Page 1

ISSN 2081-4704

BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA INFORMATOR Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

www.bytom.pbw.katowice.pl

TEMAT NUMERU

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna już od 1952 roku służy bytomskiemu środowisku oświatowemu, wspiera kształcenie i doskonalenie zawodowe mieszkańców Bytomia i miast sąsiednich. Biblioteka od 2004 r. jest w pełni skomputeryzowaną placówką, która oferuje swe zbiory i usługi nauczycielom i innym pracownikom oświaty, studentom, osobom prowadzącym wszelką działalność edukacyjną, wychowawczą bądź opiekuńczą, katechetom, pracownikom sądu, policji, opieki społecznej, a także osobom dokształcającym się oraz uczniom klas maturalnych. GODZINY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW poniedziałek 800 – 1700 wtorek

800 – 1700

środa

800 – 1700

czwartek

800 – 1500

piątek

800 – 1700

sobota (druga w miesiącu)

900 – 1400

W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI DOSTĘPNY JEST

KATALOG ONLINE pod adresem: www.bytom.pbw.katowice.pl

W katalogu elektronicznym Filii PBW w Bytomiu znajdują się opisy bibliograficzne wszystkich książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych zgromadzonych w bibliotece oraz opisy artykułów z prenumerowanych czasopism (od roku 2003).

Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Chorzowska 22, 41-902 Bytom tel.: 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl Zespół redakcyjny: Bożena Zwierzyńska (red. nacz.), Anita Góral, Joanna Ambroży


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

3

SPIS TREŚCI ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI ........................................................................ 4 WYCHOWANIE DO WARTOŚCI ZESTAWIENIE TEMATYCZNE W WYBORZE NA PODSTAWIE ZBIORÓW PBW W KATOWICACH FILII W BYTOMIU ..................................................... 6 UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA, ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MATERIAŁY BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE .............................................. 17

ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY MATERIAŁY BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE .............................................. 19 Z NASZYCH ZBIORÓW .................................................................................. 21 NARODOWE CZYTANIE QUO VADIS HENRYKA SIENKIEWICZA W FILII PBW W BYTOMIU .......................................................................... 25 TRZY SPOTKANIA Z HERKULESEM POIROT KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM .................................. 28

Fot. BZ

OFERTA DYDAKTYCZNA FILII PBW W BYTOMIU ...................................... 29


4

źródło: pexels.com

Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

Zaproszenie do biblioteki Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności, patrzcie go! [...] słowem: prawie nikt, ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt poza niemądrym mięsem, patrzcie go! [...] Istny człowiek. z wiersza Sto pociech Wisławy Szymborskiej

To zwrot ku wartościom czyni człowieka człowiekiem. Wychowanie do wartości to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. W bieżącym numerze Informatora, wraz z naszą aktualną ofertą edukacyjną, zamieszczamy zestawienia bibliograficzne odpowiadające trzem aktualnym priorytetom, jakimi są: • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; • rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach; • kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

„Mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli”1, stwierdzają Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska, dobrze znane Państwu autorki Wychowania przez czytanie. Codzienny osobisty przykład, domowe czytania baśni, niemal każda lekcja języka polskiego – wszak spotkania z dobrą literaturą to spotkania z wartościami – i tysiąc innych sposobów pomagają dziecku i młodemu człowiekowi odkrywać świat wartości. Aksjologicznej refleksji bardzo dziś brakuje – i jest to widoczne we wszystkich sferach życia. „Życie bez moralnego wysiłku jest snem” – pisał Lew Tołstoj. „Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk moralnych, to stwarzać zagrożenie społeczne” – uważał Theodore Roosevelt. A Jan Paweł II przestrzegał: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Uczmy więc wartości. Problemom upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole poświęciliśmy sporo uwagi w naszych poprzednich Informatorach – i do zajrzenia do nich serdecznie zachęcamy. Jako przyjazną, atrakcyjną formę upowszechniania czytelnictwa polecamy od dawna konkursy czytelnicze. Tym razem połączymy zadania trzech edukacyjnych priorytetów w organizowanym przez naszą bibliotekę konkursie czytelniczym online Małe szare komórki, czyli wielki Herkules Poirot. Bytomskich gimnazjalistów już teraz zapraszamy do udziału w konkursie! Zachęcamy również do udziału w grze edukacyjnej „W pogoni za Noblem”. W Roku Sienkiewicza po prostu wypada :)

Bożena Zwierzyńska

1

I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, s. 46–47.

5


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

6

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI Zestawienie tematyczne w wyborze na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu oprac. Joanna Ambroży (książki) Bożena Zwierzyńska (artykuły z czasopism)

I. KSIĄŻKI 1.

BEIL, Brigitte Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości? / Brigitte Beil. – Warszawa : „PAX”, 2000 Sygn. 39849

2.

BREZINKA, Wolfgang Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych : podręcznik akademicki / Wolfgang Brezinka. – Kraków : Wydaw. WAM, 2005. – S. 19–39: Wychowanie do wartości w zdezorientowanym społeczeństwie Sygn. A-5302, 41067, 43834

3.

CHAŁAS, Krystyna Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. – Wyd. 2 popr. – Lublin ; Kielce : „Jedność”, 2006 Sygn. 41500/I, 41556/I

4.

CHAŁAS, Krystyna Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. – Lublin ; Kielce : „Jedność”, 2006 Sygn. 41501/II, 41557/II

5.

CHAŁAS, Krystyna Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości / Krystyna Chałas. – Lublin ; Kielce : „Jedność”, 2011 Sygn. 43165

6.

CICHOŃ, Władysław Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologicznowychowawczej / Władysław Cichoń. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996 Sygn. 38747


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

7

7.

DZIECKO w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [et al.]. – Kraków : „Impuls”, 2003 Sygn. 43622/I

8.

DZIECKO w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [et al.]. – Kraków : „Impuls”, 2003 Sygn. 43622/II

9.

DZIECKO w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków : „Impuls”, 1998 Sygn. 38724, 40372, 43602

10. EDUKACJA małego dziecka : praca zbiorowa. T.1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. – Cieszyn, Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – S. 135–218: Wartości w wychowaniu i kształceniu małego dziecka Sygn. A-5517/I, 44727/I 11. EJSMONT, Marek Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmond, Beata Kosmalska. – Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn. 41121, 41122 12. FURMANEK, Waldemar Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie : (wybrane problemy pedagogiki personalistycznej) / Waldemar Furmanek. – Rzeszów : „Fosze”, 1995 Sygn. 37855 13. HISZPAŃSKA, Bogumiła Pomóż młodzieży znaleźć wartości – drogowskazy / Bogumiła Hiszpańska. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994 Sygn. 37104 14. HOMPLEWICZ, Janusz Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Janusz Homplewicz. – Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1996 Sygn. 38406 15. KARWATOWSKA, Małgorzata Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 Sygn. 44624 16. KLESZCZ, Magdalena Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013 Sygn. 43254


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

8

17. KOZACZUK, Franciszek Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Franciszek Kozaczuk. – Wyd. 2. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 Sygn. 41319, 44030 18. KOZACZUK, Franciszek Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 Sygn. 46348, 46349 19. KOŹMIŃSKA, Irena Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. – Warszawa : „Świat Książki”, 2007 Sygn. 46430 20. KUNOWSKI, Stefan Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski ; wstęp i wybór tekstów Beata Lenarczyk. – Kraków : „Impuls”, 2003 Sygn. 40745 21. LITERATURA w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 21–23 października 2002 roku / pod red. i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003 Sygn. 46527 22. ŁOBOCKI, Mieczysław W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. – Kraków : „Impuls”, 2007 Sygn. 41667, 41668, 44114, 44420 23. NOLTE, Dorothy Law Nastolatki patrzą na nas / Dorothy Law Nolte, Rachel Harris. – Warszawa : „Pax”, 2005 Sygn. 40957 24. NOLTE, Dorothy Law Dzieci patrzą na nas : wychowanie przykładem / Dorothy Law Nolte, Rachel Harris. – Warszawa : „Pax”, 2002 Sygn. 40300 25. OSTROWSKA, Krystyna W poszukiwaniu wartości. Cz. 2, Z Biblią przez życie / Krystyna Ostrowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 Sygn. 39179/II, 38173/II (Wyd. 1995)


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

9

26. STÖCKLIN-MEIER, Suzanne Co naprawdę w życiu się liczy : odkrywanie wartości z dziećmi / Susanne Stöcklin-Meier. – Białystok : Studio Astropsychologii, cop. 2006 Sygn. 41011, 41051 27. TILLMAN, Diane Wchodzenie w dorosłość : wychowanie w duchu wartości : program edukacyjny / Diane Tillman. – Warszawa : WSiP, cop. 2004 Sygn. 40706 28. TISCHNER, Józef Myślenie według wartości / Józef Tischner. – Wyd. 2. – Kraków : „Znak”, 1993 Sygn. A-4494 29. WYCHOWANIE ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. – Lublin ; Kielce : „Jedność”, 2006 Sygn. 41501/III, 41557/III 30. WYCHOWANIE personalistyczne : wybór tekstów : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. – Kraków : Wydaw. WAM, 2005. – S. 225–306: Wychowanie ukierunkowane na wartości Sygn. 46113, 46114

Fot. J. Ambroży


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

10

II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM 31. ARABCZYK, Joanna O wartościach, celach i obawach młodzieży licealnej : na podstawie badań / Joanna Arabczyk // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 48–51 32. BAZANIAK, Joanna Wychowanie do tolerancji / Joanna Bazaniak // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 13–19 33. BIELSKI, Janusz Wartości, cele, kompetencje ucznia : aksjologiczne podstawy celów kształcenia i wychowania / Janusz Bielski // Lider. – 2008, nr 6, s. 7–12 34. BULA, Danuta Edith Nesbit i jej dialog z czytelnikiem w służbie wartości / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV–VI. – 2011/2012, nr 2, s. 78–98 35. CHRZĄSTOWSKA, Bożena Czy i jak istnieją wartości w szkolnej edukacji polonistycznej? / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2005, nr 2, s. 26–33 36. CHRZĄSTOWSKA, Bożena Obszary wartości w poezji / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2011, nr 6, s. 24–30 37. CYNIAK, Eugeniusz Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 3, s. 9–19 38. CYRANIAK, Jolanta Program Edukacyjny Wartości Życia : od nauczycieli do nauczycieli / Jolanta Cyraniak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 3, s. 86– 88 Polska wersja międzynarodowej inicjatywy edukacyjnej Living Values Education Program (LVEP)

