Page 1


500,00

500,00

450,00

Пчелица 1

Пчелица 1

Свет око нас 1

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

Радна свеска из света око нас за 1. разред основне школе

350,00

400,00

400,00

Математичарење 1

Причаоница 1

Вежбалица 1

Радна свеска за додатни рад из математике за 1. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 1. разред основне школе

Контролне вежбе за 1. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

1

за ученике првог разреда основне школе

ISBN 978-86-6089-389-7

480,00

550,00

9 788660 893897

www.pcelica.rs

480,00

Рачунаљка 1

Збирка задатака 1

Ђачки забавник 1

Радна свеска из математике за рачунање за 1. разред основне школе

Радна свеска из математике за 1. разред основне школе

Радна свеска за 1. разред основне школе

РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

680,00

480,00

ПЧЕЛИЦА ИЗДАВАШТВО ДОО ЧАЧАК Колубарска 4, 32000 Чачак, Србија Тел: 032 348 252, office@pcelica.rs www.pcelica.rs

500,00

Математички тобоган 1

Букварко

Народна традиција 1

Радни листови из математике за 1. разред основне школе

Раднa свескa из српског језика за 1. разред основне школе

Радна свеска за учење обичаја и традиције српског народа.


500,00

500,00

450,00

Пчелица 2

Пчелица 2

Свет око нас 2

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска из света око нас за 2. разред основне школе

350,00

400,00

400,00

Математичарење 2

Причаоница 2

Вежбалица 2

Радна свеска за додатни рад из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе

Контролне вежбе за 2. разред основне школе

Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ за ученике другог разреда основне школе

480,00

550,00

ISBN 978-86-6089-390-3

9 788660 893903

www.pcelica.rs

480,00

Рачунаљка 2

Збирка задатака 2

Ђачки забавник 2

Радна свеска из математике за рачунање за 2. разред основне школе

Радна свеска из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска за 2. разред основне школе

РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

480,00

580,00

ПЧЕЛИЦА ИЗДАВАШТВО ДОО ЧАЧАК Колубарска 4, 32000 Чачак, Србија Тел: 032 348 252, office@pcelica.rs www.pcelica.rs

500,00

Математички тобоган 2

Абецеда природе

Народна традиција 2

Радни листови из математике за 2. разред основне школе

Радна свеска за учење латинице

Радна свеска за учење обичаја и традиције српског народа.


500,00

500,00

450,00

Пчелица 3

Пчелица 3

Природа и друштво 3

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

Радна свеска из математике за 3. разред основне школе

Радна свеска из природе и друштва за 3. разред основне школе

350,00

400,00

400,00

Математичарење 3

Причаоница 3

Вежбалица 3

Радна свеска за додатни рад из математике за 3. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе

Контролне вежбе за 3. разред основне школе

Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 3  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 3ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

400,00

550,00

480,00

ISBN 978-86-6089-524-2

9 788660 895242

www.pcelica.rs

Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs Djacki zabavnik 3 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Славуј Славко 3

Збирка задатака 3

Ђачки забавник 3

Радна свеска из музичке културе за 3. разред основе школе

Радна свеска из математике за 3. разред основне школе

Радна свеска за 3. разред основне школе

РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

480,00

ПЧЕЛИЦА ИЗДАВАШТВО ДОО ЧАЧАК Колубарска 4, 32000 Чачак, Србија Тел: 032 348 252, office@pcelica.rs www.pcelica.rs

500,00

Математички тобоган 3

Народна традиција 3

Радни листови из математике за 3. разред основне школе

Радна свеска за учење обичаја и традиције српског народа.


500,00

500,00

450,00

Пчелица 4

Пчелица 4

Природа и друштво 4

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе

Радна свеска из математике за 4. разред основне школе

Радна свеска из природе и друштва за 4. разред основне школе

350,00

400,00

400,00

Математичарење 4

Причаоница 4

Вежбалица 4

Радна свеска за додатни рад из математике за 4. разред основне школе

Радна свеска из српског језика за 4. разред основне школе

Контролне вежбе за 4. разред основне школе

Марина Поповић и Сања Лазовић

ЂАЧКИ ЗАБАВНИК 4  мозгање  цртање  бојење  сечење  лепљење

Марина Поповић Сања Лазовић

ЂАЧКИ 4ИК ЗАБАВН мозгањ е

и разоно

да за мал

е школар

це

ти е активнос креативн вости занимљи ка енигмати квизови

400,00

550,00

480,00

ISBN 978-86-6089-525-9

9 788660 895259

www.pcelica.rs

Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА Трнавска 17, Чачак, Србија Тел: 032/348 252 • е-mail: office@pcelica.rs Djacki zabavnik 4 korice 210 × 297 mm format knjige, obrez 5mm

Славуј Славко 4

Збирка задатака 4

Ђачки забавник 4

Радна свеска из музичке културе за 4. разред основе школе

Радна свеска из математике за 4. разред основне школе

Радна свеска за 4. разред основне школе

480,00 Математички тобоган 4 Радни листови из математике за 4. разред основне школе


400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

50,00

50,00

A4

A4

90,00

90,00

500 x 700 mm

АЗБУКА

50,00 A4

500 x 700 mm

АБЕЦЕДА

ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА

90,00

50,00 A4

500 x 700 mm

МОЈА ПРВА КАРТА СРБИЈE

ТАБЛИЦА ДЕЉЕЊА

500 x 700 mm

90,00

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА

90,00 500 x 700 mm

50,00 A4

90,00 500 x 700 mm

Katalog dodatnih nastavnih sredstava, 2017.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you