Page 1

10 - 16 октомври 2009 г.

година XVII, цена 2.50 лв.

www.capital.bg

#40 октомври 2009 г.

www.capital.bg/static/itsoftware

НАРЪЧНИК за създаване на онлайн игри

ВРЕМЕ е за нова конфигурация

ИНТЕРВЮ: Всяка криза е много здравословно нещо, особено за онези, които я преживеят

IT software 

2-4

/5

/

 

 

6-9

/Мобилен софтуер на хоризонта

10 - 12Нови възможности

Асен ГЕОРГИЕВ отговорен редактор

рябва да сте забелязали, че социалните мрежи и смартфоните навлизат все по-агресивно във всекидневието ви през последната година. Facebook излезе на печалба, а производителите на мобилни апарати се надпреварват да изкарват решения в стил iPhone. Всичко това е добре дошло за софтуерните разработчици. Социалните мрежи освен всичко друго са и платформи, върху които не малък брой компании изкарват милиони долари, пишейки разнообразни приложения. Софтуерите за мобилни устройства пък все по-често влизат в полезрението на фирми от различен калибър, които създават отделни звена, разработващи мобилни приложения. Прогнозите сочат, че потенциалът в тези сфери е висок. Нови възможности се отварят и за производителите на бизнес софтуер. През 2009 компаниите се вглеждат в себе си, полагат повече усилия, за да задържат постиженията от миналата година, и се опитват да разширят пазарния си дял в условията на криза. Някои се справят добре, други не съвсем. С други думи, сега е времето, в което стойностите приемат реални измерения. Период на възможности за по-добрите и по-съобразителните. © SHUTTERSTOCK

Силните продажби на смартфони вече стимулират производството на софтуер за тях. Телекомите също трябва да помогнат Андриан ГЕОРГИЕВ

Да започнем с клише. Изразът "кризата е възможност" важи с пълна сила за софтуера за мобилни телефони. Неговото развитие

ще бъде стимулирано от възхода на устройствата, на които може да се инсталира. Проучване на анализаторите от Infonetics Research сочи, че като цяло продажбите на мобилни телефони тази година ще спаднат с 8% до 1.1 млрд. бройки. Единствено нишата на смартфоните се очаква да поддържа стабилен ръст през следващите пет години. Докладът на Infonetics Research прогнозира още, че продажбите на умни телефони ще се увеличават с двуцифрен процентен ръст в периода 20112013 г.

Предпоставка за повишения интерес към мобилния софтуер е и ускоряването на безжичния интернет. Все повече технологии от ново поколение ще се въвеждат първо в Северна Америка, Европа и Далечния изток и после навсякъде другаде. Това включва HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution), WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) и т.н. Наскоро мобилният оператор "Мобилтел" започна да изгражда HSPA+ мрежа, така че България също е в крак с тази тенденция. Решението на Европейския съюз да подкрепи налагането на стандарта за пренос на данни LTE

също ще повлияе индиректно за увеличаване продажбите на смартфони. Развиващите се пазари, пропуснали насищането с персонални компютри, вероятно ще се насочат направо към покупка на умни телефони, смятат анализатори от групата за финансови услуги Credit Suisse. Променя се и начинът, по който хората избират какъв умен телефон да си купят. Това все по-често ще зависи от отговора на въпроса какъв софтуер има за този телефон, смята Ричард Уеб, анализатор на Infonetics Research. Устройствата непрекъснато се обезличават откъм на стр. 2

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 20

ОБЩЕСТВО стр. 32

IT software

Различният бюджет

Речник на българския преход

Редактор специални издания: Боряна Семкова-Вулова Отговорен редактор: Асен Георгиев Реклама: Милен Янкулов, тел. 02/9376 395 e-mail: milenya@capital.bg Дизайн и предпечат: Мнения и коментари на адрес: prilojenia@capital.bg или на тел. 02/9376 342 Адрес: София 1000, ул. "Иван Вазов" 20, ет. 3 Индекс на рекламите: Бонев Софт Одитинг ООД Ей Ес Ес ООД К&К Електроникс ЕАД Л.Л.П. София ООД Мусала Софт ООД Телерик АД

12 5 9 3 7 11

ИЛЮСТРАЦИЯ: СТУДИО „ЕНТУСИАЗЪМ“

КОМЕНТАР

Мерси, Красьо! лед като живееше от скандал до скандал, Висшият съдебен съвет найнакрая се самовзриви безвъзвратно. Тази седмица стана ясно, че (засега) трима членове на ВСС и една дузина кандидати за ръководни постове са контактували с „тъмничкия“ лобист с ланците Красьо, станал известен с това, че предлагал ръководни постове в съдебната система срещу заплащане. Цялата история, която замесва магистрати, а те по дефиниция би трябвало да имат високи морални професионални качества, прилича на долнопробна чалга. Обясненията, които уличените в контакти с Красьо членове на съвета дават, са нелепи. И дори да допуснем, че нещата са така, както те казват, изскачат само въпроси: Морално ли е член на ВСС (Иван Димов) да поеме ангажимент да запознае човек със съмнителна репутация с провинциален кмет? Морално ли е друг член на съвета (Стойко Стоев) да се консултира по въпросите на строителството и еврофондовете с човек, обвиняем за лъжесвидетелстване? Морално ли е човекът, узнал за случващото се (Иван Колев), да направи всичко възможно, за да бъде провалено ефективното разследване на случая? Морално ли е тези хора да отказват да си подадат оставките, а после да доказват невинността си? Отговорът е ясен - моралът и етиката на този ВСС и магистратите, потърсили контакт с лобиста, е равен на нула. И сега не ни остава нищо друго, освен да благодарим на Красьо. Защото, ако не беше той, ланците и БМВ-то му, едва ли щяхме да разберем някога истината. K

С

ISSN 1310-7984

Предателството на медиите Четвъртата власт има нужда от сериозна промяна, за да мине на страната на хората

(О)СИГУРЕН КАПИТАЛ добрият анализ е критично важен

non-crisis

PLAN

“Абонирайте се за

9 771310 798024

40

Посетете www.economedia.bg / изпратете email на abonament@capital.bg / обадете се в абонаментния ни център на 02/93 76 349

 ¢­£§¬§ ¤¡¯­®¤¨°©­±­ª§µ¤¬Ÿ¤¡¯­³­¬£­¡¤±¤

На стр. 10 - 14


2

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

НАВИГАТОР

K1

10 - 16 октомври 2009 г.

WcX]bTû û kYbTûĀâ»ĉû`Vâ

www.capital.bg

 Редакция тел. факс: e-mail:

#40 ˲ƭ͞˲ͺͣğ̑ɘ

XXXDBQJUBMCHTUBUJDJUTPGUXBSF

ǧ˨ƪƳ̊ǧǸɔ ΈĤˏȳΈͶĤͣĤĿͱ ĿĤ˲ĿĻĤŲĿ ̑ɘğ̑

˔ƪ͸ͯ͸ͱ ΈĤĿ˲ͣĤ ƭ˲ĿɊ̑ɘƵğĤ΍̑Ś

Ǹǧı͸ƪ˔ɳ ˔ˏŚƭĤƭğ̑ΈĤͱͺĿ˲ɘ˲ ΈͶğĤͣ˲ˏĻ˲ͣĿ˲Ŀͱ̘˲ ˲ˏ˲͔ͱĿ˲ ΈĤ˲ĿͱΈ̑ ƭ˲̑͞˲ŚɥğͱŎ̑ͣͱŚ͞

IT software #$%&

'&

()*+

2-4

/

,'#$).0

5

/

(,7'$9

9*:#;$)

6-9

/

#$'=$'>,,

©Ê¾Ä| ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ|

˨ˏͱĿˤ͸ǶƪˤǸ͸˔ ÊοʾÊÌÁÉ ÌÁÀ¼ÆÎÊÌ

Т

ª4)655&3450$,

˨ĿͶğ̑ĤĿˤ͸ǶƪˤǸ͸˔

˵ĤΈĤɥ˲ͲĿͱͺˏƭĻ̑ǪͱǸΈ ğĤΈȳ͞ƭğ̑ΈĤ͞ĤͱͣȳΈͺ˲Ŏ Ŀ˲ˏͣ͞ĤŎ̑ˏɥȳĻĿĤˏ̑ĻĤΈĤ ˏ˲Ɋ͞ƵͱğĤΈĤͺ˲͔̑ĻĿ̑͞ͱĻͱ Ɋ˲Ŀ̑ǧͱɘ˲ͣ˲͞˲ğĤΈͣ̑̑͞ͱ

̘ͱ͔ȳͶͱˏ̑͞ͺƵĻ̑ğĤĿ˲˲͞ ͣȳΈœ˲ͶĤĿĤƵˏ͞ğ˲Ųˏͣ͞Ĥ ͞Ĥ ĿĤƭ˲̑͞˲ͺ˲ŎͱͶĤˏͱ̑Ŀ ˏ͞ĤĻ̑ğĤʅğ˲ƵͲͣĤĿͱĿĤĤĿĤ Ļ̑ΈĤ͞˲ğ̑͞ͱ˲͞*OGPOFUJDT 3FTFBSDIˏ˲Ͳ̑ ͲͱƭĤ͞˲΍ŚĻ˲ ɥğ˲ͶĤŎ͔̑͞ͱĿĤͺ˲͔̑ĻĿ̑ ͞ͱĻͱɊ˲Ŀ̑͞ĤΈ̑ɘ˲Ͷ̑ĿĤ̘ͱ ˏɥĤͶĿĤ͞ˏͶ˲ͺĻğͶ ͔ğ˲Ųƭ̑͸Ͷ̑Ŀˏͣ͞ͱĿ˲Ŀ̑ǪĤ ͞ĤĿĤˏͺĤğ͞Ɋ˲Ŀ̑͞ͱˏͱ˲Ͳ ĤƭͣĤͶĤɥ˲ͶͶȳğŎĤˏ͞Ĥ͔̑ ĻͱĿğȳˏ͞ɥğͱΈˏĻͱͶͣĤ̘̑͞ͱ ɥͱ͞ɘ˲Ͷ̑Ŀ̑˵˲ƭĻĤͶȳ͞ĿĤ *OGPOFUJDT3FTFBSDIɥğ˲ɘĿ˲Έ̑ ğĤ˲̘ͱ Ͳͱɥğ˲ͶĤŎ͔̑͞ͱĿĤ ƵͺĿ̑͞ͱĻͱɊ˲Ŀ̘̑ͱˏͱƵͣͱĻ̑ ͲĤͣĤ͞ˏͶͣƵ΍̑ɊğͱĿɥğ˲΍ͱĿ ͞ͱĿğȳˏͣ͞ɥͱğ̑˲ͶĤ ɘ

«ÌÁÀËÊÍμ¾Æ¼| ü| ËʾÄÔÁÉÄÛ| ÄÉÎÁÌÁÍ|ÆÖÈ|ÈʽÄÇÉÄÛ|ÍÊÐÎω ÁÌ|Á|Ä|ÏÍÆÊÌÛ¾¼ÉÁÎÊ|ɼ|½ÁÃÂÄӉ ÉÄÛ|ÄÉÎÁÌÉÁÎ |žÍÁ|ËʾÁÓÁ|ÎÁщ ÉÊÇÊ¿ÄÄ|ÊÎ|ÉʾÊ|ËÊÆÊÇÁÉÄÁ|ÕÁ| ÍÁ| ¾Ö¾ÁÂÀ¼Î| ËÖ̾Ê| ¾| ­Á¾ÁÌɼ| œÈÁÌÄƼ | ¡¾ÌÊ˼| Ä| ¼ÇÁÓÉÄÛ| ÄÃÎÊÆ| Ä| ËÊÍÇÁ| ɼ¾ÍÛÆÖÀÁ| ÀÌω ¿¼ÀÁ |®Ê¾¼|¾ÆÇÚÓ¾¼|'2/ |'HFG| 2ODDC|/@BJDS| BBDRR |+3$|+NMF| 3DQL|$UNKTSHNM |6H, 7|6NQKC| (MSDQNODQ@AHKHSX|ENQ|,HBQNV@UD| BBDRR | Ä| Î É | ©¼ÍÆÊÌÊ| ÈʽÄlj ÉÄÛÎ|ÊËÁ̼ÎÊÌ|¨Ê½ÄÇÎÁÇ|ü‰ ËÊÓɼ|À¼|Äÿ̼ÂÀ¼|'2/ |ÈÌÁ‰ ¼ |μƼ|ÓÁ|ÖÇ¿¼ÌÄÛ|ÍÖÕÊ|Á|¾| Æ̼Æ| Í| μÃÄ| ÎÁÉÀÁÉÒÄÛ | ¬ÁÔÁ‰ ÉÄÁÎÊ|ɼ|¡¾ÌÊËÁÅÍÆÄÛ|ÍÖÚÃ|À¼| ËÊÀÆÌÁËÄ|ɼǼ¿¼ÉÁÎÊ|ɼ|Íμɉ À¼Ìμ|ü|ËÌÁÉÊÍ|ɼ|À¼ÉÉÄ|+3$|

ÍÖÕÊ|ÕÁ|ËʾÇÄÛÁ|ÄÉÀÄÌÁÆÎÉÊ| ü|ϾÁÇÄÓ¼¾¼ÉÁ|ËÌÊÀ¼Â½ÄÎÁ|ɼ| ÍȼÌÎÐÊÉÄ |¬¼Ã¾Ä¾¼ÕÄÎÁ|ÍÁ|˼‰ üÌÄ |ËÌÊËÏÍɼÇÄ|ɼÍÄÕ¼ÉÁÎÊ|Í| ËÁÌÍÊɼÇÉÄ|ÆÊÈËÚÎÌÄ |¾ÁÌÊÛΉ ÉÊ|ÕÁ|ÍÁ|ɼÍÊÓ¼Î|ɼË̼¾Ê|ÆÖÈ| ËÊÆÏËƼ| ɼ| ÏÈÉÄ| ÎÁÇÁÐÊÉÄ | ÍÈÛμÎ|¼É¼ÇÄüÎÊÌÄ|ÊÎ|¿ÌÏ˼‰ μ|ü|ÐÄɼÉÍʾÄ|ÏÍÇÏ¿Ä|"QDCHS| 2THRRD «ÌÊÈÁÉÛ|ÍÁ|Ä|ɼÓÄÉÖÎ |ËÊ|ÆÊʼn ÎÊ|ÑÊ̼μ|ÄýÄ̼Î|ƼÆÖ¾|ÏÈÁÉ| ÎÁÇÁÐÊÉ|À¼|ÍÄ|ÆÏËÛÎ |®Ê¾¼|¾ÍÁ| ËʉÓÁÍÎÊ|ÕÁ|ü¾ÄÍÄ|ÊÎ|ÊοʾÊ̼| ɼ|¾ÖËÌÊͼ|ƼÆÖ¾|ÍÊÐÎÏÁÌ|Äȼ| ü|ÎÊÃÄ|ÎÁÇÁÐÊÉ |ÍÈÛμ|¬ÄÓ¼ÌÀ| ¯Á½ | ¼É¼ÇÄüÎÊÌ| ɼ| (MENMDSHBR| 1DRD@QBG |¯ÍÎÌÊÅÍξ¼Î¼|ÉÁËÌÁ‰ ÆÖÍɼÎÊ|ÍÁ|ʽÁÃÇÄÓ¼¾¼Î|ÊÎÆÖÈ| ĿĤˏ͞ğ

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 20

ОБЩЕСТВО стр. 32

IT software

Различният бюджет

Речник на българския преход

10 - 12ͯ˲͔̑ĻͱĿˏ˲Ɋ͞Ƶͱğ ĿĤœ˲ğ̑Έ˲Ŀ͞Ĥ

­ÄÇÉÄÎÁ|ËÌÊÀ¼Â½Ä|ɼ|ÍȼÌÎÐÊÉÄ|¾ÁÓÁ| ÍÎÄÈÏÇÄ̼Î|ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ|ɼ|ÍÊÐÎÏÁÌ|ü|ÎÛÑ | ®ÁÇÁÆÊÈÄÎÁ|ÍÖÕÊ|ÎÌÛ½¾¼|À¼|ËÊÈʿɼÎ||

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

ÌÛ½¾¼|À¼|ÍÎÁ|ü½ÁÇÛüÇÄ | ÓÁ| ÍÊÒļÇÉÄÎÁ| ÈÌÁÂÄ| Ä| ÍȼÌÎÐÊÉÄÎÁ| ɼ¾ÇÄüÎ| ¾ÍÁ|Ëʉ¼¿ÌÁÍľÉÊ|¾Ö¾|¾ÍÁÆÄÀÉÁ‰ ¾ÄÁÎÊ|¾Ä|ËÌÁÃ|ËÊÍÇÁÀɼμ|¿ÊÀĉ ɼ |%@BDANNJ|ÄÃÇÁÃÁ|ɼ|ËÁӼǽ¼ | ¼|ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ|ɼ|ÈʽÄÇÉÄ| ¼Ë¼Ì¼ÎÄ|ÍÁ|ɼÀËÌÁ¾¼Ì¾¼Î|À¼|ÄÉ Ƽ̾¼Î|ÌÁÔÁÉÄÛ|¾|ÍÎÄÇ|H/GNMD | žÍÄÓÆÊ|Îʾ¼|Á|ÀʽÌÁ|ÀÊÔÇÊ|ü| ÍÊÐÎÏÁÌÉÄÎÁ|̼Ã̼½ÊÎÓÄÒÄ |­Ê‰ ÒļÇÉÄÎÁ|ÈÌÁÂÄ|Ê;ÁÉ|¾ÍÄÓÆÊ| ÀÌÏ¿Ê| ͼ| Ä| ËǼÎÐÊÌÈÄ | ¾ÖÌÑÏ| ÆÊÄÎÊ|ÉÁ|ȼÇÖÆ|½ÌÊÅ|ÆÊÈ˼ÉÄÄ| ÄÃƼ̾¼Î|ÈÄÇÄÊÉÄ|ÀÊǼÌÄ |Ëĉ ÔÁÅÆÄ|̼ÃÉÊʽ̼ÃÉÄ|ËÌÄÇÊÂÁ‰ ÉÄÛ |­ÊÐÎÏÁÌÄÎÁ|ü|ÈʽÄÇÉÄ|Ï͉ ÎÌÊÅÍξ¼|ËÖÆ|¾ÍÁ|ËʉÓÁÍÎÊ|¾Çĉ üÎ|¾|ËÊÇÁÃÌÁÉÄÁÎÊ|ɼ|ÐÄÌÈÄ|ÊÎ| ̼ÃÇÄÓÁÉ|ƼÇĽÖÌ |ÆÊÄÎÊ|ÍÖÃÀ¼‰ ¾¼Î|ÊÎÀÁÇÉÄ|þÁɼ |̼Ã̼½Êξ¼‰ ÕÄ|ÈʽÄÇÉÄ|ËÌÄÇÊÂÁÉÄÛ |«ÌÊ¿‰ ÉÊÃÄÎÁ|ÍÊӼΠ|ÓÁ|ËÊÎÁÉÒļÇÖÎ|¾| ÎÁÃÄ|ÍÐÁÌÄ|Á|¾ÄÍÊÆ ©Ê¾Ä|¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ|ÍÁ|Êξ¼ÌÛÎ| Ä| ü| ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ| ɼ| ½ÄÉ ÉÁÍ|ÍÊÐÎÏÁÌ |«ÌÁÃ||ÆÊÈ˼Éĉ ÄÎÁ|ÍÁ|¾¿ÇÁÂÀ¼Î|¾|ÍÁ½Á|ÍÄ |ËÊǼ‰ ¿¼Î|ËʾÁÓÁ|ÏÍÄÇÄÛ |ü|À¼|üÀÖ̉ ¼Î|ËÊÍÎÄÂÁÉÄÛμ|ÊÎ|ÈÄɼǼμ| ¿ÊÀÄɼ |Ä|ÍÁ|ÊËÄξ¼Î|À¼|̼ÃÔĉ ÌÛÎ|˼üÌÉÄÛ|ÍÄ|ÀÛÇ|¾|ÏÍÇʾĉ Ûμ|ɼ|ÆÌÄü |©ÛÆÊÄ|ÍÁ|ÍË̼¾ÛÎ| ÀʽÌÁ |ÀÌÏ¿Ä|ÉÁ|ÍÖ¾ÍÁÈ |­|ÀÌω ¿Ä|ÀÏÈÄ |ÍÁ¿¼|Á|¾ÌÁÈÁÎÊ |¾|ÆÊÁ‰ ÎÊ|ÍÎÊÅÉÊÍÎÄÎÁ|ËÌÄÁȼÎ|ÌÁ¼ÇÉÄ| ÄÃÈÁÌÁÉÄÛ |«ÁÌÄÊÀ|ɼ|¾ÖÃÈʉ ÉÊÍÎÄ|ü|ËʉÀʽÌÄÎÁ|Ä|ËʉÍÖʽ‰ ̼ÃÄÎÁÇÉÄÎÁ |

ƪͱͶĤƭ͞˲ğˏɥͱ΍̑ĤĻĿ̑̑ΈͶĤĿ̑Ś ˠ˲ğŚĿĤ͙ͱͺƭ˲ͣĤ˔ƵĻ˲ͣĤ Ƕ͞ɘ˲ͣ˲ğͱĿğͱͶĤƭ͞˲ğ˨ˏͱĿˤͱ˲ğɘ̑ͱͣ ƪͱƭĻĤͺĤͯ̑ĻͱĿǨĿƭƵĻ˲ͣ ͞ͱĻ FNBJMNJMFOZB!DBQJUBMCH ˵̑ΈĤŲĿ̑ɥğͱͶɥͱͲĤ͞ ͯĿͱĿ̑Ś̑ƭ˲ͺͱĿ͞Ĥğ̑ĿĤĤͶğͱˏ QSJMPKFOJB!DBQJUBMCH̑Ļ̑ĿĤ͞ͱĻ ˨Ͷğͱˏ͙˲Ɋ̑Ś ƵĻǸͣĤĿ˔ĤΈ˲ͣ ͱ͞ ǸĿͶͱƭˏĿĤğͱƭĻĤͺ̑͞ͱ ˠ˲Ŀͱ͙ͣ˲Ɋ͞ǶͶ̑̑͞ĿɘǶǶ˵ ͸Ų͸ˏ͸ˏǶǶ˵ ɔɔ͸Ļͱƭ͞ğ˲Ŀ̑ƭˏ͸˨˵ ńńʅ͙˲Ɋ̑ŚǶǶ˵ ͯƵˏĤĻĤ͙˲Ɋ͞ǶǶ˵ ıͱĻͱğ̑ƭ˨˵

   

ИЛЮСТРАЦИЯ: СТУДИО „ЕНТУСИАЗЪМ“

КОМЕНТАР

2Zfg^£þ 0fUgrd¼

С

`YXû _Tgcû []VYYmYû cgû f_TbXT`ûXcûf_TbXT` û']fÈ m]tgûfoXYUYbûfoVYgûbT^È bT_eTtû fYû fTacV\e]V]û UY\Vo\È VeTgbcâû 8T\]û fYXa]kTû fgTbTû tfbc ûlYûÞ\TfYWTßûge]aTûl`YbcÈ VYûbTû'77 ûYXbTûXh\]bTû_TbX]È XTg]û\Tûeo_cVcXb]ûdcfgcVYûfTû _cbgT_ghVT`]û fû êgoab]l_]tëû `cU]fgû fû `Tbk]gYû 0eTfqc û fgTÈ bT`û]\VYfgYbûfûgcVT ûlYûdeYX`TÈ WT`ûeo_cVcXb]ûdcfgcVYûVûfoXYUÈ bTgTûf]fgYaTûfeYnhû\Td`TnTbYâû <t`TgTû ]fgce]t û _ctgcû \TaYfÈ VTûaTW]fgeTg] ûTûgYûdcûXYi]b]È k]tûU]ûgetUVT`cûXTû]aTgûV]fcÈ _]ûaceT`b]ûdeciYf]cbT`b]û_TÈ lYfgVT ûde]`]lTûbTûXc`bcdecUÈ bTûlT`WTâ 4UtfbYb]tgT û_c]gcûh`]lYb]È gYûVû_cbgT_g]ûfû0eTfqcûl`YbcÈ VYûbTûfoVYgTûXTVTg ûfTûbY`Yd]âû .ûXce]ûXTûXcdhfbYa ûlYûbYnTÈ gTûfTûgT_T û_T_gcûgYû_T\VTg û]\È f_TlTgûfTacûVodecf]Ÿû2ceT`bcû `]ûYûl`YbûbTû'77ûÞ.VTbû)]acVßû XTûdcYaYûTbWT[]aYbgûXTû\Tdc\È bTYûlcVY_ûfofûfoab]gY`bTûeYÈ dhgTk]tûfûdecV]bk]T`Ybû_aYgèû 2ceT`bcû`]ûYûXehWûl`YbûbTûfoÈ VYgTûÞ7gc^_cû7gcYVßûXTûfYû_cbÈ fh`g]eTûdcûVodecf]gYûbTûfgecÈ ]gY`fgVcgcû]ûYVecicbXcVYgYûfû lcVY_ û cUV]btYaû \Tû `o[YfV]È XYgY`fgVTbYèû2ceT`bcû`]ûYûlcÈ VY_og ûh\bT`û\Tûf`hlVTncgcûfYû Þ.VTbû0c`YVß ûXTûbTdeTV]ûVf]lÈ _cûVo\ac[bc û\TûXTûUoXYûdecVTÈ `YbcûYiY_g]VbcgcûeT\f`YXVTbYû bTûf`hlTtèû2ceT`bcû`]ûYûgY\]û jceTûXTûcg_T\VTgûXTûf]ûdcXTXTgû cfgTV_TgT ûTûdcf`YûXTûXc_T\VTgû bYV]bbcfggTûf]è 4gWcVceogûYûtfYbûÈûaceT`ogû]û Yg]_TgTûbTûgc\]û'77û]ûaTW]fgÈ eTg]gY ûdcgoef]`]û_cbgT_gûfû`cÈ U]fgT ûYûeTVYbûbTûbh`Tâû.ûfYWTûbYû b]ûcfgTVTûb]ncûXehWc ûcfVYbûXTû U`TWcXTe]aû bTû 0eTfqcâû -TncÈ gc ûT_cûbYûUYmYûgc^ û`Tbk]gYû]û &2'Ègcûah ûYXVTû`]ûntjaYûXTû eT\UYeYaûbt_cWTû]fg]bTgTâû K

)33. 

Предателството на медиите Четвъртата власт има нужда от сериозна промяна, за да мине на страната на хората non-crisis

PLAN

 

  !"# $#   %#&'#%$#($$)$*$+"$#

На стр. 10 - 14

 ¢­£§¬§ ¤¡¯­®¤¨°©­±­ª§µ¤¬Ÿ¤¡¯­³­¬£­¡¤±¤

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 9 Лисабонският договор и България Какво чакаме още 9 Предупреждението за нови екосанкции от Брюксел Дюните са

за предпочитане 9 Идеите на приходната агенция за борба със сивия сектор Хайде да помислим пак

10-13 Предателството на медиите. Четвъртата власт има

14 Мексиканската медийна вълна. Конспиративно жълтите

нужда от много сериозна промяна, за да мине на страната на хората

сайтове - удобната платформа за ченгета, политици и обикновени интриганти

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА може да участва в метаморфозите на ЕС или да остане в периферията

18-19 Търговец в храма. Красьо от Плевен съществува. Приятелите му във ВСС - също

нето. Правителството размрази спряната реформа в сектора на медицинските услуги 24 Колко е важно да бъдеш сериозен.

22-23 Началото на оздравява-

Лидерът на РЗС Яне Янев има още една трибуна за изява - председателското място на комисията „Антимафия“

СВЯТ

ТЕХНОЛОГИИ

26-27 Меденият месец на Папандреу. Новото гръцко правителство ще трябва спешно да решава тежки политически и икономически проблеми

35 Webit. Do it. „Поучете се от Европа, но и експериментирайте“, беше посланието на първия онлайн форум в България

28-29 Турският външен министър Ахмет Давутоглу: Ако Турция влезе в ЕС, той ще е водеща глобална сила

Един кораб ще обиколи света, за да събере информация как да спасим океаните

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

36-37 Лаборатория с платна.

31 Зоната на „Здрач“-а. Вампирски роман залепи тийнейджърите за книгите

МЕДИА И РЕКЛАМА 34 Някои го предпочитат горещо. Рекламна кампания на цигари тества границите на правилата

02/ 9376 444 02/ 9376 236 reklama@capital.bg

K2

38 Топалов vs Ананд, къде и кога? ФИДЕ потвърди предложения от България, Турция и Сингапур

10 - 16 октомври 2009 г.

Uec^ûÙ½ĉ ûWcX]bTû 

60 Конспирацията срещу долара

59

Всички кредити на показ

www.capital.bg

50 Зелена енергия

K2

БИЗНЕС

КОМПАНИИ 43 / Стоки и продажби 54 / ИМОТИ 5 / ПРЕДПРИЕМАЧ 56 / ФИНАНСИ 58 / МОЯТ КАПИТАЛ 61

Почти раздвижване

КОМЕНТАР

2cdXdþ fd]dWdþcZþ ZþcUþfd]dWd

М

02/ 9376 349 02/ 9376 173 02/ 9376 279 abonament@capital.bg

 Човешки ресурси тел. 02/ 9376 289 факс: 02/ 9376 440 е-mail: jobs@capital.bg Представителство на „Икономедиа“ АД в гр. Варна: Варна 9000, ул. „Братя Миладинови“ 86 вх.Б ет.2, тел. 052/ 601 651 Мирослав Петров

Изпълнителен директор Филип Харманджиев Административен директор Нели Христова Директор реклама Румяна Георгиева Търговски директор Веселка Данчева

КОМПАНИИ

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK/КАПИТАЛ

)YfYgûfXY`_]âû8c`_cVTûhfdtjaYûXTûdeYUec]aû _Tgcûf_`slYb]ûcgûbTlT`cgcûbTûWcX]bTgTâû5cû fgYdYbûbTû\Taeo\VTbYûf]ghTk]tgTûac[YûXTû fYû_cb_he]eTûfTacûfofû7YVYeb]tûdc`sfâû-TÈ gcVTûfXY`_TgTû\Tûê)YV]bëûcgdeYX]ûbt_c`_cû aYfYkTûVbYfYûfVY[Yfgâû8tûdc_T\T ûlYûbTûdT\TÈ eTû]aTû_hdhVTl] ûlYûgYûgoeftgû_cadTb]] û_cÈ

Активните купувачи в момента са предимно фондове.

]gcûfTûdT\Teb]û`]XYe] ûlYû]aTûfY_gce] û_c]È gcûbYûfTû\TlYe_bTg]ûcgû]bVYfg]gcef_TgTû_TeÈ gTâû'ûfoncgcûVeYaYûbYûU]VTûdecXT[UTgTûbTû ê)YV]bëûXTûXTVTûcfbcVTb]YûbTû]bVYfg]gce]È gYû]ûdeYXde]YaTl]gYûXTûde]YaTgû_e]\TgTû\Tû cga]bT`Tâû7ofgctb]YgcûfoUh[XTbYûYûcnYûXTÈ `Yl ûaT_Teû]ûdoeV]gYûf]WbT`]ûXTûfTûbT`]kYâûû КОМПАНИИ 43

bcWcûYûVT[bcûYX]bûa]È b]fgoeÈdeYXfYXTgY`û XTû ]aTû gehXcVû fgT[ û _T\TûdeY\ûfYXa]kTgTûdeYa]YeÈ ogû&c^_cû&ce]fcVû]ûXcUTV]Ÿû.û f`YXû_TgcûXc_TeTû]bVYfg]gce] û XTûW]û\TXoe[]âëû 5eYa]Yeogû]ûa]b]fge]gYûahû XY^fgV]gY`bcû]aTjTûbTgcVTeYÈ bTûdecWeTaTŸûcg_e]VTbYûbTûVYgÈ ecYbYeW]YbûdTe_ûVû0TVTebT ûfcÈ `TeYbû\TVcXûVû7]`]fgeT û`cW]fÈ g]lYbûkYbgoeûbTûgoeWcVf_TûVYÈ e]WT ûcg_e]VTbYûbTûbcVûj]dYeÈ aTe_Ygû\TûgYjb]_Tâââû3YûhfdtjTû XTûde]fofgVTgûbTûdoeV]tûeTUcÈ gYbûXYbûbTûaTWT\]b]gYûbTûXehÈ W]ûXVYûjeTb]gY`b]ûVYe]W] ûTûa]È bT`TgTûfYXa]kTûdecdhfbTjTû]û ci]k]T`bcgcûet\TbYûbTû`YbgTÈ gTûbTûbcVû\TVcXû\Tûmc_c`TXâû %_cûbt_c^ûf`hlT^bcûdeYa]È bTVTû deY\û &o`WTe]t û decf`YÈ X]ûdhU`]lb]gYûWcfghVTb]tûbTû a]b]fge]gYû]ûdeYUec]ûU]\bYfû foU]g]tgTû cgû fYXa]kTgT û nYû eYm] û lYû gh_û _e]\Tû btaTâû *hÈ ice]tgTûfYûdeYbYfYû]ûbTûVYfgÈ b]_Tef_]gYûfgeTb]k] û_c]gcûfYû bTdo`b]jTûfûdc\]g]Vb]û]_cbcÈ a]lYf_]ûbcV]b]âû 7Tacû lYû bYnTgTû bYû fTû ckVYÈ gYb]ûVûgc`_cVTûec\cV]û_eTf_] û _c`_cgcû]\W`Y[XTâû'f]l_]ûgY\]û decY_g] û_c]gcûfYWTû]\`]\TgûbTû Ut`ûfVtg ûfTûd`Tb]eTb]ûdeYX]û _e]\TgTû]ûYûkt`cûnTfg]Y ûlYûbYû fTû\TaeT\Yb] û_T_gcûabcWcûXehÈ W]û dcXcUb]âû 'Ye]WTgTû ³ÕÕĆû #ñ̳ý û_ctgcûfYWTûcg_e]û`cW]fÈ g]lYbûkYbgoe û\TdclbTûfVctgTû Y_fdTb\]tûVû&o`WTe]tûcnYûdeYÈ X]ûge]ûWcX]b]âû8cVTûfYûcgbTftû ]û\TûXehW]gYûbcV]ûgoeWcVk]ûbTû dT\TeTâû 'f]l_]û eT\et\Tb]û `Ybg]û ]û doeV]û_cd_] û_c]gcûfYWTû]\`]È \TgûbTtVY ûfTûbTaYe]`]ûi]bTbÈ f]eTbYû cnYû deYX]û UTb_]gYû XTû \TgYWbTgû_eYX]g]eTbYgcâû-TgcÈ VTû]ûYûbY\XeTVcf`cVbcûXTûfYûa]È f`] ûlYûgcVTûfTûf]WbT`]û\Tûcga]È bTVTbYûbTû_e]\TgTâû5cÈf_Ydg]lÈ b]gYûdecWbc\]ûbTûaT_ec]_cbcÈ a]fg]gYûfT ûlYû_e]\TgTûcnYûXcfÈ gTûaYfYk]ûnYûV`TfgVTûbTXûU]\È bYfTûVû&o`WTe]tâû K

КОМПАНИИ

СТОКИ И ПРОДАЖБИ

43-46 Почти раздвижване. Появяват се първите, макар и малки, сигнали за сделки в България

54 Време за избор. Българският потребител ще опита пазаруване в дискаунт веригите. При това в три различни

Маркетинг директор Катрин Иванова Мениджър бизнес развитие Любомир Василев

ИМОТИ 55 Обетованата земя на жилищата. Пазарът на недвижи-

Главен редактор Галя Прокопиева Първи заместник главен редактор Станка Тошева Управляващ редактор „Икономика“ в „Икономедиа“ Васил Атанасов Заместник главни редактори Галина Александрова, Алексей Лазаров Отговорен редактор: Йово Николов (editors@capital.bg) Редактор on-line: Момчил Милев Отговорен секретар: Деян Христов (dido@capital.bg); Специален кореспондент: Иван Михалев (investigations@capital.bg); Политика: Сибина Кръстева, Велина Господинова, Елена Старидолска, Панайот Ангарев, Росен Босев, Люба Йорданова (politics@capital.bg); Икономика: Вера Денизова, Калина Горанова (government@capital.bg); Международна икономика и политика: Илин Станев, Светломира Гюрова, Огнян Георгиев, Цветелина Манолова (globus@capital.bg); Общество: Ирина Ценкова (society@capital.bg); Медиа и реклама: Борислав Кандов, Весислава Антонова, Зорница Стоилова (media@capital.bg); Технологии: Андриан Георгиев, Асен Георгиев, Калина Калчева, Ясен Пекунов (technology@capital.bg); Спорт: Георги Филипов, Елеонора Тарандова (sport@capital.bg); Компании: Теодора Василева, Десислава Николова, Маргарита Вачкова, Константин Николов (companies@capital.bg); Стоки и продажби: Зорница Маркова, Жана Иванова; Имоти: Яна Бодурова (imoti@capital.bg); Предприемач: Бойчо Попов, Mара Георгиева (predpriemach@capital.bg); Финанси: Емил Ангелов, Емил Гьорев, Николай Стоянов, Мария Иванова (finance@capital. bg); Моят Капитал: Василена Христова (mycapital@capital.bg); Кариери: Екатерина Попова, Боряна Пенева, Таня Обущарова (karieri@capital.bg); Капитал Light: Богдан Русев, Биляна Димова, Светлана Мирчева, Росица Илиева, Янко Терзиев, (capitel@capital.bg); Фоторепортери: Асен Тонев, Надежда Чипева, Цветелина Ангелова (photo@capital.bg); Дизайн и инфографики: Ася Колева, Антония Тилева (asyak@capital.bg); Дизайн и предпечатна подготовка: Тихомир Колев, Калина Колибарска, Лили Георгиева, Марияна Попова, Нана Бурска, Мария Маркова (INdesigners@capital.bg); Секретар: Михаил Вълканов; Уредник: Светозар Германов

Появяват се първите макар и слаби сигнали за сделки в България

Зорница МАРКОВА

Издава “Икономедиа” АД регистрирано в СГС под №11665/2004

ТЕМА НА БРОЯ

16-17 Ще играем ли. България

 Реклама тел. факс: e-mail:

e-mail:

       

40

02/ 9376 122 02/ 9376 440 pisma@capital.bg

 Абонамент тел. факс:

   9 771310 798024

1000 София, ул. „Иван Вазов“ 20

мости в Израел продължава впечатляващия си растеж

48 Ръководителят на най-голямата правна кантора в света Найджъл Ноулс: САЩ и Европа засега ще подскачат по дъното 49 Старши вицепрезидентът на биотехнологичната компания Amgen Ролф Хофман: Инвести-

ПРЕДПРИЕМАЧ 56-57 Да имаш връзка. Програма финансира обучението и обмяната на мениджъри между ЕС и Китай

раме в България заради добрите специалисти 50-51 Green Day. Тръгват двете най-големи предприятия за екологично електричество

K3 КАРИЕРИ

ФИНАНСИ 6-7 Човекът в началото. Джовани Рици от „Метекно България“ за тръпката да изградиш един бизнес от нулата

40 ГОДИНА VII, 10 - 16 ОКТОМВРИ

Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД София жк „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ №3 телефон за контакти: 02/42 25 900 За проблеми с разпространението: тел.: 02/ 93 76 349 е-mail: sales@economedia.bg Хонорари се изплащат в сряда от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Пощенските пратки се изпращат на адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов“ 20 „Икономедиа“ АД няма отношение към поднесената информация в публикуваните в „Капитал“ реклами. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите.

„Капитал“ и „Дневник“ използват за опаковането на изданията си торбички, изработени от DEGRALEN®. Те се разграждат в природата за 24 месеца, което е над 100 пъти по-бързо, отколкото обикновените полиетиленови торбички.

58 Зимно почистване. Половината публични дружества са заплашени от сваляне от борсата

59 Няма скрито-покрито. Информацията за всички заеми от финансови институции скоро ще е на едно място

ДЕЯН СЛАВЧЕВ (ДЕО) ИВАН МИХАЛЕВ (БАРСЕЛОНА) ДАНИЕЛ НЕНЧЕВ (ИСТАНБУЛ) КРИСТИАН ЛИБИХ (СМОЛЯН) П.Г. КЪНЕВ (ЧИКАГО)

60 Конспирацията срещу долара. Статия в Independent възроди спекулациите за края на хегемонията на щатската валута

МОЯТ КАПИТАЛ 61-62 При пощальона банкер. Държавните пощи ще превеждат пари за 2 минути

„Икономедиа“ АД е член на „Одит бюро по тиражите“


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

3

sedmicata.capital.bg

СЕДМИЦАТА

„Синята коалиция“ си върна депутатския мандат в Русе

Бюрото за контрол на подслушването ще бъде закрито

РАЗМЯНА. Конституционният съд обяви за незаконосъобразен избора на депутатите Венцислав Върбанов от „Синята коалиция“ в Добрич и Бюрхан Абазов от ДПС в Русе и те ще трябва да напуснат парламента. На тяхно място ще влязат водачът на листата на десните в Русе Михаил Михайлов и вторият в добричката листа на движението Рушен Риза. До преразпределението на мандатите се стигна, след като Михайлов и съпредседателите на „Синята коалиция“ Мартин Димитров и Иван Костов оспориха в КС резултатите в русенския избирателен район. А върховните магистрати установиха, че при преброяването в една от секциите в града 24 гласа, подадени за „Синята коалиция“, са вписани неправомерно за друга формация. След решението на КС Абазов заяви, че е сезирал прокуратурата с искане да провери кой е допуснал грешката, а Върбанов заподозря политическа намеса в работата на съда. Той заяви, че е внесъл искане в парламентарната комисия за изборните нарушения да се направи проверка дали има надписани 142 гласа в полза на „Синята коалиция“ в Русе.

ПРОМЯНА. Народното събрание одобри на първо четене закриването на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства (СРС) само 6 месеца след създаването му. Депутатите приеха промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат парламентарна подкомисия да контролира прилагането, съхранението и унищожаването на СРС. По време на дебатите от БСП и ДПС обвиниха мнозинството, че искат да контролират подслушването в страната, и изразиха съмнение, че подкомисията ще работи ефективно. До този момент бюрото за СРС не успя да започне работа. Междувременно от комисията за контрол на ДАНС към парламента обявиха, че ще сезират главния прокурор и вътрешния министър за това, че делото „Галерия“, при което са подслушвани политици и журналисти, е започнато незаконно. Без основание е било поискано прилагането на специални разузнавателни средства, е констатирала комисията. Ще бъде сезиран и Инспекторът на ВСС да контролира стриктното приложение на изискването в Закона за СРС.

Георги Кадиев е кандидатът на БСП за кмет на София Общинският съветник от БСП в София Георги Кадиев ще е кандидатът на социалистите за кмет на частичните избори в столицата. Кандидатурата му беше утвърдена с почти пълно единодушие на конференцията на градската организация на формацията в сряда. Кадиев беше единственият номиниран и за него гласуваха 152-ма от делегатите, само трима бяха против, а един се въздържа. Вотът в София е на 15 ноември, а негов конкурент ще е кандидатът на ГЕРБ Йорданка Фандъкова. Пред съпартийците Кадиев заяви, че един от мотивите му да се кандидатира е желанието му БСП да покаже, че партията може

да се изправи след получения тежък удар на парламентарните избори. „Важно е да постигнем добър резултат на изборите, за да покажем собствена идентичност“, заяви Кадиев. По време на конференцията председателят на градската организация Румен Овчаров обяви намерението си да се оттегли от поста. „Това са последните кметски избори, които правя като председател на БСП - София“, каза той. Овчаров за пореден път поиска оставката на председателя на партията Сергей Станишев. „Продължавам да се надявам, че той ще намери начин да понесе политическата отговорност“, заяви Овчаров. СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА


4

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

СЕДМИЦАТА Банките и фонд „Земеделие“ ще обявят схеми за финансиране

Директорът на Агенцията по вписвания е освободен

ПРОМЯНА До края на ноември

РОКАДА Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е освободен от длъжност изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева. Като временно изпълняващ длъжността е назначен досегашният й заместник Анастас Георгиев. Митева пое ръководството на ведомството на 13 октомври 2008, след като тогавашният шеф Емил Станков освободи мястото. Първият проект, който бе поверен на Агенцията по вписванията, беше изграждането на единен електронен Търговски регистър. Въпреки трудностите в началото на работата му през 2008 г. сега дори и противниците на реформата признават, че той работи добре. По време на управлението на Митева агенцията създаде още два електронни регистъра - имотен и брачен. Точно заради Търговския регистър България се изкачи на по-предни места в глобалната класация на Световната банка за условия за правене на бизнес.

държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и търговските банки ще бъдат готови с новите условия за кредитиране на проекти, одобрени по програмата за развитие на селските райони. За това са се договорили ръководството на фонда и представители на финансовите институции. С предимство ще се отпускат средства за одобрени проекти на дребни производители, които се нуждаят от предварително финансиране. Целта е фермерите да имат предварителна информация за банковите пакети, обясниха от фонда. Ръководството на ведомството заедно със земеделското министерство е предложило в бюджета на институцията за 2010 г. да се заложат 100 млн. лв., които да се използват за рефинансиране на проекти по програмата. Точният размер на сумата ще бъде определен след разговори с Министерството на финансите, като тя ще зависи и от държавния бюджет за 2010 г.

Заводът за преработка на отпадъци в Пловдив беше открит Първият в страната завод за преработка на отпадъци беше открит официално. Реалната работа на съоръжението край Пловдив ще започне след Нова година. То все още няма Акт 16, но по думите на премиера Бойко Борисов документът трябва да бъде издаден до две седмици. Изграждането започна през 2003 г. Строител и оператор е консорциум „Екологичен завод“. Общината притежава 50.01% от акциите, а останалите са собственост на фирма „Джет“, свързана с оръжейния и футболен бос Николай Гигов. Капацитетът на завода е 125 хил. тона годишно. След преработката ще остават около 10% смет, които трябва да отиват на депо. Цената за приемане на отпадъка е 29 лв. на тон. СНИМКА: ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

ЧИСЛА НА СЕДМИЦАТА

8.03% е безработицата в България към края на септември, което е увеличение с 0.15 процентни пункта спрямо август. Безработните в страната са 297 515 души. По думите на социалния министър Тотю Младенов през миналия месец над 12 хиляди от незаетите са си намерили работа, а 1422-ма са подали заявления за масово уволнение.

12% да е данъкът за тото, лото и спортни залагания, предлагат от Министерството на финансите. В момента тези хазартни дейности се облагат с 10% ставка.

Нови наказателни процедури в сферата на екологията „НАТУРА“ Европейската комисия изпрати четири нови предупредителни писма срещу България за неспазване на европейските разписания в зоните по „Натура 2000“. С тях общият брой на предупрежденията в сферата на екологията стават 14. Едната от критиките на Брюксел е свързана със ски зоната в Пирин, където концеси-

онерът „Юлен“ е изградил съоръжения без задължителната оценка за съвместимост с „Натура 2000“. Другата критика е свързана със строителството по поречието на река Вая в частта Емине - Иракли. Там проект разработва компанията „Суис пропъртис“. Третото притеснение на Брюксел е свързано със строителството без оценки

за въздействието върху околната среда (ОВОС) по крайбрежието на община Царево. Там в близост до село Варвара се намира проектът „Златна перла“ на фирмата „Краш 2000“, който беше обявен за незаконен през пролетта на 2009 г. от Върховния административен съд. Строителният надзор обаче така и не издаде заповед за

Четвърта съвместна конференция на списание „Регал“ и GfK Bulgaria

Как кризата променя търговията

с бързооборотни стоки

КАКВО НОВО? НИЕ ЗНАЕМ. А ВИЕ? Регистрирайте се до 25 октомври с отстъпка! Виж подробности на сайта www.regal.bg/retailindetail

На

разрушаването му и в момента компанията прави опити за узаконяването му. Четвъртото предупреждение е за неправилното прилагане на директивата за местообитанията на редки видове, т.е., че държавата не спазва изискването да издава ОВОС на всички проекти в защитени зони. Според Барбара Хелфриш, говорител на Евро-

комисията по екологията, екоминистерството спешно трябва да изготви оценки за влиянието на строежите в защитените области, както и да се оценят вече нанесените щети. И ако неправомерно започналата строителна дейност е навредила сериозно върху флората и фауната там, трябва да се вземат компенсаторни мерки.

31 октомври

ЧЕТЕТЕ

с

Специалното издание

ФРАНЧАЙЗ ТЕМА НА БРОЯ:

Франчайз или „бизнес под чадър“ по време на криза - какви възможности дава този бизнес формат и доколко е предпочитан в България. Печеливш ли е моделът и как се отразява кризата ще разберем от самите предприемачи.

a Лицата на франчайза по сектори - основните играчи и динамично развиващите се помалки компании. a Добрите практики от първа ръка - световни и български примери от франчайзополучатели с богат опит. a Консулт - основните понятия и история на франчайза като бизнес формат.

Генерални спонсори:

Партньори:

за контакти: Райна Радкова

Организатори:

Заявете вашата реклама до 21 октомври

тел.: 02/ 9376 361, 02/ 9376 444 факс: 02/ 9376 236 e-mail: rainar@economedia.bg e-mail: adsales@economedia.bg


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

5

СЕДМИЦАТА Възобновяват се две дела срещу Силвио Берлускони

Обама спечели Нобеловата награда за мир

Нов план за решаване на кризата в Босна

ПРОБЛЕМИ Италианският премиер Силвио Берлускони е заплашен от присъда по две дела, след като Конституционният съд реши, че най-висшите политици не се ползват с имунитет. Съдиите отхвърлиха закона, прокаран от правителството на Берлускони, който даваше имунитет на премиера, президента и председателите на двете камари на парламента. Така делата за даване на подкуп срещу лъжесвидетелстване и за данъчни измами срещу италианския премиер ще бъдат възобновени. По едно от тях неговият британски адвокат вече бе осъден на 4.5 години затвор. Самият Берлускони обяви, че ще се бори в съда, и обвини конституционния съд в политическа поръчка. По-рано този месец италиански съд реши компанията на Берлускони „Фининвест“ да плати 750 млн. долара обезщетение на конкурент, от когото през 90-те е отнела чрез подкупи най-голямата издателска къща в Италия „Мондадори“.

ОТЛИЧИЕ Американският президент Обама спечели Нобеловата награда за мир за 2009 г. Помалко от година след като влезе в Белия дом, той стана носител на отличието за „извънредните си усилия да укрепи международната дипломация и сътрудничество между народите“, съобщиха от Нобеловия комитет. Изтъкват се и инициативите му за ядрено разоръжаване и засилване на международните организации. Тази година имаше рекорден брой номинации за наградата - цели 205. Барак Обама е третият високопоставен политик от американската Демократическа партия, който печели отличието през последното десетилетие, след бившия вицепрезидент Ал Гор (съвместно с Комисията за климатичните промени към ООН) през 2007 г. и бившия президент Джими Картър през 2002 г. Лауреатът на Нобеловата награда получава златен медал, диплома и 10 милиона шведски крони (1.4 милиона долара), които ще бъдат връчени в Осло на 10 декември.

ИНИЦИАТИВА Представители на САЩ и ЕС ще обсъдят с лидерите на трите етнически общности в Босна нов план за преодоляването на политическата криза, която пречи на европейската интеграция на страната. Планът най-вероятно включва реформа на конституцията, която трябва да опрости федеративната система. Проблемите във федерацията идват от желанието на сърбите, водени от Милорад Додик, да имат все по-голяма автономия, докато мюсюлманско-хърватската федерация желае централизиране на властта. Шведското председателство на ЕС има амбицията да реши съдбата на Босна в рамките на близките два месеца, тъй като следващата година тя влиза в предизборна кампания и националистическите призиви тогава неминуемо ще се засилят. Очаква се Оли Рен да представи на босненските лидери пътна карта на реформите, които трябва да предприемат, за да се освободят от институцията на върховния представител.

Ръст на потреблението и рекорден дефицит в САЩ Търговските вериги в САЩ за първи път от повече от година насам регистрираха вдигане на продажбите. Големите вериги като Macy's, Abercrombie & Fitch и Kohl's Corp изненадаха Уолстрийт с по-добри продажби от очакваното, като отбелязаха ръст от 0.6%. За последен път това се случи през август 2008 г. Американската икономика обаче още е далеч от възстановяването, като данните показват, че безработните се се увеличили с 263 хил. души през септември, което е повече от очакваното. Така безработицата скочи до 9.7% - най-високото ниво от 26 години. Същевременно стана ясно, че САЩ отбелязват и най-големия бюджетен дефицит от Втората световна война насам - 9.9% от БВП, или 1.4 трлн. долара. СНИМКА: REUTERS

МВФ и Световната банка: Рецесията свършва, кризата не ФОРУМ Световната икономика излиза от рецесията, но пътят ще бъде дълъг, а безработицата ще продължи да расте и през следващата година. Това са част от изводите, до които Международният валутен фонд (МВФ) и Световната бан-

ка (СБ) достигнаха по време на годишната си среща в Истанбул на 5 и 6 октомври. Двете институции призоваха за повече сътрудничество на глобално ниво и наклоняване на везните в полза на развиващите се икономики. „Изглежда, успях-

ме да се отдръпнем от ръба. Рано е да обявяваме победа, но поне вървим по пътя на възстановяването“, заяви управляващият директор на МВФ Доминик Строс-Кан, цитиран от АП. „Растящата безработица ще хвърли дълга сянка. Криза-

та не е свършила“, предупреди той и призова за повече правомощия за МВФ. Това ще бъде съпроводено с установяването на нов икономически ред, в който Китай и Индия ще станат центрове на влияние. „Със сигурност ще има по-голяма

роля на новоизгряващите икономически сили, повече мултиполярни източници на растеж, повече търговия между развиващите се страни. Кризата ни дава възможност да ускорим този процес“, каза президентът на СБ Робърт Зелик.


6

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ

Обратна връзка

28

KАПИТАЛ

Може би това е шансът делото най-после да бъде решено, а режисьорът - освободен от миналото си.

Тази страница е за вашата гледна точка по въпроси във и извън вестника, която сме получили по e-mail или сме видели като коментари на www. capital.bg. Приемаме обосновани мнения, интересни снимки и допълнителни материали на pisma@capital.bg или на адреса на редакцията.

начно и лесно за оценяване. То може би ще е даде и достатъчно аргументи на защитата на 76-годишния режисьор да затвори тази тъмна страница от живота му.

Историята

Роман Полански - над или под закона

СНИМКА: REUTERS

Народът срещу Роман Полански

Аоколко личната трагична история и гений оправдават един творец, престъпил закона? Изненадващият арест на носителя на „Оскар“ Роман Полански за дело от преди 31 години отново раздели САЩ и Европа какво означава справедливост. За американците справедливост е когато всеки, дори гениален режисьор, отговаря за действията си и не е над закона. За европейците пък съпътстващите престъплението обстоятелства понякога са по-важни от самото престъпление. „Да го видя хвърлен на лъвовете и в затвора заради една толкова стара история - при това той отиде за събитие, което трябваше да го почете - това е ужасяващо“, нажежи страстите френският министър на културата Фредерик Митеран. От страниците на в. Washington Post колумнистът Роджър Коен за-

Арестът на гениалния режисъор раздели мненията от двете страни на океана какво означава справедливост

Въпрос на седмицата: Какви са проявленията на финансовата криза лично за вас? Въпросът е отворен за дискусия на capital.bg. Следващата седмица ще публикуваме най-доброто мнение.

Отговор на седмицата: Re: Какви са проявленията на финансовата криза лично за вас? Досега живота ми е минал все в безпаричие. На 36 години съм, до 20-ата си година горе-долу добре, после детето се роди в най-голямата криза 96-97-ма. Мъжът ми тогава безработен, карахме на 1 майчинство, после местене в друг град, все по квартири и тъй все нямам пари. Така

че сега пак е лошо, но съм виждала и по-лоши неща. Сега поне работя - докога... ами незнам. Лишавам се от някои неща, пазарувам, където е по-евтино, не ходя по кръчми и кафенета, нося си обяд от къщи. Ако положението е такова, каквото е досега, ще изкарам някак. Millena

3 - 9 октомври 2009 г.

СВЯТ

Ваня ЕФТИМОВА

дочно отговори: нека режисьорът бъде пуснат на свобода, но първо да пуснат него до Полански, за да му забие един. Творци като Вим Вендерс, Моника Белучи, Мартин Скорсезе и Уди Алън започнаха подписка срещу ареста. „Притесняващо е, че хората явно не разбират последиците от такова престъпление върху 13-годишно момиче, и че фактът, че той е направил няколко страхотни филма, няма нищо общо с това“, коментира пък Кати Бъкланд от Калифорнийския женски правен център. Дори новоизбраният генерален директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова спечели първите си точки в състезанието за световно внимание като определи ареста като шокиращ. Дипломатическата буря стигна дотам външните министри на Франция и Полша да поискат Швейцария да освободи Полански и да заявят, че ще лобират пред американския държавен секретар Хилъри Клинтън за помилването му. Все пак по-късно Париж смекчи реакцията си и призна, че режисьорът не е „нито над, нито под закона“. Блудството с 13-годишната Саманта Гейли-Геймър през 1977 г. е факт, но продължението на историята не е толкова едноз-

Роман Полански е роден в Париж в семейство на полски евреи през 1933 г. По време на Втората световна майка му изчезва завинаги в „Аушвиц“, а баща му минава през концентрационния лагер „Маутхаузен“. Роман оцелява, защото е крит от полски семейства. През 60-те Полански, изгряващ режисьор, напуска социалистическа Полша и се превръща в световна звезда. През 1969 г. бременната му в осмия месец съпруга Шарън Тейт е убита от последователи на сектата на Чарлз Менсън. Режисьорът удавя мъката си в безкрайни оргии и все по-млади момичета около себе си. За европейската преса той е творецът, решил да надживее безкрайните нещастия в живота си. За американската Полански е тъмният гений, престъпващ всякакви морални граници. През 1977 г. бившата актриса Сузи Гейли му представя 13-годишната си дъщеря Саманта. Полански вече е направил 15-годишната Настася Кински международна звезда с арт фотографиите си във френския „Вог“. Амбициозната майка пуска Саманта сама с 44-годишния режисьор. По време на фотосесия през март 1977 г. Полански налива шампанско на Саманта, двамата взимат таблетки метаквалон, популярен по това време опиат, който не е съвсем непознат за момичето. Режисьорът знае възрастта й, но е убеден, че тя е наясно за какво ста-

WWW АНКЕТА ИМАТЕ ЛИ ДОВЕРИЕ НА МЕДИИТЕ?

Чета само блогове

41.63%

2.15%

52.79% Не

KАПИТАЛ

3 - 9 октомври 2009 г.

politikonomika.capital.bg

15

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА >>

Страшни смешки, смешни страшки

Страшни смешки, смешни страшки* В ДАНС са знаели от година, че клубът на Юзеирови е превърнат в молитвен дом Велина ГОСПОДИНОВА

В анкетата са участвали 233 души, гласували на capital.bg

 Реакциите на защитниците на Полански са плац шещи. Изглежда, може да ш си педофил, да правиш с секс с 13-годишно дете и с да ти се размине. Просто д след 30 години това е една с „стара история“, която може да се забрави, осом бено ако си „арт“ персона. б Ако той е невинен, то не би се пазил толкова време от един процес, който би го оправдал. Пехо Където има равенство пред закона и върховенство на закона, там е и свободата. Америка е страната, където никой не може да стои над закона. Няколко примера ми идват наум в главата и това са случаите с: - Спайро Егню , Ричард Никсън , Кенет Лий

Да

3.43%

Само на някои

Re: Народът срещу Роман Полански

А

ко всички, които се вторачиха в Али Юзеиров, бяха пили по едно кафе с него в разгововор, но не пред камера и микрофон, щяха да си спестят целия път до родното му село Славяново, Поповско.

Именно там той развива всичките си активности, заради които половината държавна машина (президент, премиер, главен прокурор и всички надолу по веригата) се задвижи. Али Юзеиров е семпъл човек. Говори със заучени фрази, които са противоречиви и изпразнени от съдържание. Иска промяна в конституцията и признаване турското население за малцинство, но как точно не знае: „Има умни хора в тази държава, да седнат и да го измислят.“ Казва, че в България демокрацията е само на хартия и българите и турците нямат равни права, в същото време твърди, че върху него досега не е оказван натиск от държавни институции, които той нарича (разбира се) репресивен апарат. Дава пример със свои приятели, които, след като преди две години влезли в Софийския университет, си сменили турските имена с български, защото по думите му т.нар. номенклатурчици тероризират нехристиянското население. На забележката, че ДПС управлява реално страната осем години и в администрацията има много български граждани от турски произход, отговаря, че в София е много по-различно от провинцията, защото „ситият на гладния не вярва“. Себе си представя от турски произход, но по документи е с българ-

Словесната схватка между противничка и привърженичка на Юзеирови трае по-малко от пет минути СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

ското си име Атанас Йорданов. Иначе трябвало да попълва много документи и да плаща такси. Виждаме се в центъра на София, където е от шест години, в Славяново си ходи само два пъти в годината, но е избрал да учреди формацията си Мюсюлмандемократичен съюз там, защото се гордее с родното си място. Държи на срещата да присъства адвокатката му, защото „медиите не тълкували правилно думите му“. Тя влиза в разговора често като негов ментор, дори отговаря на въпроси вместо него, защото по думите й всички журналисти питали дали партията му е алтернатива на ДПС, а тя била просто „възможност за друг избор“. Цялата тази еклекти-

Кухите клишета на Али Юзеиров оставят усещането за димка, която някой е хвърлил и в мъглата й се лутат медии, политици и служби. ка от кухи клишета оставя усещането за лека безсмислица, за димка, която някой е хвърлил и в мъглата й се лутат медии от всякакъв формат, политици, служби, администрация, че дори (пак повтаряме) премиерът, президентът и главният прокурор. Екипи на трите национални телевизии и няколко столични издания биха път до Славяново, Поповско, за да видят това: Бяла едноетажна сграда, чиято лицева страна прилича на коледна картичка - знамената на България и ЕС, рисунка с дърво, от двете му страни с

християнски кръст и полумесец и надпис на български и турски език „Клуб за приятелство и братство“. Встрани от едния край табела на ДПС, а на другия надпис на фирмата „Фреш еър“ ЕООД. Над този микс от религиозни, политически и търговски символи на сградата на учредителите на Мюсюлмандемократичния съюз (МДС) братята Юзеир и Али Юзеирови, стои внушителна снимка на баща им Мехмед Юзеиров и емблемата на неправителствената им организация „Български червен полумесец“. Успоредно на кичозно натруфената фасада на „бялата къща“ на Юзеирови се намира джамията на селото, която от известно време е заключена, а според местните хора имамът идва да служи само по празници и погребения. Срещу тях е петметровата пирамида от камъни, увенчана с полегнал полумесец и кръст, което инициаторите на творението Юзеирови наричат паметник на незнайния турски воин. До него е наскоро закупената от тях къща с идея да я превърнат в музей на турския воин. Триъгълникът клуб - джамия - „паметник“ образуват малко площадче, сцената на голямата бутафория. Миналата събота точно на това място жители на Славяново и роми с автобуси от околните села се събраха на концерт на фолкзвездата Софи Маринова. Както казва млада ромка:

„Кога ще ти дойде тука Софито на крака да ти пее, че и на всичко отгоре безплатно.“ И в десетминутната почивка на концерта същите тези хора разбрали, че всъщност присъстват на учредяване на нова партия -

Мюсюлмандемократичен съюз, с лидер Али Юзеиров и членове на ръководството брат му Юзеир, една от трите им сестри и леля им. Името е доста стряскащо, но не толкова като член 1 от разпространения в интернет устав на формацията - „съюзът е сдружение от личности, приели морално-етичните норми на исляма“. Хората, които се радвали на

кючеците на Софи Маринова, научили тази подробност от телевизора. Но истинските вълнения ги очакваха във вторник вечерта и през целия ден в сряда, за които ще разкажем така, както ги видя екипът на „Капитал“. „Ох, защо всяка седмица някой тук не прави партия“, ни посреща собственичката на семейния хотел в Попово (гра-

дът се намира само на 10 км от Славяново), в който по-рано през деня направихме резервация. Преди да пристигнем, екипът на БНТ е питал за свободни стаи. „Върнах ги, защото всичко е заето“, продължава тя. 16

*Заглавието е по едноименния роман в стихове на Недялко Йорданов

 Очевидно всичко излезе кьорфишек, но все пак нека да не превръщаме бдителността в пишман толерантност. Трябва да сме особено внимателни към тези теми и да не допускаме етническид те групи да ни се качват на главата. Просто равни права за всички и това е!

ннннн Тази нова мюсюлманска партия я създадоха медиите, президентът и още няколко подобни на тях кухи структури, които очевидно страдат от липса на идеи и затова по навик чакат ДПС да им ги спусне отгоре. Цялата каша с паметника беше тест най-вече за медиите дали знаят какво е тяхното предназначение. Стана ясно, че не знаят. И затова яростно бъркат каши заедно с всеки, който има нужди от каши, в случая

, Парис Хилтън , Мадофф и т.н... Нито огромната им власт, нито милиардите им на тези хора не можаха да ги спасят от закона. Затова Америка е една от свободните страни. И Максим Стависки и Роман Полански ми са симпатични , но всички ние знаем - те са прекрачили закона! Пренебрегваш ли закона заради конкретна личност, ти съсичаш свободата. Николай_1 От цялата шумотевица реакцията на Полша ми хареса най-много. Няколко дни преди случката кастрираха педофилите, след случката скочиха да ги защитават.

киро акционера Законът е за всички. Толкоз! Защо изобщо се обсъжда?! Независимо от това какъв е виновният...

мемед таквор аланкоолу

ДПС.

антон павлович

 Да, кьорфишек, но така се почва... Двама-трима глупаци с пари, тълпа лумпени, дето биха се продали за цветен телевизор и безплатен обяд, и белята е станала... Имате ли представа колко селца като Славяново има у нас?! Десетки, ако не и стотици, където е пълно с безработни и гладни цигани, готови да си продадат гласа, душата и ума на всеки, който раздава безплатни кебапчета. Въобще перфектната среда за развъждане на фундаментализъм е бедност, необразованост, липса на загриженост от централната власт, липса на бъдеще и перспективи... 1951 Истината е доста банална. „...Ако на мен в църквата ми дават мекици, и там ще ходя, ама не дават“, заключава тя.... Църквата е заета да ни предпазва от Мадона! Няма време за мекици! k

Туит на седмицата: Това е определеният от последователите на @CapitalBg в социалната мрежа Twitter (позволяваща на потребителите да споделят мисли в 140 знака) туит на седмицата. Тук ще можете да откривате победителя всяка седмица.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

7

МНЕНИЯ // КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ 74% от българите смятат, че бизнес климатът ще е най-засегнат от безработицата

Карикатура на седмицата

Мрачни прогнози

Майя БОЖИКОВА, Маркет ЛИНКС

а фона на вече затихващата световна икономическа криза равнището на безработицата у нас достигна 8% и мрачните прогнози са, че до края на годината ще продължи да се увеличава. Проблемът не остава незабелязан и обществените очаквания са в съответствие с песимистичните прогнози. Според 74% от населението бизнес климатът у нас ще е най-засегнат от увеличаващата се безработица, като негативните последици ще засегнат социалния (64%) и политическия (54%) живот в страната. Страхът от безработицата навлиза и в личния живот на хората (54%). 13% се чувстват заплашени да загубят работата си в близките месеци, а два пъти повече (26%) споделят мнението, че могат да бъдат косвено засегнати от безработицата - като член от семейството им остане без работа. Други 19% се опася-

Н

ват от вероятността през следващите 6 месеца да преминат на непълен работен ден. Тази песимистична прогноза предстои да става все по-мрачна с увеличаването на разходите през зимния сезон. Това настроение влияе и на политическите настроения на избирателите. Според 43% безработицата ще има негативни последици, които могат да се отразят върху стабилността на правителството. Въпреки това над половината от българите (60%) все още са оптимисти, че управляващите ще се справят с безработицата, докато скептични остават малко над една трета (35%). Това доверие е в аванс тъй като 60% са запознати с конкретни решения и инициативи в борбата с безработицата. Но 67% очакват новите проекти за обучение и преквалификация да доведат до преодоляване на безработицата. Намаляването на осигурителната вноска с цел в бизнеса да останат повече средства за работни места получава одобрението на 60%

В дните преди конгреса на БСП основните играчи в партията кръстосаха шпаги. ИЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУТУЗОВ

КАК ОЧАКВАТЕ ДА СЕ СПРАВИ СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО С БЕЗРАБОТИЦАТА? Изобщо няма да се справи с безработицата 22.8%

11.4% Много добре

1.2% Много зле 10.6% По-скоро зле

COOLPLAY

Данните са от национално представително проучване на „Мар-

48.9% По-скоро добре

кет ЛИНКС“, проведено по поръчка на „Капитал“ сред 505 пълнолетни граждани в периода 6-7 октомИзточник: Маркет линкс

ИЗЛИЗА НА 24 ОКТОМВРИ

СПЕЦИАЛНИЯТ БРОЙ COOLPLAY 2

Не мога да преценя 5.2%

от населението. Най-противоречиво е отношението към увеличаване срока на обезщетенията при безработица - 44% смятат, че тази мярка няма да има ефект. K

ври 2009 г.

Първи хидроенергиен форум за Югоизточна Европа 15-ти и 16-ти октомври 2009 г., хотел Мелиа Гранд Ермитаж, „Златни пясъци” Организатори: низатори: сп. „Енергиен наблюдател”, Deloitte Bulgaria Медиен партньор в. “Капитал”

www.events.crosscom-group.com/hydroforum rosscom ro ossco om group co com/ om// © Shutterstock РЕКЛАМИРАЙТЕ В LIGHT за контакти: Славка Рачева: тел.: 02/9376 444, 02/9376 311 факс: 02/9376 236 e-mail: adsales@economedia.bg slavar@economedia.bg срок за заявки: 14.10.2009

КОЙ Е ИСТИНСКИЯТ МЪЖ?

Разговор с популярни български мъже в областта на културата и бизнеса

+

МЪЖКИЯТ ГАРДЕРОБ Есенни предложения в специална фотосесия СЕЛЕКЦИЯ Актуални аксесоари, аромати и технологии за мъжа

МИНИ КОЛИТЕ

Спасители в градската джунгла – Toyota iQ, Ford KA, Fiat 500 и др.

МАРТИН СМИТ

Интервю с дизайнера на Ford

КИНО КЛАСИКА

Историите на големите мъже, хванати на лента от големите режисьори

ЛИЦЕТО

Светльо Витков с ново амплоа

First Hydro Energy Forum for South-East Europe 15th and 16th October 2009 , Meliã Grand Hermitage Hotel, Golden Sands Resort, Bulgaria Organised by the Energy Observer Magazine and Deloitte Bulgaria Media partnerr Capital Weekly Newspaper


8

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ Снимка на седмицата

Половин милион души останаха без покрив над главите си след поредното тежко земно бедствие, връхлетяло Индонезия. Земетресение с магнитуд 7.6 удари остров Суматра на 30 септември, като хиляди хора вероятно са загинали. СНИМКА: REUTERS

Парцалива култура Как пловдивският кмет разбира изкуството и националното достойнство Ирина ЦЕНКОВА „Една култура срещу един парцал на Черни“ С това заглавие регионалният вестник „Марица“ анонсира възраждането на една история, чийто срамен аромат още се разнася. „Забранявам този човек да бъде допуснат на територията на която и да било общинска собственост в града“, без иронична сянка в гласа заяви кметът на Пловдив Славчо Атанасов. Обект на неприкритата му ненавист и обида на тема национална чест бе артистът Давид Черни, „чехът, представил България като тоалетна“, както го описа „Монитор“. Той получи покана за участие в модерната експозиция „Европейското изкуство 20 години след желязната завеса“, чието откриване е предвидено за 10 октомври в баня „Старинна“. Според предварителната програма Черни трябваше да участва с черното платно, покрило клекалото с очертанията на България в алтернативна-

КАПИТАЛНО „По Бил Клинтън, защото бомбардира страната ми.“ Емир Кустурица, сръбски режисьор, на въпрос на руски журналист по кого би хвърлил обувка

та карта на Европа, изложена в съвета на ЕС в Брюксел тази пролет. Избраният с мандата на ВМРО Славчо Атанасов обаче показа, че родината трябва да е над всичко и е редно изкуството да се съобразява с границите на умерения прогрес. „Едно изкуство трябва да възпитава в дух на добро, на родолюбие. А Черни мина всякакви граници“, заяви патриотично Атанасов, цитиран от в. „24 часа“, а в интервю за в. „Марица“ зам.кметът по културата на Пловдив Петя Гогова доложи, че „единственото място, където бихме го поканили, е градската тоалетна“, и определи поведението на Черни като тенденциозно отношение към всички българи. Срещу чешката дързост въстанаха и общинските съветници от „Атака“ в града, които призоваха към граждански протест. „Кенефът идва у нас, линчуваме го“, лаконично обобщи ситуацията „Телеграф“. За животозастрашителните размери на бунта подсказа „Стандарт“. „Гонят Георги Христов по-зверски от бек на ЦСКА. Нападателят на „Левски“ е заплашен от тормоз поради поразителната си прилика с Давид Черни“, алармира загрижено

Медийна сергия

вестникът. В. „24 часа“ даде поле за ответна реакция на защита, като предостави трибуна на Емил Миразчиев, куратор на изложбата, отправил поканата към Черни. „Парцалът на Черни е моя идея, творбата ни е наречена „Българското правителство - подмяна на желязната завеса с черна“, обясни Миразчиев. „Може и да има елемент на комплексарщина в закриването на инсталацията с черен парцал и в реакцията сега на пловдивския кмет, но има защо да сме комплексирани, защото често сме били подценявани“, намери извинение за драмата на Атанасов археологът Николай Овчаров в студиото на „Здравей, България“. На фона на уханната ситуация внезапно се изправи фигурата на премиера Бойко Борисов. „Трябва да се знае, че България е демократична държава и не бива да се посяга на каквато и да било изява на интелектуалците или хората на изкуството“, заяви министърпредседателят, цитиран от mediapool.bg. За да забърше скандала, Бойко Борисов обяви, че ще се срещне лично с Черни, когато пристигне. Драмата, издържана в патриотичния дух на соцарта, може и да се замаже. Със сигурност обаче дълго ще мирише. K

„За белгийските фрегати имаме да доплащаме 10 млн. евро, а в бюджета има заделени 1000 лева.“ Бойко Борисов, премиер, по повод наследеното от предишния кабинет за модернизацията на армията „През юли омбудсманът сезира КС, а през септември има решение. Омбудсманът се прояви като истински защитник на гражданите. Аз даже мога да ви кажа имената на тези граждани.“ Петър Курумбашев, депутат от КБ, по повод Закона за културното наследство „Българските жени са заплашени от това да не бъдат вече най-хубавите в Европа. И тук ще насоча може би и вниманието на българския еврокомисар.“ Минчо Спасов, бивш председател на комисията по вътрешни работи в парламента, пред бТВ, „Тази сутрин“ „Кой беше Сергей Станишев, нали Георги Първанов го извади като зайче от ръкава си и веднага стана незаменим.“ Румен Овчаров, председател на БСП - София, в реч, с която иска оставката на лидера на партията „Медиите бяха подложени на жесток натиск от страна на политиците. Последните, и особено управляващите, мислеха, че журналистите трябва да им играят по свирката и да ги обслужват. Точно в този период взех решение да си направя личен блог, в който да изказвам лична позиция.“ Николай Бареков, водещ от бТВ, пред „Уикенд“ по повод на предизборната кампания


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

9

Позицията на „Капитал“

КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ

komentari.capital.bg

Лисабонският договор и България

Какво чакаме още

Това е моментът да се защитят национални цели и да се допринесе към общите амбиции на ЕС.

Един футболист не би се разхождал безцелно по терена, докато отборът му играе за световната купа. Един акционер не би отишъл неподготвен на среща, където се решава бъдещето на фирмата му. Едно семейство не би си взело куче, без да определи кой ще го разхожда, кой ще го храни и как ще го възпитават. Ако продължим аналогията, една страна членка не би стояла безучастно, кога-

то след Лисабонския договор ЕС преосмисля глобалната си роля и реформира институциите си за години напред. Това е моментът да се защитят национални цели и да се допринесе към общите амбиции. България, изглежда за пореден път се готви да следва, а не да участва в този диалог (виж на стр. 16-17), което най-малкото е жалко. Когато се присъединихме към ЕС, приехме неговите договори, подготвени го-

дини по-рано от други страни според техните интереси. Днес е първата възможност за България като равностоен партньор да участва в подготовката на бъдещето на ЕС. Да защити и своите приоритети. Стига да има какво да каже. Липсата на ясни позиции е необяснима и от гледна точка на големия шанс, който страната ни получи да участва в превръщането на ЕС във водеща световна сила. Можем само да се на-

дяваме, че в следващите седмици външният министър и премиерът ще покажат, че се вълнуват не само от ресора на българския кандидат в новата Еврокомисия, но и от тези по-глобални въпроси. Засега обаче София се държи по-скоро като футболист от резервната скамейка, акционер пред фалит или член от семейството, който обича кучето, но предпочита другите да се грижат за него. K

Предупреждението за нови екосанкции от Брюксел

Дюните са за предпочитане

Ако правилата са ясни, бизнесът няма да вреди на природата.

Когато преди година екоентусиасти предупреждаваха, че безобразията в Пирин и по Черноморието няма да се разминат току-тъй на страната ни, политиците, а в повечето случаи и обществото, неглижираха проблема. Сега Брюксел каза: унищожавате природата. И вдигна жълт картон на България. Заплашват ни нови четири наказателни процедури, защото не опазваме добре защитените територии. Конкретният повод са големият ски център в Банско и строителството в зони от „Натура“ край Царево и Емине - Иракли. Това обаче е само най-видимата част на проблема. Според ев-

рокомисарите цялото ни законодателство за природната среда не е в синхрон с европейските стандарти. Резултатът? Разрешителни за строежи по Черноморието и в планинските курорти се дават без оценки за въздействието върху околната среда. Природни паркове нямат планове за управление, липсват подробни карти какво точно и къде точно опазваме в зоните по “Натура”, вече построеното трудно се събаря, дори и да е незаконно. Сега правителството очевидно разчита на бавното движение на европроцедурите, за да пооправи нещата. Проблемът обаче не е в то-

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

ва какво ще отговорим и колко ще сме убедителни пред Брюксел. Ако правилата са ясни, бизнесът няма да вреди на природата. Стига екоминистерството бързо и ясно да каже къде и какво може да се строи. От това ще спечелят всички. България няма да плаща глоби на ЕК. Корупцията ще намалее. Инвеститорите ще знаят къде могат да планират проектите си и къде не. Това ще им спести време и дълги съдебни процеси. Ако и ракурсът се смени, тогава едни запазени дюни на плажа няма да пречат на новите хотели, а ще са най-привлекателният акцент в туристическата реклама. K

Идеите на приходната агенция за борба със сивия сектор

Хайде да помислим пак

Данъчните закони се изготвят така, че създават удобство за администрацията, не за бизнеса.

Данъчната администрация е свръхактивна напоследък. Разбираемо. Криза е, приходите в държавата намаляват и се търсят още постъпления. Само за седмица Националната агенция за приходите предложи не един, а цели два пакета как да събере повече. Не става въпрос за увеличаване на ставките, а за промяна в правилата, по които се отчитат и внасят данъците. Законовите идеи на администрацията са рестриктивни, но пък са с благородна цел да преборят сивия сектор. До-

тук добре. Но да видим конкретните предложения (стр. 20 и на www.capital.bg). Мисли се за полицейски мерки - претърсване на офиси, носене на отговорност от невиновни фирми, когато има нарушения по ДДС, разширяване на кръга от лицата, които имат достъп до данъчно-осигурителната тайна, и т.н. Едрите проблеми с предложенията са няколко. Първо, някои от тях са пробвани и отхвърляни в миналото. Ограничението за плащанията в брой

съществуваше допреди години, но можеше лесно да бъде избегнато с разбиване на сумата на няколко транша, така че да остане под забранителния праг. А и проблемът не е само, че сделките се плащат кеш, а че голяма част от тях изобщо не се фактурират. Претърсването на офиси също е спорно и вече веднъж беше отменено, тъй като нарушава правата на бизнеса. Освен това много от предлаганите данъчни промени могат да навредят на изрядните данъкоплатци или да създадат по-

вече бюрокрация за тях. Вече като по традиция данъчните закони се изготвят така, че да създават удобства за администрацията, но не и за бизнеса. Например изискванията за деклариране на една и съща информация по няколко пъти в различни документи. Да, борбата със сивия сектор е смислена. Но за да се случи, май ще трябват нови, по-работещи идеи, по-ясни правила и администрация, която първо обяснява и след това наказва. K


10

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г. tema.capital.bg

ТЕМА НА БРОЯ

ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕДИИТЕ Четвъртата власт има нужда от много сериозна промяна, за да мине на страната на хората

Помните ли как в мрачната зима в края на 89-а и началото на 90-а година хората се редяха не само на опашки за бензин, мляко, хляб и картофи? Всички тогава бяха гладни и за свободни медии, от които да научават истината, и първите опозиционни вестници събираха големи тълпи по ъглите на улиците, където се продаваха. Беше им писнало от режисирана публичност, в която събитията се представяха така, както на някого му беше удобно да изглеждат. Днес, 20 години след 10 ноември, българската журналистика отново е в почти пълен нокаут. Да, тя е независима от държавата. Въпреки това хората все по-рядко получават тази смесица от новини, коментари, анализи и разследвания, които им позволяват да си сглобят обективна картина за случващото се. Сега медиите са оплетени в сложни зависимости между различни икономически и политически схеми и практически са абдикирали от основните функции на четвъртата власт. Вестниците и телевизиите днес не контролират държавните институции и техни публикации много рядко са повод за някаква положи-

телна промяна. Вместо това те сгъстяват и без това непрогледната мъгла на българската публичност, пречат да се видят истинските проблеми и да се стигне до ефективни решения. От новинарския поток тази седмица избълбука един сюжет, в който могат да се видят много от дефектите в медиите. В сутрешния блок на bTV предишният главен секретар на МВР Валентин Петров показа един странен документ. Според бившия полицай това било разработка, направена по поръчка на друг някогашен секретар на МВР - Цвятко Цветков, и изпратена от него до Сергей Станишев, когато той беше премиер. В разработката се описвало предварително хронологията на скандала със сръбския наркотрафикант Куйович. Самият Куйович също се включи в темата, като изненадващо за всички се обади по телефона от централния затвор, за да каже, че са го арестували, защото е спрял да плаща на Румен Петков. Тези две събития отприщиха истински медиен порой от недомлъвки и обвинения. Румен Петков отговори на обвиненията, като каза, че Цвятко Цветков искал от него да се пуснат Маргините от затвора, защото били „наши момчета“, а и щели да кажат нещо „срещу Иван Костов“... Объркахте се, нали? Напълно разбираемо е, защото нито едно действие от описаните до момента не цели да научите нещо полезно и интересно. Въпросният бъркоч е класически пример за това как се злоупотребява с медиите през последните години. В много от случаите вестниците

и телевизиите не казват какво се случва, застанали от страната на своите клиенти - хората, които ги четат и гледат. Вместо това медиите са активни участници в сложни и многопластови интриги. Някой някъде е инвестирал немалко мозъчно време, за да прецени, че сега е подходящият момент да се покаже разработката. С това той цели да постигне резултат - да компрометира някого в точно определен момент, за да се случи нещо трето. В обърканата история с Куйович, както и в много други случаи, на медиите е оставена доста неприятна роля - те са струните, които свързват ръката на кукловода с водената от него кукла.

От първо лице

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Стойко Тонев е един от ветераните на журналистическия преход, през който е натрупал много и тъжни истории. Неговата кариера в медиите започва в началото на 90-те, когато става директор, а след това и главен редактор на „Новинар“. През 97-а година, след фалита на дотогавашният издател ТSBank, той започва преговори с Антоан Николов и в крайна сметка фирми, близки до тогавашния председател на Столичния общински съвет, купуват вестника. „Тогава се ласкаех от мисълта, че спасявам вестника и хляба на 100 души, които работеха в него“, разказва той сега. „Ако можех да върна времето назад, бих го оставил да фалира, защото всеки вестник, който не може да печели, за да се издържа, в крайна сметка става лесна плячка на политиците. С което не искам да кажа, че пе-


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

11

ТЕМА НА БРОЯ >> челившите издания не се продават понякога“, споделя той. По времето, когато Антоан Николов купува „Новинар“, близкият до него Евгений Бакърджиев е министър в правителството на Иван Костов. „Парите към групата явно течаха от цялата родина, спомня си Стойко Тонев, защото се обещаваха много сериозни инвестиции във вестника - в хора и техника.“ Но докато приключат преговорите за продажбата, Бакърджиев е изгонен от правителството, парите секват и концепцията е променена. „Започнаха се разговори за икономии, съкращения“, разказва Тонев, който в същото време обаче продължава да публикува текстове, в които се критикува управлението на Иван Костов. „Пратиха ни една тежка ревизия - месец и половина не излязоха от счетоводството, не можехме да си гледаме работата“, казва тогавашният главен редактор и управител на „Новинар“ ООД. „После научих, че е имало и „дружеска“ среща между Антоан и премиера Костов. След която Антоан изпрати изпълнителния директор на „Райли“, фирмата - издател на вестника, като ведомствен цензор. Всеки ден след икиндия девойката пристигаше в редакцията, за да чете „утрешния вестник“. В крайна сметка скоро

Днес, 20 години след 10 ноември, българската журналистика отново е в почти пълен нокаут. след това Тонев напуска вестника. Последното издание, в което той работи, е „Експрес“, който преди време беше купен от „Нова българска медийна група“ компанията, представлявана от Ирена Кръстева и сегашния депутат от ДПС Дилян Пеевски. Ако си спомняте, преди изборите всички вестници, притежавани от тази група „Монитор“, „Телеграф“, „Политика“ и „Експрес“, бяха особено истерични в атаките си към Бойко Борисов. (В блога си Стойко Тонев разказва как сегашният премиер е наричан Боко Тиквата от издателите на тези медии). След изборите всички вестници на Ирена Кръстева направиха рязък обратен завой. „В „Монитор“ започнаха да излизат хвалебствени коментари, да се печатат

по две интервюта на брой в негова подкрепа, да се вадят далаверите на предишната власт, все едно Дилян Пеевски не е бил заместник-министър в нея“, разказва Стойко Тонев. След изборите сегашният депутат от ДПС започва да се намесва активно в работата на вестниците. „Като един същи Победоносцев той идва всяка вечер, чете всички вестници, сваля и качва текстове, сменя снимката на Борисов, ако не изглежда добре... Бута карикатури, защото слънчогледите му се видели като гербери...“, пише в блога си Стойко Тонев. Според него поведението на депутата създава зловеща атмосфера на автоцензура. „Проблемът е, че младите колеги свикват, че това е нормалният начин да се прави вестник. И ако нещата продължават така, това наистина ще стане „нормалният“ начин, ако вече не е станало, казва Тонев.

Принципно Отделяме толкова място на тази история, защото показва наведнъж много от сериозните проблеми на медиите напоследък. В случая с „Новинар“ скритият собственик очевидно не инвестира във вестника, за да печели от продажби и реклама, докато предлага на читателите си обективна и честна информация. Още поясно това се вижда и във втория случай - с издателите на „Монитор“, „Телеграф“ и „Експрес“ Ирена Кръстева и Делян Пеевски. Те са може би найвидимият пример за това, че злокачествените дефекти на медиите през последните години не стават по-малки. Напротив. Търговията с влияние понякога е основен мотив за инвестиция в медийния бизнес. „Влиянието на политически и икономически фактори върху медиите безспорно се е засилило в последните години - това си личи особено по броя на евтините всекидневници, повечето от които работят на загуба“, казва управителят на ВАЦ в България Аксел Шиндлер. Според него за издателите на тези вестници по-важни са влиянието и дори натискът, които могат да упражняват чрез медиите, особено в политически план. „С печалбите от други дейности се финансират вестниците, а те от своя страна „работят“ за основния бизнес на собствениците си“, казва Шиндлер. Вестникарският сек-

тор наистина изглежда странно през финансовите показатели на издателските компании. Миналата година общата печалба на основните медийни групи и издатели на национални вестници е около 18 млн. лева при 164 млн.

Голяма част от българските вестници са на загуба. лева приходи. Ако изключим изданията на ВАЦ, „Икономедиа“ и „Стандарт“ обаче, финансовият резултат на другата част от сектора е отрицателна сума - парадоксално предвид многообразието на медийните сергии. Изключение прави групата на „Уикенд“ и „Шок“,

която печели близо половин милион лева, а приходите й са главно от коричната цена на вестниците. Какво задържа многото други издания в бизнеса е интересен въпрос. „Мисля, че нивото на поръчковите публикации расте и това е, защото няма свободна среда за развитие на вестникарския бизнес и издателите са принудени да правят компромиси“, казва Валентин Панайотов, изпълнителен директор на „Бизнес медиа груп“ компанията, която издава в. „Пари“. Според него, ако някой чужденец се опита да си изгради представа за действителността в България само по вестникарски публикации и телевизионни новини, ще получи напълно изкривена картина. За все по-ниското ниво на български-

те медии е притеснен дори и издателят на масовия в. „Шоу“ Георги Илиев. „Качеството на журналистиката значително пада и причините са много - корпоративните интереси, политическата обвързаност на главни редактори и издатели със силните на деня“, смята той. Според него този проблем е труден за решаване, защото е обхванал целия бранш и радиото, и телевизиите. Издателят на „Шоу“ също вижда проблем в неясната медийна собственост и дори подкрепя инициативата на Съюза на издателите в България да се създаде общ регистър на медийната собственост. Миналата седмица представители на организацията се срещнаха с премиера Бойко Борисов и предложиха регистърът да стане задължителен

Ясната собственост в медиите е важна и не само защото е хубаво да се знае кой всъщност говори. Това е и гаранция срещу установяването на монопол на някой от пазарите. Тази опасност може да се появи много по-скоро, отколкото очакваме, и всъщност призракът на медийната концентрация вече броди из вестникарския пазар. Най-тиражният български вестник - седмичникът „Уикенд“, от тази седмица вече официално има други собственици. „Потвърждавам, че има смяна в собствеността. Съдружникът ми Недялко Недялков продаде целия си дял от 50%, аз запазвам миноритарен, а мажоритарния дял придоби американска компания“, каза за „Капитал“ Мартин Радославов. Той не съобщи името на купувача. 13


12

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ТЕМА НА БРОЯ

Кой, какво, колко приходи (хил. лв.) печалба (2008 г.)

Кое къде

тираж, неподписали етичния кодекс

тираж

38 183 8 336 „168 часа“ ЕООД* 32019 3859

съботен тираж „Труд“ „Седмичен Труд“

160000

„24 часа“ общо 77 6199 съботен тираж „24 часа“

60000

70000

130000

„168 часа“

„Издателство за списания Медиа“ ЕООД 7417

Ост Холдинг“ ГМБХ, Виена

„Балканска медийна компания“ ЕАД - Ирена Кръстева 100%

„МЕДИА ХОЛДИНГ“ АД

„Труд“

„Медиа холдинг“ АД*

„НОВА БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА ГРУПА ХОЛДИНГ“ ЕАД

60 000

*Данните са от неконсолидираните отчети на фирмите

„ВАЦ - Медийна група България холдинг“ ЕООД – 60% „ПТЦ Прессе телевизионс унд комуникационс Бетайлигунгс АГ“ - Швейцария – 24.1%

„Уикенд“, „Шок“

„Политика“, „Телеграф“, „Монитор“, „Меридиан мач“, „Борба“, „Експрес“

„ДУМА 2008“ ЕООД Николай Малинов

Група физически лица (Тошо Тошев, Зоя Деянова, Пламен Каменов) – 15.9%

Bonnier Business Press

„Дума“

„Пари“

„КЛАСА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД Милен Герасимов

„СТАНДАРТ НЮЗ“ ЕАД „Капитал“ 26200

26 000 9 600

„Дневник“

4308

„Дневен Труд“, „Седмичен Труд“

ТБ „Консултинг и холдинг ГМБХ“, Австрия

„Класа“

„168 ЧАСА“ ЕООД

„СТАНДАРТ НЮЗ“ ЕАД „Стандарт“

22372

съботен тираж ж „Стандарт“

2011 „СЕГА“ АД

50 000

„Сега“

8 000

-87 „НОВИНАР МЕДИА“ АД** 14510

„Новинар“

„ВАЦ - Медийна група България холдинг“ ЕООД

100 000

2949

10 000

„24 часа“, „168 часа“, „Всичко за семейството“ (бившият „Всичко за жената“), „Здраве“, „Български фермер“, „Хоби фермер“

„Пари“

„КЛАСА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 227

„Класа“

5 500

„ИЗДАТЕЛСТВО ЗА СПИСАНИЯ МЕДИА“ ЕООД

4 500

„ВАЦ - Медийна група България холдинг“ ЕООД

--218

Според журналисти от вестника той е контролиран от Красимир Гергов

„Стандарт“, „Монд дипломатик“ Дружеството най-вероятно е контролирано от Тодор Батков

„ТЕМА НЮЗ“ АД „Петрол холдинг“ АД, физически лица

„СЕГА“ АД „Овергаз холдинг“ АД - 73% Сашо Дончев - 27%

„Тема“

„Сега“

„ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ“ ЕООД

„НОВИНАР МЕДИА“ АД

Бистра Джагарова

Любен Дилов – 50%, Мирослав Боршош – 20% Николай Даковски – 30%

„Банкер“

**През 2008 продават дела си от ИПК „Родина“, което обяснява високия приход

„БИЗНЕС МЕДИА ГРУП“ АД

„БАЛ МЕДИА“ АД „Новинар“ няма данни

„ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ“ ЕООД 7713

„Банкер“

6 000

117 „НОВА БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА ГРУПА ХОЛДИНГ“ ЕАД „Политика днес“ ЕООД 642

„Политика“

-282 „Телеграф“ ЕООД 7632

„Хай клуб“, „Идеален дом“, „Списание Всичко за жената“, „Съвременник“, „Имам имот“, GEO, „Идеален дом декор“, „ТВ седмица“, „ТВ зрител“, „Auto Bild“, „Auto Bild 4x4“

„ИКОНОМЕДИА“ АД Иво Прокопиев, Филип Харманджиев

„Телеграф“

115 000

„ИНТЕР МЕДИА“ ООД „Капитал“, „Дневник“, „Строителство Градът“, „Индекс имоти“ и др.

1321000 „Монитор“

„Компакт – Меридиан“ ЕООД 2470

616000

Приходи 154.445

11 000 4.951 ТИРАЖ

„Меридиан мач“

44.3

317 „Експрес БГ“ ЕАД 1433 „Експрес“

10 000

314 „Уикенд“

ТИРАЖ

320 000

Всички останали

280 000

616000

6505 „Шок“

„Нова българска медийна група холдинг“

136000

5797

3.297

„Над 55“

Източник: ICAP Bulgaria, отчетите на дружествата, публикувани в Търговския регистър, данни от пазара

Fox Channels

1.6

MTG Нова тв

17.1

„Диема фемили“

3.2

„Диема“

2.8

CME Pro.bg

„Планета тв“

157 000 198 000

1.4

13.6 1.9

ПАЙНЕР МЕДИА

„Шоу“ „Доктор“

bTV Comedy

БНТ БНТ1

230 000 „Интер медиа“ ООД

„Шоу“, „Доктор“, „Над 55“, „Врачка“

Собственик|Канал BALKAN NEWS CORP. Дял от аудиторията 36.7 bTV

Подписали

-238

403

Няма данни

ТВ ПАЗАР

ЕТИЧЕН КОДЕКС Неподписали

„Монитор“ ЕООД 4512

„Ню медиа груп“

„19 минути“

Източник: Търговски регистър

-153

420

Дружеството е продадено, но сделката още не е отразена в Търговския регистър

„БИЗНЕС МЕДИА ГРУП“ АД

214 „ИКОНОМЕДИА“ АД*

8968

„НЮ МЕДИА ГРУП“ няма данни

85000

„ВАЦ - МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ - ХОЛДИНГ“ ЕООД

„ВАЦ - МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“

1.5

СКАТ ТВ 8.058 585000

600000

„Интер медиа“ „Ню медиа груп“

„Скат“

Забележка: данните са за 2008 г. Приходите са в млн. лв.

1.4 Източник: TNS/TV Plan


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

13

ТЕМА НА БРОЯ >>

>> стр. 11 Предателството на медиите Според Кристина Патрашкова бивша заместник главна редакторка на седмичника, зад сделката стоят отново Ирена Кръстева и Делян Пеевски. „Още през лятото досегашните издатели решават поради някакви причини да продадат част от собствеността на вестника на групировка, на хора, които са били близки до Ирена Кръстева и Делян Пеевски. Знам го като човек, който е бил зам. главен редактор на вестника“, разказва тя. Според нея до парламентарните избори в редакцията всичко вървяло нормално, но после ситуацията се променя. „Нямаше критика срещу властта и всички текстове се фризираха, разказва тя. Според Патрашкова случилото се е опасно не само за „Уикенд“, но и за цялата българска журналистика. „Лошото е, че официалната власт няма отношение към тези сделки. КЗК нищо не казва. Всички обещания дори от страна на Бойко Борисов за разследване на бизнеса им сякаш потънаха“, споделя журналистката. (Ирена Кръстева и Делян Пеевски бяха търсени многократно на мобилните им телефони, за да коментират тези твърдения, но не бяха открити).

Мръсно жълто Масовата преса - другото име на клюкарските вестници, през последните години наистина изживява възход и картината на медийната власт се промени сериозно. Някога авторитетните издания непрекъснато губят тираж за сметка на тези, които потъпкват основни постановки на журналистическата етика (ви-

жте графиката на стр. 12). „Като цяло в българските медии успехът се разбира грубо като рейтинг и тираж. Това е причината за неглижирането на качеството, което по правило не се свързва с бърз пазарен успех“, смята доц. Орлин Спасов, преподавател в Журналистическия факултет на Софийския университет. Вестници като „Уикенд“, „Шок“ и прочее представители на масовата преса са извън координатната система на журналистическия морал. Издателите им не са приели Етичния кодекс на българските медии и често публикуват непотвърдена информация и слухове със съмнителна стойност. В същото време читателите не наказват подобни вестници, като не си ги купуват, даже напротив - те все повече доминират на вестникарския пазар. Това създава фалшивото усещане, че принципите на журналистическата етика са едва ли не спирачка пред увеличаването на тиража. Правилата, които пазят читателите от некоректна информация, започват да се спазват от все по-малко издания. Макар че до момента става дума предимно за вестници, телевизионната журналистика не прави много голямо изключение от негативната тенденция. Проблемите в нея са много по-малки, новините в трите основни канала могат да бъдат определени като обективни, но и до голяма степен безконфликтни, разследвания почти няма. Битката за рейтинги доведе до това, че телевизиите излизат от сферата на сериозната жур-

От това, което наблюдавам за бизнес интересите на Кръстева и Пеевски, смятам, че създаването на медиен монопол е много опасно.“ КРИСТИНА ПАТРАШКОВА, бивш зам. главен редактор на „Уикенд“

налистика, защото тя не е масова. Вместо да коригира недостатъците на пресата, някои от коментарните предавания ги повтарят и усилват. Една псевдоновина може да тръгне от вестник, защото обслужва интересите на издателите му, и да бъде преразказана и развита напълно безкритично по телевизионните канали. Така медийната парареалност получава допълнителна плътност, а мъглата пред очите на хората става още по-гъста. Проблемите от изкривяването на публичността всъщност са много по-големи от това, че зрителите и читателите не получават обективна картина за случващото се. Ерозията на българската журналистика нарушава

нормалния баланс в обществото. Ще прозвучи малко сухо, но е наистина вярно - медиите имат много важната роля да следят за работата на властта. Те, ако работят нормално, имат коригираща функция за държавните институции. Медийният контрол създава натиск за по-добра работа, от което печелят всички почтени хора. Когато обаче вестниците, а и понякога телевизиите са оплетени в сложни схеми именно с хората, които се облагодетелстват от дефектите в държавните институции, контролът става невъзможен. Нещо повече - използвани като оръжия от хора с непрозрачни капитали, медиите се пускат в употреба и за да се запушва устата на тези, които опитват да работят за по-добра среда.

Какво да правим? Ерозията на българската журналистика наистина става все по-силна, но това не означава, че борбата срещу нея е безсмислена. Усилията за прозрачност в собствеността на медиите няма да решат целия проблем, но биха помогнали на читателите и зрителите да следят доколко конфликтите на интереси се отразяват на качеството на информацията. Съдебната власт може да се използва за друг механизъм, който да нормализира поне малко потока от неверни твърдения, който изригва от медиите. „Вариантите са два - граждански или наказателен процес“, коментира адвокат Александър Кашъмов, който защитава журналисти по подобни дела. Българският Наказателен кодекс криминализира обидата и клеветата. Процес по тези текстове се образува след тъжба на пострадалия, а наказанията са глоба между 1000 и 15 хил. лв. Според адвокат Кашъмов пътят на наказателния процес все повече се изоставя в

модерните демокрации за сметка на гражданския процес. В този случай се използва общият текст за непозволено увреждане в Закона за задълженията и договорите. „По отношение за отговорността за вреди съдебната система работи“, коментира юристът Йонко Грозев от Центъра за либерални стратегии. Според него все още сме в ранни етапи на развиване на съдебна практика в тази област. „Общите принципи са залегнали, остава да се развият. Това ще помогне на всички участници, ще помогне за добра организация, ще помогне и на самите медии“, съветва той. Иначе казано, колкото повече дела се завеждат в случаи на публикувана невярна информация, толкова повече практика ще се натрупа в съда и ще има по-бързи резултати. Контролът срещу мръсните пари в медиите също има смисъл да е много по-силен, отколкото в момента. Без да омаловажаваме значението на футбола, но евентуални проверки за произход на капитала във вестниците (особено на систематично работещите на загуба) вероятно ще доведе до по-значим резултат за държавата. Все пак, ако една от задачите на медиите е да викат „Дръжте крадеца“, трудно може да се очаква тя да се върши от самия крадец. Всичко това би помогнало българската журналистика да се върне отново там, където й е мястото - при почтеността и обективността. В момента тя предава интересите на своите читатели/зрители и от това губят всички с изключение на малката, но силна мрежа от задкулисни интереси. По темата работиха: Алексей ЛАЗАРОВ, Весислава АНТОНОВА, Зорница СТОИЛОВА, Борислав КАНДОВ и Люба ЙОРДАНОВА


14

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ТЕМА НА БРОЯ

Мексиканската медийна вълна Конспиративно жълтите сайтове - удобната платформа за ченгета, политици и обикновени интриганти Димитър ПЕЕВ „Даваш интервю за националното радио. То не излиза. Впоследствие научаваш от роднини, че са прочели нещо от твое име в жълт вестник - интервю с думи, които не си казвал, и въпроси, които не са задавани. След което в продължение на две седмици като мексиканска вълна същото нещо се разпространява през различни сайтове.“ Това лято съдията от Варненския окръжен съд и съосновател на ГЕРБ Душана Здравкова се сблъсква с найдоброто от българската журналистика. В края на юни (малко след парламентарните избори) с нея се свързва журналистка, която взема интервю, под претекст че то ще бъде използвано за програма „Христо Ботев“ по БНР. Темата е за проекта ГЕРБ и новото управление в държавата. Впоследствие журналистката заявява, че разговорът няма как да бъде излъчен по националното радио, но пита дали може да го предостави на в. „Шоу“. Душана Здравкова отказва категорично. Въпреки това интервюто излиза: „Аз не съм казвала подобни неща, това не е моят изказ, нямаше подобни въпроси. Никога не съм се съгласявала на интервю за в. „Шоу“. Никога не бих говорила за политика пред подобно издание, това е оксиморон.“ Освен това така нареченото интервю с нея е с автор, който варненският съдия не познава - Лиляна Апостолова. През следващите две седмици интервюто е прекопирано в сайтовете afera.bg и blitz.bg. „Добре дирижирана атака, от конкретен човек, свързан с Държавна сигурност, и имаща конкретна цел. Медиите в случая бяха просто маши“, категорична е Душана Здравкова. Днес, два месеца по-късно, тя е огорчена и не вярва, че истината ще възтържествува. „Интервюто“ с нея продължава да е достъпно както в afera.bg, така и в blitz.bg (последното е неофициалната страница на в. „Шоу“.) Нито те, нито в. „Шоу“, нито комисията за етиката в електронните медии, нито БНР (освен две телефонни обаждания) са й изпратили някакъв отговор. Историята на Душана Здравкова има много аспекти, но ние ще се спрем на един от тях. Далеч от теориите за световна конспирация публикуваното интервю, което й се приписва, надхвърля жълтата сензация. В него има дописани пасажи, които целенасочено вкарват Душана Здравкова в режим на оправдание. Kакто ще каже самата тя впоследствие: „Чрез интриги и внушения се опитват да сринат единственото, на което държиш - доброто си име.“ И още - дописано и манипулирано, интервюто е от полза директно на вътрешнопартийните й опоненти. Припомняме - тя е потърсена в ключов момент - конституирането на новото правителството. Една от възможните причини за манипулацията е, за да бъде „обезвредена“, въпреки че е съдия с добра репутация и дългогодишен стаж. А

прекопирането според Душана Здравкова има своята цел - една лъжа, повторена многократно, става истина. Ще го покажем и с други примери. Паралелната информационна реалност на жълто конспиративните сайтове като afera.bg и blitz.bg започна да набира сила през последната година и половина. Превърнали се в платформа за прокарване на кампании, тези сайтове съществуват в своя собствен свят, но успяват да прехвърлят внушения (и да оставят интернет следа) и към „цивилния живот“. Сюжетите най-често са свързани с различни кръгове в службите за сигурност, престъпността и политическите сили - микс, който вероятно отразява реалната

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

власт в България. В машината за разпространяване на слухове обаче може да попадне всеки, който по някакъв начин е неудобен за тази власт. Веригата най-често е: един сайт копира друг сайт, някой от тиражните вестници препечатва, а с повече талант на организаторите добре населилата пространството „клюка“ може да прескочи и до някоя телевизия. Достатъчно е.

Сайтът afera.bg който се списва от варненската журналистка Веселина Томова, е лесно предвидим. Появил се в началото на миналата година, той играе ключова роля в кампанията в защита на осъдения за създаване на организирана престъпна група, сводничество и изнудване варненски бизнесмен Веселин Данов. През последна-

та година в afera.bg банерите с реклами на заложните къщи на Данов умело се съчетаваха с „разкрития“ за основните двигатели на разследването срещу него - директора на варненската полиция Димитър Димитров и зам. окръжния прокурор на града Стефка Якимова (цитираме: „Мега“ прокурор и ченге поръчково спасяват наркобос и набутват други вместо него“; „Дуо „Якимова - Димитров“ проспаха организираната престъпна група“). Против всякаква журналистическа логика информацията в сайта се появяваше подобно на латиноамерикански сериал - парче по парче, като заканите за „още разкрития“ често бяха повече от самите „разкрития“. В това няма нищо случайно - източници на „Капитал“, близки до разследването срещу Данов, например разказват, че публикациите в сайта вървели като по часовник с процесуалните действия по делото. В крайна сметка обаче уж невинният варненски бизнесмен сключи споразумение с прокуратурата и каузата на afera.bg беше загубена. Близостта на Данов до Алексей Петров (осъденият бизнесмен е бил представител на създадената от бившия съветник в ДАНС „Аполо и Болкан“ във Варна) лесно прозира в отношението на afera.bg към него („Алексей Петров хвърли бомбата и ги скупчи на кълбо - никой не знаел за доклад на ДАНС“; „Алексей Петров следен чрез „мобилна клетка“, нюхат с кого се среща“; „Алексей Петров готви мощен медиен проект“ и т.н.) Същите любимци (Данов и Петров), същия тон, същата позиция и често същите истории има и сайтът blitz.bg. А сещате ли се къде беше мултиплицирано „интервюто“ на Душана Здравкова? Не, няма конспирация. Продължаваме нататък.

Смяната на властта през лятото доведе до сериозни промени в ДАНС. Агенцията напуснаха служители, близки до Алексей Петров, както и самият той. Цялата история със смяната на караула в ДАНС трябваше да бъде украсена с героично-трагични нотки. За целта на 18 август сайтът vsekiden.com (собственост на Мирослав Боршош) излезе с „разкритие“, че напусналият заедно с Петров ръководител на отдела за полицейски операции в ДАНС Велин Хаджолов е бил разкрит като такъв от журналиста Огнян Стефанов - главен редактор на сайта frognews.bg и свързван със закритата от ДАНС „Опасните новини“. Малко след това започна акция в защита на Хаджолов с мотив, че оглавяваният от него отдел ОСА е работел по престъпленията на белите якички и явно е настъпил нечий интерес, и затова ще бъде закрит. Впоследствие стартиралият във vsekiden.com зле прикрит опит да се атакува новото ръководство на ДАНС и да се защити кръгът около Алексей Петров премина методично през afera.bg, blitz.bg и... блога на Николай Бареков. Самият водещ по това време беше в отпуск, но Хаджолов се появи в студиото на гост-водещия Кристина Патрашкова. По това време тя беше част от екипа на жълтия вестник „Уикенд“, а вече е директор на вестник „Галерия“, който се очаква да излезе следващата седмица с „идейната и емоционална“ подкрепа на Алексей Петров (цитатът е от негово изявление пред списание „Тема“) и под главното редакторство на доскорошната говорителка в ДАНС Зоя Димитрова. Така интригата, родена изцяло на underground сцената и засягаща тесен кръг специалисти по национална сигурност, стана проблем, разискван от национална телевизия. Цикълът се затвори, когато превърнатите в герои бивши агенти на ДАНС бяха взети под крилото на Яне Янев и неговата РЗС. Събитие, щателно покрито от Николай Бареков. Това е просто един от многото примери за преливане на „конспиративната“ журналистика към качествените медии. Освен че изповядват общи виждания (в което, ако не прозираше почеркът на службите, нямаше да има нищо лошо), blitz и afera набират скорост в началото на 2008 г. И това едва ли е случайно - именно тогава беше създадена ДАНС и започнаха процесите на явно разделение на лагерите в БСП (които по дефиниция минават през компроматна война и имат нужда от подобни платформи). K


16

KАПИТАЛ

politikonomika.capital.bg

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Ще играем ли България може да участва в метаморфозите на ЕС сега. Или да остане в периферията за години напред Ирина НОВАКОВА, Брюксел ЕС. Повечето европейски страни се стремят да са в центъра на тези промени, за да могат да спечелят от тях. Време е и България да се включи, ако има какво да каже.

Изборът на президент на ЕС оследните пречки пред Договора от Лисабон отпадат и той вероятно ще влезе в сила в края на годината. В България eдинственото следствие от това е, че премиерът Бойко Борисов съобщи кого ще номинира за еврокомисар и какви ресори ще иска. В същото време европейските институции и страните членки се занимават със съвсем други неща подготовката на ключовите промени, които договорът ще предизвика в

е първата голяма промяна, която ще бъде въведена от Лисабонския договор. Титулярът ще бъде определен на Европейския съвет на 29-30 октомври, а в момента текат интензивни преговори за името му. За разлика от други държави България още няма позиция (ако изключим напомнянето на Соломон Паси, че България трябва да издигне Симеон Сакскобургготски). „Ще обсъдим в правителството и ще подкрепим една от кандидатурите“, каза в сряда министърът на външните работи Румяна Желева. Това трябва да стане бързо - според

дипломати в Брюксел в следващите две седмици шведският премиер Фредрик Райнфелд ще се обади на всеки от премиерите на страните членки с въпроса „кого предпочитате“, за да подготви избора в края на месеца. Добре е Борисов да вдигне телефона подготвен защото за България е важно кой ще е президент на ЕС. Ако е визионер с абмиции да направлява съюза (като Тони Блеър), ще следва главно инструкциите на най-големите държави, а интересите на помалките ще останат в периферията. Белгия, Люксембург и Холандия изразиха точно това притеснение в писмо до останалите членки, което намеква, че те няма да подкрепят Блеър. За средните и по-малките страни, между които е България, изглежда по-добре президентът на ЕС да е компромисна фигура, търсеща баланса между приоритетите на всички (например холандският премиер Ян Петер Балкененде, смятан за фаворит на германския канцлер Ангела Меркел). Според Красимир Костов, зам.-министър на външните работи, България не разглежда личности и не води разговори по имена. За София най-важно е президентът да е личност, която се радва на подкрепа както от страните членки, така и от президента на Европейската комисия и бъдещия върховен представител по външните отношения. Важно е и как да се дефинират ясно правомощията и компетенциите му. „Това е основният въпрос, ако решим него в ЕС, няма толкова голямо значение коя е личността. Ние наблягаме на институционалното изграждане на поста, личността трябва да дойде

На два подписа разстояние

Ч

ехия и Полша са последните страни, които не са завършили ратификацията на Договора от Лисабон, след като ирландците го одобриха с референдума на 2 октомври.

Полският президент Лех Качински държеше да изчака резултата от ирландския вот и обеща да ратифицира договора на 10 ноември. Taка контрата остава в Чехия, чийто президент Вацлав Клаус продължава да бави подписването. Във вторник чешкият Конституционен съд отхвърли жалбата на 17 евроскептични сенатори, които атакуваха договора в края на септември. Очаква се магистратите да обявят официално

след това“, каза Костов за „Капитал“. По сходен начин стои въпросът с първия върховен представител на ЕС за външната политика. Този

Нов „външен министър на ЕС“

В България разговорите за Лисабонския договор се въртят единствено около кандидатурата на Румяна Желева за еврокомисар СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

също ще бъде номиниран на 29-30 октомври. Неговите правомощия, твърде общо разписани в договора, в момента се прецизират в разговори между страните членки. „Считаме, че върховният представител за външната политика трябва да има много ясно дефиниран мандат, който да гарантира подкрепата за него от държавите членки, и да разполага с необходимите финансови ресурси и инструменти“, каза Костов за българската визия за този ключов пост. От-

Какъв ще бъде ЕС с Лисабонския Макар да има за цел да опрости правилата за работа в ЕС, договорът е доста

ПОСТОЯНЕН ПРЕЗИДЕНТ НА ЕС ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ Лидерите на страните членки

Задава приоритетите, посредничи за решения, представлява ЕС в международни формати, няма власт над ЕК

НОВИ ПОСТОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ Договорът ще създаде две нови позиции ПРЕЗИДЕНТ НА ЕС

Президентът се определя от лидерите на страните членки за мандат от 2.5 години. Той ще председателства срещите на върха на ЕС, ще представлява съюза по международни въпроси и ще помага на страните членки да „дефинират основните политически приоритети на ЕС“. Отношенията му с президента на Европейската комисия ще са като между шеф на борда на директорите на компания и изпълнителния й директор - единият задава цялостни насоки и търси единомислие между акционерите (страните членки), а вторият предлага практическите решения в управлението.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ От 2014 г., за да

решението си на заседание до края на месеца, което ще лиши Клаус от последния му аргумент срещу ратификацията. Въпреки това президентът остава непредсказуем и засега игнорира огромния натиск над Чехия от останалите държави и шведското председателство на ЕС. През седмицата Клаус отказа едно телефонно обаждане на шведския премиер Фредрик Райнфелд, а при второто поиска в договора да бъде прибавена бележка под линия за Хартата за основните права. Чешкият премиер Ян Фишер все пак е оптимист, че Клаус ще подпише договора тази година, тъй като няма причина да не го направи след официалното произнасяне на Конституционния съд.

10 - 16 октомври 2009 г.

бъде приет един закон, той трябва да бъде одобрен от 55% от страните членки, представляващи 65% от населението на ЕС. Страните членки губят правото си на вето освен в

областите данъчно облагане, социално осигуряване, външна политика и отбрана

 Засилва се ролята на Европейския парламент и той става съвместен законодател със Съвета в 40 нови

области (правосъдие, вътрешен пазар, земеделие, бюджет)

 Европейският съд може да се произнася и по случаи в областтите правосъдие и вътрешни работи, които досега бяха извън правомощията му

ПОВЕЧЕ ПРАВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ Гражданските права получават статут на европейско законодателство чрез Харта за основните права, валидна във всички страни в ЕС освен Великобритания

и Полша. Европейският съд в Люксембург може да използва хартата, за да задължи страна членка да промени трудовото или социалното си законодателство.

Същевременно, тя дава на гражданите правото на колективни действия, защита срещу необосновано уволнение и право на социална помощ.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

17

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА там нататък може само да се гадае с какви идеи и изисквания за конкретни личности участва България в тези разговори. Ясно е само, че би било добре външният министър да е доказан и опитен дипломат, който да работи и за страната ни в области, където тя няма особена тежест - от Израел до Индонезия, и от помощта за развиващия се свят до борбата с тероризма. Друга битка, в която България трябва спешно да влезе, е за влиянието в новата дипломатическа служба на ЕС, която ще работи за „външния министър“. Тя ще обедини над 1420 служители от три дирекции на Еврокомисията, 400 дипломати от Съвета на ЕС и още 400 дипломати от страните членки. Лобирането на другите членки за места-

та в службата е толкова голямо, че на този етап единствените българи, които твърдо се класират в нея, са преводачите. В момента текат и преговорите за характера, обхвата и 160-те бъдещи посолства на новата служба - друг въпрос, по който България би трябвало да отстоява позиции. Още в средата на септември френският министър по европейските въпроси Пиер Льолуш съобщи пред френския парламент, че „външното министерство вече работи по дефинирането на службата, в сътрудничество с нашите партньори и в синхрон с нашите интереси“. В България подобна реплика тепърва се очаква. А тя може и вече да е закъсняла - миналия вторник в Брюксел посланиците на страните - членки в ЕС, започнаха да констру-

договор сложен. Ето основните промени, които въвежда той

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Всяка страна има комисар. Върховният представител на ЕС за външната политика е и вицепрезидент на ЕК

Европейските депутати ще станат 751 (сега са 736). България ще има още един - Светослав Малинов от „Синята коалиция“)

ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Върховният представител за външна политика („външен министър на ЕС“) ще седи на три стола - като член на Европейския съвет, вицепрезидент на ЕК и председател на Съвета на външните министри. Той ще води общата политика за сигурност и отбрана според инструкциите на страните членки. За него ще работи новата Дипломатическа служба на ЕС с посолства в цял свят.

 Нова роля за националните парламенти - могат да одобряват предварително европейските проектозакони (и да правят възражения по тях) или да изискват даден

 Европейските граждани получават правото на инициатива 1 млн. граждани от няколко страни могат да изискат от ЕК да представи законопроект по даден

въпрос да се решава на национално, а не на европейско ниво.

 Изход от ЕС - Лисабонският договор за пръв път дава възможност на страните членки да напуснат съюза.

въпрос. Тя обаче може да отхвърли искането им.

 Правни гаранции, че ЕС ще взима решения на ниво, най-близко до гражданите - засилва се влиянието на местните и регионални власти.

ират службата и нейните мисии според инструкциите на националните им правителства. Не е ясно дали българският посланик Бойко Коцев е получил от София насоки за българските интереси. А време няма, тъй като ос-

България не трябва да пропусне възможностите, които Лисабонският договор предлага. новите на дипломатическата служба също ще се положат до Срещата на върха на 29-30 октомври. Още повече че според Красимир Костов именно формирането на тази служба е един от приоритетите на България. „Основният ни интерес е при из-

граждането на тази служба да се приложи принципът на равнопоставеност. Трябва да се постигне договореност, която да гарантира участието на дипломати от столиците на държавите членки от всички нива и на всички етапи от изграждането на службата“, каза Костов. Причината според него е, че като последна влязла в ЕС заедно с Румъния България е в по-неравнопоставена стартова позиция и има много по-малко свои граждани в ключови структури, които ще бъдат част от новосъздаващата се дипломатическа служба. В момента в ЕС текат метаморфози с дългогодишен ефект и България не може да си позволи да мисли само какъв ресор да изкопчи в Еврокомисията (решение, което

така или иначе зависи не от Желева и Борисов, а от Жозе Мануел Барозу). От правителството се очаква да е в час с промените, и то не само в дните до края на октомври, но и дългосрочно, след влизането в сила на Договора от Лисабон (вероятно от 1 януари). Тогава Народното събрание ще трябва да покаже как разполага с новите си правомощия за участие в създаването на европейското законодателство, които договорът дава на националните парламенти. Това ще е предизвикателство - засега България е сред членките, чиито парламенти упражняват найслаб контрол върху европейските институции. Стимулирани от Лисабонския договор, другите парламенти ще дърпат новите европейски правила към собствените си нацио-

нални интереси, а българският не трябва да остава все така безучастен. Хубаво е местните и регионалните власти също да не пропускат възможностите за участие в европейските инициативи, дадени от Лисабонския договор. Това важи и за българските евродепутати, които, ще имат право да участват във взимането на много повече решения - от размера на земеделските субсидии до сътрудничеството в сигурността. България ратифицира Лисабонския договор без резервации и стойностен дебат по предизвикателствата, породени от него. Сега поне не трябва да пропусне да се възползва от възможностите, които той предлага. По темата работи и Светломира ГЮРОВА


18

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Търговец в храма Красьо от Плевен съществува. Приятелите му във Висшия съдебен съвет - също Росен БОСЕВ

Стойко Стоев (в средата) е човекът във ВСС, най-често контактувал с

„Когато няма основателна причина някой да прави нещо, значи го прави за пари.“ Така, членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Галина Захарова най-кратко се опита да опише грандиозния корупционен скандал, който разтърси кадровия орган на Темида тази седмица. Накратко: оповестена от Борис Велчев проверка на прокуратурата показа, че трима (засега) членове на съвета, както и дузина действащи магистрати са контактували с плевенския бизнесмен Красимир Георгиев (по-

известен като Красьо). Последният стана известен това лято като човека, поискал 200 хил. евро от кандидати за ръководни постове в съдебната система, за да им осигури необходимите за избирането им гласове. От близо година през ВСС минаха назначенията на стотици ръководители в съдебната система. Начинът, по който ВСС работи, беше определен както от Европейската комисия, така и от редица неправителствени организации като непрозрачен и непредвидим. И ако до този момент можехме само да се досещаме за истинските причини за поведението на членовете на ВСС, безпрецедентния скандал „Красьо“ дава ясна картина и за морала и за процесите, както в кадровия орган на Темида, така и сред някои български магистрати. Историята с Красьо се появи съвсем неочаквано на 18 юни, когато по сре-

Въпросите на главния прокурор Кой е истинският мотив сериозни магистрати да потърсят непонятни отношения с един 27- годишен съдържател на дискотека в Плевен? Защо магистратите го приемат с доверие - говорят си с него за нещата, срещат се? Защо магистратите не допускат, че този човек няма никакво смислено основание безкористно да им предложи помощта си? Какво всъщност очаква Краси в замяна? Има ли наистина връзка между Краси и членове на ВСС, което да обясни поведението на редица магистрати?

Офшорни фирми • Регистриране на офшорни фирми в 38 страни по света. • Готови фирми в 10 страни - САЩ (Делауер, Уайоминг, Юта, Невада, Ню Йорк, Вашингтон ДС), Великобритания, Кипър, Белиз, Британски Вирджински острови, Сейшелски острови и др. • Откриване на банкови сметки на фирми и физически лица, с възможност за интернет банкиране, в най-големите банки в Унгария, Австрия, Швейцария, Кипър,

Латвия, Лихтенщайн и др. • Готова компания с банкова сметка в унгарска банка за един ден. • Секретарски услуги (адрес, телефон, факс) в Унгария, САЩ, Великобритания и др. • Осигуряване на номинални директори и акционери. • Пълна дискретност. • Безплатна информационна брошура.

Лавеко ЕООД 1462 София, ул. Порто Лагос № 1, вх. 2, ет. 5, ап. 42 Тел.: +359-2-953-2989 • GSM: +359-888-126-013 Факс: +359-2-953-3502 • E-mail: bulgaria@laveco.com WEB SITE: WWW.LAVECO.COM THE LAVECO GROUP

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - КИПЪР - УНГАРИЯ - РУМЪНИЯ

дата на заседанието на ВСС бившият военен магистрат и председател на Софийския районен съд Иван Колев изненадващо поиска думата:

„Определени хора обикалят България и твърдят, че разполагат с нашите гласове и при избора на административни ръководители искат на наш гръб да богатеят. Става думата за някакъв Красо от Плевен [...] Същият този човек носи един списък с имената на осем членове от ВСС, в които е посочено и моето име, и който казва, че той разполага с гласовете на тези осем членове, някъде твърди, че са и до 13 човека, които могат да гласуват така, както той им каже. Всичко щях да го подмина, така, с лека ръка, но вчера отново един от участниците в изборите ми каза, че са ходили и са искали някъде над 200 000 евро, доколкото разбрах... Същият този човек, аз поразпитах за него, оказа се известен плевенски измамник, където трябва, ще съобщя за същия, но действително хората му вярват. Найлошото е, че той са му повярвали и в една партийна централа, където уважавани от мен хора също вярват, че действително той разполага с гласовете на членове на ВСС. [...] Това е възмутителното и заради това исках да ви уведомя да знаете, че има такива хора, които обикалят и може би ние трябва да вземем някакви по-сериозни мерки, защото никога няма да си позволя да взема пари от колега! Не съм го правил и като адвокат, когато съм защитавал колега, още по-мал-

ко за назначаването на някой колега съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт. Всичко друго мога да си позволя, но не и това! И смятам, че това е страшно обидно и ние трябва да се опитаме да прекратим такива злоупотреби с нашите имена!“ (Стенограма от цялото заседание на 18 юни може да видите на capital.bg.) Следва приповдигната дискусия, в която членовете на ВСС се възмущават. Думата взима Пламен Стоилов (за когото ще стане ясно, че е сред контактите на Красьо). Той призовава да бъде

Близо дузина действащи магистрати са контактували с Красьо от Плевен. Предметът на срещите им остава тайна. сезирана прокуратурата да започне разследване, защото в противен случай „ще поощрим подобни измамници да продължат да си играят с ВСС и с неговия авторитет!“ След заседанието стана ясно, че политическата централа, в която се е говорело активно за услугите на Красьо, е НДСВ. И още - че той е тъмничък човек с ланци, има БМВ с номер, съдържащ 8888 (по Иван Колев) и е съдържател на дискотека „Анаконда 2“ в Плевен. За да стане неговото success story още по истинско, ще добавим, че Красьо излиза с бургаската фолкпевица Магда (изпълнител на пе-

сента „Поредна победа“). Но това не е най-интересното. Двайсет и седем годишният Красимир Георгиев участва в собствеността на няколко фирми, в които има съдружници, привличащи вниманието. Сред тях например (във фирмата „Екоенерджи“) е задържаният през 2004 г. по обвинение за създаване и ръководене на престъпна група за източване на ДДС бизнесмен Валентин Стоев. Именно ресторантът на Стоев - „Кортез“, посреща за великденски обяд през 2004 г. лидерът на НДСВ Симеон Сакскогбургготски и съпругата му. Към това ще прибавим и информацията за лобистката дейност на Красьо идва от НДСВ. Членът на ВСС Стойко Стоев, който найчесто е говорил с Красьо, е от квотата на НДСВ. След скандалните разкрития, ВСС

Изпраща сигнал до прокуратурата Това обаче става, след като за случая разбира цяла България и самия Красьо. Забележете - Иван Колев е магистрат с многогодишен опит в областта на наказателното право и би трябвало добре да знае, че публичното изнасяне на подобна информация практически ще обезсмисли ефективното разследване. Източници на „Капитал“, близки до работата на съвета, разказват, че поведението на Колев е вбесило главния прокурор Борис Велчев. Въпреки това прокуратурата успява да събере някаква информация по случая, част от която беше оповестена от главния прокурор тази седмица: „От разпечатките на


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

19

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА е запознал с Красьо в кафето на

Археологическия музей

„тъмничкия“ Красьо

СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

единия от установените телефони, подчертавам на единия, става ясно, че Краси е поддържал контакти с 15-ина кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт - и съдии, и прокурори. С някои контактите се изчерпват с едно позвъняване. С други контактите са многократни. На този етап не мога да споделя имена, тъй като ще бъда неизчерпателен.“ Главният прокурор натъртва на факта, че контактите на Красьо с въпросните магистрати (които са от цялата страна), приключват в деня, в който ВСС е провел избор за поста, за който те са кандидатствали: „Някои от кандидатите, имали контакти с въпросния господин, не са били избрани на съответните ръководни длъжности, една малка част са били.“ В паметта на GSMa на Красьо е имало контактите на 30-ина действащи магистрати. И още: „Краси е поддържал контакти с трима членове на ВСС - най-многобройни контакти има с г-н Стойко Стоев, по-малко контакти има с г-н Иван Димов и един-единствен контакт, в който той е потърсил г-н Пламен Стоилов и разговорът е продължил само няколко секунди. И тримата колеги са разпитани и отричат каквато и да е било връзка с Краси по повод назначенията в съдебната власт, като изтъкват други основания, за да имат контакти с него.“ По думите на главния прокурор самият Краси категорично отричал да познава магистрати и повече от един член на ВСС. „Той лъже“, еднозначно отсече Борис Велчев и по-

ясни, че срещу него е образувано дело за лъжесвидетелстване. Главният прокурор риторично попита: „Защо той предпочете да бъде обвиняем, вместо да каже истината - може би има повече от едно обяснение. Моето е, че отговорността на фактически извършеното би била по-тежка от тази по чл.290 и въпросният Красьо знае много добре това и предпочита по-малката от двете отговорности. „ Разкритията на главния прокурор нажежиха страстите във ВСС, като тримата замесени (до този момент) в аферата разпалено поиска-

Членовете на ВСС, контактували с лобиста от Плевен, извадиха плоски и противоречиви обяснения за връзките си с него. ха да дадат обяснения. Пръв започна с оправданията скандалният Иван Димов (бивш депутат от СДС и бивш председател на Окръжния съд в Сливен, спечелил по негово време прозвището първи частен съд.) Той започва с кратка лекция за устройството на държавата и съдебната система, както и работата на ВСС: „За всички нас кадруването се превърна в ежедневие. Извън тази зала това беше темата, която ни вълнуваше. Говорихме с колеги и с хора, които имат хора към кадруването.“ В крайна сметка Димов минава по същество и пояснява, че се

като посредник на срещата бил Стойко Стоев: „Той разговаряше с познатия си в кафене до Висшия съдебен съвет. Когато разбра, че съм от Сливен, Красьо ме попита дали мога да му уговоря среща с кмета Йордан Лечков.“ Двамата си разменили телефоните, като Димов говорил с него само от възпитание. Пак добрите му обноски го карали да му връща обажданията. Скандалният магистрат коментира, че не мисли, че е извършил нещо нередно и че натиск върху работата му имало постоянно, дори и от собствената му майка. Доколко е работа на един член на ВСС да поема ангажимент да свърже съмнителен обект с представител на местната власт едва ли може да се спори. Но както ще стане ясно след малко, този вид дейности са в кръвта на членовете на съвета. Не особено убедителен в обясненията беше и самият Стойко Стоев. Бившият военен магистрат, който попадна във ВСС от квотата на НДСВ, обясни, че се познава от 4-5 години с Красьо, като причина за запознанството им били общите им интереси в строителството: „Имам много имоти в София - 11 хил. кв.м, и ако ги продам, ще взема над 7 млн. евро, но реших да построя център за деца с увреждания. Изпратил съм проекта в министерствата на външните работи и на земеделието, Светия синод, Ватикана и Европейската комисия. Красьо е кандидатствал по проекти и за това говорихме. Ако това е неморално, ще си подам оставката. Лично посъветвах колегата Иван Колев да огласи случая с Красьо, но когато той говореше за него, не го свързвах с моя познат.“ Последното, естествено, не звучи правдоподобно: хем го познава от 4-5 години (явно добре, щом се вижда наистина често с него), хем не може да свърже матрицата „Красьо - бизнесмен - НДСВ - Плевен“. Въпреки изнесената информация Стоев се опита да защити Красимир Георгиев, като каза, че не познава „човек с ланци от Плевен“, а Краси от София, който бил докторант по икономика (и действително Краси и приятелката му учат в Стопанската академия в Свищов). Това, което Стоев не знае, е, че приятелят му докто-

рант по икономика найвероятно ще бъде разследван за укриване на данъци. Според главния прокурор през последните пет години Красимир Георгиев е декларирал месечен доход „под социалния минимум“, но в същото време показвал изключително висок стандарт на живот. Справка в имотния регистър показва, че през последната година и половина Красьо активно е купува имоти в София, а в началото на тази година е придобил голям терен и промиш-

През последната година и половина Красьо активно е изкупува имоти из цялата страна. лени сгради директно от областния управител на Шумен. Докато защитаваше Красьо, бившият военен магистрат Стойко Стоев предположи, че

Контактите на приятеля му с магистрати най-вероятно били в гра-

довете Плевен (откъдето бил), Пловдив (където имал приятели) и Бургас (откъдето била приятелката му, която явно Стоев познава добре). Без изненада предположенията на члена на ВСС са точно в десетката. Източници на „Капитал“ разказват, че сред контактувалите с Красьо магистрати е председателят на апелативния съд в Бургас Дора Чинева, както и окръжният прокурор на Пловдив Иван Даскалов. Близки до разследването коментираха, че найвероятно броят на магистратите, които са говорили с Красимир Георгиев ще се увеличи. Прокуратура все още очаква информация за някои от телефоните, с които той е разговарял. Освен това четвъртък сутринта разследващите са открили и втори телефон, който „черничкият човек с ланците“ е използвал. Набираните от него номера също предстои да бъдат проверявани. Данни за срещите на Красьо имало и от други оперативни способи. Най-кратък от тримата кореспонденти на Красьо във ВСС беше Пламен

Стоилов (който е провел един-единствен разговор с него). Той заподозря, че е бил натопен заради опитите му да защити следствието от закриване и да подобри законодателството, което в момента обслужвало мафията. „Капитал“ потърси Красимир Георгиев на един от мобилните телефони, който има информация, че използва. От другата страна вдигна жена, която каза, че има грешка, но впоследствие попита: „Кой го търси?“ След като изслушаха плитките обяснения на колегите си (които категорично отказаха да подадат оставки), членовете на ВСС взеха решение да създадат специална комисия, която да разследва случая. Това най-вероятно ще доведе до забавяне решението с няколко месеца. Но това не е страшно. По-притеснителното е, че редица ключови въпроси (виж карето) останаха без отговор. И още - за пореден път неясно за кога беше отложен и истинският, лишен от клишета и конкретен дебат за етиката и морала в съдебната система. K


20

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Различният бюджет Парите в държавата догодина ще са малко. Но това ще стимулира реформите Вера ДЕНИЗОВА ги изпълняват е съставянето на бюджета за следващата година.

Още първите дни във властта новото правителство обяви амбициозни цели. Първият тест за това какви са истинските приоритети на управляващите и дали са готови да

А това съвсем не е лесно занимание. Все още не е ясно как ще приключи тази година, както и дали идва краят на кризата през следващата. От това зависят държавните приходи, както и парите, с които ще разполагат министрите. Подобно на предишни години никой не е склонен на отстъпки със заявените разходи. Затова важната и сложна задача, която има еки-

път на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков, е да балансира сметките на държавата за следващата година. Важна, защото така ще покажем, че страната ни е стабилна. Сложна - защото държавните разходи трябва да са под контрол дори по време на криза. Това е и своеобразен тест по пътя към еврозоната. Основните моменти в бюджет 2010 вече бяха разгледани на оперативно заседание от Министерския съвет. Окончателната

сметка ще е ясна в края на месеца. А премиерът Бойко Борисов вече твърдо заяви: „Баланса на бюджета за 2010 г. ще го намеря аз накрая.“

Трудно равновесие Представете си бюджета като торта. На колкото и парчета да я разрежеш, винаги остава с еднаква големина. Е, следващата година количеството за разпределяне няма да е голямо. Очакванията на правителството са за 2% рецесия на икономиката. За да не се получи ситуа-

Симеон Дянков влезе в ролята на бюджетен въжеиграч СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Малки данъчни попълнения Повишението е основно при акцизите. Останалите промени са заради ЕС Вера АТАНАСОВА

Н

На принципа на най-малкото зло. Така може да се определи данъчната политика, на която залага финансовият министър Симеон Дянков през следващата година.

Ставките върху основните данъци, които засягат бизнеса и хората, няма да се променят. А това гарантира предвидимост в кризата. За сметка на това се предлага по-високо облагане на цигарите, алкохола и хазарта. По всеобщо мнение - най-безболезненият вариант за увеличаване на приходите в поизтънелия държавен бюджет. Общините също ще могат да увеличават имуществените данъци. Отново с идеята да запълнят дупките в общинските финанси. Друга част от промените са свързани със синхронизиране с европейското законодателство, отпадат и някои преференции. Като цяло промените в данъчните закони са по-скоро очаквани. Кой губи и кой печели от тях?

Акцизи Най-губещи от новите данъци са любителите на тютюна и на твърдия алкохол. Това са стоките, чиито ставки се вдигат с повече от вече договореното с ЕС за следващата година. Предлаганото увеличение е съответно с около 30% и с 15% в сравнение с 2009 г. (виж таблицата). Променя се и структурата на косвения данък, с който се облагат цигарените изделия. Тежестта на адвалорната част (при която се облага всеки къс цигара) се увеличава за сметка на специфичната част, която отчита производствената цена. Това означава, че може да се очаква по-голямо поскъпване на цигарите от ниския и средния клас. Очаквано срещу готвените промени се обявиха вносителите и производителите на цигари и алкохол. Според тях промените ще увеличат дела на сивия сектор. „Ясно е, че в момента фискът има нужда от пари и промените като цяло са минимални. Но не трябва да

се пренебрегва рискът от увеличаване на дела на сивата икономика. Колкото по-висок е един данък, толкова по-голям стимул има той да бъде укрит“, коментира Георги Ангелов от „Отворено общество“. Според Петър Ганев от Института за пазарна икономика увеличението може да се преглътне, ако правителството изпълни намерението си за намаляване на осигуровките с 2 процентни пункта. „Ако стремежът е да се осигурят повече приходи, трябва да се мисли в посока да се премахнат облекченията за определени групи данъкоплатци - например да се облагат доходите на земеделските производители или пък да отпаднат облекченията за инвестиции в общини с висока безработица“, допълва Ганев. По вече договорена с ЕС схема и без изненади се вдига и акцизът за керосина и електроенергията за индустриални потребители. Останалите промени са с цел затягане на контрола.

Местни данъци От 2010 г. общините ще имат възможност да увеличат имуществените данъци. Проектът на финансовото министерство предлага по-висока горна граница при ставките за данък сгради и този върху имотните сделки. От Националното сдружение на общините обясниха през седмицата, че идеята е да се даде възможност малките общини да имат по-високи приходи. Пак с цел да се увеличат постъпленията в малките населени места се аргументира и предложението за намаляване на необлагаемия праг на имотите - от 2520 лв. на 1680 лв.

В същото време за такива доходи българските лица се облагат, след като им се признаят разходи. Това бе причина Европейската комисия да заведе наказателна процедура срещу страната. Сега новият законопроект прави опит това неравно третиране да се изчисти. „Сега обаче се налага режим, който може да обезсмисли този данък. Чуждестранно лице може да подаде декларация, в която разходите му, свързани с прихода от България, са същите като прихода, т.е. печалбата му от България е нула. Не е ясно как приходната агенция ще контролира тази информация, как ще се решават спорове и колко време ще отнема това“, коментира Павлина Калчева от счетоводна къща „Хроника“. Финансовото министерство предлага да се увеличи данъкът за тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития. Идеята е ставката да стане от 10% на 12%, като така ще се изравни с облагането на лотарии, томболи и „Бинго“.

Обезпокояващо е прекомерното разширяване на правата на администрацията.

Лични доходи Въвежда се изискване за минимален срок от 3 години, след който собственикът на жилище може да го продаде, без да дължи данък върху дохода. Правителството отново предлага услугите на адвокатите за съдебни дела да се облагат с ДДС.

Корпоративно облагане

Данък върху добавената стойност

Една от най-важните промени е свързана с данъците при източника, с които се облагат доходите на чуждестранни лица. Досега сумите, получени в България от възнаграждения и заплати, такси за консултантски услуги, доходи от недвижими имоти, лихви и т.н., се облагаха с данък при източника на брутна основа.

В закона за ДДС са най-големите и очаквани от бизнеса промени. Положително се оценява предложението да се увеличи срокът за ползване на данъчен кредит на една година. Досега той беше 3 месеца, през които фирмите имаха възможност да впишат фактурите, получени от свои контрагенти, в дневниците си по


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

21

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА ПРИХОД

РАЗХОД

32.5 41.8 процента от БВП са планираните приходи от данъци през следващата година.

процента от БВП заедно с парите от ЕС ще преразпредели държавата през 2010 г.

цията като с бюджет 2009, в който приходите бяха силно надценени, сметките на новото правителство са по-скоро песимистични. На тази база планираните консолидирани приходи са около 26.1 млрд. лв. - т.е. 120 млн. помалко от прогнозираните реални постъпления през тази година. Логично очакванията са средствата от данъци да се запазят на тазгодишните нива с изключение на акцизите, където е заложен 300 млн. лв. ръст. Първоначалните заявки

за отделните бюджети на министерствата традиционно значително надхвърлят разполагаемия ресурс. Финансовият министър неведнъж вече заяви, че бюджетът през следващата година ще е балансиран. На този етап обаче задачата може да се е оказала и по-трудна. Това е едно от обясненията за дефицита от около 465 млн. лв., или 0.7% от прогнозирания БВП за 2010 г., заложен в проектосметките на бюджета за следващата година (най-вероятно те ще се различават от

ДДС и да ползват данъчен кредит. „Това затрудняваше търговците на бързооборотни стоки, тъй като при тях документооборотът е голям и невинаги успяваха да съберат цялата нужна документация навреме. Въпреки тази промяна България продължава да е сред страните в ЕС с един от най-късите срокове. В някои държави той съвпада с давностния срок за погасяване на данъчни задължения. Например срокът за упражняване на данъчен кредит е 5 години в Унгария, Полша и Румъния, 4 години - в Словакия и Ирландия“, твърди Красимир Мерджов, старши консултант в данъчния отдел на „ПрайсуотърхаусКупърс България“. Друга важна промяна е свързана с облагането на услуги с ДДС при сделки между компании от различни страни членки. От 1 януари в целия ЕС ще важи правилото, че при доставка на услуги ДДС ще се начислява в страната на купувача. Досега при подобни сделки обикновено данъкът се начисляваше от доставчика и това създаваше затруднения на българските фирми, защото те първо заплащаха ефективно ДДС и след това дълго чакаха възстановяване. „Промените ще опростят администрирането на данъка и ще намалят разходите на бизнеса“, обяснява Мерджов. Опасенията на бизнеса обаче са, че промяната ще се гласува много късно, при положение че тя трябва да въведе европейското законодателство, ясно отпреди година. Едно такова изменение е свързано и с пренастройване на софтуерите за управление на бизнеса на фирмите, т.е. бизнесът ще има повече разходи, не са изключени и грешки. „Крайно време е законово да се фиксира минимален срок за обнародване на данъчни промени преди влизането им в сила. Това няма да е прецедент в ЕС“, казва Милен Райков, старши данъчен мениджър в Ernst&Young. Има и предложения, които предизвикват сериозни притеснения. „Най-обезпокояващо е прекомерното разширяване на правата на администрацията при прилагането на ДДС. Би било добре обществото ни да си даде сметка за това, че една приходна администрация, въоръжена с прекомерно големи права, не е силна и ефикасна. Рискът тя да започне да отказва данъчен кредит на изрядни данъкоплатци, когато не може да открие нарушителите, е голям. Това може да бъде пагубно за стопанския климат в страната и оттам за данъчната ни система“, пояснява Георги Саракостов, председател на Данъчния комитет на КРИБ и съдружник в „Делойт“.

окончателния проектобюджет). Другият вариант е те да са правени на база балансиран бюджет, без в него да са включени евросредствата. По този начин бюджетното салдо по консолидираната програма, която включва и фондовете от ЕС, е станало отрицателно.

Въпрос на приоритет Официално приоритети в проектобюджета за 2010 г. са образование, здравеопазване, социален сектор, екология и пътна инфраструктура. Ако се погледнат планираните разходи по сектори, най-много средства като процент от БВП са насочени в тези области. Тук има и промяна от досегашната практика на изливане на милиарди в нереформирани сфери. Така данъкоплатците досега плащаха скъпо (а понякога и двойно) за лоши обществени услуги. Правителството вече обяви идеите си за преструктуриране на администрацията, здравната и образователната система. Иначе като сума пари-

те за здраве са с около 151 млн. лв. по-малко спрямо очакванията колко ще бъдат похарчени реално през тази година. Намалението обаче е основно в бюджета на ресорното министерство и не е за сметка на здравната каса. Като цяло парите за образование също са помалко с около 92 млн. лв. По-детайлен преглед на разпределението по ведомства и функции обаче показва, че намалението е предимно за сметка на министерство на кул-

на представата за бюджета като за торта - ако секторите по-нагоре са взели по-големите парчета, нормално парите за някои други да са по-малко. Такива например са отбраната и администрацията. Не е ясно обаче, дали в сметките за общи държавни служби са отчетени по-малко разходи за заплати или тези изчисления ще се правят тепърва. Спестяванията трябва да дойдат от вече обявеното от правителството съкращаване на 15% от администрацията през 2010 г.

Приоритети са образование, здравеопазване, социален сектор и инфраструктура.

Няколко неизвестни

турата, администрацията и висшите военни училища. В драфта на бюджет за следващата година е посочено още, че инвестициите са приоритетно насочени към екологични проекти и пътна инфраструктура. Нека отново се върнем

Въпреки че стремежът на екипа на финансовото министерство е в бюджет 2010 да се заложат по-реалистични параметри, в него отново има буфер от 10% за разходите на министерствата. Той обаче ще се активира само при изненадващ спад на приходите, т.е. държавата няма да започне годината с 10% икономии, както през тази. Симеон Дянков заяви, че след 15 юни ще има преразглеждане на бю-

джета и според това дали има положителни сигнали за икономиката може да се очаква и ръст на разходите. Например по-високи пенсии. Голямата неизвестна сега е дали няма да са нужни допълнителни средства за част от държавните разходи. Теоретично те могат да дойдат както от фискалния резерв, така и от външно финансиране. Симеон Дянков беше цитиран от информационните агенции, че България не изключва възможността да емитира глобални облигации. Два дни по-късно той уточни, че това е било само сравнителен коментар кое изглежда по-приемливо за държавата - облигационен заем или подкрепа от Международния валутен фонд. Числата, представени на министрите през седмицата, все още не могат да се нарекат проектобюджет. Но пък очертават тенденции. Държавата ще разполага с по-малко пари и затова наистина ще трябва да реформира, ако иска да балансира.

КОИ ДАНЪЦИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ 2009 2010 Акциз върху твърдия алкохол 1100 лв. за хектолитър чист алкохол 1265 лв. за хектолитър чист алкохол Акциз върху алкохола за домашно потребление 550 лв. за хектолитър чист алкохол 633 лв. за хектолитър чист алкохол Акциз върху керосина 565 лв. за 1000 литра 600 лв. за 1000 литра Акциз върху електрическата енергия за стопански нужди 1.40 лв. за мегаватчас 2 лв. за мегаватчас Горна граница при данъка върху недвижимите имоти 2 промила 2.5 промила Горна граница при данъка за сделки с имоти 2.6% 3% Данък за тото, лото и залагания за спортни състезания 10% 12% Едната част от акциза върху цигарите* 41 лв. за 1000 къса 74 лв. за 1000 къса *общата тежест от двете части на акциза трябва да е не по-малка от 137 лв. За 1000 къса Източник: Законопроектите на Министерството на финансите за данъчните закони


22

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Началото на оздравяването

Правителството размрази спряната преди осем години реформа в сектора на медицинските услуги Десислава НИКОЛОВА

Действащи лекари до обед оперират, а следобед управляват държавната болница, в която работят. Ето една наистина шизофренична ситуация - да си началник сам на себе си и да се самоконтролираш дали лекуваш правилно. В парламентарната здравна комисия работят предимно лекари, които си имат собствени пристрастия и прироритети. Министерството на здравеопазването, което трябва да определя здравната политика, през целия преход с малки изключения се оглавява от действащи лекари. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която се доближава по функциите си до разплащателна агенция, която плаща за извършена услуга, също се управлява от само временно прекратили практиките си лекари. Дори само тези факти са достатъчни, за да си отговорим защо толкова години реформата в здравеопазването не се случва. Лекари мениджъри лобират техните болници да не бъдат закрити или да получат по-голяма бюджетна субсидия. Лекари в парламента мислят закони, които да (не)

Всяка стотинка дадена за здраве ще излезе на светло контролират работата им и гласуват бюджета, който определя какви заплати да получават и какви глоби да плащат, ако не лекуват правилно. Това вече свърши. В началото на седмицата вицепремиерът Симеон Дянков, здравният министър д-р Божидар Нанев и председателят на парламентарната здравна комисия д-р Лъчезар Иванов обявиха, че започват здравна реформа. Първата стъпка е, че лекарите вече няма да изчисляват сами колко струва услугата им, а пациентите ще знаят за какво точно плащат и доплащат. Пакетът от промени в Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) ще бъде последван от проект за промяна в Закона за лечебните заведения, с които да се преструктурират болниците и поправки в останалите здравни закони.

За какво точно плащам Според изчисленията на експертите от Световната банка в момента в България нерегламентираните плащания и плащанията за лечение с пари на ръка доближават размера на публичните средства, отделяни за здраве. Така на пациентите им се налага едновременно да се осигуряват, а когато имат нуж-

да от помощ, да доплащат - за избор на екип в болница, за допълнителни изследвания, за лекарства и за какво ли не още. В момента на теория (според ЗЗО) здравната каса плаща напълно за лечението. На практика обаче средствата за здраве не достигат и пациентите са принудени да доплащат. Колко точно не достигат и колко точно трябва да се доплаща? Няма такива изчисления. Установено е обаче, че в немалко случаи пациенти са принудени да плащат дори за процедури, които се покриват от здравната каса. Затова от следващата година Министерство-

то на здравеопазването ще обяви пакета медицински услуги, които се покриват от здравната каса. Всяко лечебно заведение ще бъде длъжно да обяви на достъпно място здравните дейности, гарантирани от НЗОК, и стойността, която касата заплаща за тях, безплатните медицински услуги, случаите, когато за лечение се плаща от държавния бюджет, и за какви точно услуги пациентите трябва да платят от джоба си. Те пък ще имат възможност да доплатят в брой или чрез частен здравен фонд. Тъй като държавата осигурява с минимал-

ни вноски пенсионерите, децата и други социални групи, от следващата година тя ще започне да внася 6%,вместо досегашните 4%, а цялата здравна вноска от 8% ще се използва за плащане на здравни услуги. В момента парите от увеличението на осигуровката през тази година са замразени в БНБ. Правителството е решено да затегне и достъпа на неосигурените до здравни услуги. По думите на вицепремиера Симеон Дянков неплащането на здравни осигуровки ще се третира като неплащане на данъци. В момента без осигуровки са около 1.2 млн. души. В същото време те продължават да ползват медицинска помощ. Това не само намалява приходите в здравната каса, но и демотивира хората, които се осигуряват. Според проекта за промени всички, които не са се осигурявали изобщо или дълго време, ще получат достъп до услуги в лечебните заведения само ако платят наведнъж вноските си за три години назад. Сега плащат за една година. Самите пациенти пък ще могат да ползват медицинска помощ само срещу електронна здравна карта, която ще замени досегаш-

ните здравноосигурителни книжки и ще може да удостоверява дали имат осигуровки.

На кого плащам През следващата година цените на медицинските услуги вече няма да се изчисляват от здравната каса и лекарския съюз, а от Агенцията за икономически анализи и прогнози към финансовото министерство. По този начин финансовият министър се надява да постави сито пред лобизма на лекарите за надуване на цените на медицинските услуги по определени специалности. НЗОК също ще бъде преструктурирана. Тя вече няма да бъде управлявана от събрание на представителите от 36 души, управителен и контролен съвет, а от надзорен съвет, в който участват представители на държавата, пациентите, работодателите и синдикатите и от директор, който по подобие на Националния осигурителен институт ще се избира от парламента за срок от пет години. Самата здравна каса ще получи правото да не сключва договор с всяко лечебно заведение, стандартите за качеството на лечение ще се определят наново, а контролът за спазването им ще бъде непрекъснат. Болниците ще бъдат преструктурирани, а броят им ще намалее драстично. Онези, които не отговарят на европейските стандарти за лечение, ще бъдат затворени, а на тяхно място в


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

23

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

„Пациентите ще получат не най-евтините, а най-необходимите лекарства.“ ПРОФ. МИЛА ВЛАСКОВСКА, заместник - министър на здравеопазването

Интервю с проф. Власковска на capital.bg СНИМКА: ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

най-добрия случай ще бъдат открити клиники за долекуване, продължително лечение и хосписи. Броят на университетските клиники също ще бъде редуциран. В София от 19

университетски болници ще останат само три, обяви Лъчезар Иванов. Министерството на здравеопазването планира България да структурира собствена наци-

онална лекарствена политика. По думите на заместник-министъра на здравеопазването проф. Мила Власковска ще бъдат направени регистри на всички болни, както

и „златни стандарти” за лечение на всяко заболяване. Целта е държавата да оцени от какви лекарства има нужда и всички болни да могат да получат инвидидуално ле-

чение. (Пълното интервю с проф. Власковска на www.capital.bg.) Съюзите на лекарите и зъболекарите пък вече ще подписват със здравната каса рамкови условия, а не договор, както досега. Глобите ще бъдат изнесени в здравния закон, а цените ще се подготвят от агенцията за икономически анализи и прогнози. За договарянето реално остават медицинските стандарти.

Цената на реформата Според вицепремиера Симеон Дянков предстоящото преструктуриране на здравната система ще струва около 600 млн. лв. Около 130 млн. лв. от тях ще дойдат от увеличения акциз на цигарите, а около 60 млн. лв. - от по-високата ставка за алкохола. Тъй като тези средства не са достатъчно, резерви ще трябва да се търсят и в самата здравна система. Веднага след анонса тютюневите компании обявиха, че сивият пазар ще се увеличи и че увеличението на акциза не е било обсъдено с тях. В медиите се появиха забележки, че България не е длъжна да увеличава акциза на

алкохола. Срещу Дянков застанаха лекарите и зъболекарите. Председатели на съсловните организации обявиха, че предложенията на финансовия министър са одържавяване на здравната каса и елиминиране на организациите им от договорния процес. За какво ще преговаряме тогава с държавата - заявиха те. Всъщност браншовите организации на медиците нямат работа с правителството. Те си имат други важни задачи извън ценообразуването и пазарлъците със здравния министър - да подготвят стандартите за качествено медицинско обслужване, каквито до този момент реално няма; да участват със становища при акредитацията на здравните заведения; да въвеждат и следят за спазването на добрите медицински практики; да контролират и да санкционират лекарската небрежност и т.н. Очевидно това не им харесва. В случай че го преглъгнат, ще станем свидетели на истинското оздравяване на здравния сектор в България. K


24

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Колко е важно да бъдеш сериозен

ен шум, Янев се хвърли в друга посока. Той свика пресконференция в деня, в който в комисията постъпи сигнал от председателя на Европейската народна партия Мария Капон със съмнения, че Румен Овчаров и близки до него имат офшорни сметки в чужбина, както и за нарушения около приватизацията на „Топлофикация“ Варна. Прибързаните действия на председателя дадоха основание на бившия енергиен министър да коментира, че Янев обслужва интереси в БСП, свързани с предстоящия партиен конгрес след седмица.

Едно е да искаш, друго е да можеш

Лидерът на РЗС Яне Янев има още една трибуна за изява - председателското място на комисията „Антимафия“ Елена СТАРИДОЛСКА

„Иска ми се да грабна всички сигнали и да започна да говоря по тях. Знаеш ли какво е изкушението, когато имаш страшно много информация, да я пазиш? Знаеш ли колко време, от самото начало на август, пазя информация, която само ако гъкна, ще има вълни в държавата? Но спазвам регламента.“ Така Яне Янев, лидер на партия „Ред, законност и справедливост“ (РЗС) и председател на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, описва ползите и вредите от новата си роля в Народното събрание. Мястото начело на която и да било комисия в парламента, освен че върви в комплект с кабинет, секретарка и служебен автомобил, има и още едно голямо предимство - власт и трибуна. Още повече ако през годините комисията вече е придобила обществено известно име като „Антимафия“ и „Страшният съд“. Председателите й обаче досега избягваха медийния интерес. Янев е техният антипод - ползва комисията като мегафон, правомощията все не

Папките са част от арсенала на Яне Янев му достигат и е способен да генерира новини дори там, където ги няма. По ирония на съдбата засилената му активност е на път да го лиши от тази токущо придобита трибуна. Партията РЗС атакува пред Конституционния съд резултатите от гласуването в Турция на последните парламентарни избори. Ако съдиите уважат искането й, депутатските мандати ще се преразпределят и според изчисленията на математикът и експерт към РЗС Михаил Константинов партията на Янев ще остане с един народен представител по-малко. Това означава автоматично разпадане на парламентарната му група, която сега покрива минимума от 10 души, а съответно и загуба на председателското място в комисията за борба с корупцията. Засега обаче председателят на РЗС се възползва максимално от новото си поприще.

Къде минават границите „Комисията дори ме ограничава“, каза той, попитан дали не се опитва да използва информацията, която се концентрира в нея, за своите си политически цели. За да разсее съмненията все пак, е решил вече да дава отделни пресконференции за сигналите, които постъпват в партийната централа на РЗС, различни от изявите му като шеф на „Антимафия“. Янев прекрачи границата между двата образа, когато в края на август в сградата на Народното събрание организира среща с напусналите агенти от ДАНС Рашко Заяков и Велин Хаджолов, несъгласни с новия председател Цветлин Йовчев. Председателят на

комисията представи събитието като част от програмата й за работа, но по-късно се оказа, че е било негова самоинициатива, за която дори не е информирал колегите си. В деловодството освен това няма и сигнали за корупция от името на двамата агенти. Помолен за коментар, Янев се измъкна. „Те говориха за корупция. С това, което казаха при мен, веднага отидох при главния прокурор. Той възложи на градския прокурор да им се снемат обяснения, след което веднага се задействаха нещата, извикахме ги в парламентарната комисия за контрол на ДАНС. В крайна сметка се оказа, че трябва да проверяваме и Министерския съвет по отношение на една сделка с цирконий.“ Дни по-късно политическият съвет на РЗС покани Рашко Заяков и Велин Хаджолов за експерти към парламентарната й група. По информация на председателя в комисията са постъпили 188 сигнала досега, а по половината от тях „компетентните институции вече са разпоредили проверка“. Три от преписките са по данни, изпратени от посланици на държави - членки на ЕС. В дневния ред на нито едно от заседанията на коми-

Мястото начело на парламентарна комисия има едно голямо предимство власт и трибуна. Янев ползва комисията „Антимафия“ като мегафон.

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

сията досега обаче не е отбелязано, че е взето решение преписките да се предадат на държавните органи. Все по-често сред останалите четирима членове на комисията се прокрадват съмненията, че председателят е прекалено активен по теми, които лично го интересуват, и нараства недоволството, че не съгласува изявите си с тях. Едно от последните заседания на „Антимафия“ се провали, защото Янев не беше обявил предварително дневния ред и не беше предоставил материалите по него. Той беше планирал да се обсъди докладът на НАП за данъчните нарушения на някои от големите футболни клубове, както и сигналът на БСП със съмнения, че министърът на икономиката Трайчо Трайков е в конфликт на интереси. Димо Гяуров от „Синята коалиция“, Валентин Николов от „Атака“ и Николай Коцев от ГЕРБ дори не бяха виждали документа от агенцията по приходи и не знаеха къде да го намерят - в обикновеното или секретното деловодство. Междувременно Яне Янев се похвали, че докладът на НАП е по негов сигнал, подаден преди пет месеца още като депутат в предишното Народно събрание. Публично обяви, че ще поиска данъчните да проверят и всички отбори от Б група, защото има съмнения за пране на пари и черни каси. Така и не стана ясно дали и какви са били решенията на комисията по казуса с данъчните нарушения, а докладът вече стигна до прокуратурата, която образува четири досъдебни производства. Още не затихнал този меди-

Прекомерните обществени очаквания към работата на комисията, които председателят сам промоцира в общественото пространство, му послужиха като аргумент да поиска повече правомощия. „Без тях ние ще можем да констатираме, да анализираме и нищо повече! Няма да отговорим на обществените очаквания. Ще има комисия с гръмко заглавие и с полемика в медиите, която няма да бъде в наша полза“, каза Янев по време на едно от редките открити заседания на комисията. Той предложи промени в правилника на Народното събрание, които да позволят на петчленката да прави „внезапни проверки на място на всички структури на държавната и общинската администрация, от които може да иска сведения и документи“, както и пълно съдействие от МВР и прокуратурата. Правната комисия обаче почти единодушно отхвърли предложенията предимно с аргументите, че са противоконституционни. Янев чу, че „текстът противоречи на конституцията“ (Павел Димитров, ГЕРБ), „разследването е функция на съдебната власт“ ( Анастас Анастасов, ГЕРБ), „ако този състав на комисията не може да работи, ще го сменим“ (Христо Бисеров, ДПС), „явно не иска да си върши работата“ (Михаил Миков, БСП). Предложенията му бяха отхвърлени и от пленарната зала миналата седмица. Яне Янев има широко поле на действие - обхватът на комисията му се простира от борбата с корупцията през разкриването на конфликт на интереси до парламентарната етика. Членовете й ще проучват и случаите, в които главният прокурор ще иска имунитети на народни представители. Функциите й обаче са точно разписани като на всички останали комисии в Народното събрание - координация, контрол и законодателна инициатива. Председателят на РЗС има време до следващата пролет да докаже, че не търси персонални дивиденти в новото си амплоа, защото след тази дата комисията ще се председателства на ротационен принцип от Димо Гяуров от „Синята коалиция“, както правилникът (все още) изисква. K


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

25

ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА Как регулациите и цената на петрола пестят вредни емисии на автомобилите

Двигател с пазарно горене

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Димитър ЧОБАНОВ*

В Съединените щати транспортният сектор е източник на близо 1/3 от емисиите парникови газове. Въпреки това през последните 25 години там са създадени малко стимули, за да се увеличи и насърчи икономията на гориво от автомобилите. В същото време пазарните сили изиграват тази екологична роля.

Регулация vs пазар При пътническите коли стандартите за разход на гориво не са променяни от 1990 г., а при полеките камиони и градските автомобили с висока проходимост (SUV) те са затегнати с едва 10% от тогава. Докато икономията на гориво е подобрена съществено за пътническите коли от 1978 до 1990 г. (от 18 на 25 мили на галон), потребителите променят своите предпочитания към SUV, които са третирани като леки камиони. Поради това общата промяна на стандартите, претеглена с продажбите, е твърде малка след 1983 г. За разлика от Европа в САЩ не се създават стимули за намаление на вредните емисии чрез данъци върху горивата или въглеродните емисии. В резултат и от това реалните цени на бензина от 1980 до 2004 г. се понижават с 30%. Покупките на икономични коли се повишават рязко

едва през периода 2004 - 2007 г., когато цената на бензина се покачва с повече от 70%. Въпреки очевидния технологичен напредък икономията на горива в САЩ не се развива достатъчно бързо. От 1980 до 2004 г. средният разход на гориво в новите пътнически автомобили се понижава с по-малко от 6.5% (виж таблица 1). Променят се и потребителските навици - докато през 1980 г. делът на по-леките камиони е около 1/5 от общите продажби, през 2004 г. той вече достига около 1/2. Резултатите подсказват, че ако масата, мощността и въртящият момент бяха на равнищата си от 1980 г., разходът на гориво за пътническите автомобили и за по-леките камиони би се намалил почти наполовина за период от 26 години. Това е в рязък контраст с 15%, с които в действителност се е понижил разходът на гориво. Технологичният прогрес е бил найбърз в началото на 80-те, когато стандартите за разход на гориво бързо се повишават заедно с цените на бензина. Това потвърждава изводите от по-ранни изследвания, че степента на иновациите в областта на енер-

гийната ефективност зависи от цените на енергията и от регулаторните стандарти. Изследванията (виж таблица 2) показват, че ще бъде трудно да се изпълнят бъдещите стандарти за разход на гориво. По времето на Буш те бяха за 35 мили на галон (МнГ) до 2020 г., докато предложените от Обама са за 35.5 МнГ до 2016 г., като в момента стойностите са между 22 и 24 МнГ. Кристофър Нитъл разглежда в своето проучване „Атомобили на стероиди“1 различни методи за съобразяване с тези стандарти, като взема предвид технологичния прогрес, избора между икономия на гориво, маса и мощност на автомобила и отношението между пътнически автомобили и леки камиони. Изпълнението на стандартите на Буш не изисква големи промени в предпочитанията, а спиране на растежа на мощността и масата на автомобила. Освен това, ако се запази средният темп на технологичен прогрес, стандартите ще се изпълнят чрез намаляване на темпа на нарастването на масата и мощността на двигателя с по-малко от 50% спрямо този от 80-те години. Друга въз-

ПРОМЯНА НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ 1980-2004 Г Мощност Маса Разход на гориво

Автомобили 80% 12% -6.5%

Леки камиони 99% 26%

можност е да се променят обратно предпочитанията към пътнически автомобили до стойностите от 90-те години. Намаляването на масата и мощността до нивата от 80-те години заедно със запазване на същите темпове на технологичен прогрес ще допринесе за постигане на над 50 МнГ до 2020 г. Изпълнението на по-строгите стандарти ще изисква намаляване на параметрите на автомобилите. При средно постигнатите темпове на технологичен прогрес разходът на гориво може да отговаря на 35.5 МнГ чрез промяна в предпочитанията между автомобили и леки камиони до нивото им от 80-те години, като едновременно с това се намаляват масата и мощността с около 25%. Друга възможност е предпочитанията да не се променят, но масата и мощността да се върнат на нивата от 80-те години. При наличието на бърз технологичен прогрес, както и сериозни промени в предпочитанията и в масата и мощността на автомобилите може да се постигне 46 МнГ до 2016. Емпиричният модел също предоставя данни за ефективността на автомобилите на конкретните фирми, която се дефинира като относителната способност на даден производител да реализира икономия на гориво от превозно средство с дадени маса, мощност, въртящ момент и множество други характеристики. Резултатите показват, че производителите са способни да се движат по границата на производствените възможности и изборът им къде да бъдат на тази граница се движи най-вече от предпочитанията на потребителите, но и от регулаторната среда.

Изводите за България В България се следва европейският модел на стандарти за разхода на гориво и въглеродните емисии, като заедно с това са наложени високи акцизи върху горивата. До момента обаче ефектът от тези мерки не е достатъчен, тъй като автомобилният парк продължава да бъде прекалено остарял и недостатъчно ефективен. Преобладаващите автомобили са с ниска мощност и маса, което би трябвало да означава и по-нисък разход на гориво, ако не бяха толкова стари. Като цяло изборът на по-икономичен автомобил се влияе най-вече от по-ниските доходи, докато замърсяването на околната среда остава на втори план. В този смисъл пазарните стимули действат в поголяма степен, отколкото налагането на стандарти и повишаването на акцизите. K

1

Knittel, Christopher, 2009,

Automobiles on Steroids: Product Attribute Trade-offs and Technological Progress in the Automobile Sector,

ПОНИЖЕНИЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО при изменение на определени показатели

10% намаление на масата 10% намаление на мощността 10% нарастване на въртящия момент

Автомобили 4% 2.6% н.д.

Леки камиони 3.5% н.д. 3%

National Bureau of Economic Research Working Paper 15162, Cambridge, MA *Икономист в Институтa за нов икономически напредък


26

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г. sviat.capital.bg

СВЯТ

Меденият месец на Папандреу

Новото гръцко правителство ще трябва спешно да решава тежки политически и икономически проблеми Апостолис ФОТИАДИС, Атина

Традиционните сто дни толеранс към всяко ново правителство са лукс, с който новият гръцки премиер Георгиос Папандреу най-вероятно няма да разполага. Убедителната победа на ПАСОК на изборите на 4 октомври определено е триумфално завръщане за партията, която след падането на диктатурата в Гърция е била на власт повече от всички останали. Ветераните социалисти обаче не отпразнуваха победата с бурни тържества, защото са наясно, че търпението на все пообедняващия електорат е на изчерпване. Както образно обобщиха медии и анализатори в Гърция след изборите, за новия кабинет на социалистите в Атина и за премиера Папандреу меден месец няма да има. Икономиката на страната е в сериозна рецесия заради световната криза, бюджетният дефицит вече доближава 10% от БВП (според управителя на Гръцката централна банка Йоргос Провопулос), а външният дълг е на опасно високи нива от доста време. В предизборната кампания Папандреу обеща, че държавата ще налее спешно в икономиката 3 млрд. евро - доста спорен ход в момента, когато повечето правителства в света обсъждат как да спрат насърчителните програми и още по-спорен в случая на Гърция, тъй като кабинетът в Атина няма откъде да извади тези пари, освен ако не вземе нов заем. От друга страна, Папандреу ще трябва много бързо да удовлетвори поне частично

Очакванията на избирателите за подобряване на жизнения стандарт, ако не иска да го сполети съдбата на предишното правителство, което бе изправено пред постоянни граждански протести. Сигурен индикатор за недоволството на обществото е и нарастващата популярност на радикални политически сили като популисткото дясно движение ЛАОС и неонацистка-

та група „Златна зора“. Папандреу предпочете по-малоброен и по-гъвкав формат на кабинета, като включи предимно технократи и не толкова много политически фигури. Като директна последица от бунтовете от миналия декември и натрупаното оттогава негативно мнение за полицията вътрешното министерство беше преименувано на Министерство на гражданската защита и ще поеме надзора над полицията и цивилните институции за защита. Открито бе и ново министерство - на околната среда. За това имаше силен натиск след разрушителните горски пожари от последните три години. Въпреки това прекрояване новата администрация я очакват тежки предизвикателства. „Със сигурност съставът на новото правителство с новите лица и толкова много жени в него е добра новина. Но все пак никой не е забравил, че ПАСОК последно бяха на власт 20 години - период, когато корупцията стана структурна част от политическия живот в Гърция. Мисля, че ги очакват нелеки четири години“, коментира за „Капитал“ политическият анализатор Марина Петропулу. Лавирането между интересите на бедните и средната класа и търсените от бизнеса и чуждите кредитори ограничения на разходите ще е трудна задача за социалистите. „Ще изчакам да видя какво ще стане, но се съмнявам някоя от големите партии да ни помогне да се справим подобре на трудовия пазар“, каза пред „Капитал“ 26-годишната Христина Василаки, която е безработна вече шест месеца. „Отказах се от ходенето на кино и театър или по други места, където обикновено ходят хората на моята възраст. Смятам, че трябва да имам по-качествен живот“, не крие разочарованието си тя. Настроенията на гърците, които масово гласуваха за ПАСОК и по-малките леви партии с надеждата за по-справедливо разпределение на ресурсите обаче рязко контрастират с мнението на председателя на Търговската камара в Атина Костандинос Михалос. „ПАСОК трябва много да внимава при вземането на решения, които засягат отношенията между работници и работодатели. Залогът е избягването на каквито и да било сътресения в производството. Всички трябва да са наясно, че само ук-

Звездният миг на гръцките

СТИМУЛИ

3 милиарда евро под формата на стимули планира да налее в гръцката икономика новото правителство.

ДЕФИЦИТ

10% от брутния вътрешен продукт наближава бюджетният дефицит на Гърция в момента според данни на Гръцката централна банка.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

27

СВЯТ репването на предприятията, производството и конкурентността ще ни позволят да контролираме ефективно безработицата“, каза Михалос в приветствената си реч към новото правителство. Освен да намери отговор на тези проблеми, Папандреу ще трябва да удовлетвори и европейските си партньори. В Брюксел новия министър на икономиката Йоргос Папакостадину го очакват

Тежки преговори

социалисти

СНИМКА: REUTERS

за бюджетния дефицит и дълга на Гърция. Спешната нужда от нови фискални разходи допълнително усложнява картината. Правителството ще трябва да осигури около 5 млрд. евро за покриването на дефицита на социалноосигурителната система, а в сектора на образованието предстоят доста скъпи реформи. В същото време на политическата сцена ще има още сътресения. „Нова демокрация“ беше изхвърлена от властта със съкрушително поражение (над десет пункта по-малко от ПАСОК) и отбеляза един от най-ниските изборни резултати в историята. В следизборната нощ в конгресния център „Запейо“ в центъра на Атина, където лидерите на политическите партии традиционно се събират след края на изборния ден, вече бившият премиер Костас Караманлис пое пълната отговорност за провала и подаде оставката си като водач на партията. В същото време битка-

та кой да наследи лидерския пост в партията вече започва - важен детайл в тази посока от изборната нощ бе присъствието на бившия министър на външните работи Дора Бакояни край Караманлис. ''Нова демокрация“ навлиза в един от най-лошите си периоди. Дори да изберат силен лидер, ще отнеме доста време, докато отново са в състояние да поемат предизвикателствата на управлението“, смята Марина Петропулу, а това означава шанс за ПАСОК да се задържат по-дълго във властта. Силният мандат (160 депутати в 300-местния парламент) дава на партията поне краткотрайна отсрочка срещу общественото недоволство. Ако социалистите обаче не са на нивото на очакванията към тях, това може да доведе до доста сериозни сътресения в сегашния двупартиен модел на управление. Както обобщава Силвия Поджоли, старши кореспондент на National Public Radio: „Тази политическа система, доминирана от две династии, е тясно свързана с проблемите на хронична корупция и непотизъм. Тя отблъсква хората от политиката и засилва апатията на младите поколения. Това е тежък период, който много лесно може да стане и опасен.“ K По темата работи и Цветелина МАНОЛОВА

Гърция отново поглежда навън

Б

утилки с шампанско тези дни отвориха турците в Истанбул и Анкара, които се зарадваха не по-малко от гърците на изборната победа на Георгиос Папандреу в Гърция.

Тази радост не е случайна - след периода на откровен национализъм по време на управлението на консервативната дясна партия „Нова демокрация“ очакванията Гърция да стане по-отворена за външния свят са до голяма степен реалистични с идването на власт на новия кабинет в Атина. Знаците за сериозна промяна вече са налице - първата честитка за новия премиер дойде от президента на САЩ Барак Обама, а анализаторите веднага приеха това като сигнал, че Атина се завръща в американската сфера на влияние. Особено след като Папандреу се зарече да преразгледа договорите с Русия за петролопровода Бургас - Александруполис, които според него облагодетелстват предимно Москва. Отварянето на Гърция най-вероятно ще донесе сериозни промени и на Балканите, особено в отношенията с Турция, за подобряването на които Папандреу преди време имаше солидни заслуги като външен министър. „Папандреу ще се опита да подобри отношенията между Турция и ЕС“, коментира за „Капитал“ експертът по външна политика Василис Данелис. Според него Атина ще насърчава преговорите за обединението на Кипър, но това няма да донесе сериозен прелом в процеса, тъй като няма много възможности за маневриране. С положителни очаквания към новия гръцки кабинет поглеждат и в Скопие, където премиерът Никола Груевски не крие надеждите си за постигне на компромис в спора за името. Анализаторите обаче са на мнение, че новият гръцки премиер е с вързани ръце, след като миналата година Гърция блокира влизането на бившата югорепублика в НАТО, а Скопие изостри до крайност риториката. „Растящата конфронтация между славяно-македонците и албанците в БЮРМ най-вероятно ще промени кардинално приоритетите и позициите на всички страни в спора. Това заплашва да се превърне в най-сериозния проблем за региона, а решението му съвсем не е само в гръцки ръце“, смята Данелис. K

Търпението на гръцките избиратели може бързо да се изчерпи.


28

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

СВЯТ

Турският министър на външните работи

Ахмет Давутоглу: Ако Турция той ще е водеща глобална сила

Т

урция беше критикувана, че играе двойна игра в енергийните проекти на ЕС и Русия. Каква е стратегията ви спрямо газопроводите „Набуко“ и „Южен поток“?

Студената война свърши и не възприемаме света в категорични алтернативи. ЕС не може да избира дали да ползва руски

газ. Нашата основна цел е европейската интеграция и приоритетът ни е това, което е добро за европейската енергийна сигурност. Но ние също както ЕС имаме своите енергийни нужди. „Набуко“ е толкова важен проект за нас, че всички останали са на второ място. Не може да се каже, че „Набуко“ отпада, защото Турция е подписала с Русия за „Южен поток“.

Няма причина да не се реализират и двата. Турция е много важна за европейската енергетика, искаме да пренасяме петрол от Ирак и каспийския басейн, както и газ от същия регион. Търсим възможности за пренос на газ към Европа от Катар и Египет, евентуално Иран. Това ще докара повече газ към Европа и ще подобри енергийната й сигурност. Преговаряме

за защита на собствените си интереси, но и интересите на ЕС.

Какви са приоритетите на турската външна политика днес? Всичките са силно обвързани с външните интереси на ЕС. Ако погледнем проблемите, с които сме се ангажирали в последните години - Ирак, Кавказ, Босна и Херцеговина, Иран, Афганистан,

Централна Азия, те присъстват и в европейския дневен ред. Гръбнакът на външната ни политика е интеграцията ни в ЕС. Нашите приоритети са Балканите, Кавказ и Близкият изток. Това е логично, Турция иска стабилност около себе си, затова и поддържаме политика за нулеви проблеми със съседите си. Наскоро постигнахме напредък към тази цел и с Армения. За-

явили сме и твърдо желание за нормализация в Кипър. В момента Турция е член на Съвета за сигурност на ООН, на Г-20, наблюдател в Африканския съюз и Арабската лига. Нашата конструктивна и активна политика допринася към амбициите на ЕС. Ролята ни в преговорите след войната на Израел в Газа, а сега в Иран, се оценява позитивно от ЕС.

Ахмет Давутоглу: „Готови сме да помогнем на България СНИМКА: REUTERS

ПРОФИЛ Проф. Ахмет Давутоглу е външен министър на Турция от май тази година. Преди това беше главен съветник на премиера Реджеп Ердоган. Давутоглу беше турският главен преговарящ за разрешението на конфлика в Газа в края на миналата година. Той е известен с призивите си за превръщане на Турция в много по-важен фактор в международната политика и е свързван с интелектуалното течение неоосманизъм, чиято основна идея е за общност между страните, които някога са попадали в Османската империя. Преди дипломатическата си кариера Давутоглу беше председател на катедра „Международни отношения“ в истанбулския университет „Бейкент“. Давутоглу разговаря с „Капитал“ и водещи европейски медии в Брюксел седмица преди доклада на Европейската комисия за напредъка на Турция към членство в ЕС. Използвани са и въпроси на други медии.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

29

СВЯТ

влезе в ЕС, Не искаме да развиваме политика, която да е алтернатива на европейската. Има възможност за синергия и сътрудничество. Ако Европа игнорира турската роля, ще е жалко за пропуснатата възможност, но няма да е огромен проблем за нас. Ако Турция влезе в ЕС, той ще е водеща глобална сила.

Не смятате ли, че тази твърде активна външ-

нополитическа роля е повече недостатък, отколкото предимство за Турция? Тя може да подразни някои големи европейски страни, които предпочитат те да ръководят европейската външна политика, а Турция предимно да я следва? Зависи дали разсъждаваш като турчин или като европеец. Ако на една страна й пречи турското влияние, това ще е тест дали тази страна слага на първо място националните си интереси или европейските. Ако тесните национални интереси надделеят, ЕС няма да е успешен. Но аз съм оптимист.

Преговорите ви за членство в ЕС са блокирани заради отказа ви да отворите турските пристанищата за кипърски кораби. Ще смените ли стратегията?

да запази етническия мир“

„Ако Европа игнорира Турция, ще е жалко за пропуснатата възможност, но няма да е огромен проблем за нас.“ „Приоритетът ни е това, което е добро за европейската енергийна сигурност. Но ние също имаме своите енергийни нужди.“

За съжаление се смята, че спорът с пристанищата е проблем на отношенията между Турция и ЕС. Това не е вярно. Проблемът е между гръцките и турските жители на острова. Кипър влезе в ЕС, въпреки че кипърските гърци отхвърлиха плана „Анан“ за обединение на острова през 2004 г. Турското население на Кипър го прие, но остана извън ЕС и е наказано с ембарго. Ако жителите на Кипър бяха приели целият остров да влезе в ЕС, днес нямаше изобщо да говорим за пристанища. Опитваме се да решим проблемите, но когато настояваме за мир, Кипър ни обвинява, че оказваме натиск. Какъв е смисълът да отваряме пристанищата? Другата страна е в по-изгодна позиция като член на ЕС. Ако отново отстъпим, това ще се очаква от нас и всеки следващ път.

Има предложение да отворите поне едно пристанище като жест на добра воля, за да продължите преговорите за членство. Ще го направите ли? В последните седем години само ние правим жестове, не те. Кипър казва - „ако вие направите ком-

промис сега, ние ще отстъпим някога в бъдещето“, но винаги се оказва, че само ние правим компромиси. Затова няма да правим повече жестове. Те блокираха преговорите ни, включително по глава „Енергетика“ - и то при положение че Турция е толкова важна за европейската енергийна сигурност. Поведението на Кипър вреди на интересите на ЕС. Чудя се кога останалите членки ще сложат край на това.

Турция имаше възражения срещу избора на датчанина Андерс Фог Расмусен за генерален секретар на НАТО. Защо? Нямахме проблем с г-н Расмусен като човек или с Дания като страна. Ако не го одобрявахме, той нямаше да стане генерален секретар на НАТО. Но, първо, НАТО е организация, която решава с консенсус, и трябваше да се чуят позициите на всички страни, преди да се вземе решение. А не 2-3 страни да имат привилегии при решаването за такъв важен пост. Турция остана извън консултациите, което беше проблем. Второ, днес 80-90% от операциите на НАТО са в мюсюлмански страни. Трябва да има ясни, позитивни послания към мюсюлманския свят, за да предотвратим неразбирателство. Ние познаваме този регион, знаем какви остри проблеми бяха предизвикани от казуса с датските карикатури. Някои мюсюлмански страни смятаха, че датчанин не е най-подходящ за шеф на НАТО. Това мнение не трябваше да се игнорира, особено когато сме изпратили войници от Косово до Афганистан. Трето, не получихме достатъчно подкрепа от Дания срещу тероризма на ПКК. Искаме да има ясни послания към мюсюлманския свят и силен ангажимент срещу тероризма, независимо откъде идва.

Проблемът с иранската ядрена програма става все по-горещ. Турция се обяви против санкции. Какъв според вас е пра-

вилният подход към Иран? Ядрената енергетика трябва да е достъпна до всички страни. Не можем да изискваме от Иран да не я развива. Турция не иска никакви ядрени оръжия в региона си - в Иран, Израел или Египет. Никой не може да каже това ядрено оръжие е насочено само против тази страна, а не срещу съседите й. Заплахата е за целия регион, така че ние сме против ядрено въоръжаване в Иран. Ако има проблем, първата стъпка винаги трябва да е дипломация. Ако тя се провали - още и още дипломация. Не военни действия и ако е възможно, не санкции. Проблемът със санкциите е, че те никога не наказват

само страната, срещу която са насочени, а и съседите й. Турция беше найнаказана от санкциите срещу режима на Саддам Хюсеин в Ирак през 90-те - пострада икономиката ни, имахме заплахи и терористични актове. Тогава санкциите не постигнаха целта си - Саддам стана по-силен, не послаб. Затова се опитваме да избегнем санкции срещу Иран.

В последните седмици България има проблеми с представители на турското си малцинство. При какви обстоятелства бихте посъветвали българското правителство да промени политиката си спрямо българските турци? След студената война България е най-успешният пример за етническо съжителство на Балканите. При управлението на Живков около 100 хил. български турци бяха принудени да емигрират в Турция. Въпреки това през 90-те години България се превърна в пример за отношение към малцинството си по две причини. Първо, вашите уп-

равляващи се държаха разумно, и второ - Турция никога, никога не предприе реваншизъм. Ние възприемаме българските турци като граждани на България и не е имало никакво напрежение в българско-турските отношения и никаква намеса от Анкара. Това помага на интеграцията на българските турци в българското общество. Дори членството на България в ЕС стана възможно благодарение на тази етническа хармония. Надяваме се, че някои расистки изстъпления няма да повлияят на политиката на българското правителство. Това няма да е бедствие за турското малцинство, но ще навреди ужасно на България. Готови сме да работим с новото правителство в София и да направим всичко възможно, за да помогнем на България да запази етническата си хармония. Българите като цяло, не само българските турци, са наши съседи и роднини. Не искаме нищо освен прекрасни отношения с тях. Интервюто взе Ирина НОВАКОВА, Брюксел


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

успя да предизвика политическа криза“, каза лидерът на СДП Мирча Джеоана, след като неговата партия се оттегли от правителството. „Социалдемократите жертваха страната заради един човек“, контрира го министърът на икономиката (от ЛДП) Андриян Видяну.

ството ще падне“, обясни решението си Бок. „Имам само един-единствен съюзник в този момент - румънците, защото в парламента вече нямам доверие“, добави той. Опозицията естествено не пропусна своя шанс да атакува кабинета, а гласуването на вота на недоверие трябва да стане следващата седмица. СДП вече обявиха, че ще гласуват против кабинета, тъй като се надяват след падането му от власт президентът да назначи експертно правителство. Тази сметка обаче може да се окаже погрешна. „На Бок му предстои труден тест, но ЛДП вече привлякоха няколко опозиционни депутати и прогнозирането на вота на недоверие е много трудно“, казва Кристиян Пантази.

30

СВЯТ

„С факта, че правителството поема отговорност за закона за пенсиите Румъния прави първите си крачки към тоталитаризма, а парламентът става безполезен.“ КАЛИН ПОПЕСКУ ТЪРИЧАНУ, бивш премиер на Румъния и лидер на Националлибералната партия Румънците отново излизат на протести

СНИМКА: REUTERS

Още една тежка политическа зима Борбата за власт в Румъния опасно разклати страната по време на криза Цветелина МАНОЛОВА

К

азват, че всеки народ заслужава политиците си. Румънците обаче едва ли са заслужили онова, което им се случва - разпадане на правителството точно когато икономиката на страната има най-остра нужда от сигурно управление.

Коалицията между лява и дясна партия, която дойде на власт миналия декември, беше бомба със закъснител в и бездруго нестабилната румънска политическа реалност. Проблемите започнаха още с избора на премиер, продължиха с няколко оставки на министри, а световната криза, която се отрази сериозно на

румънската икономика, само катализира допълнителни раздори между двата партньора - Либерално-демократичната партия (ЛДП) и Социалдемократическата партия (СДП). Кулминацията дойде миналата седмица, когато след уволнението на вътрешния министър Дан Ника всичките му колеги от СДП напуснаха и

така правителството на премиера Емил Бок остана без мнозинство в парламента. Това пък се случи точно когато страната трябваше да приеме важни реформи. „Опозицията поддържа теорията, че сме в сериозна политическа криза, но според мен всички очакваха тази година, когато имаме президентски избори и икономиката е зле, да се стигне до сътресения“, коментира пред „Капитал“ румънският журналист Кристиян Пантази.

Направи си сам криза В управляващата коалиция едва ли не са били наясно за различията помежду си и до какви резултати може да доведе постоянното напрежение в кабинета, но вместо да потърсят компромис, ЛДП и СДП изостриха отношенията си до степен на пълна нетърпимост. Тази игра не мина и без участието на президента Траян Бъсеску, когото повечето румънски медии обвиниха за разпадането на кабинета.Формалният повод за уволнението на вътрешния министър Ника пък беше изказаното от него притеснение, че президентските избори на 22 ноември може да бъдат нагласени така, че да облагодетелстват настоящия държавен глава. „Президентът

Неподходящият момент Едва ли има подходящ момент за властови вакуум, но опасните боричкания на политиците могат да излязат скъпи на румънците точно сега. Националната валута постоянно се обезценява, покупателната способност на населението се топи, а бюджетният дефицит вероятно ще надхвърли 7% тази година. Правителството беше принудено да вземе заем от 20 млрд. евро от Международния валутен фонд и Европейската комисия и обеща да намали разходите, като съкрати част от държавните служители и реформира образователната система. Необходимите за това закони обаче едва ли ще минат през парламента след разпадането на коалицията. Допълнително затруднение е и вълната от общонационални протести, която обхвана Румъния и създава допълнителен натиск върху правителството. Над 800 хил. души участваха в обща стачка на 5 октомври срещу разпоредбите на новия закон за единното заплащане на бюджетните служители и планираните от правителството принудителни неплатени отпуски. „Последното, от което Румъния се нуждае на този етап, е политическа шумотевица, особено като се има предвид, че страната е силно зависима от парите на МВФ и ЕС“, коментира за Reuters Симон Кихано-Еванс, икономист от брокерската фирма Cheuvreux.

По ръба Ситуацията се усложни още след като тази седмица правителството реши да поеме отговорност пред парламента по проектозакон за пенсионната система - процедура, при която, ако до определен срок опозицията не внесе вот на недоверие, законът влиза автоматично в сила, без да бъде дискутиран или гласуван от депутатите. Мотивите на Бок прозвучаха странно за премиер, чието правителство може да бъде съборено от власт всеки един момент. „Днес залагам на карта мандата си - или законът ще мине, или правител-

Viva Presidente Макар че функциите на президента в Румъния са само представителни, още от времето на Йон Илиеску стана традиция държавният глава активно да се намесва в политическия живот. Самият Бъсеску се гордее с имиджа си на „ангажирания президент“, а високият му рейтинг се дължеше основно на острите критики към предишното правителство на Калин Попеску Търичану. Влиянието му върху сегашното също е голямо и ако Бъсеску бъде преизбран, това може да закрепи кабинета на Бок. Така изглежда, че президентските избори в края на ноември ще са ключът и към решаването на правителствената криза. Проучванията досега показваха, че Бъсеску вероятно ще спечели още един мандат. След като в съревнованието преди дни обаче се включи и настоящият кмет на Букурещ - Сорин Опреску, според анализаторите 57-годишният хирург и бивш член на СДП има всички шансове да развали плановете на Бъсеску. „Плюсът на Опреску е, че той се кандидатира като независим и е с леви идеи, има и способността да говори директно, което румънците харесват. Политическият климат също е много благоприятен за него“, каза пред Reuters политическият анализатор Богдан Теодореску. Кристиян Пантази обаче смята, че всички тези сметки може лесно да се объркат, ако икономическата ситуация се влоши през следващите месеци. Както вече се пошегуваха някои медии, „румънците този път ще гласуват с джобовете си“. K


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

31

obshtestvo.capital.bg

ОБЩЕСТВО

Зоната на „Здрач“-а Вампирски роман залепи тийнейджърите за книгите Ирина ЦЕНКОВА

I

nstead of a prince with a white horse, I want a vampire with a silver Volvo! *

Ако видите тази сентенция или нейни вариации като статус на скайпа на 15-годишната ви дъщеря, не се отчайвайте. Ако колежката ви, иначе съвсем порядъчна жена на средна възраст, напоследък е заменила разказите за вчерашната вечеря с въздишки и притеснителен брой споменавания на Едуард, което обаче не е точно името на съпруга й - без паника. Вие още вървите заедно по правия път. С една разлика - колежката и дъщеря ви са силно „заздрачени“ фенове на книжната и филмова поредицата „Здрач“ и ако не внимавате, може неусетно да се окажете от другата страна. Ще познаете заразоносителите по тъмните кръгове под очите и силно кръвясалия поглед - естествен резултат от среднощното четене.

Кога започна заздрачаването В края на 2005 в Щатите се появява роман със заглавие Twilight. С южетът не обещава нищо гениално - непопулярната сред връстниците си девойка Бела се потапя в забранената и невъзможна любов с привлекателния и богат вампир Едуард - романтика, разлята в над 500 страници. Автор на книгата е неизвестната до момента Стефани Майер. През октомври 2008 г. Twilight вече е поредица от 4 книги - „Здрач“, „Новолуние“, „Затъмнение“, „Зазоряване“. По това време вампирската история вече е не просто литература, а мания, която приема застрашителни размери. През януари 2009 г. Twilight се появява официално на български като издание на „Егмонт“ със заглавието „Здрач“. По същото време по български-

Тийнеджърите могат и да четат, стига да им е интересно те кина се завърта и филмът. Още преди това обаче заразата вече е плъзнала по мрежата под формата на форуми и торенти. Днес „заздрачените“, както сами наричат себе си, вече формират общество с прилични размери. Членовете му, противно на предположенията, съвсем не са само тийнейджърки, чиито дни поначало са напъхани между страниците на книгите и учебниците, нито пък хора, за които това е единственият литературен сблъсък. Сред тях има дипломирани фи-

МАНИЯ

75 хил. екземпляра са продадени от поредицата „Здрач“ по данни на „Егмонт“

лолози и дори докторанти по човешки права. Историите им започват еднотипно - „хванах книгата и не можах да я оставя“ и завършват с признанието, че близо 2500-те страници не са им стигнали.

Класика в „Здрач“-а „Моя приятелка ме заведе на филма. След като го гледах, не спирах да мисля за това. Намерих книгата, една цяла нощ не спах и четох.“ Петнадесетгодишната Мая е класически пример за ефекта от манията. Цялата й стая е облепена с плакати от филма, а един от тях (на Едуард, изигран от свръхпопулярния напоследък Робърт Патинсън) я гледа от тавана. Ако имаше право да избира учебната си програма, Мая е готова да жертва Вазов срещу Стефани Майер. Таня, която е на 17, е гледала филма 6 пъти и е чела книгата веднъж

на български, а после и на английски, в оригинал. „Точно това ме учуди най-много, защото преди си мислех, че не обичам да чета, а когато започнах „Здрач“, не исках да свършва. Предпочитах вечер, вместо да вися на компютъра, да чета. Сега, когато прочетох всички книги, започнах да чета редовно подобни романи и ми харесва“, обяснява Таня. Романтиката с вампири привлича все по-голяма аудитория и на практика успява да изпълни задачи, с които учителите все по-трудно се справят - провокира интерес към четенето и нещо повече - провокира интерес към четенето в оригинал. Виктория Иванова, главен редатор на тийнейджърското списание BRAVO, което се издава от „Егмонт“, допълва представата за количеството и степента на пристрастяване: „Обикновено за всеки брой на БРАВО, което излиза веднъж на 2 седмици, получаваме между 500 и 1000 писмa. От тях през тази година около 40% са посветени на „Здрач“. Нестандартната любов се намъква под кожата на заздрачените и се превръща в нов вид бацил. Емоциите на съвременните Ромео и Жулиета се вливат в кръвта на въвлечените, без да се съобразяват с възрастта, свободното им време и литературния им апетит до момента. Петя (20 години) е от пионерите на „Здрач“движението в България и твърди, че вече е попретръпнала. Неин е първият български „Здрач“ фенсайт twilightbg.com, който има по 1000 уникални посещения дневно. „Феновете се събират и могат с часове да си говорят само „Едуард колко е хубав! А как блести на слънцето“, разказва наблюденията си Петя. Общите теми се превръщат в нетрадиционно начало на новите

приятелства.

Свръхестествени последствия Манията по Едуард и Бела и актьорите, които играят ролите във филма, се прехвърля върху всичко, свързано с тях. „Книгата има чисто образователен ефект. Например в “Здрач” се споменава Дебюси и сега по всички блогове може да се намери качена Clair de Lune. Скоро излезе нов филм с Робърт Патинсън, в който той се превъплъти в младия Салвадор Дали, и

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

в момента тийнейджърите се надпреварват да четат за живота на художника. Робърт ще участва в Bel Ami и вече Мопасан е любим автор на тийнейджърите“, дава примери Бела Чолакова. Връщането на тийнейджърите към литераурата и в частност вампирския романс, провокира издателства, които преди не са се осмелявали да заложат на т. нар. young-adult литература, да се заемат с издаването на други подобни заглавия. „Възроди се интересът към четенето. Задава

се нова вълна“, коментира Владислав Кирилов от издателство „Ибис“, които вече са пуснали на пазара първата книга от четирилогията „Дневниците на вампира“ на Л. Дж. Смит (по книгата има сериал, в който участва канадката от български произход Нина Добрев). До дни издателство „Егмонт“ връща топката с първата книга от друга вампирска поредица „Историята на Дарън Шан“. Според хора от книгоиздаването тенденцията с вампирите и готическата линия измества популярните поредици от жанра gossip-girl. Трендът постепенно продължава със зомбита, същества, които променят формата си (т.нар. shape-shifters), за да прелее в литературата 18+ със сукубите и инкубите демонични същества, които прелъстяват в съня им мъжете и жените, и им изпиват силите. Другата очаквана литературна мода са русалките - територия, която има шанс да привлече и по-голямо количество мъжка аудитория. K

*Вместо принца на бял кон искам вампир със сребристо волво


32

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ОБЩЕСТВО „Човек стъпи на Луната.“ С какво се изчерпва знанието ви за това историческо събитие? С един кадър и една прочута фраза. Ако заговорим за падането на комунизма обаче, нещо ви трепва. Най-малкото защото на кадрите сте самите вие. Когато преди 10 месеца попитахме разни интересни личности как си представят, че трябва да бъде отбелязан рожденият ден на демокрацията, наймного от тях отговориха: „Никак.“ Това са хората от поколението, което добре познава изтощението, но и възбудата да живееш едновременно в два свята, да превключваш между два различни социални опита. Същите хора от площадите и барикадите, които вярваха, че „времето е наше“ и че с комунизма си отиват още лошотията, ниските стандарти и моралното безразличие. Не стана така. Днес „Капитал“ започва поредица, посветена на 20-годишнината от началото на промените в България. Доброволно признаваме субективния характер на подбора на събития и лица, за които да разкажем. Съвсем естествено акцентът пада върху първите няколко години от прехода, защото това е коренът на нещата, защото там са заложени компромисите, които дават дефекти до ден днешен. Като правописен речник с печатни грешки. Въпреки че най-новата история на България е белязана от страх и нечисти схеми, стига да искате, ще намерите достатъчно основателни причини да се почувствате добре. Достатъчно е да се придържаИва РУДНИКОВА те към спомена за себе си, каквито бяхте в началото.

Първият масов антикомунистически протест в България е на

Русенски комитет, раждането на опозицията, Голямата екскурзия, падането

П

о време на комунизма. Върви си един обикновен човек, оглежда магазините и си

мърмори: - Сирене няма… яйца няма… месо няма… мляко няма… Идва до него милиционер и му казва: - Ако не млъкнеш веднага, ще те ударя с пистолета по главата! - Стига бе, и патрони ли вече няма?

Ако не броим вицовете, първите истински симптоми на обществено недоволство в България датират от 1988 г. Две години преди това е аварията в чернобилската атомна електроцентрала (взрив в ядрения реактор), причинила ужасно радиационно замърсяване. За да не признае уязвимостта на съветската техника, българското правителство премълчава мащабите на бедствието и оставя хората в неведение, без да ги предупреди за опасността, проникнала във въздуха и храната им. Криминална безотговорност българските управляващи демонстрират и в случая с екологичните проблеми на Русе. В продължение на години румънският химически комби-

нат в Гюргево бълва отровни газови облаци, които преминават река Дунав и обвиват Русе в мъгла от хлор. През 1987 г. група художници правят изложба, посветена на драмата на 200 000 русенци. В началото на 1988 г. майки с детски колички излизат на протест, а изпратените да ги разпъдят милиционери се присъединяват към тях. Вечерта на 8 март 1988 г. в Дома на киното в София след нелегална прожекция на документалния филм „Дишай“ (реж. Юрий Жиров) 400 души учредяват Обществения комитет за екологична защита на град Русе - първата сериозна неформална организация, протестирала срещу комунистическия режим в България. „Това е изява на личности, преодолели страха, макар и само за няколко часа, обхванати от предчувствието за края на системата“, пише председателят на комитета Георги Мишев десет години след събитията. 1988 е рождена за още няколко дисидентски организации - Независимото дружество за защита правата на човека на Илия Минев, Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България по идея на Желю Желев, Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности на йеромонах

Христофор Събев, „Гражданска инициатива“, създадена от Любомир Собаджиев. Следващата година пробуждането продължава със... закуска. На 19 януари 1989 г. френският президент Франсоа Митеран се среща на историческа закуска с 12 български дисидентстващи интелектуалци в посолството в София. На 6 февруари в дома на актьора Петър Слабаков е проведена първата сбирка на движение „Екогласност“. Почти по същото време в Пловдив е учредена и „Подкрепа“. През април излизат първите самиздатски списания - „Мост“ на Едвин Сугарев и „Глас“ на Владимир Левчев в тираж 60 (шейсет) броя. И все пак пролетта и лятото на 1989 са белязани от Голямата екскурзия - „доброволното“ изселване на повече от 300 000 български граждани в Република Турция. На 29 май Живков призовава Турция да приеме българските мюсюлмани, които искат да отидат там. Предисторията на проблема е още в 1984 г., когато комунистическото управление започва процес на насилствено преименуване на мюсюлманите, поетично наречено възродителен процес. През април 1989 г. западните радиостанции за пръв път

съобщават за гладните стачки на преименувани турци - те искат обратно рождените си имена и настояват да бъде прекратена политиката на етническа асимилация. На 7 юни Турция отваря границите си. В периода май - август десетки хиляди етнически турци разпродават имуществото си на безценица и потеглят за Турция. Процесът не е доброволен, а съпроводен с насилие и се нарича депортиране.

Около 300 000 успяват да пресекат границата, преди да бъде затворена от турската страна на 21 август. Международните хуманитарни организации оценяват това като най-голямото преселение на групи хора след Втората световна война. Как се държи българската общественост? Мълчи. Отделни „неформали“ солидарно гладуват, правят подписки и пишат декларации в подкрепа на исканията на мюсюлманите.

„Доброволното“ изселване на българските мюсюлмани. Днес СНИМКА: ЖИВКО АНГЕЛОВ


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

33

ОБЩЕСТВО

Репликата, която свали Петър Младенов

Д

атата е 14 декември 1989 г. Комунистическият диктатор Тодор Живков е безкръвно свален от власт от съпартийците си преди месец. Съюзът на демократичните сили съществува официално само от седмица.

14 декември 1989 г.

СНИМКА: СТЕФАН ТИХОВ

на Живков Заради тези събития България изпада в международна изолация. Впоследствие комунистите „реформатори“ Петър Младенов и Андрей Луканов наследяват този проблем и правят невъзможни комбинации, за да излязат от положението. Докато СДС са по площадите, БКП решава ключовия въпрос как да си възстановят правото на външни заеми, което им е отнето покрай депортирането на турците, така: връщат се

имената и се допуска създаването на „турска“ партия (в случая ДПС). През есента на 1989 г. в София се провежда международният екофорум. България за пореден път е критикувана за нарушаването на международните споразумения за човешките права и специално за репресиите върху турското малцинство и за преследването на независимите правозащитни и екологични организации. На 26 октомври службите за сигурност бият активисти на „Екогласност“ в градинката пред „Кристал“, започнали подписка срещу проекта „Рила - Места“. На 9 ноември 1989 пада Берлинската стена. Същия ден на заседание на висшия орган на комунистическата партия (политбюро) Тодор Живков е принуден да подаде оставка. Това е организирано от члена на политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. На 10 ноември 1989 г. пленум на ЦК на БКП гласува оставката на Тодор Живков като генерален секретар. На негово място е избран Петър Младенов. K

*“45 години стигат/времето е

тези хора гласуват за ДПС

наше“ е официалната песен на демокрацията в България

Живков, е принуден да излезе на входа на Народното събрание, за да призове към ред и спокойствие. Свикналият да се появява като герой изведнъж потъва в мощно „У-у-у-у!“. Следващите пет минути Евгений Михайлов, по професия кинорежисьор, може да разказва в продължение на часове. През целия ден той е пред парламента с любителската си камера „ПанасоВ този ден комунистическото Народно събра- ник“. В суматохата, настанала при появата на ние заседава, като под натиска на дисидентски- държавния глава, Евгений бива избутан до стеате организации обсъжданата тема е премахване та на парламента и в непосредствена близост до на член първи от конституцията на НРБ. (Член 1 автомобила с уредбата, предназначена да озвугласи: Ръководната сила в обществото и държа- чава площада. Петър Младенов започва да говори по високоговорителя. Отново проблем, отновата е Българската комунистическа партия.) В ранния следобед настръхнали граждани са во освиркване. Видимо ядосан, той казва: с този се събрали около сградата на парламента. Това екстремизъм ще докарате България до пропасте първият истински масов антикомунистиче- та. После хвърля микрофона, заобикаля колата, ски протест в България. Студентите са там, за за да влезе обратно в сградата на Народното съда искат автономия на висшите учебни заведе- брание, и на вратата се обръща. Операторът едния. Живата верига - хора, хванати за ръце - е новременно чува и запечатва на лента репликаза отмяна на член първи. Всичко ври и кипи. По та на вбесения председател (президент), произспомените на един от участниците в събитията несена персонално към Добри Джуров и Минчо към 19.30 на площада е имало около 50 000 души. Йовчев: „Най-добре е танковете да дойдат.“ Лидерите на новоучредения СДС също са там, След този кадър животът на Евгений Михайно никой не е подготвен да ораторства пред бу- лов се превръща в трилър. Следене, опасност чащото множество. За капак липсва всякаква касетата да бъде унищожена, игра на нерви и озвучителна техника. Микрофоните, които ня- надхитряване. кой донася, са доста слаби, за да предадат посДо юни следващата година материалът е виланието. Нищо не се разбира. Тълпата изнер- дян само от няколко души, на които той има вена дюдюка и освирква всеки. Хората сканди- доверие. рат „Както вчера микрофон!“ (Предния ден БКП Кадрите са излъчени по националната телеправи митинг пред БНБ, който е професионал- визия в предизборно студио на СДС чак на 14 но озвучен. Съвсем между другото - на един от юни. Младенов усилено отрича и обвявява, че документалните кадри с червена лента на ръка- записът е монтаж и фалшификация. Започва та като охрана на събитието се вижда Николай следствие. Следовател по делото е Бойко РашБанев, днес собственик на курорта „Русалка“, ков (познат напоследък като шеф на Нациохимическия завод „Полимери“ налното бюро за контрол на в Девня и други компании в туспециалните разузнавателни ризма и индустрията.) средства), който се опитва да След известно време опозицизастави Евгений Михайлов да онните водачи се появяват на подпише фалшиви показания. балкона на Студентския дом, Назначена е експертна комикъдето вече е монтирана уредсия от 34 души (специалисти ба с микрофон. Започват импропо звука, криминалисти, ловизирани речи. Накрая Ивайло гопед), която трябва да устаТрифонов призовава: дайте да нови автентичността на записе разотидем, за да видим как са и точните думи на Петър В следващия брой Българското радио и телевизия Младенов. ще отразят волята на свободна На пресконференция в СоСофия. Голяма част от хората фийския университет след извсе пак остават. борите за Велико народно съ„Привържениците на тезабрание (виж „Градът на исти„Един прекрасен та, че поведението на лидерината“) на 2 юли Евгений Миден за българската те на СДС е било основателно, хайлов се представя на разбундемокрация“ твърдят, че ако гражданите не тувалите се студенти и поема „Градът на истината“ си бяха тръгнали от площада, е отговорността за записа, като можело да се стигне до кървагарантира неговата истинност. ви сблъсъци. Аз съм сигурен, От този ден освен истината за че комунистите точно в този момент бяха тол- изборните резултати те (студентите, СДС го няма кова уплашени, че не само нямаше да се стиг- в този сюжет) включват оставката на държавния не до кръвопролитие, а щеше да се случи нещо глава в списъка със своите искания. подобно на това, което стана на 10 януари 1997 г. Заключението е оповестено вечерта на 5 юли Но много по-рано и много по-навреме. Развоят 1990 г. - записът е автентичен, а Петър Младенов е на събитията щеше да се ускори, а оттам и хо- произнесъл „най-добре е танковете да дойдат“. дът на кръглата маса (виж „Прекрасен ден...“). На следващия ден, 6 юли, „реформаторът“ Изборите и всичко останало щеше да мине по Младенов подава оставка. „Той никога не е друг път, а не по този, по който мина“, споделя бил реформатор, а по-скоро искаше да превърслед време демократът Иван Куртев. не София във втори Тянанмън“, казва след вреМножеството тъкмо започва да се разотива, ме пред „Вашингтон пост“ американският дикогато от парламента излизат депутатите от по- пломат М.Ф.Харис. K следното Народно събрание преди 10 ноември Станко Тодоров, Благовест Сендов и Нешка Робева. Те се опитват да обяснят какво става в пле- *Младенов става председател на Държавния съвет на нарната зала, но и техните думи се губят. Об- 17 декември 1989 г. След промяна на конституцията на ръчът на недоволството отново се затяга. Има 3 април 1990 г. Държавният съвет е разформирован и опасност хората да нахлуят в сградата. Най-на- той е избран за председател (президент) на Република края самият Петър Младенов*, наследникът на България (виж „Прекрасен ден...“)

Видимо ядосан, президентът казва: с този екстремизъм ще докарате България до пропастта.

K

#41


34

KАПИТАЛ

madpr.capital.bg

МЕДИА И РЕКЛАМА

Някои го предпочитат горещо

нар“, „Телеграф“, „Монитор“ и „Марица“. При това в разстояние от няколко дни. Объркахте ли се вече? Да, и на нас ни се сториха твърде много съвпадения. Още повече че в България рекламата на тютюн и тютюневи изделия е забранена както в радио- и телевизионни предавания, така и в печатните медии.

Или не съвсем

Рекламната кампания на цигарите Merilyn Slims и The King тества границите на правилата Зорница СТОИЛОВА

Законът разрешава външната реклама да съдържа само търговска марка, не и слоган СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

я правела много по-привлекателна и желана от мъжете. А за да постигнат същия ефект, изборът им на марка цигари е също така еднозначен и категоричен - Merilyn Slims (която се произвежда от „Кингс табако“ ЕАД, собственост на свързаната с „Винпром Пещера“ захарна компания „Сигма консултинг“).

Пасват отлично Усещане за жена. В съзнанието на всеки вероятно изникват различни образи и емоции. Оказва се обаче, че за една група популярни личности от шоубизнеса в България отговорът е един и категоричен: „Като една вселена с аромат на ванилия!“ И при това задължително е обвързан с образа на американската актриса Мерилин Монро, която за около шест месеца се превърна в икона, пример за подражание на същата тази група от знаменитости. Най-впечатляващото в нейния стил и начин на живот за тях е маниерът й на пушене, който по думите им е непоправимо секси, а цигарата

Този сценарий се разиграва в българските печатни медии в поредица от едни и същи материали и интервюта, които не носят подписа на журналист и, странно, обикалят различни издания. И продължава в поредица от музикални видеоклипове на попфолк изпълнители, които доволно изразяват предпочитания към същата марка като част от творческата концепция на песните си. На Мерилин Монро е посветено парчето „Усещане за Мерилин“ на изпълнителите на музикална компания „Пайнер“ Преслава и Константин, както научаваме от техни интервюта (разбира се, поразително подобни), които четем във вестниците „Уикенд“ и „Стандарт“ и списание „Блясък“. В клипа Кон-

10 - 16 октомври 2009 г.

стантин играе ролята на продуцента Mr. King, който, разбира се, пуши цигари от марката The King (отново производство на „Кингс табако“ ЕАД) и флиртува с две различни жени, едната от които трябва да прилича на американската актриса. “За мен Mr. King е олицетворение на мъжкаря, какъвто навремето е бил президентът за Мерилин Монро. Той има свободата да бъде където пожелае, когато пожелае и с когото пожелае. Може да говори свободно, да бъде бунтар, да бъде забавен и смел, поне такъв би бил един крал в наши дни“, обяснява изпълнителят в интервюто си за различните издания. Друг фен на марката The King e режисьорът и актьор Андрей Слабаков, който през юни заявява категорично: „King ми паснаха отлично и за мен оттук нататък те са символ на истинското качество и мъжкия вкус“, а ние научаваме това от „Нови-

в България рекламата на тютюневи изделия е забранена в радио- и Тв предавания и печатните медии.

