Page 54

Dr. KISS Endre A sokoldalú üzletember

Ha egy személyben kellene sikeres üzletembert, felelôs döntéshozót, odaadó lokálpatriótát, sportmecénást, szimpatikusan sokoldalú társasági partnert, gyakorló sportembert megnevezni a megyében, bizonyára nagyon sokaknak eszébe jutna dr. Kiss Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnöke. 50

Dr. Kiss Endre évtizedeken át irányította a Szigetvári Takarékszövetkezetet. Hódmezôvásárhelyen született, 1943-ban. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumon át jut el a Pécsi Tudományegyetem jogi diplomájához. Az egyetem elvégzése után jogi elôadó, majd a Pécs-reménypusztai Mezôgazdasági Termelôszövetkezet jogásza, késôbb kereskedelmi fôágazatvezetôje. 1984-ben pályázat útján a Baranya megyei MESZÖV titkárságvezetôje. 1991-ben megválasztják a Szigetvári Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetôjének, nyugdíjba vonulásáig tölti be ezt a tisztet. Azóta elnökként vesz részt a bank munkájában. Szakmai és közösségi tevékenységét számos országos és helyi elismeréssel méltatták. — Hároméves korom óta élek Pécsett. Itt végeztem minden iskolámat, ifjúságom minden pillanata, de a jelenem is a városhoz köt. Mégis a Szigetvári Takarékszövetkezet vezetôjeként egy érdekes kétlakiság jött be az életembe, hiszen mivel nagyon sok barátom, kapcsolatom van a cégközpont városában is, részben szigetvárinak is vallom magam. Úgy vélem, ez sok szempontból segít a lakóhelyem, Pécs problémáinak meglátásában, megítélésében. De abban is, hogy az ember a megoldásokat keresse – beszélt speciális helyzetérôl dr. Kiss Endre. A takarékszövetkezeti bankvezetô életét mindig ezek a gondolatok vezérelték. Együttmûködô magatartása, segítô keze nemcsak nagy programokig (EKF), neves cégekig (Zsolnay) ért el, a lokálpatrióta, ugyanakkor hiteles üzletember számtalan üzleti és civil kezdeményezés mellé állt. Mindezek kapcsán dr. Kiss Endre üzleti tevékenysége széleskörû elismerését és megbecsülését jelzi, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségének döntése alapján három ízben is elnyerte az „Év Vállalkozója” címet (2003, 2006,

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement