Page 1


Autorul: Sf. Paul


Forma şi stilul

Tonul scrisorii este uşor distant, frazele sunt uneori confuze sau cu greşeli, cu multe repetiţii şi sinonime. Sunt şi câteva imnuri liturgice.


Scopul şi destinatarii Comunitatea din Colose a fost înfiinţată de Epafras. Paul scrie colosenilor de la Roma şi îşi exprimă bucuria pentru statornicia lor în credinţă credinţă. Le atrage atenţia asupra pericolului propagandei iudaizanţilor şi a religiilor necreştine-păgâne.


Structura:

- Salutul apostolului şi mulţumirea pentru fervoarea comunităţii (1,1-8); - Rugăciune pentru progres în cunoaşterea lui Dumnezeu (1,9-11); - Imn cristologic (1,15-22); - Misiunea apostolului:proclamarea regalităţii lui Cristos (1,24-2,23); - Efectele renaşterii prin Cristos (3 (3,1-17); 1-17); - Sfaturi practice pentru familii (3,18-4,1); - Sfaturi practice pentru comunitate (4,2-6); - Concluzie (4,7-18).


Locul şi data

Scrisoarea datează din prima captivitate romană (între 61-63). Unii exegeţi susţin teoria redactării scrisorii la Efes sau Cezareea, iar alţii spun că a fost scrisă chiar de un discipol după moartea apostolului Paul, pe la anul 70.


Teologia:

Scrisoarea către coloseni se remarcă prin ideea că Isus Cristos este cel care domneşte în univers. El este capul Bisericii şi stăpânul tuturor. Misiunea de a predica cuvântul prin viaţă revine fiecărui membru al Bisericii.


Capitolul 1

Adresa: Paul, apostol al lui Isus Cristos, prin voinţa lui Dumnezeu... Har vouă şi pace... Mulţumire: Mulţumim lui Dumnezeu...de când am auzit de credinţa voastră în Cristos... Rugăciune: De aceea şi noi, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Imn în cinstea lui Cristos: El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut... Îndemn la statornicie în credinţă: ...numai să rămâneţi întemeiaţi şi tari în credinţă şi neclintiţi în speranţa evangheliei pe care aţi primit-o.


Capitolul 2

Misiunea lui Paul: vestirea misterului lui Cristos: pentru aceasta muncesc şi mă lupt cu puterea lui care lucrează în mine cu tărie. Plinătatea vieţii în Cristos: În el locuieşte toată plinătatea dumnezeirii. dumnezeirii Avertisment asupra practicilor supertiţioase: Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare şi la băutură, cu privire la sărbătoare sau la lună nouă sau la sâmbătă.


Capitolul 3

Viaţa noastră în Cristos: Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus. ţ ţ unii pe p alţii ţ întrucât v-aţiţ dezbrăcat de omul cel vechi împreună p Omul nou: ...nu vă minţiţi cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou care se înnoieşte după chipul creatorului. Viaţa comunitară: Îmbrăcaţi-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi cu răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii...


Capitolul 3b

Viaţa creştină în familie: Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile şi nu fiţi aspri cu ele. Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate. Părinţi, nu-i împingeţi pe copiii voştri la disperare ca să nu se descurajeze.


Capitolul 4

Ultimele îndemnuri: Stăruiţi în rugăciune, veghind în ea cu mulţumire...rugaţi-vă mulţumire...rugaţi vă şi pentru noi. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară. Vorbirea voastră să fie plăcută... Salutări finale: Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea... Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi.


Sfârşit

Material elaborat de Pr. Felician Tiba, după Noul Testament, Traduceri, introducere şi note: Pr. Alois Bulai, + Pr. Anton Budău, Ed. Sapientia - Iaşi

Prezentarea Scrisorii catre coloseni  

Prezentarea Scrisorii catre Coloseni_imagine si text

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you