Page 1

ZARYS HISTORII GEODEZJI, PODZIAŁ I ZADANIA GEODEZJI. 1. Geodezja to nauka i dziedzina techniki zajmująca się uzyskaniem informacji o kształcie i wymiarach części lub całości powierzchni Ziemi, oraz określenia na niej położenia wybranych obiektów.

2. Podstawowe zadania geodezji: a. badanie kształtu i rozmiarów Ziemi oraz stanu i zmian środowiska geograficznego b. sporządzanie modelu matematycznego i mechanicznego bryły ziemskiej c. dostarczanie danych do Systemu Informacji o Terenie (SIT) d. wykorzystywanie informacji o terenie dostarczonych przez dokumentację geodezyjną i pomiary e. gospodarka nieruchomościami (grunty, budynki, lokale, itp.) f. pomiary realizacyjne, badanie budowli i urządzeń technicznych g. sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji geodezyjnej osobom fizycznym i instytucjom (mapa zasadnicza, rejestr EGiB, sieci uzbrojenia terenu) 3. Podział geodezji: a) b) c) d)

Geodezja ogólna (niższa, miernictwo) – pomiary niewielkich obszarów Ziemi Geodezja wyższa – pomiary z uwzględnieniem krzywizny Ziemi Kartografia – przedstawienie zakrzywionej powierzchni Ziemi na płaszczyźnie Topografia – wykonywanie map ogólno geograficznych w skalach 1:5 00, 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000 e) Fotogrametria – wykonywanie, opracowywanie i wykorzystywanie zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych do celów pomiarowych i kartograficznych f) Instrumentoznawstwo geodezyjne – konstruowanie, użytkowanie i konserwowanie przyrządów geodezyjnych g) Rachunek wyrównawczy – obliczenia geodezyjne, wyrównywanie wynikow pomiarów i ocena ich dokładności h) Geodezja gospodarcza – dzieli się na geodezję inżynieryjno-przemysłową, urządzeń rolnych i leśnych, górniczą i kolejową i) Astronomia geodezyjna – określa położenie punktów i orientacji kierunków na powierzchni Ziemi na podstawie obserwacji ciał niebieskich j) Geodezja dynamiczna – bada kształt i położenie przestrzenne geoid oraz przyspieszenia i potencjały siły ciężkości w różnych punktach Ziemi k) Geoinformatyka (geomatyka) – powiązanie geodezji z informatyką

Własność: Paweł Hanak | phpawel@windowslive.com

1. TEMAT  

ZARYS HISTORII GEODEZJI, PODZIAŁ I ZADANIA GEODEZJI.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you