Page 50

Dr. KÁLLAI Sándor A vállalkozó oktató

Dr. Kállai Sándor az a vállalkozó, akinek a gazdaság mûködtetésére, élénkítésére tett törekvései legaktívabb évei után is megmaradtak. A sikeres cégvezetô ma tapasztalatai továbbadásával szolgálja a helyi gazdaság érdekeit. 46

Dr. Kállai Sándor a Rokána Kft. egyik tulajdonosa, a cég tanácsadója régóta részt vállal a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara életében. Egy évtizeden át az ipari tagozat elnöke, két cikluson keresztül tagja volt a Kisvállalkozói Bizottságnak is. Munkájával elhivatottan segítette a testületek tevékenységét, ezért érdemelte ki 2006-ban és 2013-ban is a gazdasági önkormányzat testületétôl a Kiváló Kamarai Munkáért Díjat. Pályafutása során több vállalkozást is vezetett, ezekben a tudatosan építkezô munka híve volt. Üzleti sikereinek gazdag tapasztalatait ma már nemcsak vállalkozóként hasznosítja, hanem szívesen tovább is adja azokat a jövô vállalkozói számára. Ezért volt nyitott arra, hogy középiskolai, illetôleg munkaerôpiaci kurzusokhoz kapcsolódjon, és azok keretében ossza meg tapasztalatait. — Magam is indítottam vállalkozásokat, ötletbôl terméket készítettem, majd erre céget alapítottam. A megélt tapasztalataim alapján nagyrészt elôre tudható, hogy mikor, milyen lelki állapotban van az induló vállalkozó, miben kell neki segíteni. A legfontosabb az, hogy a kitûzött célt ne veszítsék szem elôl. Hatalmas segítség számukra a „nem vagy egyedül” érzés tudatosítása. Ez az egyik legnagyobb motivációs erô. Új, felkészítô, tanácsadó profiljában is komoly szakmai sikereket ért el az elmúlt években. Hogy miként motiválja a résztvevô fiatal vállalkozókat, a következôkben összegezte: — A programban résztvevôk induláskor nagyon lelkesek, de már az elméleti képzés során is találkoznak olyan problémákkal – például a kötelezôen elvégzendô adminisztratív feladatokkal –, amire nem számítottak, így a kezdeti lendület hanyatlani kezd. A mi feladatunk – egyebek mel-

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement