Page 99

rapította, de maga is készített a piaci igényeknek megfelelô mintákat. Számos kiállítást is rendeztek Sárdi János munkáiból, és egyre többen keresték fel a mûhelyét a világ számos országából. Így lassan kialakult a mûhelylátogató turizmus, ami jó alapot adott az I. Nagynyárádi Kékfestô Fesztiválnak 1999-ben. A rendezvényt azóta minden nyáron megszervezik. — Nagyon sok sikert megéltem a munkámmal kapcsolatban, számos díjat kaptam, még külföldön is elismerték a tevékenységemet. Minden nehézség ellenére, ha újra választanom kellene, megint csak a kékfestô szakmát választanám. Mindig figyeltem az anyagokat, a kirakatokat, hogy mi a divat, mit viselnek szívesen az emberek. Így új mintákat találtam ki, mintegy 50-55 olyan minta van, ami a saját tervezésem. De azt tudni kell, hogy újítani csak úgy szabad, hogy a jó ízlésen belül maradjunk. Számos szabályt is be kell tartani: a szélminta harmóniában legyen a terítô középmintájával, ne legyen túlmintázva, mutatkozzanak meg benne a régi jellegzetességek, de feleljen meg a mai kor igényeinek is. Csak így tudjuk eladni a kékfestôt – tárja fel sikerének titkát Sárdi mester, akinek a legnagyobb újítása a divatossá vált bordûrös kékfestô volt. Azt mondja, csak úgy lehet elôrejutni, ha becsülettel és szeretettel végezzük a munkánkat, mind a felhasznált anyagokban, mind a befektetett munkában a legjobb minôségre törekedve.

Sárdi János 1920-ban született, nagyszülei jómódú földmûvesek voltak. Nagyanyja javaslatára választotta a kékfestô mesterséget. Inaséveit Auth Rezsô bólyi kékfestô mesternél töltötte, ahol három év alatt sajátította el kékfestés mesterséget. Segédévei során Budapesten a kelmefestô és vegytisztító, valamint fonalfestô szakmákat is kitanulta. 1947ben mestervizsgát tett, majd a következô évben kiváltotta az iparengedélyt és létrehozta mûhelyét Nagynyárádon. 1979-ben megkapta a Kiváló Kisiparos kitüntetés arany fokozatát, 1985-ben elnyerte a Népi iparmûvész címet, ‘88ban a Népmûvészet mestere lett. 1994-ben a Baranya Megyei Közgyûlés mûvészeti díjjal tüntette ki, 2004-ben a Magyarországi Német Önkormányzat Aranytû elismerését, és a kamara Az Év kézmûvese elismerését kapta meg. 2015ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

csak úgy szabad, hogy a jó ízlésen belül maradjunk.

95

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement