Page 30

GASZ Zoltán A távfûtés menedzsere lelnie, melyet sikeresen oldott meg. A munka jelentôs eredménye számos mûszaki fejlesztés, valamint a távhôszolgáltatási díjak jelentôs csökkenése. Elkötelezettsége és munkája elismeréseként a kamarától 2009-ben Angster József Díjban (Pécs Gazdaságáért Díj) részesült Gasz Zoltán. Szakmai sikereit nem utolsó sorban annak a felismerésnek köszönhette, hogy a cég élén is vallotta: a távhôszolgáltatás nem monopólium, a távhôszolgáltató társaságoknak keményen meg kell küzdeniük a versenytársakkal a fogyasztóikért. — A távhô rendszerekrôl mindig is le lehetett válni a törvényes szabályok betartása mellett, ezen szabályokat a távhô törvény és a helyi rendeletek tartalmazzák. Annak a ténynek, hogy Pécsett a fogyasztók nem éltek ezzel a lehetôséggel, az az oka, hogy alapvetôen elégedettek a távhôszolgáltatás nyújtotta komforttal és költségével – vélekedett a siker kulcsáról Gasz Zoltán.

Gasz Zoltán több mint egy évtizeden át volt a PÉTÁV Pécsi Távfûtô Kft. ügyvezetôje. Szakmai tevékenysége során mindig igyekezett a tulajdonosi és a fogyasztói érdekek korrekt összehangolására. A pécsi távfûtési hálózat bôvítési feladatainak az energiapolitika kihívásai közepette kellett megfe26

A szakmai újdonságokra nyitottan sikerrel pályázhatott a Gasz Zoltán vezette Pétáv Kft. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjára is. 2006-os pályázatában a cég bemutatta azt az évek óta tartó fejlesztô munkát, melyet az energiahatékony és energiatakarékos gazdálkodás érdekében fejtettek ki. Technológiai és szolgáltatásfejlesztési programjuk eredményeként megvalósult az 1800 lakást érintô fogyasztói tömbhôközpontok szétválasztása. A távhôszolgáltatók közül elsôként vezették be a fogyasztói igényeknek megfelelô komplex szerzôdési rendszert. A Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány létrehozásával pedig megoldást kínáltak arra a kényes

... mûszaki fejlesztések

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement