Page 1

Wymarzone mieszkanie Niezbędnik kupującego

1


Ws tę p

Postanowiłeś kupić swoje pierwsze mieszkanie. Gratulacje! To pierwsza ze słusznych decyzji. Zanim jednak wypijesz pierwszą kawę we własnym salonie, będziesz musiał dokonać kilku kolejnych, niemniej ważnych wyborów, bo kupno mieszkania to skomplikowany proces. Nie twierdzimy, że czeka Cię bardzo łatwe zadanie, ale bez obaw. Z naszą pomocą i głową na karku mądrze wybierzesz.

Na początku zastanów się, gdzie i jak chciałbyś mieszkać. Myślenie o własnym domu jest bardzo przyjemne i w Twojej wyobraźni zapewne rysuje się jakiś jego obraz. Aby go dopełnić i zweryfikować z rzeczywistością, zapraszamy do zapoznania się z kilkoma spostrzeżeniami na temat wyboru mieszkania, jakie zebraliśmy podczas lat pracy i kontaktów z naszymi klientami.

2


E ta p

I

W y b ó r

o fe r t

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o najważniejszą cechę mieszkania. Można jednak założyć, że lokalizacja jest jednym z ważniejszych argumentów podczas jego wyboru.

Dobra lokalizacja to taka, która odpowiada Twoim potrzebom. Zastanów się więc, jak często i dokąd wychodzisz z domu. Jeśli pracujesz w centrum i lubisz rano dłużej pospać, powinieneś szukać czegoś w tamtych rejonach. Bardzo ważna jest również pewność, że okolica, w której decydujesz się zamieszkać, nie zmieni diametralnie swojego oblicza w niedalekiej przyszłości. Zanim wprowadzisz się do domku na obrzeżach miasta, sprawdź w urzędzie miejskim, czy w sąsiedztwie nie jest planowana inwestycja, która w przyszłości będzie udręką dla całej okolicy. Dobra lokalizacja to też taka, która zapewnia: • łatwy dostęp do terenów zielonych, • bliskość szkół, żłobków i sklepów, • łatwość korzystania z komunikacji miejskiej. Oprócz tego co wokół, równie ważne jest to, co w środku. Oglądając mieszkania bądź ich plany, zwróć uwagę na rozkład pomieszczeń. Umiejętnie zaplanowana przestrzeń mieszkalna przekłada się na:   • możliwości aranżacji wnętrza – pamiętaj, że efektownie wyglądający projekt (np. zawierający dużo skosów i kątów innych, niż proste) może być kosztowny i trudny do zaaranżowania, • optymalną wielkość pokoi – dzięki dobremu rozkładowi drzwi i korytarzy możliwe jest efektywne zagospodarowanie powierzchni, • wykorzystanie światła słonecznego – dzięki odpowiednio usytuowanym, dużym oknom łatwiej będzie Ci zaaranżować wnętrze przy użyciu ciemnych barw, a poza tym oszczędzisz na rachunkach za prąd. 3

Większość atrakcyjnych inwestycji zostaje wyprzedana, zanim budynki na dobre wpiszą się w miejski pejzaż. Dzieje się tak z bardzo prostego powodu: nowe mieszkania wcale nie muszą być i bardzo często nie są droższe od tych na rynku wtórnym. Wygodniej zamieszkać w świeżym i czystym mieszkaniu, które będziesz mógł urządzić według własnego uznania, bez konieczności poprawiania błędnych decyzji poprzednich lokatorów. Powstające dzisiaj budynki wykonywane są z użyciem nowoczesnych technologii. Ma to bezpośrednie przełożenie na estetykę, ekonomię i wygodę użytkowania. Nowe mieszkanie to również: • mniejsze koszty ogrzewania, • brak problemów z podłączeniem Internetu, • lepsza izolacja akustyczna - projekt z uwzględnieniem norm dotyczących hałasu, • przysługujące Ci przez 3 lata prawo rękojmi, • brak podatku 2%.  


G d z ie

szuk ać

d o b r yc h

o fer t?

Oprócz prezentacji na portalach branżowych, w dedykowanych dodatkach prasowych i innych „zwyczajnych” źródłach informacji, deweloperzy obowiązkowo przedstawiają swoje oferty na targach mieszkaniowych. Jeśli szukasz rzetelnej porcji informacji na temat wielu inwestycji, bez konieczności fatygowana się do kilku biur, koniecznie odwiedź targi. Będziesz miał możliwość zebrania przewodników, ofert i katalogów oraz osobistego kontaktu ze specjalistami z branży budowlanej. Zwiedziłeś już całe miasto, obejrzałeś dziesiątki katalogów i masz już swoich faworytów. Zanim wybierzesz to jedno konkretne mieszkanie, powinieneś jeszcze:  

4

• sprawdzić historię i rzetelność deweloperów oraz jakość realizowanych przez nich inwestycji, • przeanalizować oferowane przez nich warunki płatności, koszty użytkowania, • sprawdzić co dokładnie zawiera się w cenie mieszkania, • upewnić się, że umowa sformułowana będzie w korzystny dla Ciebie sposób.


E t a p

I I

o c e n a

o fe r t y

S p rawd z a my

r zete l n o ś ć

d e we l o pe rów

Na rynku mieszkaniowym działa bardzo wiele nierzetelnych, a czasem wręcz nieuczciwych firm. Podpisanie umowy z kimś, kto nie ma czystych intencji, przysporzyć może stresu. Aby tego uniknąć, ogranicz zbiór poszukiwań do solidnych i godnych zaufania marek. Na początku powinieneś znaleźć informacje o inwestorze i wykonanych przez niego projektach. Poszukaj ich w internecie, aczkolwiek wpisy na forach trakuj z rezerwą.   Następnie sprawdź, czy firma rzeczywiście istnieje i jaka jest jej kondycja finansowa: • w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawdź, czy firma działa pod wskazanym adresem, • w Krajowym Rejestrze Długów dowiedz się, czy nie jest zadłużona, • w Ewidencji Działalności Gospodarczej, w sądzie gospodarczym dowiedz się, czy nie jest w stanie upadłości.

Zwróć uwagę na: • najczęściej pojawiające się zarzuty odnośnie wykonania mieszkań, • postawę dewelopera wobec klientów po zakupie, w przypadku reklamacji, • terminowość usuwania usterek.   Ponadto upewnij się, że deweloper: • podpisuje z klientami umowy w formie aktu notarialnego (oznacza to, że roszczenie do mieszkania zapisane będzie w księdze wieczystej), • korzysta z rachunku powierniczego - pieniądze przelewane są na jego konto dopiero po zakończeniu kolejnych etapów budowy (rachunek otwarty), bądź po przekazaniu kluczy (rachunek zamknięty) - do tego czasu środkami dysponuje bank, • posiada pozwolenie na budowę.

Dowiedz się również, czy inwestycja jest w spółce celowej - tzn., czy pieniądze klienta są przeznaczane tylko na tę jedną inwestycję, a nie na inne realizacje dewelopera.

5


A nal i z a

ce ny

m i esz k a n i a

Zazwyczaj przez „produkt gotowy” rozumie się mieszkanie w stanie deweloperskim. Co kryje się za tym terminem i czy jest on jednoznaczny?

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na zamianę któregokolwiek z elementów na inny (np. lepszej jakości drzwi), deweloper nie powinien robić z tego problemu. Wszystkie zmiany w wykończeniu lub wyposażeniu mieszkania oraz termin ich zgłaszania, powinny zostać uwzględnione na etapie podpisywania umowy. Ułatwi to deweloperowi wprowadzanie poprawek i zmniejszy ich koszty.

W większości przypadków stan deweloperski to: • otynkowane ściany, • wylewki na posadzkach, • zainstalowane parapety, Pamiętaj , że wykończenie mieszkania jest bardzo kosztowne. • drzwi wejściowe, By uniknąć nieprzewidzianych wydatków, szczegółowo przeanalizuj • rozprowadzone instalacje, zawartość stanu deweloperskiego danej firmy. • osprzęt elektryczny. Ponadto powinieneś poznać orientacyjne koszty utrzyTo absolutne minimum. Zdarza się, że w umowie zapisamania mieszkania: czynsz, koszty administracji budynku. ne są również informacje o drzwiach wewnętrznych lub O deweloperze dobrze świadczy fakt ich transparentnego roletach.  przedstawienia.  

A nal i z a

p rawna

u mow y

Jak już było wspomniane, umowa przedwstępna powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Umożliwi Ci to dochodzenie praw do mieszkania w przypadku, gdy deweloper uzna, że jednak nie chce Ci go sprzedać. Dobrze sformułowana umowa powinna zawierać: • dokładne dane kupującego i sprzedającego mieszkanie, • dokładne informacje o przedmiocie umowy - powinny znaleźć się w niej wszystkie ustalenia dotyczące mieszkania oraz zagospodarowania terenu w jego otoczeniu: - załącznik z planem kupowanego mieszkania, - dokładna lokalizacja budynku, w którym ma znajdować się mieszkanie (jeśli nie ma jeszcze adresu, musi zostać podany numer księgi wieczystej działki), • oświadczenie sprzedającego mówiące o tym, że mieszkanie nie posiada wad prawnych i fizycznych – ważne jest, by deweloper przekazał promesę o bezciężarowym wyodrębnieniu lokalu, jeżeli inwestycja finansowana jest za pomocą kredytu, • oświadczenie dewelopera, że jest właścicielem gruntu, na którym ma stać budynek,

6

• oświadczenie kupującego mówiące o tym, iż akceptuje on stan kupowanego mieszkania, • cenę mieszkania i informacje o tym, co się w niej zawiera (np. miejsce postojowe, skrytka lokatorska), • informacje o formie zapłaty i harmonogram płatności, • wartość zadatku oraz kary – ważne jest, by kary były solidarne, tzn. równej wysokości dla Ciebie i dewelopera, • termin zakończenia budowy i termin wydania mieszkania – dokładną datę przeniesienia na Ciebie własności mieszkania aktem notarialnym, • zapis o karach umownych za niedotrzymanie terminu najlepiej w formie odsetek ustawowych, naliczanych za każdy dzień opóźnienia, • warunki gwarancji i usuwania usterek, • warunki odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy. Ponadto dopilnuj, aby w umowie znalazły się informacje na temat sposobu obliczania powierzchni mieszkania. Pomiary powinny być wykonywane zgodnie z jedną, z dwóch obowiązujących w Polsce norm: PN-70/B - 02365 z 30.6.1970 r. lub PN-ISO 9836-1997 z 28.10.1997 r.


Nie powinieneś godzić się na zapis: • stwierdzający, iż deweloper może przesunąć termin wydania lokalu, ze względu na złe warunki atmosferyczne, • umożliwiający deweloperowi zmianę ceny mieszkania, np. w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych, • uniemożliwiający Ci odstąpienie od umowy, w przypadku zmiany podatku VAT.

Treść umowy koniecznie przeanalizuj z prawnikiem. Pamiętaj, aby znalazły się w niej wszystkie najdrobniejsze szczegóły dotyczące mieszkania. W przeciwnym wypadku nie będziesz miał podstaw w dochodzeniu swoich racji, jeśli coś zostanie wykonane inaczej, niż ustaliłeś z deweloperem.

W biurze dewelopera powinieneś mieć możliwość zrobienia kserokopii bądź wglądu do: • dokumentacji wykonawczej (planów instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacji), • planu zagospodarowania (informacji na temat drogi dojazdowej, trenów zielonych, ławek, placów zabaw itd.w formie graficznej bądź opisowej).

R óżnice

m ię d z y

z a d a t k i e m

a

z al i cz k ą

Zaliczka podlega zwrotowi, gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy kupującego bądź sprzedającego (na wypadek takiej sytuacji określa się zazwyczaj kary umowne). Jeśli natomiast zdecydujesz się na zadatek i z Twojej winy transakcja nie dojdzie do skutku, stracisz pieniądze. Podwójną wysokość zadatku straci natomiast sprzedający, jeśli z jakiś względów zdecyduje się na odstąpienie od umowy. Czym wyższy zadatek, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że sprzedawca będzie chciał wycofać się z umowy.

Zaliczka bądź zadatek to standardowo 10–15% wartości podpisywanej umowy.

 

K or z yś ci

d od a t k owe

Zazwyczaj deweloperzy wraz z mieszkaniami oferują: • opiekę specjalistów, np. pomoc w urządzaniu wnętrz, • możliwość dokonywania zmian lokatorskich - przesunięcia ścian innych niż nośne, dodania gniazdek elektrycznych, zmiany rozmieszczenia przewodów elektrycznych. Zapytaj dewelopera o możliwość wykonania mieszkania „pod klucz” – nie stracisz czasu na pilnowanie fachowców i będziesz miał gwarancję na wykonane prace. W tej sytuacji na wykończenie mieszkania możesz wziąć kredyt hipoteczny.

7


E t a p

I I I

Fi n a n s ow a n i e

m i e s z k a n i a

Kredyt mieszkaniowy to w dzisiejszych czasach hasło, które słyszymy na każdym kroku. Jeśli chcesz mieszkać u siebie, a nie odziedziczyłeś mieszkania po babci, prędzej czy później będziesz musiał skorzystać z usług banku. Bardzo często również osoby, które stać na kupno mieszkania decydują się na kredyt, gdyż dobrze zainwestowana gotówka przyniesie większe korzyści, niż wynosi koszt kredytu. Oprócz ceny samego mieszkania musisz liczyć się również z innymi wydatkami związanymi z jego zakupem. Bank udziela kredytu jedynie na kwotę, jaką ustaliłeś w umowie z deweloperem. Z własnej kieszeni musisz pokryć: • koszty notariusza, • opłaty sądowe i skarbowe, • prowizje bankowe, • ubezpieczenie kredytu oraz nieruchomości.  

Pierwsze pytanie, na jakie musisz poznać odpowiedź, brzmi: Na jak wysoki kredyt Cię stać? Od banku zależy szczegółowy sposób obliczania Twojej zdolności kredytowej, ale opiera się on zawsze na analizie dochodów i kosztów życia, w szczególności: kosztów socjalnych, kosztów utrzymania nieruchomości, zaciągniętych kredytów, alimentów itd. Zaostrzenie warunków przyznawania kredytu utrudnia jego pozyskanie osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia lub w systemie prowizyjnym (banki rozpatrując wniosek kredytowy coraz

8

częściej biorą pod uwagę wyłącznie podstawę wynagrodzenia). Może okazać się, że dla jednego banku będziesz godnym zaufania klientem, a dla innego niekoniecznie. Dlatego warto sprawdzić wiele ofert. Aby uniknąć pułapki kredytowej, nie decyduj się na kredyt równy Twojej zdolności kredytowej. W przeciwnym wypadku możesz mieć w przyszłości problemy, w razie utraty płynności finansowej.


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki kredyt jest najlepszy. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz preferencji kredytobiorcy. Przedstawimy pokrótce kilka najważniejszych rzeczy, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Zaciąganie kredytu to bardzo skomplikowany proces. Wskazane jest, byś zasięgnął opinii doradcy, zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę.

Walut a Złotówki - decydując się na nie, wybierasz wyżej oprocentowaną, ale pozbawioną ryzyka walutowego opcję. Waluta obca - kredyty walutowe są zazwyczaj tańsze, ale rata, jaką comiesięcznie oddajesz bankowi, zależy od aktualnego kursu wymiany. Pamiętaj również, że bank udzielając kredytu w obcej walucie, działa jak kantor: „sprzedaje” drożej, a „skupuje” taniej. Z tego powodu, koszt kredytu jest większy o ok. 0.5% w stosunku do tego, co oficjalnie podają banki.

O proc e n tow a n i e

k re d y t u

Może być ustalane na podstawie stałej marży i stopy rynkowej bądź na podstawie indywidualnej decyzji banku. Upewnij się, że w umowie jest to jasno określone. Oprócz tego, o atrakcyjności danej ofert decydują: • wysokość prowizji od udzielenia kredytu - im mniejsza, tym lepiej - standardowo 1-2%, • opłaty dodatkowe, pobierane w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu – lepiej, aby nie było ich w ogóle, • ilość wymaganych zabezpieczeń kredytobiorcy (ubezpieczenie na życie itd.), • ogólna ilość dokumentów wymaganych przez bank – im mniej, tym lepiej. Większość deweloperów współpracuje z konkretnymi bankami. Dzięki temu, masz możliwość lepszej koordynacji działań. Na spotkanie z doradcą możesz umówić się w biurze dewelopera bądź w ulubionej restauracji, przy filiżance kawy.

O k res

s p ł a t y

Okres spłaty kredytu również uzależniony jest od Twoich możliwości finansowych. Konsekwencją dłuższego okresu spłaty kredytu jest mniejsza wysokość comiesięcznych rat oraz większa kwota odsetek. Spłacana suma rośnie wraz z okresem spłaty. Wyższa rata to większe obciążenie domowego budżetu. Pod uwagę wziąć też należy zmieniającą się w czasie wartość pieniądza. Przeanalizuj zapisy w umowie, dotyczące wcześniejszej spłaty – jak wysokie odsetki nakłada bank 9

w zamian za możliwość szybszego uregulowania zobowiązania. Okres spłaty wiąże się także z Twoim wiekiem, gdyż banki wolą, byś spłacił kredyt, zanim przejdziesz na emeryturę. Dlatego najczęściej kredyty udzielane są na okres 10–30 lat.

