Page 1

„NYITOTTAK VAGYUNK A VILÁGRA”

PETÕFI A Petõfi Sándor Székhelyiskola havilapja  Ára: 50 Ft

S

2010. január

ajtó III. évfolyam 1. szám

Interjú Belediné Baár Krisztinával, a 2.b tanító nénijével

A néptánc mozgás, zene és együvé tartozás Mindig tanítani akartam, de elõször a tanári pálya vonzott, aztán úgy alakult, hogy mégis tanító lettem, amit egyáltalán nem bántam meg, ez a korosztály sokkal közelebb áll hozzám. – Hol járt iskolába? – Az Ady Endre Általános Iskolában kezdtem tanulni, majd a mostani Kölcsey Ferenc Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. Ezután egy évig dolgoztam, mint napközis nevelõ, majd felvételiztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolára, ahol tanítóként végeztem. – Ezek után ide a Petõfibe jött tanítani? – Elõször a Dózsában tanítottam két évet, és onnan mentem el, amikor a fiam született. Azóta még végeztem két iskolát, az egyik a közoktatás-vezetõi szak, a másik pedig a Gyógypedagógiai Fõiskola. – Melyik iskoláját szerette a legjobban? – A gimnáziumot. Sok élmény maradt meg ebbõl az

idõszakból, nagyon jó volt az osztályunk, rengeteg benyomás, újdonság talált meg ekkor. – Meséljen nekünk a családjáról! – A nagyfiam 16 éves múlt, õ a Zrínyibe jár, nagyon érdekli a biológia, a fizika, és igazi természetjáró, rengeteget túrázik. A kislányom 4 éves, õ óvodába jár, kiscsoportos. A férjem a mentõállomáson dolgozik, mint mentõtiszt, nagy odaadással végzi a munkáját. – Mivel szeretett foglalkozni gyermekkorában? – Nagyon jó barátnõim voltak, és igazi kislányként töltöttem ezt az idõszakot. Rengeteget játszottunk, nagyon sok szabadidõnk volt, nem úgy, mint a mai gyerekeknek. A barátnõimmel sokat voltunk a játszótereken, szabad levegõn,

mindenfélét kitaláltunk, soha nem unatkoztunk. – Most mit csinál szívesen szabadidejében? – Pihenek és kikapcsolódom. Amikor tehetem én is elmegyek a családommal túrázni, ettõl feltöltõdöm, valamint szeretek futni. – Hol tanult néptáncolni? – A fõiskolán elvégeztem egy szakkollégiumot, ez a gyermek és ifjúsági néptáncoktatás. Ott szerettem meg igazán és kaptam kedvet hozzá. (Folytatás a 2. oldalon.)

Tartalomból: Januárban születtek ................................3. oldal

Karácsonyi mûsor ................................4. oldal

Új sport a suliban ................................7. oldal


2

2010. január

A néptánc mozgás, zene és együvé tartozás (Folytatás az 1. oldalról.) – Mit szeret a táncban a legjobban? – A mozgást, az együttlétet, a zenét, mindent, amit a tánc jelent. – Melyik tantárgyat szereti tanítani a legjobban? – A magyar a szívem csücske. Ez a kedvenc tantárgyam, szerencsére mindig megadatott, hogy ezt taníthattam. – Melyik évszak a kedvence és miért? – Mindegyiket egyformán szeretem. Megkeresem bennük azt, ami miatt igazán szépek és örömet jelenthetnek. – Szeret utazni? Hol szoktak nyaralni a családdal? – Nagyon szeretek utazni, ha tehetném sokkal többet mennék. A tengerpart az egy nagyon megnyugtató és szép hely számunkra, ha tehetjük, akkor a horvát tengerpartra megyünk. – Szeret Zalaegerszegen élni? – Most már így megállapodva szeretek itt élni, korábban többször éreztem azt, hogy jó

lenne elmenni egy nagyobb városba, de már minden ide köt. A család, a gyökerek, a barátok. – Mi az, amit szeret itt és van-e olyan, amit nem?

hogy ez egy kisváros és ismerem az embereket. – Milyen vágya van, amit szeretne, hogy teljesüljön 2010-ben?

Villámkérdések – Melyik a kedvenc színe? – Bordó. – Melyik a kedvenc állata? – Kutya. – Mi a kedvenc filmjének a címe? – Holt költõk társasága. – Melyik a kedvenc könyve? – Egri csillagok. – Hová szeretne elutazni? – Finnországba. – Milyen zenét hallgat? – Mindenfélét. Népzenét, rock zenét egyaránt. – Mondjon három dolgot, amire vágyna az iskolával kapcsolatban? – Nyugodtabb, meghittebb tanórákat, több idõt a gyerekekre és egymásra, valamint jobb tárgyi feltételeket. – Az nem tetszik annyira, hogy ez egy modernebb város, én szeretem az ódonabb épületeket, viszont szeretem azt,

A szünidõ elsõ napjaiban leesett hó nagy örömöt jelentett az iskolás gyerekeknek. Sajnos hamar elolvadt, így idén sem fehér karácsonyunk volt. A szépen feldíszített lakásokban a fenyõ és a bejgli illata keveredett. Segítettünk rendbe tenni a lakást, kidíszíteni a mézeskalácsot, hogy szenteste együtt ünnepelhessen a család. A finom ünnepi vacsorák és ebé-

– Az egészség a legfontosabb, de emellett nagy vágyam, hogy szeretnék egy családi házban lakni.

dek után, elgondolkodtunk, hogy januárban milyen sok dolga lesz a testnevelõ tanárainknak. És még nem is volt vége, hiszen jött a szilveszter az év utolsó napja. Ilyenkor a gyerekek is fogadalmakat tesznek: jobban tanulok, megírom a leckét, figyelek az órán! De ezek a fogadalmak általában csak az elsõ tanítási napig tartanak…

A téli szünidõ


2010. január

3

Januárban születtek TELLER EDE

mechanikát az amerikai diákoknak és professzoraiknak. Az 1941. december 7-i Pearl Harbor-i támadás után felgyorsultak az események és Chicagóban Teller Fermi mellett dolgozott az elsõ atomreaktor megépítésén.

lány tragikus szerelmi történetét beszéli el. Legnagyobb sikerét a Liliommal aratta. Az 1909-es budapesti bemutató után 1912-ben a bécsi elõadás következett. Molnár Ferenc 1907-ben írta meg mindmáig népszerû A Pál utcai fiúk címû regényét.

Budapesten, 1908. január 15-én született és Stanfordban halt meg, 2003. szeptember 9én. Magyar származású amerikai atomfizikus. Legismertebb a hidrogénbomba kutatásokban való aktív részvétele, ezért az MOLNÁR FERENC USA-ban mint „a hidrogénESZENYI ENIKÕ bomba atyja” vált közismertté. Budapesten, 1878. január 12Teller az Osztrák–Magyar én született és New Yorkban, Csengeren, 1961. január 11Monarchiában született, Buda- 1952. április 1-én halt meg, író, én született, Kossuth-díjas mapesten. 1925-ben, a gyar színésznõ, szín„Mintagimnáziumházi rendezõ, érdeban” (a mai ELTE mes mûvész. Trefort Ágoston 1974 és 1979 köGyakorlóiskolában) zött az akkori Kosérettségizett. A masuth Lajos Tudománytematika iránt éregyetem (ma Debredeklõdõtt, de apja ceni Egyetem) gyaazt tanácsolta neki, korlógimnáziumába Teller Ede Molnár Ferenc Eszenyi Enikõ járt, majd ennek belegyen vegyészmérnök, mert azzal pénzt is lehet újságíró Középiskolai tanulmá- fejezése után felvételt nyert a keresni, ezért beiratkozott a nyait 1887 és 1895 között a Színmûvészeti Fõiskola (ma Budapesti Mûszaki Egyetemre. Lónyai utcai Református Gim- Színház- és Filmmûvészeti Egye1926. január 2-án után hagyta náziumban végezte. Ekkor már tem) színész szakára. Mesterei el az országot, részben a Hor- aktívan újságírónak készült, de voltak: Horvai István és Kapás thy-korszak Numerus clausus szülei nyomására 1896-tól egy Dezsõ. törvénye miatt. évig a genfi egyetemen, ké1983-ban, a fõiskola elvégzéKarslruhéban élt, kémiát és sõbb Budapesten jogot tanult. se után a Vígszínházhoz szermatematikát tanult, majd ta- Ebben az idõszakban már cikkei zõdött, és rövid idõn belül a nársegéd lett.Külföldi tartózko- jelentek meg budapesti napi- színház egyik legjelentõsebb dása idején nyaranta végig ha- lapokban. Ezzel párhuzamosan mûvészévé nõtte ki magát. zajárt és 1933-ban feleségül irodalmi mûveken és idegen 2009. február 1. óta a Vígszínvette ifjúkori szerelmét Harká- nyelvû színdarabok fordításán ház igazgatója. nyi Micit. is dolgozott. Rendez és fõszerepeket játszik Rövid angliai tartózkodás Elsõ nagy feltûnést keltõ írá- Budapesten több színházban, de után 1935-ben az Egyesült Álla- sa az 1901-ben megjelent szati- rendezéseivel letette névjegyét mokba emigrált, ahol a George rikus regénye, Az éhes város külföldön is, többek között az Washington Egyetemen taní- volt. Ugyanebbõl az esztendõ- Egyesült Államokban, Csehortott. Ekkoriban sok európait bõl származik az Egy gazdátlan szágban és Szlovákiában is. hívtak az Egyesült Államokba, csónak története címû lírai kisMunkáját 2001-ben Kossuthhogy megtanítsa a kvantum- regénye, melyben egy 15 éves díjjal jutalmazták.


4

2010. január

Karácsonyi mûsor

December 19én délelõtt tartottuk az iskolánk tornatermében a karácsonyi mûsort, amelyben több osztály tanulói is részt vettek. Ezek voltak az 1/a, 2/b, 4/a, 4/b, 5/b, 6/a, 8/b. Az összeállításban és a betanításban résztvevõ tanárok, Eszti néni, Kriszti néni, és Zsuzsa néni voltak. Sok hosszú próbán vettünk részt, melyek, nehezek voltak,

– Doktor úr, egész héten rossz volt a közérzetem. – Vetkõzzön le, megvizsgálom. Sajnos nem tudom igazán megmondani, mi a baja. Biztos a sok sör az oka. – Jó. Akkor visszajövök, ha már kijózanodott. – Doktor úr, ha így csinálok, nagyon fáj. – Hát ne csináljon úgy! Az orvos idegesen telefonál a betegének: – Uram, a gyógyszert, amit tegnap írtam fel, ne szedje be! Idõközben kiderült, hogy nem a maga pulzusa ver túl gyorsan, hanem az én órám késik.

de nagyon élveztünk minden percét. A mûsor a Karácsony fontosságára hívta fel a figyelmet. A szeretetrõl, megbecsülésrõl, toleranciáról és a családi összetartozásról szólt. Tánc, ének, versek és mese is szerepelt az összeállításban. A

2.b egy nagyon szép táncot is bemutatott gyertyákkal. Remélem a jelmezes, gyertyafényes ünnepség méltó volt a Karácsony szellemiségéhez, és mindenkinek át tudtunk adni általa ebbõl a szeretetbõl egy kicsit.

Fizikai kísérlet A Ganz-Munkácsy SZKI-ban megrendezett Öveges délutánon mindenkinek egy fizikai kí-

sérletet kellett bemutatni és arról elõadást tartani. Az én bemutatóm a következõ volt: hungarocellbõl készítettem egy hajót, melyre drótból egy állványt tettem. Erre az állványra helyeztem egy kifújt tojást. A tojásba vizet fecskendeztem, majd egy kis darab gyertyát helyeztem alá. A hõ hatására a tojásban levõ víz forrni kezdett, a forrás hatására gõz képzõdött, ami a tojásból kiáramolva a hajót mozgásba hozta. A vízen siklott a hajóm. Ezt a bemutatómat a zsûri II. helyezéssel díjazta. Kelemen Marcell


2010. január

5

S Z T Á R L E S Õ PETÕ FI lm Ajánló Veres Róbert, a freestyle rapper A Csillag születik címû mûsorban sok ember kedvence lett Veres Róbert, akit már egészen kicsi korában megtépázott az élet. A koraszülött kisfiú késõn került inkubátorba, így oxigénhiány miatt sérült a mozgásközpontja. Mégis világcsúcsokat teljesít – rapben. 1982-ben született Mezõtúron. A csillagjegye mérleg, még nõtlen. Nyolc éve – amikor Robi még azt sem tudta igazán, mi is a freestlye rap – egy házibulin kiderült, nagyon megy neki a rögtönzött rappelés. 9 és fél órás folyamatos rappelésével õ tartja a nem hivatalos világrekordot. Aki hallotta már rappelni a huszonhét éves mezõtúri fiút, elcsodálkozik a teljesítményén, hiszen nincs az a téma, amirõl ne rögtönözne azonnal szöveget. Akár órákig... Nem véletlen, hogy ebbõl

él évek óta. Õ ezt nyilatkozta korábban: – Nem lettem belõle milliomos, de luxusigényeim sincsenek. Havi három-négy fellépéssel megkeresem a minimálbért, és kapom azt az összeget, ami az egészségi állapotom miatt jár. Nem vagyok bulizós, nekem pont elég az a hangulat, ami körülvesz, amikor fellépek. Sosem szórtam a pénzt. A fiatalember szülei eleinte furcsának találták, hogy gimnáziumot végzett, szoftver-üzemeltetõ fiuk csak rappel.

– Lépjen csak fel erre a mérlegre! Látja? Maga túlsúlyos! – közli az orvos a betegével. – Dehogy is, csak húsz centivel alacsonyabb vagyok!

– Doktor úr, úgy érzem, hogy engem semmibe vesznek – mondja a beteg a pszichiáternek. – Nagyszerû. Kérem a következõt.

A dokinál

Michael Jackson's This is it

Rendezõ: Kenny Ortega, operatõr: Kevin Mazur, producer: Paul Gongaware, Randy Phillips, szereplõ: Michael Jackson. Az eredeti tervek szerint Michael Jackson 2009 júliusa és 2010 márciusa között (12 évvel utolsó turnéja, a HIStory után) ötven koncertet adott volna a londoni 02 arénában - a jegyek mind az ötven koncertre el is keltek, de alig három héttel az elsõ show elõtt a legendás popsztár meghalt. Ám a próbákat és a sztár színfalak mögötti életét egy stáb folyamatosan rögzítette, sõt, filmre vették a júniusban a Los Angeles-i Staples Centerben és az inglewoodi The Forumban tartott fõpróbát is. Ezekbõl a képsorokból – valamint Jackson legközelebbi barátaival, munkatársaival készült beszélgetésrészletekbõl és archív felvételekbõl áll össze a film, amely így Michael Jackson emlékének méltó és különleges megõrzõje. A rajongók közvetlen közelrõl élvezhetik a koncertet, megláthatják, hogyan élt a bálvány, és milyen lett volna az a megashow, amelyre már sohasem kerülhet sor.


6

2010. január

,,Weihnachten in den deutschsprachigen Ländern” Amikor idegen nyelvet tanulunk, az nem csak szavak és nyelvtani szabályok tanulását jelenti, hanem megismerke-

get arról, hogyan ünneplik a karácsonyt Németországban, Ausztriában és Svájcban. Amíg a fiúk tablókat készítettek az

lata betöltötte a termet. Miután elfogyasztottuk a süteményt, énekeltünk egy német karácsonyi dalt. Nagyon jól éreztük magunkat, és elhatároztuk, hogy máskor is rendezünk ilyen délutánt. Csikai Anna, Forgács Viktória, Pados Petra, Szujker Adrienn

Lemezeladási lista 2009. decemberébõl

dünk annak az országnak a szokásaival is, amelynek a nyelvét késõbb beszélni szeretnénk. Most a németül beszélõ országok karácsonyi szokásait szerettük volna megismerni. Összegyûltünk hát, hogy egy karácsonyi délután keretében megtudjunk néhány érdekessé-

Eredmények Városi mesemondó verseny: Sághy Viktória 1.a osztály, II. hely, Holányi Ákos 4.a osztály, IV. hely. Városi szövegértés verseny: Holányi Ákos 4.a osztály, II. hely.

egyes országok szokásainak bemutatására, mi, lányok megpróbálkoztunk egy jellegzetes német karácsonyi sütemény, a ,,Stollen” elkészítésével. A fiúk folyton a konyhában kíváncsiskodtak, alig várták, hogy megsüljön a süti. Ez a pillanat is eljött, és a frissen sült édesség il-

1. Bereczki Zoltán-Szinetár Dóra: Duett Karácsony 2. Andrea Bocelli: My Christmas 3. Ákos: 40+ 4. Mága Zoltán: A királyok hegedûse 5. Zorán: 34 dal 6. Queen: Absolute Greatest 7. Halász Judit: Csiribiri 8. Szekeres Adrien: Csak játék 9. Tankcsapda: Minden jót 10. NOX: Most!

A fõnök meglátogatja kórházban fekvõ beosztottját, aki hamuszürke arccal hever a párnákon, egy oxigénpalack és egy infúziós készülék társaságában. Nézi a fõnök, majd megszólal: – Hát ez igazán megnyugtató. Én mindig azt hittem, hogy maga csak szimulál, de most örömmel látom, hogy valóban beteg. Egy ember elmegy az orvoshoz, és elpanaszolja, hogy egész éjjel nyitott szájjal alszik. Az orvos megvizsgálja, majd így szól: – Kérem, magának az a baja, hogy szûk az arcbõre. Ha a szemét behunyja, a szája kinyílik.


2010. január

7

Új sport a suliban Úgy tûnik, hogy hamarosan megismerkedhetünk a suliban egy új mozgásformával, mégpedig a kangooval. Ha minden igaz, sikerül az iskolánknak ugrálócipõket vennie, ami elengedhetetlen ehhez a mozgásformához. De mirõl is van szó? 1994-ben mutatták be az elsõ kangoo modellt Párizsban. Majd fokozatosan terjedt el világ fitness termeiben. Magyarországon 2002 óta hangosak a fitnesstermek a kangoo edzésektõl, melyek a mozgásformák egy új dimenzióját nyitották meg a különbözõ korosztályok elõtt. A legkisebb korosztályt a 6-8 évesek képviselik, felsõ korhatár nincs, de mint minden más sportágnál itt is figyelembe kell venni fizikai és egészségi

állapotunkat kortól, nemtõl függetlenül. Amellett, hogy a Kangoo nag y o n szórakoztat ó

mozgásforma, fogyaszt, erõsít, kondícionál és rengeteg pozitív hatása van az egészségre is. Egy kangoo aerobik óra

Egy idõs bácsi elmegy az orvoshoz: – Doktor úr, nem tudok menni! – Ezt bizony pihentetni kell! Ha rosszabbodik, jöjjön vissza.

nagyjából megegyezik a hagyományos aerobik órák menetével, 10-15 perces bemelegítéssel kezdõdik, majd nagyjából 20 perces aerob rész következik, ennek lényege, hogy 170-190-es pulzustartományban végezzük a feladatokat. A kangoo kíméli az ízületeket, 80 %-kal csökkenti a gerinc és ízületi sérüléseket. Az edzések során 25%-kal több kalória égethetõ el, mint egy egyszerû aerobik óra során. A kangoo edzéseken fokozottabb az oxigén-felhasználás, így rövid idõ alatt több kalória ég el (100-150 kalória 10-15 perc alatt). Az ugrások és az intenzív karmunka harmonikusan fejleszti az egész testet, és erõsíti a szívet, a tüdõt, a keringési rendszert.


8

2010. január

Egy kis helyismeret

A zalaegerszegi Kvártélyház SAJÁT KÉZZEL Szíves üdvözlõlap gombokból

Mária Terézia rendeletére az átvonuló katonák szálláshelyéül 1765-ben épült. A XVIII. sz. végén a megyei tisztviselõk szolgálati lakása, egy ideig patika is volt. Valószínûleg a múlt század közepén egy szintet ráépítettek. Az udvar hátsó részén lévõ szárny 1872 körüli, neoklasszicista nagytermét 1891-ben alakították ki. Ma ez a terem Zalaegerszeg városi közgyûlési terme, falait Csány László, Deák Ferenc és Zrínyi Miklós nagyméretû képei díszítik. 1928-ban Kotsis Iván tervei alapján a második emelettel bõvült, akkor épült a nyugati neobarokk homlokzat Szerkesztõ: Kõrösi Beáta tanító néni Újságírók: Németh Bálint 5.c, Nagy Erhard Adrián 5.c, Tóth Zoltán 5.c, Tuboly Anita 5.b, Jenei Adél 5.b, Mátyás Orsolya 6.b, Aros Marcell 6.a, Káli Dávid 6.a

és az erkély is. A timpanonban a vármegye címerét helyezték el. Az 1960-as évek elejéig nyomda mûködött az épületben, a járási rendszer megszüntetéséig a Járási Tanács székháza volt, ma hivataloknak ad otthont. Földszinti részén két relief található, az egyik Béres János munkája gróf Széchenyi István születésének kétszázadik évfordulójára, 1991-ben felavatott dombormû. A másik egy koronaõr lovaskatonát ábrázol tarsolyán a megyecímerrel, felirata: Szala vármegyei koronaõrzõ 1791, ami Németh János kerámiája. A Kvártélyház udvara számos alkalommal adott otthont kulturális rendezvényeknek. Az elsõ ilyen az 1860as évekre datálható. Legjelentõsebbek a Zenélõ Udvar (1980-1983), az Udvarok Fesztivál (2000-2001) és a Nyári színház (2007–) voltak.

Hozzávalók: – gombok – ragasztó – batik papír, vagy merített papír – zsinór. Elkészítés menete: Elõször elkészítjük a megfelelõ nagyságú alapot a batikpapírból, majd felrajzoljuk rá a szív formát. A gombokat sorban ragasztópisztollyal felragasztjuk végül masnit kötünk és a közepére erõsítjük.

Petőfi Sajtó  

Petőfi Sajtó 2010. januári száma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you