Page 21

piacot szerezve tôke- és szakmai társaknak csatlakoztak a dél-dunántúli ÁFÉSZ-ek. A Mecsek Füszért a Coop beszerzési és értékesítési szövetség mellett tette le voksát, amit a Coop Hungary Rt. koordinál. A gyümölcsözô kapcsolatban cégünk megtartotta szervezeti és döntési önállóságát, ugyanakkor a csatlakozást követôen a társaság részesült mindazon elônyökbôl, amelyet a közös beszerzés, a bôvülô üzletlánc nyújtani tudott. Ilyenek például a szállítókkal szembeni kedvezô tárgyalási pozíció, a bôvülô és minôségi termékkör, az országos és régiós akciók, a márkatermékek gyarapodó köre. Ezek a cég versenyképességén túl mindazon embereket szolgálják, akik betérnek üzleteinkbe – beszél a siker összetevôirôl Arató Márton.

Bármekkora is volt a verseny a kereskedelem területén, Arató Márton mindig ragaszkodott elveihez. — Természetesen a piacot folyamatosan figyelemmel kísérve soha nem foglalkoztam a másikkal. Ebben az értelemben nem figyeltem a másik cégeket, nem is feladatom ez. Én azzal törôdtem, hogy a magunk útját járjuk és ez az út bármennyire is rögös, a több évtizedes tapasztalat azt mutatja, hogy jó irányt választottunk.

Ha egy üzlet beindul — Több mint két évtizedes vezetôi munkám során valahogy mindig úgy alakult, hogy a különbözô kitüntetések és elismerések adományozásakor nem rám gondoltak. A jeget a ’90-es évek derekán az Év Üzletembere Díj törte meg, amelyet a helyi gazdasági élet szereplôinek elismeréseként értem meg. Nem sokkal ezután az egyik legrangosabb szakmai díjat, a Szövetkezeti Érdemrendet is átvehettem, ami számomra azt jelentette, hogy a szûkebb gazdasági környezetemben értékelik a munkámat. Ennél is nagyobb megtiszteltetés 2003-ban ért, amikor a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdaságért Díját ítélték oda nekem, ami megmutatta, hogy az üzleti élet egyéb területein is figyelnek a munkámra. Az elismerések fontos állomása a kamara által adományozott Baranya Gazdaságáért Díj: ez a kitüntetés ugyanis újra azt jelezte, hogy a számomra legfontosabb területen, Baranya megyében tartják fontosnak a tevékenységemet – von mérleget Arató Márton.

is rögös, de jó irányt választottunk.

17

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement