Page 1

Горан Марковић

МОЗГАЛИЦЕ су радне свеске, које у складу са узрастом

Горан Марковић

МОЗГАЛИЦЕ 2 КЊИГА ЗА МАЛЕ ПАМЕТНИЦЕ

коме су намењене, прате и подстичу развој фине моторике, перцептивних способности, развијају интелектуалне способности путем задатака који су осмишљени тако да подстичу уочавање веза између појмова, јачају памћење и концентрацију, а такође су у складу и са развојем логичких операција. Концепцијом својих задатака МОЗГАЛИЦЕ малишане мотивишу да стечена знања користе и у новим ситуацијама. Неки задаци подстичу развој говорних способности, односно вербализацију, али и разумевања родитељима или васпитачима.

www.pcelica.rs

МОЗГАЛИЦЕ 2

социјалних и емоционалних односа кроз интеракцију са

УЗРАСТ

6+

Profile for Pčelica

Mozgalice 2  

Mozgalice 2  

Advertisement