Page 83

a fiatalok oktatására, mert örömöt jelentett számára átadni a tudást, a tapasztalatot. Több száz tanulóval ismertette meg a fegyelem, a pontosság, a precizitás és a balesetmentes munkavégzés fókuszával a szakmát. — Szerettem és a mai napig szeretek fiatalemberekkel dolgozni, frissességet hoznak, és új dolgokra ösztönöznek. Meg tudom mutatni nekik, hogy a munkánkban maga az alkotás jelenti a szépséget, no meg az innovatív szemlélet, ami engem is inspirál, ez visz elôre. Létrehoztam egy olyan mozgáskoordinációs, ügyességfejlesztô berendezést, amellyel le lehet mérni a fiatalok kézügyességét. Sokszor használjuk a pályaválasztásnál. A siker kitartó, szívós munka eredménye, kell hozzá az életút alatt megszerzett tapasztalat, és akkor a tudás meghozza a gyümölcsét – állítja a kézmûves szakember. De az életében elért sikereket nem tulajdonítja csak magának, azt mondja, mindig állt mögötte egy csapat, amelynek tagjaival egyetértenek abban: mûszakilag megbízható hozzáállással és az elvárásoknak magas szinten való megfeleléssel érdemes végezniük mindennapi munkájukat.

— Mindig a szakmai alázat és a szerénység dominált a munkámban, emellett az egymás iránti bizalmat említhetem, amely fontos helyen áll az értékrendszeremben – foglalja össze Németh Jenô, milyen gondolkodásmód vezérelte szakmai pályafutása során. — Ezért aztán soha nem alkalmazottaim voltak, hanem kollégák és szaktársak. Ôk is azt vallották, amit én: a talpon maradás záloga a folyamatos szakmai önképzés, a versenyképes, magas színvonalon végzett munka.

Németh Jenô a pécsi 500-as Szakmunkásképzô Intézetben végzett esztergályosként, a Zipernowsky Gépipari Technikumban gépésztechnikus, a Dunaújvárosi Nehézipari Mûszaki Egyetem Fémipari Fôiskolai Karán mûszaki oktató végzettséget szerzett. Évekig gyakorlati szakoktatóként tanított a szigetvári 509. sz. Szakmunkásképzô Iskolában. A családi tradíciót követve, nagybátyja gondolkodásmódjának hatására lett önálló vállalkozó. 1980-ban mint esztergályos kapott mûködési engedélyt, 1982-ben pedig kiváltotta az ipari igazolványt. Dolgozott innovációs cégeknek is, a gépi forgácsolással készült alkatrészek gyártása kiegészült a dugattyú beépítéssel kombinált hengerfúrással. Jelentôs szerepet töltött be a megye szakképzésében, évekig volt bizottsági elnök a mestervizsgáknál. Tagja a kamarai mesterklubnak és a Szakképzési Bizottságnak, valamint a Szigetvári Városi Elnökségnek. 1981-ben pedagógiai oktató munkájáért miniszteri kitüntetést vehetett át, 2001-ben a kamara Az Év Kézmûvese Díjjal, 2011-ben Szigetvári Szakképzési Díjjal ismerte el munkáját. Hobbija a szakmájához kapcsolódó szakkönyvek gyûjtése, szabad idejét szívesen tölti unokáival és a szôlôjében, ahol borászkodik.

... a munkánkban maga az alkotás jelenti a szépséget.

79

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement