Page 1

Kurs Przewodnikowski Komenda Hufca ZHP Bartoszyce

4


Kurs Przewodnikowski „Top Przewod – zostan instruktorem” 2013 Przewodnik poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy, a we współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Wśród młodych powinien odznaczać się zdolnościami przywódczymi. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Przewodnik bierze także aktywny udział w pracach zespołów instruktorskich w swoim hufcu. Cel kursu: Przygotowanie wędrowników do pełnienia funkcji instruktorskiej, wzbogacenie ich wiedzy oraz warsztatu pracy

Zamierzenia: Przeprowadzone formy kształceniowe poszerzą wiedzę dotyczącą pracy drużyny, zapoznają się z formami pracy z danych metodyk. Dowiedzą się jak poszerzyć swój warsztat pracy, nauczą się wykorzystywać instrumenty metodyczne. Nauczą się organizacji imprez hufcowych.

Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP w Bartoszycach 4


Termin : 08.02-10.02.2013 Bartoszyce 15.02-17.02.2013 Górowo Iławeckie 24.02-26.02.2013 Miejsce dla wtajemniczonych

Uczestnicy:

Wędrownicy A także osoby, wytypowane na następców, z predyspozycjami przywódczymi do pełnienia funkcji instruktorskiej. Warunki uczestnictwa : • Opłacone składki członkowskie • Wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej • Zezwolenie właściwego przełożonego • Ukończone min. 16 lat • Uiszczenie wpisowego w wysokości 95 zł Kadra Kursu : • Kdt. kursu phm. Jarosław Góral • Z-ca kdt. Kursu dh. Paweł Wołoch • Szef HSP dh. Monika Przychodzeń • Instruktorzy Hufca Bartoszyce • Instruktorzy Hufca Warmińskiego

4


4


4

TopPrzewod  

Kurs Przewodnikowski

Advertisement