Page 6

POGODNOSTI

OBRO»NA OTPLATA DO 10 RATA BEZ KAMATA + MINIMALNO 3% POPUSTA ZA PODUZETNI»KI PAKET OSIGURANJA “MALA PRIVREDA” + U©TEDA OD 10% KOJU OSTVARUJETE ZA VI©EGODI©NJE OSIGURANJE

www.crosig.hr

Croatia osiguranje Svatko tko pripada poslovnom svijetu zna koliko je u njemu važno biti osiguran. A svatko tko želi biti osiguran bez ikakvih kompromisa uËinit Êe to kod hrvatskog osiguravatelja s najdužom tradicijom - Croatia osiguranja. Odaberite jedinstvenu policu koja ukljuËuje sve vrste osiguranja koje su Vam potrebne da bi zaštitili svoj obrt, imovinu i djelatnike. UËinite svoj život sigurnijim, a svakodnevicu opuštenijom, kako Vama, tako i Vašim najmilijima.

croatiafon 0800 80 10

6

Program uštede obrtnik 12.2010  

Katalog posebnih ponuda za korisnike American Express kartice za obrtnike. Izdanje: prosinac 2010. godine