Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia.

Pastatyta 1426m., po 40 metų trukusių statybų. 1571 metais Jėzuitų ordinas perėmė šią bažnyčią ir nuo tada ji laikoma VU dalimi. Bažnyčia ne kartą degė, todėl statybos gerokai užtruko. Buvo pradėta statyti Jogailos noru ir rūpesčiu. Bažnyčia tik pastatya buvo gotikinis pastatas, bet vėliau 1827–1828 m. Karolis Podčašinskis gotišką pietų fasado portalą pakeitė klasicistiniu. Tuo metu nugriauta aukšta mūro siena, skyrusi bažnyčią ir varpinę nuo gatvės. Per šį remontą pakeistas vidus, užtinkuota daug freskų, nugriauti prie kolonų buvę altoriai.


Šv. Kazimiero bažnyčia Pastatyta 1618 metais, architektavo Jonas Frankevičius. Degė, bei buvo apgadinta Rusijos kariuomenės, prireikė atstatymo ir rekonstrukcijos, kurioms vadovavo Tomas Žebrauskas. Tai - pirmoji Vilniaus barokinė bažnyčia. 1922m. perduota jėzuitams. Dar po 3 metų vėl restauruota. Antrojo pasaulinio karo metais vėl nukentėjo, buvo uždaryta. 1961 m. čia įrengtas ateizmo muziejus. Bažnyčia grąžinta tikintiesiems 1989 m.


Šv. Ignoto bažnyčia Pastatya 1647 metais, po 25 metus trukusių statybos darbų. Bažnyčia nukentėjo per gaisrus ir XVIII a. viduryje buvo rekonstruota vadovaujant taip pat architektui T. Žebrauskui. Caro laikais stipriai apgadinta, reikėjo rekonstrukcijos. Jėzuitams atiduota 1925 metais. Bažnyčia pagrinde baroko stiliaus.


Patricija Cilciūtė 8B s.A. Balčiūnaitė Kristina Januškienė J. Karašauskienė

Projektas  

Patricija Cilciūtė

Projektas  

Patricija Cilciūtė

Advertisement