Page 1

Elzendaal Info 2016 | 2017

2

1

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

December 2016


Van de redactie Nog maar enkele weken scheiden ons van een nieuw kalenderjaar. Een moment waarop we terug- en vooruitkijken. Wat kunnen we van ons recente verleden leren voor onze nabije toekomst. In een artikel over de schoolleiderstop zien we dat principe terug. Een aantal PCBO directeuren bezocht de dag en werd aan het denken gezet. De gesprekken die zij op de top voerden en de toespraken van leidinggevenden uit het bedrijfsleven heeft hen aan het denken gezet over wat anders kan. In de categorie ‘we vieren onze successen’, aandacht voor Anneloes Berends, leraar bij SO A.J. Schreuderschool. Anneloes werd recent gekozen tot Rotterdamse leraar van het jaar in de categorie Speciaal Onderwijs. Een eer, die deuren voor haar opent en haar supertrots maakt. Over succes gesproken. Lees vooral ook het verhaal van Marco Stinis, ‘onze’ huisschilder. Het is een jongensboek in het klein: van peddelen met je vrienden tot meedoen aan een WK in een Duizend-en-een-nacht sprookje. Verder natuurlijk onze vaste rubrieken en nieuws over de Jumbo spaaractie. Het leverde PCBO scholen duizenden euro’s op die aan speelmaterialen besteed mogen worden. Onze felicitaties! Veel leesplezier en alvast een fijne kerstvakantie. De Elzendaal Info wordt samengesteld door Ronald Buitelaar en Elise Huizer. De volgende Elzendaal Info kunt u in februari verwachten. Reacties en suggesties zijn welkom op ons redactieadres. De deadline voor het inleveren van uw bijdrages is 27 januari.

2

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Gespot Wat ons de afgelopen tijd opviel

De Zalmplaatschool:

3

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

3


Da Costa School:

4

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Het Waterschip:

5

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

5


De Akker

6

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


7

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

7


8

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Prinses Margrietschool:

9

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

9


Prinses Margriet:

10

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Oranjeschool:

11

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

11


Johan Bogermanschool:

De Nieuwe Haven:

12

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


PCBO’ers maken theater

Meedoen kan nog. Meld je nu aan!

21 november was een informatieavond over Wat Je Zegt Ben Je Zelf (WJZBJZ), een theatervoorstelling voor en door medewerkers van PCBO (scholen). Voor wie de avond miste, zet initiatiefnemer en directeur van de Bogermanschool, Gerrit Barendrecht, nog even alles op een rij:

Cabaretesk ‘Wat Je Zegt Ben Je Zelf (WJZBJZ) is een productie door medewerkers voor medewerkers van PCBO(scholen). Het is een cabaretesk geheel van sketches, liedjes, teksten, muziek. Er wordt zo professioneel mogelijk gewerkt met o.a. een regisseur en een zangcoach.’

Enthousiast ‘Maandag 21 november waren 8 personen van 4 scholen en 1 medewerker van kantoor aanwezig, maar eigenlijk wil ik graag enkele mensen meer in de groep. Ook zou het leuk zijn als er meer scholen zouden zijn vertegenwoordigd. De aanwezigen tijdens de informatieavond waren enthousiast over de geschetste contouren en invulling van het programma.’

Creatief ‘We hebben met elkaar afgesproken dat de groep uiterlijk voor de kerstvakantie definitief wordt. Met andere woorden, wil je alsnog meedoen aan een creatief proces met een product op het podium van een mooi theater, dan kun je niet lang meer wachten met aanmelden! Wat je vooral moet willen inzetten is tijd, inzet en passie. De rest komt vanzelf. Oefenavonden worden afwisselend dinsdag en/of woensdagavond en enkele zaterdagen.’

Planning komende maanden: -Vaststellen medewerkersgroep -1e bijeenkomst -Tweewekelijks repeteren -Wekelijks repeteren -Extra repetities -Zomer 2017

- Half december 2016 - Begin januari 2017 - Periode januari t/m maart 2017; minimaal 5x - Periode april t/m mei 2017; minimaal 10x - Houd rekening met enkele zaterdagen - Laatste week zomervakantie+aansluitend 4 weken; 5x.

