{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

500,00 Пчелица 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе

500,00 Пчелица 4

Радна свеска из математике за 4. разред основне школе

500,00 Природа и друштво 4

Радна свеска из природе и друштва за 4. разред основне школе

400,00

450,00

Математичарење 4 Радна свеска за додатни рад из математике за 4. разред основне школе

Бонтон за свако дете

450,00 Народна традиција

450,00 Најлепше дечје игре

450,00 Саобраћајна почетница

Милорад Ковачевић и Горан Милисављевић

Милорад Ковачевић и Горан Милисављевић

УЧИМО ШАХ

Причаоница 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 4  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

400,00 Вежбалица 4

Контролне вежбе за 4. разред основне школе

400,00 Славуј Славко 4

Радна свеска из музичке културе за 4. разред основе школе

550,00 Збирка задатака 4 Збирка задатака из математике за 4. разред основне школе

ПЧЕЛИЦА

350,00

450,00 Учимо шах

450,00 Учимо колико је сати

450,00 Упознајмо кућне љубимце

450,00 Спорт

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 4ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

480,00

ISBN 978-86-6089-525-9

9 788660 895259

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

480,00

Djacki zabavnik 4 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Ђачки забавник 4

Радна свеска за 4. разред основне школе

300,00 Велико слово

Математички тобоган 4

Радни листови из математике за 4. разред основне школе

300,00 Управни говор

Моја прва карта Србије

90,00

УСКОРО Комплет лектире за 4. разред

500 x 700 mm

300,00 Речце ли и не

300,00 Служба речи

300,00 Реченични знаци

300,00 Врсте реченица

300,00 Врсте речи 1

300,00 Врсте речи 2


500,00 Пчелица 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

500,00

500,00 Пчелица 1

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

Свет око нас 1

Радна свеска из света око нас за 1. разред основне школе

400,00 Математичарење 1 Радна свеска за додатни рад из математике за 1. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

500,00 Пчелица 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

500,00 Пчелица 2

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

500,00 Свет око нас 2

Радна свеска из света око нас за 2. разред основне школе

1

Причаоница 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

400,00

480,00

Вежбалица 1

Рачунаљка 1

Контролне вежбе за 1. разред основне школе

ISBN 978-86-6089-389-7

9 788660 893897

www.pcelica.rs

Радна свеска из математике за рачунање за 1. разред основне школе

Математичарење 2

Пчелица 3

Радна свеска за додатни рад из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

500,00 Пчелица 3

Радна свеска из математике за 3. разред основне школе

500,00 Природа и друштво 3

400,00 Математичарење 3

Радна свеска из природе и друштва за 3. разред основне школе

Радна свеска за додатни рад из математике за 3. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

за ученике првог разреда основне школе

350,00

500,00

400,00

за ученике другог разреда основне школе

550,00 Збирка задатака 1 Збирка задатака из математике за 1. разред основне школе

350,00 Причаоница 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

400,00 Вежбалица 2

Контролне вежбе за 2. разред основне школе

480,00

ISBN 978-86-6089-390-3

9 788660 893903

www.pcelica.rs

Рачунаљка 2

Радна свеска из математике за рачунање за 2. разред основне школе

550,00

350,00 Причаоница 3

Збирка задатака 2

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 2. разред основне школе

Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 3  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

400,00 Вежбалица 3

Контролне вежбе за 3. разред основне школе

400,00 Славуј Славко 3

Радна свеска из музичке културе за 3. разред основе школе

550,00 Збирка задатака 3 Збирка задатака из математике за 3. разред основне школе

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 3ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

480,00

ISBN 978-86-6089-524-2

480,00 Ђачки забавник 1

Радна свеска за 1. разред основне школе

680,00 Математиша

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

680,00 Букварко

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

480,00

480,00

Математички тобоган 1

Математички тобоган 2

Радни листови из математике за 1. разред основне школе

Радни листови из математике за 2. разред основне школе

480,00 Ђачки забавник 2 Радна свеска за 2. разред основне школе

580,00 Абецеда природе Радна свеска за учење латинице

450,00 Математичко сазвежђе 2

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

9 788660 895242

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

480,00

Djacki zabavnik 3 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Ђачки забавник 3

