Page 1

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS

Polska Cyfrowa Równych Szans

P R O T O KÓ Ł Z P O SI ED ZE NI A J UR Y K O NK U R S U „ L A T O Z L A T A R NI K IE M ” Jury konkursu w składzie: Krzysztof Głomb, Monika Boruch i Kaja Głomb ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” po dokonaniu analizy zgłoszeń nadesłanych zgodnie z wymogami regulaminu konkursu “Lato z Latarnikiem” wyłoniło następujących laureatów: Małgorzata Głąb za relację „Od hotspota do hotspota” opublikowaną na autorskim blogu: http://szpilkiwbibliotece.blogspot.com/2013/08/odhotspota-do-hotspota.html Jurak Andrzej za film “Przygody Latarnika Andrzeja” udostępniony na serwisie YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tDCnlnzqtu8&feature=youtu.be Marek Maruszczak za relację „Wyprawa szlakiem olsztyńskich zabytków” opublikowaną na autorskim blogu: http://latarnicyolsztyn.blog.pl/2013/08/23/wyprasza-szlakiemolsztynskich-zabytkow/ Celem konkursu było pobudzenie kreatywności oraz zachęcenie do twórczego podejścia do latarnicze misji. Nagrodzone prace nie tylko spełniały wymogi regulaminu, w tym adekwatność relacji do przedmiotu konkursu, walory artystyczne oraz innowacyjność relacji, ale także oddały sedno latarnicze misji – pokazały, iż Internet może zarówno ułatwić jak i uatrakcyjnić życie osób z pokolenia 50+. Relacje z wycieczek, które zaplanowane i przeprowadzone zostały przy użyciu narzędzi cyfrowych pokazują, iż zajęcia wprowadzające w cyfrowy świat mogą odejść od schematów szkoleń informatycznych i wyjść poza obręb pracowni komputerowych, co stanowi jedno z głównych założeń metodyki pracy Latarników Polski.

Protokół_Lato_z_Latarnikiem.pdf  

brak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you