Page 9

Dél-Dunántúli Gazdaság

9

KAMARAI HÍREK

Baranyai továbbjutók Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülô Szakma Kiváló Tanulója Verseny és Országos Tanulmányi Verseny elôdöntôjén Baranya megyében 12 iskolából 31 szakmában 238 tanuló mérettette meg magát. A 2012-es döntôre megyénkbôl 12 versenyzô jutott tovább. Az elôdöntôkrôl továbbjutó versenyzôk képviselik megyénket a Szakma Sztár Fesztiválon, mely 2012. április 11-13-a között a Hungexpo területén várja a versenyzôket és a látogatókat. Az ország legjobb tanulói egy-egy munkadarab elkészítésével mutatják be tudásukat és szakmájukat, mely remek lehetôséget nyújt a pályaválasztás elôtt álló diákoknak választásuk elôsegítéséhez. Ezért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közel 400 pályaválasztás elôtt

álló általános és szakiskolás tanuló számára biztosít lehetôséget a fesztivál megtekintésére. Sikeresen szerepeltek az idén az SZKTV írásbeli elôdöntôin a kamarai gépipari osztály tanulói is. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Hauni Hungária Kft.-vel és a Matro Kft.-vel együttmûködve 2011. ôszén komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a helyi szakképzést minôségileg magasabb szintre emeljék. Forgácsoló szakmákban elindították az 500. sz. Angster József Szakképzô Iskolában a kamarai gépipari osztályt.

A program lényege, hogy intenzíven támogasson egy olyan szakiskolai osztályt, amelybe a jobb képességû és motivált gyerekek kerültek beválogatásra. Azok a fiatalok, akik komolyan gondolják, hogy szeretnék megtanulni a szakmát és ezért hajlandók is tenni.. Az idei Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli elôdöntôirôl a fenn említett cégek tanulói közül ketten is továbbjutottak a verseny következô fordulójára.

Baranya megyei továbbjutók Szakma

Versenyzô

Felkészítô iskola

Gyakorlati képzôhely

Bôrdíszmûves

Csikós Zoltán

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

Knoch Bôrdíszmûves Kft.

Bôrdíszmûves

Várhelyi Nóra

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

Knoch Bôrdíszmûves Kft.

Bôrdíszmûves

Szili Bianka

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

Knoch Bôrdíszmûves Kft.

Gépi forgácsoló

Szarvas Máté

500. Sz. Angster József Szakképzô Iskola

Hauni Hungária kft.

Gépi forgácsoló

Miszlai Péter

500. Sz. Angster József Szakképzô Iskola

Matro Kft.

Hûtô- és klímaberendezés- Kádár Richárd szerelô, karbantartó

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

Gábriel Hûtôgépszerviz Bt.

Hûtô- és klímaberendezés- Peperô János szerelô, karbantartó

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

Klimatrióplussz Kft.

Kereskedô

Szentesi Éva

Pécsi Kerereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Pécsi Kerereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Magasépítô technikus

Kinászt András

Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nôi szabó

Oláhné Óvári Franciska

500. Sz. Angster József Szakképzô Iskola

500. Sz. Angster József Szakképzô Iskola tanmûhely

Szakács

Illés Roland

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

JT Restaurants Kft.

Villanyszerelô

Bálint Dénes

500. Sz. Angster József Szakképzô Iskola

Kontakt-Elektro Kft.

A versenyzôknek gratulálunk, és felkészülésükhöz sok sikert kívánunk!

Módosult több mint 2500 tanulószerzôdés A szakképzés, s így a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozása és finanszírozási rendszere január 1-tôl jelentôs mértékben átalakult. Életbe lépett az új szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVI tv.), melynek értelmében a gyakorlati képzést szervezôknek február 29-ig kezdeményezniük kellett az érvényben levô tanulószerzôdések módosítását, mert új tartalmak kiegészítésére volt szükség. A gazdasági kamarák közremûködésével 2012. március 31-ig kellett a módosításokat a kamarai nyilvántartásban rögzíteni. Felhívjuk azon gazdálkodó szervezetek figyelmét, akik még nem tettek eleget ezen törvényi kötelezettségüknek, haladéktalanul pótolják ezt a szerzôdések megküldésével!

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

Advertisement