Page 1

PROFILHÅNDBOK 2 0 1 2


INNHOLD 01 Innledning 02 Logo 03 Fargeprogram 04 Profilelementer 05 Typografi 06 Merkantil 07 Maler


01

Innledning

Om VHF Group God kommunikasjon vil alltid inkludere en kamp om å få den ønskede oppmerksomhet og fremstå på en slik måte at man får gjennomslag for sitt budskap. En gjennomtenkt, konsekvent og langsiktig bruk av VHF Group sine logoer og designelementer vil over tid øke selskapsgruppens gjennomslagskraft og tyngde. Målsettingen med innholdet i denne manualen er å gi eksakt veiledning og sikre enhetlig bruk av VHF Group sitt formspråk og derigjennom hvordan vi fremstår. Derfor skal disse instruksjonene følges av alle. Tidligere designmanualer og instruksjoner utgår. Konsernet, VHF Group AS ble formelt stiftet i 1998. Allerede i 1967 startet virksomheten innenfor trådløs kommunikasjon i konsernselskapet Swedish Radio Supply AB i Karlstad. VHF Group AS hovedfokus er trådløs kommunikasjon. Vi er operative i hele Norden samt Polen og Baltikum. VHF Group AS styrker stadig sin markeds- og forhandlingsposisjon i forhold til våre konkurrenter. Med en dyktig organisasjon og solid økonomi markedsfører vi produkter som ligger helt i front av utviklingen. Disse markedsfører gjennom et omfattende forhandlernett.

4


5


02

Logo

Logobeskrivelse V책r logo har fulgt selskapet i hele v책r vekstperiode og har derfor stor verdi for oss. Den er godt kjent blant v책re forbindelser, kunder og medarbeidere. I denne versjonen av logomanualen (2012) har logoen g책tt igjennom en tiltrengt oppjustering/korreksjon.

Hovedlogo

Logo varianter

6


Symbol

VHF Group symbolet vises her i positiv (i blått og svart) – og negativ (på blå innramming og sort innramming).

7


02

Logo

Bruk Hovedlogoen består av navnetrekket sammen med logosymbolet som er plassert til venstre for navnet. Det er ikke tillatt å endre disse elementene innbyrdes i størrelsesforhold, avstand eller plassering i forhold til hverandre. Det er heller ikke tillatt å strekke, komprimere eller rotere elementene hver for seg eller samlet. Navnetrekket kan aldri brukes alene, derimot kan logosymbolet om nødvendig brukes som et frittstående element på profilartikler, biler og presentasjoner. VHF sin logo er mest effektiv når den er plassert med en viss mengde luft rundt seg, dette for å sikre god synlighet. Logoen skal alltid ha minimum sin egen versalhøyde i luft rundt seg slik som vist til høyre. Typografi, grafiske elementer, illustrasjoner og bilder bør holdes utenfor det beskyttede området. Om logo skal brukes på f.eks. bilder, bakgrunner eller fargeflater skal den minimum ha denne avstanden fra kantene og settes i en av de definerte fargene (blå, hvit eller grå) alt etter hvilken som gir best kontrast og synlighet.

Symbol

x

x = Versalhøyden

8

x


Logo uten undertittel

x

x = Versalhøyden

x

Logo med undertittel

x

x = Versalhøyden

x

Logo med undertittel og web addresse

x

x = Versalhøyden

www.vhfgroup.no

Senter

www adresse

9


02

Logo

Logo Her viser vi hovedlogoen sammen med det enkelte firmanavn og slagord.

Logo uten slagord

Logo med svensk undertittel

Logo med engelsk undertittel

Negativ logo p책 bl책 bakgrunn

10


Engelsk

Norsk

Dansk

11


02

Logo

Symbol og fargebruk

12

CMYK: c100 m66 y0 k0 Pantone速286 C RGB: r0 g92 b169 # 005CA9

CMYK: c0 m0 y0 k100 Pantone速 Solid black RGB: r35 g31 b32 # 231F20

CMYK: c0 m0 y0 k0 Pantone速 RGB: r255 g255 b255 # FFFFFF

CMYK: c0 m0 y0 k0 Pantone速 RGB: r255 g255 b255 # FFFFFF


Logo og fargebruk

Logo uten undertittel

CMYK: c100 m66 y0 k0 Pantone速286 C RGB: r0 g92 b169 # 005CA9

Logo med undertittel

CMYK: c0 m0 y0 k100 Pantone速 Solid black RGB: r35 g31 b32 # 231F20

CMYK: c0 m0 y0 k0 Pantone速 RGB: r255 g255 b255 # FFFFFF

13


02

Logo

NO Logo uten undertittel

Logo med undertittel

Logo med engelsk undertittel

Logo med undertittel, negativ p책 bl책 bakgrunn

14


EN Logo uten undertittel

Logo med undertittel

Logo med undertittel, negativ p책 bl책 bakgrunn

15


02

Logo

DK Logo uten undertittel

Logo med dansk undertittel

Logo med engelsk undertittel

Negativ logo på blå bakgrunn

Specialist i trådløs k

16

ommunik ation


SE Logo uten undertittel

Logo med svensk undertittel

Logo med engelsk undertittel

Negativ logo p책 bl책 bakgrunn

17


03

Fargeprogram

Fargeoversikt Valg av farger er helt avgjørende for hvordan vi framstår. Det gjelder for hvordan vi blir oppfattet, men også for systematisk og pedagogisk fremstilling i brosjyrer, web etc. VHF gruppens hovedfargespråk er dyp blått med hvitt og grått til støtte. I denne versjonen er det åpnet for flere nye og spennende sekundærfarger. Disse brukes oftest for å kategorisere produktgrupper.

Primærfarger CMYK: c100 m66 y0 k0 Pantone®286 C RGB: r0 g92 b169 # 005CA9

CMYK: c100 m92 y24 k14 Pantone® 288 C RGB: r0 g44 b119 # 002C77

CMYK: c14 m9 y11 k0 Pantone® 427 EC RGB: r217 g222 b219 # D9DCDB

CMYK: c0 m0 y0 k0 Pantone® White RGB: r255 g255 b255 # FFFFFF

Gradient - 90

Fargekode til gradient CMYK: c85 m67 y0 k0 Location: 100 CMYK: c78 m43 y0 k0 Location: 70 CMYK: c85 m61 y0 k0 Location: 0,49

Sekundærfarger

18

CMYK: : c52 m16 y100 k1 Pantone® 377 EC RGB: r143 g169 b37 # 8FA925

CMYK: c67 m24 y20 k0 Pantone® 549 EC RGB: r87 g159 b188 # 579FBC

CMYK: c13 m6 y92 k0 Pantone® 611 EC RGB: r229 g217 b53 # E5D935

CMYK: c30 m23 y17 k58 Pantone® Cool Gray 9 EC RGB: r94 g97 b103 # 5E6167

CMYK: c0 m100 y70 k0 Pantone® 199 EC RGB: r228 g0 b58 # E4003A

CMYK: c0 m0 y0 k100 Pantone® Black EC RGB: r35 g31 b32 # 231F20


Fargebruk Design og grafisk bransje bruker en internasjonal standard for å definere farger. Når vi beskriver CMYK med ulike verdier, vil det gi den samme fargen uansett hvor produksjon skjer. Obs! Ulike dataskjermer og papirkvaliteter vil gi variasjoner i hvordan fargen fremstår.

Logo

Tekst

CMYK: c100 m66 y0 k0 Pantone®286 C RGB: r0 g92 b169 # 005CA9

Sekundærfarge

Primærfarge CMYK: c0 m0 y0 k100 Pantone® Black EC RGB: r35 g31 b32 # 231F20

Symbol

Primærfarge

CMYK: c30 m23 y17 k58 Pantone® Cool Gray 9 EC RGB: r94 g97 b103 # 5E6167

Sekundærfarge CMYK: c100 m66 y0 k0 Pantone®286 C RGB: r0 g92 b169 # 005CA9

Salgsområder

Fritid

CMYK: c0 m0 y0 k100 Pantone® Black EC RGB: r35 g31 b32 # 231F20

Offentlig CMYK: : c52 m16 y100 k1 Pantone® 377 EC RGB: r143 g169 b37 # 8FA925

Bedrift

CMYK: c67 m24 y20 k0 Pantone® 549 EC RGB: r87 g159 b188 # 579FBC

Amatørradio CMYK: c30 m23 y17 k58 Pantone® Cool Gray 9 EC RGB: r94 g97 b103 # 5E6167

CMYK: c0 m100 y70 k0 Pantone® 199 EC RGB: r228 g0 b58 # E4003A

19


04

Profilelementer

Grunnformer I denne versjonen av logomanualen (2012) øker vi brukes av elementer fra hovedlogoen som bakgrunnselementer (støtteelementer). Dette gjøres både for å øke oppmerksomheten og gjenkjenningen på en tidsriktig måte.

Grunnform 1

Grunnform 2

Grunnform 3

Grunnform 4

20


Form En skråkant skal være et lett gjenkjennelig designelement som går igjennom i det meste av vår kommunikasjon. Her vises eksempler. Vinkel er 50% og høyde 25% av høydeformat.

Radie på enden

Versjon 1

1/4 av høyden

50

Versjon 2

1/4 av høyden

Versjon 3

1/4 av høyden

Versjon 4

4mm

21


04

Profilelementer

Kuttet grunnform, versjon 1: Primær form med utsnitt fra elliptisk formelement.

01

Kuttet grunnform, versjon 2: Elliptisk formelement vises i utsnitt over to grunnformer. Utsnittet trekkes mot midten for å gi ballanse. Ellipsene skalleres opp for å ivareta abstraksjonsnivå. 02

Kuttet grunnform, versjon 3A. 03

A4 spread: Elliptisk formelement i utsnitt over dobbeltside / spread. Formelementet trekkes mot midten for å gi ballanse. Ellipsene skalleres opp for å ivareta abstraksjonsnivå.

04

22


Kuttet grunnform, versjon 1: Primær form med utsnitt fra elliptisk formelement er ofte brukt og kombinerer de mest identitetsbærende elementene i VHF’s profil. Det elliptiske formelementet deles i 4 fra senter for å ta vare på dynamikk og kraft.

Kuttet grunnform, versjon 3B: Utsnittet understreker og tar vare på det mest ekspressive i formelementet. Ellipsene skaleres til 2/3 av barens lengde.

23


04

Profilelementer

Profilelementer og primĂŚrfarger Fargeversjon 1, 2 og 3 skal kun brukes med 30 % opacitet. Fargeversjon to og tre kan brukes pĂĽ hvite flater eller som negativ pĂĽ farget flate.

Fargeversjon 1

24

Fargeversjon 2

Fargeversjon 3


Symbol og støttefarger I eksemplene vist nedenfor ser vi hvordan symbolene er brukt med opacitet. Eks. 1: Fargeversjon 1 med 30 % opacitet. Eks. 2: Hvit med 30 % opacitet. Eks. 3: Fargeversjon 3 med 30 % opacitet.

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

25


04

Profilelementer

Profilementer og sekundærfarger Sekundærfargene skal hjelpe oss å fremstå tydelig og pedagogisk ved presentasjon av produktgrupper. Den grønne fargen knyttes til fritidsmarkedet, blå til offentlig sektor, grå overfor bedriftsmarkedet og rød mot amatørradiomarkedet.

26

Fritid

Offentlig

Bedrift

Amatørradio


Farger i kombinasjon Denne profilmanualen tillater fri bruk av graderinger, men ikke i lavere verdi enn 30 prosent av hovedverdi. Dette illustreres her ved sort gradert til grĂĽtt, vist mot sekundĂŚrfargene.

Fritid

Offentlig

Bedrift

Amatørradio

27


04

Profilelementer

Profilelementer i kombinasjon med fargekategorien Formspråket vårt består både av farger, symboler og bilder. Det er spesielt viktig at bildebruk harmonerer med fargen til den enkelte produktgruppen.

Fritid foto/farge

Offentlig foto/farge

Bedrift foto/farge

Amatørradio

28


Profilelementer i kombinasjon med bilder og symboler Formspråket vårt består både av farger, symboler og bilder. Det er spesielt viktig at bildebruk harmonerer med fargen til den enkelte produktgruppen.

Fritid

Fritid

Offentlig

Bedrift

Amatørradio

29


05

Typografi

Font Bokstavenes utforming (font) er ikke tilfeldig og det finnes ”millioner” av variabler som fremstår ulikt – gir forskjellige assosiasjoner og påvirker hvordan vi blir oppfattet. Fontvalget er derfor spesielt viktig. Når vi har valgt Helvetica, underbygger det: teknisk, nøktern, seriøs. Helvetica er en font som allerede finnes bl.a. på VHF gruppens datamaskiner.

01

02

03

04

30

Helvetica Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890 Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890 Helvetica Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890 Helvetica Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890


Bruk av font i grafisk design Hver av våre farger er knyttet til en funksjon. Det er derfor det ikke tilfeldig hvilken farge som brukes hvor. Det samme gjelder for oppbyggingen av sort og hvordan den graderes.

Tittel eksempel 1 linje Title: Helvetica Regular - 18pt/18pt # 005CA9 Heading: Helvetica Regular - 9pt/13pt # 6D6E71

Body text: Helvetica light - 8pt/10pt

Font familie

Helvetica Neue Font familie Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras nec justo mauris, porttitor pulvinar nisl. Morbi at felis nulla.

# 6D6E71

Tittel eksempel 2 linjer Title: Helvetica Regular - 18pt/18pt # 005CA9 Heading: Helvetica Regular - 9pt/13pt # 6D6E71

Body text: Helvetica light - 8pt/10pt # 6D6E71

Font family and colors of titles Helvetica Neue Font family

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras nec justo mauris, porttitor pulvinar nisl. Morbi at felis nulla.

Tekst Brødtekst må alltid være lett leselig. Det må alltid være stor kontrast mellom tekst og bakgrunn. Normal tekststørrelse bør være 11 pt. Denne størrelsen bør brukes på brev, brosjyrer og flyers.

31


05

Typografi

Støttefont Til bruk i elektroniske medier, som på selskapets webside, digitale kampanjer og som headinger i brosjyrer og ustillingsmateriell.

32

01

Rockwell Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890

02

Rockwell Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890

03

Rockwell Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890

04

Rockwell Oblique ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÆØ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåæø 1234567890


33


Visuell profil for Ammerud - "Vi her på Ammerud"  

”Vi her på Ammerud” er en visuell profil utviklet for områdeløft for Ammerud, en satsing som går under Groruddalssatsingen. Områdeløftet har...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you