Page 1

Kleinblo m. es Fa

em

Nr. 5 | Mei 2014

in Peru

ondzendbrief

IN DEZE RONDZENDBRIEF

En Hij moest door Samaria gaan...

Bij het werk in de sloppenwijken denk ik vaak aan deze tekst uit Johannes 4. De Heere Jezus reisde speciaal door Samaria om ‘de Samaritaanse vrouw’ het levend water te geven. Wat een moeite voor één persoon! Ik geloof dat de Heere op dezelfde wijze in de sloppenwijken van Villa Maria del Triunfo bezig is om mensen in aanraking te brengen met het levend water… Ze tellen amper mee in de samenleving, maar de Heere is naar hen op zoek.

Hij moest door ‘Samaria’ gaan…

Kerstfeest…

Zondagsschooltje…

Na ons verlof…

Op het SEL

• Groet •

Geboren…

Onze e-mailadressen: pchkleinbloesem@gmail.com p.kleinbloesem@kliksafe.nl Ons adres: Familia P.C.H. Kleinbloesem Seminario Evangélico de Lima Av. La Molina 585 Urb. Santa Felicia, La Molina Lima 12 – Perú Tel. 0051-972867962 (mobiel) Website: www.gzb.nl/famkleinbloesem Thuisfrontcommissie: p/a C. J. Barendregt Nieuwstraat 18 3267 AR Goudswaard ceesjanjacoby@yahoo.com

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat we, sinds juli vorig jaar, bezig waren met het bezoeken van mensen in een sloppenwijk van Villa Maria del Triunfo (een district van Lima). We begonnen in de wijk Primero de Agosto (dat is de wijk waarin het groene dorpshuis staat). Ook schreef ik dat was rond de tra zorg die nodig r in Vanwege de ex de leiders van de ason wij wat lange van Gerdine, zij or twee vo zwangerschap el w g ciación naast Primero de bruari ben ik no fe nd Ei n. ve ble boren. Nederland ge is onze zoon ge Agosto erover dachten weest. Inmiddels moment dit weken in Peru ge op en Jeftha verblijv en ine rd Ge . ha om ons een terreintje te dium Hij heet Jeft nomen op de Me . Jeftha is opge n en pe ho in het ziekenhuis e W . schenken, waar we acatsvinden onderzoeken pla korte op e w Care, waar er t da tiviteiten rond de Bijbel zijn/komen en ag m ed go es en all bidden dat an. We zijn blij Peru kunnen ga ar na zouden kunnen organiug ter t. r ef termijn wee toe gegeven he Heere God tot nu de t wa t or vo he e seren. dankbaar te organiseren. Zi ag een kraammidd elkom! Later hopen wij de. Van harte w zij er ht ac de op je rt aa geboortek


Later vroegen ze ons de officiële weg te bewandelen en daarvoor een ‘solicitud’ (aanvraag) in te dienen. Dat hebben we toen gedaan. Op die aanvraag hebben we nog steeds geen antwoord gekregen… We waren daarom blij dat Teddy en Elsa (een echtpaar uit de wijk Primero de Agosto) oktober vorig jaar hun ‘woonkamer’ ter beschikking stelden. Op den duur werd het namelijk onmogelijk om al de mensen met wie we kennis hadden gemaakt en met wie we dikwijls ook een band hadden opgebouwd, nog regelmatig te bezoeken. Vanaf toen kwamen we bijna wekelijks samen in het huisje van Teddy en Elsa, aan het begin met zo’n man of tien. Het zijn hele eenvoudige bijeenkomstjes waarin we met elkaar praten, zingen, uit de Bijbel lezen, bidden, en een hoofdstuk behandelen uit ‘La Vida Abundante’ (een eenvoudig boekje om mensen de beginselen van het christelijk geloof te leren). Lastig was dat Teddy en Elsa niet altijd thuis waren en dat we dus soms onverwachts niet konden samenkomen. Het was daarom bijzonder dat in november iemand zei: ‘Jullie kunnen het voorste deel van mijn huisje wel gebruiken… ik zal de rommel eruit weghalen en jullie kunnen de sleutel krijgen, zodat jullie er altijd in kunnen.’ Dit aanbod hebben we toen dankbaar aanvaard. IJverig heeft de eigenaar vervolgens alle rommel uit het huisje verwijderd en overal wat stoelen (soms met een halve zitting…) en bankjes vandaan gehaald. In dit huisje komen we nu wekelijks samen. We hebben er een bord opgehangen met de tekst: ‘Ik ben het Licht der wereld;

die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen.’