Експерти от министерството на икономиката обясниха пред „Капитал“, че всякакви нестандартни форми на комуникация, що се отнася до рекламата на тютюневи изделия като пласирането на продукти в музикални видеоклипове, PR материали в печатните медии или промоционални интернет сайтове, се явяват в нарушение на разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия и на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна. „Предполагам, че всички тези хора са консуматори и почитатели на марките ни“, така маркетинг директорът на „Кингс табако“ ЕАД Милен Щерев коментира еднаквите интервюта на различни популярни личности в медиите. Той обаче подчерта, че не е попадал на тях и компанията не може да контролира съдържанието на журналистически материали и публикации. Щерев отрече и да имат договорни отношения за спонсорство с телевизия „Планета” или с други продуценти. „Вплитането в сюжета и показването на наши марки в музикални видеоклипове вероятно идва от страна на режисьорите и изпълнителите“, разсъждава маркетинг директорът на „Кингс табако“ и продължава: „В някаква степен това е комплимент за нас, тъй като обикновено в подобни продукции се показват луксозни марки. Вероятно предвид голямото търсене на нашите марки и отличния им продуктов дизайн, те са счетени за аксесоар, който би подхождал на стила на съответната продукция.“ От музикална компания „Пайнер“, която продуцира попфолк изпълнителите и техните клипове, също отрекоха да имат договорни взаимоотношения с „Кингс табако“ ЕАД за пласирането на техни продукти във видеоклипове. А фактът, че марките Merilyn Slims и The King се появяват на екрана, обясниха с режисьорско виждане. Увериха ни, че от месец по телевизия „Планета“ се излъчват нови версии на музикалните видеоклипове, в които търговските марки са заличени. Съветът за електронни медии обаче е предприел административна процедура относно излъчването на тези клипове, тъй като според тях се нарушава забраната на чл.80, ал.2 от Закона за радиото и телевизията да се рекламират тютюн и тютюневи изделия в радио- и телевизионни предавания, както и

забраната за скрита реклама в чл.77, ал.2. Санкциите, на които подлежат електронните медии, ако регулаторът установи нарушение, са между 2000 и 15 000 лева. Печатните медии, на които изпратихме запитвания за поредицата еднакви материали в услуга на марките Merilyn Slims и The King, предпочетоха да не коментират казуса. От рекламния отдел на вестниците „Телеграф“ и „Монитор“ ни отказаха коментар с мотива, че не дават информация за договорните си отношения с рекламодателите. И ако двете издания от медийната империя на Ирена Кръстева не са подписали Етичния кодекс на българските медии, то „Стандарт“ и „Новинар“ са и поне на хартия носят отговорност пред читателите си, в случай че за интервютата е прието плащане и това не е отбелязано. Ако преценката дали да промотират цигари или шоколади зависи от съвестта на популярните личности, се предполага, че за тютюневите компании има ясни граници, в които да поставят маркетинговите си активности. По думите на маркетинговия директор на „Кингс табако“ ЕАД Милен Щерев въвеждащата рекламна кампания на двете марки цигари е проведена единствено чрез двата разрешени от закона начинa - чрез билбордове, на които е показана само търговската марка на тютюневите изделия, и чрез поставяне на рекламни материали и промоции в точките на продажба. Още в началото на годината Merilyn Slims стартираха билборд кампания, в която се виждаше изображението на символа на марката Мерилин Монро, словесното наименование Merilyn и рекламният слоган „Усещане за жена“. По закон тютюневата компания има право да показва на съоръжения за външна реклама само регистрираната си търговска марка. Справката в базата данни на българското патентно ведомство обаче показва, че компанията е получила регистрация на марката Merilyn като комбинация между слово и изображение едва в края на септември 2009 г. А регистрираната търговска марка не включва слогана „Усещане за жена“. В подобно нарушение попадат и билбордовете на марката The King, на които се изобразява рекламното изречение „Вкус за мъже“. Някои от тях комуникираха промоционалната цена от 2.80 лева за кутия, което също противоречи на разпоредбите на закона. Големите международни компании на пазара на тютюневи изделия имат вътрешни маркетингови кодекси, в които правилата са много по-строги от ограниченията на местните законодателства в различните страни. Oт маркетинговото поведение на бившата цигарена фабрика в Пловдив ни се струва, че българските играчи дори не са тръгнали по този път. K


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

35

technology.capital.bg

ТЕХНОЛОГИИ

Webit. Do it.В числа

„Поучете се от Европа, но и експериментирайте“, беше посланието на първия онлайн форум в България Според Пламен Русев, организатор на Webit, едва 4% от общите разходи за реклама у нас отиват за интернет СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

Калина КАЛЧЕВА

О

бикновено българският е-бизнес следи и коментира с натрапчив интерес ходът на световната интернет история.

По време на Webit, форума за интернет маркетинг и бизнес, провел се в София тази седмица, се случи обратното. Чуждестранни експерти от някои от най-големите институции в бранша представиха своя страничен поглед за стъпките за развитие на нашия мъничък български онлайн бизнес.

Реалностите Повтарящият се въпрос към гостуващите лектори от големи популярни компании като Google, eBay или PayPal бе: кога ще откриете местен офис. Лайтмотивът в отговорите: когато пазарът ви е достатъчно перспективен и интересен. Допълнението в този повтарящ се разговор обаче е по-важният момент. Най-добре синтезирано прозвуча посланието на Прземек Плута, мениджър на PayPal Полша: „Не очаквайте големите компании да дойдат и да разработят пазара ви.“ A пазарът на онлайн реклама в България за миналата година според данни, цитирани на изложението, е възлизал на 15 милиона евро. Това е около 0.1% от европейския. И което е полошо: интернет рекламата генерира едва 4% от общия медиен микс (по данни на е-Academy) в страната. Далечният еталон, към който се стремим, е Великобритания, където съвсем наскоро интернет изпревари телевизията по рекламни приходи. Какъв тогава е шансът ни за развитие?

Възможностите Ален Йоро, председател на европейското

подразделение на IAB (Interactive Advertising Bureau) - най-голямата браншова организация в онлайн сектора, обяснява, че трябва буквално да копираме установените световни практики. В това число влизат онлайн измервания, обучения и анализи. В България все още официално няма единна метрика за всички най-големи генератори на интернет трафик, което затруднява рекламодателите. Обученията правят плахи стъпки, а анализите... Трудно бе да се отговори на любопитството на гостуващите лектори за българската онлайн действителност, тъй като официални данни и изследвания за пазара просто няма. Надежда в това отношение предизвика срещата на Ален Йоро с представители на българския бранш за създаване на IAB Bulgaria. Само преди седмица дългоочакваното (и многоизстрадано) обединение на 5 найголеми интернет издатели започна да се случва и бе учредено сдружението Interactive Association Bulgaria. Явно пазарът ни започва да узрява за сътрудничество по общи проекти след годините прикрити дрязги в сектора. Популяризирането и утвърждаването на ебизнеса така или иначе е непосилна задача за компании единаци. Положителни бяха и прогнозите на местните онлайн играчи за пазара нулева 2009 г. и осезаемо подобрение догодина. Експериментирането - това е втората част от формулата за успех на Източна Европа и в частност България, смята Ален Йоро. Малките пазари от региона трябва да създават и изпробват нови дигитални бизнес модели, услуги и формати. Не да се опитват да

догонят и повторят вчерашния успех на големите, а да експериментират с бъдещето.

Тенденциите които бяха очертани на форума, обещават бум на мобилния маркетинг, многолика онлайн реклама в рамките на различни платформи и интернет търговия, развиваща онлайн общества около себе си. Саурав Чопра от консултантската компания Bytemobile коментира, че мобилната реклама тепърва ще бележи ръст. Най-перспектив-

Ролята на Източна Европа е да пробва с нови модели на е-бизнес.

ните области според него са интерактивни услуги, носещи реална полза на клиентите - промоционални купони чрез SMS, рекламни формати, които разчитат на интерактивни обвързващи послания, както и географски таргетирани услуги, базиращи се на местоположението на потенциалния клиент. Традиционната онлайн реклама пък започва да се съобразява с новите канали, по които интернет достига до потребителите - смартфони, електронни четци и телевизори. Потребителите искат да бъдат активно участваща страна във взаимодействието, а не пасивна целева група. Рекламодателите ще трябва да се съобразят с това. Законодателните и мо-

рални въпроси на онлайн таргетирането е друга гореща тема за сектора. В момента един потребител споделя онлайн средно три пъти седмично лична информация за себе си и предпочитанията си. Този огромен ресурс ще бъде използван, но трябва да бъде решено как и до каква степен. Така или иначе онлайн рекламата неминуемо ще расте, бе общата прогноза на експертите, участвали в Webit. Точно както и е-търговията. Най-важното за един онлайн магазин е доверието в него, коментира Алекс Маркс от онлайн аукциона eBay. Интернет търговията все повече ще разчита на приходи от реклама и ще се доближава по функционалност до социалните мрежи. Около он-

Равносметката за Webit в числа е лесна: два дни, три сцени, 4300 регистрирани посетители, 1000 от които чуждестранни, над 40 лектори - в това число експерти от Coca-Cola, Microsoft, Google, eBay, Guardian... Освен конферентната част се проведе и съпътстващо търговско изложение в лицето на 17 хостинг, медийни и софтуерни компании.

лайн магазинът на бъдещето ще бъде изградено общество от потребители. Всъщност медиите, „търговци“ на съдържание, също трябва да се опитат да обвържат лоялен социален кръг около марката си. Според Лиз Бътлър от британския всекидневник The Guardian традиционната преса трябва да стане част от естествената тъкан на интернет, като освободи съдържанието си и се отвори за интерактивен диалог с читателите. За финал идва и съветът на Норм Джонсън от рекламна агенция MindShare (и един от първите дигитални маркетингови специалисти с над 20 години опит) към участниците в Webit: не се ограничавайте с добре познатите неща. K


36

KАПИТАЛ

НАУКА

10 - 16 октомври 2009 г.

Маршрутът

Лаборатория с платна

Знаете ли, че човечеството има детайлни карти на повърхността на Луната и Марс, но познава едва 10% от релефа на морското дъно.

Основна цел на Tara Oceans е събирането на огромен брой организми и прочитането на генома им. Получените данни ще поставят началото на гигантска морска картотека. Учените предупреждават: не очаквайте резултати по-рано от 20-30 години след края на експедицията.

Един кораб ще обиколи света, за да събере информация как да спасим океаните Текст:

Ясен ПЕКУНОВ Графика: Ася КОЛЕВА

Вероятно Tara e мечтата на всяко малко дете, което иска да стане учен, когато порасне. Кораб, с който да обикаля морета и океани, да посещава екзотични, а понякога и опасни места, и да прави важни открития. И, разбира се, да спасява света. Възрастните доста по-рядко от децата мечтаят да спасяват света (уви!), но в един или друг смисъл мисията на Tara е точно такава. Tara Oceans е публично-частен научноизследователски проект, замислен и финансиран първоначално от Етиен Буржоа - френски моден дизайнер и управител на марката Agnes b. Той придобива кораба Tara през 2003 г. Останалите средства, необходими на проекта, се набавят от дарения и проектно финансиране. Платноходът Tara по същество е научна лаборатория. Поради малкия си размер той е буквално претъпкан с ценни и сложни уреди, позволяващи например филтрирането на тонове морска вода на час и разде-

лянето на микроорганизмите в нея по размери. Разбира се, всяка лаборатория има нужда от учени. В този случай те не просто трябва да са добри изследователи, но и да са авантюристи по душа. Кой би отишъл в сърцето на Арктическия океан за 507 дни, ако не е смелчага? Точно такава е предходната мисия на Tara - „Arctic“ (2006 - 2008), която провежда изследвания в „сърцето на климатичната машина“, извършени като част от научен проект на Европейския съюз „Damocles“. Резултатите, получени от експедицията, ще бъдат представени на скорошната конференция по въпросите за промяна в климата в Копенхаген. Учените, работещи с/на Tara, са повече от сто. Техен ръководител и координатор е д-р Ерик Карсенти, директор на изследователски отдел в може би найдобрата структура за биологични науки на Стария континент - Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) в Хайделберг, Германия. Екипът като цяло е изключително разнообразен и включва физици, химици, биолози, геолози, климатолози... Защото океанографията е сложна и многоаспектна наука, изискваща съвместни усилия на изследователи от различни области. Между 2009 и 2012 г. Tara ще обиколи световните океани и ще събере огромно количество информация за морските микроорганизми, цикъла на поглъщане на въглероден диоксид и отделяне на кислород, рибите, промяна на киселинността на водата, климата и много други. K

Легенда първа година втора година трета година Граница на океанска провинция

Търсене на живот в океански пустини

Малко известни коралови рифове

Изследване на морския живот в области с ниско рН

Точка на Upwelling

Всяка втора молекула кислород на Земята се произвежда в океаните. Съдържащите хлорофил морски организми поглъщат CO2 и отделят кислород. Тези организми са заплашени от многобройни процеси (някои с човешки произход) и затова е изключително важно да бъдат проведени необходимите изследвания как да ги предпазим.

ПЛАТНОХОДЪТ TARA

ГРАФИКА: OCEANS.TARAEXPEDITIONS.ORG

 Дължина: 39 м Ширина: 10 м Площ: 400 кв.м. Тегло: 120 тона Мачти: 2х27 м Двигатели: 2х350 к.с. Пробег с едно зареждане: 5000 мили Материал на корпуса: Алуминий Резервоар за чиста вода: 6000 л Резервоар за използвана вода: 7000 л Места: 14 Екипаж: 5 Учени: 5 ТВ екип: 4 Научно оборудване: помпи, филтри и система за обезсоляване на морска вода; метеорологична станция; микроскопска и химически лаборатории; водолазно оборудване и др.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

37

????????? // ????????? Топенето на ледниците и повишаването на повърхностната температура на водата променят океанската циркулация и местата, в които богата на хранителни вещества вода се изкачва на повърхността (upwelling). Тези процеси повлияват сериозно както климата на планетата, така и местата, където живеят рибите.

Коралите и организмите с черупки от калциев карбонат започват да се разтварят при рН под определена стойност, която относително скоро ще бъде достигната, ако човечеството не намали емисиите си от CO2.

Промяната в климата и интензивният риболов изтощават рибните ресурси. Някои видове риба почти са изчезнали, други вече ги няма на определени места. Изучаването на конкретните механизми, довели до тези локални екологични катастрофи, ще помогне да избегнем следващи.

Солената вода има точно определено рН, чиято стойност зависи от количеството разтворен в нея въглероден диоксид. Океаните поглъщат около половината от CO2 газа в атмосферата. Колкото повече е той, толкова повече влиза във водата и тя става по-кисела. Този процес може буквално да убие морския живот, а с това и нас.

Източник: Tara Endowment Fund


38

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г. sport.capital.bg

СПОРТ

Топалов vs Ананд, къде и кога? ФИДЕ потвърди, че са получени предложения от България, Турция и Сингапур Eлеонора ТАРАНДОВА

Къде и кога ще се играе мачът за световната корона между Веселин Топалов и Вишванатан Ананд през 2010 г.? Това са въпросите, които вълнуват феновете на шаха, и те ще бъдат решени по време на конгреса на ФИДЕ в Калитея на 16 и 17 октомври. България официално подаде кандидатурата си за домакин, но не е единственият кандидат. Миналия четвъртък в официалния си сайт Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) потвърди, че са получени три предложения - от България, Турция и Сингапур. Проблемът бил, че нито една от офертите не отговаряла на „задължителното условие“ да бъдат представени банкови гаранции, и затова срокът беше удължен до 15 октомври. Неофициално се смята, че не е сложно да се съберат сериозни суми от спонсори точно за този мач, когато един срещу друг ще застанат представител от Европа и Азия без участието на руснак, а срещата ще бъде предаванa на живо по интернет. Двамата гросмайстори са атрактивни, не са скучни и се ползват с добър имидж независимо от „тоалетната война“ на Топалов. Освен това и двамата са най-високорейтинговите шахматисти днес.

България, Турция или Сингапур Мачът ще бъде в град, който може да осигури подходящи условия за организация и гарантира „минимален награден фонд от един милион евро, след като бъдат приспаднати всички

приложими данъци“, е едно от условията на ФИДЕ. След като през лятото изтече вътрешна информация от ФИДЕ, че „няма интерес в наддаването за мача между Ананд и Топалов“, новият министърпредседател Бойко Борисов насрочи спешна среща с Веселин Топалов и мениджъра му Силвио Данаилов. В резултат Борисов бе категоричен, че България ще събере 3 млн. евро и ще изпрати официална оферта преди крайния срок на 30 септември, както и стана. Идеята е да се търси спешно корпоративно спонсорство и тъй като ефектите на глобалната криза все още се усещат, българското правителство се ангажира да предостави допълнителна финансова подкрепа, като Борисов се е съгласил да оглави организационния комитет. Предвидено е трите милиона евро да бъдат разпределени, както следва: 2 млн. евро за наградния фонд, 400 000 такса за ФИДЕ и 600 000 за организационни разходи. Датите, предложени в офертата на България, са 5 - 24 април 2010 г., а мястото на провеждане - НДК в София. Това е същата сграда, където беше претендентският мач между Топалов и Камски през февруари, но този път ще се играе в зала №1, която е с капацитет 3800 души. Твърде възможно е Турция да бъде предпочетеният кандидат за мача на Топалов и Ананд, тъй като се смята за неутрална територия. Там най-вероятно също няма да имат проблем да представят исканите от ФИДЕ финансови гаранции, тъй като местното правителство подкрепя сериозно спорта и в частност шахмата, като е предоставило възможности за данъчни облекчения на спонсорите. Турската федерация по шах е много активна, а Али Нихат Язъджъ е вицепрезидент на ФИДЕ. През последните години страната е домакин на множество големи шахматни събития като световни първенства и европейски купи и беше домакин на олимпиада през 2000 г., а Истанбул ще приеме игрите през 2012 г.

Ако Турция е неутрална територия, същото може да се каже за Сингапур. Въпреки че живее в Европа, индиецът Ананд има азиатски произход. Но пък ФИДЕ има офис в Сингапур освен централата в Атина и този в Елиста (Калмикия) и генералният секретар на ФИДЕ Игнатиус Лионг e роден в Сингапур. Той е председател на Комисията за развитие на ФИДЕ и директор на шахматната академия АСЕАН, която е люпилня на много обещаващи местни таланти от целия регион. Навремето Лионг създаде „Световна шах организация“ (WCO), която трябваше да замени ФИДЕ, но изостави това начинание, тъй като не намери достатъчно съмишленици. Той също така се люшкаше между това да подкрепя или да се противопоставя на председателя на ФИДЕ. През 2002 г. Лионг дори обяви, че се кандидатира за президент на ФИДЕ, после промени мнението си и стана генерален секретар. „Изненада е, че България и Турция не са предоставили такава гаранция, като се има предвид тясната връзка между шахматните федерации на тези страни и съответните правителства. От друга страна се предполага, че в Сингапур частният капитал ще изиграе голяма роля и затова вероятно може полесно да бъде засегната от световната финансова криза“, коментира базираният Южна Африка сайт chesscube.com. Още е рано да се каже, но въпреки че chesscube.com. лично предпочита Сингапур, твърде е възможно Турция да спечели заради това, че е неутрална страна.

Топалов vs Ананд

ПРЕМИЯ

3 млн. евро награден фонд предлага България за мача ако е в София.

СНИМКИ: REUTERS

Двубоят между настоящия шампион Ананд и претендента Топалов ще определи новия световен шампион, затова двамата решиха да не се срещат помежду си преди мача за короната, в който ще трябва да изиграят 12 партии, като при равенство ще има тайбрек, включващ четири партии по ускорен шах. Последната им среща беше през 2008 г. в Билбао на финала на Големия шлем, когато Топалов спечели минимач от 1.5-0.5. В началото на сезона и двамата отказаха участие в турнира „Корус“ във Вайк ан Зее по различни причини, а Топалов трябваше да се откаже и от турнира в Линарес заради мача срещу Гата Камски. Миналия ме-

Повече по темата на capital.bg сец светът на шаха напразно се развълнува, когато беше обявено, че първият турнир от Големия шлем в Нянжин ще се проведе с участието на Ананд, Топалов, Карлсен, Раджабов, Уан и Яковленко. Много скоро обаче имената на Ананд и на Топалов тихомълком изчезнаха от официалния сайт. Това си беше чиста спекулация, защото организаторите пуснаха лист с изброените играчи, преди да са подписани окончателните договори. Китайски източници съобщават, че Ананд се е поколебал да потвърди участието си по няколко причини. Обикновено Нянжин предлага богат награден фонд от 250 000 евро, като победителят взема 80 000, но няма обичайния хонорар за участие. Този подход на организаторите се различава коренно от другия турнир от Големия шлем „Мтел мастърс“ в София. Организаторите му осигуряват хонорар за участие, който е строго конфиденциален за всеки участник, освен наградения фонд за крайно класиране. Явно Ананд не е в настроение да играе срещу Топалов, докато тече подготовката му за шампионския мач, която вероятно е започнала още през лятото. Топа-

лов се чувстваше по същия начин, но когато Ананд накрая се реши учтиво да отмени участието си в Нянжин, българският гросмайстор се съгласи да защитава титлата си от миналата година, а индиецът беше заменен с унгареца Петер Леко. Едно от последните големи събития за Топалов преди мача с Ананд ще бъде Европейското отборно първенство от 21 до 31 октомври в Нови Сад, Сърбия. Той ще води отбора на България и ще играе на първа дъска. Той също така нае кубинеца Лейниер Домингес, който тази година игра на „Мтел мастърс“, да помага с подготовката за мача срещу Ананд. Това беше един много важен момент, в който екипът трябваше да се усили с един от най-добрите анализатори в света. Домингес е топ експерт в защита „Грюнфелд“ и варианта „Найдорф“ в Сицилианска защита. Изборът Домингес да стане член от екипа доказва, че Топалов смята острата защита „Найдорф“ (любима на Фишер и Каспаров) за възможно бойно поле на предстоящия мач. Кубинецът е специалист и в модерната напоследък „Грюнфелд“. Топалов рядко използва тази система, когато е с черните фигури, но има разбиващи резултати с белите по време на мача си срещу Гата Камски, когато американецът бе повален. Ананд я играе редовно в последните мачове по бърз шах срещу унгарския гросмайстор Петер Леко. Най-важното предстоящо събитие с участието на Ананд ще е на Мемориала „Михаил Тал“ в Москва (5 - 14 ноември). Твърде рано е да се правят прогнози за изхода от мача за шахматната корона, но в интервю пред „Таймс ъф Индия“ от края на септември световният шампион казва, че е ненаситен за още по-големи успехи, защото „това е в ДНК-то ми и не може да бъде променено“. „Шахматният „Оскар“ е моята гордост. Спечелването на световната титла в Бон е най-високата точка в кариерата ми, но винаги съм жаден за още“, твърди Ананд.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

39

imena.capital.bg

ИМЕНА Строители на капитализма

ДИАЛЕКТИКА

 Макар да не намери място в новия парламент, бившият депутат от БСП ИВО АТАНАСОВ не остана дълго извън активния политически живот. Той замени кулоарите на Народното събрание с тези на президентството, където ще бъде секретар на Георги Първанов по комуникационна политика. По информация на „Труд“ назначението му е факт от вече цял месец. „Мисля, че малко са хората в България, които могат да кажат, че са по-навътре в тази материя от мен“, аргументира Атанасов новото си амплоа. Бившият депутат обясни, че няма притеснения около новата си заплата, тъй като имал сигурен доход от футболни залози. Наскоро Първанов приюти на „Дондуков“ 2 още двамата бивши депутати от БСП Петър Кънев и Георги Юруков, както и бившия зам. финансов министър Кирил Ананиев.

Българското правителство първо обяви, че все пак ще иска ресор „Енергетика“ за своя кандидат за еврокомисар Румяна Желева, а после се отказа. ИЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУТУЗОВ

Тайгър Уудс стана милиардер Сп. „Форбс“ обяви голфъра за най-богатия спортист в света

Т

айгър Уудс е направил вече първия си милиард долара, съобщи сп. „Форбс“. Само на 33 години, а вече голф легенда, той стана първият спортист милиардер в света и в това отношение може да се състезава само със себе си. Конкурентите му по приходи от спорта - баскетболистът Майкъл Джордан и шампионът от Формула 1 Михаел Шумахер, вече приключиха кариерата си.

Близо 13 години голф звездата, който още през 2002 г. стана най-високоплатеният спортист в света, трупа милиони от наградни фондове, рекламни договори с фирмите Nike, Buick и Gillette, има собствен бизнес като дизайнер на игрища за голф и получава хонорари за участие в различни събития. Последната капка в торбата с милиарда били 10-те млн. долара, които Уудс е спечилил от турнира FedEx Cup. В началото на 2009 г. той е имал 895 млн. долара, което означава, че в година на световна финансова криза е спечелил 100 милиона долара и рецесията изобщо не го е съборила, из-

числява „Форбс“. Има обаче един проблем: Уудс казва, че няма толкова пари. „Не съм милиардер“, казва шампионът пред Golf Magazine. Що се отнася до Уудс, само неговият счетоводител знае дали клиентът му е милиардер. Така както се развиват нещата, Уудс може да играе още поне 15 години, тъй като голфът е спорт с дълголетни състезатели, да проектира игрища до дълбока зряла възраст, както това правят Джак Никлаус и Гари Плеър, да трупа още милиони и да се усмихва зад тъмните стъкла на своя Buick. K

 Оперната прима КРАСИМИРА СТОЯНОВА ще бъде удостоена с титлата камерзингерин на Виенската опера. Това е найвисоката титла, който се присъжда в Австрия на оперни певци. Дипломата на българското сопрано ще бъде връчена от д-р Клаудия Шмид - федерален министър на образованието, изкуствата и културата на Австрия. Красимира Стоянова е учила пеене и цигулка в музикалното училище в Русе и в Пловдивската консерватория. Започва кариерата си като цигуларка, а през 1995 г. дебютира като певица в Националната опера в София. През 1998 г. е поканена от директора на Виенската опера Йоан Холендер да стане солистка на Виенската опера. Това й позволява участието на сцени като „Карнеги хол“, Метрополитен опера, Вашингтонската национална опера, „Ковънт гардън“ и др. Филмът „Капитанът“ на АНТОНИЯ БЛИЗНАКОВА и режисьора ГРИГОР НИКОЛОВ от БНТ спечели трето място на международния фестивал за

спортни филми „Атлант“ в руския град Липецк. Четиридесетминутната лента разказва за живота и спортния път на доскорошния капитан на националния отбор по волейбол Пламен Константинов. Филмът спечели третото място в категорията „Спорт и личност“, в която бяха представени 32 продукции, като пред него бяха класирани единствено „Марадона“ на Емир Кустурица и руската продукция „Човекът Иван Яригин“. Зад нашата продукция останаха високобюджетните филми за Кристиано Роналдо, Елена Исинбаева и Владимир Кличко.

 ХЕРТА МЮЛЕР получи Нобеловата награда за литература, изненадващо за мнозина. 56-годишната Мюлер е не особено популярен немскоезичен автор, но с впечатляващо творчество за комунистическата диктатура. Тя е родена през 1953 г. в град Ницкидорф, в окръг Тимишоара, в Банатската област в Румъния, населена с етнически германци. Следва немска и румънска литература в университета в Тимишоара и още от студентските си години се включва в Aktionsgruppe Banat, група немскоезични автори, противопоставящи се на режима на Чаушеску. В края на 70-те за кратко работи и като преводач в завод. Литературният й дебют идва през 1982 г. със сборника разкази Niederungen („Низини“), цензуриран в Румъния. Две години по-късно в Германия е публикувана нецензурираната версия, а в родината й излиза Druekender Tango (свободно би се превело като „Тягостно танго“), посрещната на нож от комунистическата критика, но приветствана от пресата в Германия. През 1987 г. емигрира във ФРГ и заедно със съпруга си Рихард Вагнер, също писател, се заселват в Западен Берлин. В творбите си Мюлер се опитва да се освободи от болезнените спомени за мрачното битие при Чаушеску.

ВИЦ НА СЕДМИЦАТА Върви си финансовият министър Симеон Дянков по улицата и намира пачка евро по 500.

Навежда се и я взима. След като внимателно преброява парите, казва: -Хм... малко са!


40


10 - 16 октомври 2009 г.

брой #40, година XVII

60 Конспирацията срещу долара

59

Всички кредити на показ

www.capital.bg

50 Зелена енергия

K2

БИЗНЕС

КОМПАНИИ 43 / Стоки и продажби 54 / ИМОТИ 5 / ПРЕДПРИЕМАЧ 56 / ФИНАНСИ 58 / МОЯТ КАПИТАЛ 61

Почти раздвижване

КОМПАНИИ

КОМЕНТАР

Много розово не е на розово

М

Появяват се първите макар и слаби сигнали за сделки в България ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK/КАПИТАЛ

Зорница МАРКОВА Десет сделки. Толкова успяхме да преброим като сключени от началото на годината. По степен на замръзване ситуацията може да се конкурира само със Северния полюс. Затова сделката за „Девин“ отпреди няколко месеца внесе свежест. Тя показа, че на пазара има купувачи, че те търсят компании, ко-

Активните купувачи в момента са предимно фондове.

ного е важно един министър-председател да има трудов стаж, каза през седмицата премиерът Бойко Борисов и добави: И след като докара инвеститори, да ги задържи.“ Премиерът и министрите му действително имаха натоварена програма: откриване на ветроенергиен парк в Каварна, соларен завод в Силистра, логистичен център на търговска верига, откриване на нов хипермаркет за техника... Не успяха да присъстват на първия работен ден на магазините на други две хранителни вериги, а миналата седмица пропуснаха и официалното рязане на лентата на нов завод за шоколад. Ако някой случайно преминава през България, проследи публичните гостувания на министрите и преброи бизнес събитията от седмицата, ще реши, че тук криза няма. Еуфорията се пренесе и на вестникарските страници, които се напълниха с позитивни икономически новини. Само че нещата не са оцветени в толкова розови краски, колкото изглежда. Всички тези проекти, които сега излизат на бял свят, са планирани преди кризата и е цяло щастие, че не са замразени, както много други подобни. Веригата Penny Market, която сега откри логистичен център, започна своята експанзия в България още преди три години. Това се отнася и за другите нови търговци на пазара. Всички разрязани ленти и първи копки, които сега излизат наяве, са намерили финансиране още преди банките да затегнат кредитирането. Затова и е нездравословно да се мисли, че това са сигнали за отминаване на кризата. По-скептичните прогнози на макроикономистите са, че кризата още доста месеци ще властва над бизнеса в България. K

ито са пазарни лидери, че има сектори, които не са зачеркнати от инвеститорската карта. В същото време не бива продажбата на „Девин“ да дава основание на инвеститорите и предприемачите да приемат кризата за отминала. Състоянието събуждане е още далеч, макар и първите сигнали да са налице. КОМПАНИИ 43


42

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

K2 СЕДМИЦАTA М.О.Л. Над 90% от търговските площи в управлявания от Атанас Радев мол „Сердика център“ вече са отдадени под наем. Центърът ще отвори врати в началото на пролетта на следващата година, като там ще се намират около 220 магазина на световни и български марки.

Цифром

781 лв. стойност на 1000 лв. инвестирани в БГ40 преди една година Източник: БФБ

Капиталът на „Кремиковци“ може да нарасне

Оборотите в мебелния бранш спадат с 40%

ОЦК започва модернизация на производството си

РЕШЕНИЕ Вземанията на

СРИВ До края на година-

ИНВЕСТИЦИИ След пове-

кредиторите на „Кремиковци“, които са изявили желание да ги заменят срещу акционерен капитал, са оценени за 944.45 млн. лв. Ако оздравителният план на синдика Цветан Банков бъде одобрен и притежателите на тези вземания приемат да ги обърнат срещу акции, дружеството ще увеличи капитала си от сегашните 18.5 млн. лв. на 963 млн. лв. Тогава делът на сегашните големи акционери - Прамод Митал и държавата, ще олекне. Тогава мажоритарен акционер ще са облигационерите.

та спадът в продажбите на мебелните предприятия вероятно ще достигне 40% поради рязко намалялото търсене на вътрешния пазар. По данни на търговските вериги търсенето на мебели е намаляло с 50% спрямо същия период на миналата година. Това противоречи на прогнозите на статистиката от края на миналата година, според които очакванията на бранша са били за 15-процентно увеличение в производството на мебели, обясни председателят на браншовата камара Калин Симеонов.

че от две години спънки при предишното правителство металургичното предприятие „Оловноцинков комплекс“ (ОЦК) ще започне инвестицията си в модернизация и разширяване на производствения капацитет. Това стана ясно от съобщение на дружеството до борсата. С реализацията на проекта производственият капацитет на цинка ще се повиши с 40% и ще бъде изграден нов цех, в който цветният метал ще се добива с най-висока чистота - 99.99%. Инвестицията ще е около 120 млн. евро.

ПЕТРОЛ 90

84.36 8.X.08 75 $/барел 1 барел=158.9 л 60

45

39.55 18.II.09 30

8.X.08

8.IV.09

8.X.09

Източник: Datastream

ДОЛАР/ЛЕВ 1.41

1.4074 10.VII.08

1.39

1.37

Сделки и проекти

1.35

 Германската верига за бързооборотни стоки „Пени маркет“ планира да отвори между 20 и 30 магазина в България до края на 2009 г. Компанията вече откри логистичния си център край село Столник и планира да изгради втори край Шумен.

1.33

1.3227 24.IX.09 1.31 8.VII.09 23.VIII.09 Източник: Reuters Investor

 „ЦБА Асет мениджмънт“ ще открие супермаркет в град Дряново, който ще увеличи общия брой на магазините на дружеството на 32. Правителството откри процедура за търсене на нефт и газ в континенталния шелф на Черно море. Площта на територията на Блок 1-14 Силистра, която се намира на север от Резово, е 6935.57 кв. км. До конкурса се стигна след заявен инвеститорски интерес, но засега имена на компании не са обявени. Инвестиционният фонд Blackstone ще придобие развлекателните паркове Seaworld и Busch Gardens на международния бирен концерн AB InBev. Сделката е за 2.7 млрд. долара. Versace затвори магазините си в Япония и ще преразгледа цялата си бизнес стратегия, тъй като търсенето на луксозни стоки в страната намалява. През 2008 г. компанията е реализирала продажби в страната за 1.6 млрд. йени, а година по-рано - за 4.1 милиарда йени.

8.X.09

ИНДЕКСИ 140

„Технополис“ откри трети магазин в София Веригата за бяла, черна, офис техника и IT „Технополис“ отвори нов хипермаркет в столичния квартал „Надежда“. Това е 22-ият обект на компанията, която присъства в 20 града в страната. Новият магазин предлага над 25 хил. артикула и осигурява 120 нови работни места.

„Технополис - Надежда“ е първият обект от търговския парк „Средец“, в който ще има магазини за храни, мебели и др. За изминалите осем години инвестициите на „Технополис“ са над 138 млн. лв., а в екипа на компанията работят над 2000 души. СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

DJIA, Ню Йорк CAC 40, Париж Hang Seng, Хонконг

120

100

80 7 X 2008 = 100

60

8.X.08 8.IV.08 Източник: Reuters Investor

8.X.09

СЛОВОМ „Кога ще обявим край на рецесията? Всеки си има свое мнение. Моето е просто: когато започнем да създаваме работни места и възстановим дисциплината във финансовия сектор. Чак когато намалим безработицата, можем да кажем, че кризата е свършила. Днес още не сме постигнали тази цел въпреки всички сигнали за съживяване.“ Кристин Лагард, министър на икономиката на Франция

„Кризата се отрази на хотелиерските и туристическите бизнеси, свързани с предлагането на СПА услуги. Този отлив обаче беше за сметка на засиления интерес към т.нар. градски или дневни СПА центрове. Броят на посещенията в комплексите, предлагащи този вид услуги, се е запазил за сметка на пътуванията с цел посещение на СПА курорт.“ Кевин Търнъбъл, изпълнителен директор на SPAfinder за Европа

Lehman влошиха ситуацията и създадоха паника, която допринесе за крайно поведение на избягване на рискове, увреждащо капиталовите потоци, особено презграничните. Това развитие директно повлия на икономическия растеж на България поради силната й зависимост от капиталов приток отвън. Георги Ганев, икономист от Центъра за либерални стратегии

„Най-лошото от рецесията вече мина. Еврозоната постепенно се стабилизира и предстои бавно възстановяване. Въпреки това несигурността остава и по тази причина трябва да сме внимателни и предпазливи. Сегашната лихва от 1% е напълно подходяща.“ Жан-Клод Трише, президент на Европейската централна банка

„Банковата индустрия дължи голямо извинение на целия свят. И обещание, че ще се поучи от уроците на кризата. Това няма да стане само чрез засилена регулация и нови правила. Банките трябва да отделят далеч повече внимание върху ликвидността. Лондон ще остане един от главните финансови центрове, но губи преднината си пред Азия.“ Стивън Грийн, председател на HSBC


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

kompanii.capital.bg

43

КОМПАНИИ >>

Почти раздвижване

Купувачи с характер на акула

Появяват се първите макар и слаби сигнали за сделки в България Зорница МАРКОВА есет сделки. Толкова успяхме да преброим като сключени от началото на годината досега. От тях някои са били договорени още преди кризата, други са направо микропредприятия. По степен на замръзване ситуацията може да се конкурира само със Северния полюс. Когато преди няколко месеца стана ясно, че лидерът сред компаниите за вода в България „Девин“ се продава, пазарът направо подскочи. Десетина фонда за дялово инвестиране (Private equity funds) подадоха необвързващи оферти, дори и някои стратегически инвеститори полюбопитстваха. Завършването на сделката и изборът на купувач - Advent International, внесоха свежест в обезкръвения пазар на сливания и придобивания (М&А - Mergers and Acquisitions). Сделката показа няколко неща - че на пазара има купувачи, че те имат интерес към компании, които са пазарни лидери, че има сектори, които не са зачеркнати от инвеститорската карта и хранителният е един от тях. И най-важното - че може да се сключи сделка на цена, която никой не може да нарече ниска. В същото време не бива продажба като тази на „Девин“ да дава основание на инвеститорите и предприемачите да слагат розовите очила и да приемат кризата за отминала. Състоянието събуждане е още далеч, твърдят представители и на купувачите, продавачите и

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

анализатори. Това, което се случва в момента, е, че едва доловимо се усещат първите сигнали около някакво предварително настроение и желание за сделки.