Pr z y k ł a d : Przeprowadziliśmy symulację kredytu na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. Obrazuje ona, jak zmienia się rata, w zależności od okresu spłaty. Założyliśmy, że kredytobiorca ma 35 lat i decyduje się na kredyt złotówkowy. Wartość nieruchomości

300.000 zł

Kwota kredytu

250.000 zł 10 lat

Okres spłaty

2.714 zł

Rata

325.728 zł

Spłacana kwota Wartość nieruchomości

300.000 zł

Kwota kredytu

250.000 zł 30 lat

Okres spłaty

1.421 zł

Rata

511.574 zł

Spłacana kwota

Otrzymane wyniki są orientacyjne, tzn. oscylują w granicach uśrednionych wartości ofert różnych banków. Różnica w spłacanej kwocie kredytu na 10 i 30 lat jest znaczna, wynosi ok. 186.000 zł.

R o d z i na

na

swo i m

Od 2006 roku realizowany jest rządowy projekt pomocy spłacie kredytu na zakup lub budowę nieruchomości w Rodzina na Swoim. Państwo, korzystając ze środków budżetowych, zobowiązuje się pokrywać przez 8 lat połowę kosztów odsetek kredytu na zakup domu lub mieszkania. Oferta skierowana jest do osób chętnych do wzięcia kredytu w złotówkach. Kredyt z rządową dopłatą pozwala zaoszczędzić nawet 80.000 zł. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu. Więcej informacji na www.rodzinanaswoim.pl.


E t a p

I V

Po d p i s a n i e

u m ow y

Podpisałeś umowę z deweloperem i czekasz, aż ten wybuduje Twoje mieszkanie. Możesz, a wręcz powinieneś kontrolować postępy w budowie. Zgodnie z prawem, kolejne etapy prac budowlanych powinny być wpisywane do tzw. dziennika budowy, do którego masz wgląd.

E t a p V O d b i ó r

m i e s z k a n i a

b ez

n i e s p o d z i a n e k

Może się wydawać, że po podpisaniu wszystkich umów z deweloperem i bankiem, pomoc fachowców nie będzie Ci już więcej potrzebna. Przed Tobą jeszcze jeden bardzo ważny moment – odbiór mieszkania. Celem odbioru jest ustalenie zgodności stanu mieszkania z postanowieniami umowy. Jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy na temat budownictwa, dobrym rozwiązaniem jest stawienie się na odbiór z inspektorem budowlanym. Inspektor fachowym okiem spojrzy na wszystkie ważne kwestie techniczne i w razie potrzeby wesprze Cię swoją wiedzą. Koszt pomocy inspektora to ok. 300-400 zł. Jeśli jednak uznasz, że sam dasz sobie radę, na odbiór umów się najlepiej w dzień. Łatwiej zauważysz ewentualne usterki.

10

Koniecznie weź ze sobą umowę (by sprawdzić zgodność użytych materiałów) oraz kserokopię dokumentacji wykonawczej (by zweryfikować rozkład instalacji). Oprócz tego, powinieneś mieć przy sobie: dalmierz, kątownik, neonówkę i poziomicę. Do dzieła! • za pomocą dalmierza zmierz powierzchnię mieszkania i porównaj ją z teoretyczną wielkością, zawartą w planie, • następnie zbadaj, czy kąty pomiędzy ścianami są proste, czy nigdzie nie odpada tynk i nie ma pod nim pęcherzyków powietrza, • zwróć uwagę, czy nigdzie nie ma pęknięć, a za pomocą poziomicy zbadaj równość podłóg, • sprawdź, czy rozmieszczenie gniazdek, instalacji wodnej oraz kratek wentylacyjnych jest zgodne z planem, • za pomocą neonówki zbadaj, czy we wszystkich gniazdkach płynie prąd,  • na koniec sprawdź, czy garaż (miejsce postojowe) i piwnica (skrytka lokatorska) są wykonane zgodnie z umową.  


Wszystkie zaobserwowane wady i niedociągnięcia powinny zostać opisane w protokole zdawczo-odbiorczym. Jeśli któreś z nich uniemożliwiają zamieszkanie w lokalu, zamiast protokołu zdawczo-odbiorczego, spisany powinien zostać protokół przeglądu technicznego i ustalona nowa data odbioru mieszkania. Jeśli natomiast wady są poważne i niemożliwe do usunięcia, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy. W umowie powinien widnieć zapis o możliwości odstąpienia od niej w powyższym przypadku. Protokół, oprócz usterek, powinien zawierać też spis wszystkich elementów wchodzących w skład wyposażenia mieszkania. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z uznaniem stanu lokalu za zgodny z umową. W tym momencie wszystkie obowiązki związane z mieszkaniem przechodzą na Ciebie.

Nowe mieszkanie objęte jest prawem rękojmi. Oznacza to, że deweloper ma obowiązek usunięcia wad konstrukcji budynku zauważonych przez kupującego w okresie 3 lat oraz wad wykończenia zauważonych nie później, niż w 1 rok po odebraniu mieszkania.

Akt notarialny i wsz ystko na piśmie Podpisanie aktu notarialnego przez strony zamyka transakcję. Termin tej operacji zależy od wielu czynników, np.: ustaleń z deweloperem, dopełnienia przez dewelopera wszelkich obowiązków urzędowych. Zazwyczaj deweloper wskazuje notariusza, u którego sporządzony zostanie akt. Rozwiązanie to jest korzystne, gdyż współpracując z jednym notariuszem ma on wynegocjowane wartości taksy, np. 50% zniżki przy podpisywaniu umowy przedwstępnej i przyrzeczonej. Mimo to, klient ma zawsze prawo wyboru notariusza. Orientacyjny koszt związany z taksą notarialną: • wartość umowy od 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0.4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł, • wartość umowy od 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, • wartość umowy ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0.25% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

11

Podane kwoty są stawkami netto - należy do nich doliczyć 23% VAT.

Górna granica taksy notarialnej jest wyznaczona ustawowo - jej faktyczną wysokość można negocjować. Spytaj swojego dewelopera o zniżki. Np. system płatności 50/50 dla klientów, którzy podpiszą umowę przedwstępną i ostateczną u tego samego notariusza. W sytuacji, gdy mieszkanie było finansowane poprzez kredyt, w sądzie wieczystoksięgowym dokonuje się wpisu do księgi wieczystej. Hipoteka stanowi formę zabezpieczenia.


E t a p V I S p o k o j n e

Nowe

m ie j s ce

m i e s z k a n i e

z a mi e sz k a n i a

Meldunku dokonuje się w wydziale ewidencji gminy lub dzielnicy. Wymagane dokumenty: • potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego mieszkania, • dowód osobisty (oraz książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn do 50 roku życia), • akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej.

Ws pó ln ot a

m i e sz k a n i ow a

Po oddaniu do użytkowania pierwszego mieszkania w budynku zbudowanym przez dewelopera, zawiązuje się wspólnota mieszkaniowa. Dopóki deweloper nie przekaże mieszkańcom wszystkich lokali, pozostaje „członkiem” wspólnoty i może mieć wpływ na podejmowane decyzje. Zazwyczaj do czasu oddania wszystkich mieszkań, budynkiem zarządza firma wybrana przez dewelopera. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnota powołała własny zarząd bądź wybrała innego zarządcę. Decyzja podejmowana jest większością głosów.

12

Obecnie na rynku działa wiele wyspecjalizowanych w obsłudze nieruchomości firm. W zależności od postanowień umowy między zarządcą a właścicielem budynku (wspólnotą lub spółdzielnią), firma zarządzająca wykonuje szereg czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania mieszkania: konserwuje, kontroluje, sprząta itp. Wiedzę zarządcy z zakresu wykonywanych przez niego obowiązków stwierdza licencja wydawana przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Licencjonowany zarządca posiada również odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pokrywające koszty szkód powstałych z niewłaściwej pracy. W wypadku zastrzeżeń do jej jakości, wspólnota może go odwołać większością głosów.

Niezbednik kupujacego  
Niezbednik kupujacego  

Postanowiłeś kupić swoje pierwsze mieszkanie. Gratulacje! To pierwsza ze słusznych decyzji. Zanim jednak wypijesz pierwszą kawę we własnym s...

Advertisement