Page 1


EssenceJor dan Sout her nHi ghSchool " Ial wayswant edt of ur t hermyeducat i on af t erhi ghschool .Col l egewi l lpr ovi dea sol i df oundat i onf orexcel l entcar eer oppor t uni t i es.Iwi l lnotl etanyt hi ngor anyonedet ermef r om accompl i shi ng mygoal s.Wi t hadegr eeundermybel t , t her ei snot el l i ngwhatIcando. "

2001 Scholars  

Incentive Awards Scholars

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you