Page 1

Izdaja oktober 2010 • Dostava po Post.at • Plačano v gotovini Ausgabe Oktober 2010 • Zugestellt durch Post.at • Entgelt bar bezahlt

POSOJILNICA

Vorsorge

Ihr Schatz in sicheren Händen!

Finančna oskrba

Vaš zaklad v zanesljivih rokah! Aich/Dob

Teden varčevanja/Spartage

Novi kader, termini in novice v prilogi Special. Strani 6 do 12

Der neue Kader, Termine und News im Special. Seite 6 bis 12

Od 25. do 29. oktobra 2010 s klobasami in pijačo. Stran 16

Von 25. bis 29. Oktober 2010 mit Würstel und Getränken. Seite 16


V znaku skupnosti Im Zeichen der Gemeinschaft  Podžupan/Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig, prezident/Präsident (SK Posojilnica Aich/Dob) Andrej Wakounig, Manager (SK Posojilnica Aich/Dob) Martin Micheu, predsednik deželnega zbora/Landtagspräsident Josef Lobnig, deželni glavar/LH Gerhard Dörfler, župan/Bürgermeister Stefan Visotschnig, deželni svetnik/Landesrat Harald Dobernig, mestni svetnik/Stadtrat Peter Kuehs, predsednik JUFA hiše za goste/Vorstand der JUFA Gästehäuser Gerhard Wendl, podžupan/Vizebürgermeister Manfred Daniel

V zanesljivih domačih rokah: Posojilnica-Bank Pliberk in SK Posojilnica Aich/Dob. Rezervirajte si čas za: Praznik varčevalcev dne 29. oktobra 2010. Cenjene stranke, drage članice, dragi člani!

A A  Dir. Lorenz Kumer, MB

 Dir. Joško Nachbar

2

ktualna izdaja našega časopisa za stranke je v znamenju dveh važnih dogodkov. Ta izdaja namreč ne izhaja brez vzroka neposredno pred svetovnim praznikom varčevalcev, saj sta nam varčevanje in oskrba že od nekdaj zelo pri srcu. Poleg tega Vas tokrat seznanjamo s podrobnostmi iz življenja SK Posojilnica Aich/Dob, ki ga že leta dolgo podpiramo kot glavni sponzor in mu posvečamo tokrat 7 strani te posebne izdaje. Krepimo identiteto Ta klub nam živo prikazuje, kako lahko kljub težkim pogojem deluje upešno in s svojim nastopom povezuje narode in kulture. V prihodnje so prevzeli nalogo gradnje športne dvorane ob kompleksu Campus futura ter personalne spremembe v društvu. Oboje naj krepi novo identiteto. To je vzrok, da Vam na straneh 6 do 12 predstavljamo ves novi kader skupno s funkcionarji. Z njimi nas veže tudi njihov društveni moto: „Kjer živim in igram, tam sem doma“, ki velja tudi

za našo banko. Saj se imenujemo „Banka, ki povezuje“. Kjer je napisano Posojilnica, tam ste lahko prepričani, da se počutite dobro in domače. Povezovalno nalogo boste ponovno opazili pri prezentaciji knjige 5.11.2010. Opozarjamo Vas na stran 13 v časopisu, ki govori o življenju in delu Mirka Kumra-Črčeja. Skupaj delajmo, skupaj praznujmo! Skupaj drug drugega podpirajmo in zaupajmo v svojo skupno moč. Skupaj iščimo izzive današnjega časa. Skupaj bomo uspešni! Vabimo Vas torej na praznik varčevalcev, ki bo letos zopet na vseh poslovalnicah Posojilnice-Bank Pliberk. Veliki Praznik varčevalcev Posojilnice poteka 29. oktobra 2010 ves dan in naj bo dan srečanja starih in mladih v naši banki. Praznovali bomo ob klobasah in pijači. Kdor nas prav na ta dan ne more obiskati, pa ima ves Svetovni teden varčevanja od 25. do 29. oktobra priložnost, da nas obišče in se posvetuje z nami v zadevah varčevanja, nalaganja in preventive. Dir. Lorenz Kumer, MBA, Dir. Joško Nachbar


 David Opetnik

Nov obraz stavi na konjske sile David Opetnik ljubi hitre avtomobile.

O

d aprila 2010 dalje pozdravlja naše stranke pri okencu bančne poslovalnice Pliberk nov sodelavec. Novinec pri PosojilniciBank Pliberk je David Opetnik iz Šmihela. Posebno pri srcu mu je pri novem delu kontakt s strankami. S profesionalno bančno izobrazbo – od oktobra dalje – bo ostal v svoji stroki na tekočem. S tritedenskimi seminarji v Gradcu se bo izpopolnjeval za svojo službo ob okencu.

Fest in heimischer Hand: Die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk und der SK Posojilnica Aich/Dob. Außerdem vormerken: Sparerfest am 29. Oktober 2010. Geschätzte Kundinnen und Kunden, liebe Mitglieder!

D

ie aktuelle Ausgabe unserer Kundenzeitung steht im Zeichen zweier wichtiger Ereignisse. Zum einen erscheint diese Ausgabe nicht grundlos unmittelbar vor dem Weltspartag, denn das Thema „Sparen und Vorsorgen“ liegt uns seit jeher am Herzen. Zum anderen präsentieren wir diesmal ausführlich den SK Posojilnica Aich/Dob, den wir als Hauptsponsor schon jahrelang unterstützen und dem wir diesmal 7 Seiten widmen. Identität stärken Dieser Verein ist es auch, der uns vorlebt, wie man trotz schwieriger Bedingungen erfolgreich arbeiten sowie völker- und kulturverbindend auftreten kann. Die Aufgaben der Zukunft werden der Bau der neuen Ballspielhalle beim Campus futura sowie personelle Veränderungen im Verein sein. Diese neue Identität gilt es zu stärken. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf den Seiten 6 bis 12 den neuen Kader samt Funktionären vor. Mit dem Vereinsmotto „Dort, wo ich lebe und spiele, da bin ich zu Hause“ identifizieren auch wir

uns als Bank, nennen wir uns doch „Die Bank, die verbindet!“. Verbindend soll auch unser Buchtipp auf Seite 13 sein, in dessen Rahmen wir Sie zur Buchpräsentation am 05.11.2010 über das Leben und Schaffen von Mirko Kummer einladen möchten. Wo Posojilnica draufsteht, dort können Sie sicher sein, dass Sie sich heimisch und gut aufgehoben fühlen. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam feiern Stärken wir einander den Rücken und vertrauen wir auf unsere Stärken. Gehen wir die Herausforderungen der Zeit an. Zusammen sind wir erfolgreich! Dazu wollen wir Sie abschließend zum Fest der Sparer, das heuer wieder an allen Standorten der PosojilnicaBank Bleiburg/Pliberk stattfindet, einladen. Das große Sparerfest steigt am 29.10.2010 ganztägig und macht unsere Bank zum Treffpunkt für Jung und Alt. Gefeiert wird bei Würsteln und Getränken. Wer uns an diesem Tag nicht besuchen kann, hat in der Sparwoche von 25. bis 29.10. die Möglichkeit, vorbeizuschauen und sich in Sachen Sparen, Veranlagen und Vorsorgen beraten zu lassen. Dir. Lorenz Kumer, MBA, Dir. Joško Nachbar

Privatno ljubi precej razantno. V prostem času se skupaj s svojim bratom zaposluje z avtomobili, križari po dolini in pri tem posluša glasbo. Na poti je navadno v svojem Mazda, bratov Golf pa mu je še bolj všeč.

PS-verliebter Neuzugang David Opetnik liebt schnelle Autos.

S

eit April 2010 begrüßt ein neues Gesicht die Kunden am Schalter der Bankstelle Bleiburg/Pliberk. David Opetnik heißt der jüngste Neuzugang der Posojilnica-Bank, der an seinem neuen Job vor allem den Kundenkontakt schätzt. Auf dem Laufenden bleibt der St. Michaeler durch seine professionelle Bankausbildung, die er seit Oktober absolviert. In dreiwöchigen Seminaren in Graz wird der Schalterbedienstete bankfit gemacht. Privat liebt er es rasant. In seiner Freizeit bastelt Opetnik mit seinem Bruder an Autos herum, düst durch die Gegend und hört dabei gerne Musik. Er selbst ist mit seinem Mazda unterwegs, bevorzugt aber den flotten Golf seines Bruders.

3


2011 – sreča nalagateljem Leta 2011 gre zopet navzgor. Analist RZB Peter Brezinschek o pogledu na trg.

2011 bringt Anlageglück Es geht wieder bergauf! Marktausblick von RZB-Chefanalyst Peter Brezinschek.

O

d 4. kvartala 2010 do 2. kvartala 2011 bodo časi predvidoma skromni, gospodarska rast bo neznatna. Izhajajoč iz ZDA bo konjunktura tudi v območju evra ter na razvijajočih se trgih kot na Kitajskem prehodno oslabela. Pa brez skrbi! Od srede leta 2011 dalje računajo eksperti kot npr. glavni analist RZB Peter Brezinschek spet s poživitvijo rasti. Do leta 2012 pa prognosticirajo v Evropi zopet rast med 1,5 in

2 odstotka. Recesija po mnenju eksperta ni zelo verjetna. Pametno izrabimo kritično obdobje Dokler konjunktura ne bo zopet višja, obetajo nizke cene pri delnicah in corporate

V

om 4. Quartal 2010 bis zum 2. Quartal 2011 brechen voraussichtlich magere Zeiten mit kaum Wirtschaftswachstum an. Von den USA ausgehend wird eine vorübergehende Abschwächung der Konjunktur auch in der Eurozone und auf den Emerging Markets wie China erwartet. Doch keine Sorge! Ab der Jahresmitte 2011 rechnen Experten wie Raiffeisen Research-Chefanalyst Peter Brezinschek wieder mit einer deutlichen Wachstumsbelebung. Gegen 2012 werden in Europa wieder Wachstumsraten

4

ek  Mag. Peter Brezinsch

zwischen 1,5 und 2 Prozent prognostiziert. Eine Rezession hält der Experte für wenig wahrscheinlich. Durststrecke clever nutzen Bis die Konjunktur wieder anzieht, stellen die

bonds zanimivo investicijo. „Selektivno so delnice v branžah farmaindustrije in telekoma s svojimi visokimi donosi iz dividend vedno dobra alternativa“, pravi Brezinschek. Njegov nasvet: „Prihranite si do konca leta gotovino in vključite z novim letom spet bolj riskantne delnice in podjetniške obveznice v svoj depo.“ Pri tem nudijo podjetja v zvezi s tehnologijo, surovinami in industrijo najboljše možnosti donosa.

tiefen Preise bei Aktien und Corporate Bonds ein interessantes Investment dar. „Selektiv sind Aktien in der Pharma- oder der Telekombranche mit ihren hohen Dividendenrenditen immer eine Alternative“, so Brezinschek. Sein Tipp: „Sparen Sie bis Jahresende Bares und nehmen Sie ab dem Jahreswechsel wieder risikoreichere Vermögenswerte wie Aktien und Unternehmensanleihen in Ihr Depot auf.“ Dabei bieten Technologie-, Rohstoff- und Industrieunternehmen gute Ertragschancen.


