Page 1

KRAP

At gøre en positiv forskel med KRAP Velkommen

1


KRAP

KRAP

Dagens indhold:    

KRAP

  

Hvem er vi? Deltagere og undervisere Hvilke forventninger har vi? Kursets indhold – program og emner Hvad er KRAP? – overblik og stillads Grundlaget i KRAP – anerkendelse, validering og ressourcefokus Øvelser i anerkendelse og ressourcefokus Afrunding og hjemmeopgave PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Gensidig præsentation:

KRAP

Første gruppeopgave: Hver deltager i gruppen beskriver èn af sine ressourcer. Svarer f.eks. på spørgsmålet : Hvad bidrager du med på dit arbejde, som gør en positiv forskel? Derefter præsenterer grupperne sig for hinanden

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Forventninger til KRAP-kurset 

KRAP

 

Diskuter i gruppen, hvad I forventer af kurset. Beskriv f.eks. hvad I håber/forventer, at KRAP kan bidrage med i det daglige arbejde. Beskriv måske også, hvad I håber/forventer af jer selv og af de øvrige kursister Hvad glæder I jer til?

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Program for de syv kursusdage

KRAP

Kompetenceudvikling for KROGEN VARDE i KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende pĂŚdagogik For medarbejdere ansat pĂĽ forskellige afdelinger af KROGEN i Varde

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

Kloge hænder…kloge hoveder

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

R K F R PM

ANERKENDELSE og validering

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

Anerkendelse og validering

PsykologCentret Viborg


9

KRAP

KRAP

KRAP

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

10

”Nu tager han min lagkage”

Vrede

Jeg tager lagkagen og styrter ind på mit værelse

KRAP

Jeg sidder og kigger på lagkagen, da Kristian kommer gående

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

8

Visuelt 4-kolonneskema

KRAP

Situation ___________ ___________ ___________ ___________

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Anerkendelse

KRAP

Berit Bae (1999) definerer anerkendelse som ”det at være åben, at kunne lytte til og gå ind i den andens oplevelsesverden for et øjeblik, idet ”an” som forstavelse viser hen til det at stå hos eller være med.”

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

1

Søjlemodellen

KRAP

Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Registreri Analyse, forståelse Ændring og ng og og sammenhæng udvikling afdæknin g

Overordnet mål:

Anerkendelse

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

Anerkendelse: 

”Når man oplever at blive lyttet til, så hører man sig selv” (Lis Møller: Anerkendelse i praksis 2008)

”Vi har brug for andres øjne til at forme og holde sammen på os selv” (Stern: Det nuværende øjeblik, 2004)

- ”Jeg

bliver Mig sammen med Dig”

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Øvelse  

KRAP

  

Tag udgangspunkt i en konkret situation hvor du bliver udfordret af en bruger/beboer/elev Med fokus på anerkendelse, skal du skrive tre helt konkrete udsagn ned, som du vil kunne sige til ham/ hende som er anerkendende: 1… 2… 3… Fortæl din sidemand hvad du har skrevet og modtag sparring på det

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

    

Anerkendelse Er grundlaget for etablering af selvværd Er fundamentet under alle former for social væren Kan ikke gives som tilskyndelse Er ikke beregnende Er identitetsskabende Tager udgangspunkt i den menneskelige væren Bekræfter mennesket blot i kraft af dets eksistens

KRAP

  

Anerkendelse versus Ros

  

  

Ros Er grundlaget for etablering af selvtillid Kan bruges som et pædagogisk redskab – tilskynder handlinger som den rosende ønsker Handler om bedømmelse/værdisætning Tager udgangspunkt i de menneskelige handlinger Bekræfter menneskest kompetencer og færdigheder

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Anne-Lise Løvlie Schibbye Anerkendelse handler om ligeværd

Ligeværd betyder, at begge parter i en relation har lige ret til deres oplevelse og perspektiv: ”Enhver har autoritet i forhold til egen oplevelse”.

KRAP

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Anerkendelse i KRAP omfatter:  

KRAP

 

At blive set - som man er - af et andet menneske At blive taget alvorligt som menneske og ikke blive tillagt intentioner, man ikke har At blive mødt som værende ligeværdig At opleve at være OK - blot som man er

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Livskvalitet

Det personlige hus

KRAP

Faglig- og forandringskompetence

19

Social kompetence Selvfølelse

Anerkendelse PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

Hvor vigtigt er det for os, at blive mødt med anerkendelse? ”Dybt inde i os alle råber en lille stemme: Find mig, accepter mig, hold af mig, tag mig med ind i fællesskabet” Øiestad, 2004 PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Grænser hvad er det?   

KRAP

Udtryk for hvad du vil have/( ikke have) Udtryk for hvad du vil være med til/( ikke med til) Udtryk for hvad du kan lide/(ikke kan lide) Udtryk for hvad du tror er godt/( skidt)

Vi lægger skinner ud !

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

I må ikke tænke på …

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

Hvad vil du se‌

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

At fokusere

KRAP

 At

opdage sit fokus  At vælge sit fokus  At italesætte sit fokus  At skifte fokus  At diskutere og reflektere sit fokus  At… PsykologCentret Viborg


KRAP

Et menneske kan kun flytte sig derfra, hvor det står… Derfor må vi møde ham/hende der…

25


5

Ressourceblomsten

KRAP

KRAP

KRAP

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

En ressourceblomst… Udvælg en bruger/beboer/elev Lav brainstorm på vedkommendes ressourcer Udvælg de fem ressourcer, som I vurderer, er de mest betydningsfulde for denne beboer Giv et konkret praksis-eksempel på hver af de fem ressourcer, hvor det fremgår, hvordan ressourcen er en styrke for vedkommende

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

I stedet for at tale om problemer, så giver det mening at tale om færdigheder som endnu ikke er lært…….

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Det er halv tomt

KRAP

Det er halv fyldt

Der er ressourcer og der er plads til udvikling

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Antagelser i - KRAP    

KRAP

Anerkendelse er fundamentet for al udvikling Ethvert menneske har ressourcer og det giver mening at tage udgangspunkt i ”det der lykkes” Det er vigtigt at værdsætte forskelligheder Personalets udspil (relationen) har stor betydning for kvaliteten af den fremtidige udvikling Den måde vi tænker på, i talesætter vi - og vi handler derefter Tanker og følelser giver handlingens kompasretning PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

KRAP

Øvelse: 

Overvej hvordan I kan anvende ressourceblomsten i det videre arbejde for denne borger?

Find frem til/diskuter forskellige måder at anvende ressourceblomsten på

PsykologCentret Viborg


KRAP

KRAP

Hjemmearbejde: 

KRAP

Anvend/udfyld ressourceblomsten på en borger/bruger/elev Find konkrete forslag til, hvordan det anerkendende og recourcefokuserede blik kan anvendes i netop denne relation Diskuter, hvorvidt den anerkendende tilgang og et ressourcefokuseret blik medfører konkrete ændringer i dine/jeres handlinger PsykologCentret Viborg

2013 11 12 sep Aase Holmgaard  
Advertisement