Zin gekregen? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan via: g.barendrecht@bogermanschool.nl

13

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

13


Column Kees Terdu

De klas van juf Kiet

14

Dit weekend heb ik de film ”de kinderen van juf Kiet” gezien. Een jaar lang is in de instroomklas van juf Kiet gefilmd. Kinderen uit Syrië, Macedonië en andere landen worden door deze juf geduldig in het ritme van het schoolse leren in Nederland gebracht. Een situatie die velen van ons kennen. Natuurlijk in de schakelklassen en soms in onze “gewone” groepen komen kinderen direct uit andere landen en worden bij elkaar gebracht om hier “Op Zuid” de taal en samenleven te leren. De film brengt de kinderen prachtig in beeld: op ooghoogte kijken we mee met de dagelijkse beslommeringen, hun onderonsjes, ruzies, grapjes en de onderlinge verbondenheid. We herkennen Haya; ze probeert met bravoure zich een plekje in de groep te veroveren. Leanne dreigt daarvan het slachtoffer te worden. Jorj is o zo stoer en soms ook heel klein. De kinderen zijn veerkrachtig en kwetsbaar. Trots met een tafeldiploma en verdrietig als er verteld wordt over de angsten van de bommen in Syrië en heel kwetsbaar als de kinderen tijdens een drama les wegkijken van hun eigen spiegelbeeld. De kinderen hunkeren naar complimenten en vertrouwen. Dat vertrouwen krijgen deze kinderen volop van juf Kiet. Complimenten voor haar en zeker ook voor haar dappere klas. De film is zeer de moeite waard om te gaan zien, we zullen veel situaties herkennen, we kunnen meekijken met wat er in de hoofden van de kinderen omgaat. Deze film vind ik symbolisch voor het werken “Op Zuid” en waarom we hier voor al de dappere kinderen in onze scholen willen werken: vertrouwen geven en hoop voor de toekomst.

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Geanimeerde Engelse les bij Elout van Soeterwoude

Granny Gold zoekt naar Miss Gold ‘Sinds dit schooljaar werkt Miss Gold op de Elout van Soeterwoudeschool. Elke week krijgen alle kinderen Engelse les van haar. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober waren alle opa’s en oma’s uitgenodigd om een gezelschapsspelletje te komen spelen. Ook Miss Gold had haar oma uitgenodigd. En ja hoor. Die was er! Maar waar was Miss

15

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

Gold? Helaas was Miss Gold er zelf niet, waardoor het potje memory niet door leek te gaan. Gelukkig wilde een oma van een leerling samen met Granny Gold een memory spelen, zodat het toch nog gezellig werd. Gelukkig keerde Miss Gold de vrijdag erop weer terug, zodat we weer allemaal Engelse les kunnen krijgen. En Granny Gold, misschien tot ziens!’

15


GMR nieuws (november 2016):

Het periodiek nieuwsbericht van de GMR. De laatste vergadering was in oktober 2016, hierbij zijn de volgende punten besproken:

‘Jaarverslag PCBO’ Het jaarverslag gaat door middel van thema’s in op wat PCBO het afgelopen jaar gedaan heeft. Het College van Bestuur wil graag van de GMR leden weten welke thema’s behouden moeten blijven en welke nieuwe thema’s er aan de orde moeten komen. De GMR leden geven aan dat het menselijke aspect en de artikelen over leraren, scholen en kinderen naast de cijfers behouden moeten blijven. Verder wordt aangegeven dat onderwerpen als Kinderen Centraal, SIB en het profileren van christelijk geïnspireerd onderwijs en ouderbetrokkenheid erin moet blijven. Als nieuwe onderwerpen worden genoemd de verhouding tussen cognitieve vakken en andere vakken zoals kunst, cultuur en sport, 21e eeuwse vaardigheden en duurzaamheid.

16

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

‘Het strategisch beleidsplan’ Het strategisch beleidsplan zal veranderd worden in een strategische visie. Er zullen alleen visie uitspraken voor de lange termijn met jaaragenda’s komen. De schooldirecteuren zullen aan hun team en aan de MR vragen welke dromen zij hebben als leerkracht/ouder en welke droom zij hebben voor de school. Daarna zal er een avond voor de MR met het bestuur georganiseerd worden. ‘(G)MR cursus’ Ook dit schooljaar zal er weer een (G)MR cursus worden gehouden voor MR leden. De organisatie ervan is in volle gang. Zodra er meer informatie is kunnen belangstellenden zich inschrijven.


Oproep aanmelding nieuwe GMR leden! * De GMR zou het zeer op prijs stellen als zich nieuwe (ouder)leden zouden aanmelden. De GMR is een belangrijk inspraakorgaan en biedt de mogelijkheid om mee te praten en mee te denken over actuele onderwijsonderwerpen. Aarzel niet langer en meld je vandaag nog aan! Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Gretta Kamm via g.kamm@soeterwoude.nl

GMR - vergader ingen 2016-2017: De GMR komt dit scho ol jaar nog 3 keer bij el kaar en we l op de vo lgende data: - dinsdag 13 december 2016 - dinsdag 28 maart 2017 - dinsdag 20 juni 2017

17

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

17


Ouderbetrokkenheid versterken met hulp van de OpvoedParty In september en oktober volgden PCBO medewerkers ouderbetrokkenheid een training om een OpvoedParty te kunnen geven in de school waar ze werken. Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur, waar een klein gezelschap onder deskundige leiding met elkaar discussieert over één of meerdere opvoedingsthema’s of -dilemma’s. Zoals de ontwikkeling, het opgroeien & opvoeden maar ook het onderwijzen van kinderen. Jacqueline Blaak, beleidsondersteuner ouderbetrokkenheid bij PCBO, doet verslag. ‘Hoe realiseert de school een optimaal educatief partnerschap met ouders?’ Dat is de vraag die centraal stond in de trainingen voor de OpvoedParty. In de trainingen kwamen vragen aan bod als: • Wat te doen met ouders die nog niet toe zijn aan maatschappelijk werk of een CJG, maar waaraan je wel merkt dat ze opvoeden als een zware taak zien? • Hoe verleid je ouders, die je normaal gesproken niet op school ziet, om toch naar de ouderkamer of een ouderavond te komen? • Hoe brengen we zorgouders in contact met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk? • Hoe kan ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning versterkt worden, zonder ouders te betuttelen of hen terecht te wijzen of van ongevraagd advies te voorzien? • Hoe maken we ouders ‘sterker’? • Hoe zorgen we dat ouders hun vragen kunnen stellen over alledaagse opvoedingsdilemma’s die van belang zijn voor het leerproces van de kinderen? Zoals hoe zij hun kind met huiswerk kunnen helpen of begeleiden bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

18

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


De OpvoedParty geeft op deze vragen passende antwoorden. Met hulp van onder meer verschillende OpvoedParty materialen leren medewerkers ouderbetrokkenheid gesprekken op gang te helpen. Ook leerkrachten en intern begeleiders kunnen onderwerpen inbrengen waarover gesproken kan worden. Na de training zijn de medewerkers ouderbetrokkenheid in staat om het gesprek in goede banen te leiden en de veiligheid aan tafel te bewaken. Ambassadeurs krijgen een speciale vermelding op de website van de OpvoedParty, zodat ouders hen kunnen vinden op hun eigen school of een school in de buurt.

n a v n le a h e b t e h t e m d r e e it c i l e f e G t e h t e m s e c c u s n het cert if icaat e ’ ! s ’ y t r a P d e o v geven van O p www.opvoedparty.nl

19


Anneloes Berends is Rotterdamse leraar Speciaal Onderwijs van het jaar 2016 Anneloes Berends is leerkracht bij de AJ Schreuderschool SO. Op dinsdag 4 oktober werd zij verkozen tot Rotterdamse leraar van het jaar in de categorie Speciaal Onderwijs: ‘Spannend, maar ook reuzeleuk.’ Elzendaal Info sprak met haar. ‘Anneloes Berends is een lerares pur sang. Bevlogen, kampioen in differentiëren, innovatief en nieuwsgierig. Zij is een teamplayer, gericht op ouders en samenwerking met externe specialisten.’ Dat is hoe de jury Anneloes kenschetst bij de bekendmaking van de Rotterdamse leraren van 2016. De verkiezing is een jaarlijks terugkerend festijn dat georganiseerd wordt om Rotterdamse leraren te laten weten dat zij worden gewaardeerd.

20

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Voordracht

Felicitaties

Dat Anneloes dit jaar kans maakt op de titel wordt haar duidelijk als ze een mailtje van de organisatie krijgt waaruit blijkt dat zij is voorgedragen. Ze is verrast, denkt in eerste instantie aan een collega, om niet veel later tot de ontdekking te komen dat ouders haar voorgedragen hebben. Een voordracht die ze op dat moment kan afwijzen of aanvaarden.

