Page 10

10

DÍJAZOTTAK

Dél-Dunántúli Gazdaság

A Baranya Gazdaságáért Díj kitüntetettje: Jakabucz Ildikó Jakabucz Ildikó elévülhetetlen érdemeket szerzett a gépipari szakképzés megújítása és a megye gazdasági fejlôdésében igen fontos gépipari klaszter megalakítása során. A Hauni Hungária Kft. vezetésével 2011-ben bôvítette beszállítói rendszerét és új termékköröket vezettek be, ezzel lehetôséget teremtve a helyi kisvállalkozások fokozott szerepvállalására. A cég folyamatosan növeli az alkalmazottak létszámát, ezzel egzisztenciát teremtve több száz családnak a megyében. A szakképzés megújításában számos fontos fórumon képviselte a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, a megye vállalkozásait, érvényesítve a gazdaság elvárásait. — A Baranya Gazdaságáért Díj túlmutat egy vállalatvezetô tevékenységén. Miért érez késztetést arra, hogy bekapcsolódjon a megye gazdaságának alakításába akár úgy, hogy ilyen szoros a kapcsolata a kamarával? — Azért érzek erre késztetést, mert úgy vélem, hogy a helyi problémák megoldása egy komolyabb összefogást igényel. Emeljük ki például a szakképzett munkaerô kérdését – ez minden helyi cég érdeke, és úgy gondolom, hogy jobban haladunk a téma megoldásával, ha többen összefogunk: a kamarával, más cégekkel, a várossal, az oktatási intézményekkel, hiszen egyedül szinte esélytelen megoldani ezeket a problémákat. Én mindig is ennek voltam a híve. — A mostani gazdasági körülmények között milyen kihívást jelent egy ekkora cég vezetése, mint a Hauni és igényel-e különleges technikákat, különös intézkedéseket a cég stabilitásának megtartása és az esetleges bôvítés? — Azt gondolom, hogy egy ilyen teljesítmény elérése mindenekelôtt motivált dolgozókat és motivált vezetôket

igényel. Kihívásokat, célokat tûzünk ki magunk elé, hogy a Hauni Hungária versenyképességét megôrizzük és ez minden üzemegységünk, minden dolgozónk és minden vezetônk részérôl nagyon komoly erôfeszítéseket igényel, hogy a színvonalat fenntartsuk és tovább fejlesszük. Folyamatosan vannak fejlesztési és hatékonyságot javító projektjeink, a technológia fejlesztését megcélzó intézkedéseink. És ami nagyon fontos a mi ágazatunkban, hogy magasan képzett szakembereink legyenek minden szinten, a vezetôktôl a szak-

munkásokig. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre és a továbbképzésekre. Már a dolgozók felvétele során is a magas színvonalat próbáljuk szem elôtt tartani, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a mai szakképzési és képzési helyzet mellett nekünk magunknak is nagyon sok energiát kell ebbe belefektetnünk. — A válság globálisan komoly kihívást jelent a cég számára. Ha a szûkebb környezetet nézzük – a várost, a befogadót –, ez milyen terheket ró a cégre és erre miként reagál?

— Pécs nem egy fejlett gazdasággal rendelkezô környezet, ezt mi azon keresztül érezzük, hogy nagyon nehéz jó szakembert találni. Nagy a szakemberelvándorlás, sokan mennek el a városból olyan régiókba, ahol jobban fejlôdik a gazdaság, ide pedig nagyon nehéz hozni jó szakembereket az ország más területeirôl. A gazdasági nehézségeket az adóterheken is érezzük, hiszen a város emeli az adót, ami nyilván annak a következménye, hogy kevés a jól fejlôdô gazdálkodó szervezet. Beszállítókat ugyan találunk a Dél-Dunántúlon, de túl kell mennünk a régió határán, hogy olyan beszállítói hálózatot tudjunk kiépíteni, amely tudja azt a színvonalat, azt a volument, amire nekünk szükségünk van. — Az Elcoteq szomorú távozása után önök léptek elô a legnagyobb ipari-gazdasági foglalkoztatóvá nem csak a városban, hanem a megyében is. Ez milyen felelôsséget, terhet és örömet jelent az önök számára? — Én úgy mondanám, hogy amikor a másodikak voltunk, akkor is nagynak éreztük a felelôsséget és ez továbbra is így van. — A Baranya Gazdaságáért Díjnak milyen értéke van az üzleti életben? — Ezt nagyon-nagyon értékes elismerésnek tekintjük, hiszen ez Baranya megye gazdaságának fejlôdésérôl vagy az ahhoz való hozzájárulásról szól, ezért ez rendkívül értékes számunkra. — Az elismerés feljogosítja vagy kötelezi önt valamire? — Inkább kötelez, arra, hogy továbbra is ilyen eltökéltséggel kövessük a céljainkat, tartsuk a színvonalat és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a cég stabil és versenyképes maradjon és a jövôben is munkát tudjunk kínálni 850 dolgozónak. N.T.

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

Advertisement