Page 1

͹

“ ·¶Â¾Ƒ¾‘¯ îƒ X58 mobos!

50

ASUS RAMPAGE III EXTREME

͹ ͬͭʹE ͵! ͳIͶͲͱ͵ͺƒ ͹ͭͭ ͬ ͽO ʹ ͸Ͷ ͷ

ͩͷͶͲͳͭͱ͹ͺͱͲO

̓́ ̀ž1 {̺͂̽́w̽̾́ ̺̓̀́ͅýv̸̽ ̓́̀ ̾́̿́ 10ž ̺̓́ | •Å™š“ 06 | 06 - 2010 | €6,50

EXTREME TESTS by

DOWNLOADING š”I O”‹† “‹ Œ†{Y•Å”Ł ͺͭͼ͵ͱͲE͹ Œ†‹ •† ͭ͸ͫͩͳͭIͩ, x‹† ’† ͪ͸ͭIͺͭ Œ†‹ ’† ͲͩͺͭͪA͹ͭͺͭ •† }A’•†

25 COMPACT ŠŽ‹†ŒÅ Šš†’Ł

AŸ͗ €99 ͔¤¥... 30x zoom!

ͭ͹ͭI͹ EšÅ•Å ÅI’Å‹ †ŒO† •† P2P;

15 ™Œ•”Ł

͘œœ¦ž˜ ”͓¢˜ ¡¢ž... š͘¡¤ ¢—¥ CPU ¡¥!

”–Ž pcmag’¢ w˜¦”˜ ˜¡¢”͐¢” š͓£” Ÿ§ ͒ ¢—¥ CPU ¡¥ ™”¦¤ ˜¡¢͓

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


10ο ΕΤΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ 06

Ιούνιος 2010

Magazine 10

Περιεχόμενα DVD – Full Programs

Community Η κοινότητα του PC Magazine 14 16 18 22 24

Editorial PC Mailbox – Η αλληλογραφία μας PC Doctor Our Site Greek COM – Alfisti.gr, Autoblog.gr

Feeds Νέα και τάσεις της τεχνολογίας 26 28 38 40 41

COVER STORY

42 43 44 45 46 47 48 49 50

[114] Šɨ±ĘɣÀĘ~º´¶°¼ɣɤÀĘ¾ɨÀɠ·°Ę¼´¿·°ɡĘ¿´Ę¼´ɣ·µ—ɢ·ºĘɣ´Ęɨ—¿ɣ´ ‚±ɢÀĘ·³¼À½´ ʱ¾Ãɡ Ę¾ɨÀɠ·°ɣ·Ę¿´Ęµɠ·°ɣ·Ę¼—ɣºĘɨÀ½³Ę ɢɤ¸¼·¼ɠº¾®¿ÀĘ¯Ę´¼±¾¹Ę¼´ºĘ·º¶º¼À³Ę·¿¶º´ɥ®ɠÀ¿ɣÀɡĘ ‚Àº´Ę·°¿´ºĘ¹Ę¼´½³ɣ·ɠ¹Ę¯Ę¹ĘɨºÀĘ´ɢɥ´½¯ɡĘ¾®ÂÀ¶ÀɡĘ †´ɡĘ¾´Â´°¿Àɤ¾·Ę±½´Ęɣ´Ę¾ɤɢɣº¼—ʸº´Ę!HS3NQQDMS ĘOQHU@SDĘSQ@BJDQR Ę ##+ĘRHSDRĘ¼´ºĘ4RDMDS ʍɢ·°ɡĘ®ɦ·ɣ·Ę¾·°¿·ºĘ´¼±¾´ĘɢɣÀĘ//

52 54 58

Επίκεντρο – Ψηφιακή τάξη News – Επικαιρότητα & trends Εκδηλώσεις – AMD Vision Tour, Cannes Web news – Νέα sites και υπηρεσίες Social Web – Ο κόσμος της κοινωνικής δικτύωσης Tech Talk – J. Dvorak Think Green – Πληροφορική και οικολογία Tech Talk – B. Καϊμάκη Tagz – Όλη η επικαιρότητα, σε 20 λέξεις! Tech Talk – Μ. Κοκίδου, Π. Μαρκέτος Βαρόμετρο Tech Talk – Κ. Βογιατζής, Γ. Ζήκος Ημερολόγιο 10 πράγματα που δεν ξέρατε για τα... Semacodes Εντός της τεχνολογίας – YouTube Νέα Προϊόντα E-shopping

Δοκιμές Τα προϊόντα που δοκιμάσαμε στα PC Labs 60

25

COMPACT ΚΑΙ SUPER ZOOM ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ EXTREME TEST

[94] Στο χορό των κλικ ¬ɢÀĘɢɦ·¶º—Ä·ɣ·Ęɣºɡʶº´¼Àɨ®ɡĘɢ´ɡ ʵ—½ɣ·Ę ɢɣÀĘɨɠ±¸ɠ´¾¾´Ę¼´ºĘɣ¹¿Ę´¸Àɠ—Ę·¿±ɡĘ´ɨ±Ę ɣ´ĘBNLO@BSĘ¼´ºĘRTODQĘYNNLĘ¾À¿ɣ®½´Ę ɣ¹ɡʶÀ¼º¾¯ɡĘ¾´ɡ Ę¢ɦÀɤ¿ĘɣÀĘ¼´ɣ—½½¹½ÀĘ ¾®¸·ÂÀɡʸº´Ę¿´ĘɣºɡĘ¾·ɣ´ɥ®ɠ·ɣ·Ęɨ´¿ɣÀ³Ę¾´Ä°Ę ɢ´ɡ Ę´½½—Ę¼´ºĘɣ´Ęɦ´ɠ´¼ɣ¹ɠºɢɣº¼—ʸº´Ę¿´Ę ¼´ɣ´¸ɠ—ɧÀɤ¿Ę¼—·Ęɢɣº¸¾¯ĘɨÀɤĘ´»°Ä·º 4 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

15

COOLERS ΓΙΑ SOCKET LGA 1156

GROUP TEST

[74] Δροσερές CPU Ę´½½´¸¯ĘɣÀɤĘ·ɠ¸Àɢɣ´ɢº´¼À³ĘBNNKDQĘ ¸º´ĘɣÀ¿Ę·ɨ·»·ɠ¸´ɢɣ¯Ę·°¿´ºĘ¾º´Ę´ɨ±Ę ɣºɡĘɨɠÁɣ·ɡĘ¼º¿¯ɢ·ºɡĘɨÀɤĘ´Ęɨɠ®ɨ·ºĘ ¿´Ę¼—¿·ºĘ¼—ɨÀºÀɡĘ´¼±¾´Ę¼´ºĘ´¿Ę¶·¿Ę ·¿¶º´ɥ®ɠ·ɣ´ºĘ¸º´ĘNUDQBKNBJHMF Ę~º´½®»ɣ·Ę ®¿´Ę¼´½±ĘBNNKDQ Ę¼´ºĘÂ´Ę¾ɨÀɠ®ɢ·ɣ·Ę¿´Ę ¼´ɣ·µ—ɢ·ɣ·ĘɣÀɤ½—ɦºɢɣÀ¿Ęʵ´Â¾À³ɡĘɣ¹Ę ·ɠ¾À¼ɠ´ɢ°´ĘɣÀɤĘ·ɨ·»·ɠ¸´ɢɣ¯ ʸº´Ę®¿´Ę ·ɤɦ—ɠºɢɣÀĘ¼´½À¼´°ɠºĘɦÃɠ°ɡĘɨɠÀµ½¯¾´ɣ´

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προϊόντα του μήνα Asus Rampage III Extreme, Gigabyte GTX 470, AMD Phenom II 1090T 62 Υποσυστήματα In Win FANQUA, MSI R5770 Hawk, Asus Crosshair IV Formula, Gigabyte GA-890FXAUD7, Kingston SSDNow V 30GB [Twin-Pack] Hitachi Deskstar 7K2000 2TB, Kingston HyperX Lovo 4GB 1866MHz 1.35V 66 Πλήρη συστήματα HP TouchSmart TM2-1010EA, Dell Latitude 13, Lenovo IdeaPad S10-3 69 Περιφερειακά Razer DeathAdder Left Hand Edition / Imperator / Naga, Logitech Wireless Desktop MK710, Hitachi XL1000 1TB SimpleDrive 70 Connected TomTom XΧL 71 Software Reviews Microsoft Office 2010, Adobe Photoshop CS5, PC Tools Spyware Doctor, TuneUp Utilities 2010 74 Group Τest 15 coolers για socket LGA 1156 84 Group Τest 10 NAS για το σπίτι και το γραφείο 90 Group Test Services 4 Bookmark Managers 92 5 minute Test 5 online video converters/downloaders 94 Extreme Test 25 compact και ultra zoom ψηφιακές φωτογραφικές 110 Στο μικροσκόπιο Browser wars 112 Labs Report


10ο ΕΤΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ 06

Ιούνιος 2010

Explore Αφιερώματα και αναλύσεις 114 126 128 130 132

Cover Story – Όλα κάτω Coool – Extreme Case Modding Head 2 Head – iPad vs Tablet PC Ανάλυσέ το – ACTA Web 2.0 – Turntubelist.com

Enterprise GROUP TEST

[84] Ένα σπίτι για τα δεδομένα σας

10

SOHO NAS

†¯¾·ɠ´ĘÀĘ¾®ɢÀɡĘɦɠ¯ɢɣ¹ɡĘ®ɦ·ºĘ ´ɠ¼·ɣ®ɡĘ·¼´ɣÀ¿ɣ—¶·ɡĘ&!Ę¾·Ę ɨ—ɢ¹ɡĘɥ³ɢ¹ɡĘɧ¹ɥº´¼±Ęɤ½º¼± Ę ɥÃɣÀ¸ɠ´ɥ°·ɡ ĘLO Ęɢ·ºɠ®ɡĘ ¼´ºĘɣ´º¿°·ɡ ĘɨÀɤʵɠ°ɢ¼À¿ɣ´ºĘɢ·Ę ¶º—ɢɨ´ɠɣ´Ę#5#Ę¼´ºĘɢ¼½¹ɠÀ³ɡ Ę·ɨº½À¸¯Ę·¿±ɡĘ- 2Ę·°¿´ºĘ º¶´¿º¼¯ĘÃɡĘ®¿´Ę¼·¿ɣɠº¼±Ęɢ¹¾·°ÀĘ ɨɠ±ɢµ´ɢ¹ɡĘɢɣ´Ę´ɠɦ·°´Ęɢ´ɡ Ę¯Ę¼´ºĘɣÀĘ ¶º´¾Àºɠ´ɢ¾±ĘɣÀɤɡĘɢɣÀĘ/" ĘɢɣÀĘ/2Ę ´¼±¾´Ę¼´ºĘɢɣ¹¿Ęɣ¹½·±ɠ´ɢ¯Ęɢ´ɡ

Πληροφορική για επιχειρήσεις 136 Enterprise News 138 Net Looks Dell PowerEdge T410, QNAP TS-439 Pro II TurboNAS, LevelOne NVR-0208 139 Smart Solutions – Επικοινωνήστε και συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας online

Do It Λύσεις για κάθε κατηγορία χρηστών Hardware 142 Δώστε στην εφαρμογή που σας ενδιαφέρει όση επεξεργαστική ισχύ χρειάζεται

Κατασκευές 144 Κατασκευάστε μόνοι σας μια βάση τοίχου για οθόνη LCD

Customizing 146 Γνωρίστε τις πλούσιες δυνατότητες του AIMP2

Online 148 Δημιουργήστε εύκολα την εικονική σας προσωποποίηση, με το Avatara

Windows 150 Τρία hacks για χρηστικότερη και ασφαλέστερη logon screen

Utilities 152 Μειώστε την κατανάλωση του PC σας και δροσίστε τον επεξεργαστή σας 153 Διαχειριστείτε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο PC σας μέσω Bluetooth

Office

ΔΟΚΙΜΕΣ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

[110] Οι 3... εξερευνητές ™Ęɨ±½·¾ÀɡĘɣÿĘAQNVRDQRĘ¼´½—Ę ¼ɠ´ɣ·°ʛÀĘ¾·ɠ°¶ºÀĘɣ¹ɡĘ,HBQNRNESĘ ɨ´ɠÀɤɢº—Ä·ºĘɢɤ¿·ɦ¯ĘɨɣÁɢ¹ ¾·ĘɣÀɤɡĘ"GQNLDĘ¼´ºĘ%HQDENW ¿´Ę´¿·µ´°¿Àɤ¿Ę¶º´ɠ¼ÁɡĘɢɣ¹¿Ę ·¼ɣ°¾¹ɢ¹ĘɣÃ¿Ę´ɨ´¿ɣ´ɦÀ³Ęɦɠ¹ɢɣÁ¿ †·Ęɨɠ´¸¾´ɣº¼À³ɡĘ´ɠºÂ¾À³ɡ Ę Ãɢɣ±ɢÀ ĘɨÀºÀɡĘ®ɦ·ºĘɣºɡĘ¼´½³ɣ·ɠ·ɡĘ ·ɨº¶±ɢ·ºɡĘ

online e-pcmag.gr Στο site του PC Magazine θα βρείτε περισσότερα για το παρακάτω θέμα: ΔΡΟΣΕΡEΣ CPU Τις μετρήσεις με το Core Temp καθώς και τα διαγράμματα από το Fluke σε πλήρη διάσταση.

6 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

DO IT HARDWARE

[142] Τρέξ' το αλλιώς ‘—ɨÀº·ɡĘ·ɥ´ɠ¾À¸®ɡĘ´ɨ´ºɣÀ³¿Ęɨ·ɠºɢɢ±ɣ·ɠ¹Ę ·ɨ·»·ɠ¸´ɢɣº¼¯Ęºɢɦ³ Ę}º´ɣ°Ę¿´Ę´ɥ¯¿·ɣ·ĘɣÀĘ½·ºɣÀɤɠ¸º¼±Ę ɢ´ɡĘ¿´Ę´ɨÀɥ´ɢ°Ä·ºʙɠ°ɢɣ·ĘɨÁɡĘ´Ęɦɠ¹ɢº¾ÀɨÀº·°ɣ´º ÀĘ¼—·Ęɨɤɠ¯¿´ɡĘ»·ɦÃɠºɢɣ— ʸº´Ę·ɨº¶±ɢ·ºɡĘ·¼·° ɨÀɤĘɣºɡĘɦɠ·º—Ä·ɢɣ· copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

154 Συγκεντρώστε όλους τους λογαριασμούς email και κοινωνικής δικτύωσης, με το Inbox2

Internet 156 Χρησιμοποιήστε μεθόδους email tracking για να ξέρετε αν κάποιο email σας τελικά διαβάστηκε ή απορρίφθηκε 158 Διαχειριστείτε με ασφάλεια passwords και λογαριασμούς μέσω Firefox

Security 159 Αποφύγετε επικίνδυνα κλικ σε links που δημοσιεύονται στο feed σας

Multimedia 160 Ρυθμίστε το media center σας να κατεβάζει, να οργανώνει και να ταξινομεί μόνο του μουσική και ταινίες [Μέρος B']

Blogging 162 Δημιουργήστε blog υψηλής αισθητικής, με το Squarespace

Mobility 164 Τα tabs που βλέπετε σε έναν browser, τώρα διαθέσιμα σε κάθε σας PC και smartphone

Linux 165 Εγκατάσταση Ubuntu σε netbooks μέσω USB

Macintosh 166 Εύκολη διαχείριση κωδικών σε Macintosh, με το 1Password


MAGAZINE Για πρώτη φορά βίντεο και φωτογραφίες από αγώνες της εθνικής ομάδας!

ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΜΗΝΑ...

H δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών του TuneUp Utilities 2010

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟΣ ΦΑΡΟΣ

Όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν στα άρθρα του τεύχους και προγράμματα που εσείς μας ζητήσατε, στην ενότητα User Requests, τα Top30 utilities της σύνταξης και wallpapers του PC Magazine.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ! ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ŠŸ›™˜Ę›™Ę’˜ŠĘ ™Ÿ’Ę’ŠĘ ’™˜Š~‘Ę‚š™†“™šŠĘ¸º´ĘɣÀɤɡĘ ´¿´¸¿Áɢɣ·ɡĘ¾´ɡ ʆɣÀĘɨ½´°ɢºÀĘ ɣÀɤʒÀɤ¿ɣº—½Ę¼´ºĘɢ·Ęɢɤ¿·ɠ¸´ɢ°´Ę ¾·ĘɣÀĘ}´½´¿±½·ɤ¼Àʓ—ɠÀ [www. galanolefkosfaros.gr< ĘɣÀĘ¾·¸´½³ɣ·ɠÀĘ †³½½À¸Àʓº½—½ÿĘɣ¹ɡĘÂ¿º¼¯ɡĘ ½½—¶Àɡ Ęɢ´ɡĘɨɠÀɢɥ®ɠÀɤ¾·Ęµ°¿ɣ·ÀĘ¼´ºĘ ɥÃɣÀ¸ɠ´ɥ°·ɡĘɤɧ¹½¯ɡĘ´¿—½ɤɢ¹ɡĘɨÀɤĘ ®ɦÀɤ¿Ęɢɦ®ɢ¹Ę¾·Ęɣ¹¿Ę·Â¿º¼¯Ę¾´ɡĘÀ¾—¶´Ę ɨÀ¶Àɢɥ´°ɠÀɤ ʸº´Ę¿´Ę¿ºÁɢ·ɣ·Ęɣ¹Ę ɥÀµ·ɠ¯Ę´ɣ¾±ɢɥ´ºɠ´ĘɨÀɤʶ¹¾ºÀɤɠ¸À³¿Ę ÀºĘɥ°½´Â½ÀºĘɣ¹ɡĘ·Â¿º¼¯ɡĘ¾´ɡ

5 ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΑΣ €120  aAB.neSĘ%HleĘ"onfHgTraSorĘ Ę €14,99 CUanBeCĘ6HnCows"areĘU.Ę/1.ĘĘ Ę €19,65 sGaLOooĘ!TrnHngĘ2STCHoĘĘ CUanBeCĘ €34,99 UHraĘ/reLHTLĘ2eBTrHSXĘ2THSe :Ęɦɠ¯ɢɣ¹ɡĘ¾¯¿·ɡ<Ę €10 3Tne4OĘ4SHlHSHesĘĘ €39,95 Δείτε αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων στη σελίδα 12. PC Magazine DVD. Copyright ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2010. Διανέμεται δωρεάν με το περιοδικό PC Magazine. Δεν πωλείται ξεχωριστά. Εάν αυτό το DVD είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε μέσω e-mail στο dvd@e-pcmag. gr ή μέσω τηλεφώνου στα 210-6800 530 ή 210-6154 200. Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι αυτό το DVD-ROM και τα περιεχόμενά του μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε σύνθεση Η/Υ, και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή ή αλλαγή δεδομένων πιθανώς προκύψει από τη χρήση του.

10 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


H AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ Γιατί καθυστερεί τόσο μια επισκευή;

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TO... ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ LAPTOP Για οποιαδήποτε παρατήρηση, σχόλιο ή πρόταση θέλετε να κάνετε σχετικά με το περιοδικό, και όχι μόνο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους: › μέσω e-mail, στη διεύθυνση editors@ e-pcmag.gr › ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Κηφισίας 40, 151 25 Μαρούσι, αναφέροντας στα γράμματά σας την ένδειξη "Προς Σύνταξη PC Magazine" › στέλνοντας fax, στο 210-6800 536 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Για πληροφορίες σχετικά με συνδρομές [διατίθενται μόνο για εταιρείες] μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-6800 530, 210-6154 200.

Έχω το laptop ASUS W2JC και αποφάσισα μια ωραία μέρα να το πάω σε μια εταιρεία που υποσχόταν τουλάχιστον ότι αναλαμβάνει για επισκευή και αναβάθμιση laptops τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα. Επικοινώνησα με την εταιρεία αυτή και μου είπαν ότι αφού το παραλάβουν, θα γίνει έλεγχος, εκτίμηση των εργασιών και έπειτα θα με ενημερώσουν για το κόστος και τις λοιπές λεπτομέρειες. Όπως και έγινε. Με ενημερώνουν, λοιπόν, για αναβάθμιση του σκληρού από τα 100GB στα 320GB, αλλαγή του DVD drive με ένα καινούργιο, καθαρισμός του laptop στο εσωτερικό του, αλλαγή της θερμοαγώγιμης πάστας μεταξύ επεξεργαστή και ανεμιστήρα και μια προβληματική USB. Για όλα αυτά μου ζήτησαν €450. Εγώ τους έδωσα το ΟΚ. Έπειτα απλά περίμενα. Αφού πέρασε καιρός χωρίς να με ειδοποιήσουν για την πορεία της αναβάθμισης, τους παίρνω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται. Μου λένε ότι χάλασε η καλωδιοταινία, ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο τεχνικός παρατήρησε ένα σκοτείνιασμα στην οθόνη και ότι έχουν παραγγείλει το ανταλλακτικό και το περιμένουν. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, μπήκε το νέο

16 PC MAGAZINE IOYNIOΣ 2010 www.e-pcmag.gr

έτος και αυτοί τίποτα. Αναγκάζομαι και τους ξαναπαίρνω τηλέφωνο και απλά μου είπαν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Στο πέρασμα των τριών μηνών μού τηλεφωνούν και μου λένε ότι είναι έτοιμο. Ανάβω τον υπολογιστή και, ενώ έδειχναν όλα φυσιολογικά, διαπιστώνω ότι δεν μπορούσα να κλείσω το Windows Media Player. Όταν έβαζα ένα τραγούδι να παίξει, αυτό έκανε λες και πατούσα το play και το pause συνέχεια χωρίς σταματημό. Εν ολίγοις, ο υπολογιστής έδειχνε ότι δε λειτουργούσε σωστά. Επίσης, εγκατέστησα όλους τους drivers και για διαβολική σύμπτωση παρατήρησα ότι μόλις εγκατέστησα ένα συγκεκριμένο driver, μετά την επανεκκίνηση η οθόνη μου σκοτείνιασε. Την επόμενη μέρα επικοινώνησα με την εταιρεία "καταστροφών" και ανέφερα τα προβλήματα. Με δικά τους έξοδα το πήραν για να το κοιτάξουν. Η επίσημη απάντησή τους ήταν ότι ξέχασαν μια βίδα, όσο για τα υπόλοιπα μού είπαν ότι όταν το συναρμολογούσε ο τεχνικός έφυγε μια πλακέτα από τη θέση της. Στη μικρή πλακέτα, που βρίσκεται πάνω από τα F buttons του πληκτρολόγιου, ένα από τα κουμπιά είναι και το Play. Αυτό βραχυκύκλωσε, έπαθε ζημιά ανεπανόρθωτη και το καινούργιο DVD-ROM που άλλαξαν, έπαθε ζημιά. Όταν με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

είναι έτοιμο, απλά το DVD-ROM που έχουν βάλει είναι προσωρινό και ότι μόλις έρθει το καινούργιο, χωρίς καμία χρέωση, θα μου εγκαταστήσουν το καινούργιο. Εν ολίγοις, μετά από πέντε ολόκληρους μήνες, πήρα τον υπολογιστή στα χέρια μου με ένα προσωρινό DVD-ROM που υποτίθεται είχαν βάλει μέχρι να έρθει το καινούργιο. Όταν πήγα εκεί να το παραλάβω, τι πιο φυσιολογικό να ανοίξω και να το δω να δουλεύει. Αυτό που παρατήρησα αμέσως ήταν ότι λείπουν σημαντικοί drivers από το λειτουργικό και το προσωρινό DVD-ROM μία φορά άνοιξε, μετά δεν έκλεινε – αυτό έγινε ενώπιον του τεχνικού διευθυντή. Εννοείται πως δεν το παρέλαβα και τους το άφησα ξανά. Τόσο μεγάλη ταλαιπωρία δεν έχω ξαναπεράσει στη ζωή μου και καλό είναι οι αναγνώστες ενός τόσο μεγάλου περιοδικού να το σκεφτούν καλά πριν πάνε το laptop τους σε οποιονδήποτε. H εταιρεία στην οποία αναφερόμουν είναι οι www.texnikoi.com. Ιωάννης Αντωνόπουλος Μεταβιβάσαμε τη μακροσκελή επιστολή του αναγνώστη [την οποία περικόψαμε για λόγους οικονομίας του χώρου] στην εταιρεία texnikoi.com και πήραμε την εξής απάντηση:


Μπράβο σε όλους! Τα μέλη του e-pcmag.gr παρουσιάζουν τα sites τους Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ e-pcmag.gr

44%

ΔΕΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΕ ...από τις νέες κάρτες Fermi της Nvidia, ενώ το 9% έχει ακόμα πιο αρνητική άποψη. Μόλις το 27% έχει θετική ή πολύ θετική γνώμη για τις νέες κάρτες γραφικών των "πρασίνων".

Εντυπωσιακές σελίδες για όλα τα γούστα

To e-pcmag.gr είναι το δικό σας site Η δομή του site έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή των χρηστών του σε όλες τις βαθμίδες. Διαμορφώστε το site όπως εσείς θέλετε:

› Καταθέστε τις απόψεις σας στα fora. › Σχολιάστε την επικαιρότητα στην ενότητα των ειδήσεων.

› Στείλτε όσες τεχνολογικές [και μη] ειδήσεις νομίζετε ότι θα ενδιαφέρουν τους άλλους χρήστες του site.

Γενικότερα, συμμετέχετε ενεργά στην πιο ζωντανή τεχνολογική κοινότητα του ελληνικού Internet!

22 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

64%

ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ...να αγοράσει το iPad ή κάποιο άλλο tablet, εμμένοντας στους "παραδοσιακούς" υπολογιστές. Το 27% το σκέφτεται, ενώ μόλις το 6% λέει ότι θα πάρει σίγουρα tablet.

Πριν από λίγο καιρό, το forum του e-pcmag.gr εγκαινίασε μια νέα ενότητα, μέσω της οποίας τα μέλη της κοινότητας μπορούν να επιδεικνύουν τα sites ή τα blogs που διατηρούν. Οι πρώτες παρουσιάσεις βρίσκονται ήδη στον αέρα και οι σχετικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Η αρχή έγινε με το blog του γνωστού και μη εξαιρετέου Μένιππου [e-pcmag.gr/forum/63156], ο οποίος έσπευσε να δημοσιοποιήσει τη δημιουργία του λίγες μόνο ώρες μετά τα εγκαίνια της νέας ενότητας. Η συνέχεια ανήκει στον DJ_Duker με το liveplace.gr [e-pcmag.gr/forum/63165]. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον site που βασίζεται στο γνωστό CMS Joomla και περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την τεχνολογία και τη μουσική [εικ. 1]. Ο christos7k διατηρεί κι αυτός σελίδα με θέμα την τεχνολογία και τα games, την οποία παρουσιάζει στη διεύθυνση e-pcmag.gr/forum/63323. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το thread υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη διαδικτυακή δεοντολογία, με τον akikidis να δίνει μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές.

îČLIVEPLACEGR ĉăĎĂûĖăćÿ{ùďĒē ĐćēăċĐĕ|čďăćē

1

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Notebook αντί βιβλίων

του Π. Μαρκέτου

6+1 άξονες για το ψηφιακό σχολείο

†—ɪ¼´ģ¼´ºģÀɬɭ—ģɯ´°¿·ɭ´ºģɲÃɫģɲ´°ɪ¿·ºģɭÀģ±ɪ´¾´ģ ɭ¹ɫģ½·ºɭÀɮɪ¸°´ɫģɭÀɮģɧ¹ɥº´¼À³ĘɢɦÀ½·°Àɤģ ɬɭ¹ģɰÁɪ´ģ¾´ɫ ģ¼´ÂÁɫģɭÀģɮɲÀɮɪ¸·°Àģ‚´º¶·°´ɫģģ ~º´ģŒ°Àɮģ’—¹ɬ¹ɫģ¼´ºģɪ¹ɬ¼·ɮ¾—ɭÿģ ¶º´¾±ɪɯÃɬ·ģ®¿´ģɲ½¯ɪ·ɫģɬɰ®¶ºÀģ¸º´ģɭ¹¿ģ®¿ɭ´»¹ģ ɭ¹ɫģɭ·ɰ¿À½À¸°´ɫģɬɭ´ģɬɰÀ½·°´ ģ¾·ģɬ·ºɪ—ģ¶ɪ—ɬ·Ã¿ģ ɲÀɮģ®ɰÀɮ¿ģÃɫģ¼´ɭ´½¹¼ɭº¼±ģɰɪÀ¿º¼±ģÀɪ°ÄÀ¿ɭ´ģ ·ɯ´ɪ¾À¸¯ɫģɭÀģ2015.

26 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Όταν ξεκινούν οι διαδικασίες για την οικοδόμηση ενός σπιτιού, τόσο η λογική όσο και η επιστήμη "συναινούν" πως πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, που ξεκινά από τα θεμέλια, συνεχίζει στα τσιμέντα και τα τούβλα, και ολοκληρώνεται με τη σκεπή. Αυτό το τόσο αποδεκτό "σχήμα", στον τομέα τής Παιδείας στη χώρα μας δεν μπορούσε να ακολουθηθεί. Μάλιστα, για την ακρίβεια, οι ειδήμονες εφάρμοζαν την τακτική της ανεστραμμένης πυραμίδας όταν έφτανε η ώρα για αλλαγές ή και τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα! Δηλαδή, ξεκινούσαν από τη σκεπή [αλλιώς τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ] και κατέληγαν στα θεμέλια, το δημοτικό σχολείο. Έφτασε, όμως, η στιγμή που φαίνεται πως... πρυτανεύει η λογική, και τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αντιλήφθηκαν πως η νέα φιλοσοφία για την Παιδεία πρέπει να εφαρμοστεί πρωτίστως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εξελικτικά να φτάσει και στις ανώτερες βαθμίδες.


Ο ΟΤΕ στηρίζει

το ψηφιακό Μουσείο Μπενάκη †ɮ¿·ɪ¸´ɬ°´ģ¾·ģµ—ɬ¹ģɭ¹¿ģÀɲÀ°´ģ ɬɮ¿·ɰ°Ä·ɭ´ºģ´ɲɪ±ɬ¼Àɲɭ´ģ ɭÀģ®ɪ¸Àģ¸º´ģɭ¹¿ģɧ¹ɥº´¼¯ ɣ·¼¾¹ɠ°Ãɢ¹ģ¼´ºģ´¿—¶·º»¹ģɭÿģ ɲÀ½ɮɬɰº¶Á¿ģɬɮ½½À¸Á¿ģ¼´ºģ ´ɪɰ·°Ã¿ģɭÀɮ ģ®ɰÀɮ¿ģɬɮ¿—ɱ·ºģ ɭ¹¿ģɭ·½·ɮɭ´°´ģɭ·ɭɪ´·ɭ°´ģÀģ™›ģ :www.ote.gr<ģ¼´ºģɭÀģ’Àɤɢ·°À ’ɨ·¿—¼¹ ģ¢ɭɬº ģɬɲ—¿º´ģ ɰ·ºɪ±¸ɪ´ɯ´ ģ®ɪ¸´ģµɮÄ´¿ɭº¿¯ɫģ ɭ®ɰ¿¹ɫ ģ®ɪ¸´ģÄøɪ´ɯº¼¯ɫģ¼´ºģ ¸½ɮɲɭ— ģ´ɪ¿¹ɭº¼—ģɲ´½´ºÁ¿ģ ɯÃɭÀ¸ɪ´ɯºÁ¿ ģ´ɪɰºɭ·¼ɭÀ¿º¼—ģ ɬɰ®¶º´ģ¼ À ¼ ģ´ɲÀ¼ɭÀ³¿ģɱ¹ɯº´¼¯ģ ɮɲ±ɬɭ´ɬ¹ ģ·¿Áģɭ´ɮɭ±ɰɪÀ¿´ģ ´¿´¶·º¼¿³À¿ɭ´ºģ¾®ɬÃģ ɭÀɮģ¶º´¶º¼ɭɮ´¼À³ģɭ±ɲÀɮģ INTERACTIVE ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΗΝ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ! ɭÀɮģ’Àɮɬ·°Àɮ ģ

ΔΩΡΕΑΝ FΑCΕBOOK ΑΠΟ WIND ΚΑΙ VODAFONE Η WIND και η Vodafone προσφέρουν στους συνδρομητές τους δωρεάν πλοήγηση από το κινητό στη νέα ιστοσελίδα 0.facebook.com. Οι χρήστες μπορούν να μένουν συνδεδεμένοι μέσω Facebook με τους φίλους και την οικογένειά τους από το κινητό τους τηλέφωνο χωρίς καμία χρέωση δεδομένων. Η υπηρεσία 0.facebook.com είναι μια νέα, γρηγορότερη και "ελαφριά" εκδοχή του Facebook μέσω κινητού, χωρίς γραφικά ή φωτογραφίες. Για να δει κάποιος μια φωτογραφία, αρκεί να κάνει κλικ στο σύνδεσμό της, αλλά τότε θα ισχύουν οι καθιερωμένες χρεώσεις δεδομένων, καθώς βγαίνει από το 0.facebook.com.

Σε μια εντυπωσιακή οθόνη κινητού μετέτρεψε πρόσφατα ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ [www.germanos.gr] τις βιτρίνες έξι καταστημάτων του σε συνεργασία με τη Sony Ericsson. Σκοπός; Να παρέχει στους πελάτες μια μοναδική όσο και διαδραστική εμπειρία πλοήγησης στο Sony Ericsson XPERIA X10. Μάλιστα, με το άγγιγμα του χεριού των πελατών στη βιτρίνα, προσομοιωνόταν η περιήγηση στο μενού της συσκευής Sony Ericsson XPERIA X10, όπως θα γινόταν και σε κάθε πραγματικό τηλέφωνο!

®½·ɣ· ¿´ ½´¾µ—¿·ɣ· ·³¼À½´ ¼´º ¸ɠ¯¸Àɠ´ ´¿ɣ°¸ɠ´ɥ´ ´ɢɥ´½·°´ɡ ´ɨ± ɣ´ ´ɠɦ·°´ ɢ´ɡ ɦÃɠ°ɡ ¼±ɨÀ ›À %Backup ´ ɢ´ɡ º¼´¿ÀɨÀº¯ɢ·º. www.fbackup. com

Projectors

για οικονομική 3D προβολή ›¹Ę¶ɤ¿´ɣ±ɣ¹ɣ´Ę¿´ĘɨɠÀµ—½½Àɤ¿Ęɣɠºɢ¶º—ɢɣ´ɣ·ɡ ·º¼±¿·ɡĘ®ɦÀɤ¿ĘÀºĘOQNIDBSNQRĘNP115Ę¼´ºĘ NP210Ęɣ¹ɡĘNEC Display SolutionsĘ:www.nec-display-solutions.com< Ęɦ—ɠ¹Ęɢɣ¹¿Ę ɣ·ɦ¿À½À¸°´ĘDLP Link ɨÀɤĘ·¿ɢþ´ɣÁ¿Àɤ¿Ę¼´ºĘ·»´ɢɥ´½°Ä·ºĘɠɤ¾±Ę´¿´¿®Ãɢ¹ɡĘɣ¹ɡĘɣ—»·ÃɡĘ ɣÿĘ'Y ʊɤɣ±Ę·ɨºɣɠ®ɨ·ºĘɢ·Ę#Ę·º¼±¿·ɡĘ¿´ĘɨɠÀµ—½½À¿ɣ´ºĘ¾·Ęɣ¹Ęɢɤ¿¶ɠÀ¾¯Ę·¿±ɡĘ ¾À¿´¶º¼À³ĘɨɠÀµÀ½®´Ę¼´ºĘ·º¶º¼Á¿Ę·¿·ɠ¸¹ɣº¼Á¿Ę¸ɤ´½ºÁ¿ Ę¡ɠ´ ʶ·¿ ´ɨ´ºɣÀ³¿ɣ´º ·º¶º¼®ɡ À±¿·ɡ ¼´º ɥ°½ɣɠ´Ę¯ĘɨÀ¾ɨ±ɡĘɨɠÀ¼·º¾®¿ÀɤĘ¿´Ęɢɤ¸ɦɠÀ¿°ÄÀ¿ɣ´ºĘ¾·Ęɣ´Ę¸ɤ´½º— ʒ·ĘɣÀĘ ɢɦ·ɣº¼—ĘÀº¼À¿À¾º¼±Ęɢ³ɢɣ¹¾´Ęɣɠºɢ¶º—ɢɣ´ɣ¹ɡĘɨɠÀµÀ½¯ɡĘÀºĘɦɠ¯ɢɣ·ɡĘ´ʮɦÀɤ¿ĘÀɥ®½¹Ęɢɣ¹¿Ę ·¼ɨ´°¶·ɤɢ¹ Ęɣ¹Ę¾¹ɦ´¿º¼¯ Ęɣ¹¿Ę´ɠɦºɣ·¼ɣÀ¿º¼¯Ę¼´ºĘɣÀĘɢɦ·¶º´ɢ¾± Ę´Ęɨɠ®ɨ·ºĘ¿´ĘɤɨÀ¸ɠ´¾¾ºɢɣ·°Ę ɨÃɡĘ¹Ęɨ´ɠ´¶Àɢº´¼¯Ęɣ·ɦ¿À½À¸°´Ęɣɠºɢ¶º—ɢɣ´ɣ¹ɡĘɨɠÀµÀ½¯ɡĘɨɠÀÆɨÀ®ɣ·ºĘɣ¹¿Ę³ɨ´ɠ»¹Ę¶³ÀĘ OQNIDBSNQR ĘɣÀ¿Ę®¿´Ę¸º´ĘɣÀʶ·»°Ę¼´ºĘɣÀʗ½½Àʸº´ĘɣÀĘ´ɠºɢɣ·ɠ±Ę¾—ɣº Ę copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ PANDA ANTIVIRUS ’·ɣ´»³ĘɣÿĘɣɠºÁ¿Ę¼´½³ɣ·ɠÿĘɨɠÀű¿ɣÃ¿Ę ɢ·ĘɨÀ½½®ɡĘ¼´ɣ¹¸Àɠ°·ɡĘ¼´ɣ·ɣ—¸¹ĘɣÀĘPanda Antivirus Pro 2010Ę:www.pandasecurity. com/homeusers/solutions/antivirus<ĘɢɣÀĘ ɨɠÁɣÀĘ.M #DL@MCĘ3DRSĘɨÀɤĘɢɤ¾¾·ɣ·°ɦ·ĘɢɣÀĘ ɨ½´°ɢºÀĘɣÀɤĘ 5 "NLO@Q@SHUDR NQFʸº´ĘɣÀĘ Ę †ɤ¸¼·¼ɠº¾®¿´ Ę¹Ę½³ɢ¹Ęɣ¹ɡĘ/@MC@Ę2DBTQHSXĘ ¼´ɣ—ɥ·ɠ·Ę¿´Ę´¿ºɦ¿·³ɢ·ºĘɣÀĘ 2΄ ɣÿ malwareĘ ɣ¹ɡʶÀ¼º¾¯ɡ ʂ´ɠ—½½¹½´ Ę¼´ɣ·ɣ—¸¹Ę¾·ɣ´»³ĘɣÃ¿Ę ɣɠºÁ¿Ę¼´½³ɣ·ɠÿĘɨɠÀű¿ɣÃ¿Ę¸º´Ęɣ¹¿Ęɣ´ɦ³ɣ·ɠ¹ on demand ´¿°ɦ¿·ɤɢ¹ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 31 www.e-pcmag.gr


ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Acer πραγματοποίησε εκδήλωση, μαζί με την AMD, για να γνωρίσουμε τα νέα laptops και desktops της εταιρείας που βασίζονται στην πλατφόρμα AMD Vision και ξεπερνούν σε αριθμό τα 30 μοντέλα!

του Γ. Ιωσηφίδη

Το όραμα της AMD AMD Vision Tour, Cannes Το PC Magazine ταξίδεψε μέχρι τις Κάννες, στο μεγαλύτερο και πλέον διάσημο φεστιβάλ Κινηματογράφου, προσκεκλημένο τής εταιρείας AMD, η οποία παρουσίασε τη νέα της πλατφόρμα AMD VISION για φορητούς υπολογιστές και desktop συστήματα, και η επιλογή του... "χωροχρόνου" για να το κάνει δεν ήταν τυχαία. Η πλατφόρμα AMD VISION, που θα αλλάξει το τοπίο του HD, κλείνει ήδη 200 ημέρες ζωής από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε, αλλά φέτος τυγχάνει τέτοιας υποστήριξης, τόσο από την AMD [με νέους επεξεργαστές, νέα chipsets και υποσυστήματα γραφικών] όσο και από τους κατασκευαστές. Περισσότερα από 130 νέα mainstream και ultrathin notebooks θα παρουσιάσουν κατασκευαστές όπως οι HP, Acer, Dell, Toshiba, Packard Bell, ASUS και MSI, με το λογότυπο της πλατφόρμας AMD VISION, και είναι άμεσα διαθέσιμα. Η HP θα παρουσιάσει περισσότερα από 20 notebooks που βασίζονται στην τεχνολογία AMD VISION.

38 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

› Στην κατηγορία AMD VISION Ultimate, που προσφέρει ακριβώς ό,τι και η Η νέα πλατφόρμα της AMD έχει στόχο να απλοποιήσει τα πράγματα κατηγορία AMD VISION Premium, αλλά στην αγορά ενός laptop, ώστε ακόμα και ένας χρήστης που δε με επιπλέον ρυθμίσεις στη δημιουργία γνωρίζει πολλά πράγματα σχετικά με την τεχνολογία –και δεν τον και στην επεξεργασία video, με υψηλές ενδιαφέρει να γνωρίζει– να μπορεί να βρει εύκολα τον υπολογιστή δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφίας που ταιριάζει στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του. Η πλατφόρμα ή επεξεργασίας και μίξης μουσικής, AMD VISION έχει εφαρμογή σε ultrathin notebooks [υπέρλεπτα], εγγραφής τηλεοπτικών εκπομπών, σε mainstream notebooks, σε mini notebooks [netbooks] ή desktop μεγάλες δυνατότητες multitasking [4 ή replacements αλλά και σε desktop υπολογιστές. Τι προσφέρει η περισσότερες εφαρμογές] καθώς και με πλατφόρμα AMD Vision; Υποστήριξη High Definition video, αλλά ιδιαίτερα υψηλές δυνατότητες στο gaming πριν βιαστείτε να κρίνετε και να σχολιάσετε το... πρωτότυπο της [τελευταίας γενιάς 3D παιχνίδια και online υπόθεσης, σκεφτείτε ένα μόνο πράγμα: σε όλους τους υπολογιστές gaming]. Η συγκεκριμένη κατηγορία σχεδόν αδιακρίτως! Επιπλέον, η εμπειρία στο Internet θα είναι φορητών υπολογιστών ενσωματώνει πιο ευχάριστη από ποτέ, ενώ η οργάνωση, η επεξεργασία και ο τετραπύρηνους επεξεργαστές. διαμοιρασμός multimedia αρχείων [φωτογραφικών, video κ.ά.], › Στην κατηγορία AMD VISION Black, παιχνιδάκι. Η νέα πλατφόρμα AMD VISION δίνει, επίσης, υψηλές επιδόσεις στο η οποία βρίσκει εφαρμογή σε desktop gaming. Εφόσον, μάλιστα, προμηθευτείτε notebook με ξεχωριστή υπολογιστές και προσφέρει ό,τι κάρτα γραφικών, προσφέρει συμβατότητα με τα τελευταίας γενιάς ακριβώς και η κατηγορία AMD VISION παιχνίδια με γραφικά DirectX 11. Ultimate, αλλά επιπλέον οι κάτοχοι ενός υπολογιστή με το συγκεκριμένο λογότυπο μπορούν να απολαμβάνουν το λεγόμενο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ megatasking, την καλύτερη δυνατή Η πλατφόρμα AMD VISION διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες [θα gaming εμπειρία, επεξεργασία video σε υπάρχουν κατάλληλα σχεδιασμένα λογότυπα]: › Στην κατηγορία AMD VISION, η οποία προσφέρει υψηλές ανάλυση full HD, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα υπερχρονισμού. δυνατότητες στις εφαρμογές γραφείου [email, Ιnternet browsing, messaging κ.ά.], στην αναπαραγωγή αρχείων multimedia [photos, DVD movies, online videos κ.ά.], ενώ παρέχει επιπλέον και ΙΣΧΥΡΟ HARDWARE ορισμένες δυνατότητες gaming [casual gaming]. Είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τόσο › Στην κατηγορία AMD VISION Premium, η οποία προσφέρει υψηλής ισχύος υποσυστήματα σε υπέρλεπτα notebooks [ultrathin] και, μάλιστα, χωρίς ό,τι και η κατηγορία AMD VISION, αλλά με επιπλέον δυνατότητες θυσίες σε αυτονομία μπαταρίας. Έτσι, αναπαραγωγής HD video/Blu-ray, video transcoding, μετατροπή οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν CD σε MP3, βασική επεξεργασία φωτογραφιών, TV/Video έως και 22% αύξηση στην απόδοση σε streaming, multitasking [έως τρεις εφαρμογές] και υψηλότερες σχέση με το παρελθόν, αλλά και αυτονομία δυνατότητες στο gaming [mainstream gaming]. copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


Όλη η επικαιρότητα, σε 20 λέξεις! Η ξέφρενη πορεία του iPad, οι φήμες για το επερχόμενο iPhone HD αλλά και η διάθεση του MS Office 2010 σε εταιρικούς πελάτες, μας απασχόλησαν περισσότερο το μήνα που πέρασε.

TAGZ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ PSP 2 Στο Internet κυκλοφορούν φήμες για το διάδοχο του PSP, το PSP Go, σύμφωνα με τις οποίες η νέα έκδοση της φορητής κονσόλας θα ανακοινωθεί στην έκθεση E3 του Ιουνίου. Φαίνεται ότι, λόγω των χαμηλών πωλήσεων του PSP Go, η Sony βιάζεται να παρουσιάσει μια νέα έκδοση.

H "ΞΕΦΡΕΝΗ" ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ iPAD Πάνω από ένα εκατομμύριο iPad πούλησε η Apple μέσα σε τέσσερις μόλις εβδομάδες, με τη ζήτηση να εξακολουθεί να παραμένει μεγαλύτερη από την παραγωγή. Ελπίζουμε σύντομα να διατίθεται και από τα ελληνικά καταστήματα.

ANDROID 2.2 Μια πληθώρα νεωτερισμών χαρακτηρίζει το Android 2.2, γνωστό και με την κωδική ονομασία Froyo [Frozen Yoghurt]. Υποστηρίζει το tethering και το Flash, ενώ προσφέρει και μια πληθώρα βελτιώσεων στην ταχύτητά του.

PSP 2

ΤΟ YOUTUBE ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ! Τα πέμπτα του γενέθλια γιόρτασε το YouTube το Μάιο, αποτελώντας με διαφορά την πιο επιτυχημένη πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο. Στο πλαίσιο εορτασμού των 5 ετών λειτουργίας, δημιουργήθηκε το κανάλι YouTube Five Year, όπου διάφοροι χρήστες διηγούνταν πώς το YouTube άλλαξε τη ζωή τους.

iPad

Windows 7 Bada

AMD Vision Visual Studio 2010 iPhone HD Steam YouTube HTC Intel Android 2.2 Office 2010 Adobe CS5 Skype 5.0

Linux Kernel 2.6.34

Nvidia Μουντιάλ

OTE Apple ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΑΛΑ SKYPE Εμφανίζεται η έκδοση beta του Skype με βασικό χαρακτηριστικό της την υποστήριξη των βιντεοδιασκέψεων. Έτσι, το πρόγραμμα VoIP αρχίζει να αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις.

To tech cloud δημιουργείται από τα 20 tags που εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα σε περισσότερα από 10 τεχνολογικά sites, ανάμεσα στα οποία και το e-pcmag.gr. Με εντονότερο χρώμα και αυξανόμενο μέγεθος γραμματοσειράς παρουσιάζονται εκείνα που συναντώνται πιο συχνά, στο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών.

PCmag cloud Τα θέματα που μας απασχόλησαν περισσότερο σε αυτό το τεύχος

downloading YouTube Adobe CS5 φωτογραφικές μηχανές coolers iPad Μουντιάλ NAS

browsers Office 2010 case modding copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 45 www.e-pcmag.gr


ιούνιος 2010

Ο μήνας των... εκθέσεων

1 ΞΕΚΙΝΑ Η COMPUTEX Η μεγαλύτερη ασιατική έκθεση Πληροφορικής –και μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις IT του κόσμου– ανοίγει τις πύλες της στους επισκέπτες. Θα διαρκέσει 5 ημέρες. www.computextaipei. com.tw 5 ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ 3D ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η Sun, η γνωστή βρετανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα, κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ειδική έκδοση 3D. tinyurl.com/25uazvx

11 WWDC: ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Mε πολλές εκπλήξεις, όπως την ανακοίνωση του πολυαναμενόμενου iPhone HD, θα ολοκληρωθεί στο Σαν Φρανσίσκο η μεγαλύτερη διάσκεψη developers της Apple. developer.apple.com/ wwdc 15 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ MS OFFICE 2010 Η νέα σουίτα γραφείου της Microso„ μπαίνει στα ράφια των καταστημάτων, υποσχόμενη να κάνει την καθημερινή εργασία μας με τον υπολογιστή πιο άνετη και πιο ευχάριστη. www.microso%.com

4 TΟ ΠΡΩΤΟ 4G SMARTPHONE Kυκλοφορεί στις ΗΠΑ αποκλειστικά από την αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Sprint, το HTC Evo 4G, το πρώτο smartphone που θα υποστηρίζει τα ταχύτατα δίκτυα 4G. now.sprint.com/evo

GTX460 Η Νvidia θα την παρουσιάσει στο πλαίσιο της Computex. Θα αποτελεί το μικρό αδερφάκι των GTX 470 & 480.

12 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010 Mε αντίπαλο τη Νότια Κορέα, η εθνική μας ομάδα ξεκινά τους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο! www.fifa.com/worldcup

15

PSP 2 Aν οι φήμες επαληθευτούν, θα παρουσιαστεί από τη Sony στην έκθεση E3.

8 KASPRESKY 2011 Κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά τα δύο νέα προϊόντα ασφαλείας της Kaspersky: το Kaspersky Antivirus 2011 [KAV] και το Kaspersky Internet Security 2011 [KIS]. www.kaspersky.com

12

17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ E3 Μετά από μια περίοδο κρίσης, η E3 επανέρχεται δυναμικά, συγκεντρώνοντας πάνω της το ενδιαφέρον των απανταχού gamers. Όλες οι μεγάλες εταιρείες του χώρου δηλώνουν "παρών". www.e3expo.com

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 18 DIGEA ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ξεκινά και στην Αττική η αναμετάδοση του νέου ψηφιακού σήματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και STAR. www.digea.gr

20 KΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ BLUETOOTH 4.0 Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της νέας έκδοσης του Bluetooth, με βασικά χαρακτηριστικά τη μεγαλύτερη εμβέλεια και την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. www.bluetooth.com

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

30 ΠΑΛΙΟ GPS; ΑΠΟΣΥΡΣΗ! Όσοι αγοράσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου το Vector Traffic TMC GPS, που μεταδίδει "ζωντανά" την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αποσύροντας ένα παλιότερο, κερδίζουν επιδότηση €100. www.dis.gr

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 49 www.e-pcmag.gr


copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


Eξαντλητικές, πραγματικές δοκιμές από τα PC Labs αποκαλύπτουν τις αληθινές δυνατότητες του hardware, software αλλά και των διάφορων υπηρεσιών.

ΤΑ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ TESTS ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ PC LABS

74 15 coolers για LGA 1156

84 10 SOHO NAS

94

25 compact & super zoom μηχανές

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 59 www.e-pcmag.gr


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Asus Rampage III Extreme Η τρίτη έκδοση του Rampage Extreme είναι ο βασιλιάς των X58 mobos Αν και η Asus βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς αναδιοργανώνεται δραστικά η δομή τής εταιρείας, δεν παύει να είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές mobos. Και αν και το τελευταίο διάστημα ο ανταγωνισμός από την Gigabyte και την MSI είναι ιδιαίτερα έντονος, η Asus έχει ακόμα μερικούς... άσους στο μανίκι. Και τι άσους! Το Rampage ΙΙΙ Extreme είναι το κορυφαίο mobo της εταιρείας που υλοποιείται γύρω από την πλατφόρμα X58 της Intel και ένα από τα καλύτερα που έχει κατασκευάσει. Φυσικά, ανήκει στην οικογένεια προϊόντων R.O.G. [Republic Of Gamers] και ως τέτοιο έχει όλες τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να ζητήσει και ο πιο απαιτητικός χρήστης. Από πού να ξεκινήσει κανείς; Από την ποιότητα κατασκευής, με το mobo να διαθέτει όχι μόνο κορυφαία υλικά αλλά και ένα φανταστικό σύστημα τροφοδοσίας με 8 φάσεις για τον επεξεργαστή, 3 φάσεις για το QPI, 3 φάσεις για το northbridge και 3 φάσεις για τις μνήμες.

ΑΤΧ MOBO

ΤΥΠΟΣ: ATX, SOCKET: LGA1366, CHIPSET: INTEL X58/ICH10R, ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ: 6 DIMM DUAL CHANNEL DDR3 ΕΩΣ 2200MHz [MAX 24GB], ΘΥΡΕΣ: 1x PCIe X16, 3x PCIe X8, 1x PCIe X4, 1x PCI, 9x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x eSATA, 2x FIREWIRE, 1x LAN, 1x OPTICAL AUDIO, 1x PS/2, 1x RC BLUETOOTH SWITCH, IDE/S-ATA CONNECTORS: 1/7 [3Gbps] / 2 [6Gbps], ΔΙΚΤΥΩΣΗ: GIGABIT INTEL LAN, ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ: HIGH DEFINITION AUDIO CODEC, ΑΛΛΑ: PROBEIT, iROG, BIOS FLASHBACK, WEB: tinyurl.com/33b2qfk ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΣ ΕΞΗΓΗΘΟΥΜΕ...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Για να μη "χαθείτε" μέσα στα logos και τα διαγράμματα, δείτε παρακάτω τι συμβολίζει το καθένα από αυτά.

Τη σήμανση αυτή θα τη δείτε στα προϊόντα που εξασφαλίσαμε για παρουσίαση μόνο μέσα από τις σελίδες του PC Magazine.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ, ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ!

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΔΕΙΞΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

5

5 5

ΔΙΑΘΕΣΗ: E-NET LOGICOM, 210-2883 600 www.enet.com.gr / INFO-QUEST, 210-9299 400 www.you.gr / OKTABIT, 801-11-40111 www.oktabit.gr ΤΙΜΗ [ΜΕ ΦΠΑ]: €388 ΕΓΓΥΗΣΗ [ΕΤΗ]: 3

Μάλιστα, η Asus έχει πάει το concept του overclocking ένα βήμα παραπέρα, με τα χαρακτηριστικά ROG Connect και RC Bluetooth. Και τα δύο επιτρέπουν στο χρήστη να παρακολουθεί και να μεταβάλλει συχνότητες και τάσεις αλλά και να βλέπει POSΤ κώδικα σε πραγματικό χρόνο μέσω κάποιου άλλου υπολογιστή [π.χ. από ένα notebook], είτε ενσύρματα είτε ασύρματα, μέσω Bluetooth. Τα O/C χαρακτηριστικά δε σταματούν εδώ, αφού το Rampage Extreme III διαθέτει και jumpers για να συνδέσετε πολύμετρο και να μετρήσετε την τάση σε 8 διαφορετικά σημεία, αλλά και ειδικά LED που σας ενημερώνουν οπτικά για το αν ξεπεράσετε τα όρια. Εξίσου κορυφαία είναι και τα χαρακτηριστικά του σε επίπεδο υποστήριξης hardware, καθώς θα βρείτε και υποδοχές SATA 6Gbps και θύρες USB 3.0 και υποστήριξη για τις τεχνολογίες multi-GPU αμφότερων των κατασκευαστών, με το mobo να μπορεί να φιλοξενεί και διατάξεις με 4 κάρτες γραφικών. Τα παραπάνω δεν έμειναν απλώς στη θεωρία, αλλά μεταφράστηκαν και στην πράξη, με το Rampage να μας δίνει από τις υψηλότερες επιδόσεις που έχουμε δει σε X58 mobo. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε και το συνοδευτικό software, καθώς στη συσκευασία θα βρείτε τόσο το 3D Mark Vantage, για να ξεκινήσετε με το καλημέρα τις μετρήσεις επιδόσεων του mobo σας, αλλά και το Kaspersky Antivirus Personal πλήρες για 1 έτος, ώστε το PC σας να είναι θωρακισμένο από πάσης φύσης κακόβουλες επιθέσεις. Βέβαια, όπως πιθανότατα φανταστήκατε, όλα τα παραπάνω έρχονται με υψηλό αντίτιμο, όταν όμως κάποιος ζητά το απολύτως κορυφαίο, πρέπει να είναι και διατεθειμένος να το πληρώσει!

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με την ένδειξη αυτή επιβραβεύονται τα καλύτερα προϊόντα σύμφωνα με τη Σύνταξη του περιοδικού και βάσει εργαστηριακών μετρήσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Τα προϊόντα που κερδίζουν τη διάκριση της Πρότασης Αγοράς, παρουσιάζουν τον καλύτερο λόγο Απόδοσης προς Τιμή.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Η αντιστοίχιση των δεικτών στα διαγράμματα ξεκινά από την κορυφή τους και συνεχίζεται δεξιόστροφα. Η σύγκριση μεταξύ δύο προϊόντων είναι εύκολη, καθώς, όσο μεγαλύτερη περιοχή καλύπτει το γράφημα, τόσο καλύτερο είναι ένα προϊόν.

PCMARK VANTAGE Productivity

KILLER PRODUCT Με την ένδειξη αυτή επιβραβεύονται όσα προϊόντα επιδεικνύουν πρωτοποριακό σχεδιασμό, μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλές επιδόσεις. Τα "Killer Products" οδηγούν τις εξελίξεις.

7654

Overall ΚΑΛΥΤΕΡΟ >>

5342 0

4000

8000

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ AVERAGE

Crysis Patch 1.21

171,13

Far Cry 2 ΚΑΛΥΤΕΡΟ >>

60 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

1219

Gaming

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Προϊόντα στα οποία αποδίδεται αυτός ο τίτλος, είναι τα καλύτερα του συγκριτικού τεστ όσον αφορά στα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

4700

TV and Movies

pcmarks

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η βαθμολογία πρακτικά δεν έχει ανώτατο όριο, καθώς ως βάση ορίζεται το τελευταίο αξιολογικά προϊόν ενός συγκριτικού τεστ, το οποίο βαθμολογείται με 10. Προϊόν με δείκτη 13 σημαίνει ότι είναι κατά 30% καλύτερο από το προϊόν με τη χαμηλότερη απόδοση στο συγκριτικό.

5

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

156,19 0

90

fps

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ/

5

1024x768

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΡΟΠΟ

180


GROUP TEST

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001: 2000

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Σύνταξη: Κ. Βογιατζής PC Labs: Γ. Νικολόπουλος

Ένα NAS παρέχει εύκολη κεντρική πρόσβαση στα αρχεία σας για όλη την οικογένεια, σε κάθε δωμάτιο.

Ένα σπίτι για τα δεδομένα σας

10 NAS για το σπίτι και το γραφείο Οι συσκευές NAS [Network Attached Storage] αποτελούσαν πριν από μερικά χρόνια αποθηκευτική λύση που απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες. Ισχύει, όμως, και σήμερα κάτι τέτοιο; Σαφώς και όχι. Ο μέσος χρήστης έχει στην κατοχή του αρκετές εκατοντάδες GB –ή ακόμα και χιλιάδες– με πάσης φύσης ψηφιακό υλικό, από φωτογραφίες και mp3 μέχρι συλλογές με ταινίες και σειρές, που θα ζήλευε ακόμα και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Με αυτό το δεδομένο, η αγορά ενός NAS είναι ιδανική για κάποιον που θέλει ένα κεντρικό σημείο από όπου θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία του. Και μη φαντάζεστε πως πρέπει να είστε network admins για να τα βγάλετε πέρα. Οι περισσότερες συσκευές ελέγχονται από εύχρηστα web interfaces που επιτρέπουν ακόμα και στον πιο άπειρο να ρυθμίσει ένα NAS. Επιπλέον, η υποστήριξη του πρότυπου DLNA μετατρέπει το διαμοιρασμό αρχείων από το NAS στο PC σας, στο PS3 ή ακόμα και απευθείας στην τηλεόραση τελευταίας γενιάς, σε διαδικασία ρουτίνας. Αρκετά από τα προϊόντα μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτόνομα download centers, καθώς διαθέτουν Bit Torrent και HTTP/FTP clients. Στα πιο ακριβά θα βρείτε και λειτουργίες Mail Server, Web Server μέχρι SQL και Surveillance Servers. Όσο για τη δικτύωση, το Gigabit Ethernet θεωρείται δεδομένο, ενώ τα περισσότερα προϊόντα μπορούν να λειτουργήσουν και ασύρματα, με την προσθήκη κάποιου συμβατού Wi-Fi USB dongle. Θετική είναι και η εικόνα στις τιμές, μια και ο χρήστης μπορεί να αγοράσει ένα dual bay NAS με σχεδόν €140 [δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος των δίσκων], αν και για τις business-oriented λύσεις θα πρέπει να δαπανήσετε πάνω από €500.

84 PC MAGAZINE IOΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001: 2000

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Σύνταξη: Γ. Αρβανιτίδης PC Labs: Γ. Κολλητήρης

ÃÀ £›ҙ îƒ ˜™–˜ 12.029 ΛΗΨΕΙΣ 77 ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 104 ΩΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 94 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Σερφάρισμα νέας γενιάς

ΟΙ 3... ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001: 2000

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

του Γ. Ζήκου

H Google μπορεί να μην έχει την εμπειρία της Microsoft στην προώθηση των προϊόντων της, αλλά είναι σίγουρο πως τα επικοινωνιακά τρικ της είναι πολύ πιο ευφάνταστα και μιλούν κατευθείαν στην καρδιά των [καλώς νοουμένων] geeks. Αν δεν έχετε ιδέα για τι μιλάμε, ρίξτε μια ματιά στο video-επίδειξη ταχύτητας του Google Chrome [tinyurl.com/3xpblwk] και θα καταλάβετε ;-) Αυτό το "εξωπραγματικό", παρ' όλα αυτά αληθινό [σύμφωνα με τα λεγόμενα της ομάδας ανάπτυξης του Chrome] video, όπου η ταχύτητα του Chrome συγκρίνεται με την ταχύτητα του ήχου και του φωτός [αλλά και ενός... potatogun], στάθηκε η αφορμή για τη γένεση της στήλης που διαβάζετε αυτή τη στιγμή. Μια στήλη που θα δε θα παίρνει τίποτα ως δεδομένο, αλλά θα εξετάζει εις βάθος –με τελείως διαφορετικό πρίσμα από τις συνήθεις δοκιμές– οποιαδήποτε τεχνολογικά ερωτήματα ή προϊόντα είναι επίκαιρα. Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Chrome στο rendering σελίδων [με ή χωρίς εκτενή χρήση JavaScript] είναι αδιαμφισβήτητες, ωστόσο πώς συγκρίνονται με αυτόν οι άλλες δύο δημοφιλείς επιλογές [Firefox 3.6 και

Ο πόλεμος των browsers καλά κρατεί! Σε πραγματικούς αριθμούς, ωστόσο, ποιος έχει τις καλύτερες επιδόσεις; 110 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Internet Explorer 8]; Για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, υποβάλαμε τις πιο πρόσφατες σταθερές εκδόσεις των browsers [Chrome 4.0.x, Firefox 3.6.3, Internet Explorer 8] αλλά και την beta έκδοση του επερχόμενου Chrome [5.0.035.xx] σε διεξοδικά tests αντοχής, καταγράφοντας τις επιδόσεις τους σε "real life" συνθήκες. Όλες οι μετρήσεις έγιναν, φυσικά, στο ίδιο σύστημα δοκιμών: φορητός υπολογιστής με επεξεργαστή Intel U4100 στα 1,30GHz, 4GB RAM, Windows 7 Home Premium 64-bit. Τα συμπεράσματά μας, όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα, παρουσιάζονται παρακάτω.

JAVASCRIPT TESTS Ο Chrome, χάρη στη V8 JavaScript engine του και τις διαρκείς προσπάθειες βελτιστοποίησής της από την ομάδα ανάπτυξής της [η V8 έχει έδρα τη Δανία], στις πρόσφατες beta παρουσιάζει βελτιώσεις της τάξης του 25-30% σε σχέση με την τρέχουσα σταθερή έκδοση. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και στο σχετικό διάγραμμα, ο Chrome [stable/beta] έχει κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο προβάδισμα στο SunSpider Test [tinyurl.com/558d6p] από τους Firefox και IE. Πρέπει να επισημάνουμε πως μόνο ο Safari [που αξιοποιεί και αυτός τη Webkit engine] τον ανταγωνίζεται σε επιδόσεις στο συγκεκριμένο test. Στο V8 Benchmark [tinyurl.com/l2w596], που φέρει


LABS REPORT

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001: 2000

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

του Γ. Ιωσηφίδη

Τα PC Labs σε φρενήρεις ρυθμούς

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Έξι πυρήνες στα 4GHz δεν είναι και λίγο!

112 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

Μεγάλη ποικιλία από προϊόντα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε αυτόν το μήνα τόσο από την ενότητα "Δοκιμές", όσο και από τις συγκριτικά τεστ που πραγματοποιήσαμε. Θα εντυπωσιαστείτε, για παράδειγμα, από το νέο ASUS Rampage II Extreme, ένα κορυφαίο στην κατηγορία του –Intel X58 Express chipset, LGA1366– motherboard με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και πολλές ευκολίες για τους power users και τους overclockers. Αν σκεφτείτε να επενδύσετε σε ένα "δυνατό" mobo, αναμφισβήτητα θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Στη στήλη "Δοκιμές" έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε, επίσης, τον... φοβερό και τρομερό Phenom II X6 1090T Black Edition, τον εξαπύρηνο επεξεργαστή της AMD με τους ξεκλείδωτους πολλαπλασιαστές, τον οποίο μπορείτε να τον χρονίσετε έως και τα 4GHz χωρίς πολύ κόπο! Ιδιαίτερα γρήγορος σε multithreading εφαρμογές και στο multitasking, ενώ τα πηγαίνει πολύ καλά και στα παιχνίδια, ειδικά αν υπερχρονιστεί.

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Δείτε το σχετικό video που ετοιμάσαμε: tinyurl. com/2uu2zd9. Δύο πολύ σπουδαία motherboards για την πλατφόρμα της AMD θα βρείτε στη στήλη "Δοκιμές". Πρόκειται για τα GA-890FXA-UD7 και Crosshair IV Formula, των Gigabyte και ASUS, αντίστοιχα. Και τα δύο είναι εξαιρετικά τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ευκολίες και πρόσθετα χαρακτηριστικά. Αν και θα δείτε πολλά ακόμη σπουδαία προϊόντα στη στήλη "Δοκιμές", ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα συγκριτικά τεστ που πραγματοποιήσαμε και αφορούν σε ψύκτρες [με Universal Design οι περισσότερες, αν και εμείς τις αξιολογήσαμε σε socket LGA1156 της Intel], σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές τύπου compact και σε συσκευές NAS [Network Attached Storage]. Καλοκαιράκι έρχεται, και στη χώρα μας αναμένεται ιδιαίτερα θερμό... Να μην έχετε πάρει τα μέτρα σας; Μια καλή ψύκτρα είναι επένδυση, ενώ μια φωτογραφική μηχανή –αν επιθυμείτε να αγοράσετε καινούργια– για τις διακοπές σας, είναι μάλλον επιτακτική ανάγκη. Επιπλέον, όσο περισσότερο ασχολείστε με το Internet και το... downloading, όλο και αυξάνονται οι ανάγκες σας για αποθήκευση δεδομένων – και μάλιστα ασφαλή, έτσι δεν είναι; Ένα NAS, λοιπόν, θα σας... σώσει.


ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ DVD θα βρείτε μια εκτενή συλλογή από download tools και P2P εφαρμογές

Torrent Private Trackers και πώς να τους εκμεταλλευτείτε Η επιστροφή των DDL sites Usenet, για τους προχωρημένους Πώς να προστατεύσετε την ανωνυμία σας του Γ. Ζήκου

114 PC MAGAZINE IOYNIOΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ѧ› › › Ɛ‘î

Downloading αρχείων πέρα από το BitTorrent Στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει και να κατεβάσει τα πάντα – αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ταινίες, μουσική, εφαρμογές, αθλητικά events, τηλεοπτικές σειρές κ.ο.κ. είναι στη διάθεσή σας όποτε και αν τα θελήσετε. Πόσο εύκολα, όμως, μπορείτε να τα βρείτε;

Τ

ο πρόβλημα είναι πως οι περισσότεροι από μας –αν όχι όλοι– συνήθως για τις "ανάγκες μας σε download" εμπιστευόμαστε μία και μόνο πηγή [π.χ. ένα BitTorrent Tracker, ένα DDL Forum], αγνοώντας στο σύνολό τους όλες τις υπόλοιπες μεθόδους αναζήτησης και λήψης ψηφιακού περιεχομένου. Τι γίνεται, όμως, στην πολύ πιθανή περίπτωση που η πηγή σας σταματήσει να υφίσταται [είτε λόγω συρρίκνωσης της ενεργούς κοινότητας είτε υπό την απειλή δικαστικών διώξεων]; Επιπρόσθετα, τι γίνεται στο πολύ πιθανό σενάριο η ταινία, το album μουσικής ή το e-book που ψάχνετε να είναι ειδικού ενδιαφέροντος και έξω από το mainstream περιεχόμενο που μπορείτε να βρείτε με ευκολία;

ͫͱͩūͶͳͶͻ͹

ͫͱͩūͳͱͫͶͻ͹

Παράλληλα, γιατί να εξαρτάστε από τρίτους για το πότε θα ανέβει μια ταινία ή σειρά που σας ενδιαφέρει με συγχρονισμένους υπότιτλους σε κάποιο "ελληνικό" site , και να μην το κατεβάζετε κατευθείαν από την αρχική πηγή; Οι σελίδες που ακολουθούν δε θα σας υποδείξουν συγκεκριμένα sites και υπηρεσίες από όπου μπορείτε να αντλήσετε [παράνομα, ως επί το πλείστον] ψηφιακό περιεχόμενο. Περισσότερη σημασία για μας έχει να σας μυήσουμε σε όλους τους βασικούς τρόπους αναζήτησης περιεχομένου [ή και πληροφοριών] στο Internet. Ούτε έχουμε σκοπό να αλλάξουμε τις συνήθειές σας ως προς το download [αν θέλετε να παραμείνετε στο μTorrent και στους 2-3 trackers που χρησιμοποιείτε τόσα χρόνια], αλλά να σας ενημερώσουμε για τις εναλλακτικές λύσεις, ορισμένες εκ των οποίων παρουσιάζουν συγκεκριμένα οφέλη [με κυριότερο τη διατήρηση της ανωνυμίας σας]. Εκτός από τα δίκτυα P2P, θα σας μυήσουμε σε όρους όπως DDL [Direct Download Links], Usenet binaries newsgroups, Scene Releases, αλλά θα σας δώσουμε και απτές συμβουλές για να βελτιώσετε την ταχύτητα των downloads σας. Χωρίς περαιτέρω εισαγωγές, ας... πάρουν φωτιά οι routers ;-)

ͫͱͩū#.6-+. #ū)4-*($2

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

IOYNIOΣ 2010 PC MAGAZINE 115 www.e-pcmag.gr


του Γ. Παπαδόπουλου

Extreme Case Modding ̺š”͐©Ÿž§©—©¢͔¦—© ¡§¢͓©¢ž©.! © š˜©¢©š¢¡‘͐“˜© ¡§“§͓¨ž¢˜©œ”© ¢©Ÿ˜͔› Το case modding είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος μετατρέπει το case του υπολογιστή του σύμφωνα με τα δικά του γούστα και την προσωπικότητά του. Οι διαφορετικές κατευθύνσεις και πηγές έμπνευσης έχουν φέρει στο φως της δημοσιότητας πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, περίεργα mods αλλά και άλλες που διακρίνονται από μεγάλες δόσεις χιούμορ [tinyurl.com/8tnan], όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση ενός PC στο frame ενός φούρνου μικροκυμάτων. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ενασχολούνται αρκετοί χρήστες που διαθέτουν το μεράκι και κάποιοι από αυτούς έχουν ανάγει τη διαδικασία σε τέχνη. Ο ιδανικότερος τρόπος για την παρουσίαση ενός τέτοιου θέματος είναι μέσα από τα μάτια και τις απόψεις ενός modder.

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ANG3L Ο AnG3L [κατά κόσμον Αλέξης Φτούλης] είναι ένας από τους πιο γνωστούς ελληνόφωνους modders [μένει στην Κύπρο] και 126 PC MAGAZINE IΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

3 Το εντυπωσιακό ToTecHniKa του AnG3l

ασχολείται με το modding επίσημα τα τελευταία δύο χρόνια. Είχε, όμως, κάνει τα πρώτα του βήματα 4 χρόνια νωρίτερα με τα πρώτα του mods. Έχοντας ήδη γνώσεις ως απόφοιτος της τεχνικής σχολής ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και με προϋπηρεσία σε βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών και ξυλουργίας, ήταν εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα εφόδια για την "τέχνη". Παρακολουθώντας άλλους modders σε διάφορα forum αλλά και video στο YouTube, ξεκίνησε να πειραματίζεται με διάφορα υλικά. Το πρώτο επίσημο case mod του ήταν το ομώνυμο AnG3L, τον Απρίλιο του 2009 [tinyurl.com/ycw4xmp] [εικ. 1]. Πηγή έμπνευσής του είναι θέματα που αφορούν στα προσωπικά του γούστα, με γνώμονα πάντα την πρωτοτυπία. Για παράδειγμα, το Project: ToTecHniKa [tinyurl.com/32o6ml2] προέρχεται από την αγάπη του για την κουλτούρα και τη ζωή των Ινδιάνων της Νοτίου Αμερικής. Το όνομα προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων Totem και Technology. Για το σχεδιασμό του χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά υλικά, διάφορα είδη ξύλου, αλουμίνιο, ατσάλι και ακρυλικό, τεχνικές κατασκευής και βαφής [10 διαφορετικές], όπως και, για πρώτη φορά στο χώρο, την πυρογραφία. Η πυρογραφία είναι μια τεχνική ζωγραφικής, στην οποία δε χρησιμοποιούνται πινέλα και χρώματα αλλά πυρακτωμένες μύτες, προκειμένου να αποτυπωθεί το σχέδιο στο υλικό [συνήθως ξύλο, χαρτόνι ή δέρμα] [εικ. 2]. Τα αγαπημένα υλικά του AnG3L είναι το αλουμίνιο και το ακρυλικό. Το πρώτο διαθέτει μικρό βάρος, ενώ παραμένει στιβαρό για άνετη εργασία μαζί του. Το ακρυλικό χρησιμοποιείται για να είναι ορατό το εσωτερικό του case, και μπορεί να φωτιστεί με LED, ή να ζωγραφιστεί με την τεχνική "etching". Το κάθε υλικό απαιτεί και διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας, λόγω διαφορετικών ιδιοτήτων, και έτσι χρειάζεται αρκετός χρόνος εξοικείωσης με το καθένα. Η φαντασία και το μεράκι είναι σημαντικά στη διαδικασία, καθώς με αυτά μπορεί κανείς να δημιουργήσει τις δικές του τεχνικές. Ο AnG3L δημιουργεί και τελειοποιεί διάφορες

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


του Γ. Αρβανιτίδη

ISO 9001: 2000

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

iPad vs Tablet PC Μπορεί το νέο "φρούτο" της Apple να αλλάξει την αγορά των tablet; Εδώ και καιρό η αγορά των φορητών υπολογιστών παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στις πωλήσεις των netbooks. Τους τελευταίους μήνες, και με τη φημολογία για την κυκλοφορία του iPad αλλά και αργότερα με την παρουσίασή του από την Apple, πολλοί κατασκευαστές ξεκίνησαν να παρουσιάζουν τα δικά τους μοντέλα tablet, τα οποία έχουν ίδια χαρακτηριστικά με ένα netbook, συν την περιστρεφόμενη οθόνη αφής. Έτσι, υπάρχουν χρήστες που, όταν παραστεί ανάγκη, περιστρέφουν την οθόνη του netbook τους και το μετατρέπουν σε tablet, θεωρώντας αυτό ως ιδανική λύση. Από την άλλη, οι υπέρμαχοι του iPad, ενός καθαρού tablet, το θεωρούν καλύτερο για τους δικούς τους λόγους. Πάμε, λοιπόν, να δούμε γιατί κάποιος θα πρέπει να προτιμήσει ένα καθαρό tablet όπως το iPad ή ένα netbook που μπορεί να μετατραπεί και σε tablet.

Με ένα netbook που διαθέτει περιστρεφόμενη οθόνη αφής, έχετε δύο συσκευές σε μία.

128 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


του Γρ. Παπαδόπουλου

̓ž©¡¦͔“˜ž ¢—¥©¡§œ•¤͐¥ –˜©¢—©š¢Ÿž›͔œ—¡— ¢—¥©Ÿ ¦͓ ™—¥ š˜©¢—¥©Ÿ”˜ ¢”͐¥

š˜©Ÿ͚¥©”Ÿ— ”͓¨”˜ ¢ž©¢”¦ž›ž–˜š͗ ¢žœ͔

ACTA

Από την άνοιξη του 2008, γίνονται διεργασίες σε επίπεδο κρατών για την επίτευξη μιας συμφωνίας, μέσω της οποίας προωθείται η παγκόσμια συνεργασία για την καταπολέμηση της παραχάραξης και της πειρατείας. Μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στις συνομιλίες είναι η Αυστραλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς ενώ η λίστα συνεχίζεται και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει κάποιο κράτος σε αυτές. Οι συμμετέχοντες στις διεργασίες έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα 8 φορές, ώστε να ολοκληρώσουν τη συμφωνία, η οποία ακόμα βρίσκεται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Το αποτέλεσμα είναι η ACTA, δηλαδή Anti-Counterfeiting Trade Agreement, και τον προηγούμενο μήνα δημοσιεύτηκε επίσημα ένα πρώτο προσχέδιό της [tinyurl.com/ y7n8dud] υπό μορφή pdf. Πληροφοριακά, βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα TRIPS [Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, en.wikipedia.org/wiki/TRIPS] από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου [WTO, www.wto.org]. Μόλις διαμορφωθεί το τελικό κείμενο, η ACTA θα εφαρμοστεί άμεσα στις χώρες που έχουν συμμετάσχει στη σύνταξή της ή την έχουν υπογράψει.

Οι απαιτήσεις του TRIPS Η συμφωνία TRIPS απαιτεί από τα μέλη-κράτη να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, ώστε να συμμορφώνεται με αυστηρά κριτήρια για τα πνευματικά δικαιώματα κάθε είδους αλλά και ποινές για όσους τα καταπατούν. Αυτά περιλαμβάνουν έννοιες όπως πατέντες, μονοπώλια, ονομασίες προέλευσης κτλ. Ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ο χρόνος της διατήρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος ανέρχεται σε 50 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού [υπό περιπτώσεις 25], ή 20 χρόνια σε περίπτωση τεχνολογικής πατέντας. Τα προγράμματα υπολογιστών θεωρούνται ισάξια με "λογοτεχνικά έργα" από άποψη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων που χαίρουν. 130 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΡΙΩΝ Στο δημοσιευμένο κείμενο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά, την επίσημη γλώσσα της συμφωνίας, δείχνει σε αρκετά σημεία ότι κάθε κράτος προτείνει διαφορετική διατύπωση, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα και, βέβαια, το νομικό του πλαίσιο. Περιττό να αναφέρουμε πως στο κείμενο χρησιμοποιείται νομική γλώσσα και συνεπώς είναι αρκετά δύσκολο να το διαβάσει και να το κατανοήσει κανείς στο σύνολό του. Όμως, με μια προσεκτική μελέτη, μπορεί να βγάλει σημαντικά συμπεράσματα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα αν λάβουμε υπόψη το κείμενο που είχε διαρρεύσει νωρίτερα, παρ' ότι είχε χαρακτηριστεί ως απόρρητο ξένων κρατών, από τις αρχές των ΗΠΑ. Αν και οι διαφορές στο ίδιο το κείμενο είναι μικρές, υπάρχει μορφοποίηση μέσω της οποίας φαίνεται ποιο κράτος έχει προτείνει ποια αλλαγή στα ήδη συμφωνηθέντα. Έτσι, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες αντιδράσεις για το περιεχόμενο της ACTA. Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν πως ο κυριότερος σκοπός [αναφερόμενοι στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο] της ACTA είναι να επιβληθούν μέτρα σε κάθε χώρα-μέλος κατά του διαμοιρασμού αρχείων, μέσω της χρήσης net filtering από τους ίδιους τους ISP,


WEB2.0

www.turntubelist.com

DJΚάντεαλά... YouTube μίξεις των αγαπημένων σας videos, online

Το turntubelist.com αποτελεί μια υπηρεσία του Web που θα σας μετατρέψει σε DJs, καθώς σας επιτρέπει να μιξάρετε βίντεο που φιλοξενούνται στο YouTube. Και όπως στον κλασικό μίκτη των DJs, και αυτή η υπηρεσία διαθέτει ένα crossfader, το οποίο μπορεί να κάνει πιο ομαλή τη μετάβαση μεταξύ μεμονωμένων τραγουδιών. Και, φυσικά, σας προσφέρει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες ενός μίκτη, όπως είναι, για παράδειγμα, η λειτουργία CUE.

του Γ. Φετοκάκη

ΛΙΣΤΕΣ

του Γ. Φετοκάκη

132 PC MAGAZINE IOYNIOΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η υπηρεσία σάς προσφέρει δύο προκαθορισμένες λίστες, τις οποίες μπορείτε να επεκτείνετε ή να συρρικνώσετε κάνοντας κλικ σε κάθε τραγούδι. Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστούν τα εξής τρία μικρά εικονίδια: το Play, με το οποίο φορτώνετε το τραγούδι, το Info, που δίνει στοιχεία για το εκάστοτε τραγούδι, και τέλος, ένα κόκκινο x, το οποίο σβήνει το τραγούδι από την playlist.


Σύγχρονες τάσεις, μυστικά, προϊόντα και λύσεις που θα απογειώσουν την αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης.

Ο,ΤΙ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ IT ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ...

136

Στα ύψη τα οικονομικά μεγέθη της Samsung για το 2010 138 Dell PowerEdge T410, ένας ευέλικτος server 139 Συνεργαστείτε online με την ομάδα σας σε κοινά projects

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 135 www.e-pcmag.gr


NEWS

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009

Η Symantec

προστατεύει τις επιχειρήσεις ģ·ɭ´ºɪ·°´ģ2XL@MSDBĘ"NQO ģ:www.symantec.com<ģ´¿®ɲɭɮ»·ģɣ®ɢɢ·ɠºɡĘ¼´º¿À³ɠ¸º·ɡĘ ɢÀɤ°ɣ·ɡĘ½³ɢ·Ã¿ģɲÀɮģ®ɰÀɮ¿ģɬɰ·¶º´ɬɭ·°ģ¾·ģɭ®ɭÀºÀģɭɪ±ɲÀģÁɬɭ·ģ¿´ģ¶º´ɬɯ´½°ÄÀɮ¿ģ¼´ºģ¿´ģ ¶º´ɰ·ºɪ°ÄÀ¿ɭ´ºģ¾®ɬÃģɭ¹ɫģɭ·ɰ¿À½À¸°´ɫģɭ´ģ¶·¶À¾®¿´ģ¼—·ģ·ɭ´ºɪ·°´ɫ ģ¬ɲÃɫģ´¿´ɯ®ɪÀɮ¿ģ ɬɭ·½®ɰ¹ģɭ¹ɫģ2XL@MSDB ģÀºģ·¸¼½¹¾´ɭ°·ɫģɭÀɮģ¼ɮµ·ɪ¿ÀɰÁɪÀɮģɬɭÀɰ·³Àɮ¿ģɭ®ɬɬ·ɪºɫģ ¼³ɪºÀɮɫģɭÀ¾·°ɫģ´¶ɮ¿´¾ºÁ¿ģɲÀɮģ¾·ģɭ¹ģɬ·ºɪ—ģɭÀɮɫģ®ɭÀɮ¿ģɬ·ģ¼°¿¶ɮ¿ÀģɭÀģ·ɲºɰ·ºɪ¹¾´ɭº¼±ģ ɲ·ɪºµ—½½À¿ ģŠɮɭÀ°ģ·°¿´ºģ¹ģ·½½ºɲ¯ɫģ·ɯ´ɪ¾À¸¯ģɲÀ½ºɭº¼Á¿ģɬɮ¾¾±ɪɯÃɬ¹ɫ ģ¹ģ¾¹ģɲɪÀɬɭ´ɬ°´ģ ɭ¹ɫģɲ½¹ɪÀɯÀɪ°´ɫ ģ¹ģ´ɬ·¿¯ɫģ¶º´ɰ·°ɪºɬ¹ģɭÿģɬɮɬɭ¹¾—ɭÿģ¼´ºģ¹ģ·½½ºɲ¯ɫģɲɪÀɬɭ´ɬ°´ģ ɭ¹ɫģɮɲÀ¶À¾¯ɫ ģ}º´ģ¿´ģ´¿ɭ´ɲÀ¼ɪºÂ·°ģɬɭ´ģɬɮ¸¼·¼ɪº¾®¿´ģɲɪÀµ½¯¾´ɭ´ģɭÿģɲ·½´ɭÁ¿ģɭ¹ɫ ģ ¹ģ2XL@MSDBģ´¿®ɲɭɮ»·ģ´¿ɭ°ɬɭÀºɰ·ɫģ½³ɬ·ºɫģ´ɬɯ´½·°´ɫģ"NMSQNKĘ"NLOKH@MBDĘ2THSDĘ 10.0 ģ#@S@Ę+NRRĘ/QDUDMSHNMĘ2THSDĘ  ģ KSHQHRĘ(3Ę,@M@FDLDMSĘ2THSDĘ ģ¼´ºģ 2XL@MSDBĘ/QNSDBSHNMĘ2THSDR.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ CORALLIA

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ AMD ΣΤΑ DATACENTER

›´Ęɣ·ɦ¿À½À¸º¼—Ę·ɨºɣ·³¸¾´ɣ´ĘɣÀɤĘBKTRSDQĘ¾º¼ɠÀ¹½·¼ɣɠÀ¿º¼¯ɡĘ "NQ@KKH@Ę:VVV BNQ@KKH@ NQF<Ę·°ɦ´¿Ęɣ¹¿Ę·ɤ¼´ºɠ°´Ę¿´Ę ¶º´ɨºɢɣÁɢÀɤ¿ĘɨɠÀĘ¹¾·ɠÁ¿Ę¶®¼´Ę·ɤɠõÀɤ½·ɤɣ®ɡ Ę ›´ɤɣ±ɦɠÀ¿´ Ęɨ½¹ɠÀɥÀɠ¯Â¹¼´¿Ę¸º´Ęɣ¹Ęɢɤ¾µÀ½¯ĘɣÀɤĘɢɣ¹¿Ę ´³»¹ɢ¹ĘɣÃ¿Ę·»´¸Ã¸Á¿ Ęɢɣ¹Ę¶¹¾ºÀɤɠ¸°´ĘRS@QSTORĘ¼´ºĘɢɣ¹¿Ę ·¸¼´ɣ—ɢɣ´ɢ¹Ę·ɠ·ɤ¿¹ɣº¼Á¿Ęɣ¾¹¾—ɣÿĘɨÀ½ɤ·Â¿º¼Á¿Ęɢɣ¹ĘɦÁɠ´Ę ¾´ɡĘ¾·ĘɣÀĘNMD RSNO RGNOĘɨÀɤĘ½·ºɣÀɤɠ¸·° ʬɨÃɡĘɣÀ¿°ɢɣ¹¼·Ę´ɨ±Ę ɢɣ·½®ɦ¹ĘɣÀɤĘ"NQ@KKH@ Ę¾·Ęµ—ɢ¹ĘɣÀɤɡʶ·°¼ɣ·ɡĘ´ɨÀɣ°¾¹ɢ¹ɡĘɨÀɤĘ ¾·ɣɠ¯Â¹¼´¿ĘɣÀĘɦɠÀ¿º¼±Ę¶º—ɢɣ¹¾´Ę  Ę·ɨºɣ·³ɦ¹¼·Ę ´¿—ɨɣɤ»¹ĘɣÀɤĘ¼³¼½ÀɤĘ·ɠ¸´ɢºÁ¿Ę ΄ Ę´³»¹ɢ¹ĘɣÃ¿Ę Â®ɢ·Ã¿Ę·ɠ¸´ɢ°´ɡĘ  ΄ Ę´³»¹ɢ¹Ę ɣÃ¿Ę·»´¸Ã¸Á¿Ę  ΄Ę¼´ºĘ ´³»¹ɢ¹ĘɣÃ¿Ę ´ºɣ¯ɢ·Ã¿Ę ¶ºɨ½Ã¾—ɣÃ¿Ę ·ɤɠ·ɢºɣ·ɦ¿°´ɡĘ  ΄ Ę

Šɨ—¿ɣ¹ɢ¹ĘɢɣºɡĘɢ¹¾·ɠº¿®ɡĘ´ɤ»¹¾®¿·ɡĘ ´¿—¸¼·ɡĘɣ¹ɡĘ´¸Àɠ—ɡĘɣÿĘRDQUDQR Ę¾·Ę ɤɧ¹½¯Ę·ɨ°¶Àɢ¹Ę¼´ºĘ´ɨÀ¶Àɣº¼±ɣ¹ɣ´Ę ¼´ɣ´¿´½ºɢ¼±¾·¿¹ɡĘ·¿®ɠ¸·º´ɡĘ·ɨºɦ·ºɠ·°Ę ¿´ĘɨɠÀɢɥ®ɠ·ºĘ¹ĘAMDĘ:www.amd.com<Ę ¾·Ęɣ¹Ę¿®´Ęɨ½´ɣɥ±ɠ¾´Ę¸º´ĘRDQUDQR Ę¹Ę ÀɨÀ°´Ęɥ®ɠ·ºĘɣÀɤɡĘɨɠÁɣÀɤɡĘɢɣÀ¿Ę¼±ɢ¾ÀĘ À¼ɣ´ɨ³ɠ¹¿ÀɤɡĘ¼´ºĘ¶Ã¶·¼´ɨ³ɠ¹¿ÀɤɡĘ WĘ·ɨ·»·ɠ¸´ɢɣ®ɡ ʂɠ±¼·ºɣ´ºĘ¸º´Ęɣ¹Ę ɢ·ºɠ—Ę.OSDQNMĘ ĘɨÀɤĘ´ɨÀ¶°¶·ºĘ ¾®ɦɠºĘ¼´ºĘ¶³ÀĘɥÀɠ®ɡĘɨ·ɠºɢɢ±ɣ·ɠÀĘ ´ɨ±Ęɣ¹¿ĘɨɠÀ¹¸À³¾·¿¹Ę¸·¿º—ĘɣÃ¿Ę ·»´ɨ³ɠ¹¿Ã¿Ę·ɨ·»·ɠ¸´ɢɣÁ¿Ęɣ¹ɡĘ°¶º´ɡĘ ·ɣ´ºɠ·°´ɡ ʂ´ɠ—½½¹½´ Ęɦ—ɠ¹ĘɢɣÀ¿Ę ·¿ɢþ´ɣþ®¿ÀĘ·¿ºɢɦɤ¾®¿ÀĘBNMSQNKKDQĘ ¾¿¯¾¹ɡ Ę·°¿´ºĘɢ·Ę®ɢ¹Ę¿´ĘɤɨÀɢɣ¹ɠ°»·ºĘ ɣ®ɢɢ·ɠ´Ę¼´¿—½º´Ę##1 ¾¿¯¾¹ɡʸº´Ę µ·½ɣ°Ãɢ¹Ę¾®ɦɠºĘ¼´ºĘ ĘɥÀɠ®ɡĘɢɣÀĘ ɢɤ¿À½º¼±Ę·³ɠÀɡĘɣ¹ɡĘ¾¿¯¾¹ɡ Ę

136 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Την επίσημη παρουσίαση του Microso( Dynamics NAV 2009, τη νέα έκδοση της ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP στην ελληνική αγορά, πραγματοποίησε η Microso( Ελλάς [www.microso(.com/ hellas]. Στην εν λόγω εκδήλωση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα νέα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενώ σημειώθηκαν και τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν το Microso8 Dynamics NAV. Ο Πάνος Γκίκας, Microso8 Dynamics Lead της Microso8 Ελλάς, ανέπτυξε τη στρατηγική της Microso8 Dynamics, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά χαρακτηριστικά του Microso8 Dynamics NAV 2009 μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη δραστική μείωση του κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

5.000 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ISV ΑΠΟ ΤΗ NOVELL Το ορόσημο των 5.000 εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες είναι πλήρως πιστοποιημένες με βάση τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις του SUSE Linux Enterprise, με τη συνεισφορά των ανεξάρτητων κατασκευαστών λογισμικού [Independent So8ware Vendors – ISVs] να ανέρχεται στο ύψος των 150 νέων εφαρμογών κατά μέσο όρο σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, οι εκδόσεις SUSE Linux Enterprise 9, 10 και 11 διαθέτουν τις πλέον πιστοποιημένες εφαρμογές λογισμικού σε σχέση με κάθε άλλη έκδοση Linux, και μάλιστα τις διπλάσιες από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή! Κατ’ αυτό τον τρόπο, η δέσμευση της Novell [www.novell. com] στο οικοσύστημα των ISV συνεργατών της έχει βοηθήσει το SUSE Linux Enterprise να αποτελέσει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκδοση Linux.

Η KONICA MINOLTA ΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ Σημαντική επιτυχία σημείωσε η διήμερη έκθεση που διοργάνωσε στη Ρόδο η Konica Minolta Ελλάς [www. konicaminolta.com.gr], με απώτερο σκοπό να προσφέρει την ευκαιρία στον εκεί επιχειρηματικό κόσμο να δει από κοντά τη σειρά προϊόντων και λύσεων της εταιρείας. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν μηχανήματα από την ευρεία σειρά προϊόντων της Konica Minolta, που περιλαμβάνει από εκτυπωτές έως μεγάλα παραγωγικά συστήματα, καθώς επίσης και μηχανές plotter της Océ.


SMART SOLUTIONS

Έξυπνη συνεργασία

Οι βασικές λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην κεντρική οθόνη.

Ένα online εργαλείο συνεργασίας με πολλές δυνατότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει

1

του Γ. Αρβανιτίδη

Εφόσον η εργασία σας απαιτεί να επικοινωνείτε και να εργάζεστε με την υπόλοιπη ομάδα των συναδέλφων σας online, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία. Το WizeHive [www.wizehive.com] είναι μια online υπηρεσία η οποία σας επιτρέπει να συνεργάζεστε μέσω ενός Web περιβάλλοντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, μια και η απουσία συγκεκριμένης εφαρμογής δεν απαιτεί να είστε πάντα σε ένα σύστημα με εγκατεστημένη την εφαρμογή. Μπορείτε να εργαστείτε από οποιοδήποτε σύστημα και από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο Ιnternet.

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ Στην κεντρική σελίδα του WizeHive γράφετε ένα όνομα για το πρώτο σας workspace, και στη συνέχεια επιλέγετε username, password και δίνετε το email σας, το οποίο θα σας χρειαστεί σε περίπτωση που θέλετε να επαναφέρετε το password. Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία, εμφανίζεται η κεντρική σελίδα, η οποία χωρίζεται σε δύο μεγάλα τμήματα. Στα αριστερά της βρίσκεται το όνομα του workspace που έχετε επιλέξει, το λογότυπο της εταιρείας σας, το πεδίο αναζήτησης και προς τα κάτω ένα μενού σε μορφή δέντρου, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες σελίδες. Περνώντας στο κυρίως, και μεγαλύτερο, δεξί κομμάτι της σελίδας, θα παρατηρήσετε ότι αρχικά βρίσκεστε στην καρτέλα Recent Activity, μια περίληψη, θα λέγαμε, του τι ακριβώς συμβαίνει στο workspace, όπως στο Τwitter. Επάνω και δεξιότερα της καρτέλας Recent Activity, θα βρείτε τις καρτέλες Tasks, Calendar, Links, Files και People [εικ. 1]. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε, θα παρατηρήσετε ότι όποια καρτέλα και αν επιλέξετε, στο κάτω μέρος υπάρχει ένα video με συνοπτικές οδηγίες για τις δυνατότητες που σας παρέχει η κάθε λειτουργία. Ιδιαίτερα χρήσιμο, θα λέγαμε, αφού σας δίνει και οπτικά μια πρώτη ιδέα για το πώς χρησιμοποιείται η –έτσι και αλλιώς εύχρηστη– υπηρεσία.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

2

Τα tasks ομαδοποιούνται κατά προτεραιότητα.

X-RAYS ΕΡΓΑΛΕΙΑ WizeHive

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Συνεργαστείτε online με ένα πλήρες εργαλείο.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Στην καρτέλα Tasks μπορείτε να καταχωρήσετε νέα tasks, να επεξεργαστείτε, αλλά και να διαγράψετε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα. Επάνω θα δείτε την επιλογή Add Task, με την οποία μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο task. Κοιτώντας τη σελίδα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ήδη καταχωρημένες ενότητες προτεραιοτήτων, συνολικά πέντε, που θα σας επιτρέψουν να οργανώσετε καλύτερα τις εργασίες σας [εικ. 2]. Στην επάνω πλευρά του παραθύρου των tasks θα βρείτε μερικές ρυθμίσεις, με στόχο να επιλέξετε ποια tasks θα εμφανίζονται, κάτι χρήσιμο εφόσον η ομάδα εργασίας είναι μεγάλη. Δεξιά από κάθε task θα βρείτε πληροφορίες για το βαθμό προτεραιότητάς του, σε ποιο χρήστη έχει ανατεθεί, αλλά και την τρέχουσα κατάστασή του με τέσσερα διαφορετικά status, Open, In Progress, On Hold και Completed. Στην επόμενη καρτέλα, Calendar, υπάρχει το ημερολόγιο, που μπορείτε να δείτε σε μορφή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Επάνω αριστερά βλέπετε την επιλογή Add To Calendar, με την οποία μπορείτε να προσθέσετε κάποιο Event ή Task στο ημερολόγιο [εικ. 3]. Εδώ έχετε την επιλογή να βλέπετε στο ημερολόγιο μόνο τα δικά σας tasks ή όλων. Τέλος, χρήσιμο είναι και το subscribe των καταχωρήσεων του ημερολογίου σε κάποιο άλλο ημερολόγιο που χρησιμοποιείτε εσείς. Η υπηρεσία υποστηρίζει τη σύνδεσή της με το Google Calendar, το

0

5

10

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ www.wizehive.com/ help

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνδεση στο Ιnternet Λογαριασμός στο WizeHive

ΝΑΙ

<

Αν ψάχνετε για ένα online εργαλείο συνεργασίας με την ομάδα σας.

ΟΧΙ

=

Αν δε σας ενδιαφέρει η online εργασία.

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Εργαστείτε με τους συναδέλφους σας μέσω ενός Web περιβάλλοντος σε κοινά projects. ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 139 www.e-pcmag.gr


Έξυπνες και πρωτότυπες λύσεις, ψαγμένες κατασκευές για PC Magες και μοναδικές ιδέες για καλύτερη αξιοποίηση του υπολογιστή σας

ΓΙΑΤΙ Ο POWER USER ΔΕ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ!

142

Ρυθμίστε αριθμό πυρήνων για κάθε εφαρμογή

144 Κατασκευάστε μια ξύλινη βάση τοίχου για την οθόνη σας 156 Μάθετε αν κάποιος διαβάζει τα emails που του στέλνετε copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 141 www.e-pcmag.gr


news CHARTS PC

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Medal of Honor Όλα τα games online

PRO EVOLUTION SOCCER 2010 GOD OF WAR 3 FIFA 10 BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2

ΧΒΟΧ 360

1 2 3 4 5

Previews, νέα, προϊόντα και παρουσιάσεις από τον κόσμο των games

THE SIMS 3 HIGH END LOFT STUFF ASSASSIN'S CREED 2 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 THE SIMS 3 WORLD ADVENTURE EXPANSION PACK NEED FOR SPEED SHIFT

PS3

PRO EVOLUTION SOCCER 2010 FIFA 10 BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 GRAND THEFT AUTO IV FINAL FANTASY XIII Τα παραπάνω charts διαμορφώθηκαν με βάση τις πωλήσεις των καταστημάτων Γερμανός [01/04/10-30/04/10].

ANAMENONTAI ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 Action Action Action Action Adventure Adventure RPG Strategy Strategy

DARKSIDERS SNIPER: GHOST WARRIOR ALIENS COLONIAL MARINES GHOST WHISPERER: SHADOWLANDS SYBERIA 3 DRAKENSANG: THE RIVER OF TIME ARMADA 2526 CLIMATE CHANGE 2010

Ο τίτλος θα ήταν κοινοτυπία αν δεν κυριολεκτούσαμε: Αναφερόμαστε σε ΟΛΑ τα games και όχι μόνο σ’ εκείνα που είχαν σχεδιαστεί ως online εξαρχής. Νέες διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές επιτρέπουν σε υπάρχοντα παιχνίδια να τρέχουν κανονικά στην οθόνη του υπολογιστή μέσω browser. Το είχαμε ήδη δει με κάποιους online emulators παλαιότερων συστημάτων, αλλά το επόμενο βήμα ακούει στο όνομα InstantAction [www.instantaction. com], που θα προσφέρει online διάσημα games, φυσικά έναντι αντιτίμου. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την υπηρεσία παίζοντας το 20λεπτο demo του The Secret of Monkey Island από τον browser σας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Action Adventure Fighting Racing Role Playing Strategy

DEAD RISING 2 GLOBAL AGENDA F1 2010 TWO WORLDS II HAMMERWARE

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10 8-9 6-7 4-5 1-3

Ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, το απόλυτο... Είναι must, μην το χάσετε Καλό, κυρίως για το κοινό του Πάμε σινεμά καλύτερα Στα όρη, στα άγρια βουνά...

Η σηματοδότηση σηματοδότησητης τηςPEGI PEGI[του [τουπανευρωπαϊκού πανευρωπαϊκούσυστήματος συστήματος πληροφόρησης] υποδεικνύει πληροφόρησης] υποδεικνύειαν αντοτοκάθε κάθεπαιχνίδι παιχνίδιείναι είναι κατάλληλο για κατάλληλο για συγκεκριμένες συγκεκριμένεςηλικιακές ηλικιακέςομάδες ομάδεςβάσει βάσειτου του περιεχομένου του. περιεχομένου του.

168 PC MAGAZINE IOYNIOΣ 2010 www.e-pcmag.gr

του N. “sonic” Κροντηρά

Ένα μήνα πριν από τη διάθεση του επόμενου Call of Duty στην αγορά, θα κυκλοφορήσει τελικά το νέο επεισόδιο του Medal of Honor σε μια μάχη μέχρι τελικής πτώσης. To Medal of Ηonor εγκαταλείπει για πρώτη φορά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για κάτι αρκετά πιο σύγχρονο: τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, όπου ο παίκτης θα βιώσει το παιχνίδι μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών. Επίσης, θα αναλάβει το ρόλο ενός ειδικά εκπαιδευμένου αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος χειρίζεται εξελιγμένα οπλικά συστήματα, άγνωστα στον πολύ κόσμο, αναλαμβάνοντας αποστολές που κανένας άλλος δεν είναι ικανός να φέρει σε πέρας!

Pro Evolution Soccer 11 Γνωστοποίησε η Konami, όπως ήταν αναμενόμενο, την κυκλοφορία του επόμενου PES, το φθινόπωρο του 2010 για PC, PS2, PS3, PSP, Wii και XΒΟΧ 360. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε μαζί με την υπόσχεση πως η επερχόμενη έκδοση θα υποστεί τις πλέον δραστικές αλλαγές που γνώρισε το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αν και αυτό ακούγεται υπερβολικό, η Konami έκανε λόγο για καινούργια animation [πάνω από 1000, για την ακρίβεια] και φαίνεται πως θα είναι περισσότερο προσομοίωση αυτή τη φορά παρά arcade παιχνίδι, γεγονός που ίσως ανησυχήσει τους εκατομμύρια οπαδούς του! Η δυσκολία του παιχνιδιού, επίσης, θα ανέβει, επομένως αν θέλετε να βάλετε γκολ, θα πρέπει να στηριχτείτε στις ικανότητές σας και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη των συμπαικτών σας.

Bulletstorm H.A.W.X. 2 Ανακοινώθηκε η συνέχεια του Tom Clancy’s H.A.W.X. από τη Ubiso). Θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο για PS3, 360, Wii και PC. Ελπίζουμε πως, εκτός από τα βελτιωμένα γραφικά, θα διατηρήσει αρκετά από τα arcade χαρακτηριστικά του gameplay του, που το καθιστούσαν προσιτό σε μεγάλη μερίδα παικτών.

Μέχρι το Μάρτιο του 2011 θα κυκλοφορήσει το Bulletstorm για PC, XBOX 360 και PS3, ένα shooter πρώτου προσώπου από την Epic Games και την People Can Fly, που μας έχει δώσει τα Gears of War στο PC και το Painkiller. Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη σε έναν κόσμο μετά από ολοκληρωτική καταστροφή, που θυμίζει κάτι από Mad Max, μόνο που εδώ ο πρωταγωνιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αρκετά περίεργα όπλα και –εκτός από τους συνηθισμένους αντιπάλους– υπάρχουν και τεράστια μεταλλαγμένα τέρατα. Οι κατασκευαστές του παιχνιδιού υπόσχονται πως τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα στο Bulletstorm θα την κάνουν οι ικανότητες του παίκτη.

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.


Βρείτε γρήγορα το προϊόν που σας ταιριάζει, ακολουθώντας τον πιο εύχρηστο οδηγό αγοράς, που το PC Magazine δημιούργησε για εσάς.

ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ!

178 notebooks 182 digital cameras 184 οθόνες 186 mp3 players 188 printers 190 κάρτες γραφικών 192 mobos copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 PC MAGAZINE 177 www.e-pcmag.gr


ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ!

Notebooks Ένας φορητός υπολογιστής μπορεί να είναι η ιδανική λύση για πολλές ανάγκες. Η γκάμα των μοντέλων περιλαμβάνει από υπερελαφρείς υποφορητούς μέχρι desktop replacements.

FUJITSU FUJITSU

Η οθόνη του, στις 10,1 ίντσες, είναι αφής και περιστρεφόμενη, οπότε έχετε ένα πλήρες netbook αλλά και ένα tablet. Η αυτονομία της μπαταρίας φτάνει τις 6,5 ώρες, για να μην εξαρτάστε από μια πρίζα.

Intel Pentium T4200 [2GHz]

4096

-

-

-

Intel Pentium T4200 [2GHz]

4096

-

-

-

Intel Core 2 Quad Q9000 [2GHz]

Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500M Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500M

15,6

320

SuperMulti-format DVD

-

-

-

Intel Core 2 Duo T6600 [2,2GHz]

4096

Intel GMA 4500

E310-M.CP12HS

899

LG Hellas [800-11-200-300]

2/zero pixel

2,04

309x228,5x35,3

-

LG

R510-L.AP12HS

749

LG Hellas [800-11-200-300]

2/zero pixel

2,76

357x271,2x31

-

LG

R510-S.AP15HS

1.189

LG Hellas [800-11-200-300]

2/zero pixel

2,76

357x271,2x31

-

LG

X110-L.A714HS

409

LG Hellas [800-11-200-300]

1,19

261,8x180x19~31

-

SAMSUNG

N130

339

Prime Telecom [210-6796 700]

SAMSUNG

N210

349

Prime Telecom [210-6796 700]

SAMSUNG

N310

399

Prime Telecom [210-6796 700]

SAMSUNG

R530

569

Prime Telecom [210-6796 700]

2/zero pixel 1 year pick up & return 1 year pick up & return 1 year pick up & return 1 year pick up & return

SAMSUNG

R580

949

SAMSUNG

R780

SONY

-

-

LG

-

-

1024

-

Super-Multi format DVD burner

160

Intel Atom N280 [1,66GHz]

306x226x34,9

500

10,1

-

1,98

16

1000

-

2/zero pixel

-

18,4

-

LG Hellas [800-11-200-300]

Super-Multi format DVD burner

Nvidia Geforce GT 130M 512MB

1 year collect & return

899

500

4096

3 years bring-in

E210-M.CP12HS

18,4

Blu-ray Disc with Super-Multi format DVD burner

Intel Graphics Media Accelerator 950 Up to 128MB

LG

Άλλα

-

Οπτικά drives

-

Σκληρός δίσκος [GB]

Εγκατεστημένη μνήμη [ΜΒ]

-

Υποσύστημα γραφικών

CPU

2 years collect & return 2 years collect & return 2 years collect & return

Αυτονομία [ώρες]

Εγγύηση [έτη]

Διάθεση

Τιμή [€, με ΦΠΑ] 649

Οθόνη [ίντσες] [ανάλυση]

FUJITSU

Με χαμηλό βάρος, στα 1,59 κιλά, κατασκευή από ανοδιομένο αλουμίνιο και πάχος που δεν ξεπερνά τα 20 χιλιοστά, είναι ιδανικό για να το μεταφέρετε πάντα μαζί σας, χωρίς να υστερεί σε επιδόσεις.

Διαστάσεις [mm]

FUJITSU

ΔΙΑΘΕΣΗ: ENET LOGICOM, 210-2883 600 www.lgcom.net / INFO-QUEST, 210-9299 400 www.you.gr / OKTABIT, 801-11-40111 www.oktabit.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Fujitsu Technology Solutions [210-6863 500] Fujitsu Technology AMILO Li 699 Solutions 3910-BC5 [210-6863 500] Fujitsu Technology AMILO Xi 1.599 Solutions 3670-SD8 [210-6863 500] Fujitsu Technology M2010 BLACK 449 Solutions [210-6863 500] Fujitsu Technology LIFEBOOK A1130 899 Solutions [210-6863 500] AMILO Li 3710-XS5

ΔΙΑΘΕΣΗ: DELL HELLAS, 210-8129 800 www.dell.gr

Βάρος [kg]

FUJITSU

Μοντέλο

Κατασκευαστής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Asus Eee PC Τ101ΜΤ Dell Vostro V13

Intel Pentium Dual Core Processor T3400 4096 DDR2 [2,16GHz/1M/FSB 667MHz] Intel Pentium Dual Core Processor T3400 4096 DDR2 [2,16GHz/1M/FSB 667MHz] Intel Pentium Dual Core Processor T3400 2048 DDR2 [2,16GHz/1M/FSB 667MHz] Intel Core 2 Duo Proccesor P8700 [2,4GHz/3M/FSB 4096 DDR2 1066MHz] Intel Atom Processor N270 1GB DDR2 [1,6GHz/512K/FSB533] DDR2 Intel Atom N270 533MHz 1GB

Nvidia Geforce 8200 M-G Nvidia Geforce 8200 M-G

Intel GMA X4500 Nvidia Geforce 9600GS [512MB VRAM] Intel GMA 950

DVD Super-Multi Dual 3x USB, VGA, HDMI, RJ45, HP-out, 12,1 WXGA SATA 320G Layer [DVD Non-R/RW, [1280x800] [5,4K] Mic-in +R/RW, RAM] DVD Super-Multi Dual 13,3 WXGA SATA 320G Layer [DVD-R/RW, +R/ 3x USB, VGA, HDMI, RJ45, HP-out, [1280x800] [5,4K] Mic-in RW, RAM] 15,4 WXGA [1280x800] LED Backlit LCD

250GB [2,5" 5400rpm SATA]

SATA DVD Super-Multi Dual Layer [DVD-R/RW, +R/RW, RAM]

3x USB, RJ11, RJ45, VGA, HDMI, HP-out, Mic-in

SATA DVD Super-Multi 3x USB, RJ11, RJ45, VGA, HDMI, 15,4 WXGA SATA 320G Dual Layer [DVD-R/RW, Glare LED [5,4K] HP-out, Mic-in +R/RW, RAM] 10 WSVGA SATA 160G 3x USB, VGA, RJ45, Mic-in, HP-out LED [5,4K]

Intel GMA 950 [Internal Graphic]

10,1

160

-

3x USB 2.0

1,26

-

7

1,34

265x188,9x26,0

-

Intel Atom N450

DDR2 1GB

Intel GMA3150

10,1

160

-

10/100 LAN, Bluetooth 2.1 + EDR* [Chargeable USB included], 3x USB 2.0, 3-in-1 [SD, SDHC, MMC]

1,23

262x184,5x28

5

Intel Atom N270

DDR2 533MHz 1GB

Intel GMA 950 [Internal Graphic]

10,1

160

-

3x USB 2.0 [Chargeable USB 2EA]

2,5

379,8x255,5x29,9

-

Intel Pentium T4400

DDR3 3GB

Intel GMA 4500M

15,6

320

Super-Multi Dual Layer

10/100 LAN, 3x USB 2.0, 3-in-1 [SD, SDHC, MMC]

Prime Telecom [210-6796 700]

1 year pick up & 2,6 379,8x255,5x30,3 return

-

Intel Core i5 520M

DDR3 4GB

Nvidia Geforce GT 330M 1GB

15,6

500

Super-Multi Dual Layer

Gigabit LAN, Bluetooth 2.1 + EDR* [Chargeable USB included] [eSATA + USB included], 4x USB 2.0, 3-in-1 [SD, SDHC, MMC], Express Card [34mm]

949

Prime Telecom [210-6796 700]

1 year pick up & 2,84 return

-

Intel Core i5 520M

DDR3 4GB

Nvidia Geforce GT 330M 1GB

17,3

500

Super-Multi Dual Layer

Gigabit LAN, Bluetooth 2.1 + EDR* [Chargeable USB included] [eSATA + USB included], 4x USB 2.0, Express Card [34mm], 3-in-1 [SD, SDHC, MMC]

VPC-EA1S1E/B

952

Sony Hellas [801-11-92000]

2

2,35 238,7x27,3x345,8

-

Intel Core i3-330M Processor

4096

ATI Mobility Radeon HD 5145

14

500

DVD±RW/±R DL/RAM

SONY

VPC-EA1S1E/G

952

Sony Hellas [801-11-92000]

2

2,35 238,7x27,3x345,8

-

Intel Core i3-330M Processor

4096

ATI Mobility Radeon HD 5145

14

500

DVD±RW/±R DL/RAM

SONY

VPC-EA1S1E/L

952

Sony Hellas [801-11-92000]

2

2,35 238,7x27,3x345,8

-

Intel Core i3-330M Processor

4096

ATI Mobility Radeon HD 5145

14

500

DVD±RW/±R DL/RAM

SONY

VPC-EA1S1E/P

952

Sony Hellas [801-11-92000]

2

2,35 238,7x27,3x345,8

-

Intel Core i3-330M Processor

4096

ATI Mobility Radeon HD 5145

14

500

DVD±RW/±R DL/RAM

SONY

VPC-EA1S1E/W

952

Sony Hellas [801-11-92000]

2

2,35 238,7x27,3x345,8

-

Intel Core i3-330M Processor

4096

ATI Mobility Radeon HD 5145

14

500

DVD±RW/±R DL/RAM

178 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

411,4x272,8x32

1 Memory Stick, 1 SD Card, 3 USB, 1 Express Card, 1 e-SATA/USB port, 1 HDMI out, Bluetooth 1 Memory Stick, 1 SD Card, 3 USB, 1 Express Card, 1 e-SATA/USB port, 1 HDMI out, Bluetooth 1 Memory Stick, 1 SD Card, 3 USB, 1 Express Card, 1 e-SATA/USB port, 1 HDMI out, Bluetooth 1 Memory Stick, 1 SD Card, 3 USB, 1 Express Card, 1 e-SATA/USB port, 1 HDMI out, Bluetooth 1 Memory Stick, 1 SD Card, 3 USB, 1 Express Card, 1 e-SATA/USB port, 1 HDMI out, Bluetooth

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

- ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ


Η συντακτική ομάδα του PC Magazine σχολιάζει την καυτή επικαιρότητα με τον δικό της τρόπο.

