Page 1

Tutaj należy elektronicznie wpisać nazwę Lokalnego Planu Działania

Lista obecności

uczestników działań podejmowanych w ramach Lokalnego Planu Działania pn.: …………………………………………………………………………………………… w Projekcie systemowym  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

rodzaj działania: ........................................................ data: .......................................................................... miejsce: ......................................................................

L.p.

Imię i nazwisko

W tabeli własnoręcznie wpisują się uczestnicy spotkania.

Tutaj elektronicznie wpisujemy rodzaj działania, którym może być, np.: warsztat, spotkanie, konferencja, itp…

Podpis

Uwaga! Osoby, które się nie podpiszą nie będą uwzględniane

Tabelę można poszerzać o kolejne wiersze w razie potrzeby klikając tabulatorem w ostatnią komórkę, tak by miała ona np. 20 rekordów Informacja: Dokonując podpisu listy obecności wyraża się zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na zdjęciach sporządzonych w związku z realizacją Projektu, na materiałach i stronach www dotyczących jego realizacji. Sprawdź czy na każdej stronie dokumentu są poprawnie wydrukowane logotypy

Pamiętaj o własnoręcznym podpisie!

Podpis Latarnika:

lista_obecnosci+instrukcja.pdf  

brak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you