Page 22

Dr. BENYEDA János Vakcina elôállításához szükséges steril tojások Mohácsról

Spanyolországtól Dániáig, Skóciától Ausztriáig alkalmazzák a Prophyl Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és Szolgáltató Kft. telephelyein termelt tojásokat. Az ún. SPF tojást hazánkban egyedül dr. Benyeda János mohácsi vállalkozásánál állítják elô. A világszínvonalú, teljesen automatizált létesítményben az európai szükséglet 60 százalékát, a globális termelésnek pedig a 15 százalékát biztosítja a termékük. 18

— Cégünk egyrészt oltóanyag-alapanyagokat termel, ezek egyike az SPF tojás, azaz egy minden kórokozótól mentes tojás, melybôl humán- és állatgyógyászati oltóanyagot készítenek vagy az embrionált tojáson, vagy az abból kialakított szövettenyészeten – foglalja össze röviden dr. Benyeda János az általa irányított vállalkozás különleges tevékenységét. — Az SPF tojás segítségével emberek számára többek között influenza, kullancs encephalitis és veszettség elleni vakcinákat állítanak elô, az állatgyógyászati oldalon pedig elsôsorban baromfi vakcinákat. A mohácsi steril tojások gyakorlatilag Európa minden olyan országába eljutnak, ahol állatgyógyászati- vagy humánoltóanyag-termelés folyik. Mint Benyeda doktor mondja, sikerük titka az, hogy a mai minôségbiztosítási, humánvalamint állategészségügyi biztonsági okok miatt csak olyan tojások használhatók, amelyek nem hordoznak veszélyt sem emberre, sem állatra. Mohácson képesek megfelelni a szigorú elôírásoknak, a tojások elôállításának ugyanis nagyon komoly technikai háttere van: szûrt, steril levegô, steril takarmány, steril ivóvíz, valamint steril ruhába öltözött dolgozók. — A kockázat óriási, mert ha akár egy betegséggel megfertôzôdik az állomány, akkor nem használhatók fel tovább erre a célra a tojások, akkor már nem beszélhetünk SPF tojásokról. Ennek a terméknek az elôállításához megfelelô tudás, ismeret, technikai háttér kell, és ezt nem vállalja föl a

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement