Page 1


Forma şi stilul: Abundenţa sinonimelor şi a semitismelor, lungimea frazelor, sintaxa supraîncărcată, înlănţuirea de complemente şi participii, multe intercalări şi repetiţii.


Scopul şi destinatarii: Sf. Paul scrie efesenilor din închisoare de la Roma, deoarece a auzit prin Epafras şi Onezim despre reîntoarcerea lor la vechile credinţe păgâne.


Structura: - Introducere (1,1-2); - Imn de laudă adus lui Dumnezeu ((1,3-14); - Cerere din partea apostolului de a recunoaşte domnia lui Cristos (1,15-23); - Mântuirea se realizeză prin învierea lui Cristos şi prin harul său (2,1-10); - Cristos i-a reconciliat pe toţi şi a format Biserica (2,11-22); - Reconcilierea lumii este dată de împăcarea Israelului cu celelalte naţiuni (3,1-21); - Recomandări pentru viaţa creştinilor (4,1-16); - Necesitatea N it t de d a se d dezbrăca b ă de d omull cell vechi hi (4 (4,17-31); 17 31) - Să fie fii ai luminii, renunţând la comportamentul trecut (4,32-5,20); - Să stabilească raporturi noi în familie, familie bazate pe supunere şi iubire (5 (5,21-6,9); 21 6 9); - Să ducă cu mult curaj lupta credinţei (6,10-20); - Informaţii cu caracter personal (6,21-22); (6,21 22); - Salutul final (6,23-24).


Locul şi data: Apostolul Paul scrie această scrisoare de la Roma, între anii 61-63. Mai nou, unii exegeţi susţin că ar fi scrisă de la Cezareea.


Teologia:

Este dezvolatată mult ideea suveranităţii universale a lui Cristos ca şi abolirea distincţiei dintre evrei şi păgâni, formându-se astfel un singur popor: Biserica.


Capitolul 1

Adresa: Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu. Imn de mulţumire: Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos Cristos... Elogiul şi rugăciunea lui Paul pentru efeseni: ...am auzit despre credinţa voastră în Domnul Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de fraţi, nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele...


Capitolul 2

Convertirea păgânilor: Voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi a păcatelor voastre voastre... Însă Dumnezeu, fiind bogat în îndurare... ne-a readus la viaţă împreună cu Cristos. Păgânii şi evreii uniţi în Cristos: Aşadar, voi nu mai sunteţi străini şi nici oaspeţi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi oameni de casă ai lui Dumnezeu.


Capitolul 3

Paul, vestitor al misterului lui Cristos: Mie, celui mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a mi a fost dat acest har: să le vestesc păgânilor inefabila bogăţie a lui Cristos. Rugăciune pentru cunoaşterea iubirii lui Cristos: Paul se roagă pentru ca Isus să locuiasă in imile efesenilor prin credinţă.


Capitolul 4

Unitatea Bisericii în diversitatea carismelor: Străduiţi-vă să menţineţi unitatea Duhului în legătura păcii...Tot păcii Tot el ii-a a dat pe unii apostoli apostoli, pe alţii ca profeţi profeţi, pe alţii ca evanghelişti evanghelişti... De la “omul vechi” la “omul nou”: Să nu vă mai comportaţi cum se comportă păgânii. Reguli pentru viaţa cea nouă: Fiecare să spună fratelui său adevărul... Să nu apună soarele peste mânia voastră...cel care fură să nu mai fure... Să nu vorbiţi de rău pe alţii...


Capitolul 5

Trăiţi în iubire după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi noi... Reguli pentru familia creştină: soţ-soţie: Fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului... Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica...fiecare să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi...


Capitolul 6

Reguli pentru familia creştină: copii-părinţi: Copii, ascultaţi de părinţiii voştri în Domnul, iar voi, părinţilor, să nu-i provocaţi pe copii voştri la mânie... Reguli pentru relaţiile: servitori-stăpâni: Servitorilor, ascultaţi de stăpânii voştri, cu teamă şi respect respect... Iar voi voi, stăpânilor stăpânilor... Lăsaţi la o parte ameninţarea ameninţarea... Lupta spirituală: În rest, întăriţi-vă în Domnul şi în faţa puterii lui... Trimiterea lui Tihic la Efes: Ca să aflaţi veşti de la mine... Vă va spune Tihic... Binecuvântarea finală: ...harul să fie cu toţi cei care îl iubesc pe Dumnezeu.


Sfârşit

Material elaborat de Pr. Felician Tiba, după Noul Testament, Traduceri, introducere şi note: Pr. Alois Bulai, + Pr. Anton Budău, Ed. Sapientia - Iaşi

Scrisoarea catre Efeseni - Prezentare  

Prezentarea Scrisorii Sfântului Apostol Paul către Efeseni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you