaceri \ncalc` zilnic aceste reguli de bun–sim] elementar. Ambi]ia, cinstea [i respectul de sine [i a celor din jur s\nt atribute ale personalit`]ii umane f`r` de care succesul nu este garantat. Nu [tiu al]i b`rba]i cum s\nt, dar eu, c\nd m` aflu \n pragul \ncheierii unei tranzac]ii complicate, nu m` pot concentra la nimic altceva. Nici m`car la o femeie, oric\t de special` ar fi ea! Singura dat` c\nd mi-am neglijat afacerile, c\nd am l`sat absolut orice deoparte, a fost o perioad` de dou` luni: ultima lun` de sarcin` a Mihaelei [i prima de via]` a lui Ayan.

Marius Ghenea |n primii ani care au urmat dup` Revolu]ia din 1989, eram \nc` \n facultate, dar viziunea mea s-a schimbat semnificativ \n acei ani decisivi, pentru c` am \n]eles faptul c` o carier` profesional` tipic` (fie ea in \ndustrie sau \n zona academic`) nu ar mai fi putut corespunde cu viziunea [i cu aspira]iile mele. |n plus, am v`zut c` existau numeroase oportunit`]i antreprenoriale noi, nemaiauzite \nainte de 1989, disponibile pentru cei care acceptau [i o doz` mai mare de risc (care nu erau foarte mul]i acum 15-20 ani), a[a cum era [i cazul meu. Aceast` viziune s-a instalat \n mintea mea la 25 ani, moment \n care tocmai terminasem facultatea, dar, cum nu aveam \nc` obliga]ii familiale sau de alt` natur`, puteam s` \mbr`]i[ez f`r` rezerve o astfel de viziune, \n ciuda negativismului p`rin]ilor sau a altor apropia]i care nu \n]elegeau aceast` viziune. |n retrospectiv`, nu pot spune c` am f`cut ni[te sacrificii, deoarece, \n primul r\nd, mi-a pl`cut \ntotdeauna ceea ce am f`cut [i, \n al doilea r\nd, asemenea sacrificii ar fi fost vizibile doar \n situa]ia unui e[ec, ceea ce nu a fost cazul. Am demisionat din pozi]ia de inginer angajat \n Bucure[ti la o companie na]ional` pentru a-mi \mplini aceast` viziune, am renun]at la vacan]e sau chiar la weekend-uri pentru c\]iva ani, dar nu mi s-a p`rut niciodat` c` am f`cut un sacrificiu, din acest punct de vedere. |ntotdeauna mi-am dorit s` pot s` le demonstrez celorlal]i, dar mai ales mie, c` pot s` schimb lucrurile \n bine, indiferent dac` vorbim de o companie (sau OCTOMBRIE 2010 c 81


de un nou proiect de business) sau dac` vorbim de sfer` social` sau educa]ional`. Cred c`, \ntr-o oarecare m`sur`, mi-am \ndeplinit acest vis, at\t prin dezvolt`rile de business la care am contribuit p\n` \n prezent, c\t [i prin conferin]ele pe care le-am sus]inut sau prin activitatea didactic`, \n ipostaza de profesor de antreprenoriat pentru programe interna]ionale de executive MBA. Acest ideal a contribuit decisiv la formarea mea, pentru c` eu cred c` nu po]i avea cu adev`rat succes dac` nu reu[e[ti s` generezi succes [i pentru cei din jurul t`u, indiferent dac` este vorba de parteneri de afaceri, studen]i sau al]i discipoli. Cele trei atribute care contribuie, \n opinia mea, \n cea mai mare m`sur` la succesul unei persoane s\nt perseveren]a, intui]ia [i norocul, \n aceast` ordine. S\nt multe alte lucruri care pot s` contribuie la succes (sau s` afecteze \n mod negativ [ansele de succes ale unei persoane), dar nu \ntr-o m`sur` at\t de mare ca acestea trei. Nu e niciun secret: progresul se bazeaz` pe inova]ie, iar inova]ia este bazat` pe spiritul antreprenorial. Cu alte cuvinte, tot ceea ce vedem ca [i progres \n jurul nostru, dar [i \n general \n lume, este un rezultat al activit`]ii antreprenoriale, de la primul foc f`cut de m\na omului \n perioada preistoric` p\n` la motorul cu aburi, becul electric, automobilul sau computerul, ca s` dau doar c\teva exemple. A existat o perioad`, la \nceputurile mele antreprenoriale, \n prima parte a anilor ’90, c\nd singura mea preocupare [i singura mea prioritate era legat` de dezvoltarea afacerii pe care o demarasem atunci. Deci, am uitat complet c` exist` femei pe lumea asta. Cred c` a fost o decizie foarte bun`, deoarece mi-a dat posibilitatea s` m` dedic total, pentru o perioad` limitat` de timp, activit`]ii antreprenoriale, ceea ce probabil c` a ajutat mult la catalizarea unei afaceri de succes. Totu[i, nu mi-am realizat \nc` toate visurile. N-am c`l`torit \nc` \n Himalaya.

Cristina Båtlan La baza realiz`rii mele profesionale a stat, \n mod aproape evident, pasiunea pentru mod`, pentru noutate [i… tinere]ea f`r` b`tr\ne]e. De foarte mic`, mi-a pl`cut s` inventez [i s` transform lucruri. Odat` dezvoltat business-ul Musette, nevoile firmei au fost prioritare. Nu pot s` spun c` am f`cut sacrificii uria[e; \mpreun` cu so]ul meu, ne-am bucurat de fiecare piatr` de \ncercare. E mult mai u[or s` reu[e[ti dac` formezi o echip` cu cineva aproape de sufletul t`u. Luam fiecare hop ca pe o provocare [i \ncercam s` \mbin`m tot timpul utilul cu pl`cutul. Pasiunea te ajut` s` r`m\i frumos, dezinvolt, lipsit de complexe, motivat pentru realizarea visului t`u. La [coal`, ni se spunea c` ne plac materiile pe care le [tim cel mai bine; a[a e [i \n via]`... Totul e s` nu ajungi s`-]i spui niciodat` c`-]i e[ti suficient, s` te reinventezi permanent. Pentru a avea succes \ns`, ai nevoie de ini]iativ`, curaj [i inteligen]` – calitate care implic` onestitate (geniu r`u nu exist`). De aceea, tinerilor care au idealuri, dar 82 c OCTOMBRIE 2010

\nt\rzie s` [i le pun` \n practic`, le-a[ sugera s` se angajeze \n companii (nu neap`rat multina]ionale) de unde pot \nv`]a multe lucruri relativ repede, unde \[i pot exersa calit`]ile de leadership. Asta dac` s\nt premise sfaturile de la oameni care au \nc` visuri nerealizate… (z\mbe[te) Visul meu? Un boutique Musette pe Oxford Street \n Londra.

Drago[ Anastasiu Viziunea care mi-a m\nat parcursul profesional a fost c` trebuie s` realizez ceva de amploare, care s` implice echipe mari de oameni [i s` aib` caracter na]ional sau interna]ional. Niciodat` nu mi-am putut \nchipui s` fac ceva la nivel mic. Viziunile concrete s-au modi-

ficat [i adaptat pe parcurs, \n func]ie de mediul \n care am tr`it [i domeniile \n care am profesat. |nc` din facultate, am [tiut c` vreau s` g\ndesc “mare”, dar, dup` cum spuneam, lucrurile au evoluat. Am fost patru ani medic \ntr-un spital din Germania [i, la \nceput, nu g\ndeam dec\t \n domeniul medical. La 30 de ani, am revenit \n Romånia [i am \nceput un business care nu era \n viziunea mea cu un an \nainte de a se \nt\mpla. Am avut apoi viziunea c` voi fi cel mai renumit transportator de persoane din Romånia, afiliat la o re]ea interna]ional`. Cu timpul, viziunea s-a completat cu cea mai important` [i renumit` re]ea de agen]ii de turism din Romånia. Evident c` au existat [i sacrificii: munc` permanent` [i concen-


trat`, punerea business-ului \naintea nevoilor personale, pu]in timp liber, pu]in` vacan]`. Am avut un ideal, destul de realist: s` \ncerc s` schimb mentalit`]i [i abord`ri \n domeniile care m` interesau [i pe care le-am evaluat ca fiind \nvechite [i p`guboase, c\nd am revenit \n ]ar`. Am luptat ca patronatul care reprezenta transportul [i turismul, pe r\nd, s` capete un glas articulat [i for]`, \n contextul \n care politicul a fost m\nat mai degrab` de interese personale dec\t de cele publice. Cu mult` implicare, responsabilitate [i cooperare, e imposibil s` nu reu[e[ti. Un ingredient necesar al succesului este s` te \nconjori de oameni care au idealuri similare, dar op]iuni diferite, cu care s` te confrun]i \n idei. Oric\t de mult \mi doresc ca re]eaua de agen]ii pe care o conduc  s` fie nu doar ca num`r, ci [i ca volum de v\nz`ri [i renume, num`rul unu \n Romünia, nu am putut s` uit niciodat` c` femeia exist` pe lumea asta, at\ta timp c\t, permanent, am fost \nconjurat de femei, iar copilul meu este de sex feminin. Dac` a[ fi uitat c` femeia exist` pe lume, lucrurile se cl`deau cu siguran]` altfel, ar fi fost mult mai monotone, mult mai triste. Sentimentul responsabilit`]ii m-a \mpiedicat s` neglijez pe termen lung afacerile. Pe termen scurt, e alt` poveste; s-a \nt\mplat [i se va mai \nt\mpla, iar lista e lung`.

Sebastian Ghi]` Nu am avut o viziune la \nceput de drum, ci o dorin]`. De a face ceva, de a participa la ceva. Am \nceput s` simt a[a pe la 12 ani. Apoi, pofta a venit m\nc\nd. Am avut o mare satisfac]ie c\nd calculatorul mi-a rulat primul algoritm. Enorm`. Nimic nu se ob]ine f`r` munc` [i f`r` s` crezi [i s` sim]i c` po]i realiza ceva. |n general, la v\rste mici, este vorba de eforturile de instruire [i de r`bdarea de a \nv`]a. S\nt o persoan` dedicat` \n general VICTORIEI, nu c\[tigului. Este ceea ce m` define[te. Nu-mi place s` pierd. Ideal este s` \nvingi mereu. Curajul, r`bdarea [i inteligen]a s\nt atributele personalit`]ii umane care stau la baza succesului. De aceea, c\nd dore[ti ceva cu adev`rat, c\nd ai un ideal, nu exist` limite [i bariere. Oamenii care cred cu adev`rat nu pot sta degeaba [i afl` c`ile de urmat. De[i cunosc ingredientele secrete ale progresului (curajul, d`ruirea [i modera]ia), mai am, totu[i, vise nerealizate. De exemplu, s` scriu o carte. Nu m-am l`sat niciodat` at\t de prins \n afaceri \nc\t s` uit complet c` exist` femeie pe lumea asta. Fiecare are nevoie \n via]` de lini[te [i echilibru. Ruperile [i p`r`sirile nu \[i g`sesc u[or locul \n sufletul nim`nui. Pentru b`rba]i, femeile s\nt jum`tatea plin` a paharului. N-au ajuns a[a importante afacerile \nc\t s` neglijez femeia. B OCTOMBRIE 2010 c 83


s` creeze ` ij r g t u v a a ular` e despre ic t s a t Cultura pop n a f i t [ e v r copulalo a e t tot felul de peo a it iv t c a i [i [i miturile t u r ` b`rba]i, fem p a u a , r [o torie. U[or,. uUnele din ele s\nt false. sexuale Care? p ona Po Text de: Ram

1

B`rba]ii vor s` fac` sex mai mult dec\t femeile

Dac` m` g\ndesc mai bin ne la a prietena mea Andreea, c`reia nu i-a ajuns de opt ori \n dou` zile, sau la Ana a-M Maria Feren], care c\nta pe vremuri “{apte zile de opt ori”, cred c` scot urgentt acest mit din capul listei. Hormonii le fac pe femei s` doreasc` s` ffac` ` ma ai mult sex \n anumite perioade ale lunii, [i nu tot timpul. Refuzurile d din perrioada nefast` a lunii \i determin` pe b`rba]i s` vorbeasc` despre cconssoartele lor \n termeni de blegeal` sau s`… caute \n alt` parte, situ ua]iie \n n care cei din jur trag din nou concluzia c` el ar vrea mai mult dec\t ducce e ea. C\nd ea vrea mai mult dec\t duce el, foarte pu]ini s\nt b`rba]ii carre vorbesc despre femeile lor la modul: “Mam`, mam`, nevasst`-m mea a e nimfoman`! Vrea de cinci ori pe zi, cel pu]in. Nu-i fac fa]`, do om’le, n nu-i fac fa]`!”.

84 c OCTOMBRIE OC B 2010 0 01


2

Negrii au penisuri uria[e

Din vagile mele experien]e, tind s` validez acest mit, dar nu m` pot pune cu cercet`torii de azi care spun c` nu exist` dovezi [tiin]ifice care s` sus]in` teoria c` negrii s\nt mai dota]i. De la studiu la studiu, ba afroamericanii au penisul cel mai mare [i mai gros, ba albii cic` ar sta mai bine la acest capitol. Ba albii se laud` cu un penis \n erec]ie \n medie de 16,3 cm, iar negrii cu 15,7 cm, ba se schimb` propor]iile [i negrii ajung chiar [i la 20 de cm \n medie. Ca-n sondajele cu B`sescu [i Geoan` \nainte de preziden]iale. O singur` medie e unanim`, cea a asiaticilor, care par s` stea cel mai prost cu 10-14 cm. Simt nevoia de o concluzie \n aceast` nebuloas`. Oricum, un lucru e cert: mai bine un alb cu 15 cm dec\t un negru cu 23, care nu termin` nici \n dou` ore jumate (cunosc unul, nu pune]i la \ndoial` aceast` anomalie de comportament!). Sau nu?

3

Cuplurile fericite au parte de o via]` sexual` \mplinit`

Sigur c` da, iar eu voi primi \n dar, de ziua mea, un Lamborghini Murcielago alb-perlat. Vorba unui blogger, “Arat`-mi un cuplu care face de ani buni, \n fiecare sear`, sex pasional, dezl`n]uit, [i \]i voi ar`ta un porc ce zboar`!�. Lucrurile s\nt foarte subiective aici. Depinde ce \n]elege fiecare prin sex de calitate [i prin frecven]a optim` pentru realizarea lui. Cu siguran]`, pentru unii, e ideal s` [i-o trag` sear` de sear` \n pozi]ia misionarului (neap`rat \n pat [i nu mai mult de o dat`), a[a cum al]ii nu concep s` aib` o via]` sexual` \mplinit` f`r` s` rup` masa din buc`t`rie sau ma[ina de sp`lat. Apoi, o doz` mare de subiectivism con]ine [i impresia pe care cineva vrea s` o lase despre el celor din jur. |n concluzie, nu tot ce zboar` se m`n\nc`. A[a cum nu tot ce con]ine sex presupune fericire. Sau invers.

Sexul reduce performan]ele fizice

4

Cu sute de ani \n urm`, lupt`torii refuzau s` fac` sex \nainte de a pleca \n lupt`, consider\nd c` a[a \[i vor \njum`t`]i for]a. Chiar [i ast`zi, mul]i sportivi p`streaz` aceast` concep]ie: c` activitatea sexual` \nainte de o provocare fizic` afecteaz` performan]ele. Acest lucru este imposibil, \ns`, din punct de vedere medical. Numai c`, dup` ce a luat mitul \n bra]e, antrenorul nu face dec\t s`-l implementeze \n g\ndirea elevilor s`i [i bie]ii sportivi (mai ales fotbali[tii) stau NF cu zilele, cu s`pt`m\nile... Cei care se antreneaz` afar` s\nt mai emancipa]i, totu[i. De pild`, Andrei Pavel [i-a conceput primul copil \n noaptea dinaintea marelui meci cu Agassi. Informa]ie de la surs`.

OCTOMBRIE 2010 c 85


Sperma este un bun tratament pentru ten

5

Sperma este bun` la toate, vindec` acneea, [terge ridurile, \ntinere[te pielea [i cine [tie ce alte minuni mai face. Oare? Sperma con]ine glucide (fructoz`, miam  !) [i hormoni care au rolul de a hr`ni [i men]ine \n via]` spermatozoizii p\n` ace[tia ajung \n organele genitale feminine care, la r\ndul lor, prezint` un mediu propice pentru men]inerea viabilit`]ii spermatozoizilor timp de c\teva zile (mai pu]in vaginul cu pH acid care le distruge, dar nu pe toate). Deci, sperma nu prezint` propriet`]i bactericide, dezinfectante, antiinflamatoare [i \n niciun caz nu are vreun component care s` poat` estompa ridurile. Nici m`car hidratant` nu este. Deci, Simona Senzual, p`streaz` acest num`r PLAYBOY (]i-l fac cadou) [i, data viitoare c\nd te g\nde[ti s`-]i faci masc`, cite[te-l de trei ori \nainte!

6

Dou` prezervative s\nt mai bune dec\t unul

7

Pfuai, de c\te ori m-am g\ndit la asta \n inocenta mea adolescen]` [i nu numai?! De fapt, c\nd nu m` g\ndeam la abstinen]`, numai la asta m` g\ndeam: cum s` fac s`-i cresc prezervativului [ansele de a l`sa femeile \ns`rcinate de la 92% la 100%. C\nd am aflat c` po]i contacta un HPV de toat` frumuse]ea [i cu trei prezervative, suprapuse, m-am dat b`tut`. Teoria nu se \mpac` deloc cu practica, \n acest caz. |ntre cele dou` prezervative se creeaz` for]e de frecare mult mai mari dec\t \ntre prezervativ [i vagin sau penis, astfel c` [ansa de a se rupe am\ndou` dev evine ` mult mai mare. Mai bine cu unull! Este de ajuns, garant`m!

Sexul sl`be[te

Mult` vreme, am avut senza]ia c`, dac` fac sex, nu mai am nici aparen]` de burt`. Sincer` s` fiu, [i-acum am senza]ia c` se suge singuric` dup` o partid` ca la carte. Speciali[tii, \ns`, au conchis c` po]i s` stai toat` ziua deasupra [i toat` noaptea dedesubt, c` tot nu vei vedea rezultate reale \n privin]a siluetei. Sexul este epuizant, consum` energie, \ns` nu at\t de mult` \nc\t s` consideri c` este echivalentul sportului, c` poate \nlocui cu succes un regim s`n`tos ori c` mobilizeaz` gr`simile din depozite. S` nu v` culca]i acum pe-o ureche [i s` r`m\ne]i \n pozi]ia asta nop]i la r\nd! Sexul finalizat prin orgasm are [i el rolurile lui: echilibreaz` hormonal, ajut` psihic‌

86 c OCTOMBRIE 2010

Virginii nu pot experimenta orgasmul la primele contacte sexuale

8

Cei care exerseaz` orgasmul prin autosatisfacere \naintea \nceperii vie vie]ii sexuale propriu-zise s\nt, \n prin incipiu, demolatorii acestui mit. Du Dup` toate probabilit`]ile, persoanele virgine pot experimenta orgasmul \nc` de la primul contact sexual. Dar, cum orgasmul nu apare dec\t pe fondul unui psihic detensionat, e greu de crezut c` cineva poate lua drumul dezvirgin`rii cu aceea[i destindere cu care merge la un suc cu u prietenii sau la o plimbare \n parc.


Via]a sexual` a celorlal]i e \ntotdeauna mai bogat` [i mai interesant` dec\t a ta

12 9

M`rimea nu conteaz`

Din America a pornit, f`r` \ndoial`, obsesia m`rimii, prin promovarea termenului la nivel de PR: mu[chi mari, s\ni mari, cl`diri mari... Hollywood-ul ne-a ar`tat c` b`rba]ii ambi]io[i “au cu ce” [i continu` s` tenteze prin fabricarea a noi [i noi mituri. Adev`rul este c` m`rimea conteaz`, iar asta pentru c` exist` termina]ii nervoase [i \n ad\ncimea vaginului. Apoi, cum [i zona de intrare \n vagin este foarte sensibil`, grosimea penisului devine important`. O formul` 2 \n 1 are toate [ansele s` produc` extaz. M`rimea conteaz`, de ce s` fim ipocrite [i s` nu recunoa[tem?! At\t lungimea, c\t [i grosimea. Dac` st`m s` lu`m \n calcul faptul c` [i vaginul femeii are diferite forme [i dimensiuni, atunci chiar c` se complic` lucrurile. Trebuie doar s` testezi [i s` p`strezi, dac` ai chef! Totu[i, un penis de dimensiuni normale (14 cm \n erec]ie), dar descurc`re], nu stric` la casa omului. C` unul mare [i p`mp`l`u nu-[i dore[te nimeni.

10

B`rba]ii s\nt tot timpul preg`ti]i pentru sex

S` nu exager`m, totu[i! B`rbatul nu este un vibrator, nu poate fi pornit [i func]ional la comand`. Exist` [i un om ata[at la acel penis, dispune [i el de ni[te baterii, dar uneori mai slab \nc`rcate, alteori, desc`rcate complet. E-adev`rat, b`rba]ii au nevoie de mai pu]in timp pentru a intra \n atmosfer`, iar “durerile lor de cap” nu s\nt la fel de frecvente ca ale femeilor. Cu toate astea, au [i ei momentele lor \n care ar prefera s` am\ne pu]in.

11

Un b`rbat e dotat dac` are nasul mare Eu, una, m` g\ndeam c` un b`rbat e considerat dotat dac` are penisul mare, dar nu te pui cu gura lumii, care \ntre]ine viu zvonul cum c` profilul impun`tor sau talpa omului s\nt de vin`. M` macin` de ani buni curiozitatea asta, mai ales c` frate-miu are un nas uria[, \ns` nu din na[tere, ci din cauz` c`, la un moment dat, i-a intrat un v\rf de umbrel` \n el. Deci, situa]ia se complic` [i prezint` umfl`turi \n cazul lui. Se valideaz` oare mitul? Adev`rul e c` nasul, piciorul [i m\na se dezvolt` din cu totul alt ]esut [i s\nt determinate genetic, iar m`rimea penisului este influen]at` de nivelul hormonal din timpul pubert`]ii.

Aici, statisticile vorbesc. Un sondaj Durex arat` c` americanii fac sex cel mai des, de 132 de ori pe an, ru[ii de 122 de ori, francezii de 121, iar grecii de 115. |ntre ]`rile cu frecven]` mic` se num`r` Japonia (37 de ori), Malaezia (62) [i China (69). Cuplurile care tr`iesc \mpreun` spun c` fac sex de vreo 146 de ori pe an, cei c`s`tori]i de 98 de ori anual, iar cei f`r` partener de 49 de ori. Patru la sut` dintre cei \ntreba]i spun c` fac sex zilnic [i 57% declar` c` fac sex cel pu]in o dat` pe s`pt`m\n`. 22% spun c` prefer` alte activit`]i sexului, \n timp ce 10% prefer` s` bat` mingea pe maidan sau s` dea iama prin magazine.

E adev`rat c` po]i s` iei SIDA de pe WC?

13

R`spuns: Da, dac` cel de dinaintea ta nu s-a ridicat.

OCTOMBRIE 2010 c 87


Toys for Boys Shopping Consilier

OCTOMBRIE 2010 c 89


ALTE RESTAURANTE LA BLANCA. Recent deschis pe Doroban]i, nr. 18, vis-à-vis de ASE, arboreaz` cu m\ndrie o ditamai vaca pe gard! Se presupune c`, \n`untru, friptura de vit` argentinian` chiar provine din pampas. Pu]ine vinuri din Argentina \ns`. Seri de tango incluse \n meniu! www.lablanca.ro ARGENTINE, Str. Thomas Masaryk, nr. 7. Recomandat, c\ndva, de Peter Imre, tocmai pentru steak-ul de vit`, adus la mas` pe plita \ncins`. www.argentine.ro LIVADA CU VI{INI. Str. Grigore Alexandrescu, nr.77. Se recomand` ca av\nd “specific romånesc”, \ns` vita e fraged` [i bine fezandat`. livadacuvisini@yahoo.com

Best of steak

{i la Bucure[ti poate fi m\ncat` cea mai bun` friptur` de vit` din lume … care nu e Kobe, ci Hereford! Text de Dan-Silviu Boerescu a.k.a. Buc`t`rescu PRIME ESTE RESTAURANTULBOUTIQUE din cadrul hotelului Radisson Blu, de pe Calea Victoriei. Cu o capacitate de 44 de locuri, s-a pozi]ionat exclusivist conform conceptului “Hot, Relaxed, Upscale, Contemporary”. A introdus, în premier` pe pia]a restaurantelor de lux din Romånia, buc`t`ria la vedere, cu acces vizual direct la ritualul prepar`rii meniului. Ingrediente de cea mai bun` calitate [i delicatese cum ar fi carnea de vit` Irish Hereford Prime Rib-Eye steak sau miel din Irlanda, untul Échiré, terina de Foie Gras [i stridii din Fran]a, stau la baza menuurilor propuse de Executive Chef, Bernd Kirsch (cu o vast` experien]` acumulat` în hoteluri de lux renumite din Germania, Elve]ia, Belgia, Spania, Marea Britanie, Spania [i Emiratele Arabe Unite) [i de Sous-Chef Prime, Sorin Bontea. Prime ofer` [i o selec]ie remarcabil` de vinuri , inclusiv Chåteau Petrus (\nc` mai au 2 sticle de Pomerol, aviz connaisseurilor!), Chåteau LafiteRothschild, Chåteau Margaux, Chåteau D’Yquem (perla vinurilor licoroase din Sauternes), Opus One, Penfolds Grange, Masseto, Sassicaia sau Solaia. Acestea pot fi degustate într-un decor unic: o cram` cu pere]i de sticl`, cu temperatur` controlat`, unde s\nt p`strate peste 700 de sticle 90 c OCTOMBRIE 2010

de vin într-o varietate de 130 de sortimente. Colec]ia de pahare de cristal Riedel aduce un plus de elegan]` experien]ei enologice. Am avut ocazia s` gust aici cea mai bun` friptur` de vit` din lume, cea irlandez` – Hereford Rib-Eye (150 lire sterline kilogramul la produc`tor!) care s-a impus la competi]ia BEEF (www.beef.de) din Germania \n fa]a titratelor New Zealand Wagyu, Black Angus din Argentina, Charolais din Fran]a sau Simmental din ]ara gazd`. | n fapt, am savurat un antricot senza]ional produs la Nenagh \n Irlanda, unde vacile s\nt hr`nite exclusiv cu iarba de pe paji[ti naturale, ceea ce

confer` c`rnii culoarea ro[u aprins. Steak-ul, pe care eu l-am preferat mediu f`cut, a venit \mpreun` cu o mul]ime de sosuri [i condimente rafinate (inclusiv sare neagr` de pe fundul oceanului [i mu[tar Colman's), fiind precedate de o saraband` de aperitive, precum biftec tartar preg`tit chiar \n fa]a mesenilor, homar, foie gras etc. (S` nu uit de p\inea f`cut`, zilnic, chiar \n restaurant!) La desert, s-a servit un asortiment de crem` caramel cu fistic flambat` cu lichior Grand Marnier, mousse de ciocolat` alb` [i parfait de ciocolat` neagr`. Vinurile prezentate pe parcursul mesei au fost din onorabila gam`

NOBLESSE, Str. Paris, nr. 47 A. Mu[chiul de vit` este preg`tit pe piatr` \ncins` [i servit cu 4 sosuri la alegere. Sommelier: Daniel Zottu. www.noblesse.ro CASA CU TEI, str. Caimatei, nr.1, \n spatele Pie]ei Rosetti. Mu[chiul de vit` este parteneriat cu sos de piper verde. www.restaurantcasacutei.ro

autohton` La Cetate, dar cred c`, totu[i, Crama Opri[or avea vinuri [i mai bune (Fragmentarium, de pild`), care s` rimeze cu ]inuta meniului. |ntr-o lume ideal`, mi-a[ fi dorit, poate, Solaia sau Sassicaia la vit` [i Sauternes la desert, dar a[a s\nt eu, c\rcota[ din fire... B


Drambuie Pursuit 2010

advertorial

Pentru al treilea an la rînd, reputatul produc`tor de lichior a organizat o competi]ie spectaculoas`, înc`rcat` de adrenalin`, surprize [i, nu în ultimul rînd, hohote de rîs. Text de Lorena Lupu, Foto: Andu Solomon

„La momentul actual, nu mai e suficient s` te bazezi pe strategii clasice de promovare”, afirm` Mihaela Antonache, brand manager Drambuie \n Romånia. „De aceea am decis s` ne concentr`m mai mult asupra rela]iei cu oamenii care se ocup` în mod direct de vînzarea produsului nostru: barmanii. Drambuie Pursuit este o competi]ie care reune[te barmanii cluburilor care au ob]inut cele mai mari vînz`ri de Drambuie în Romånia. În timp ce autocarul ne duce spre p`durea Pustnicu, unde urmau s` se desf`[oare probele, intru în vorb` cu b`ie]ii. Unii abia au trecut de 20 de ani, [i au doar cîteva luni de experien]` în bartending; al]ii se apropie de 35, lucreaz` de mai mult de zece ani [i se bazeaz` mai pu]in pe probele de sport, concentrîndu-se pe competi]ia de bartending care urmeaz` s` încununeze seara. „Care e secretul unui cocktail cî[tig`tor?”, îl întreb pe Andrei Gavrilescu, barman la Scarlet (Bucure[ti). „Efectul de wow”, îmi r`spunde acesta. „Iar secretul se ascunde \n calit`]ile de artist ale fiec`rui barman, \n cuno[tin]ele dob\ndite de acesta \n ceea ce prive[te arta de a amesteca b`uturi, de a infuza arome, pentru a ob]ine cocktailuri deosebite. Iar aspectul cel mai important este adaptarea la client. Servim oameni, nu b`utur`!” Între timp, ajungem la destina]ie. Cei [aisprezece participan]i sînt împ`r]i]i

în opt echipe [i li se ofer` tricouri Drambuie [i banderole de culoarea „echipei”. Distrac]ia poate începe. Proba de slackline urmeaz` s` se desf`[oare în p`dure, unde o ching` sub]ire de piele este legat` între doi copaci, la o jum`tate de metru de p`mînt. Participantul trebuie s` se deplaseze pe respectiva ching`, sus]inîndu-se de bra]ele unei vîsle legate de o frînghie paralel`, montat` cu cî]iva metri mai sus. Desigur, primele încerc`ri, nesiguran]a [i ateriz`rile for]ate stîrnesc un amuzament copios. În paralel, proba de escalad` în copac, cu ajutorul unui sistem de frînghii, e mult mai palpitant`, pentru c` b`ie]ii se ridic` în aer ca ni[te alpini[ti profesioni[ti. Proba de fotbal cu binoclul întors e un alt prilej de haz, pentru c` nici unul dintre combatan]i nu vede cu precizie nici mingea, nici poarta, nici adversari, nici colegi, din cauza bi noclului

fixat la ochi. Cel din teren se întoarce spre ga[ca vesel` de pe margine [i strig`: „Las’ c` v` vine [i vou` rîndul, [i a[a o s` rîd [i eu!” Tiroliana – coborîrea în vitez` pe frînghii cu un pahar plin de ap`, f`r` a v`rsa con]inutul – e floare la ureche pentru cei mai buni barmani din Romånia. Cei mai mul]i î[i pun o palm` c`u[ deasupra paharului, lunec` pe sfori, se leag`n` violent, dar nu las` nici un strop de ap` s` scape. În final, b`ie]ii ies din caiace, cu teni[ii plini de ap`, dar cu bra]ele pline de popice. Chiar [i cei care nu le prea aveau cu vîslitul la pornire se întorc într-un frumos sincron deprins din mers. Odat` ce ai înv`]at s` jonglezi cu sticle, celelalte sporturi sînt o bagatel`. Seara ce se încheie cu probe de mixologie, bar trick [i îndemînare ofer` barmanilor ocazia de a seduce publicul cu inventivitate [i m`iestrie.B OCTOMBRIE 2010 c 91


ego

toys for boys

\n z ri

Joggingul a ie[it [i la noi din zona ciud`]eniei [i se \ndreapt` vertiginos spre un fenomen urban destul de fancy-trancy. Texte de Nicu Pan`

GARMIN 405 CX

În sf\r[it, un GPS pentru alerg`tori arat` a ceas elegant de m\n`, nu a busol` sovietic`. În plus, pastila GPS face fa]` canioanelor de blocuri, p`durilor de pe l\ng` Bucure[ti, iar uneori ai semnal de GPS [i în cas`. Aparatul vine cu un heart rate monitor foarte bine integrat. Comunic` wireless printr-un USB ANT+ stick (în pachet) facilit\nd sincronizarea cu aplica]ia online Garmin Connect de unde face]i share pe facebook [i twitter ca s` vad` [i na]iunea ce ispr`vi a]i mai f`cut pe l\ng` bloc. La rigoare, pute]i achizi]iona un bike sensor sau un foot pod ca s` puteti folosi ceasul [i iarna, în sal`. Triatloni[tii se pot g\ndi îns` la Garmin 310XT, the ultimate dream, bun la alergare, înot, ciclism, surf, caiac canoe, poate [i la cartofi praji]i (n-am incercat totu[i).

VIBRAM, PANTOFI CU DEGETE

Milioane de ani de evolu]ie au produs ma[in`ria a de alergat uman`: fugi de leu ca s` nu te m`n\nce tigrul, descul]i în parcul natural african, ca `la din romanul lui Zaharia S Stancu. De ce ne-om fi apucat s` alerg`m înc`l]a]i nu [tiu [i nici nu e treaba mea. Exiiist` îns` un trend de restituire via tehnolo ogie a avantajelor alergatului în o picioare ele goale. Produsele de alergare e Vibram s\nt radical diferite întruc\t s\nt mai mult o a doua piele [i mai pu]in un pantof. Au cinccci degete, ca m`nu[ile, s\nt foarte flexibili [i în acela[i timp foarte rezisten]i ca textur`. Ideea este de a folosi modelul de impact m minimal cu terenul pe care îl are c`lc`tura a în piciorul gol, în a[a fel înc\t accident`rrrile cauzate de încal]`mintea tradi]io onal` s` se reduc` la minimum. o www w.vibramfivefingers.com 90 euro w

92 c OCTOMBRIE 2010


ego

on the run

94 c OCTOMBRIE 2010


ego

on the run

Am alergat un maraton [i…

nu am cr`pat

Fals ghid sado-maso pe \n]elesul tuturor celor care nu alearg` \nc`

Maratonul este o lec]ie crunt` [i nemiloas` de managementul resurselor. Asta am aflat-o pe pielea mea, în timp ce alergam maratonul de la Roma. Imediat dup` ce am trecut linia de sosire m-a podidit un plîns isteric, [i nu de fericire. Un plîns de epuizare fizic`, cu sughi]uri. Text de Nicu Pan`; foto: Guliver/GettyImages, Bogdan Maran/MediafaxFoto

ÎN NC CREIER, EI R, R DUREREA RE ESTE ST u un proro ces g ce global ba la fel ca m muzica, iar pl`cerea erea re – perfid` întîm întîmplare – apare ca efect secundar în ambele cazuri dup` ce ai înv`]at s` le asociezi. Am început s` alerg aler prin 2004 dintr-o disperare f`r` margini, ca recul al unui amor f`r nefericit. A[a cum unii se abandoneaz` alcoolului sau drogurilor, eu am ales viciul alerg`riii, sau mai exact m-a ales el pe mine. Br`zdam noaptea Drumul Taberei în cercuri obsesive în b`[c`lia perpetu` a taximetri[tilor care roiesc pe la „[aorm`rii” [i, ]inîndu-m` de garduri în primele ture, cu gîndul s` m` \ntind pe jos [i s` mor dracului o dat` din pricina epuiz`rii [i a senza]iei convulsive de vom`. Preg`tindu-m` pentru maraton, am p`timit destule injec]ii antirabice dup` ce m-au h`cuit

noaptea oa te haitele itel din n Parcul P Circului, am pupat capotele p e a vreo reo dou` ma[ini care nu m-au v` v`zutt p pe tre trecerea erea de pietoni, am fost suspectat pe de incotinen]` renal` pentru c` umblam cu ghea]` la genunchi zile în [ir, am f`cut o dat` un [oc termic dup` ce am alergat la -20 C [i am revenit la + 20 C. Am ajuns s` termin maratonul de la Roma ca într-o trans` hipnotic`, dar steagul de „cuceritor” a r`mas în destinul personal, iar restul e istorie. Pentru cine nu are un nivel minim de fitness cardio, [i urcatul sc`rilor zece etaje poate s` induc` ame]eli, grea]` Top erec]ii În topul recordului de men]inere a erec]iei conduc triatloni[tii, cicli[tii [i alerg`torii de lung` distan]`. {i v` dau în scris c` sportivele de pl`cere, mai ales maratonistele, sînt în mod special rezistente în pat, ma[ini orgasmatice f`r` mil`.

OCTOMBRIE 2010 c 95


ego

on the run

[i sfîr[eal` fizic`. Astea sînt amintirile mele din prima lun` de „antrenamente”. Am alergat întîi în blugi [i în pantofi de strad` f`r` s` m` gîndesc c` voi ajunge în [apte ani s` cheltuiesc o avere pe echipamente de alergare, c`r]i sau c`l`torii legate de alergare. Dup` înc` 4 ani, am alergat un maraton, la Roma, în 3h 52minute terminînd pe pozi]ia 4056 (bine c` nu mi-a dat cu zecimal`!) din vreo 14,000 de participan]i. Am o diplom` pe care am feti[izat-o destul încît s` o înr`mez [i s` o p`strez ca pe o icoan`, precum [i o bucat` de metal cara ghioas`, medalie de participant pe care am purtat-o în secret, pe sub haine, vreo dou` luni de zile dup` ce am terminat cursa, inclusiv în pat, noaptea, spre exasperarea iubitei de atunci. To]i cei care pot s` merg`, pot s` alerge un maraton dac` reu[esc vreme de 6 luni s` se mobilizeze de 5 ori pe s`pt`mîn` s` ias` din cas`, indiferent de vreme, f`r` scuze. Nu exagerez cînd apreciez c` 80% din re]eta alerg`rii unui maraton este disciplina. Sun` îngrijor`tor de masochist, dar se poate transforma în pl`cere pur`. În primul rînd, n-a[ fi alergat cei 3,600 de kilometri de pîn` acum f`r` muzic`. iPod-ul este o prelungire anatomic` a urechilor mele, descop`r de [apte ani muzic` nou`, arti[ti de care nici m`car nu auzisem. Muzica e ritm, alergarea este ritm pur, la fel ca respira]ia. În timpul unei curse de 30 de kilometri, antrenament de tip long run, am avut, de fapt, revela]ia ritmului de cha-cha, ascultînd un remix latino al Clocks, Cold Platy. În secundar, devii pe nesim]ite interesat de nutri]ie: înve]i ce e aia o b`utur` izotonic` [i care e importan]a ei în restabilirea echilibrului electrolitic al corpului. În al treilea rînd, vrînd-nevrînd, înve]i c` ai un corp alc`tuit, printre altele, din mu[chi [i ligamente, iar dac` te iei în serios, ajungi s` [tii cum se cheam` [i cum anume ac]ioneaz` mi[c`rile de stretching, obligatorii, asupra fiec`rei grupe în parte. Durerea muscular` este crunt`, mult peste pedeapsa durerilor de din]i, etalonul insuportabilit`]ii pentru cei mai mul]i dintre noi. Îl în]eleg perfect pe Dr. House! Dac` ar trebui s` tr`iesc zilnic cu durerea unor crampe musculare, a[ propune introducerea 96 c OCTOMBRIE 2010

în Constitu]ie a eutanasierii ca drept fundamental al persoanei. La sfîr[itul cursei, am mu[cat din asfaltul Romei din pricina crampelor, f`r` s` m` pot ridica de pe jos, crucificat, vreme de o or` [i mai bine. Asta este, de fapt, pedeapsa celor care sînt entuzia[ti dar nu foarte bine preg`ti]i. Folosisem sistemul Nike+ iPod în antrenamente, la prima genera]ie a gadget-ului, pe vremea cînd erorile de calibrare ale accelerometrului din pantof puteau ajunge [i la 10%. Înainte de curs`, îmi formasem o idee gre[it`. Credeam c` a[ putea termina cursa în 3 h [i 30 de minute. În realitate, n-am putut nicio clip` s` m` aproprii de „pacemaker”-ii care fluturau baloanele azurii, markerele grupului care î[i propuseser` 3h [i 30 de minute. În încercarea nebuneasc` de a atinge acel timp, am alergat prima parte a cursei la circa 20% peste nivelul meu maxim. În plus, eram deshidratat peste m`sur` din pricina nop]ii petrecute cu incon[tien]` în clubul de salsa. De propor]iile deshidrat`rii mi-am dat cu adev`rat seama c\nd m-am oprit s` fac pipi în Tibru. Urina prea concentrat` bate în portocaliu [i cam ustur` (scuze pentru detalii). Dar am supravie]uit! În fond, cu ce prilej po]i Maratonul Bucure[ti Luna aceasta se întîmpl` [i la noi o curs` de maraton din calendarul interna]ional, maratonul Bucure[ti. Organizatorii se a[teapt` la 3-4000 de participan]i. Voi participa la cursa de semi-maraton, sau de Blacjack cum îmi mai place s`-i spun: 21 km si ceva m`run]i[. A [aptea în doi ani.


ego

Sl`be[ti, adev`r sau provocare? {i una [i alta. O curs` de maraton arde în medie 3,500 de calorii pentru un b`rbat de 75-76 de kilograme, adic` aproximativ cît „consumi” în 10 partide de sex. E mult, e pu]in? S` nu fim mode[ti, dar cine e totu[i capabil de 10 numere consecutive non stop 3-4 ore? Aud?

s` mai urinezi în mijlocul Romei f`r` s` fii amendat sau arestat pentru exhibi]ionism? Maratonul este o lec]ie crunt` [i nemiloas` de managementul resurselor. {i am aflat-o pe pielea mea: la kilometrul 30, în momentele în care traseul cursei începea s` treac` prin zonele renumite: Corso, Piazza del Popolo, Pia]a Spaniei, Fontana di Trevi, eu treceam prin Purgatoriu. Lovisem „zidul”. M` înecam într-un v`l negru din care r`zb`tea vag, difuz, cîte o \ncurajare „bravi, bravissimi”. N-am avut niciodat` p`reri mai mari de r`u decît în acele momente, niciodat` nu mi-am jurat mai sincer [i mai definitiv c` nu voi mai alerga vreodat`. Îmi venea s` m` întind pe jos [i s`-mi dau duhul. Tot glicogenul din ]esutul muscular arsese deja, iar organismul, în lips` de altceva, încerca s` mobilizeze energie din ]esutul adipos, care îns` arde mult mai ineficient [i mai greu. Rezultatul este devastator.

O stare covîr[itoare de r`u fizic combinat` cu o acut` lips` de solu]ii. La km 35, am vomitat buc`]ile de banan` [i m`r din care încercasem s`-mi sintetizez, f`r` rezultat, glucoza. Începusem s` halucinez [i-mi aduc aminte c` l-am v`zut pe Sfîntul Petru cum z`ng`nea ni[te brelocuri imense pe care scria galben cu Chiar dac` nu te încume]i s` alergi primul maraton, cînd faci sport de intensitate medie sau mare (>30 min la sal`, spre exemplu, înot, tenis sau fotbal cu prietenii), prin transpira]ie, corpul pierde nu doar ap` ci [i elemente minerale esen]iale. Datorit` formulei izotonice, b`uturile sportive precum Isostar favorizeaz` rehidratarea rapid` în timpul [i dup` efortul sportiv. Recomandarea noastr`: Isostar Hydrate&Perform Pudr` pentru b`utur` izotonic` [i energizant`. Îmbun`t`]e[te performan]a sportiv` cu 19% comparativ cu apa (demonstrat [tiin]ific, prin studiu clinic pe sportivi profesioni[ti [i amatori).

on the run

vi[iniu S.P.Q.R (senatul [i popurul roman). Ulterior, am aflat c` era un alt alerg`tor, suporter al Romei, care alergase maratonul îmbr`cat în centurion roman, cot la cot cu o sosie a lui Elvis Presley. Sînt [i ]icni]i destui întru maraton, the look-alikes [i retrorunners, cei care alearg` cu spatele tot maratonul, eventual cu un steag de 10 metri p`tra]i în mîn`. Nebunia coexist` cu sublimul totu[i. Am v`zut s`getînd pe lîng` mine doi orbi: un sexagenar legat de c`l`uza lui cu o sforicic` [i o doamn` care „naviga” cu live feed-back wireless de la un elicopter. S`-]i stea minte-n loc, dar în nici un caz din pricina epuiz`rii. Pe la km 40, cea]a mordorian` s-a ridicat ca prin miracol [i, pe ultimii 2 km, am dep`[it chiar vreo 50 de oameni. Intrase în ac]iune the runner’s high, acea stare de gra]ie indus` de opioidele naturale secretate de hipofiz` [i care, de fapt, î]i dau acel extra de energie ca s` po]i supravie]ui unei situa]ii de via]` [i de moarte. Recomand „Sport Science”, pe Discovery Science, pentru mecanismul fascinant al acestei reac]ii biologice care transform` omul în supraom. Trei sute de femei au terminat înaintea mea. Cînd trec pe lîng` tine suedeze zîmbitoare pe tricoul c`rora scrie „eat my dust”, î]i biciuie[ti instinctul de mascul [i încerci s` ]ii pasul m`car. Ei a[, dar de unde? Te consolezi cu studiile savan]ilor britanici de prin tabloide care arat` c` femeile sînt mai bine echipate de evolu]ie pentru probele de anduran]`: au, în general, un prag al toleran]ei la durere mai înalt decît al nostru [i metabolizez` mai bine stresul. O fost` coleg` de facultate a alergat maratonul de la Atena îns`rcinat` fiind în luna a treia, [i asta spune multe. A[ mai alerga vreodat` un maraton? Nu prea cred. În ziua în care ai alergat un maraton, nu prea mai po]i face altceva decît s` zîmbe[ti tîmp [i s` te rogi s` nu ai de urcat sc`ri. Vei lua liftul pentru invalizi. Vorba lui Paul Tergat, unul dintre fo[tii recordmeni ai probei: absolut to]i maratoni[tii, indiferent de nivel, au ceva în comun: to]i merg cr`c`na]i ca ni[te ra]e caraghioase vreo 3-4 zile. La mine, sindromul a durat o sapt`mîn`. B OCTOMBRIE 2010 c 97


ego

grooming

|ncarc`-te cu energie pentru tot sezonul rece. Noile produse de \ngrijire promit s` nu te dezam`geasc`. Pagina de Raluca Cristea Foto: Cristian Petrescu

Antiperspirant Mineral Extreme 72 H, de la Garnier, 11,99 lei Aparat de ras Fusion Cool White, de la Gillette, 21 lei {ampon anti-m`trea]` Pure, de la Nivea, 13,15 lei Spum` de ras anti-irita]ii, de la Vichy, 32 lei Deodorant X-Fresh, de la Mennen Speed Stick, 8,85 lei Gel de du[ exfoliant, de la Clarins, 103 lei Fluid hidratant High Recharge Energy Shot, de la Biotherm, 147 lei 98 c OCTOMBRIE 2010


ego

party

PLAYBOY. Pamela. Party La petrecerea PLAYBOY Mansion de la Palatul Snagov, Pamela Anderson [i alte c\teva sute de fete \mbr`cate sumar au demonstrat c`, \n materie de petreceri, PLAYBOY este number one! Text de Ramona Pop; Fotografii de Claudiu Mahu “Royal Candy”-ul de la Palatul Snagov, marca Playboy Mansion, a f`cut ca, cel pu]in pentru o noapte, 3P-ul s` bat` 3D-ul. A[teptata petrecere cu Iepura[i nu a \n[elat a[tept`rile b`rba]ilor cu fantezii. Trei sute de “candy girls” au animat atmosfera, exercit\nd un efect maxim. Dac` unele dintre ele au vrut s` ias` din normalitate – lenjerie intim` neagr` – [i au adoptat alt` ]inut` dec\t cea impus` de Pamela Anderson, altele au vizat strict aten]ia p`r]ii masculine prezente la petrecere [i s-au l`sat 100 c OCTOMBRIE 2010

„îmbr`cate [i accesorizate” cu nimic altceva dec\t fructe. E adev`rat, Playboy Diva ar fi putut s`-[i dezgoleasc` mai mult dec\t un um`r [i o por]iune mic` de piele din zona intercostal`, dar cine-a zis c` imagina]ia sexului tare trebuie s` intre \n stand-by la vreme de party?! Un party care \nc` produce v\lv` [i st\rne[te rumori. “Mese printre fese”, a[a cum au apreciat colegii de la paginademedia.ro, este, \ntr-adev`r, cel mai plastic titlu de pres` de care a beneficiat amplul eveniment. Valabil [i “Fese print-

re mese”! Rima nu se pierde. Nici efectul (de ser`). Cu un aer u[or misterios, voluptoasa Pam s-a l`sat intervievat`, \n exclusivitate pentru presa scris`, de inegalabila Lori. Artista [i-a luat \n serios rolul de jurnalist [i a iscodit-o \n fel [i chip pe vedeta din Baywatch. {i, pentru c` au rezonat, au avansat [i o discu]ie principial` despre o posibil` colaborare muzical`. Loredana – la microfon, Pamela – la saxofon. Playboy Diva [tie s` c\nte la instrumentul de suflat \nc` din copil`rie!


OCTOMBRIE 2010 c 101


ego

party

Lori vs. Pam

Div` de Bucure[ti vs. div` de Malibu Cum e \nt\lnirea dintre cea mai în vog` div` a Americii [i cea mai în vog` div` a ]`ri[oarei noastre? Rîndurile care urmeaz` vor spulbera misterul. LOREDANA: {tii, cred c` e[ti din aceea[i lig` cu Marylin Monroe, Brigitte Bardot... Pamela: r\de LORI: Dar e[ti cea mai tîn`r` [i cea mai la mod` dintre toate, pentru c` toat` lumea te cunoa[te, iar, în Romånia, to]i b`rba]ii te au în inima [i în visele lor. Cum te sim]i aici, cum e s` fii în Romånia? Pamela: Oh, e splendid, e magnific, hotelul în care sînt cazat` e superb, a fost distractiv s` vin aici, la Palatul Snagov, care de fapt, seam`n` foarte mult cu Playboy Mansion, cu fîntîna din fa]`, iar toate fetele sînt minunate. Ce loc minunat! Am [i eu o cas` identic` în Malibu. Nu, glumesc. Lori: Cum e s` fii o mam` singur`? PAMELA: E greu s` fii o mam` singur`. M` 102 c OCTOMBRIE 2010

în]elegi, trebuie s` faci totul. Toat` lumea face chestia asta, în fond, sînt atîtea mame singure pe lumea asta, care fac tot ce pot, crescîndu-[i copiii cum pot mai bine, dar problema e, vezi tu, c` `[tia mici sufer`, sînt adeseori tachina]i pentru c` mama lor a ap`rut în Playboy [i... asta e partea cea mai grea, pentru c`, atunci cînd pozezi în Playboy, nu te gînde[ti c` într-o zi vei avea un copil iar acesta va fi tachinat. Oamenii [tiu c` eu sînt un om bun [i, pe m`sur` ce îmb`trînesc, ajung s` m` cunoasc` pentru toat` munca mea, iar Playboy nu este un lucru r`u, nu am o problem` cu nuditatea, am o problem` cu violen]a [i cu, toate lucrurile oribile... LORI: Acestea s\nt cele mai urîte lucruri din lume, violen]a, preconcep]iile, faptul c` îi judec`m pe al]i oameni. PAMELA: Da, s` îi judec`m pe al]i oameni. {tii, revolu]ia sexual` este un lucru important. Hugh Hefner este unul dintre oamenii mei prefera]i, e un pionier, un activist al drepturilor umane. Cred c` e

un tip genial, tot ceea ce face e minunat. De fapt, el le ofer` femeilor foarte multe oportunit`]i pe care ele nu le-ar avea altminteri pe plan interna]ional. De aceea, sus]in Playboy din toat` inima, cred c` e fabulos. LORI: Înainte de a deveni supervedeta Pamela Anderson, erain instructoare de fitness? PAM: Nu chiar, nu, nu. LORI: Am citit chestia asta despre tine. Da, [tiu, se spun atîtea lucruri ciudate. Am citit, totodat`, c` ur`[ti s` faci exerci]ii fizice, e adev`rat? PAMELA: Nu fac exerci]ii fizice. LORI: Cum se poate una ca asta, ar`]i perfect! PAMELA: Dansez. LORI: Ah, acesta este secretul. PAMELA: Da, acesta este secretul...


LORI: {i faci plimb`ri lungi pe plaj`, împreun` cu cîinele t`u. PAMELA: Foarte multe plimb`ri pe plaj`.Cardio e foarte important. LORI: E[ti foarte natural`. Ai declarat de multe ori c` vrei s` îmb`trîne[ti natural, s` nu faci nimic în privin]a asta, pentru c` nu vrei s` ar`]i ca o marionet`, ca o bucat` de plastic. PAMELA: Oamenii au început s` semene foarte mult unii cu al]ii în Beverly Hills, [i-au f`cut opera]ii estetice foarte reu[ite pentru a întineri, pe m`sur` ce au ajuns la vîrste înaintate [i... nu [tiu, e problema fiec`ruia. {tii c` [i eu mi-am f`cut chestii, le-am f`cut spontan, le-am f`cut pur [i simplu. Cred c` femeile din Europa îmb`trînesc cu mai mult` gra]ie decît cele din America. LORI: Nu crezi c` Hollywood-ul te preseaz` într-un fel s` î]i faci chestiile astea? PAMELA: Vreau s` încep o nou` via]` al`turi de ani-

malele mele, s` m` duc acas`, s` petrec mai mult timp în Canada, cu p`l`ria pe cap, [i cu cîinii [i pisicile mele. LORI: Crezi c` o s` mai pozezi pentru Playboy, de exemplu în Romånia? PAMELA (r\de): e Nu, nu! Am fost pe coperta revistei, în Romånia, în aceast` lun` [i nu am [tiut. David, prietenul meu cel mai bun, a f`cut acele poze. A fost ciudat s` fac poze cu el, dar totodat` distractiv. LORI: Nu mai vrei s` faci poze. PAMELA: Da, nu mai vreau, cred c` am terminat cu pozele. Consider c` sînt atîtea femei tinere [i frumoase în lume, care pot face chestia asta. LORI: Cred c` ai cei mai frumo[i... (arat` spre sîni). PAMELA: O, draga mea, o, nu. LORI: Cred c` arat` minunat. PAMELA: Ha-ha, probabil datorit` inimii! B OCTOMBRIE 2010 c 103


eveniment fan PLAYBOY : via]a. Categoria este structurat` \n trei sec]iuni, pentru u[urin]a navig`rii : Soul, Body, Mind, fiecare din ele cuprinz\nd articole de actualitate. Site-ul www.playboy.ro va fi actualizat \n fiecare zi cu articole noi. Pentru fanii playboy.ro care se autentific`, avem surprize de propor]ii: imagini inedite de la pictoriale, invita]ii la petreceri [i bonusuri de tot soiul. Pe playboy.ro, o s` fie fiesta \n fiecare zi!

Noul playboy.ro Tavi (designer): Mih`i]`, facem un site? Mihai (programator): Ce site? Tavi: www.playboy.ro, te bagi ? Mihai: Wow! {i c\]i bani ne cer s` ne lase s` le facem situl? Dup` lupte seculare \n care am schimbat c\teva layout-uri de la zero, ne apropiem vertiginos de data \n care vechiul www.playboyromania.ro va deveni noul www.playboy.ro. A fost un parcurs sinuos, pres`rat cu mailuri ultimative, nervi [i urlete, cafele cu duiumul [i ]ig`ri a[ijderea. Aceste lucruri \nseamn` distilare [i reducerea asperit`]ilor. Am stat [i am g\ndit minu]ios fiecare element de design, fiecare buton, fiecare linie, pentru ca navigarea s` fie mai pl`cut` [i 104 c OCTOMBRIE 2010

mai u[oar` [i pentru ca noul playboy.ro s` fie un site rotund [i intuitiv. De acum \ncepe greul, pentru c` am ajuns \n punctul \n care v` cerem vou`, cititorilor, s` ne spune]i cum ar trebui s` adapt`m aceast` form` pentru a v` satisface c\t mai multe dintre cerin]e. Ne baz`m pe feedback-ul vostru pentru a \mbun`t`]i \n permanen]` pagina PLAYBOY. |n noul playboy.ro, am \ncercat s` p`str`m o structur` simpl`, cu categorii clasice, MASCULIN, GIRLS, LIFE-

STYLE, FUN, VIDEO, fiecare din ele av\nd c\teva subcategorii. |n MASCULIN, o s` pute]i citi interviurile PLAYBOY, fragmente fierbin]i din articolele mari din revist`, sondaje cu vedete [i ve]i r\de la umorul sarcastic al Consilierului PLAYBOY. GIRLS aduce iubitorilor de frumos nuduri din Romånia, dar [i din lume. Categoria LIFESTYLE o s` con]in` review-uri de filme, jocuri, c`r]i, petreceri, ma[ini, etc., adic` universul de interes al oric`rui

Iat` c\teva impresii de la persoanele direct implicate \n dezvoltarea sitului : Mihai Tudor, programator: Trec\nd peste partea tehnic`, \n cazul playboy.ro, cel mai greu a fost lucrul cu o ton` de poze [i filme care ar trezi instinctul primar al oric`rui b`rbat. La un moment dat, m-am temut c` nu or s`-mi mai plac` femeile, a[a de multe femei goale vedeam \n fiecare zi. «Uploadeaz` poza, vezi dac` merge, uploadeaz` filmul, vezi dac` merge» [i tot a[a p\n` c\nd m-am decis c` trebuie s` folosesc pentru testele mele interne poze [i filme f`r` fete goale! Nu mai rezistam, pe bune! Satisfac]ia de a lucra la site a fost condimentat` de C`t`lin Mih`il` \n cadrul milioanelor de \nt\lniri [i sutele de cafele b`ute pe col]ul mesei. Au fost momente \n care m-am sim]it un fel de Me[terul Manole. Ce construiam eu peste noapte, d`rma C`t`lin a doua zi: ”Mihai, nu prea-mi place cum se vede poza asta, parc` e prea mic`, eu vreau s` fie mai mare, s` se vad`, hai s` g`sim un alt aranjament!”. Totu[i, trebuie s` recunosc c` nu am \nt\lnit beneficiar mai r`bd`tor [i mai \n]eleg`tor ca el. Una peste alta, totul a ie[it bine, s-a ajuns la un rezultat final satisf`c`tor care sper s` v` plac`. Un proiect de amploarea playboy.ro este \ns` un neverending story, \ntotdeauna or s` apar` lucruri noi de ad`ugat. {i nu m` refer numai la poze cu fete! Octavian Matei, designer : “Buzz Aldrin left a copy of PLAYBOY on the moon”. De aici am plecat c\nd am \nceput s` desenez noul playboy.ro. Aveam pe m\n` un Icon care merit` men]ionat ca unul dintre lucrurile l`sate de umanitate \n singurele sale deplas`ri pe un alt praf dec\t cel al P`m\ntului. Acolo, pe Lun`, lucrurile s\nt mai simple. Mai pu]ine dependen]e [i mai pu]ine comodit`]i, toate fiind noi [i de


eveniment descoperit. Nu ai timp s` te pierzi \n g\nduri care complic`. Deci: simplu, nou [i oarecum invers fa]` de ce era p\n` atunci manifestarea digital` a PLAYBOY \n Romånia. N-o s` povestesc ceva ce oricum ve]i vedea [i folosi, v` spun doar c` “e pe alb” pentru c` negrul are o profunzime greoaie iar ro[ul e destul de complicat (ca tot ce ]ine de ro[u). Finalitatea: o versiune a playboy.ro echilibrat` \ntre trei forme de exprimare: foto, video, text. Enjoy! C`lin Rot`ru[, CEO Arbo Interactive [i pionier al internetului romånesc: PLAYBOY este unul din brandurile care au reu[it s` \[i transforme povestea \ntr-o legend`. Mai mult dec\t at\t, a reu[it s` fie adoptat [i \ndr`git de oameni din diverse categorii de v\rst`, sex sau ocupa]ie. Cum a reu[it asta? Nu e simplu de explicat. Putem doar s` constat`m c`, vorbind de PLAYBOY, ne g\ndim la un lifestyle masculin plin de personalitate, unde valori ca sinceritatea, spiritul liber, pasiunea, bucuria vie]ii, apeten]a pentru frumos se manifest` \ntr-un mod lipsit de inhibi]ii [i prejudec`]i. Altfel spus, a trecut de mult vremea c\nd PLAYBOY era o revist` [i

at\t. |n Romånia, povestea acestui brand are \n spate o echip` de oameni entuzia[ti [i dedica]i, care au marcat acum \nc` un moment important – relansarea site-ului www.playboy.ro, care este mult mai mult dec\t un facelift, este at\t o schimbare fundamental` de concep]ie, c\t [i de form`, aduc\nd valorile brandului aproape de cei care se identific` cu ele, \ntr-o form` modern`. Felicit`ri tuturor celor implica]i \n acest proiect [i \i urez site-ului playboy.ro o evolu]ie la fel de spectaculoas` ca a revistei [i o dominare autoritar` a topului site-urilor de lifestyle masculin din Romånia. Sorin D`nilescu, project manager la primele site-uri PLAYBOY : playboyromania.ro a fost realizat \n perioada “romantic`” a dezvolt`rilor online din .ro. Pia]a era virgin` [i \]i puteai permite orice experimente. Nu aveai target de trafic (de[i toat` lumea \[i urm`rea categoria din trafic.ro) sau presiune pe buget. Un designer (Mircea Iliescu) [i un programator (Adrian Ciobanu) f`ceau dezvoltare, mentenan]` [i update a site-ului. Trebuie ad`ugat c` playboyromania.ro era bonus la joburile curente de la zf.ro (v` aduce]i

1 R 200

aminte de varianta pay-per-view a zf?) sau apropo.ro. Nu \n]elegeam noi prea bine cum e cu copyrightul. Presam conducerea revistei s` pun` mai multe imagini/video pe site “a[a, ca pe playboy.com”. Oh, da, erau vremurile \n care nu g`seai video cam pe nici un site. Ce SEO? Ce social networking? Aceste no]iuni nu ap`ruser`. Atrac]ia PLAYBOY era \ns` imens`. Era o pl`cere s` lucrezi pentru un brand arhicunoscut [i care nu avea nevoie dec\t de o prezen]a online pentru a atinge un nou target. {i nu v` g\ndi]i la “materialele” cu care intrai vr\nd-nevr\nd \n contact. Era [i este [i acum cool s` te asociezi cu brandul PLAYBOY chiar [i tangen]ial. Mai ales c\nd primeai feedback masiv de la useri. Evident c` majoritatea cererilor erau legate de prezen]a mai multor materiale multimedia  dar [i bancurile trimise ([i care au ap`rut ulterior \n revist`) erau savuroase. Ce vremuri! Varianta nou` a site-ului v` va aduce mult mai mult` interac]iune, mult mai multe materiale [i s\nt con5 R 0 vins c` va fi sincron` cu anul 0 2 2010 [i ca stil, [i ca volum al contentului. B OCTOMBRIE 2010 c 105


going out

concert

N’ G R: Heavyweight Metal

La ora 20.00, \n Pia]a Presei Libere, era un ambuteiaj cumplit. Mii de rockeri se gr`beau spre Romexpo. Inclusiv eu. Text de Lorena Lupu; Foto: Petru Groza

Do you know where you are? r`cne[te solistul Guns N’ Roses, cu aceea[i voce sublim` care ne-a dat pe spate la \nceputul anilor ’90. Yeeah! url` \n extaz mul]imea, mai iert`toare \n privin]a \nt\rzierilor dec\t irlandezii. You’re in the jungle, Transilvaniaaa! Yeeeeeaaah! a urlat de l\ng` mine un prieten n`scut \n Ploie[ti. You’re gonna die! {i toat` lumea, turbat` de fericire: Yeeeeeaaaaaah!! M` dusesem la concert cu team`. Urm`ream de c\teva s`pt`m\ni recenziile care \nso]eau turneul Guns N’ Roses din toat` lumea: extaz \n America de Sud, Fran]a [i Italia, rezerve \n Elve]ia [i Austria, respingere vehement` \n Anglia [i Irlanda. Ce anume f`ceau ei diferit de la o ]ar` la alta? m` \ntrebam eu. {i cred c` r`spunsul se ascunde undeva \n temperamentul latin, care face mul]imea s` r`spund` cu mult mai mult` pasiune la presta]ia unui frontman ale c`rui capricii s\nt cel pu]in la fel de celebre ca [i vocea sa. Iar Axl e genul de om care nu cunoa[te cale de mijloc: c\nd e euforic, are o energie care inund` scena [i \i electrizeaz` membrii trupei; c\nd e deprimat, e execrabil. Spre norocul nostru, al tran106 c OCTOMBRIE 2010

silv`nenilor – unii veni]i chiar din Chi[in`u, special pentru concert –, \n Bucure[ti, a fost \ntr-o form` de zile mari. Ca prin minune, de \ndat` ce a \nceput s` alerge [i s` se unduiasc` pe scen`, cu celebra sa mi[care din [olduri, de \ndat` ce a tr\ntit cu ochelarii de soare de p`m\nt, r`m\n\nd cu binecunoscuta-i bandan`, a redevenit acel Axl exploziv [i carismatic de acum dou` decenii. Dac` toat` lumea \i repro[eaz` kilogramele \n plus, prea pu]ini precizeaz` ceva mai important, zic eu: din punct de vedere vocal, c\nt`re]ul e de zeci de ori mai bun dec\t pe DVD-urile Live in Tokyo sau Live in Rio de Janeiro de acum 17 ani, c\nd avea evidente – [i grave – probleme cu corzile vocale. Ieri seara, Axl Rose a sunat impecabil [i pe registrul grav, [i pe cel \nalt, [i r`cnit, [i [optit. De mult nu am asistat la o acrobatic` vocal` live at\t de reu[it` din partea unui monstru al rockului, deopotriv` artist [i showman. S-a [i \nf`[urat \n tricolor, s` ne arate c`, \n pofida incertitudinilor regionale, [tie \n ce ]ar` este. Pe de alt` parte, am auzit [i voci indig-

nate din public. Prea pu]ine hituri vechi, plasate prea t\rziu \n setlist,t spunea un nostalgic al albumelor Use Your Illusion. Uite, m`, e nevoie de trei chitari[ti pentru a-l \nlocui pe Slash, remarca altcineva. Cele trei ecrane au fost mult prea mici pentru a oferi [i spectatorilor din Normal Circle [ansa de a-i vedea bine pe membrii trupei. Boxele orientate mai mult spre centru i-au defavorizat pe pl`titorii de bilet din laterale. De cele dou` ore de \nt\rziere nici nu are sens s` zicem nimic: e ca [i cum ne-am pl\nge c` ne ud`m c\nd facem surfing. B


Autofela]ie |ncerc din r`sputeri s` m` autofelez f`r` s` reu[esc. Am v`zut pe net un tip care f`cea asta [i m-a fascinat. Am \ncercat s`pt`m\ni \n [ir s` fac la fel, dar \n zadar. Trebuie s` men]ionez c` tr`iesc izolat \ntr-o sta]ie meteorologic`, departe de lumea civilizat` [i c` o astfel de practic` mi-ar putea diversifica via]a sexual` foarte precar` pe care o am. Andu, e-mail

Vestea bun` este c` se poate s`-]i faci singur fela]ie, \ns` trebuie s` fii foarte flexibil sau s` dispui de un penis foarte lung. De obicei, succes deplin ai c\nd

\ntrune[ti ambele cerin]e. Statistica e foarte clar` \n aceast` privin]`: doar unui b`rbat din 400 \i reu[e[te aceast` schem`, procent destul de pu]in \ncurajator. Tot statisticile spun c` restul de 399 care nu reu[esc aceast` performan]`, au \ncercat la un moment dat s` se autosatisfac` oral. Pentru c` ai o via]` monoton`, ai putea s` lucrezi la cele dou` puncte. Flexibilitatea este o abilitate care se antreneaz` prin exerci]iu zilnic. Pentru m`rirea penisului \]i recomand s` te la[i de fumat. Studii recente au demonstrat c` fumatul poate reduce dimensiunile penisului cu p\n` la un centimetru. Nu e mult, dar poate

SCRISOAREA LUNII

face diferen]a. Explica]ia este c` erec]iile s\nt dependente de circula]ia \n bune condi]ii a s\ngelui. Fumatul calcifiaz` vasele de s\nge [i le face, prin urmare, mai pu]in elastice. La nivelul penisului, o elasticitate mai mic` se traduce printr-o dimensiune mai mic` a organului erect 100%. O s` fie greu s` te la[i de ]ig`ri \n creierul mun]ilor, dar merit`: ai \n fa]` perspectivele unei cariere de meteorolog autofelator ceea ce nu e deloc pu]in lucru, oric\t de derizoriu ar putea p`rea din felul \n care gre[it pun eu problema, \nconjurat fiind de iepura[i care se hlizesc [i ]op`ie. OCTOMBRIE 2010 c 109


consilier

dileme vechi [i noi

Fela]ia scrotului Ce a]i alege \ntre o fela]ie clasic` f`cut` de o

obsedat` sexual` [i poezia unei fela]ii a scrotului (denumit` plastic tea bag)?

Text de C`t`lin Mih`il`; foto: Guliver

form acestuia, exist` dou` tipuri de b`rba]i: cei care au un penis care cre[te considerabil c\nd este stimulat [i cei care majoritatea timpului par c` o au mare, dar, c\nd se excit`, penisul nu se mai m`re[te foarte mult. Speciali[tii americani numesc cele dou` tipuri de penis „grower” [i „shower”. Tot ei au emis [i procentele de distribu]ie: 21% din b`rba]i au penisuri „grower” (mic \n stare flasc` [i mare \n erec]ie) [i 79% penisuri de tip wer” (cei cu pendule). Nu vrob nimic, doar s` nfor-

vreau s` [tiu strui por]iunea d de p piele fost r`pit` f`r` s` fiu consultat. Robert, Tg-Mure[

Po]i tr`i bine-mersi \n Romånia sau aiurea cu un penis circumcis. Fetele pot fi uimite ini]ial, dar ulterior se vor obi[nui. Doctorii pot reconstrui pielea care ]i-a fost t`iat` (har[ti!), dar e un procedeu lung [i nepl`cut. El const` \n \ntinderea pielii r`mase, tragerea ei progresiv` c`tre prepu] [i fixarea ei acolo cu un soi de scotch. Apoi, doctorii vor folosi inele de plastic, capi[oane [i greut`]i. Nu e deloc pl`cut [i pot trece ani p\n` c\nd lungimea optim` a pielii este atins`. Recunosc: c\nd merg la o toalet` public` aglomerat`, nu m` pot \mpiedica s` nu m` uit la colegii de pisoar \n timp ce mic]ioneaz`. E posibil s` fiu eu nebun, dar mi se pare c` s\nt singurul care face asta: 110 c OCTOMBRIE 2010

aproape mereu tipii ]in privirea \nainte [i fluier` o melodioar` la mod`. De asemenea, \n vestiarul s`lii unde merg, to]i b`rba]ii s\nt goi c\nd vin de la du[. Cele dou` experien]e mi-au permis s` observ

c` exist` tipi cu penisuri care at\rn` ca ni[te pendule [i tipi mai mode[ti, cu penisuri flasce, mai mici ca dimensiuni. Am navigat pe net [i am g`sit un studiu care \mi confirm` observa]iile empirice. Con-

Eu nu [tiu cum s` traduc „hand job” \n limba romån`, dup` cum nu [tiu s` traduc multe lucruri legate de sex din limba englez`, de[i le \n]eleg sensul. De exemplu, „cum


sharing”, „ass to mouth”, „tea bag” s\nt expresii de baz` \n pornografie. Noi cum le-am fi zis? George, Bucure[ti

George, vorbe[ti foarte ur\t! S`-]i fie ru[ine! Revenind la \ntrebare, ea este profund \ndrept`]it`. R`spunsul este c` e suficient s` \n]elegi cuv\ntul [i s`-l impor]i ca atare. Titu Maiorescu dixit: ”Acolo unde ast`zi lipse[te \n limb` un cuv\nt, vom primi cuv\ntul \ntrebuin]at \n celelalte limbi romanice, mai ales \n cea francez`.” Aceste vorbe pline de \n]elepciune au fost rostite pe la oamna. Diferen]a vom m

studiu australian efectuat pe un e[antion de 1000 de b`rba]i care au avut cancer de prostat` [i vreo 1500 care nu au avut. |ntreb`rile puse celor peste 2500 de b`rba]i au fost legate de obiceiurile lor sexuale. |n urma studierii r`spunsurilor, a reie[it faptul c` b`rba]ii care au ejaculat

masturbarea care e igienic` [i ”desfund` ]evile” periodic, lucru benefic pentru prostat`. De aceea, e gre[it s` te superi pe so]ul care \[i f`cea mentenan]a la prostat` cu o revist` ungureasc` \n m\n`. S\nt o fat` normal` sub aspectul libidoului, adic` pot s` stau perioade

Oana, Bra[ov

Fe la]ia scro lui... O poezie!

L-am surprins pe so]ul meu de 50 de ani masturb\ndu-se \n baie \n timp ce se uita la o revist` ungureasc`. Niciodat` nu m-am sim]it mai umilit`. {i acum m` simt, c\nd v` scriu aceste r\nduri. Am [i pl\ns. B`nuiesc c` s\nt un pic deplasat` dac` v` spun c` m` simt \n[elat`. Irina, Bra[ov

B`nuie[ti bine. Ascult` aici, Irina: b`rba]ii, de la o vreme, \ncep s` fie \ngrijora]i din pricina prostatei. Masturbarea este un lucru benefic pentru prostat`, lucru confirmat de un

(foarte des) \n cluburi, s` ag`] [i s` fac sex oral la toalet`. E sub demnitatea mea. La o nunt`, odat`, l-am tras pe gineric` de-o parte [i l-am felat \ntr-o c`mar` a restaurantului. Alt` dat`, f`r` s`-mi dau seama, i-am f`cut un sex oral omologului meu de la firma concurent` celei pentru care lucrez. Noroc c` e un tip discret [i mai ales \nsurat. A[ vrea s` scap de aceast` povar` care [tiu sigur c` \ntr-o bun` zi o s` m` \n funde. Cum s` fac?

cel mai mult (adic` des) la via]a lor, au avut cele mai mici [anse s` dezvolte cancer prostatic. B`rba]ii care au ejaculat de peste cinci ori pe s`pt`m\n` au fost cei cu prostata cea mai s`n`toas`. Mai mult ([i aici e [pilul!), cercet`torii au decretat c` ejacul`rile care au avut loc ca urmare a actelor sexuale nu prea se pun, pentru c` actele sexuale pot avea ca rezultat contactarea unor boli venerice care sporesc [ansele de cancer la prostat`. Sf\nt` r`m\ne

destul de lungi f`r` s` fac sex. Cu toate astea, prezint o ne\ncetat` [i maladiv` poft` de a face sex oral, lucru care m-a \mpins \n situa]ii destul de jenante de-a lungul timpului. Trebuie s` [ti]i c` am o profesie respectabil`, deci nu pot merge

Mul]i cititori cred c` ]i-ar cere m\na f`r` s` [tie cum ar`]i. M\na cu care faci fela]ie domnilor prin cotloane. Un studiu american a avansat o cifr` \n leg`tur` cu num`rul de obseda]i sexuali pe care \i are o na]ie: \ntre 3 [i 5%. Prin obsedat sexual se \n]elege urm`torul lucru (citez din dr. Eli Coleman, director al programului sexualit`]ii umane de la Universitatea de Medicin` din Minneapolis): “oameni cu fantezii sexuale intense [i recurente care s\nt \mpinse \n mod irezistibil c`tre acte se xuale compulsive, lucru care le pricinuie[te prejudec`]i”. Te recuno[ti? Vestea bun` e c` nu e[ti singur`. Dac` o lu`m matematic, cam 75% din popula]ia unei ]`ri are peste 18 ani. Pentru Romånia acest procent este echivalent cu 15 milioane de suflete. 3% dintre ace[tia s\nt obseda]i. Deci vreo 500.000 de oameni. Ideal ar fi s` identifici din acest e[antion generos un b`rbat obsedat de sexul oral. Ai 250.000 de [anse. B

C`t`lin Mih`il` este CONSILIER PLAYBOY din octombrie 2004 , calitate \n care s-a lovit de multe. Vezi [i www.catalinmihaila.blogspot.com

OCTOMBRIE 2010 c 111


Yes country for old men

Manual de stil? E timpul s` consider`m mai cu aten]ie felul cum se \mbrac` b`tr\nii no[tri. Text de Irina Marinescu; foto: Guliver

O s` \ncep abrupt, afirm\nd c` cei mai bine \mbr`ca]i b`rba]i din Bucure[ti s\nt b`rba]ii pe care noi \i descriem ca f`c\nd parte din categoria v\rstei a treia. S\nt oameni care, indiferent de itinerariul lor zilnic sau sarcinile lor din acea zi, au decen]a, bunul sim] [i doza de gust suficient` pentru a nu-[i oripila “partenerul de trafic”. Mi-a[ dori s` lu`m aminte [i s` admitem c`

de la ei avem mult de \nv`]at. Ei nu se conformeaza tendin]elor, nu s\nt ni[te \mp`timi]i ai modei sau ni[te fashion victims, dar au \nv`]at c` cel mai s`n`tos principiu dup` care s` se ghideze este acela c` nu tot ce e modern \]i [ade [i bine. Asta este prima regul` [i cea de c`p`t\i. Face]i, v` rog, efortul pre] de c\teva zile [i urm`ri]i-i cu privirea, analiza]i-i

atunci c\nd \i \nt\lni]i pe ace[ti domni care s\nt at\t de naturali \n outfitul lor u[or pr`fuit, dar at\t \nc\t s` aduc` nota aceea de cool pe care al]ii \ncearc` disperat s-o adauge lookului lor prin pa-

consilier

fashion guru

iete, ]inte, stitch-uri pe jean[i, texte de-o [chioap` pe tricouri, gel \n p`r [i adida[i metaliza]i. Procentul tinerilor care se \mbrac` bine este foarte mic comparativ cu al acestor domni \n v\rst`, care \[i poart` impecabil pantalonii, \[i asorteaza perfect sacoul [i cureaua, pantofii, ochelarii sau batista. Nimic din ceea ce poart` nu “]ip`”, nu e nimic b`l]at ori pestri], ci pur [i simplu curat, corect [i extrem de elegant. A[a cum spunea Coco Chanel, «elegan]a \nseamn` simplitate, dar o simplitate studiat` cu aten]ie, [i o aten]ie asupra detaliilor care fac totul, tot ceea ce sclipiciul, [trasurile, bling-bling-ul nu vor putea face niciodat`”. "Setea de afirmare" a unora dintre noi produce rezultate dezastruoase [i imagini pe care nimeni nu dore[te s` le priveasc`. M` \ntreb cu stupoare la ce [coal` \nva]` ace[ti domni paieta]i, pentru c` inclusiv revistele de pe pia]a local` ofer` solu]ii decente pentru domni. |n plus, exist` reviste exclusiv dedicate modei masculine cum ar fi Officiel sau Vogue Men, exist` web site-uri cu toate colec]iile la zi (vezi www.menstyle.com sau www.thesartorialist.com, un blog care a devenit o referin]` recomandat` chiar de Vogue, dedicat \n totalitate street wear-ului). {i, cu toate astea, s\nt convins` c` domnii de care vorbeam mai la \nceput nu studiaz` toate aceste surse, ci pur [i simplu s\nt ferici]ii posesori ai unor doze de bun sim] [i elegan]` pe care nu neapar`t au c`p`tat-o la na[tere, ci au dob\ndit-o \n timp. Au \nv`]at s` se autorespecte, s` acorde suficient` aten]ie unor mici detalii care schimb` totul. Au \nv`]at c` nuan]a pantofilor se asorteaz` cu cureaua, dar nu trebuie neap`rat s` fie acela[i ton, c` batista se asorteaz` cu sacoul sau cravata f`r` \ns` s` fie identice, c` trebuie s` de]in` ni[te piese de baz` cum ar fi un sacou impecabil sau o cama[` alb` perfect`, pentru ca tot ce vine \n completare s` \ntregeasc` look-ul \ntr-o manier` foarte elegant` [i deloc ]ip`toare. Eu una le mul]umesc acestor domni [i recunosc c` ei reprezint` un veritabil manual de stil. Folosi]i-l ! B

Dup` c\teva colec]ii pentru femei, Irina Marinescu intr` \n sufletele [i [ifonierele b`rba]ilor cu“2 the 1 I love”[i “Smart Idiots”

OCTOMBRIE 2010 c 113


FORTIS

P

Fortis a fost primul brand care a ini]iat produc]ia \n serie a unui ceas cu mecanism automatic – \n 1926 – [i a f`cut istorie ca \nainta[ al acestei tehnologii. Mai mult, unicul calibru cronograf automatic cu alarm` mecanic` din lume este crea]ia Fortis [i este folosit acum \n toate cronografele Fortis destinate misiunilor spa]iale. |ncep\nd din 1994, Fortis Official Cosmonauts Chronograph devine parte a echipamentului oficial al cosmonau]ilor \n diverse misiuni spa]iale [i, de atunci, istoria continu` – Mars 500 este testat \ncep\nd din luna mai, timp de 520 de zile, de cei [ase cosmonau]i din cadrul proiectului de simulare a misiunii spa]iale pe Marte. Premiile c\[tigate confirm` faptul c` FORTIS este, conform denumirii din latin`, un brand «puternic» care are \nc` multe de spus \n industria orologer`. Pilot Proffesional, Official Cosmonauts Mars 500, Spacematic, Official Cosmonauts, Flieger Automatic, Stratoliner, Marinemaster, Diver sau Spaceleader s\nt doar c\teva din colec]iile FORTIS care se reg`sesc, din acest an, [i \n Romånia, \n magazinul HOROLOGIVM, str. Boteanu 5, Bucure[ti. www.horologivm.ro

Noul Audi A1

P

Audi introduce în aceast` toamn` o nou` dimensiune în clasa compact`. Un model dinamic [i de înalt` calitate, cu o mare înc`rc`tur` emo]ional` [i deosebit, care concentreaz` toate virtu]ile m`rcii în mai pu]in de patru metri – un design plin de caracter, calitate f`r` compromisuri, tehnologii inovatoare [i eficiente. {asiul dinamic [i motoarele puternice fac din noul A1 cel mai sportiv automobil din segmentul s`u. Clien]ii tineri ai modelului A1 locuiesc, în principal, în ora[e mari [i, din acest motiv, doresc un automobil creat special pentru mediul urban. Datorit` dimensiunilor sale compacte, noul Audi A1 este foarte dinamic [i agil în traficul urban, fiind extrem de potrivit pentru utilizarea zilnic`. Interiorul noului Audi A1 este, de asemenea, sportiv [i de înalt` calitate. Clien]ii î[i pot personaliza numeroasele detalii interioare, pentru a adapta automobilul gusturilor proprii. Cel mai nou model Audi are un portofoliu foarte cuprinz`tor de tehnologii avansate la bord; sistemul infotainment din dotarea acestuia stabile[te noi standarde în cadrul segmentului. Modelul A1 este automobilul premium din clasa compact` – un Audi adev`rat, des`v\r[it.

Boss Bottled. Night. Toat` noaptea BOSS BOTTLED a devenit un veritabil boss al parfumurilor masculine – cu v\nz`ri de peste 60 de milioane de sticle de la lansarea din 1998. De doisprezece ani, e \n Top 10 mondial – pentru c` alura de boss nu se demodeaz` niciodat`. Este accesoriul final al ritualului t`u de \mbr`care. Acum, ai [i varianta care s` transforme noaptea \n imperiul t`u. Boss Bottled. Night. Cine ar putea reprezenta mai bine aceast` marc` sofisticat` dec\t irezistibilul actor Ryan Reynolds? Secretul unei nop]i de succes const` \n \ncrederea \n farmecul t`u. Siguran]a cald` [i calm` pe care o degaj` Ryan Reynolds. BOSS BOTTLED.NIGHT \nseamn` aventur`, mister [i dorin]`. E nota final` care \]i completeaz` magnetismul. E mai masculin dec\t testosteronul. Notele de v\rf s\nt aromatice, energice, verzi – frunz` de mesteac`n [i cardamon – reflectate de umorul spumos al lui Reynolds, eroul at\tor comedii romantice. Notele de baz` s\nt de mosc intens [i lemn exotic – louro amarello – suger\nd c` arma secret` a fiec`rui b`rbat este, \n fond, fibra tare [i rezistent`. Pe durata \ntregii nop]i. Chiar [i \n situa]ii mai pu]in obi[nuite – cum ar fi shooting-ul acestei campanii, care a avut loc la etajul 50 al unui zg\rie nori. Pentru c` tu, b`rbatul BOSS BOTTLED NIGHT, e[ti la \n`l]ime.


consilier

Gordon Ramsay

“Fotbalul [i buc`t`ria s\nt meserii de vis!”

Faimosul buc`tar britanic, prietenul lui David Beckham, lanseaz` la Ed. Litera Interna]ional cartea Buc`t`ria lumii. Interviu de Dan-Silviu Boerescu PLAYBOY: Care e m\ncarea din copil`rie pe care ]i-o aminte[ti? GORDON RAMSAY: Nu aveam prea mul]i bani de cheltuit pe m\ncare, \ns` mama avea grij` s` nu fim niciodat` fl`m\nzi. Supele f`cute \n cas` sau o por]ie de “fish fingers” mi se p`reau adev`rate delicatese!

PLAYBOY: Ce ai g`tit prima oar` la un restaurant? GORDON RAMSAY: Am f`cut un sos Béchamel din unt, f`in`, cui[oare, frunze de dafin [i ceap`. PLAYBOY: C\te stele Michelin ai c\[tigat p\n` acum? GORDON RAMSAY: 12! A primi o stea Michelin constituia onoarea

suprem` pentru un buc`tar sau pentru un restaurant. C\nd o loca]ie are 3 stele Michelin \nseamn` c` po]i fi sigur c`, acolo, meniul, vinurile [i servirea s\nt impecabile, dumnezeie[ti chiar. PLAYBOY: Deschizi restaurante peste tot \n lume? De ce buc`t`rii exotice ai fost atras \n ultima vreme? GORDON RAMSAY: Recent, am

food guru

c`l`torit \n India [i \n Cambodgia. Au fost dou` experien]e extraordinare. M-au fascinat gusturile, aromele, culorile – totul! S\nt norocos c` pot c`l`torii mult [i, astfel, pot avea experien]e gastronomice foarte diferite unele de altele. Folosesc multe din aceste elemente \n experimentele mele culinare, \ntotdeauna \ncerc s` adaptez ceva din toate aceste detalii tehnicii mele de g`tit. PLAYBOY: Este g`titul o unealt` de seduc]ie? GORDON RAMSAY: Absolut! Serve[te-o cu stridii Rockfeller, cu [ampanie, cu un fondant de ciocolat` … [i-]i garantez c` va veni [i la a doua \nt\lnire! PLAYBOY: Adolescent fiind, visai s` devii fotbalist. |]i pare r`u c` ai ajuns buc`tar? GORDON RAMSAY: Am fost \nnebunit dup` fotbal [i perioada petrecut` la Rangers a fost una fabuloas`. Dar nu prea am avut de ales, m-am accidentat [i a[a a fost s` fie: am ajuns buc`tar. Ca [i fotbalul, gastronomia e o munc` de vis! PLAYBOY: E[ti prieten cu familia Beckham? Ai g`tit pentru ei vreodat`? GORDON RAMSAY: Mai mult dec\t at\t: am petrecut ultimul Cr`ciun \mpreun` [i am avut ocazia C ss` g`tesc \mpreun` cu David, ceea ce a fost foarte amuzant. PLAYBOY: Ce alte pasiuni ai \n afar` de g`tit? GORDON RAMSAY: Ador c`l`toriile \n locuri \ndep`rtate, unde pot explora nu doar peisaje ame]itoare, ci [i buc`t`rii incitante. PLAYBOY: Nu prea \]i plac vegetarienii. Totu[i, cu ce ai putea \nlocui savoarea unei buc`]i de carne? GORDON RAMSAY: Eu s\nt de acord cu toate stilurile de g`tit [i respect dreptul oricui de a m\nca numai ce vrea el. |ns`, cum Dumnezeu ai putea \nlocui gustul [i mirosul at\t de a]\]`toare ale unei fripturi bine f`cute cu aroma unei frunzuli]e verzi?!? PLAYBOY: Ai deschis un restaurant la Praga. Te g\nde[ti s` faci asta [i la Bucure[ti c\ndva? GORDON RAMSAY: De ce nu? E un proiect de care m-a[ ocupa dac` mi s-ar oferi ocazia. Poate, \ntr-o bun` zi… B OCTOMBRIE 2010 c 115