Varčevanje je aktualno Konservativne oblike varčevanja napredujejo.

Sparen liegt im Trend Konservative Sparformen auf dem Vormarsch.

K

adar gre Avstrijcem za nalaganje denarja, je varnost na najvišjem mestu. Prav v gospodarsko burnih časih so konservativne oblike varčevanja vedno bolj zanimive. Tu je seveda najvažnejša hranilna knjižica, ki je v prvem kvartalu 2010 zasedla z 49 odstotki čisto jasno prvo mesto (primerjaj: leta 2000 je samo 15 % vprašanih zagovarjalo zanimivost hranilne knjižice). Kar za njo zaseda drugo mesto

W

enn es um die Geldanlage der Österreicher geht, steht die Sicherheit an oberster Stelle. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten sind konservative Sparformen auf dem Vormarsch. Hier hat das Sparbuch unangefochten die Nase vorn und belegte in der Beliebtheit der Österreicher im 1. Quartal 2010 mit 49 Prozent die Poleposition (zum Vergleich: 2000 fanden nur 15 Prozent der Befragten das Sparbuch interessant). Dicht dahinter liegt der Bausparvertrag. Kein Wunder, beträgt die staatliche Prämie

stanovanjsko varčevanje. Tudi stanovanjski varčevalci so pri povpraševanju dobili veliko točk. Od leta 2009 dalje postaja ta tradicionalni produkt vedno bolj atraktiven. Varnost pred rizikom Med prebivalstvom še vedno obstaja nesigurnost z ozirom na kapitalne trge in gospodarstvo. Tendenčno pa stranke spet vedno bolj zaupajo trgovanju bank in njihovemu

für 2010 immerhin bis zu 42 Euro. Auch der Bausparer konnte bei der Umfrage punkten. Seit Mitte 2009 steigert sich die Attraktivität dieses Traditionsprodukts stetig. Absicherung vor Risiko Ganz weg ist die Unsicherheit in Bezug auf die Kapitalmärkte und die Wirtschaft in der Bevölkerung noch nicht. Tendenziell setzen die Kunden aber wieder mehr Vertrauen in Bank- und Veranlagungsgeschäfte. Dennoch setzen die meisten auf Bewährtes, ohne sich

sistemu nalaganja. Vendar se zanašajo skoraj vsi na tisto, kar se je obneslo, ne da bi se vezali za dolgo dobo. Tu lahko npr. svetujemo dnevno razpoložljivo hranilno knjižico Posojilnice-Bank Pliberk. Koristite letošnje dneve varčevanja, da se posvetujete o hranilni knjižici ali o alternativnih produktih nalaganja. Sodelavke in sodelavci Posojilnice-Bank Pliberk z veseljem pričakujejo Vaš obisk!

zu lange zu binden. Sparbücher sind dafür ideal und für die Haltung von schnell verfügbaren Mitteln unverzichtbar. Hier empfiehlt sich z. B. das täglich fällige Sparbuch der Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk. „Unser Angebot umfasst sämtliche Laufzeiten, von täglich fällig bis zu maximal 5 Jahren“, erklärt Dir. Lorenz Kumer das breite Spektrum – auch für sicherheitsorientierte Sparer. Nutzen Sie die heurigen Spartage, um sich über das Sparbuch oder über unsere alternativen Anlageprodukte zu erkundigen.

5


v Georgi Valo um/ Rojstni dat 06.05.1979 tum: a sd Geburt Številka/ 7 Dress-Nr.: Georgi a/ kg Velikost/tež 200 cm/93 t: h ic w e Größe/G vo/ Državljanst BUL t: tä ja, Italija li a n o Nati Turčija, Rusi i: b u land, Italien Dosedanji kl Türkei, Russ : e in re e V ad Bisherige zunanji nap ff ri Pozicija/ Außenang : i n m o Positi knjige, fil e Konjički: Bücher, Film : ys b b Ho

Valov

asnik Jure K

993 um/ 08.07.1 t a d i n Rojst m: tsdatu Gebur 11 a/ Številk .: Jure Kasnik r g k N /78 Dress / 189 cm st/teža Veliko ewicht: /G Größe stvo/ SLO an lj v a ž Dr žinar : t , OK Fu nalitä a io ic t ž / a e a N lub OK M anja k Dosed reine: e a V servis e rig r elevizij Bishe fspiele , nogomet, t sehen u A / a , MSN , Fern Pozicij glasba SN, Fußball n: io it M s , o P Musik ki: Konjič ys: Hobb

Fotos: iStockphoto.com

Robert Koch

6

Rojstni datum/ Geburtsdatum: Številka/ Dress-Nr.: Velikost/teža/ Größe/Gewicht: Državljanstvo/ Nationalität: Dosedanji klubi/ Bisherige Vereine: Pozicija/ Position: Konjički: Hobbys:

17.03.1976 6 188 cm/80 kg HUN VfB Friedrichshafen, Erd emirspor, hotVolleys Wien, Copra Berni Piacenza, TTT Lines Catania, Diama nt Kaposvár servis Aufspieler odbojka na mivki Beachvolleyball

Robert Koc

h


v Kirche r a t e P

976 10.07.1 atum/ d i n t Rojs m: tsdatu Gebur Petar 14 a/ k il v e t Š g -Nr.: /100 k Dress 204 cm teža/ / t s o k Veli ht: /Gewic a Größe stvo/ olgarij n BUL an nija, B lj a v p rie a Š a ž , r D t: , Bulg Turčija nalitä anien p S i, i: e Natio b Türk anji klu lokada Dosed reine: dnja b er e e r V s e rig lock Bishe Mittelb a/ ij ic filmi z , o P glasba : n io , Filme Posit Musik i. k č ji Kon ys: Hobb

Kirchev

Alexey Sanko Rojstni datum/ Geburtsdatum: Številka/ Dress-Nr.: Velikost/teža/ Größe/Gewicht: Državljanstvo/ Nationalität: Dosedanji klub/ Bisheriger Verein: Pozicija/ Position: Konjički: Hobbys:

13.03.1978 4 194 cm/93 kg

Alexey Sank

o

AUT hotVolleys Wien zunanji napad Außenangriff odbojka Volleyball

l Leeb e a h c Mi

988 3.06.1 m/ 2 u t a d i Rojstn datum: rts u b e G 12 ka/ il Štev : . r -N /– Dress teža/ 188 cm t/ s o k : li t Ve ich /Gew Größe nstvo/ AUT lja Držav lität: na Natio luba/ – anja k ine: d e s o e D r e servis V rige ieler Bishe Aufsp / a ij Pozic on: Positi – ki/ Konjič : ys Hobb

eeb

Michael L

7


 Spredaj od leve/vorne v. l.: Georgi VALOV, Michal HRUŠKA, Andrej GRUT, Jure IVARTNIK, Jure KASNIK, Nejc PUŠNIK & fizioterapevt/Physiotherapeut Tomaž SKLEDAR Zadaj od leve/hinten v. l.: predsednik/Präsident Andrej WAKOUNIG, trener/Trainer Igor SIMUNČIČ, Gerald REISER, Petar KIRCHEV, Miha KOSL, Robert KOCH, Aleksey SANKO, Peter DIVIŠ, Dir. Lorenz KUMER, Manager & Assistant Coach Martin MICHEU & zapisnikar/Schriftführer Peter TRAMPUSCH

Weblink: www.aich-dob.at

Termini/Termine SKAD 2010/2011 Mevza (Tekme doma/Heimspiele) SKAD – Bled (SLO)

So/Sa

09.10.2010

19.00 h

SKAD – Humenne (SVK)

So/Sa

16.10.2010

20.00 h

SKAD – Tirol

So/Sa

23.10.2010

20.30 h

SKAD – Anhovo (SLO)

So/Sa

06.11.2010

20.30 h

SKAD – Kastela (CRO) EC-Spiel

Če/Do

25.11.2010

19.00 h

SAKD – Kaposvar (HUN)

So/Sa

04.12.2010

19.00 h

SKAD – Zagreb (CRO)

So/Sa

15.01.2011

19.00 h

SKAD – hotVolleys

So/Sa

05.02.2011

19.00 h

SKAD – Kastela (CRO)

So/Sa

12.02.2011

19.00 h

Termini/Termine Europacup 2010/2011 1. igra/Spiel

Sr/Mi

17.11.2010

19.00 h

Kastela

2. igra/Spiel

Če/Do

25.11.2010

19.00 h

Prevalje

2010/2011 8


Termini 2. Zvezne lige/Termine 2. BL 2010/2011 Felixdorf – SKAD 2

So/Sa

02.10.2010

20.00 h

Wr. Neustadt

SKAD 2 – UVC Graz 2

So/Sa

09.10.2010

16.00 h

Pliberk/Bleiburg

Hartberg 2 – SKAD 2

So/Sa

16.10.2010

14.30 h

Hartberg

SKAD 2 – Weiz

So/Sa

23.10.2010

16.00 h

Pliberk/Bleiburg

Klagenfurt 2 – SKAD 2

So/Sa

31.10.2010

18.00 h

Klagenfurt

SKAD 2 – Südstadt

So/Sa

01.11.2010

18.00 h

Pliberk/Bleiburg

SKAD 2 – Hausmannst.

So/Sa

06.11.2010

16.00 h

Pliberk/Bleiburg

Gleisdorf 2 – SKAD 2

So/Sa

13.11.2010

16.30 h

Gleisdorf

SKAD 2 – Felixdorf

So/Sa

27.11.2010

18.00 h

Pliberk/Bleiburg

Graz 2 –SKAD 2

So/Sa

04.12.2010

17.00 h

Graz

SKAD 2 – Hartberg 2

Ne/So

05.12.2010

17.00 h

Pliberk/Bleiburg

Weiz –SKAD 2

Sr/Mi

08.12.2010

18.00 h

Weiz

SKAD 2 – Klagenfurt 2

So/Sa

11.12.2010

16.00 h

Pliberk/Bleiburg

Südstadt –SKAD 2

Sr/Mi

15.01.2011

16.30 h

Südstadt

Hausmannst. – SKAD 2

Ne/So

16.01.2011

18.00 h

Hausmannstätten

SKAD 2 – Gleisdorf 2

So/Sa

22.01.2011

18.00 h

Pliberk/Bleiburg

SK Posojilnica Aich/Dob 9


iser Gerald Re 0 tum/ 02.06.198 Rojstni da : m tu a sd rt Gebu 13 Številka/ Gerald : Dress-Nr. g / k 0 ža e 200 cm/9 Velikost/t wicht: Größe/Ge stvo/ AUT Državljan tät: ) Nationali ccio (FRA kluba/ s Wien, Aja y ja e n ll a o d tV se o o h D kada Vereine: srednja blo Bisherige er ck lo / lb Mitte Pozicija o kar je luštn , se : v , n a o glasb Positi ß macht a p s, was S e ll a , i: k k č si ji u M Kon Hobbys:

Reiser

Jure Ivartn ik Rojstni dat um/ Geburtsda tum: Številka/ Dress-Nr.: Velikost/tež a/ Größe/Gew icht: Državljanst vo/ Nationalitä t: Dosedanja kluba/ Bisherige V ereine: Pozicija/ Position: Konjički: Hobbys:

19.10.1986 5 186 cm/76 kg

Jure Iv

artnik

SLO OK Mežica , OK Astec Tr iglav Libero medmrežje, šport, fiziote rapija Internet, Sp ort, Physio therapie

Andrej Grut

Fotos: iStockphoto.com

Rojstni datum/ Geburtsdatum: Številka/ Dress-Nr.: Velikost/teža/ Größe/Gewicht: Državljanstvo/ Nationalität: Dosedanji klubi/ Bisherige Vereine: Pozicija/: Position: Konjički: Hobbys:

10

30.08.1984 9 194 cm/91 kg

Andrej Grut

SLO Ljutomer, Galex-Mir, Erija Marchiol Vodi zunanji napad Außenangriff glasba, računalnik Musik, Computer

osl K a Mih

79 2.19 1 . 2 1

/ atum ni d atum: t s j 2 d Ro urts 7 kg Geb lka/ m/8 c i 1 v 19 Šte s-Nr.: / s a Dre ost/tež cht: i k SLO Veli e/Gew / ß vo Grö vljanst : nik ad t a Kam nji nap Drž nalitä b/ a u o l i n griff zu Nat danji k erein: nan e ß e V s u A er Do erig Bish ija/ ic Poz ion: it Pos čki/ ji Kon ys: b Hob

Miha

Kosl


Diviš Peter Rojstni datum/ Geburtsdatum: Številka/ Dress-Nr.: Velikost/teža/ Größe/Gewicht: Državljanstvo/ Nationalität: Dosedanji klubi/ Bisherige Vereine: Pozicija/ Position: Konjički: Hobbys:

04.08.1978 8 198 cm/94 kg

Divis Peter

SVK Zilina, Zirat Bank Ankara, VKP Bratislava, AS Cannes, Tours volley, Ivetjesztrembie, Sosnowiec, Goia del Colle, Jaroslav, Vibovalentia, Pallavolopineto, Brno voley diagonalni napad Diagonalangreifer motorni šport, glasba Motorsport, Musik

Nejc Pušnik Rojstni dat um/ Geburtsda tum: Številka/ Dress-Nr.: Velikost/tež a/ Größe/Gew icht: Državljanst vo/ Nationalitä t: Dosedanji kl ub/ Bisheriger Verein: Pozicija/ Position: Konjički: Hobbys:

30.12.1980 10 191 cm/91 kg SLO

Nejc Pu

snik

Fužinar Met al zunanji nap ad Außenang riff kuhinja, peč ti, pisati pes mi Küche, back en, Lieder sc hreiben

iner a r T / r TreneSimunčič Igor

Igor Simuncic

973 / 12.12.1 datum Rojstni : m tsdatu ner pri Gebur oslej tre / d , o v o O t v R s t š C n a o mo Državlj cionaln alität: aško na v r m, h – Nation m naltea b 30 teke K Zagre tischen Natio O b M e r Potek: 1 in g b Za roa t Zagre le im k d MOK Mlados reb un 30 Spie g 1 a : Z g t n s a g lado Werde r bei M Traine r e h is b

11


 Uspešne dame SK Posojilnica Aich/Dob s trenerjem Mirkom Rebulo/ Die erfolgreichen Damen des SK Posojilnica Aich/Dob mit Trainer Mirko Rebula

Naslov je dosegljiv Ženska ekipa SK Posojilnica Aich/Dob ima v sezoni 2010/2011 v Deželni ligi velike načrte.

D

ame ekipe SK Posojilnica Aich/Dob so pričele novo odbojkarsko sezono v deželni ligi z novim moštvom in visoko motivirane. Sedaj bo treba ustvariti enoto, ki se v igri ujema. Zato so ob začetku intenzivno trenirale na prostem, in sicer na pliberškem gradu ter na igriščih za odbojko na mivki. Imele so tudi živahen trening na Rogli v Sloveniji, kjer so zelo uživale.

Cilj je pokal Glavni cilj ekipe po sedaj že enoletnem odmoru je, da zopet dobijo naslov Koroškega prvaka nazaj v Pliberk. Drugi cilj, ki si ga je stavila ekipa trenerja Mirka Rebule, je zmaga za Koroški pokal. Poleg tega bi dame želele tudi letos igrati v playoff-u za 2. Zvezno ligo, kakor jim je to uspelo že nekajkrat poprej. Posojilnica-

Bank Pliberk kot glavni sponzor želi damam uspešne igre brez nezgod in vse najboljše na njihovi poti navzgor. Vedno na tekočem Aktualne termine iger in njihove rezultate najdete sproti online na http://kvv. volleynet.at

Griff nach dem Titel Die Damenmannschaft des SK Posojilnica Aich/Dob hat sich für die Saison 2010/2011 in der Landesliga einiges vorgenommen.

D

ie Damen der Landesligamannschaft des SK Posojilnica Aich/Dob haben die aktuelle Volleyballsaison neu formiert und hoch motiviert begonnen. Nun gilt es, eine eingespielte Einheit zu bilden. Dazu gab es zum Auftakt ein intensives Outdoortraining auf dem Schlossberg sowie auf den Beachvolleyballplätzen. Auch ein Trainingslager in Rogla (Slowenien) wurde bereits absolviert.

12

Pokal im Visier Das Hauptziel der Mannschaft ist es – nach nunmehr einjähriger Pause –, den Kärntner Meistertitel wieder zurück nach Bleiburg/ Pliberk zu holen. Auch den Sieg des Kärntner Cups hat sich das Team von Trainer Mirko Rebula zum Ziel gesetzt. Weiters möchten die Damen zum wiederholten Mal am Aufstiegsplayoff in die 2. Bundesliga teilnehmen. Die

Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk wünscht den Damen als Hauptsponsor erfolgreiche und unfallfreie Spiele und alles Gute auf ihrem Weg nach oben. Immer am Ball Aktuelle Spieltermine und Ergebnisse finden Sie laufend online auf http://kvv. volleynet.at.


Sto let naše zgodovine „Da bi sonce posijalo …“: Prezentacija literarnega dela Mirka Kumra dne 5. novembra 2010 ob 19.30 uri v Kulturnem domu v Pliberku.

Ein Jahrhundert im Porträt „Da bi sonce posijalo …“: Buchpräsentation von Mirko Kumers literarischem Werk am 5. November 2010 um 19.30 Uhr im Kulturni dom Pliberk/Bleiburg.

L

etos je minilo 100 let od rojstva Mirka Kumra, kmeta p.d. Črčeja na Blatu. Mirko Kumer kot podjunski samorastnik šteje med pomembne osebnosti na Koroškem. Njegove zasluge za samostojno politično gibanje, za zastopstvo v stanovskih združenjih, na kulturnem področju in v gospodarstvu so še danes velik mejnik za slovensko narodno skupnost in so dokaz uspešnosti osebnega prizadevanja. Kot župan občine Blato in pliberški podžupan ter zastopnik kmetov v kmetijski zbornici, kot pomembni ustvarjalec v kulturi ter predsednik nadzornega odbora Posojilnice Bank Pliberk (1952–1981) in podpredsednik Zadruge je Mirko Kumer-Črčej zapustil neizbrisne sledove, na katerih še danes uspešno gradimo. Držal se je vseskozi svojega življenjskega vodila, ki ga je zapisal leta 1964 v časopisu Kronika: „Le skupno delo ustvarja skupen blagor.“ Poznan pa je postal

 Mirko Kumer-Črčej in njegovo življenjsko delo/ Mirko Kumer-Črčej und sein Lebenswerk

tudi po svojem z življenjskimi resnicami prepojenem publicističnem in kronističnem delu. Po izidu knjige „Po sili vojak“ se je lotil še obširnejšega dela o življenju in usodah ljudi na vasi Blato in širše okolice. Zaradi prerane smrti leta 1981 ni utegnil objaviti vseh svojih zapiskov, črtic, esejev in pričevanj. To delo sta ob stoti obletnici njegovega rojstva uredila njegov sin Valentin in njegov vnuk Anton Kumer in pripravila za tisk knjigo z naslovom „Da bi sonce posijalo ...“. Mirko Kumer-Črčej v knjigi opisuje vsakdanjik tedaj izključno slovenskega prebivalstva domačih krajev. Časovno težišče opisov je druga polovica 19. in prva 20. stoletja, zaobjema zlasti čas dveh svetovnih vojn in plebiscitno obdobje ter posledice izida glasovanja leta 1920. Prikazuje, kako se je spreminjala vaška struktura in z njo njena jezikovna in verska identiteta. Pripoveduje pa tudi o vedrih dogodkih v vsej življenjski polnosti,

o sanjah preprostih ljudi, o njihovih bridkih preizkušnjah in o večkrat neizpolnjenem hrepenenju po tem, da bi končno sonce posijalo ...

U

nter dem Titel „Da bi sonce posijalo …“ erscheint anlässlich des 100. Geburtstages des 1981 verstorbenen Politikers, Kulturschaffenden und Literaten Mirko Kumer, Bauer vlg. Črčej in Moos/Blato, sein bisher unveröffentlichtes literarisches Werk – die Chronik der Ortschaft Moos/Blato. Die Spuren seines Wirkens sind heute noch deutlich sichtbar, war er doch als Pionier für ein unabhängiges und selbstständiges Agieren der slowenischen Bevölkerung Unterkärntens bekannt und anerkannt. Seine Bemühungen um das Wohl der Menschen als Bürgermeister der Altgemeinde Moos/Blato und später als Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk, als Vertreter der Südkärntner Bauern in der Landwirtschaftskammer, als Kulturschaffender und Literat sowie als jahrzehntelanger Funktionär im Vorstand unserer genossenschaftlichen Organisationen, wie die Posojilnica-Bank und Zadruga, sind heute noch wichtige Grundsteine unseres Wirkens. Unsere Erfolge haben wir nicht zuletzt seinem Motto „Le skupno delo ustvarja skupen blagor“ – „Nur gemeinsames Wirken schafft gemeinsames Wohl“ zu verdanken. Als Literat hat er vor vier Jahrzehnten für seine Erinnerungen an die Kriegszeit „Po sili vojak“ – „Soldat wider Willen“ sehr viel Beachtung gefunden. Neben seinen vielen Essays und Geschichten sowie Radiosendungen aus unserer Region begann er vor dreißig Jahren mit den Vorbereitungen für eine umfassende Chronik der Ortschaft Moos/Blato und deren Umgebung. Sein früher Tod verhinderte jedoch die Veröffentlichung seines Lebenswerks. Nun haben sein Sohn Valentin und sein Enkel Anton Kumer dieses interessante Werk zu Ende geführt.

13


Kulturni žurnal Kulturjournal Odkrivajmo raznolikost kulture

be rku

Ž bu rg

Pli hv Izvrstna i k i ei z e j igra v treh Theaters Bl ensatio n i h n in dre i Sprachen auc

 „Zala“: Ganljiv drobec zgodovine/“Zala“: Ein bewegendes Stück Geschichte

Zala: „Če odideš, ali moraš tudi pozabiti?“

I

gra o izgubi identitete, ljubezni, ljubosumju, o izdajstvu in uporu – in nemoči, da bi premagali smrt! Miklova Zala – simbolna podoba trpeče in požrtvovalne slovenske ženske – je v političnih nemirih prve polovice 20. stoletja postala mit Koroških Slovencev. Iz ožine svoje dežele je bežala v Istanbul. Ljubezen do materinščine in strah pred izgubo le-te jo privedeta do nenavadne tehnike, da si ta zaklad ohrani. Po letih v tujini se Zala vrne v svojo domačo vas in spozna, da so se ljudje popolnoma spremenili. Igra je trojezična. Rezervacija vstopnic v Posojilnici-Bank Pliberk Predstave: 27./28. 10. 2010, ob 20.00 uri V Kulturnem domu v Pliberku

Zala: „Heißt weggehen auch vergessen?“

e pet let se glasbena delavnica „Sonus“ na Bistrici pri Pliberku posveča komorni glasbi. V ospredju delavnice so mednarodna izkustva, iz katerih se tvorijo prijateljstva, ki segajo preko vseh meja. „Ob začetku je vedno hudo, če moraš komunicirati v kakem drugem jeziku“, pripovedujeta Maria in Giulia iz Italije. „Kmalu pa nastanejo prijateljstva.“ Tudi kraji, iz katerih prihajajo docenti, so internacionalni, saj so doma iz Avstrije, Slovaške, Slovenije in Francije. Torej povezuje glasbena delavnica, ki jo podpira tudi Posojilnica-Bank Pliberk, mlado in staro ter znanje in učenje. In najboljše: vsak kraj v sedemindvajsetih državah članicah Evropske zveze lahko postane mesto srečanja za mlado generacijo Evrope. Meje so izbrisane, sedaj odkrivajo vse, kar jih združuje, in skupno na novo oblikujejo bodočnost.

Kulturelle Vielfalt neu entdecken

S

eit 5 Jahren widmet sich die Musikwerkstatt „Sonus“ in Feistritz ob Bleiburg der Kammermusik. Im Mittelpunkt steht die internationale Erfahrung, aus der sich grenzüberschreitende Freundschaften herauskristallisieren. „Am Anfang ist es schwer, in einer anderen Sprache zu kommunizieren“, erzählen Maria und Giulia aus Italien, „aber bald werden Freundschaften geschlossen.“ International ist auch die Herkunft der Dozenten, die heuer aus Österreich, der Slowakei, Slowenien und Frankreich gekommen sind. Das Tolle daran: Jeder Ort aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten kann zum Treffpunkt für die junge Generation Europas werden und jeder kann an der von der PosojilnicaBank gesponserten Lehrwoche teilnehmen. Grenzen verschwinden, Gemeinsamkeiten werden entdeckt und die Zukunft neu gestaltet.

E

in dreisprachiges Theaterstück über Identitätsverlust, Liebe, Eifersucht, Verrat und Widerstand – und die Unmöglichkeit, den Tod zu besiegen! In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Zala Miklova – Symbolgestalt der leidgeprüften und opferwilligen slowenischen Frau – durch politische Wirren zum Mythos der Kärntner Slowenen. Zala flüchtete aus der Enge ihres Landes nach Istanbul. Aus Liebe zu ihrer Muttersprache bewahrte sie sich diesen Schatz. Nach Jahren kehrte Zala in ihr Heimatdorf zurück und erkannte, dass sich die Menschen völlig verändert hatten. Kartenreservierung: in der Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk Vorstellungen: 27./28. 10. 2010, jeweils um 20.00 Uhr im Kulturni dom Bleiburg

14

 „Sonus“: Skupno muziciranje in nova prijateljstva/ „Sonus“: Gemeinsam musizieren und Freundschaften schließen

Weblink: www.sonus.at


Ubrana literatura, glasba in slikarstvo

S

lovensko kulturno društvo in župnija Globasnica, Krščanska kulturna zveza in ORF prirejajo na predvečer Marijinega vnebovzetja že tradicionalni „Trivium 2010“ na gori pri Sveti Hemi. Kot že lani je tudi letos to srečanje pod geslom „slastno – sladko“ predstavljalo vse sladke skušnjave v življenju. Že od leta 2000 dalje privablja to prekomejno srečanje glasbenike, literate in upodabljajoče umetnike v romarsko cerkev na Hemi. Po izkopaninah zgodnjekrščanskih svetišč je vodil Franz Glaser. Razstavljene so bile slike umetnice Klementine Golja, brala sta Lucija Stupica in Fabjan Hafner, glasbeni spored pa sta oblikovala Wolfgang Puschnig (saksofon) in Janez Gregorič (kitara). Kot glavni sponzor je sodelovala Posojilnica-Bank Pliberk.

Stimmige Literatur, Musik und Malerei

D

er slowenische Kulturverein, die Pfarre Globasnitz, der Christliche Kulturverband und der ORF veranstalten schon traditionell am Vorabend von Mariä Himmelfahrt „Drei Wege 2010“ auf dem Hemmaberg. Wie im Vorjahr stand diese Begegnung unter dem Aspekt „köstlich süß“ im Zeichen der süßen Verführungen des Lebens. Seit 2000 ist diese grenzüberschreitende Begegnung von Musikern, Literaten und bildenden Künstlern in der Wallfahrtskirche auf dem Hemmaberg ein Publikumsmagnet. Durch das frühchristliche Pilgerheiligtum führte Franz Glaser. Am Programm standen Bilder von Klementina Golija, Lesungen von Lucija Stupica und Fabjan Hafner sowie musikalische Beiträge von Wolfgang Puschnig (Saxophon) und Janez Gregorič (Gitarre). Als Generalsponsor mit dabei: die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk.

 Pridite na premiero „Radovan“ dne 24.10.2010/ Kommen Sie zur Premiere „Radovan“ am 24.10.2010.

CIKL CAKL Lutkovni festival – termini CIKL CAKL Puppentheaterfestival: Termine 21.10.2010, 8.30 h, 9.45 h, 11.00 h, farna dvorana Šmihel/St. Michael „Črke“ – Skupina „abeceda“ (A) 22.10.2010, 8.30 h, 9.45 h, 11.00 h, farna dvorana Šmihel/St. Michael „Das Rotkäppchen“ – Figurentheater Gerti Tröbinger (A) 22.10.2010, 19.30 h, Kulturni dom Pliberk/Bleiburg „The Flying Babies“ – Divadlo Drak (CZ) 23.10.2010, farna dvorana Šmihel/St. Michael um/ob 11.00 h „Zgodbe izpod Obirja“ – Mi smo mi in Navihanci SKD Celovec (A) Danach Puppentheaterworkshop/ nato lutkovna delavnica um/ob 14.30 h „Čarobni piskrč“ – Lutkovna skupina Žvabek KPD Drava Žvabek (A) um/ob 19.30 h „Sneguljčica“ – Mini Teater (SLO)

 Umetniki letošnje prireditve „Trivium“/ Die Künstler der diesjährigen „Drei Wege“-Veranstaltung

Informacije k programu/ Infos zum Programm: www.smihel.at

Foto: shutterstock.com

PREMIERA/PEMIERE 24.10.2010, 11.00 h, farna dvorana Šmihel/St. Michael Ponovitev/Wiederholung 18.00 h Premiera/Premiere: „Radovan“ – Mladinska lutkovna skupina KPD Šmihel

15


Praznik varčevalcev

Od 25. do 29. oktobra 2010!

Weltsparwoche 25. bis 29. Oktober 2010!

• 27.10.2010: Praznik varčevalcev v Žvabeku/ Festtag der Sparer in Schwabegg • 29.10.2010: Praznik varčevalcev v Globasnici Festtag der Sparer in Globasnitz Praznik varčevalcev na Metlovi Festtag der Sparer in Mittlern Praznik varčevalcev v Šmihelu Festtag der Sparer in St. Michael Praznik varčevalcev v Pliberku Festtag der Sparer in Bleiburg

Obiščite nas na spletu/ Besuchen Sie uns auch im Internet: www.pbpliberk.at

u Umetnost med kulturami: Rudi Benétik Kunst zwischen den Kulturen: Rudi Benétik

Razstava „Črna paprika“ Za uvod k Dnevom varčevanja Vas vabimo dne 21.10.2010 na razstavo Rudija Benétika pod naslovom „Črna paprika“. Veselimo se Vašega obiska! Začetek: ob 19.00 uri Kraj: Posojilnica-Bank Pliberk

Ausstellung „Črna paprika“ Als Auftakt zu den Spartagen laden wir Sie am 21.10.2010 zur Ausstellung „Črna paprika“ von Rudi Benétik ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Beginn: 19.00 Uhr Ort: Posojilnica-Bank Pliberk/ Bleiburg

Impressum: Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Herausgeber und Medieninhaber: Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk, Völkermarkter Straße/Velikovška cesta 1A, 9150 Bleiburg/Pliberk. Blattlinie: Informationsmedium für Kunden der Posojilnica-Bank. Erscheinungsort: Bleiburg/Pliberk und Umgebung. Für den Inhalt verantwortlich: Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk. Fotos: wenn nicht anders angegeben Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk. Redaktion und Layout: wuapaa.com – die redaktion, Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 1, 9020 Klagenfurt. Druck: Mohorjeva-Hermagoras, Adi-Dassler-Gasse 4, 9073 Viktring/ Vetrinj. Druckauflage: 4.200 Stück. Herstellungsort: Klagenfurt. Vertrieb: zugestellt durch Post.at. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Posojilnica-Bonus, 14  

Posojilnica-Bonus,14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you