Page 105

iparengedélyemet, a mestervizsgát 1970. januárjában tettem le, s áprilistól már mint önálló iparos vállaltam munkát. Mint mondta, akkoriban egy héten át tartott a vizsga, a munkafolyamatokat a legapróbb részletekig el kellett sorolni, az írásbeli vizsga része volt a tervrajz készítése is. Egy idôs mester, Áspán László volt a KIOSZ részérôl a szakmai vizsgáztató. Korábbi munkahelyén a ktsz-ben is járta a várost, az építkezéseket, jól ismerte a maszek kômûveseket, jó kapcsolatot alakított ki velük. Hamar befogadták maguk közé. Néhány év után az ipartestületben már szakosztályi elnöknek választották meg, amikor a korábbi elnök, Várdai László nyugdíjba vonult, sôt átvette tôle a gépeit és az egyik alkalmazottját is. A kamarai mestervizsgáztatásban csaknem 30 évig vett részt, a kômûves mestervizsga-bizottság elnöke is volt. A pécsi kômûves mester elsôsorban családi házakat épített. Részt vett a belvárosi rekonstrukcióban és hosszú éveken át az UNIBER-nek dolgozott. 1989 után az egyházaktól is egyre több megrendelést kapott. Többek között a Mindenszentek Templomát, a Karmelita rend kolostorát, a Kálvária kápolnát, a belvárosi iskola udvarában álló kerti pavilont újította fel Pécsett. A baranyai kistelepüléseken pedig több református templom helyreállítására kérték fel. Nyugdíjba vonulása után a vállalkozását állvány-kölcsönzéssel bôvítette ki. 2010-ben hunyt el.

A fiai is a követôi lettek Az eltelt évek alatt negyvenöt tanulója volt. Több közülük iparos lett, mestervizsgát tett, nem egy emelt szintût a Hanns Seidel Alapítványnál, de voltak olyanok is, akik a végzést követôen más szakmát választottak maguknak. Amit csak lehetett, igyekezett a tanulóinak megtanítani, egyebek mellett azt is, miként kell az ügyfelekkel tárgyalni. Szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként IPOSZ-díjat kapott. Pécs városa a mûemléképületek helyreállításában végzett munkáját és a tanulóképzésben elért eredményeit ismerte el a Millecentenáriumi Díjjal. A kamara 2008-ban az Év Kézmûvese Díjjal tüntette ki. Nagyon büszke volt arra, hogy a két fia is ezen a pályán találta meg a számítását, közös építôipari vállalkozásuk volt.

... nem szerettem a papírmunkát.

101

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement