Page 1

PROGRAM Łódzkiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej

CYFROWA POBUDKA POKOLENIA 50+ Łódź 7 lutego

czwartek

I część

Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zjazdu

ŁÓDŹ, al. Piłsudskiego 8

Prowadzenie konferencji: KRZYSZTOF GŁOMB ,Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

9:00

REJESTRACJA uczestników Bufet kawowy

10:00

OTWARCIE konferencji WITOLD STĘPIEŃ, Marszałek Województwa Łódzkiego

10:20

KRZYSZTOF GŁOMB, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Polska Cyfrowa Równych Szans – nowy model edukacji cyfrowej pokolenia 50+ Łódzkie wyzwania przyszłości

10:40

Marta PIETROW – KONIECZNY, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet szerokopasmowy i społeczeństwo cyfrowe – wsparcie i plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

11:00

Wręczenie Latarnikom Polski Cyfrowej dyplomów - „Starterów” poświadczających rozpoczęcie zajęć z pokoleniem 50+ w regionie oraz dyplomów „Łącznika”

11:15

MONIKA BORUCH, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Latarnicy Polski Cyfrowej – startujemy do działania! Plany - uwarunkowania - nadzieje

11:40

MICHAŁ GOLEMO, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Prezentacja doświadczeń Latarników Polski Cyfrowej z prowadzonych zajęć DEBATA: Edukacja cyfrowa pokolenia 50+ w województwie łódzkim – partnerstwo i zaangażowanie

12:10

z udziałem przedstawicieli środowisk: Latarników, samorządowców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm i liderów opinii Prowadzenie: KRZYSZTOF GŁOMB, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

13:00 15:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I LUNCH Wyjazd Latarników Polski Cyfrowej autobusem do Zajazdu Rozdroże


II część

ZAJAZD ROZDROŻE, Nieborów 163 C

Zjazdu

www.zajazd-nieborow.pl

16:00 17:00

Przyjazd autobusu do Zajazdu Rozdroże BAROMETR INICJATYW LATARNICZYCH Warsztat poświęcony analizie uwarunkowań organizacji działań Latarników Polski Cyfrowej w województwie łódzkim oraz planom działania w roku 2013 (wymiana doświadczeń, bariery i szanse) Prowadzenie: MICHAŁ GOLEMO, SMWI

20:00 8 lutego 9:00

KOLACJA - LATARNICZY INTEGRAL

piątek FILOZOFIA DZIAŁAŃ LATARNICZYCH Inspiracje na nowe formaty działań w ramach spotkań z osobami wykluczonymi cyfrowo TEMATYCZNE WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

9:30

Potrzeby punktem wyjścia do zrozumienia osób wykluczonych i przyciągnięcia ich na spotkania Latarników. Diagnoza i analiza potrzeb lokalnego środowiska – narzędzia i praktyka.

Grupa I.

Prowadzenie: KRZYSZTOF GRYNIENKO, trener PCRS, MONIKA BORUCH, SMWI

Grupa II.

Prowadzenie: ŁUKASZ SROKOWSKI, trener PCRS, MICHAŁ GOLEMO, SMWI

11:30

Wspólne omówienie rezultatów warsztatów TEMATYCZNE WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

12:00

Jak przyciągnąć niezachęconych? Nowe i twórcze formy docierania do osób wykluczonych w ramach działań Latarników.

Grupa I.

Prowadzenie: KRZYSZTOF GRYNIENKO, trener PCRS, MONIKA BORUCH, SMWI

Grupa II.

Prowadzenie: ŁUKASZ SROKOWSKI, trener PCRS, MICHAŁ GOLEMO, SMWI

13:30

Wspólne omówienie rezultatów warsztatów MIXER LATARNICZY

14:00

Ustalenia odnośnie współpracy Latarników ze sobą, wymiana informacji o zasobach w regionie, prezentacja wdrożonego portalu Latarnicy.pl oraz innych form wsparcia

15:00

Podsumowanie Zjazdu, ustalenia na rok 2013 LUNCH

16:00

Odjazd autobusu z Latarnikami do Łodzi


Program Zjazdu Łódzkiego.pdf  

brak

Program Zjazdu Łódzkiego.pdf  

brak