Page 1

Skriv 10 situationer, hvor følelsen_______________ har været repræsenteret 1

6

2

7

3

8

4

9

5

12 Rangorden de 10 situationer efter intensiteten, og skriv dem her:

Skalering

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hvad kan du gøre, når følelsen har dette niveau?


Konstruktiv forandring Konstruktionen: Det, han eller hun ”ER”

Handlinger bag: Det, han eller hun GØR

Udvikling: Det, han eller hun skal LÆRE

Tiltag: Hvad kan du som professionel gøre for at sikre en udvikling?

Her beskrives det, man som professionel siger eller kommer til at tænke om personen

Her beskrives de handlinger, som personen udfører, og som giver de tanker, man har som professionel

Her beskrives, hvad personen skal støttes til at lære, for at kunne handle anderledes

Her beskrives konkrete tiltag, som kan sættes i værk for at ændre og udvikle


Perspektivskema

Perspektiv Person 1

Perspektiv Person 2

Situation

Tanke

Følelse/krop

Handling

Beskriv det øjeblik, det handler om

Hvad var tanken i det øjeblik?

Hvad følte du? Hvad gjorde du Hvad mærkede så, eller hvad du i kroppen? tænkte du så?


Hamsterhjulet Intervention

Intervention

Intervention Tanke

Handling

Følelse

Krop

Intervention


Hinandens 책rsag


Relationscirklen Indenfor Den solide og udviklende relation PĂĽ vej Den bĂŚredygtige relation Udenfor Den endnu ikke etablerede relation eller negativt udfordrende relation


Relationsskema Navn

Indenfor

P책 vej

Udenfor


Mål- og ønskeskema Jeg ønsker

Det kan ses ved/succesen er


Nu-spejlet og ønske-spejlet Nu-spejlet

Ønske-spejlet

Forandring

Målbare mål: ______________


Det vil jeg gerne n책 i dag Min tidsramme: kl________. til kl._________ Opgaver

Tidsforbrug Vigtighed


For og imod-undersøgelse

Fordele Forandringen

Situationen nu

Ulemper


Jeg så eller hørte: Jeg tænkte: Hvad taler for, at tanken er rigtig?

Hvad taler imod, at tanken er rigtig?

Tanketjek Hvad tænker du om det nu – var tanken i overensstemmelse med virkeligheden?

Krap skemaer søjle 2 metoder og redskaber  

KRAP er udviklet af psykologcentret