Page 87

A tervek, a szervezés mellett az igazán nagy teljesítmény a beruházás anyagi hátterének elôteremtése volt. — E tekintetben számunkra segítséget jelentett, amikor megkezdôdött a regionális tanácsok támogatása: ekkor úgy döntöttünk, hogy velük megfinanszíroztatjuk meg a beruházás egy részét. A közös megállapodás 2000 decemberében meg is született Baranya, Pécs és Kaposvár elsô emberének aláírását követôen. Erre a „kézfogóra” azóta is jó szívvel emlékszem, mert annak minden pontját betartottuk a mai napig, függetlenül a politikai hovatartozástól. Megegyeztünk tehát abban, hogy a pogányi fejlesztés kap egymilliárd forintot, Kaposvár pedig megépíti Taszáron a polgári terminált. Emellett Tolna megyének is jutott fejlesztésre 400 mil-

lió forint. Ennek ellenére persze adódott némi gond, ugyanis idôközben módosították a központi büdzsét, így a harmadik évre szóló aktuális pénzösszeg – 250 millió forint – már nem is érkezett meg. A forrásokat át kellett ütemeznünk. Ám a pályázatokat meghirdettük, a beruházás pedig 2003 áprilisában elindult.

„Rendkívül jól esett az elismerés” Papp Béla, Pécs korábbi alpolgármestere 2012 óta nyugdíjas, de részmunkaidôben még évekig dolgozott utolsó munkahelyén, a Biokomnál mûszaki ellenôrként. 2008-tól volt a közmûszolgáltató cég a munkahelye, miután a Mecsekérc Zrt.-tôl távozott. A Mecsekérc élére 2002 szeptemberében nevezték ki, hat évet töltött a cég vezetôjeként. — A kamarával az alpolgármesterségem egész ideje alatt rendkívül jó volt a kapcsolatom, hiszen sokat tettek és tesznek e város fejlôdéséért. Ennek ellenére ôszintén állítom: akkor és ott egyáltalán nem számítottam a kitüntetésre. Persze nem tagadom, és ez az érzés most is megvan bennem, rendkívül jól esett az elismerés – mondta az Angster József Díj kapcsán Papp Béla.

A helyi érdekek érvényesítése ...

83

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement