Page 1

Id-dar tat-Tfajla


Mudella:

Victoria Pisani Fotografija:

Joseph Vassallo Ħsieb:

Pawlu Mizzi Ħajr:

Fondazzjoni Temi Żammit, Jason Masini.

© 2012 Pawlu Mizzi, Joseph Vassallo


Bħal sajjetta fil-bnazzi tfaċċat iż-żgħożija,


b’noti mtarrxa u mistoqsijiet bla risposti.


Intilfet fi 침siebha t-tifla, illum mara. U fittxet 치o mera figura li setg침et tag침raf.


Minflok, rat lilek tit침assarha. G침aliex?


F’ħwejjiġha ndifnet u nħakmet minn ħsieb melodija.


U lissnet isimha‌


…sakemm warrdet fjur ħajjitha.


Minnufih.


G침al dejjem.

Id-Dar tat-Tfajla  
Id-Dar tat-Tfajla  

Proġett artistiku, frott kollaborazzjoni bejn Joseph Vassallo u Pawlu Mizzi permezz ta' fotografija u poeżija.