Page 108

SZÁNTÓ Dezsô A helyi ipar elkötelezett híve Szántó Dezsô céltudatos és kitartó munkájának köszönhetôen még ma is olyan iparág mûködik Mohácson, amelyhez hasonlók a kedvezôtlenül magas költségstruktúra, a szigorodó környezetvédelem és a kíméletlen piaci verseny miatt már be kellett hogy fejezzék termelésüket szerte Európában. A sokoldalú cégvezetô fáradhatatlanul kereste a farostlemezgyártó szakma megújítási lehetôségeit, amely eredményeképpen a vezetésével mûködô Kronospan-Mofa Kft. az elérhetô legjobb technológia alkalmazásával versenyképes terméket állít elô. Szántó Dezsô 1991-tôl haláláig dolgozott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Mohács Városi Testületének elnökeként. Munkája során Mohács város polgármesterével és a város nagyobb létesítményeinek vezetôivel összefogva segítették egymás tevékenységét a régió gazdasági fellendülése érdekében. Tisztsége révén minden egyéb szinten elkötelezetten képviselte a térségben lévô kamarai tagok érdekeit. Számos elismerést kapott. Hazánk épített örökségének megóvásáért, védelméért 2000-ben Podmaniczky Díjat, a MOFA vezetôjeként elért eredményeiért MOFA díjat, 2006ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Dr. Fáy Mihály Díját (Mohács Gazdaságáért Díj) vehette át. 2003ban Mohács város díszpolgárává választotta. Az elismerésekrôl a rá jellemzô szerénységgel nyilatkozott akkor Szántó Dezsô. Lokálpatriótát, lelkes innovatôrt, céltudatos cégvezetôt vesztett el Mohács városa 2007 telén. Szántó Dezsô életútja és munkássága egybeforrt a Dunaparti várossal, annak faiparával. 104

— A kitüntetéseket, úgy érzem, több tevékenységem együttes elismeréseként kaptam. A döntéskor a legnagyobb súllyal bizonyára a MOFA Rt. élén töltött évek számítottak: a város egyik legnagyobb üzemének vezetését nehéz idô-

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement