Page 1

www.nevesta.sk

lifestylový časopis o móde a svadbe

Lilienne !o

N o 1/2012

zatajen"m d#chom


... pre dokonalý zá!zitok c!ítajte na iPade

www.casopisnevesta.sk


OBSAH Editoriál ..... 5 So zatajeným dychom ..... 8 - 14 Svadobné trendy zo svetových mól ..... 16 - 17 Thomas Puskailer: Bola to láska na prvý pohL'ad ..... 19 - 29 V showroome s Izabelou Komjati ..... 31 - 33 Chutné svadobné darˇ Ceky ..... 34 - 38 L'adová kráL'ovná ..... 40 - 45 5 dôvodov preˇ Co nosiˇ T svadobný klobúˇ Cik ..... 47 - 49


OBSAH Nevesta s vôˇ Nou Paríža ..... 51 - 63 Svadobná výzdoba uhᡠCkovaná z pr(a)vej lásky ..... 65 - 68 Svadobné menu podL'a šéfkuchára v Chateau Appony ..... 69 - 78 Tri tváre hereˇ Cky Kristíny Meˇ Cko ..... 81 - 94 Hodvábne pokušenie .... 96 - 102 Ako pretancovaˇ T plesovú sezónu bez problémov ..... 104 - 108 Svadobné šaty slávnych neviest ..... 109 - 111 Iva Kuˇ Cerová: Proti všetkým pravidlám ..... 113 - 118 S Retro pôvabom ..... 120 - 126


EDITORIAL Kedysi sa veno poˇ Cítalo na truhlice. Ak ho nebolo aspoˇ N za jednu poriadnu, na svadbu sa nedalo ani pomyslieˇ T. Stále platí, že do manželstva by mal C ˇlovek vstúpiˇ T bohatý. Citovo bohatý, s truhlicami plnými lásky. Už ich neviete od toL'kej lásky ani zavrieˇ T? To je znak toho, že je správny C ˇas na svadbu! Ak chcete váš spoloˇ Cný život zaˇ Caˇ T naozaj jedineˇ Cnou oslavou, na ktorú budete navždy spomínaˇ T, siahnite do tej našej truhlice. Nájdete v nej inšpirácie a nápady zhmotnené na viac ako stovke strán. So zatajeným dychom vás pozývame na prehliadku najnovších modelov renomovaných znaˇ Ciek z exkluzívnych svadobných salónov. C ˇi už podL'ahnete Retro pôvabu, L'adovej kráL'ovnej, Vôni Paríža alebo jednej z tvárí hereˇ Cky Kristíny Meˇ Cko, veríme, že uspokojíme vaše najodvážnejšie svadobné predstavy. Kristína Brezinová Rídekyová


Nevesta® - lifestylový C ˇasopis o móde a svadbe www.casopisnevesta.sk nevesta@casopisnevesta.sk roˇ Cník II., C ˇíslo 1/2012 ISSN 1338-1245 Vydáva: Marketing Web Management s.r.o. tel.: 0911 22 99 44 Adresa redakcie a vydavateL'stva: Kláštorská 40, 949 01 Nitra Šéfredaktor: Kristína Brezinová Rídekyová kristina.brezinova@nevesta.sk Spolupracovali: Petra Struková, Iva Kuˇ Cerová, Katka Bašková, Martina Pinterová, Chriss, Boris Bordács, Karol KovᡠC, Marika Kaduˇ Cáková, IsTván Farkas, Michaela Barnard Inzercia: Eva Grznáriková reklama@nevesta.sk Grafické spracovanie: Marketing Web Management s.r.o. mwm@mwm.sk © Marketing Web Management s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Za obsah inzercie zodpovedá inzerent. Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, kopírovanie, opätovné publikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu je možné len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.


SPOZNÁŠ MA PODĽA ŠIAT, KEĎ BUDÚ DLHÉ BIELE, VYŠÍVANÉ A S VLEČKOU, SĽUB LÁSKY BUDEME SPOLOČNE ODRIEKAŤ.


Spoznáš ma po hlase, keď ozve sa ozvena,

z môjho ách,

ZEM SA OTRIASA.

www.nevesta.sk

9


Spoznáš ma na prvý pohľad a stratíš sa v ňom navždy. Tajomstvami môjho srdca

budeš do skonania svetov

BRÁZDIŤ.

10

www.nevesta.sk


Spoznáš ma dotykom, keď tvoja dlaň pohladí mi tvár,

to puto, čo vznikne,

NEZNIČÍ ANI HURIKÁN. www.nevesta.sk

11


Spoznáš ma podľa smiechu. Keď zaiskrí ako bublinky v šampuse,

v sekunde zabudneš,

ČO SA SMIE A ČO NIE.

12

www.nevesta.sk


Spoznáš ma aj na slepo, srdce ti pošepká, či som tá pravá.

či otvoríš ho pre mňa,

ALEBO NAVŽDY BUDEM ZAKLIATA. www.nevesta.sk

13


www.nevesta.sk

nevesta12_01  

d#chom N o 1/2012 lifestylový časopis o móde a svadbe www.nevesta.sk www.casopisnevesta.sk ... pre dokonalý zá!zitok ! cítajte na iPade Thom...

nevesta12_01  

d#chom N o 1/2012 lifestylový časopis o móde a svadbe www.nevesta.sk www.casopisnevesta.sk ... pre dokonalý zá!zitok ! cítajte na iPade Thom...

Advertisement