39. CZECHOWSKI, Jan Aksjologiczne aspekty wychowania / Jan Czechowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 32–38 40. CZERNICKA, Justyna Brzydula : spektakl poświęcony kwestii przemocy i tolerancji / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, s. 30–33 Na motywach Iwony, księżniczki Burgunda Witolda Gombrowicza

41. CZETWERTYŃSKI, Janusz Refleksje o szczęściu : wartości moralne w edukacji / Janusz Czetwertyński // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 1, s. 38–41


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

11

42. DAKOWICZ, Lidia Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 74–82 43. DENEK, Kazimierz Kulturowo-aksjologiczne konteksty edukacji / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. – 2015, nr 8, s. 7–14 44. DOŃCZYK-HNAT, Zofia Jak we współczesnej szkole wzmacniać i korygować postawy uczniów i nauczycieli / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 4, s. 29–42 Zawiera scenariusze zajęć dla klasy II gimnazjum („Który ze starożytnych mędrców odnalazłby się we współczesnym świecie?” i „Czy >>lans<< to sposób na życie?”)

45. ECLER-NOCOŃ, Beata O trzech sposobach przekazywania wartości / Beata Ecler-Nocoń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 29–31 46. FIEDORCZUK, Justyna System wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 7–25 47. GIERSZAL, Krzysztof Motyw próby, czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 3, s. 52–65 48. GŁUSZNIEWSKA, Aneta Uczymy wartości / Aneta Głuszniewska // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 3, s. 89–90 49. GOŁASZEWSKI, Grzegorz W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 46–56 Scenariusze cyklu lekcji dotyczących miłości, z wykorzystaniem m.in. wiersza Czesława Miłosza, elementów nauczania Jana Pawła II oraz z odniesieniami do malarstwa (Rembrandt, Bosch)

50. JAKUBIEC, Sylwia Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 33–36 51.

JĘDRYCH, Karolina Rozmowy o wolności w gimnazjum / Karolina Jędrych // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 1, s. 78–89


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

12

52. KANIA, Agnieszka Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Agnieszka Kania // Edukacja. – 2016, nr 1, s. 89–101 53. KARWATOWSKA, Małgorzata Świat wartości współczesnej młodzieży licealnej / Małgorzata Karwatowska // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 24–27 54. KOBYŁECKA, Ewa Wokół możliwości porozumienia aksjologicznego nauczycieli i uczniów w szkole / Ewa Kobyłecka // Edukacja. – 2011, nr 1, s. 70–77 55. KOC, Krzysztof Oblicza sportu : o filozofii spotkania na lekcjach języka polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 31–36 56. KOWOLIK, Piotr Istota wartości i ich znaczenie w edukacji / Piotr Kowolik, Lidia Pośpiech // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 3–4, wkładka nr 2, s. 21–33 57. KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata Czy można nauczyć odpowiedzialności? / Beata Krzywosz-Rynkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 7–15 58. KWAŚNIEWSKA, Małgorzata Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Cedro // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 3, s. 36–49 59. KWIATKOWSKA-RATAJCZAK, Maria O szkolnym odkrywaniu świata wartości (nie tylko Władysława Reymonta) / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 34–40 60. LIBERA, Lucyna Nasza „Szkoła z charakterem” : jak wprowadzam dzieci w świat wartości / Lucyna Libera // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 9, wkładka metodyczna, s. V–VIII 61. MADALIŃSKA, Elżbieta Kierowanie rozwojem wartości / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 1, s. 40–46 62. MADALIŃSKA, Elżbieta O wartościowaniu w edukacji polonistycznej / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 19–28 63. MASTALSKI, Janusz Aksjologiczne „pułapki” współczesnej edukacji / Janusz Mastalski // Nowa Szkoła. – 2016, nr 1, s. 13–22


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

13

64. MORAWSKA, Iwona Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1–2, wkładka metodyczna, s. I–IV Scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej

65. MORAWSKA, Iwona Gimnazjaliści wobec wartości narodowych / Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 18–23 66. MORAWSKA, Iwona Tradycja jako wartość na lekcjach języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 1, s. 70–76 Zawiera propozycję lekcji „Ocalić od zapomnienia ludzi i ruiny – rzecz o powstaniu warszawskim i jego bohaterach”

67. MRÓZ, Renata Rozwijanie u uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej rozumienia związku informacji, prawa i moralności (etyki) / Renata Mróz // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7–8, s. 45–48, 61–62 68. NOWEL, Ewa Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 4, s. 81–92 69. OSADA, Krystyna Wartości uznawane przez młodzież / Krystyna Osada // Nowa Szkoła. – 2013, nr 9, s. 46–52 70. OSTROWSKA, Krystyna Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 18–26 71. PAPROTNA, Gabriela Wartości w wychowaniu przedszkolnym / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 3–4, wkładka nr 2, s. 15–20 72. PAWŁOWSKA-NIEDBAŁA, Anna W świecie wartości / Anna Pawłowska-Niedbała // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 37–40 73. PICHLAK, Joanna Nauczamy wartości : scenariusze zajęć dla klasy II i III / Joanna Pichlak, Agata Serzysko // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 70–73


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

14

74. POLOWCZYK, Paweł Kształcenie do miłości i przez miłość / Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 1, s. 3–12 75. PRZYBYŁA, Wiesław Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 3, s. 7–16 76. RODECKA, Joanna Lekcja etyki w klasie I / Joanna Rodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 77–84 Scenariusz zajęć „Czy kłamstwo jest bronią tchórzy? Porozmawiajmy o znaczeniu kłamstwa w naszym życiu”

77. RUDEK, Iwona Wychowanie „pokolenia www” do wartości – podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4–5, s. 8–10 78. SALATA-ZASACKA, Lidia Edukacja etyczna najmłodszych w warunkach wielokulturowości / Lidia Salata-Zasacka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 3, s. 22–32 79. SAŁACIŃSKI, Lech Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński // Edukacja. – 2011, nr 1, s. 25–35 80. SLANY, Katarzyna Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany // Guliwer. – 2008, nr 3, s. 21–31 81. SŁOWIKOWSKA, Teresa Ważne słowo – tolerancja : scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum // Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s. 37–40 82. SOWA, Roman Uwagi o wartościach po seansie filmowym… / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 3, s. 78–83 W oparciu o film Akiego Kaurismäkiego Człowiek bez przeszłości

83. SREBRO, Ewa Dylematy moralne w szkole / Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 31–37


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

15

84. STAWIAK-OSOSIŃSKA, Małgorzata Systemy wartości w polskiej edukacji : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 1, s. 21–30 Systemy wartości w edukacji i wychowaniu na przestrzeni dziejów

85. SURMA, Barbara Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu / Barbara Surma // Kultura i Społeczeństwo. – 2012, nr 2, s. 7–27 86. SUROWIEC, Agnieszka Nie zapominajmy o wartościach : lekcja o prawdzie i sprawiedliwości / Agnieszka Surowiec // Nowa Szkoła. – 2005, nr 3, s. 32–35 Scenariusz lekcji dla klasy VI („Czy w dzisiejszym świecie warto być sprawiedliwym i postępować zgodnie z prawdą?”)

87. SZARY, Adrian Aksjologia w Akademii / Adrian Szary // Guliwer. – 2007, nr 2, s. 42–46 Wartości w literaturze dziecięcej na przykładzie Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy

88.

SZPADZIŃSKA, Teresa Szuflada : scenariusz inscenizacji / Teresa Szpadzińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s. 33 Poświęcony tematowi empatii i tolerancji. Dla uczniów gimnazjum

89. TOBIACELLI, Anna Wychowanie ku tolerancji / Anna Tobiacelli // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 9, s. 19–21 90. TRUSZ, Sławomir Szkoła wobec wartości : aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz // Język Polski w Szkole IV–VI. – 2005/2006, nr 3, s. 34–43 Zawiera m.in. „model uczenia się badania wartości” – schemat zajęć realizowanych metodą dramy

91. WIELGOS, Jagoda Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży / Jagoda Wielgos // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 12–20 92. WOLNY, Barbara Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom : zasady opracowania autorskiego programu dla dzieci przedszkolnych „W świecie wartości” / Barbara Wolny // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1–2, s. 161–171


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

16

93. WOSIK-KAWALA, Danuta Wartość przyjaźni w opinii młodzieży / Danuta Wosik-Kawala, Małgorzata Majerek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 1, s. 38–45 94. ZAJĄC, Dorota Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? : konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Dorota Zając // Życie Szkoły. – 2012, nr 11, s. 20 95. ZAJĄC, Wojciech, Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając // Chowanna. – 2008, t. 1, s. 57–70 96.

ŻYWCZOK, Alicja Reaktywowanie idei odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Alicja Żywczok // Chowanna. – 2008, t. 1, s. 37–55

III. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE 97.

TOLERANCJA jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze : zestawienie bibliograficzne / oprac. Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7–8, s. 48–51

98.

WOLNOŚĆ w pedagogice. Wychowanie do wolności : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2014, nr 7, s. 54–59

99.

WYCHOWANIE w pedagogii Jana Pawła II (1920–2005) : zestawienie bibliograficzne / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 42–49

100. ZESTAWIENIE bibliograficzne w wyborze dotyczące systemu wartości w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 1, s. 96–104

Pełne zestawienie dostępne na www.bytom.pbw.katowice.pl w zakładce Zestawienia bibliograficzne


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

17

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA, ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MATERIAŁY BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

zestawienie tematyczne na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu oprac. Bożena Zwierzyńska

1.

BIBLIOTEKI dziecięce : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Ewa Szabłowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 4, s. 38–41

2.

BIBLIOTEKI szkolne : zestawienie tematyczne książek w wyborze za lata 2000–2015 / oprac. Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 31 (2015), s. 8–10 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

3.

CZYTANIE i rozumienie tekstu przez dziecko : bibliografia w wyborze / oprac. Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 4, s. 100– 103

4.

CZYTELNICTWO młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze / oprac. Joanna Ambroży, Bożena Zwierzyńska // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 35 (2016), s. 6–11 Na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej i zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

5.

EDUKACJA czytelnicza i medialna : zestawienie bibliograficzne [Cz. 1, Wydawnictwa zwarte] / oprac. Bożena Wałek // Forum Nauczycieli. – 2007, nr 2, s. 58–60 Na podstawie Polskiej Bibliografii Bibliologicznej za lata 1997–2006. Część 2 pod tytułem Zestawienie bibliograficzne Edukacja czytelnicza i medialna („Forum Nauczycieli” 2007, nr 3 ; 2008, nr 1; 2008, nr 2)

6.

EDUKACJA czytelnicza i medialna : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Cz. 1–2 / oprac. Agnieszka Chmielewska, Katarzyna Kucharzewska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2009, nr 2, s. 79–81 ; 2009, nr 3, s. 68–74 Na podstawie zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

7.

EDUKACJA czytelnicza, informacyjna i medialna – konspekty i scenariusze zajęć : zestawienie bibliograficzne za lata 2000–2009 / oprac. Anna Bidzińska-Kristof // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 3, dodatek, s. I–VIII

8.

KONKURSY, rozrywki, gry i zabawy czytelnicze : zestawienie bibliograficzne / oprac. Grażyna Piątkowska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 11, s. 30–32

18

Uzupełnienie opracowania Juliusza Wasilewskiego Konkursy, turnieje, rozrywki umysłowe opublikowane w „Bibliotece w Szkole” w l. 1991–2000 („Biblioteka w Szkole” 2001, nr 6)

9.

KRZYŻÓWKI i konkursy czytelnicze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2003– 2015 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 35 (2016), s. 12–15 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

10. KRZYŻÓWKI i konkursy czytelnicze w szkole podstawowej : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2010–2015 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 34 (2016), s. 14–17 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

11. ROZWIJANIE zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym : zestawienie tematyczne w wyborze / oprac. Joanna Ambroży, Bożena Zwierzyńska // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 33 (2015), s. 6–14 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

12. ROZWIJANIE zainteresowań czytelniczych uczniów szkół podstawowych : zestawienie tematyczne w wyborze / oprac. Joanna Ambroży, Bożena Zwierzyńska // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 34 (2016), s. 6–13 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

13. SCENARIUSZE zajęć bibliotecznych : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2005–2015 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 31 (2015), s. 11–17 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

19

14. WYCHOWANIE do czytania. Czytelnictwo dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2015, nr 7, s. 53–59 15. ZESTAWIENIE bibliograficzne Edukacja czytelnicza i medialna. Cz. 2, Wydawnictwa ciągłe / oprac. Bożena Wałek // Forum Nauczycieli. – 2007, nr 3, s. 57–60 ; 2008, nr 1, s. 58–60 ; 2008, nr 2, s. 60 Część 1 pod tytułem Edukacja czytelnicza i medialna : zestawienie bibliograficzne („Forum Nauczycieli” 2007, nr 2)

ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY MATERIAŁY BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

zestawienie tematyczne na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu oprac. Bożena Zwierzyńska

1.

DZIECKO w świecie Internetu i komputerów : wybór bibliografii / oprac. Małgorzata Komor // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 60–61

2.

EDUKACJA czytelnicza i medialna : zestawienie bibliograficzne za lata 1999–2002 / oprac. Jolanta Stadnik, Joanna Trznadel // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 25–27

3.

EDUKACJA medialna na poziomie wczesnoszkolnym : bibliografia w wyborze / oprac. Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 106–109

4.

EDUKACJA wczesnoszkolna a nowe technologie / oprac. Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 108–110 Zestawienie bibliograficzne

5.

EDUKACYJNE zastosowanie Internetu : zestawienie bibliograficzne / oprac. Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 11, s. 35–37

6.

MEDIA w edukacji wczesnoszkolnej : wybór bibliografii / oprac. Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 94–97

7.

MEDIA w nauczaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Joanna Ambroży Zestawienie nr 10/2011. Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

8.

PRZEGLĄD literatury dotyczącej roli mediów w procesie rozwoju dziecka / oprac. Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 3, s. 99–105


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

9.

20

TECHNOLOGIE informacyjno-komunikacyjne (TIK) w nauczaniu : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2001–2014 / oprac. Bożena Zwierzyńska, Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 29 (2014), s. 6–9 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

10. TECHNOLOGIE informacyjno-komunikacyjne w edukacji / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2016, nr 4, s. 53–59 11. TIK [Technologie informacyjno-komunikacyjne] w bibliotece szkolnej : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2001–2014 / oprac. Bożena Zwierzyńska, Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 29 (2014), s. 10–13 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

12. TIK [Technologie informacyjno-komunikacyjne] w nauczaniu języka polskiego : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2002–2014 / oprac. Bożena Zwierzyńska, Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 29 (2014), s. 17–20 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

13. TIK [Technologie informacyjno-komunikacyjne] w nauczaniu języków obcych : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2003–2014 / oprac. Bożena Zwierzyńska, Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 29 (2014), s. 20–23 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

14. TIK [Technologie informacyjno-komunikacyjne] w nauczaniu matematyki : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2004–2014 / oprac. Bożena Zwierzyńska, Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 29 (2014), s. 23–26 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu

15. TIK [Technologie informacyjno-komunikacyjne] w pedagogice przedszkolnej i nauczaniu początkowym : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2000–2014 / oprac. Bożena Zwierzyńska, Joanna Ambroży // Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. – Z. 29 (2014), s. 14–16 Na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

21

Z NASZYCH ZBIORÓW I. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY oprac. Grażyna Dobrzelecka

1. BIBLIOTEKI i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2015 Sygn. 47281/P Książka składa się z trzech części. Pierwsza, Biblioteki w ujęciu współczesnym : fakty, liczby i koncepcje, prezentuje m.in. raport z badań o stanie bibliotek szkolnych, perspektywy rozwoju bibliotek publicznoszkolnych oraz rolę w rozwoju zainteresowań czytelniczych, jaką mogą pełnić strony internetowe bibliotek szkolnych. Druga część w całości poświęcona jest badaniom kultury czytelniczej nastolatków. W ostatniej możemy przeczytać, jakie inicjatywy państwowe w Szwecji oraz Norwegii przyczyniły się do wspierania czytelnictwa, jaka jest rola multimediów w komunikacji dzieci głuchych i nastolatków oraz jak biblioteki mogą kształtować postawy czytelnicze.

2. DYMMEL, Anna Kultura czytelnicza i informacyjna – teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 Sygn. 47297 W pierwszej części publikacji znajdziemy prezentację zagadnień dotyczących współczesnej kultury czytelniczej, a przede wszystkim opis stanu czytelnictwa młodego pokolenia wzbogacony o raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN. W drugiej części znalazły się propozycje wykorzystania sieci cyfrowej oraz sposoby rozwijania kompetencji informacyjnych wraz z możliwościami wynikającymi z korzystania z open source. Publikację uzupełnia analiza bibliografii lokalnych pod kątem ich sprawności informacyjnej.

3. GALLAGHER, Kelly Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2010 Sygn. 47284 Napisana, przez nauczyciela z wieloletnim stażem, książka pokazuje jak uczynić z ucznia czytelnika. Zawarte w niej 26 minilekcji skonstruowano tak, aby można było je wykorzystać w pracy dydaktycznej, a dołączone do nich krótkie zestawy gotowych ćwiczeń mogą stanowić ciekawe przerywniki.

4. KOŹMIŃSKA, Irena Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. – Warszawa : „Świat Książki”, 2011


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

22

Sygn. 43009 Pozycja obowiązkowa na liście lektur każdego rodzica pragnącego ukształtować zarówno nawyk jak i potrzebę czytania w swoim dziecku. W publikacji tej znajdziemy nie tylko fachowe rady kiedy zacząć, co i jak czytać, ale także wskazówki, jakimi kryteriami się kierować dobierając lekturę dla dziecka. Dowiemy się również jaką rolę pełni czytanie w kształtowaniu osobowości dziecka.

5. KULTURA czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 Sygn. 47283/P Publikacja porusza temat szeroko pojętej kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Teksty bibliotekarzy zarówno krajowych jak i zagranicznych zgrupowano tu wokół dwóch zagadnień: dziecka w świecie książek oraz dziecka w świecie bibliotek. Autorzy, praktykujący bibliotekarze i bibliofile, dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie np. obsługi czytelnika niedosłyszącego, jego aktywizacji czytelniczej, działania biblioteki szkoły wyższej w służbie dzieciom czy literatury popularnonaukowej dla dzieci.

6. PIETRZAK, Małgorzata Między tekstem a czytelnikiem / Małgorzata Pietrzak. – Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2012 Sygn. 46831 Książka adresowana przede wszystkim do bibliotekarzy, ale inspirację z niej mogą czerpać również nauczyciele języka polskiego czy edukacji wczesnoszkolnej, a także instruktorzy prowadzący zajęcia teatralne. Szczególną uwagę poświęcono tu roli żywego słowa czy tekstu artystycznego w pracy z użytkownikiem biblioteki. Publikację uzupełniają wyniki z badań nad kompetencjami bibliotekarzy.

7. W KRĘGU kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : Wydaw. SBP, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 Sygn. 47287/P Zbiór tekstów w całości poświęconych kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży zgrupowany wokół następujących zagadnień: dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, blogosfera, mobilne technologie, gamebooki czy zastosowanie Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej w międzyprzedmiotowych działaniach. Rozdział Dzieci i młodzież w świecie czasopism charakteryzuje polski rynek prasy dla młodzieży po roku 1989 oraz ukazuje zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży i jego wpływ na poziom czytelnictwa. Kolejny, Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, opisuje historię powstania Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu, ideę jaka przyświecała założycielom oraz plany na przyszłość. Możemy tu również poznać łódzkie wydawnictwo „Ładne Halo” oraz jego


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

23

różnorodne formy działalności. Ostatni tekst w tej części traktuje o roli biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niedosłyszących. Rozdział Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym jest natomiast opisem praktycznych działań mających na celu rozwój kultury czytelniczej młodzieży francuskiej oraz bułgarskiej.

II.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU oprac. Joanna Ambroży

1.

OSTROWSKA, Małgorzata Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015 Sygn. A-5401, A-5406 Publikacja, która daje praktyczne wskazówki na temat wykorzystania TIK w nauczaniu. Obok praktycznych porad w książce zamieszczone są również linki do stron internetowych z różnych dziedzin nauki, przydatne w edukacji ucznia szkoły podstawowej. Publikacja zawiera także przykładowe konspekty zajęć do wykorzystania na lekcjach w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

2.

PITLER, Howard Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015 Sygn. A-5402, A-5403 Publikacja skupia się na skutecznym wykorzystaniu technologii informatycznych na lekcjach, wspomaganiu procesu nauczania oraz budowaniu środowiska sprzyjającego efektywnemu uczeniu się tj. motywowaniu do nauki, docenianiu pracy i osiągnięć ucznia. Publikacja pozwala zrozumieć jak wykorzystać TIK w procesie nauczania, aby rozwinąć umiejętności ucznia w zakresie poszerzania i zdobywania oraz stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Nacisk w książce jest położony nie na konkretne narzędzia edukacyjne, ale szersze stosowanie metody projektu edukacyjnego oraz rozwijanie myślenia krytycznego i samodzielności dzieci w uczeniu się.

3.

SPITZER, Manfred Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer. – Słupsk : Wydaw. Dobra Literatura, 2016 Sygn. 47282 Kolejna książka autora bestsellerowej Cyfrowej demencji, która podejmuje tematykę zagubienia w cyfrowej erze młodego pokolenia. Publikacja porusza problematykę chorób cywilizacyjnych związanych z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym, tj. uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, Facebooka, smartfona. Przybliża cyberświat i obecne w nim lęki i zagrożenia:


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

24

cyberchondrię, cyberseks, cyfrową bezsenność, depresję i osamotnienie w sieci. Książka prezentuje temat w sposób naukowy, a autor jest cenionym psychiatrą i badaczem mózgu. Lektura polecana dla każdego rodzica i nauczyciela. 4.

TECHNOLOGIE informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków : „Impuls”, 2014 Sygn. 45165 Praca zbiorowa porusza wiele istotnych problemów z jakimi spotykają się nauczyciele we współczesnym systemie edukacji. Prezentuje styl życia oraz sposób funkcjonowania młodych ludzi już w częściowo wirtualnym świecie oraz zagrożenia, jakie z niego wynikają. Z drugiej strony przybliża pokolenie sieci – Digital Natives oraz prezentuje metody i narzędzia pracy m.in. metodę kolektywizmu w edukacji. Publikacja omawia także zagadnienie autorytetu nauczyciela oraz pokazuje, jakim wyzwaniom musi on sprostać we współczesnej szkole.

5.

UHLS, Yalda T. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls. – Kraków : Wydaw. IUVI, 2016 Sygn. 47268 „To wyważony i świetnie napisany poradnik dla rodziców e-dzieci”. Pokazuje, jak funkcjonować w cyfrowej erze, czyli właściwie realnym świecie naszych dzieci. Jak zrozumieć myślenie i potrzeby naszych dzieci, Jak pomóc im funkcjonować w wirtualnym świecie tak, aby nie zagubiły się w puszczy zagrożeń i niebezpieczeństw oraz jak wykorzystać ich potencjał i możliwości, jakie dają nowe media. Książka odpowiada na wiele pytań nurtujących współczesnych rodziców, m.in. czy Internet wpływa negatywnie na pamięć? Czy sms-y upośledzają umiejętność pisania? Co czytać? E-book czy książkę w tradycyjnej postaci? Publikacja daje odpowiedź na pytanie, jak znaleźć złoty środek i drogę porozumienia ze swoim dzieckiem.

Fot. J. Ambroży


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

Bożena Zwierzyńska

NARODOWE CZYTANIE QUO VADIS HENRYKA SIENKIEWICZA W FILII PBW W BYTOMIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu po raz trzeci uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczna edycja przypominała i popularyzowała powieść Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

Rok Sienkiewicza był dobrym pretekstem do ukazania Quo vadis w szerokim kontekście, do odkrywania mniej znanego oblicza pisarza, jego złożonej osobowości, a także ukrytych kodów w twórczości tego „hetmana dusz polskich”. Przygotowana na spotkanie prezentacja multimedialna była zarówno wprowadzeniem w lekturę, jak i bieżącą wizualizacją czytanych fragmentów powieści. Rzym Nerona i świat Quo vadis jawiły nam się nie tylko w słowie, lecz również w malarstwie, grafice, rzeźbie, architekturze.

Na fascynującą wędrówkę przez świat Sienkiewiczowskiej wyobraźni zaprosiła uczestników spotkania autorka scenariusza imprezy, Bożena Zwierzyńska.

25


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

Najważniejszym elementem spotkania było oczywiście wspólne czytanie Quo vadis. Na zdjęciu obok – powieść czytają Grażyna Dobrzelecka (z prawej) i Jolanta Matóg.

Starannie dobrane fragmenty powieści, wsparte obrazem i przeplecione wiodącym słowem, muzyką i fragmentami filmów złożyły się na przejmującą całość, której poddali się zasłuchani goście.

Emocjonalnym kontrapunktem była końcowa wspólna zabawa czytelnicza – minikonkurs ze znajomości powieści. Słodkie nagrody przysługiwały zarówno za prawidłowe odpowiedzi, jak i samą odwagę ☺

26


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

27

Wyjątkowym eksponatem na naszej wystawce był pochodzący ze zbiorów prywatnych „Tygodnik Illustrowany” z 1896 roku – równolatek Quo vadis. Uczestnicy spotkania mieli możność przeczytać w nim m.in. o ówczesnych przygotowaniach do jubileuszu 25-lecia pracy twórczej Henryka Sienkiewicza.

Miłą pamiątką spotkania będą z pewnością przygotowane specjalnie na tę okazję zakładki z cytatami z Quo vadis oraz dyplomy z okolicznościową pieczęcią, nadesłaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej.

Na zdjęciu obok – dyplomy wręcza kierownik biblioteki, Anita Góral. Impreza czytelnicza odbyła się w sobotę 3 września 2016 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Bytomiu. Fot. AG, BZ, JZ

Więcej na naszej stronie WWW: http://bytom.pbw.katowice.pl/36aktualnopci/aktualnopci/450-narodowe-czytanie2016


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

TRZY SPOTKANIA Z HERKULESEM POIROT KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Małe szare komórki, czyli wielki Herkules Poirot Znasz Sherlocka Holmesa? Na pewno! A wiesz, że równie sławny – a może sławniejszy – jest belgijski detektyw Herkules Poirot? Poznaj jedynego w swoim rodzaju Herkulesa – a jeśli już go znasz, odśwież tę znajomość! Zapraszamy uczniów gimnazjum do wspólnej lektury znakomitych powieści detektywistycznych Agathy Christie. Kryminały Agathy Christie wydano w kilkudziesięciu językach w nakładzie ponad dwóch miliardów egzemplarzy – i cieszą się nieustającą popularnością. To naprawdę świetnie się czyta! Szczegółowe informacje o konkursie na naszej stronie internetowej i facebooku www.bytom.pbw.katowice.pl facebook.com/pbwbytom w styczniu 2017 r.

28


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

29

OFERTA DYDAKTYCZNA FILII PBW W BYTOMIU I. ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nauczanie początkowe: Zaprzyjaźnij się z książką – budowa książki, układanie regulaminu obchodzenia się z książką. Chcę wiedzieć więcej – czego możemy się dowiedzieć z książki popularnonaukowej dla dzieci. Podróż do krainy bajek – spotkanie z bohaterami ulubionych książek. Poznajemy teatrzyk Kamishibai – japońska sztuka wspomagająca proces czytania, myślenia i tworzenia bajek. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej. W poszukiwaniu książki, czyli jak znaleźć książkę w bibliotece. Aparat informacyjny książki popularnonaukowej. Budowa i rodzaje czasopism. Od tabliczki glinianej do książki drukowanej – dzieje książki i historia pisma. „W powodzi informacji” – jak poszukiwać informacji w sieci Internet. „Rusz głową” – nowoczesne techniki uczenia się. Mapy myśli, czyli twórcza technika notowania. Szybko, ale i skutecznie, czyli o różnych technikach czytania. Jak „zapisać książkę”? – uczymy się sporządzać opisy bibliograficzne. Atrakcyjna forma książki czyli e-booki i audiobooki. Tworzymy wirtualne komiksy w programie ToonyTool i MakeBeliefsComix. Wirtualne książeczki w sieci – Story Jumper, StoryBird. Bezpieczeństwo w sieci. Otwarte Zasoby Edukacyjne. Elektroniczne kwerendy – wyszukiwanie informacji w zbiorach bibliotecznych. Biblioteki internetowe oraz inne źródła informacji w sieci. Edukacja regionalna: Bytom i jego dzielnice. Poznaj swój Bytom – zabytki i ciekawe miejsca – warsztaty interaktywne. Bytomskie legendy i podania.


Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator. Zeszyt 37 (październik–grudzień 2016)

30

II. OFERTA DLA NAUCZYCIELI SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ BYTOMSKICH. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) W NAUCZANIU. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół bytomskich. WARSZTATY DYDAKTYCZNE Poznaj warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej. Elektroniczne kwerendy – wyszukiwanie informacji w bazach online bibliotek. Otwarte Zasoby Edukacyjne, czyli dobrodziejstwa Internetu. Poznaj możliwości i zasoby ukrytego Internetu. Jak uczyć bezpiecznego korzystania z Internetu. Grywalizacja, czyli zasady tworzenia i organizowania gier miejskich. Bezpłatne programy i usługi sieciowe w pracy nauczyciela. Blendspace – pomoc w realizacji projektów edukacyjnych i lekcji online. ZAJĘCIA POPULARYZUJĄCE CZYTELNICTWO „Dlaczego i co warto czytać dzieciom?” Jak zachęcić dzieci do czytania, czyli booktalking w praktyce. Teatrzyk Kamishibai. WARSZTATY KREATYWNE Zakręcone fantazje. Dekoracja techniką quillingu. Decoupage krok po kroku. Origami book, czyli powtórne życie książki.


Z okazji obchodów Roku Henryka Sienkiewicza Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach FILIA w BYTOMIU serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami do udziału w grze edukacyjnej „W POGONI ZA NOBLEM”. Szczegółowych informacji udzielamy oraz zgłoszenia grup 12–15-osobowych przyjmujemy pod adresem mailowym: bytom@pbw.katowice.pl lub telefonicznie: 32 286 23 52 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach FILIA w BYTOMIU ul. Chorzowska 22 (pawilon D) 41-902 Bytom www.bytom.pbw.katowice.pl facebook.com/pbwbytom ZAGRAJ Z SIENKIEWICZEM☺ ZAPRASZAMY!


LOKALIZACJA:

DOJAZD: Bytom centrum – Chorzowska – Bartosza Głowackiego – Juliana Tuwima – Cicha – Kołobrzeska – linia nr 127, 820, 830 (przystanek „Arki Bożka”) – linia nr 6, 19 (przystanek „Park Mickiewicza”)

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu

BBP. Informator. Zeszyt 37 (2016)  

"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator". Zeszyt 37 (2016)

BBP. Informator. Zeszyt 37 (2016)  

"Bytomska Biblioteka Pedagogiczna. Informator". Zeszyt 37 (2016)

Advertisement