Is haar uitverkiezing al een feest, de daaropvolgende felicitaties en uitnodigingen om her en der te verschijnen maken het voor Anneloes extra speciaal: ‘Ik ontving een brief van de gemeente, persoonlijke felicitaties en bloemen van het bestuur, een uitnodiging om met de Raad van Toezicht te spreken en een aanbod van de CED-Groep om een studiemiddag bij te wonen. Geweldig om mee te maken. Ik ben er superblij mee.’

Facebook Aangemoedigd door collega’s besluit ze de nominatie te aanvaarden. Met elkaar wordt via Facebook en andere kanalen actie gevoerd om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Opnieuw komt ze een ronde verder. Dit keer volgt een gesprek met de jury. ‘Een plezierig gesprek’, aldus Anneloes, ‘ontspannen en met drie mensen uit het werkveld die wisten waar ze het over hadden.’ Zo krijgt Anneloes de kans haar digitale heenen-weer schriftje op de tablet te laten zien en toe te lichten.

Voor interview Rotterdams Onderwijs Magazine klik hier

Winnaar Het gesprek overtuigt de jury en Anneloes bereikt de eindronde. Een enerverende gebeurtenis die ze als in een roes meemaakt: ‘Toen de winnaar in mijn categorie bekend gemaakt was, moest ik aan mijn vriend vragen of het werkelijk mijn naam was die genoemd werd.’ Wat het voor Anneloes heel speciaal maakt is de aanwezigheid van een van haar leerlingen en een ouder.

21

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

21


Schoolleiders PCBO bezoeken Nationale schoolleiderstop Zaterdag 8 oktober was de eerste Nationale Schoolleiders Top Primair Onderwijs in Utrecht. De top is een initiatief van het ministerie van OCW en heeft kennisdeling en inspiratie als doelen. De top werd vanuit PCBO bezocht door Jan (Middelpunt) en Janneke (Zalmplaat) Oudshoorn, Marit Zandbergen en Theo Bosgieter (De Sleutel), Leo Regoord (Prins Willem Alexander) en Victor van Toer (Het Open Venster). Elzendaal Info peilde enkele meningen.

Victor van Toer: ‘Hoewel ik in eerste instantie het gevoel had dat ik op een VVD congres aanwezig was gaf de aanwezigheid van premier Rutte én staatssecretaris Sander Dekker ook wel aan hoe belangrijk zij deze bijeenkomst vinden. Het betoog van Daniël Ropers van Bol.com sprak mij bijzonder aan. Hij benadrukte dat vernieuwen betekent dat er fouten gemaakt

22

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

mogen worden. Ook vond ik het prettig om in het panelgesprek met een vertegenwoordiger van de HEMA te kunnen spreken. Zij stelde kritische vragen en vertelde over de reorganisatie bij de HEMA. Een gesprek dat mij aan het denken zette over de vraag waar ik als schoolleider invloed op kan uitoefenen. Ik constateer dat die invloed beperkt is omdat ik aan handen en voeten gebonden ben aan de


middelen die ik tot mijn beschikking heb. Wat mij in de contacten met collega’s van elders het meest opviel was het verschil tussen het werken op Zuid en scholen elders in het land. De mededeling dat er vervangingsgeld beschikbaar komt voor schoolleiders die een studie willen volgen spreekt me bijzonder aan.’

Leo Regoord: ‘Ik vond het bijzonder leuk om collega’s uit het hele land te ontmoeten, verbinding met het bedrijfsleven te maken en Daniël Ropers te horen spreken. Zijn opmerking dat het bedrijf geen druk op de resultaten legt om het proces niet te frustreren sprak mij bijzonder aan. Daar kunnen we in het onderwijs nog iets van leren. Wat mij verder opviel is dat we het in Rotterdam nog niet zo slecht doen. Ik merkte in gesprekken dat wij leading zijn voor wat betreft onze manier van lesgeven, de wijze waarop passend onderwijs is geregeld, het gebruik van groepsplannen en de wijze waarop wij omgaan met de multiculturele samenleving. Wel denk ik dat we die voorsprong meer helder moeten maken.

We zijn als Rotterdammers misschien wel eens te bescheiden. Waar elders nog over nagedacht wordt, is hier al dagelijkse praktijk. Ik denk dat we veel meer van onszelf moeten laten zien aan de buitenwereld.’

Marit Zandbergen: ‘Ik ben het ermee eens dat onze onderwijsopdracht in Rotterdam-Zuid groot is, maar de schoolleiderstop heeft mij wel aan het denken gezet. Zo is mij helder geworden dat we ons hier ook wel eens iets teveel gek laten maken. Het lijkt af en toe of alle samenlevingsproblemen op school moeten worden opgelost. Ik denk daarom dat het tijd is dat we onze prioriteiten niet langer door buitenstaanders vast moeten laten stellen maar er als schoolteam mee aan de slag moeten. Een idee waar ik nu over aan het nadenken ben. Ik zie leraren als drijvende krachten en ouders als hun natuurlijke bondgenoten. Het is aan mij als schoolleider om in te spelen op hun wensen en verwachtingen.’

Meer weten? www.nationaleschoolleiderstop.nl

Terugblik: issuu.com/magazineonthespot/docs/ magazine_on_the_spot_def

23

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

23


Engelse middag bij de Parel

‘Red, yellow, green, blue and pink are colours’ PCB De Parel is één van de weinige basisscholen in Rotterdam die in de groepen 1 t/m 8 Engelse les verzorgt. De school werkt met een methode die GROOVE ME heet en interactief met kinderen de Engelse taal oefent. Dit gebeurt in thema’s en met onder meer liedjes, verhaaltjes, gesprekjes, zoekplaatjes, puzzelopdrachten.

24

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Om dit stukje ‘speciaal’ onderwijs bekendheid te geven organiseerde PCB De Parel begin november een ‘Engelse middag’. Ouders en belangstellenden waren welkom om te komen ‘beleven’ wat de school doet tijdens de Engelse lessen. En wat was het gezellig! De hele middag stond in het teken van Engelse activiteiten als: links lopen in de school, mooie hoeden en petten dragen, een high-tea,

een quiz met Engelse wetenswaardigheden, typische Engelse gewoontes en gerechten en nog veel meer. Daarnaast maakte groep 5 - 8 kennis met ‘rugby’, een typisch Engelse sport. Het was geweldig dat er zoveel belangstelling was en dat er zoveel lekkers meegenomen werd voor de High-Tea. Zonder de inzet van de ouders was het feest niet compleet geweest. De kinderen hebben in ieder geval genoten!

25


spaaractie levert PCBO scholen extra geld op De spaaractie van Jumbo supermarkten waarover wij in de vorige Elzendaal Info berichtten is een groot succes geworden voor PCBO scholen. Zo haalde spaarkoploper Het Open Venster maar liefst zo’n 5000 euro op en wist de Zalmplaatschool ruim 4000 euro bij elkaar te harken. Elzendaal Info feliciteert hen en de andere sparende scholen met hun extra budget voor speelmaterialen.

26

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2


Heugelijke Berichten De redactie van Elzendaal Info wenst alle ouders gelukkige jaren met hun pasgeborenen. Er zijn ditmaal geen jubilarissen te melden.

Geboortes

Op 29 augustus 2016 is Lauren geboren, dochter van Bart Bom en Mirjam Fase, lerares op “De Koppeling”.

Op 3 september 2016 is Ryan geboren, zoon van Dejan en Sandy Glumac, lerares op het “Westpunt”.

Op 9 september 2016 is Pelle geboren, zoon van Thommie en Sanne Ebbers, lerares op de “Vreewijkschool”.

Op 10 september 2016 is Lise geboren, dochter van Oscar Smits en Josje Stoffels, lerares op de “Wilhelminaschool”.

27


Op 15 september 2016 is Jesse geboren, zoon van Menno en Janina Lodder, lerares op “De Hoeksteen”.

Op 27 oktober 2016 is Isa geboren, dochter van Sven en Iris Buitendijk, lerares op de “Steven Stemerdingschool”.

28

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

Op 18 september 2016 is Tyara-Jane geboren, dochter van Brian en Ramona Kik, lerares op “De Wissel”.


Huisschilder PCBO neemt deel aan WK raften

Grote kans dat u Marco Stinis (41) al eens in of rond een van de PCBO scholen of kantoren gezien hebt. Het familiebedrijf waar hij de scepter zwaait is namelijk al ruim honderd jaar huisschilder van stichting PCBO. Wat u wellicht niet weet is dat Marco zeer recent voor Nederland meedeed aan het WK raften in de Verenigde Arabische Emiraten. Een verhaal dat leest als een jongensboek. Marco vertelt:

‘Ik ben altijd al een sportliefhebber geweest en houd me met verschillende vriendengroepen al zo’n vijfentwintig jaar bezig met kajakken. Omdat de mogelijkheden daarvoor in Nederland niet groot zijn maken we elk jaar enkele reizen naar plekken waar dat wel kan: de Alpen, Noorwegen, Zwitserland, etc. ‘Je kunt je voorstellen hoe blij we waren toen in 2006 in Zoetermeer een kunst wildwaterbaan geopend werd. Voortaan konden we een keer per week in eigen land trainen op een baan die een exacte kopie was van de Olympische baan in Peking.’

29

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

Kunstbaan ‘Dat de baan anderhalf jaar geleden failliet ging was dan ook een forse teleurstelling. Een lichtpuntje was de eenmalige openstelling voor het Nederlands Kampioenschap raften. Er was toestemming van de curator om de baan voor een dag te openen en wij zagen een mogelijkheid om een dag lang gebruik te kunnen maken van de voorziening. Het plan was om ons als The Eddies in te schrijven als raftteam zodat we in de pauzes konden kajakken.’

29


Masters

Fantastisch

‘Dat deel van het plan ging echter de mist in. Om kosten te besparen werd de baan namelijk in de pauzes stilgelegd. Wel bleek de wedstrijdleiding gecharmeerd van ons optreden en kregen we een uitnodiging om mee te gaan naar het WK Raften in de Verenigde Arabische Emiraten. We zouden dan in de masters, zeg maar een veteranenklasse, kunnen uitkomen. Nadat we de master klasse bij het NK wonnen – overigens omdat we het enige team waren – en met onze gezinnen het prijzengeld van 125 euro bij de plaatselijke McDonalds hadden opgesmikkeld, besloten we eens goed na te denken of we hier een vervolg aan wilden geven.’

‘Eind oktober zijn we naar de VAE gereisd en hebben daar een geweldige tijd gehad. Een openingsplechtigheid zoals je op televisie ziet, media aandacht, sjeiks, galadiners. Het was fantastisch allemaal. En toen bleek dat we onze doelstelling ook nog haalde omdat we als een na laatste eindigden besloten we dat dit een vervolg moet krijgen. We zijn ervan overtuigd dat er met een betere voorbereiding meer voor ons in zit. En daar gaan we de komende tijd dan ook hard aan werken.’

WK Raften ‘Zoals bij zoveel kleine sporten moest het merendeel zelf bekostigd worden, de reis, het verblijf, etc. Toch hadden we er weinig tijd voor nodig om te beslissen dat we wilden gaan. Je krijgt niet elke dag de kans om naar de Verenigde Arabische Emiraten te gaan en een wereldkampioenschap met zeventig deelnemende landen mee te maken. We beseften dat we nauwelijks ervaring hadden en zeer beperkte mogelijkheden om te trainen, maar het uitgangspunt was dat we niet laatste wilden worden.’

30

Elzendaal Info 2016 - 2017 | Nr.: 2

Herkomst van de naam: Raftteam The Eddies is vernoemd naar een Eddy – term uit het kajakken – Zie voor uitleg hier en naar Eddy the Eagle, de legendarische Britse schansspringer, die zonder veel ervaring meedeed aan de Olympische Winterspelen in 1988. Voor beelden zie hier. Voor meer informatie over en beelden van het WK Raften klik hier of hier Facebookpagina van Raftteam The Eddie


Agenda PCBO bijeenkomsten De maandelijkse agenda van PCBO bijeenkomsten. Wilt u melding maken van een voor andere PCBO’ers relevante bijeenkomst geeft u deze dan door aan: E.Huizer@pcbordam.nl

De data voor de komende maanden: 8 december 2016

Forum

13 december 2016

GMR

15 december 2016

Raad van Toezicht

10 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie PCBO

26 januari 2017

Extra Forum

7 februari 2017

Agendacie Forum

7 februari 2017

Raad van Toezicht

23 februari 2017

Forum

31


Elzendaal nr 2 2016 2017  
Elzendaal nr 2 2016 2017  
Advertisement