™ºĘ¶¹½Áɢ·ºɡĘ ɣÀɤĘɨ½´¿¹ɣ—ɠɦ¹Ę.¾ɨ—¾´Ę¾À³Ę ¼—¿Àɤ¿Ę¼—ɣºĘɢ·Ęɣ·ɦ¿À½À¸º¼¯ĘɥÀµ°´ Ę †°¸Àɤɠ´ Ę®¿´ɡĘɥÀºɣ¹ɣ¯ɡĘ´ʮɨɠ·ɨ·Ę¿´Ę ¶º´µ—Ä·ºĘ¼´ºĘ±ɦºĘ¿´Ęɨ´°Ä·ºĘ/K@X2S@SHNMĘ Ę~·Ę Â´Ę¾ɨÀɠÀ³ɢ· ʱ¾Ãɡ Ę¿´Ę´¿´½Á¿·ɣ´ºĘ´½½À³ʊ½½—Ę ¼´ºĘɢɣ´Ęɦɠ±¿º´ĘɨÀɤĘÀĘɨ½´¿¹ɣ—ɠɦ¹ɡĘɢɨÀ³¶´Ä· ʶ·¿Ę ɤɨ¯ɠɦ´¿Ęɨ·ºɠ´ɢ¾À°ʛÀɤ½—ɦºɢɣÀ¿ĘɣÁɠ´Ę¾·Ęɣ¹Ęɦɠ¯ɢ¹Ę ·ɠ¸´½·°Ã¿Ę±ɨÃɡĘɣÀĘH/@CĘÀĘɥÀºɣ¹ɣ¯ɡʶº´ɢ¼·¶—Ä·º Ę´½½—Ę ¾ɨÀɠ·°Ę¼´ºĘ·»·½°ɢɢ·ºĘɣ¹¿Ę·ɨºɢɣ¯¾¹ĘɣÀɤĘ´ɨ±Ę¸¿Áɢ¹Ę ɨÀɤĘ´Ęɨ—ɠ·ºĘ´ɨ±Ę®¿´ĘD ANNJĘ¯Ę´ɨ±Ę¾º´Ę·¿¹¾·ɠþ®¿¹Ę ɢ·½°¶´ĘɢɣÀʐMSDQMDS ʛ·½º¼— ĘɣÀĘ®¾´Ę·°¿´ºĘɨÁɡĘ ÀĘ¼´Â®¿´ɡĘ´ɨ±Ę·¾—ɡĘ´ʮɦ·ºĘɣ¹¿Ę¼´ɣ—½½¹½¹Ęɨ´º¶·°´Ę ¿´Ęµ—½·ºĘɣ´Ę±ɠº—ĘɣÀɤ ʂɠ±·¶ɠ· Ę¹ĘɨÀ½·¾º¼¯Ę ´·ɠÀɨÀɠ°´ĘɣÃ¿Ę‚ŠĘ¸º´ɣ°Ęɦɠ¹ɢº¾ÀɨÀº·°Ę ɣÀĘ/K@X2S@SHNMĘʒ®ɣɠÀ¿Ę—ɠºɢɣÀ¿ Ę ®½·¸´¿ĘÀºĘ¶º¼À°Ę¾´ɡĘɨɠ±¸À¿Àº Ę | ï‰Ä´³À»Æ¯¶ºÉ

‘´ɣĘ´ɠɦ—ɡ Ę Àɥ·°½ÃĘ¿´Ę¶¹½ÁɢÃĘɨÃɡĘ ·°¾´ºĘ´ɨ±ĘɣÀɤɡĘɥ´¿´ɣº¼À³ɡĘº´ɢÁɣ·ɡĘ ɣ¹ɡĘɠ¯ɢ¹ɡĘ¢¼´ɢɣÀɡĘɢɣÀĘ·°¶ÀɡĘɣÀɤ  ʙɨ±ɣ· Ę¹Ę ·¿¹¾®ɠÃɢ¹Ę¼´ºĘ¹Ęɧɤɦ´¸Ã¸°´Ę´ɨÀɣ·½À³¿Ę®¿¿Àº·ɡĘ ɢɤ¾ɨ½¹ɠþ´ɣº¼®ɡĘ´½½—Ę·ɨĘÀɤ¶·¿°Ęɣ´ɤɣ±ɢ¹¾·ɡ ʖɢɣ±ɢÀ Ę ·ɨ·º¶¯ĘɣÀĘ·¸ɦÁɠºÀĘɨ´ɠ—¶·º¸¾´Ę¼ɤµ·ɠ¿¯ɣ¹ ĘɨÀɤĘ·°ɦ·Ę¸°¿·ºĘ ·»ɨ®ɠĘɢɣºɡĘɨ´ºɦ¿º¶À¾¹ɦ´¿®ɡĘ:¼´ºĘ¾±¿À¿< Ę¯ɣ´¿Ęɣ±ɢÀĘɥ´¿·ɠ± Ę ɥ´¿ɣ—ÄÀ¾´ºĘɨÃɡĘ¼—ɣºĘɣ®ɣÀºÀĘ·°ɦ·Ę¼´ɣ—Ę¿ÀɤĘÀĘɨɠ±·¶ɠÀɡĘ ™¾ɨ—¾´Ę±ɣ´¿Ę´¿´ɥ®ɠ¹¼·Ęɢ·Ęɢɤɢ¼·ɤ®ɡĘɨ´ɠ´ɨ½—¿¹ɢ¹ɡĘ ´ɨ±Ęɣ¹¿Ęɨɠ´¸¾´ɣº¼±ɣ¹ɣ´  Ľ­ÆÁÉ

Obama vs gadgets Με συσκευές και gadgets όπως τα PlayStation, iPod, iPad και XΒΟΧ τα έβαλε τελευταία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα. Ο λόγος; Ότι όλα αυτά μετατρέπουν την πληθώρα της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη σήμερα σε κάτι που διασκεδάζει και άρα αποσπά τους νέους από το αληθινό της νόημα, όταν θα έπρεπε να είναι μέσο ισχύος και χειραφέτησης. Και όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα αλλά και τη δημοκρατία, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ο οποίος στην ίδια δήλωση παραδέχτηκε πως δεν ξέρει να χειρίζεται καμία από αυτές.

™ºĘ¶¹½Áɢ·ºɡĘ´ɤɣ®ɡĘ ¼ɠ³µÀɤ¿Ę¶³ÀĘɨ´ɠ´ɣ¹ɠ¯ɢ·ºɡĘ ɨÀɤĘɨɠ®ɨ·ºĘ¿´Ę½—µÀɤ¾·ĘɢÀµ´ɠ—ĘɤɨĘ ±ɧº¿ ĘĘ¾°´Ę·°¿´ºĘɨÃɡĘÀºĘ¾¹Ę·»Àº¼·ºÃ¾®¿ÀºĘ ɥÀµÀ³¿ɣ´ºĘɣ¹¿Ęɣ·ɦ¿À½À¸°´Ę¼´ºĘ¼´ɣ´¼ɠ°¿Àɤ¿Ę ɨÀ½½—Ę´ɨ±Ę´ɤɣ—ĘɨÀɤĘ®ɦ·ºĘ¿´ĘɨɠÀɢɥ®ɠ·º ĘĘ¶·³ɣ·ɠ¹Ę ·°¿´ºĘɨÃɡĘɣ´Ęɨ´º¶º—Ę¾·¸´½Á¿Àɤ¿Ę¾·Ę/K@X2S@SHNMĘ¼´ºĘ —½½ÀɤĘ·°¶ÀɤɡĘF@CFDSR Ę®ɦÀ¿ɣ´ɡĘɨ½¯ɠ¹Ę¸¿Áɢ¹Ę¸º´Ęɣ¹Ę ɦɠ¯ɢ¹ĘɣÀɤɡ Ę¼´ºĘɣ´ĘÀɥ®½¹Ę´ɨ±Ę´ɤɣ±Ę´Ęɥ´¿À³¿ĘɢɣÀĘ ¾®½½À¿ ʍ°¿´ºĘɢ´ɥ®ɡĘɨÃɡĘɦɠ·º—Ä·ɣ´ºĘ®¿´Ę¾®ɣɠÀĘɢ·Ę ±½´Ę´ɤɣ— ĘÁɢɣ·Ę¿´Ęɤɨ—ɠɦ·ºĘºɢÀɠɠÀɨ°´ ʱ¾ÃɡʱɦºĘɢɣÀĘ ɢ¹¾·°ÀĘɣ¹ɡʶ´º¾À¿ÀɨÀ°¹ɢ¯ɡĘɣÀɤɡ ʱɨÃɡĘ ɣÀĘɨ´ɠÀɤɢº—ÄÀɤ¿ĘÀºĘ¶¹½Áɢ·ºɡ ‚ɠ®ɨ·ºĘ¿´Ę·°¿´ºĘ¹ĘɨɠÁɣ¹ĘɥÀɠ—ĘɨÀɤĘɢɤ¾ɥÿÁ ’¯ɨÃɡĘ´ʮɨɠ·ɨ·Ę¼—ɨÀºÀɡĘ¿´Ę¾—·ºĘɢ·Ę´ɤɣÀ³ɡĘ ¾·Ę¾º´Ę®ɢ¹ĘɨɠÀ®¶ɠÀɤĘɣÃ¿Ę‚ŠĘ¤Ę·½ɨ°ÄÃĘ¼´ºĘ¹Ęɣ·½·ɤɣ´°´Ę Ę ɣÀɤɡĘ´¿ÂɠÁɨÀɤɡĘɨÁɡĘ¿´Ęɦɠ¹ɢº¾ÀɨÀºÀ³¿Ę Š¿Ę¶º´µ—ɢ·ºĘ¼´¿·°ɡĘɨɠÀɢ·¼ɣº¼—Ęɣ¹Ę¶¯½Ãɢ¹ĘɣÀɤʙ¾ɨ—¾´ ʶ·Ę ɣºɡĘɢɤɢ¼·ɤ®ɡĘɨÀɤĘ¼´ɣ´¼ɠ°¿Àɤ¿Ę ɢɣÀɦÀɨÀº·°ĘɣºɡĘɢɤ¸¼·¼ɠº¾®¿·ɡĘɢɤɢ¼·ɤ®ɡ ʊɨ½—ʵɠ°ɢ¼·ºĘɢ·Ę |Ä ï³Â³¶°ÂÁ˾ÁÉ ´ɤɣ®ɡĘ¾º´Ę´ɥÀɠ¾¯Ę¸º´Ę¿´ĘɤɨÀ¸ɠ´¾¾°ɢ·ºĘ±ɣºĘÀĘ¼´ɣ´º¸ºɢ¾±ɡĘ ɨ½¹ɠÀɥÀɠºÁ¿ĘɨÀɤʶ®ɦÀ¿ɣ´ºĘÀºĘ¿®·ɡʸ·¿º®ɡ ʶ·¿Ę·ɨºɣɠ®ɨ·ºĘɣ¹Ę µ´Âº—Ę¼´ɣ´¿±¹ɢ¯ĘɣÀɤɡ Ęɨ´ɠ—Ę¾±¿ÀĘ¾º´Ę·ɨº¶·ɠ¾º¼¯Ę·¿¹¾®ɠÃɢ¹ Ę ’º´Ę·¿¹¾®ɠÃɢ¹ĘɨÀɤʶ·Ę¾·ɣ´ɣɠ®ɨ·ɣ´ºĘɢ·ĘÀɤɢº´ɢɣº¼¯Ę¸¿Áɢ¹Ę¼´ºĘ ¶¹¾ºÀɤɠ¸·°Ę®¿´Ęɢ¹¾´¿ɣº¼±Ę®½½·º¾¾´Ęɨ´º¶·°´ɡʤʮ¿´Ę¼´¾ɨ´¿—¼ºĘ ¼º¿¶³¿Àɤʸº´ĘÀɨÀºÀ¶¯ɨÀɣ·Ę¼ɠ—ɣÀɡĘɢ®µ·ɣ´ºĘɣÀ¿Ę·´ɤɣ±ĘɣÀɤ Ę –ɡĘ®¿´Ęµ´Â¾±Ę¹Ęɨ´ɠ´ɣ¯ɠ¹ɢ¹ĘɣÀɤʒɨ—ɠ´¼Ę™¾ɨ—¾´Ę·°¿´ºĘɢÃɢɣ¯ ʘ´º ĘɢɣºɡĘ¾®ɠ·ɡĘ¾´ɡĘ ɤ¾—¾´ºĘɨɠº¿Ę Ęɦɠ±¿º´ĘÀĘ!HKKĘ&@SDRĘ·°ɦ·Ę·ɨºɢ¹¾—¿·ºĘɨÃɡĘ´¿Ę µÀ¾µ´ɠ¶ºÄ±¾´ɢɣ·Ę¶º´ɠ¼ÁɡĘ´ɨ±Ęɨ½¹ɠÀɥÀɠ°·ɡ ĘɨÀ½½®ɡĘ´ɨ±ĘɣºɡĘÀɨÀ°·ɡĘɨɠÀ®ɠɦÀ¿ɣ´ºĘ ¶·Ę¶ºÀɠÂÃÂÀ³¿Ęɣ´ĘɨɠÀµ½¯¾´ɣ´ĘɢɣÀĘ´¾·ɠº¼—¿º¼ÀĘ·¼ɨ´º¶·ɤɣº¼±Ę ´ɨ±Ę´¾ɥº½·¸±¾·¿·ɡĘɨ¹¸®ɡ ʊɤɣ±Ę¶·Ęɢ¹¾´°¿·º ʱ¾Ãɡ ĘɨÃɡĘɨɠ®ɨ·ºĘ¿´Ę´ɨÀɠɠ°ɧÀɤ¾·Ę ɢ³ɢɣ¹¾´ ĘÀºĘ‚ŠĘ´Ęɦ´¿´¿Ęɢ·Ę·½—ɦºɢɣÀĘɦɠÀ¿º¼±Ę¶º—ɢɣ¹¾´Ęɣ¹¿Ę ɣ´Ę¾®ɢ´ĘɨÀɤĘ¾´ɡĘɨ´ɠ®ɦÀɤ¿Ę´ɤɣ¯Ęɣ¹Ę¶ɤ¿´ɣ±ɣ¹ɣ´ ʍ°¿´ºĘɢɣÀĘɦ®ɠºĘɣÀɤĘ¼´Â·¿±ɡĘ¿´Ę ɨɠÃɣÀ¼´Â·¶ɠ°´Ęɢɣ¹¿Ę¼´º¿ÀɣÀ¾°´ Ęɣ¹¿Ę®ɠ·ɤ¿´Ę¼´ºĘɣ¹¿Ę´¿—ɨɣɤ»¹Ę ɥº½ɣɠ—ɠ·ºĘɣºɡĘɨ½¹ɠÀɥÀɠ°·ɡĘɨÀɤʶ®ɦ·ɣ´ºĘ¼´ºĘ¿´ĘɣºɡĘ´ɨÀ¶·ɦɣ·°Ę¯Ę¿´ĘɣºɡĘ´ɨÀɠɠ°ɧ·º Ę ¿®Ã¿Ęɣ·ɦ¿À½À¸ºÁ¿ ĘĘ¶¯½Ãɢ¹ĘɣÀɤʙ¾ɨ—¾´Ę´ɥÀɠÀ³ɢ·Ęɢɣ¹¿Ę ‘´ºĘ´ɤɣ±Ę¸°¿·ɣ´ºĘ¾±¿ÀĘ¾®ɢÃĘɣ¹ɡĘɨ´º¶·°´ɡ ʊɡĘɨ´ɠ®ɦ·º Ę½Àºɨ±¿ ĘɣÀĘ¼—Â·Ę¼ɠ—ɣÀɡĘɢɣÀɤɡĘ —½½¹Ęɨ½·ɤɠ—ĘɣÀɤĘ°¶ºÀɤĘ¿À¾°ɢ¾´ɣÀɡ ʏĘɨ´º¶·°´Ę·°¿´ºĘɣÀĘ¾®½½À¿Ę ɨÀ½°ɣ·ɡĘɣÀɤĘɢÃɢɣ¯Ęɨ´º¶·°´Ę¼´ºĘ´ɡĘɣÀɤɡĘ´ɥ¯ɢ·ºĘ¿´Ę¼ɠ°¿Àɤ¿Ę¾±¿ÀºĘɣÀɤɡĘɣ´Ęɨɠ—¸¾´ɣ´Ę ·¿±ɡĘ¼ɠ—ɣÀɤɡ Ę ɢɣ¹Ęɢɤ¿®ɦ·º´ Ę | ½ÁÉ  ï‹Á¹»³ÆÌ®É

194 PC MAGAZINE ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 www.e-pcmag.gr

copyright © 2010 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

PC Magazine - June 2010  

PC Magazine - June 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you