Page 1

PRÀCTICA 3:  Coordenades de Mapejat


INTRODUCCIÓ En aquesta pràctica tractarem les coordenades de mapejat. Una coordenada de mapejat ens servirà per posar textures a objectes am formes vàries, com una cadira. D'aquesta forma podrem adaptar a cada superfície una textura adequada a la mida de la superfície.


PRIMERS PASSOS Per començar la pràctica, hem d'importar un model CAD, en el nostre cas un model de cadira de fusta plegable. També es carregaran les textures que haurem de fer servir.

Ja amb el model carregat, descomposarem les diferents parts de l'objecte, a les que afegirem una ID diferent per cada part.


MAPEJAT Per cada ID carregarem un UVW Map, amb el que posteriorment li posarem la textura desitjada. Tornarem a unir les parts de l'objecte per tal de tenir 1 sol objecte amb el que treballar.


COLOR Per realitzar la escena, hem triat varis objectes de fusta per complementar la cadira inicial. En aquests objectes s'hi ha treballat de la mateixa forma que amb la cadira.

Per poder realitzar canvis de color en els nostres objectes, sense alterar la textura traida, afegirem un ColorCorrection per cada ID o objecte diferent.


RESULTATS Després d'afegir aquestes modificacions en cada un dels objectes que creen l'escena, aquests són els resultats.


RESULTATS


RESULTATS


RESULTATS


Coordenades de Mapejat  
Coordenades de Mapejat  
Advertisement