Page 1

POPIERIAUS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO PROJEKTAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE


Susidariusi킬 atliek킬 srautai Kauno technologijos universitete


Popieriaus įsigijimas Kauno technologijos universitetas per 2011 metus išleido 107 584 Lt: • 39% (42 215 Lt be PVM) skirta leidyklai „Technologija“; • 56% (60 114 Lt be PVM ) skirta fakultetams; • 5% (5 255 Lt be PVM) kitoms reikmėms.


Projektas “Mūsų aplinka” 1999-2000 metais organizuota pirmoji atlieku (POPIERIAUS) rūšiavimo akcija KTU. Organizatoriai: FSA “Vivat chemija” ir Cheminės technologijos fakultetas Tikslas – atskirti popieriaus atliekas jų susidarymo (darbo) vietose. Įrengtos popieriaus dėželės kabinetuose, įdiegta atliekų rūšiavimo sistema. Pasiektas rezultatas – sumažintas komunalinių atliekų srautas apie 40%. Atsisakyta dalies komunalinių atliekų konteinerių. Atsirado pirmieji antrinių žaliavų konteineriai KTU teritorijoje.


„Žaliųjų rūmų” atliekų rūšiavimo akcija II – uose KTU rūmuose Per 2011 metus buvo išvežta: •1200 kg popieriaus (20 konteinerių); •plastiko 60 kg (4 konteinerių); •stiklo 370 kg (2 konteinerių).

Popieriaus atliekų išvežimas: •pradžioje 1 kartą į mėnesį •šiuo metu 2 kartus į mėnesį


„Žaliųjų rūmų” atliekų rūšiavimo akcija II – uose KTU rūmuose 2011 METAIS


„Žaliųjų rūmų” atliekų rūšiavimo akcija II – uose KTU rūmuose Iš perdirbamų atliekų srauto:


Quality System of European Scientific and Technical Education for Sustainable Industry 600 universities worldwide have committed themselves towards sustainability by signing international agreements and conventions in the areas: • - curriculum greening; • - campus operations; • - research; • - continuing education; • - projects; • - meeting the commitments to society.


Pavyzdžiai Vašingtono universitetas per 2010 metus: • 57% (6 900 tonų) atliekų perdirbo; • sutaupė daugiau nei 1 milijono litų (385 tūkst. $.)

Floridos universitetas: • 2004 m. perdirbo 6 512 t popieriaus atliekų; • šiuo metu perdirbama beveik 8 600 tonų atliekų (42,6%) nuo viso bendro atliekų srauto.


Pavyzdžiai Kolorado universitetas 2009 metais: • 19 tūkst. tonų popieriaus atidavė perdirbti; • atliekų tvarkymo išlaidos sumažėjo 611 tūkst. litų (235000 $).

Kalifornijos universitetas. • 2004 - 2008 metais sutaupė 55 mln. litų • 2010 m. 50% susidariusių atliekų buvo perdirbama. • 2011 m. 75% atliekų buvo perdirbama. Universitetas sutaupė apie 30 milijonų litų (12 mln. $).


Pavyzdžiai Harvardo universitetas per metus sunaudoja daugiau nei 2 000 tonų popieriaus. Per 2010 metus popieriaus kiekio sunaudojimas sumažėjo 26%, didžiąją dalį sudarė spausdinimas iš abiejų lapo pusių 10%. Šiuo metu 335 tonų popieriaus atliekų atiduodama perdirbti.


Ekonominė nauda KTU (prognozė) Įvertiname, kad jei atliekas nemokamai išvežtų UAB „Kauno švara“ ir visur būtų pastatyti rūšiavimo konteineriai. Jei iš bendro atliekų kiekio būtų surinkta 40% popieriaus atliekų (2160,912 m3): Būtų sutaupoma 52 418 Lt Jei iš bendro atliekų kiekio būtų surinkta 70% popieriaus atliekų (3782 m3): Būtų sutaupoma 91 732 Lt


Atliekų rūšiavimo principai Administracija FSA koordinatorius

Darbuotojas

Valytoja Rūmų valdytojas


Projekto diegimo grafikas • 1 – Pasiruošimo etapas. (Iki balandžio15d.); • 2 – Akcijos pradžia. (apie balandžio15); • 3 – Akcijos monitoringo rezultatu analizė (liepa-rugpjūtis); • 4 – Akcijos atnaujinimas (rugsėjis); • 5 – Rezultatų analizė ir rekomendacijos tolimesnei veiklai (gruodis).


Aplinkosauginė nauda Perdirbant 1 toną popieriaus:  išsaugoma 17 medžių;  sutaupoma: 4,1 MW energijos, kurios pakanka pusę metų apšildyti 5 kambarių namą; 26 460 litrų vandens; 3 m3 sąvartyno ploto;  95% mažiau teršiamas oras;  gamybos metu nenaudojami jokie kenksmingi chemikalai.


Smulkesnė informacija Projekto vadovas: Dr. Visvaldas Varžinskas Aplinkos Inžinerijos Institutas (APINI) Donelaičio g.20-307, Kaunas, Tel./fax.: 8-37-209372, visvaldas@apini.lt www.apini.lt

KTU popieriaus atliekų rūšiavimo projektas  

„Žaliųjų rūmų” atliekų rūšiavimo akcija II – uose KTU rūmuose Per 2011 metus buvo išvežta: 1200 kg popieriaus (20 konteinerių); plastiko 60...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you