Kerstfeest... In december hadden we in Villa Maria een kerstbijeenkomst voor de kinderen. We hadden die georganiseerd voor de wijk Primero de Agosto én voor de omliggende wijken. We mochten daarvoor het dorpshuis gebruiken. De opkomst was groot. Een studente van het SEL heeft voor de kinderen de geschiedenis van de herders verteld. Daarna kregen de kinderen (naar Peruaans gebruik…) chocolademelk en een stuk krentenbrood. Ook was er voor ieder kind een cadeautje, gesponsord door een kerk van de IEPRP uit het centrum van Lima. (Zie ook het fotoalbum op onze site.)

Na ons verlof… Het was een zegen om te zien dat ook tijdens ons verlof in Nederland het werk in Villa Maria ‘gewoon’ door was gegaan. Broeder Esau (een student van het SEL) heeft zich daar samen met zijn vrouw voortdurend voor ingezet. De twee zon-


dagen die ik eind februari in Peru was, waren we bij elkaar met ongeveer 30 mensen. Voor mij onderstreept dat alleen maar dat NIET IK, maar DE HEERE naar de mensen in Villa Maria op zoek is. Hij moest door Samaria gaan… Nog steeds behandelen we het boek ‘La Vida Abundante’. Als iemand vier keer achter elkaar is geweest, mag hij het boek houden – een regel die ik niet bedacht heb, maar Esau – en die in Peru blijkbaar erg belangrijk is… Een gevaar is namelijk dat de mensen alleen maar komen om er economisch beter van te worden. Maar wat zijn we blij en dankbaar dat ongeveer de helft van de groep bijna alle keren is geweest, en dus al het halve boek heeft doorgewerkt! Laatste keer stonden we stil bij de strijd van een christen tegen de duivel, de wereld en tegen zijn eigen zondige natuur. Gelukkig is het gesprek vaak heel persoonlijk. Mensen durven te praten over hun eigen strijd… Wilt u blijven bidden voor het werk in de sloppenwijken, juist ook tijdens ons extra verblijf in Nederland?

Zondagsschooltje… Als ‘vanzelf’ is er intussen in Villa Maria zelfs een zondagsschooltje ontstaan (zie ook onze website!). Een uur voordat we beginnen met het dienstje, komen de kinderen om te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en om een lied te leren. Binnenkort willen we een methode gaan

Deze kinderen komen ook naar het zondagsschooltje. Het meisje met de blauwe trui is Jeysi.

Haar gebit was zo slecht dat ze door de pijn

bijna niet meer at. Met geld uit het handwerkproject van Gerdine is ze naar de tandarts geweest.

gebruiken die speciaal gemaakt is voor zondagsscholen. In een volgende nieuwsbrief hopen we daar meer over te schrijven…

Op het SEL... Vanwege ons langer verblijf in Nederland kan ik het eerste semester van 2014 geen lesgeven op het SEL. Het eerste semester begint altijd in maart, ná de zomervakantie die duurt tot eind februari. Het tweede semester hoop ik weer les te geven, dit keer over ‘Escatología Bíblica’ (de Bijbelse leer over de toekomst). Ook hoop ik dan weer een ‘grupo de compañerismo’ (een soort mentorgroepje) te krijgen. In zo’n groepje zitten studenten van verschillende leerjaren. Eén keer per week kom je als groepje bij elkaar om wat meer persoonlijk met elkaar te delen en voor elkaar te bidden. Tijdens mijn korte verblijf in Peru, eind februari, heb ik op het SEL een aantal belangrijke afspraken kunnen maken voor de toekomst. Lastig was wel eens dat mij gevraagd werd bepaalde vakken te geven, terwijl al zeker was dat ik ze een volgend jaar niet meer zou kunnen geven. Daar komt nu verandering in. Als je een cursus twee of meer keren kunt geven, kun je je cursus telkens ook verbeteren. Ook kun je dan méér cursussen geven. Duidelijk is dat ik in de toekomst vooral les hoop te geven op het gebied van dogmatiek, dogmengeschiedenis en missiologie.

Groet We hebben de achterliggende maanden veel kaarten gehad. We weten ook dat heel veel mensen voor ons hebben gebeden. We willen u/jullie daar hartelijk voor bedanken! Ook hartelijk dank voor alle praktische hulp! Het was fijn om velen van u/jullie tijdens ons verlof te ontmoeten! ‘Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen.’ (Titus 3:15a)


COLOFON

Familie Kleinbloesem werd in april 2012 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Montfoort uitgezonden naar Lima, de hoofdstad van Peru. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid 贸贸k tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankrekening 28016 van de GZB o.v.v. familie Kleinbloesem. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien. Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28, 3970 AA | Driebergen T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

Tips: Bezoek ook eens onze website: www.gzb.n l/famklein bloesem Kaarten o f kettingen kopen voor werk in de het sloppenwijk en? Zie: http:// www.gzb.n l/zendingsw peter-en-g erker/ erdine-klein b lo e sem/ kaartenpro ject

Rondzendbrief fam. Kleinbloesem in Peru nr. 5  
Rondzendbrief fam. Kleinbloesem in Peru nr. 5  
Advertisement