NIVEA Liquid Clear

P

Noua gam` NIVEA con]ine Sistemul Liquid Clear, ce elimin` m`trea]a [i previne reapari]ia ei. Sistemul Liquid Clear încorporat în noua genera]ie de [ampoane NIVEA este o formul` exxtrem de eficient`, ce elimin` pîn` la 100% din m`trea]a vizibil` [i are efect de la prima utilizare. Ingredientele din noua formul` con]in activi total solubili ce ac]ioneaz` în dou` direc]ii: se r`spîndesc repede [i în profunzime [i nu încarc` scalpul [i nici p`rul cu reziduuri. Tehnologia Liquid Clear combin` eficien]a antim`trea]` cu beneficii de înfrumuse]are vizibile, rezultînd un scalp s`n`tos [i un p`r puternic, frumos [i str`lucitor! Combina]ia de ingrediente din Sistemul Liquid Clear este unic`. Spre deosebire de cel mai popular [i mai conven]ional ingredient antim`trea]`, Zinc Pyrithione, acestea se dizolv` complet în formula [amponului [i sînt distribuite egal pe suprafa]a scalpului. În loc s` lase urme pe p`r [i pe scalp, Sistemul Liquid Clear este invizibil. Ce ur`sc b`rba]ii cel pu]in la fel de mult ca m`trea]a? P`rul rar, scalpul iritat sau îngr`[area p`rului. Noile [ampoane Power, Cool [i Pure de la NIVEA FOR MEN rezolv` toate aceste probleme. Descoper` cele trei tipuri de [ampoane antim`trea]` de la NIVEA FOR MEN: Cool – pentru scalp iritat, Pure – pentru p`r gras [i Power – destinat b`rba]ilor cu p`r normal. Pre] recomandat: 13,15 lei (250 ml) [i 18.28 lei (400 ml).

Isostar Pulse

Isostar Pulse Energy Bar Alune-Guarana 23g este un baton energizant, cu vitamine, pentru eforturi sportive de scurt` intensitate [i durat` precum alerg`ri u[oare, plimb`ri cu bicicleta, ie[irile cu prietenii la baschet, fotbal, skating, skateboard. Descoper` un mix delicios de cereale crocante, bogat \n carbohidra]i care se metabolizeaz` rapid pentru ob]inerea unui maximum de performan]`. Batonul energizant Pulse Energy este \mbog`]it cu vitamine special selec]ionate pentru nevoile sportivilor: E, C, B1, B2, PP [i B6.

Isostar Pulse Energy Bar 6x23g Pre] recomandat de v\nzare: 14,5 lei/TVA 24% inclus Disponibil la orice supermarket, re]elele de benzin`rii, magazine de sport [i cluburi de fitness selec]ionate Isostar este o marc` a Nutrition & Sante Franta, distribuit` exclusiv \n Romånia prin Nutrivita – [os. Andronache 201Bis, Fax: 0372 873 918;

Dilem` de b`rbat N.I., 25, Constan]a

O sear` obi[nuit`, mar]i, dup` munc`, cu amicii la o bere, la The Jack. Noroc c` e nu e a[a cald, pentru c` tragem c\te o ochead` la cursa de moto GP de la TV. Unul din amicii mei e genul care spune bancuri care pic` foarte bine dup` 3, 4 beri. Mi-e greu s` v` descriu momentul, totul mergea brici, ne distram a[a cum ne distr`m totdeauna, iar bancul urm`tor a venit ca o plesnitur`: “Care e, b`, culmea homosexualit`]ii?” “Hai, zi tu, c` noi nu [tim.” “S` \]i arzi \n crematoriu iubitul mort [i s` \i transformi cenu[a \n supozitoare!” “Ha ha ha!” |ntr-o secund`, totul a p`rut deplasat: locul, amicii mei, gluma, r\setele lor, iubitul meu c`ruia i-am refuzat o \nt\lnire chiar \n seara asta, pentru c`, deh, trebuia s` m` v`d cu amicii la o bere. S\nt sigur c` am mai trecut prin momente de genul `sta, cred c` to]i b`rba]ii gay trec prin asta tot timpul, [i nu mi se p`rea mare lucru, trebuia doar s` r\d cu ceilal]i [i s` \nghit o gur` de bere ca s` \mi

116 c OCTOMBRIE 2010

P

treac` amarul din g\t. De data asta, a fost mai mult, mi s-a p`rut c` nu mai pot \nghi]i. Bine, c` tot am \nghi]it, chiar m-am prefacut c` r\d, dar apoi am ajuns acas`. {i, cum face orice romån zilele astea, am \nceput s` m` g\ndesc singur pe \ntuneric cine-i de vin`. Cum ar trebui s` fie? S` nu existe astfel de glume? S` nu le spui dac` cineva gay e de fa]`? A[a cum nu spui bancuri cu evrei c\nd s\nt evrei de fa]`? Ar trebui s` [tie c` era cineva gay de fa]`, [i nu oricine, ci chiar prietenul lor vechi, tipul cu care jucau fotbal \n liceu, cel care le-a botezat feti]a? Ar fi trebuit s` le spun? Ar trebui s` v` spunem tuturor c` s\ntem gay? Ca s` nu mai trecem prin momentele acelea ur\te \n care ne auzim prietenii spun\nd bancuri despre cum ne transform`m iubi]ii \n cenu[` pentru supozitoare? De ce e a[a greu s` v` spunem? E doar o simpl` chestie, care e parte din persoana noastr` de c\nd ne-am n`scut, [i totu[i ne este fric` s` v` spunem, pentru c` nu [tim cum o s` reac]iona]i, sau dac` o s` fim da]i

www.nutrivita.ro; contact@nutrivita.ro

afar` de patron, sau dac` o s` fim P vorbi]i pe la spate (insereaz` \nc` o poant` proast` aici), sau respin[i de familie [i de cei dragi nou`. Poate c` le-a[ fi spus prietenilor mei, dar acum o s` \mi fie mai greu, dup` ce i-am auzit hohotind la gluma lui Petre. E ca un cerc vicios din care nu pot ie[i: a[ vrea s` le spun, pentru c` s\nt prietenii mei, [i cred c` ar reu[i s` treac` peste [ocul c` eu a[ putea fi gay, chiar dac` nu m` \mbrac \n haine de femeie, chiar dac` joc fotbal, chiar dac` beau bere [i nu \mi rad p`rul de pe piept. Dar poate c` totu[i nu vor trece [i nu vreau s` \i pierd. Mi-e team` s` r`m\n cu iubitul meu, dar f`r` prietenii mei. A[ vrea s` am am\ndou` lumile [i s` le pot uni cumva. Ce-ar trebui s` fac? Articol publicat printr-un proiect al programului «Eu sunt! Tu?» Pentru mai multe informa]ii, accesa]i www.totalgay.ro

eu sunt! tu?


advertising guru

Încîntat de cuno[tin]`!

Un b`iat se duce la bordel [i spune: “Vreau [i eu o fat` mai plinu]`, dar s` fie ro[cat` [i s` nu-i miroas` gura”. Dup` 10 minute, intr` în camer` peste el 3 fete: o gras`, o ro[cat` [i o fat` sp`lat` pe din]i. Text de Cristian Munteanu; foto: Guliver Am un amic. Omul cu pricina, din pozi]ia de client care avea în desf`[urare o campanie pe mai multe medii, a fost pus în situa]ia hilar` de a-l prezenta pe planner-ul specializat în pres` scris` planner-ului specializat în digital, amîndoi ace[tia lucrînd la aceea[i campanie, în aceea[i companie! Evident, vorbesc despre o agen]ie foarte mare de media – probabil prea mare dac` \[i permite ca oamenii care ar trebui s` se ]in` de mîn` cînd fac un plan media nici m`car s` nu se cunoasc`. Tr`nc`nim toat` ziua despre campanii integrate, batem cîmpii în leg`tur` cu ultimele trenduri în planning, încerc`m s` le lu`m min]ile clien]ilor [i s` le prezent`m avantajele de a lucra cu o singur` cas` de media în stare s` centralizeze [i s` eficientizeze bugetele, dar, c\nd colo, tot clientul vine [i ne face cuno[tin]` cu

colegul de la cel`lalt etaj: “Uita]i, m`i b`ie]i, voi doi v` ocupa]i de campania mea, ce a]i zice s` [i vorbi]i unul cu altul înainte de a decide cum s` arunca]i cu banii mei, unul în presa scris` [i cel`lat pe site-urile de net?...” Situa]ia se poate citi [i din perspectiva cealalt`, spre exemplu a unei reviste care are site. Omul de vînz`ri, în acest caz, trebuie s` poarte dou` discu]ii cu doi oameni de media, care nici ei nu se cunosc unul cu cel`lalt, încercînd s` vînd` acela[i lucru, dar în dou` medii diferite. E ca [i cînd o fat` cu picioare lungi care apare în PLAYBOY-ul tip`rit ar trebui s` îl conving` mai întîi pe redactorul-[ef c` merit` s` fie pe copert` iar apoi ar trebui s` îl conving` [i pe redactorul-[ef al siteului c` merit` s` apar` online. Pentru unii, re]eaua mondial` Internet reprezint` o noutate cu care nu [tiu ce s` fac`. Unii din presa scris` trans-

form` site-urile de publishing în reproduceri fidele dar online ale ziarelor sau revistelor tip`rite, f`r` s` foloseasc` în nici un fel avantajele mediului interactiv, asta pentru c` mintea lor este format` în logica paginii de h\rtie. Al]ii, din agen]iile de media, pe de alt` parte, consider` c` site-urile de publishing nu au nici o leg`tur` cu edi]iile tip`rite. Iar peste asta se adaug` înc` un lucru, mai grav decît toate, [i anume c`, în pia]a de publishing din Romånia, nu exist` brand-uri, ci doar titluri. Încercînd s` vînd` c`tre agen]iile de media, presa vorbe[te despre audience, nu target. Î[i arog` beneficiile unui marketing inexistent [i se poart` de parc`

consilier

ar fi f`cut vreun moment comunicare sau advertising. Ca [i cînd ar fi construit un brand. Realitatea este c`, aproape de fiecare dat`, este vorba doar despre un titlu de ziar sau de revist`, de post radio sau TV, un substantiv f`r` nimic în spate. F`r` ni[te valori sau o filosofie care s` fidelizeze ni[te oameni, oricum i-am numi pe ace[tia, audience sau target. Mi se pare normal ca agen]iile de media s` nu “pun` botu’” [i s` priveasc` circumspect la blonda vopsit` care se prezint` drept brunet` cu studii \n Drept. Una peste alta, situa]ia este încîlcit`, to]i se dau drept ceea ce nu sînt, bulib`[eala este romåneasc` de la un cap`t la altul, iar expa]ii prezen]i în toate companiile implicate nu reu[esc s` aib` vreo influen]` civilizatoare. {i în ziua de azi, expa]ii cu cea mai mare influen]` r`mîn turcii sau arabii cu bur]i [i lan]uri groase, care fac furori prin cluburile [i cafenelele frecventate de blonde puse pe c`p`tuial`. Fanarul de alt`dat` s-a mutat pe Decebal. În rest, încîntat de cuno[tin]`… B

Cristian Munteanu estel Managing Director al agen]iei de publicitate TBWA. {i, evident, posesor de Porsche.

OCTOMBRIE 2010 c 117


Miss Noiembrie Katarzyna Szafron

Profa de polonez` Pentru c` a \nceput p anul universitar, v` p propunem o domni[oar` p [ p profesoar` din Polonia, pe nume Katarzyna p y Szafron, care o s` ne arate \n num`rul urm`tor cum ar trebui s` decurg` cursurile \ntr-o [coal` normal`. Photo by Mikael Robertson 118 c OCTOMBRIE 2010

Š2010 PLAYBOY, as to material published in the September, 2010 U.S. Edition of PLAYBOY.

nextPlayboy #10 (october 2010 / Romania)