Page 1

Warszawa, 16 -17 maja 2014r.

Program: 16 maja 11:00 BLOK OTWARCIA - prowadzenie G RZEGORZ NAWROCKI, TVP i dr Ł UKASZ SROKOWSKI  wystąpienie DR RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, ministra administracji i cyfryzacji  start kampanii ZAPAL LATARNIĘ POLSKI CYFROWEJ oraz promocja filmu „Cyfrowe perypetie Andrzeja Grabowskiego” z udziałem zaproszonych gości specjalnych i uczestników Kongresu  rozmowa z DR RAFAŁEM TRZASKOWSKIM ministrem administracji i cyfryzacji i aktorem ANDRZEJEM GRABOWSKIM, ambasadorem PCRS 12:00 BLOK INFORMATYK – POLSKA SPECJALNOŚĆ? - prowadzenie dr Łukasz Srokowski wprowadzenie: KRZYSZTOF GŁOMB, SMWI panel: o DR ADAM GÓRAL, prezes zarządu ASSECO Poland S.A o PROF. WŁODZISŁAW DUCH, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o RAFAŁ SUKIENNIK, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o ROMAN DMOWSKI, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji o M AREK KOSYCARZ, dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej Microsoft Polska Sp. z o.o. 13:00 Lunch 13:45 BLOK INTERNET DLA WIEDZY I EDUKACJI - prowadzenie GRZEGORZ NAWROCKI, TVP wprowadzenie: ANDRZEJ GRZYBOWSKI, Intel Technology Poland 

panel: o o o o o

M AGDALENA GAJ, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej M AŁGORZATA OLSZEWSKA, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji PIOTR M USZYŃSKI, wiceprezes zarządu Orange Polska SA JOANNA BERDZIK, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej KRZYSZTOF WITOŃ, prezes zarządu HAWE SA


Warszawa, 16 -17 maja 2014r.

14:45 BLOK LOKALNE CYFROPRACOWNIE SPOŁECZNE - prowadzenie dr Łukasz Srokowski wprowadzenie: ANNA KUCZYŃSKA, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  panel: o ANNA KUCZYŃSKA, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o JANUSZ NOWAK, prezes zarządu OPTOLAND POLSKA SA o ARTUR KRAWCZYK, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” o JAKUB SOBCZYK, Latarnik Polski Cyfrowej 15:30 BLOK W POSZUKIWANIU CYFROWYCH USŁUG DLA 50+ prowadzenie GRZEGORZ NAWROCKI, TVP  

Wprowadzenie:

WIESŁAW KOTECKI, prezes zarządu UseLab sp. z.o.o.

panel: o o o o

PROF. TERESA SŁABY, Szkoła Główna Handlowa ANDRZEJ WITEK, prezes Grupy CenterMed, koordynator MEDCLUSTER KRZYSZTOF KRÓL, doradca Prezydenta RP ds. społeczeństwa informacyjnego ARTUR M ARCINKOWSKI, przewodniczący Rady Fundacji WIDZIALNI

16:20 Zdjęcie strażackie uczestników i zakończenie Kongresu 17:00 Transfer do Miasteczka Orange 18:00 Latarnicy w Ogrodach Innowacji 

Zwiedzanie „Ogrodów innowacji” – przestrzeni prezentującej potencjał produktów i rozwiązań cyfrowych firmy Orange


Warszawa, 16 -17 maja 2014r.

17 maja BLOK SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA LATARNIKÓW POLSKI CYFROWEJ 9:00 ANNA KUCZYŃSKA, Instytut Socjologii Uniwersytetowi Warszawskiego - prezentacja wyników badania uczestników zajęć latarniczych Prezentacja wyników badań ilościowych prowadzonych w grudniu 2013 - styczniu 2014 wśród osób 50+, które brały lub biorą udział w zajęciach Latarników. Prezentacja pozwoli odpowiedzieć między innymi na pytania:      

co zachęca 50+ do wzięcia udziału w pierwszych zajęciach? dlaczego do tej pory nie korzystali z Internetu? z jakimi umiejętnościami przychodzą co im się w zajęciach Latarników podoba, a co nie? czy udział w zajęciach zmienia ich postawy i poglądy na temat Internetu? czy zyskują coś poza cyfrowymi umiejętnościami?

9:15 ARTUR KRAWCZYK, Aktywność Latarników Polski Cyfrowej Prezentacja wyników analiz danych statystycznych opisujących aktywność Latarników tak w skalim ogólnopolskiej, jak i regionalnej. 9:30 Warsztat: Kodeks Latarnika Polski Cyfrowej W trakcie warsztatu przekujemy dwa lata doświadczeń projektu w Kodeks Latarnika Polski Cyfrowej. Będzie to dokument wskazujący, jakie zachowania latarników są wskazane i pożądane - a jakie wręcz przeciwnie. Kodeks chcemy wypracować w formie listy zasad z konkretnymi przykładami. Praca w trakcie warsztatu będzie miała charakter aktywnej dyskusji, prowadzonej między innymi także za pomocą multimediów. Wskazane będzie wzięcie przez uczestników własnych urządzeń z podłączeniem do dokumentów Google. 10:30 Przerwa kawowa 10:50 Warsztat: Metoda projektowa w realizacji zajęć z grupami pokolenia 50+ Celem tego warsztatu będzie poznanie i przećwiczenie w praktyce przez Latarników metody projektowej, jako narzędzia edukacji cyfrowej. Latarnicy będą współzawodniczyć ze sobą, w grupach realizując projekty edukacyjne, uczące wykorzystania metody projektowej - w ten sposób poznają tę


Warszawa, 16 -17 maja 2014r.

metodę. Jednocześnie w grupach wypracujemy także możliwe konkretne sposoby wykorzystania metody projektowej w praktyce latarniczej. Zajęcia będą bardzo aktywne i pełne zabawy. 12:20 Warsztat: PCRS w latach 2015-2020. Jak go widzą Latarnicy Polski Cyfrowej? W trakcie ostatniego warsztatu tego dnia, uczestnicy będą wspólnie dzielić się potrzebami, planami i marzeniami, związanymi z kolejną odsłoną PCRS - w okresie programowania 2015-2020. Efektem warsztatu będzie stworzenie mapy potrzeb i szans na trzech poziomach: rozwiązań strategicznych, mini-projektów i pomysłów szczegółowych. Warsztaty prowadzone będą aktywnie, uczestnicy będą realizować je w podgrupach. 14:00 KRZYSZTOF GŁOMB, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – Działania PCRS do końca czerwca 2015 roku. Możliwości i oczekiwania.  Podsumowanie Kongresu, prezentacja planów PCRS na okres do połowy 2015r. 14:20 Dyskusja 15:00 Obiad

Program KPC.pdf  

brak

Advertisement