Page 102

SOMOSI László A kihívások menedzsere A nagy kihívások sora 1993-ban az erômû-bánya integrációt elôíró állami döntéssel kezdôdött, majd a gazdálkodás stabilizációjával, az eredményes privatizációval, a közel 3000 munkahelyet érintô bányabezárás gazdasági és humán oldali levezénylésével folytatódott. Az ezredforduló a cég életében is új fejezetet nyitott.

Somosi László egy olyan idôszakban irányította a Pécsi Erômûvet, amikor két évtized alatt több korszakos változás is történt a cégnél. A bányabezárások levezénylése, a többszöri tüzelôanyag-váltás, majd a biomassza-program elindítása nemcsak kihívást, komoly felelôsségvállalást is jelentett. 98

— Számomra is roppant izgalmas feladat volt a modern üzleti vállalkozás, az egymásra épülô, de önállóan is mûködôképes üzletágak, új kereskedelmi és térségi kapcsolatrendszerek kiépítése, ugyanakkor ezzel párhuzamosan hosszabb távon távlatokat nyitó technikai korszerûsítés végrehajtása. Azt, hogy a gáz alapú, kombinált ciklusú kapcsolt hô- és villamosenergia-termeléssel, illetve a biomassza megújuló energiaforrásként való hasznosításával jó úton járunk, egyre inkább bizonyította a projektjeink iránt megnyilvánuló élénk hazai és nemzetközi szakmai, illetve gazdasági érdeklôdés. Késôbb aztán az eredmények is minket igazoltak – beszélt a kihívásokról és azok kezelésérôl Somosi László. Irányítása idején nemcsak szakmai téren ért el figyelemre méltó sikereket az erômû, majd a Pannonpower cégcsoport. A Baranya gazdaságában meghatározó szerepet betöltô nagyvállalat rövid idô alatt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara innovációs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési elismerését nyerte el, környezetvédelmi törekvéseiért „Ökoprofit Vállalat” címet kapott. Azt követôen pedig két egymást követô évben a Pannonpower lett „A legjobb munkahely” Magyarországon, majd pedig a közép-kelet-európai régióban nagyvállalati kategóriában.

... nem kizárólag

Profile for Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Példaképp  

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ...”

Profile for pbkik
Advertisement