Page 66

Dr. LUSTYIK György Biofizikusból vállalkozó

Dr. Lustyik György a megye gazdaságának egy olyan területén tevékenykedik, ami kevésbé látványos. A biotechnológiai kutatások nincsenek reflektorfényben, fontosságuk viszont egy-egy nagy üzlet, egy-egy gyógyításban elért átütô eredmény kapcsán megmutatkozik. Dr. Lustyik György évtizedeken át volt a Soft Flow Kft. ügyvezetô igazgatója. A korábban a POTE Biofizikai Intézetében vezetô beosztású elméleti szakember a speciális 62

szaktudásra alapozva vezette sikeres vállalkozását. Cége a terület elismert szakembereit tömörítve évrôl évre olyan biotechnológiai újdonságokkal rukkol elô, amelyek nemcsak a hazai vagy az európai egészségiparban keltik fel a szakma figyelmét, hanem a tengerentúlon is keresettek. A dr. Lustyik György irányította cég több ízben részesült megyei, régiós és országos innovációs elismerésben, a szakember karrierjét is szakmai tudományos és gazdasági elismerések fémjelzik. — Az elért eredményeink a csapatmunka sikerességét igazolták. Az olyan belsô együttmûködést, amelyben mindenki a maximumra törekszik saját területén, és ez mindenképpen megmutatkozik a végeredményben – elemezte a siker egyik titkát a szakember. A régió innovációs szereplôinek együttmûködésén alapuló Tudás-Park projektet indított a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pécsi Városfejlesztési Zrt. A projekt lehetôséget teremt az egyetemi – versenyszféra – állami szféra – civil társadalom közötti együttmûködés erôsítésére annak érdekében, hogy a tudományos kutatások választ adhassanak a valós társadalmi-gazdasági problémákra, kihívásokra. Természetesen ez a nagyszabású, jövôt formáló együttmûködés sem indulhatott a Lustyik György vezette Soft Flow nélkül. — A pécsi Soft Flow Hungary Kft. a Tudás-Park projekt indítását megelôzôen is több eredményes együttmûködést valósított meg az egyetemen mûködô kutatócsoportokkal – fogalmaz dr. Lustyik György cégvezetô. — Több tízmillió forint értékben egyetemi szolgáltatásokat is igénybe veszünk, a leglényegesebb, jelenleg is futó projektjeink célja azonban termékfejlesztés. Olyan analiti-

Az elért eredményeink

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement