Page 21

Dél-Dunántúli Gazdaság

ÚJ TAGJAINK

Új tagunk a HRCV Kft. Személyzeti szolgáltató feladatokat lát el a hazai munkaerôpiacon az a vállalkozás, amely a közelmúltban csatlakozott a kamarához. Tevékenységi köre sokrétû, kínálata széles. A sokéves tapasztalattal rendelkezô cég régió vezetôje, RAJCZY RÓBERT vázolta a kamarai tagság hátterét. — Mielôtt az indoklásra rátérnénk, röviden sorolja fel, mivel is foglalkozik a HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. — A cég közel egy évtizede alakult, akkor azzal az elsôdleges céllal, hogy az adminisztrációs munkakörben dolgozó munkatársak közvetítésének és kölcsönzésének feladatát lássa el. Mára azonban a kínálati paletta bôvült, hiszen már minden munkakörben vállaljuk a mun-

katársak felkutatását a vezetô pozícióktól, a speciálisan képzett munkavállalókig. Foglalkozunk: munkaerôközvetítéssel, munkaerô-kölcsönzéssel, megváltozott munkaképességû dolgozók közvetítésével, munkajogi tanácsadással. Segítséget nyújtunk partnereink HR tevékenységében, képzési, oktatási, és szervezet fejlesztési feladatainak ellátásában. Elvégezzük partnereink bérszámfejtését, a szükséges pályaalkalmassági, pszichológiai vizsgálatokat, teszteket. Tanácsot adunk személyzeti, és munkaügyi kérdésekben, az Új Munka Törvénykönyvének értelmezésében, alkalmazásában.

Memo-Car Kft.: teljes körû javítás és ügyintézés Bár a kamarai tagság még új, s ezért a tapasztalatokra is legalább egy évet várni kell, de mégis úgy gondolom, ha megfelelô nyitottságot tanúsítok a gazdasági szervezet felé, mindenképpen könnyebben boldogulok majd a mindennapok vállalkozói létében – így indokolta kamarai csatlakozását NÉMETH ZOLTÁN, a Memo-Car Kft. ügyvezetôje. — A közelmúltban alakult MemoCar Kft. igazi kisvállalkozás, hiszen a fivéremmel, Németh Gáborral közösen vezetjük a céget. Fô tevékenységünk a gépjármû kereskedelem mellett az autószerelés, a karosszériajavítás, illetve a teljes körû biztosítási kárügyintézés – kezdi a pécsi székhelyû vállalkozás bemutatását Németh Zoltán. Fontosnak tartjuk, hogy cégünk jelenleg öt szakmunkás tanulónak is munkát ad. Ôk, most kezdték meg tanulmányaikat, ketten Pécsett, hárman pedig Komlón. Miután a Kft. biztosítási kárrendezéssel is foglalkozik, ezért nem csak a javításnál, de a balesetet követô helyre-

állításnál is segíti ügyfeleit. Mindez azt jelenti, hogy igény esetén segítenek a sérült gépjármû elszállításában, illetve annak szakszerû tárolásában, az ilyenkor szükséges dokumentumok kitöltésében, de az esetleges jogi viták esetén is az ügyfeleik mellett állnak. Gondoskodnak továbbá arról, hogy a balesetet szenvedett ügyfél bérautóhoz jutva munkáját tovább végezhesse, de igény esetén a gépjármû javítási költségét is megelôlegezik. Miután a Memo-Car 0-24 óráig hívható, ezért, a sérült jármûvel kapcsolatos bármilyen jellegû probléma esetén a Kft. ügyeletese azonnal a helyszínre siet és szaktudásával mielôbb orvosolni próbálja a gondokat. — Hol található a vállalkozás székhelye? — Pécsett, a Huba utcában. Mûhelyünkben modern, korszerû eszköz és géppark segítségével javítjuk a sérült

21 — Miért döntöttek a kamarai csatlakozás mellett? — Az elsôdleges szempont az volt, hogy hivatalosan is bekapcsolódjunk a baranyai vállalkozások gazdasági vérkeringésébe. Nem utolsó szempont az sem, hogy taggá válásunk révén, az a kapcsolati tôke, amely eddig nem került a látókörünkbe, reális lehetôséget biztosíthat a továbbfejlôdéshez. Bízom benne, hogy belépésünkkel ismertebbé válhatunk a megyében, és ez segítségünkre lehet abban is, hogy pozíciónkat megerôsítse a Dél-Dunántúlon. Mindezek eléréséhez feltétlenül számítok a kamara segítségére is. E.É.

autókat. Kollegáink pedig nem riadnak vissza az erôsen rongálódott gépkocsiktól sem. A már említett javításon kívül foglalkozunk még alumínium, saválló, rozsdamentes anyagok hegesztésével, plazmavágással, de igény esetén elvégezzük a kötelezô szervizeléseket is. — Miért döntöttek a tagság mellett? — Amikor a kamarában jártam, néhány olyan dolgozóval ismerkedtem meg – mint például Osztermayer Manga –, akik kellô hozzáértéssel és türelemmel tájékoztattak arról, hogy a kamarai tagság nem csak a beszedett tagdíjról szól, hanem adott esetben hathatós segítségekrôl is. Olyan szakmai értekezleteken, fórumokon való részvételekrôl, ahol, ha nyitott vagyok, szakmailag fejlôdni is tudok majd. Emellett persze bízom abban is, hogy a pályázatokon eredményesen szerepelhetünk. Ezért gondoltam azt, hogy csatlakozom a kamarához, de reményeim szerint egy év múlva már több konkrét tapasztalatról tudok majd beszámolni a most megkezdett, közös munkát illetôen. E.É.

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

Advertisement