Радна свеска за 3. разред основне школе

Математички тобоган 3

Радни листови из математике за 3. разред основне школе

Мој ђачки споменар 450,00

450,00

Лепо писање

Математичко

Радна свеска са сазвежђе 1 графомоторичким вежбама Радна свеска из математике за почетно писање за 1. разред основне школе

550,00

Азбука

50,00

90,00

A4

500 x 700 mm

Комплет лектире за 1. разред

Таблица множења

Абецеда

Таблица дељења

50,00

90,00

50,00

90,00

50,00

90,00

A4

500 x 700 mm

A4

500 x 700 mm

A4

500 x 700 mm

950,00 Комплет лектире за 2. разред

Интерактивна књига уз помоћ које ће ученици сачувати успомене на школске дане на једном месту

350,00

650,00 Комплет лектире за 3. разред

Водич за ђака првака 100 питања и одговора – приручник за будуће ученике првог разреда основне школе

450,00


500,00 Пчелица 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

500,00

500,00 Пчелица 1

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

Свет око нас 1

Радна свеска из света око нас за 1. разред основне школе

400,00 Математичарење 1 Радна свеска за додатни рад из математике за 1. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

500,00 Пчелица 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

500,00 Пчелица 2

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

500,00 Свет око нас 2

Радна свеска из света око нас за 2. разред основне школе

1

Причаоница 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

400,00

480,00

Вежбалица 1

Рачунаљка 1

Контролне вежбе за 1. разред основне школе

ISBN 978-86-6089-389-7

9 788660 893897

www.pcelica.rs

Радна свеска из математике за рачунање за 1. разред основне школе

Математичарење 2

Пчелица 3

Радна свеска за додатни рад из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

500,00 Пчелица 3

Радна свеска из математике за 3. разред основне школе

500,00 Природа и друштво 3

400,00 Математичарење 3

Радна свеска из природе и друштва за 3. разред основне школе

Радна свеска за додатни рад из математике за 3. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

за ученике првог разреда основне школе

350,00

500,00

400,00

за ученике другог разреда основне школе

550,00 Збирка задатака 1 Збирка задатака из математике за 1. разред основне школе

350,00 Причаоница 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

400,00 Вежбалица 2

Контролне вежбе за 2. разред основне школе

480,00

ISBN 978-86-6089-390-3

9 788660 893903

www.pcelica.rs

Рачунаљка 2

Радна свеска из математике за рачунање за 2. разред основне школе

550,00

350,00 Причаоница 3

Збирка задатака 2

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 2. разред основне школе

Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 3  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

400,00 Вежбалица 3

Контролне вежбе за 3. разред основне школе

400,00 Славуј Славко 3

Радна свеска из музичке културе за 3. разред основе школе

550,00 Збирка задатака 3 Збирка задатака из математике за 3. разред основне школе

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 3ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

480,00

ISBN 978-86-6089-524-2

480,00 Ђачки забавник 1

Радна свеска за 1. разред основне школе

680,00 Математиша

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

680,00 Букварко

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

480,00

480,00

Математички тобоган 1

Математички тобоган 2

Радни листови из математике за 1. разред основне школе

Радни листови из математике за 2. разред основне школе

480,00 Ђачки забавник 2 Радна свеска за 2. разред основне школе

580,00 Абецеда природе Радна свеска за учење латинице

450,00 Математичко сазвежђе 2

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

9 788660 895242

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

480,00

Djacki zabavnik 3 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Ђачки забавник 3

Радна свеска за 3. разред основне школе

Математички тобоган 3

Радни листови из математике за 3. разред основне школе

Мој ђачки споменар 450,00

450,00

Лепо писање

Математичко

Радна свеска са сазвежђе 1 графомоторичким вежбама Радна свеска из математике за почетно писање за 1. разред основне школе

550,00

Азбука

50,00

90,00

A4

500 x 700 mm

Комплет лектире за 1. разред

Таблица множења

Абецеда

Таблица дељења

50,00

90,00

50,00

90,00

50,00

90,00

A4

500 x 700 mm

A4

500 x 700 mm

A4

500 x 700 mm

950,00 Комплет лектире за 2. разред

Интерактивна књига уз помоћ које ће ученици сачувати успомене на школске дане на једном месту

350,00

650,00 Комплет лектире за 3. разред

Водич за ђака првака 100 питања и одговора – приручник за будуће ученике првог разреда основне школе

450,00


500,00 Пчелица 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

500,00

500,00 Пчелица 1

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

Свет око нас 1

Радна свеска из света око нас за 1. разред основне школе

400,00 Математичарење 1 Радна свеска за додатни рад из математике за 1. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

500,00 Пчелица 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

500,00 Пчелица 2

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

500,00 Свет око нас 2

Радна свеска из света око нас за 2. разред основне школе

1

Причаоница 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

400,00

480,00

Вежбалица 1

Рачунаљка 1

Контролне вежбе за 1. разред основне школе

ISBN 978-86-6089-389-7

9 788660 893897

www.pcelica.rs

Радна свеска из математике за рачунање за 1. разред основне школе

Математичарење 2

Пчелица 3

Радна свеска за додатни рад из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

500,00 Пчелица 3

Радна свеска из математике за 3. разред основне школе

500,00 Природа и друштво 3

400,00 Математичарење 3

Радна свеска из природе и друштва за 3. разред основне школе

Радна свеска за додатни рад из математике за 3. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

за ученике првог разреда основне школе

350,00

500,00

400,00

за ученике другог разреда основне школе

550,00 Збирка задатака 1 Збирка задатака из математике за 1. разред основне школе

350,00 Причаоница 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

400,00 Вежбалица 2

Контролне вежбе за 2. разред основне школе

480,00

ISBN 978-86-6089-390-3

9 788660 893903

www.pcelica.rs

Рачунаљка 2

Радна свеска из математике за рачунање за 2. разред основне школе

550,00

350,00 Причаоница 3

Збирка задатака 2

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 2. разред основне школе

Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 3  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

400,00 Вежбалица 3

Контролне вежбе за 3. разред основне школе

400,00 Славуј Славко 3

Радна свеска из музичке културе за 3. разред основе школе

550,00 Збирка задатака 3 Збирка задатака из математике за 3. разред основне школе

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 3ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

480,00

ISBN 978-86-6089-524-2

480,00 Ђачки забавник 1

Радна свеска за 1. разред основне школе

680,00 Математиша

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

680,00 Букварко

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

480,00

480,00

Математички тобоган 1

Математички тобоган 2

Радни листови из математике за 1. разред основне школе

Радни листови из математике за 2. разред основне школе

480,00 Ђачки забавник 2 Радна свеска за 2. разред основне школе

580,00 Абецеда природе Радна свеска за учење латинице

450,00 Математичко сазвежђе 2

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

9 788660 895242

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

480,00

Djacki zabavnik 3 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Ђачки забавник 3

Радна свеска за 3. разред основне школе

Математички тобоган 3

Радни листови из математике за 3. разред основне школе

Мој ђачки споменар 450,00

450,00

Лепо писање

Математичко

Радна свеска са сазвежђе 1 графомоторичким вежбама Радна свеска из математике за почетно писање за 1. разред основне школе

550,00

Азбука

50,00

90,00

A4

500 x 700 mm

Комплет лектире за 1. разред

Таблица множења

Абецеда

Таблица дељења

50,00

90,00

50,00

90,00

50,00

90,00

A4

500 x 700 mm

A4

500 x 700 mm

A4

500 x 700 mm

950,00 Комплет лектире за 2. разред

Интерактивна књига уз помоћ које ће ученици сачувати успомене на школске дане на једном месту

350,00

650,00 Комплет лектире за 3. разред

Водич за ђака првака 100 питања и одговора – приручник за будуће ученике првог разреда основне школе

450,00


500,00 Пчелица 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе

500,00 Пчелица 4

Радна свеска из математике за 4. разред основне школе

500,00 Природа и друштво 4

Радна свеска из природе и друштва за 4. разред основне школе

400,00

450,00

Математичарење 4 Радна свеска за додатни рад из математике за 4. разред основне школе

Бонтон за свако дете

450,00 Народна традиција

450,00 Најлепше дечје игре

450,00 Саобраћајна почетница

Милорад Ковачевић и Горан Милисављевић

Милорад Ковачевић и Горан Милисављевић

УЧИМО ШАХ

Причаоница 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 4  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

400,00 Вежбалица 4

Контролне вежбе за 4. разред основне школе

400,00 Славуј Славко 4

Радна свеска из музичке културе за 4. разред основе школе

550,00 Збирка задатака 4 Збирка задатака из математике за 4. разред основне школе

ПЧЕЛИЦА

350,00

450,00 Учимо шах

450,00 Учимо колико је сати

450,00 Упознајмо кућне љубимце

450,00 Спорт

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 4ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

480,00

ISBN 978-86-6089-525-9

9 788660 895259

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

480,00

Djacki zabavnik 4 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Ђачки забавник 4

Радна свеска за 4. разред основне школе

300,00 Велико слово

Математички тобоган 4

Радни листови из математике за 4. разред основне школе

300,00 Управни говор

Моја прва карта Србије

90,00

УСКОРО Комплет лектире за 4. разред

500 x 700 mm

300,00 Речце ли и не

300,00 Служба речи

300,00 Реченични знаци

300,00 Врсте реченица

300,00 Врсте речи 1

300,00 Врсте речи 2


500,00 Пчелица 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе

500,00 Пчелица 4

Радна свеска из математике за 4. разред основне школе

500,00 Природа и друштво 4

Радна свеска из природе и друштва за 4. разред основне школе

400,00

450,00

Математичарење 4 Радна свеска за додатни рад из математике за 4. разред основне школе

Бонтон за свако дете

450,00 Народна традиција

450,00 Најлепше дечје игре

450,00 Саобраћајна почетница

Милорад Ковачевић и Горан Милисављевић

Милорад Ковачевић и Горан Милисављевић

УЧИМО ШАХ

Причаоница 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 4  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

400,00 Вежбалица 4

Контролне вежбе за 4. разред основне школе

400,00 Славуј Славко 4

Радна свеска из музичке културе за 4. разред основе школе

550,00 Збирка задатака 4 Збирка задатака из математике за 4. разред основне школе

ПЧЕЛИЦА

350,00

450,00 Учимо шах

450,00 Учимо колико је сати

450,00 Упознајмо кућне љубимце

450,00 Спорт

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 4ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

480,00

ISBN 978-86-6089-525-9

9 788660 895259

www.pcelica.rs Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs

480,00

Djacki zabavnik 4 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Ђачки забавник 4

Радна свеска за 4. разред основне школе

300,00 Велико слово

Математички тобоган 4

Радни листови из математике за 4. разред основне школе

300,00 Управни говор

Моја прва карта Србије

90,00

УСКОРО Комплет лектире за 4. разред

500 x 700 mm

300,00 Речце ли и не

300,00 Служба речи

300,00 Реченични знаци

300,00 Врсте реченица

300,00 Врсте речи 1

300,00 Врсте речи 2

Profile for Pčelica

Katalog dodatnih nastavnih sredstava 2020  

Katalog dodatnih nastavnih sredstava 2020  

Advertisement