Точка на замръзване Кризата предизвика тотално сковаване на M&A пазара. Финансите се изпариха, стратегическите инвеститори предпочетоха да закрепят основния си бизнес, без да се разрастват излишно, което автоматично намали интереса им към страни като България. Примери за това има много: производителят на бира Anheuser-Busch InBev обяви преди няколко месеца, че ще продава неключовите си активи - в Централна и Източна Европа, и в този пакет влиза и българската „Каменица“. Една от най-големите световни вериги за облекла пък C&A замрази експанзията си към страната, въпреки че вече имаше нает екип. Тези примери показват, че компаниите се отказват от нестратегическите си начинания. Изведнъж сделките секнаха. Мениджърът на адвокатската компанията DLA Piper за България Анна Ризова-Клег посочи, че тенденцията на замръзване се е усетила в Централна и Източна Европа още в края на миналата година, а в България - от началото на тази година. Ако през 2007 г. работихме по няколко сделки едновременно и всеки месец се подписваха договори, сега пазарът е съвсем застинал, каза и Явор Камбуров от една от големите български адвокатски кантори - „Камбуров и партньори“.

Така от страната на купувачите останаха само фондовете за дялово инвестиране. Някои от тях бяха дейни още преди кризата, а други се създадоха заради нея с цел да придобиват закъсал бизнес на максимално ниска цена. И тук въобще не става въпрос за пазара на недвижими имоти, където в момента има десетки инвеститори, които търсят да купят активи под себестойност. Има се предвид различни производства, които изпитват затруднения и липса на ликвидност, но могат да бъдат стабилизирани. Целта на фондовете е да вложат минимален ресурс, с който да преструктурират и доразвият бизнеса, а след няколко години да излязат от него с печалба. 44


44

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМПАНИИ СДЕЛКИТЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА Компания Корпоративна търговска банка Девин* Уника България СИБАНК Авто Юнион Инвестор.бг 2be Consulteam ТВ Европа* Пикадили Балканфарма Разград Евроком* Кейбълтел*

Цена 185 млн. лв. 21 - 21.75 млн. eвро 15.2 млн. евро 29.3 млн. лв. 8 млн. евро 2.5 млн. лв.

Купувач Държавният фонд Оман Advent International Uniqa Intrenational Beteiligungs KBC Еврохолд аутомотив груп 3TS Cisco Growth Fund БТК HR агенция Grain STEVIA Communications Сръбската „Делта макси“ Антибиотик Разград EQT V EQT V

Продавач „Бромак“ Soravia EQUEST Investments Balkans Цветелина Бориславова EQUEST Investments Balkans Група физически лица Кимимпекс търговия и лизинг Дружество, свързвано с Емил Стоянов Варненската „Боляри“ Актавис Warburg Pincus Ramford Alliance Източник: Капитал

* Сделката не е приключена

>> стр. 43 Почти раздвижване

Само че доскоро нямаше продавачи, които да се съгласят на условията на фондовете. Просто защото не изпитваха реална нужда да продават бизнес. „Когато тук са само фондовете, означава, че сме близо до дъното. Фондовете искат да купят компаниите в най-евтината им фаза. Друг е въпросът дали изобщо някой иска да продава“, коментира Билян Балев от „Форем консултинг“. „Очакванията на фондовете паднаха драстично до неприемливи за собствениците нива. Продавачите решиха да изчакат година-две, докато пазарът се стабилизира“, каза директорът на фонда за дялово инвестиране Global Finance Ивайло Симов. Той даде за пример средно голяма българска компания за

телекомуникационно оборудване. През миналата година дружеството е било в процедура по продажба с очакване за цена над 10 пъти EBITDA (печалбата преди лихви, данъци и амортизации). Вместо това е получила наполовина по-ниски оферти и собствениците са решили да отложат сделката. Малкото покупки, които се случиха в България през последната година, бяха или договорени преди кризата (например продажбата на b2b на БТК), или бяха предизвикани отвън (австрийският собственик на иначе стабилната компания „Девин“ - Soravia Group, реши да се освободи от този бизнес). При всички други случаи собствениците на компаниите не бяха склонни да продават -

защото не могат да вземат висока цена, пък и са емоционално свързани с бизнеса си. Когато една компания се е развивала 15-20 години, основателят й трудно би се разделил с нея точно по време на криза.

Съвсем първи стъпки Дали защото им се иска кризата да свърши, защото се подвеждат по позитивните сигнали в Западна Европа или защото анализират реалните промени, но има участници на пазара, които вече съобщават за първото, макар и слабо помръдване в бизнеса. „Девин“ не е единственият пример, който дава повод на някои да очакват нови сделки скоро. Въпреки че „скоро“ е разтегливо понятие и прогнозите са от „към

края на годината“, през „първите месеци на следващата година“, до „догодина по това време“, и сега има компании, които са в процедура на продажба, твърдят консултанти. Преговори се водят за една от големите фирми в месния бранш и един от лидерите в консервната промишленост. „На пазара има раздвижване. Инвеститорите се убедиха, че икономиката в Източна Европа няма да се срине, чуват се и позитивни отзиви за България. Има фондове, които не са се отказали от инвестиции в България, германски и австрийски стратегически инвеститори също биха придобивали бизнес тук“, смята Росен Иванов - съдружник в Entrea Capital, специализирана в областта на M&A.

Пътят на сделката ИСКАМ ДА ПРОДАВАМ, ЗАЩОТО:

МОГА ДА ПРОДАМ:

МОГА ДА СТРУКТУРИРАМ СДЕЛКАТА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

 Виждам

 100%

 Продажба

потенциал да развивам бизнеса си, но с подкрепата на стратегически или финансов инвеститор Имам финансови затруднения заради кризата Искам да изляза от бизнеса или да допусна партньор по друга причина

1

от компанията си или мажоритарен пакет от акциите, като остана в компанията на оперативно ниво

на съществуващи акции на акции чрез увеличение на капитала с цел капитализиране на компанията Комбинация от двете, която да ми позволи да подобря финансовото състояние на компанията и същевременно да осребря част от акциите си

 Миноритарен

2

3

 Продажба

4

5

СЪБИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОДГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРИТЕ И СЪБИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ ОФЕРТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЪСА ЛИСТА ОТ ИНВЕСТИТОРИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВО-ПРАВЕН АНАЛИЗ (ДЮ ДИЛИДЖЪНС)

ОКОНЧАТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ И ФИНАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКАТА

От 4 седмици...

... до 6 седмици

1-2 месеца

1-2 месеца

1-2 месеца

 Събиране

 Изготвя се детайлен инвестиционен меморандум, финансови прогнози и оценка на компанията Изготвя се кратка версия на меморандума (teaser), в която е заличено името на компанията с цел запазване на конфиденциалност Съставя се дълъг целеви списък с потенциални инвеститорите (финансови и стратегически)

 Потенциалните инвеститори получават презентация за компанията (teaser) Подписва се споразумение за конфиденциалност Предоставя се инвестиционен меморандум. Провеждане на първите срещи с компанията Инвеститорите подават необвързващи оферти, с които заявяват интереса си, и предоставят първоначална оценка

 Избират се найдобрите оферти Един или повече кандидати получават покана да направят дю дилиджънс В някои случаи се подписва ексклузивитет с подалия най-добра оферта. Организират се срещи с мениджмънта

 Подават се крайни обвързващи оферти Избор на краен купувач Окончателни преговори, цена и детайлите в отговорностите след сделката Подготовка на правните документи Подписване на договор Одобрение от регулаторните органи (напр. КЗК) Сделка

на детайлна информация за компанията, конкуренцията, пазара и оценка на потенциала й. Синтезиране на информацията в подходяща за купувачите форма

Източник: Entrea Capital (специализирана консултантска компания в областта на сливанията и придобиванията)


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

45

КОМПАНИИ >>

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Според Валери Петров от Bancroft вече има настроение за край на кризата и желание за сделки. Той нарича този процес „адаптация в очакванията“, при който и инвеститори, и продавачи са станали по-реалистични в оценката за ситуацията и бизнеса. Не липсват и скептици. Според адвокат Камбуров не могат да се чакат сделки през следващите месеци. Най-малкото защото технологическото време за завършването им е толкова, а голям интерес от инвеститори няма, казва той.

Рано е за тенденция Първите сигнали са прекалено слаби, за да се определи дали пазарът се раздвижва. Това реално ще се случи, когато компа-

ниите започнат да изпитват натиск. Консултанти в M&A сектора твърдят, че този момент вече е дошъл и затова все повече предприемачи ще се оглеждат за стратегически партньор или финансов инвеститор, който да капитализира компанията. Към подобна стратегия се ориентират дори и фирми, които са далеч от фалити или изпадане от пазара, но гледат на бъдещата продажба като на възможност да привлекат средства към бизнеса си и да гарантират оцеляването си. Голяма част от собствениците са такива, които до началото на кризата са се развивали успешно, бизнесът им е растял с двуцифрени проценти и всеки план е бил свръхоптимистичен. Компаниите тогава увеличиха

задълженията си към банките, започнаха експанзия. Но, заварени в това положение от кризата, фирмите от всички сектори започнаха да прилагат стратегии за оцеляване. В момента запасите им вече са изчерпани, а натискът от банките стои на дневен ред. Колкото и да се опитват да съдействат на клиентите си и да разсрочват корпоративните заеми, финансовите институции не могат да удържат това положение дълго време. Ивайло Симов от Global Finance твърди, че вече има сигнали от банките, че търсят решение на лошите кредити. Такова би било компаниите в затруднение или активите им да бъдат продадени срещу покриване на задълженията. Финансовият натиск върху компаниите и спадът в потреблението се очаква да предизвикат и консолидация. Особено в секторите, където има огромен брой играчи с минимални пазарни дялове. При водите например три компании държат почти 80% от пазара, а останалите 20% се делят между десетки малки фирмички. В месарския бранш също има 80-100 производители. Консолидацията ще последва като естествена мярка на оцеляване.

А когато има предлагане Очакванията, че повече компании ще търсят стратегически

или финансов инвеститор, пак не са гаранция, че интересите на двете страни ще се срещнат. Не е изключено в повечето случаи да се появят неатрактивни компании и към тях нито един купувач да не проявява интерес. В България липсват настърве-

Сделките ще се увеличат тогава, когато повече компании изпитат затруднения. ните фондове от типа distressed, които изкупуват активите на фалирали компании. Тук са най-вече инвеститорите, които разчитат на класическите финансови схеми и търсят бизнес в затруднено положение, но с потенциал. Да, има и интерес към фирмите в тежко състояние, но не към акциите им, а към безрисковите им активи. „Никой не иска да инвестира пари във фалирал бизнес“, казва Валери Петров от Bancroft. Точно обратното - интересът е насочен към компании, които са лидери в своя сектор, казва Росен Иванов от Entrea. Инвеститорите и консултантите посочват няколко атрактивни сега секторa. Такива са търговията и производството на бързооборотните стоки. Неслу-

чайно „Девин“ се продаде бързо и успешно. Интерес има още към някои нишови компании в ИТ и телекомуникациите, онлайн медиите, възобновяемите енергийни източници, както и към тези сфери, които имат гарантиран бизнес - инфраструктурни проекти и енергетика.

Вместо финал Докато говореше за тенденциите в сливанията и придобиванията, адвокат Явор Камбуров каза шегата: „Служителите от отдел М&А преместихме в отдел несъстоятелност.“ Сега голяма част от ресурса на агенцията е насочен към преструктуриране на компании, дългове и неатрактивни активи, както и да организират юридическата част по обявяването на компании в несъстоятелност. Имало е случаи с фабрики за мебели, строителни компании. Настроението в момента е, че тази тенденция ще се промени и консултантите пак ще започнат да се занимават с повече сделки. Въпросът е дали това ще е до края на годината или чак през следващата. K По темата работи и Тодор ТОДОРОВ

* Тенденциите в сектора ще бъдат обсъдени на конференцията „Сливания и придобивания в България и региона“ на 20 октомври в „Шератон“


46

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМПАНИИ

От страната на купувача

 Balkan Accession Fund Дружество с фокус България и Румъния в секторите продажби на дребно и производство на потребителски стоки, финанси, логистика, ИТ, медии и здравеопазване. Капиталът му е 110 млн. евро. Инвестициите в България са в сладоледите „Дарко“ и „БМ лизинг“. Фондът имаше участие и в JetFinance, но излезе след покупката на компанията от поделението на BNP Paribas - Cetelem. Инвестициите на фонда са между 3 и 10 млн. евро.

Тодор ТОДОРОВ Ventures приватизира БТК. Освен това сега притежава производителя на керамични плочки и гранитогрес „Кай груп“.

Ако имате компания за продаване или търсите бизнес партньор, който да капитализира бизнеса ви, имате шанс да го намерите сред някои от фондовете за дялово инвестиране, които в момента са активни на българския пазар. „Капитал“ се опита да идентифицира тези инвеститори, които имат средства и интерес към бизнес в страната. Някои от тях имат и предишни проекти тук, други са съвсем нови и с фокус Централна и Източна Европа. Списъкът не може да бъде изчерпателен, защото инвеститорският интерес се мени непрекъснато. Тук обаче са тринайсетте найвероятни фонда, които поскоро биха сключили сделка. Аdvent - Това е един от активните играчи на българския пазар и се цели в по-големи компании. Това е инвеститорът, който раздвижи пазара през последните месеци с придобиването на компанията за вода „Девин“. Преди пет години чрез дъщерното си Viva

 „Адванс екуити холдинг“ Първият фонд за дялово финансране, създаден изцяло с български капитали. Специализиран е в инвестиции в прохождащи и перспективни компании от сектора на възобновяемите енергийни източници, финанси, ИТ и други. Капиталът му е 37.7 млн. лв., а акциите му се търгуват на Българска фондова борса.

 Global Finance - Един от найактивните фондове в България. Има дялове във веригата за кафе Onda Coffee Break, „Телетек“, „Евроинс иншурънс груп“ (EIG), CallPoint New Europe, „Никас България“. В миналото имаше инвестиции в млечната компания ОМК, „Чипита“, магазините „Фамилия“ и „Мобилтел“.

 Аrx Equity - Фондът има широко портфолио от инвестиции в Централна и Източна Европа, но все още няма вложение в България.

 GED - Испанският фонд купи производителя на млечни продкти „Фама“ през 2007 г. за 9 млн. евро. Само преди дни дружеството получи заем от ЕБВР от 5.5 млн. евро и се ангажира да инвестира още 2.3 млн. евро във „Фама“. Фондът има интерес към други проекти в България, но преди това ще се концентрира към първия си. Bedminster Capital Management - Компанията е фокусирана към Централна и Източна Европа. С един от подфондовете си - SEEF II, е собственик на справочника Golden pages за България, както и на Българския здравноосигурителен фонд. Управлява капитал от 200 млн. долара. NEVEQ - Фокусиран е предимно към ИТ сектора и инвестира в нови компании. Има инвестиции в Lessno, Ontotext, FinAnalitica и др. Капиталът на фонда е 28 млн. евро.

 Oriens - компанията е специализрана в инвестиции в малки компании от IT и телеком сектора и има интерес в България. ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

СДЕЛКИТЕ В БЪЛГАРИЯ 142

3 500

150

136

120

2 800 3 225

2 100

2 866

2 356 1 400 34 700

90 2 640

60

44 27

21 1 219

403

0 2004*

2005*

2006*

* Включва сделки над $1 млн.

2007

30 0

2008

Източник: DealWatch, IntelliNews; Delotte; Entrea

 NBGI - Основен акционер във фонда е Националната банка на Гърция, която притежава ОББ в България. Първата му инвестиция в страната беше в соковете ВВВ, търси и други проекти в хранителния сектор. Bancroft Private Equity - Фокусът на фонда е към България и региона, но до момента няма сделка в страната. Сега по-активно оглежда проекти в Турция. Argus - Базиран е в Чехия и е проучвал няколко компании в България, сред които са „Кай груп“ и „Девин“. Все още няма инвестиции в страната. K

По света: Презареждане Обемът на сделките през третото тримесечие се е понижил с над 50%

А

ко човек се вгледа в новините от последните два или три месеца, ще остане с впечатление, че в глобален мащаб криза на пазара на сливания и придобивания не е имало. Kraft Foods се бори за покупката на Cadbury в сделка за над 16 млрд. долара, Abbott Laboratories предлага 6.6 млрд. долара за фармацевтичното звено на Solvay, а Cisco Systems е приготвил 3 млрд. долара за норвежкия производител на

оборудване за видеоконференции Tandberg. Усещането обаче ще се окаже измамно. Обемът на сделките през третото тримесечие на тази година в глобален мащаб се е понижил с 54% до 369.3 млрд. долара спрямо същия период на 2008 г. по данни на Thomson Reuters. Според Хауърд Уилдан, партньор в BGC Partners, едва ли може да се очаква възстановяване до 2010 г.“ И тук основната причина се оказва финансирането. „Набирането на капитал остава трудно“, допълва той пред Reuters. „Силно задлъжнелите фон-

дове за дялови инвестиции, които бяха двигатели на пазара до лятото на 2007 г., вече ги няма“, коментира Питър Диксън от Commerzbank и допълва, че никой все още не е готов да се товари с дълг, а самите банки са много внимателни с финансирането. Всъщност високите дългове вече притискат тези фондове, кaто по данни на Financial Times през следващите 5 години те ще трябва да изплатят заеми за 400 млрд. долара - средства, изтеглени през последните 2-3 години. Все пак в последните сделки наблюдателите виждат из-

вестно презареждане и нов цикъл на М&А пазара. Френската финансова компания Natixis прогнозира, че именно раздвижването през второто полугодие на тази година ще даде началото на нов цикъл в сектора, като посочва като потенциални обекти на сделки AstraZeneca, Swedish Match, Whitbread, NH Hoteles и MAN. С възстановяването на световните борси и доверието набирането на капитал през тях може да се окаже и основен източник за финансиране на придобиванията. Някои специалисти виждат и в преструктурирането на фи-

нансовия сектор трамплин за възстановяването на сектора. През седмицата стана ясно, че швейцарският фонд Julius Baer ще купи поделението за частно банкиране на ING в Швейцария за 505 млн. долара. Прогнозите са, че сделките ще са точно в сектора на управление на активи. „По-големите финансови институции се префокусират към своите стратегически предимства и очакваме да продължат да се разделят със звената си за управление на активи“, коментира пред Financial News Арън Дор, управляващ директор на Jefferies. K


48

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМПАНИИ

Ръководителят на най-голямата правна кантора в света

Найджъл Ноуълс: САЩ и Европа засега ще подскачат по дъното ПРОФИЛ Как се чувства човек начело на най-голямата правна организация в света? Добре, отговаря сър Найджъл Ноулс с очевидно задоволство. Той е управляващ директор на DLA Piper, която стана първа по приходи в света за 2008 г. Юридическата компания с 67 офиса в 29 държави и 2.26 млрд. приходи е и номер едно в света при сделките по сливания и придобивания. Това дава на Ноулс широк поглед върху световната икономика и му позволява да сравнява различните региони. „Капитал“ използва посещението на британеца в България, за да го попита за икономическото възстановяване, пазарите на юридически услуги и сливания и придобивания. В Европа няма активност при корпоративните придобивания

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

се върне, не мисля, че те ще си купуват нови къщи или нови коли. Има проблем с възстановяването на потреблението. Ако погледнете Китай, само ние например имаме 17 първични публични предлагания (IPO) там. Икономиката им расте със 7-8%, DLA Piper имаме огромен обем работа там и ако светът се въртеше около Китай, нямаше да имаме никакви трудности. Но Близкият изток има трудности, те още не са започнали да харчат отново, Европа е в различни етапи от цикъла и няма много светли лъчи, а в САЩ съм сигурен, че няма. В Европа например има само две големи корпоративни сделки напоследък - едната е Kraft купува Cadbury и другата е Deutsche Telecom и Orange. Две сделки не правят цяла 2009 г. Ние сме на острието. За да избегнем възстановяване с формата на W, властите ще трябва да са внимателни с лихвите - ако се вдигнат, преди увереността да се върне, хората ще се озоват в негативна територия отново.

преструктурирани. Ръст имаме и при съдебните дела, регулаторните въпроси, случаите, свързани със заетостта и трудовия пазар, както и с интелектуалната собственост, технологичния и търговския сектор. Видяхме спад в имотния сектор, корпоративната дейност и финансовите пазари.

Вие имате възможността да разгледате глобално състоянието на индустрията и корпоративния бизнес. Не мога да не започна с неизбежния въпрос за кризата. Г-20 наскоро обяви, че сме излезли от нея. Вие как смятате? Зависи от това какво смятате, че е кризата. Сигурен съм, че няма да има повече фалирали финансови институции, така че може да сме спрели да вървим надолу. Но не съм убеден, че има твърде много знаци, че нещата се вдигат отново. Това зависи от мястото в света, където се намираш. Особено за САЩ и Европа мисля, че нещата ще приличат на подскачане по дъното за известно време ще изглежда малко по-добре, после пак ще се слиза надолу и така. Не смятам, че хората все още са уверени достатъчно, че няма да загубят работата си, че къщата им е спряла да се обезценява, а ипотеката - да се вдига. А докато тази увереност не

Какви тенденции наблюдавате в корпоративния сектор - има ли сливания и поглъщания, или се касае повече за разпродажби на активи? Имаме, но не са толкова много. Тенденциите са различни - имаме много работа по преструктуриране на дългове, особено във Великобритания. Има много банки със заеми към клиенти с проблеми и тези заеми биват

Виждате ли тенденция на пазара на сливания и придобивания в Източна Европа повече активност например? Не виждаме подобна тенденция засега. В Лондон нашите представители ще ви кажат, че мнозина имат идеи да правят разни неща, но засега на практика още не предприемат нищо. Все още има твърде малко сделки за дялово финансиране (private equity). Няма много фондове, които да набират средства, хората не инвестират.

Има ли разлика между онова, което чувате например в Лондон и Ню Йорк за кризата, и това в София? Всички страдат по същия начин. Банките не дават, имотите се сриват, корпоративната дейност намалява значително. Тази криза започна с банките. Обикновено приключва с тях, а сега започна с финансовите институции. Ако банките спрат кредитирането, това има незабавен ефект в три ключови области - имотите, корпоративните поглъщания и сливания и корпоративният фондов пазар, и финансовата сфера.

Как виждате България в конкуренцията на другите страни от региона? Мисля, че имате много позитиви. Когато погледнете отвън, България е данъчен рай. Например във Великобритания данъчната тежест е 50%. Освен това тук имате страхотно крайбрежие, страхотна природа, не сте твърде населени, това си е страхотна страна. Светът минава през големи проблеми, не е България само. Да, тук може да става по-добре, но и на Уолстрийт също може.

Българският клон е един от малкото ваши, на които е позволено да се разширява. На какво се дължи това? Това е регион, където виждаме потенциал за растеж. Срещнахме се с членове на правителството и има някои много амбициозни планове в инфраструктурата, енергетиката, публично-частните партньорства. Ние имаме възможността да дадем огромно ноу-хау от целия свят как се правят тези неща, ако правителството реши да тръгне по този път.

Тук се сблъсквате с проблем, който и ЕС, и международните изследвания подчертават многократно - слаба ефективност на съдебната система. Как се справяте с проблема с корупцията? Новото правителство иска да е прозрачно и да въведе принципите на добро управление - вие знаете по-добре от мен, че има

„Не съм убеден, че има твърде много знаци, че нещата се вдигат отново. Хората все още не са уверени достатъчно, че няма да загубят работата си.“ „България има много позитиви и е данъчен рай. Това е регион, където виждаме потенциал за растеж.“ „Азиатскoтихоокеанската група наистина ще стане доста силен и много значим търговски блок скоро.“ планове за изчистването на тези проблеми. Това ще се случи така или иначе. Вие ще получите външно финансиране част от него ще дойде от Европа. Тези пари ще бъдат зависими от това корупцията да бъде изкоренена и да бъдат установени добри принципи на управление, независимо дали в обществените поръчки или спазването на договорите. Това, което чух от правителството ви, е, че те са решени да се справят с тази пречка пред привличането на пари от цял свят.

Нерядко говорите за азиатската перспектива пред бизнеса ви. Всички виждаме колко голям играч е Китай, но колко време според вас ще му отнеме да стане още по-значим? Оставете Китай за малко и погледнете Азиатско-тихоокеанския регион. Китай иска стратегически съюз с Австралия заради ресурсите, технологиите, банките. Те са в една и съща часова зона. Ще откриете, че азиатската група наистина ще стане доста силна и ще стане много значим търговски блок скоро. Ще бъде финансирана от всичко, което може да предложи Австралия, и от мощта на милиардното население на Китай заедно с техните мозъци и скоростта, с която напредват. Китай и тази част на Азия са страхотно място да правиш бизнес. Интервюто взе Огнян ГЕОРГИЕВ


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

49

КОМПАНИИ

Старши вицепрезидентът на биотехнологичната компания Amgen

Ролф Хофман: Инвестираме в България заради добрите специалисти

П

ромяната тук ще настъпи, когато Citibank са толкова спокойни за България, че открият клон в центъра на София. Това казваше вече покойния вицепремиер Александър Божков преди десетина години, когато започваше процесът на банковата приватизация. Ако за финансовия сектор преди години показателно за липса на политически и икономически рискове беше навлизането на големи международни банки тук (сред които и Citi), в момента за фармацевтичния това са биотехнологичните компании. Това са изобретателите на най-новите и скъпи лекарствени формули на основата на биомолекули. Досега само една от тях имаше офис в София - Genzyme. От миналата седмица в България със собствено представителство присъства и един от лидерите - американската Amgen. В България тя планира две неща - да продава скъпоструващи лекарства и да разшири

„В България сме и защото сме убедени, че правителството ще направи здравна реформа.“ развойната си дейност. През миналата година биотехнологичната компания, която откри как човешките белтъци могат да лекуват и ги синтезира под формата на лекарства, отново е в топ 15 на световните фармацевтични гиганти по обороти с приходи от 15 млрд. долара, а печалбата й е 4.2 млрд. долара Биотехнологичните продукти заемат 20% от пазара на медикаменти в световен мащаб и този процент непрекъснато се увеличава. На фона на глобалния пазар от 820 млрд. долара и тежката криза на доверието към изобретателите на лекарства и техните акции през последната

година изглежда странно, че България е избрана за следващата точка в географията на Amgen. “Криза ли? Здравеопазването традиционно е бизнес, който не усеща влиянието на това, което се случва в икономиката като цяло”, смята Ролф Хофман, вицепрезидент по търговските операции на Amgen, и казва, че са в България заради членството й в Европейския съюз и защото са абсолютно убедени, че новото правителство ще довърши започната отдавна здравна реформа. „Те ще променят здравната система и ще имат нужда от иновативни медикаменти, които да удовлетворят политиката на правителството за предоставяне на достъп до лечение на пациенти със сериозни заболявания”, казва Хофман. (Още за реформата на стр. 22-23.) По думите му компанията присъства на повечето пазари в Европейския съюз и извън него, но не директно. В Румъния например работи чрез дистрибутор. Оказва се, че България е станала център на тяхната дейност - през последните години вече е инвестирала в 60 клинични центъра за изпитване на медикаментите си и в лечението на над 400 пациенти. „Установихме, че България има много силни традиции - тя е дългогодишен производител на лекарства, дори ако се върнем повече от 50 години назад във времето, работила е в сферата на биотехнологията, има солиден опит в много научни дисциплини, много добри специалисти в химията, биотехнологията, фармацията. Нивото на медицинското образование е много високо, има и някои много добри болници. Първото ни съображение беше да намерим лекари, които са подготвени за провеждане на клинични изпитвания на лекарства, и се уверихме, че те са много ерудирани и уверени”, казва Ролф Хофман. По думите му следващата логична стъпка била да инвестират. В момента компанията е с един от най-значимите бюджети за нови разработки над 3 млрд. долара годишно. През 2009 г. Amgen изпитват въздействието на

ПРОФИЛ Ролф Хофман е старши вицепрезидент на Amgen по търговските операции. Има над 20 години мениджърски опит във фарм индустрията. Има магистърски степени по английска филология oт Кьолн, по кинезитерапия от Deutsche Sporthoschschule и по бизнес администрация от университета на Северна Каролина. Ролф Хофман

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

повече от 50 молекули върху 45 хил. пациенти в рамките на почти 300 проучвания в 50 страни. „Изобретяването на лекарство отнема 15 години и 1 млрд. долара. А ако имате пет одобрени, печелите пари само от едно от тях, това е високорисков бизнес”, пресмята Хофман. Той допълва, че Amgen присъства само в лечението на тежки заболявания и е пазарен лидер в своите области, но не посочва за какъв период от време очаква да се възвърне инвестицията в България, тъй като става въпрос за дъл-

госрочен бизнес В България компанията стъпва с портфолиото си от медикаменти в четири основни групи - онкология, хематология, нефрология и костни заболявания. За това като че ли има потенциал, защото само ракът е причина за смъртта на 236 от 100 хил. население. Тъй като биотехнологичните продукти са скъпи и трудно могат да бъдат купени от самите пациенти, компаниите разчитат единствено на държавни поръчки, които през тази година са за около 130 млн. лв.

„Ще положим усилия, за да си партнираме с институциите и да докажем, че нашите медикаменти предлагат възможности за спестяване на разходи за лечение и много добро съотношение между цена и ползи за пациентите. Не се притесняваме дали продуктите ни ще бъдат възприети - имаме медицина на доказателствата, имаме фармакоикономически аргументи, можем да предложим най-съвременното лечение”, отбелязва д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Amgen

за България. Но тенденцията да се реформира здравеопазването изглежда обнадеждаваща. „Надяваме се, че бюджетът за здравеопазване няма да продължи да бъде на най-ниските нива в Европа, има тенденция да се увеличи събираемостта на здравните вноски и да се намери необходимото финансиране за лечение. Мисля, че както от търговска, така и от научна гледна точка потенциалът съществува“, завърши Хофман. K Интервюто взе Деси НИКОЛОВА


50

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМПАНИИ

Green Day

Тръгват двете най-големи предприятия за екологично електричество Светлана НЕНОВА, Милен ЕНЧЕВ Ако заявените зелени мегаватове в България се построят, много от останалите електроцентрали биха станали излишни. Може би точно тук е ключът защо бумът на възобновяемата енергия

остана само в рамките на инвеститорския интерес, а делът й в енергийното потребление на страната продължава да е незначителен. Две събития от тази седмица са сигнал, че тенденцията да се

Изпълнителният директор на „Соларпро“ Николай Беров (вляво) показа на премиера и Трайчо Трайков поточната линия СНИМКА: ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

трупат „теоретични“ екомощности може да се обърне. В един ден (6 октомври) премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката Трайчо Трайков прерязаха лентите в завода за фотоволтаични модули

на фирма „Соларпро“ в Силистра и в най-големия до момента вятърен парк в България на AES Geo Energy. Така държавата на най-високо ниво показа, че има отношение към екологичната енергия и ще създаде добра среда

за нейното нарастване. Като член на Европейския съюз страната има задължение до 2020 г. да увеличи дела на възобновяемите източници в общото производство на електроенергия до 16%. Така че в следващото

нели за 6 Мвт, бе въведена в експлоатация през април. До края на годината капацитетът ще бъде увеличен почти двойно. Силистра е и много подходящо място за изграждане на соларни паркове. Градът е с най-добри показатели по отношение на слънчевата енергия, падаща на единица площ. Местните си спомнят, че преди години в града били правени неуспешни опити за производство на електроенергия чрез улавяне на слънчевата енергия с призми. Изградената инфраструктура прави района привлекателен за инвеститорите.

Интерес проявяват американски, италиански и израелски компании, твърди Андонов. Той обясни, че американската компания AES, която пусна вятърния парк в Каварна, проявява интерес към терена на бившето летище, за да изгради соларен парк. От компанията не потвърдиха, но и не отрекоха за такова намерение. Тънкослойните фотоволтаични панели, произвеждани от „Соларпро“, са с по-ниска цена от произведените по конкурентната поликристална технология. Те могат да работят не само при слънце, но

и при облачно време. При тази технология един инсталиран мегават струва около 1 млн. евро. Вложените средства се изплащат за осем-десет години.

Фабрика за слънце

Р

аботници с облекла като в операционна стоят пред машините на поточната линия за фотоволтаични панели в завода на „Соларпро“ в Силистра.

На покрива му има тестови слънчеви централи. Те произвеждат електроенергия за нуждите на производството, докато слънцето не се скрие зад хоризонта. Във вторник заводът бе открит официално от премиера Бойко Борисов и председателя на УС на „Алфа финанс холдинг“ Иво Прокопиев, съиздател на вестниците“Капитал“ и „Дневник“. Мажоритарен акционер в „Соларпро“ е „Каолин“, част от структурата на холдинга. Икономическият министър Трайчо Трайков връчи два сертификата за инвеститор клас А за разширяване на производството и за соларния парк в Янково. „С ветропарка в Каварна, както и с това предприятие, ние ще спестяваме около 300 000 тона вредни емсии, а това е много важно за България, тъй като темата за вредните емисии ще е сред основните на предстоящата среща в Копенхаген“, каза премиерът Борисов. „Само през последната седмица новините за климатичните из-

менения бяха страховити - земетресение, наводнение, земетресение, наводнение, свлачище“, поясни Борисов. Според Иво Прокопиев инвестицията от 20 млн. евро може да не е най-голямата, но е знакова за региона. Както в Севлиево, около града ще се оформи клъстър за екологична енергия и технологии.

Екотехнологии срещу кризата За хората тук новата технология е интересна, но повече се радват на работните места, които се откриват. В момента те са 120, но с увеличаването на производството се предвижда до края на 2010 г. броят им да стане 256. „Кризата удари всички предприятия в Силистра, хората работят на половин работен ден, други изобщо не работят. Заплатите им се бавят, а тези, които работят, получават малко над минималните“, разказва служител от местния хотел. Той обясни, че инженери и техниците с опит в местните предприятия ще имат шанс да си намерят работа в новото предприятие. Според него Силистра изглежда повече като забравен край за политиците. „В завода за фотоволтаични панели ни плащат редовно и добре, но изискват и специална под-

готовка“, разказва работник. След като натрупал опит из местните предприятия, решил да опита в новия завод. Той е единственият работещ в семейството. „С 30-40% са намалели поръчките на местните компании в резултат на кризата. Съкращават хора с опит в машиностроенето и строителството и новият завод е начин те да си намерят работа, ако имат техническо или инженерно образование“, смята кметът на града Иво Андонов. Първата поточна линия, която за една година може да произведе па-

НИКОЛАЙ БЕРОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА „СОЛАРПРО“

Инвестицията ще осигури поръчки за стъкларството и металообработването Какъв е ефектът от инвестицията в завода на „Соларпро“ в Силистра? В предприятието са инвестирани над 20 млн. евро. Слънчевите централи в процес на изграждане изцяло ще запълнят капацитета на завода за следващите две години. В „Соларпро“ сега работят 120 служители, като намеренията са до края на 2009 г. броят им да бъде увеличен с 50 души с пускането на втората поточна линия. Не всички са обучени да работят

Цялото интервю на capital.bg

във високотехнологично производство и затова при постъпването си преминават специален курс на обучение. Инвестицията ни ще осигури работа на стъкларското производство и на металообработването с изработване на рамките на панелите. Стъклото, което е един от основните материали, купуваме от „Тракия глас“ и от завода на Сен Гобен в Кълъраш. Близостта на двата доставчика намалява разходите за транспорт.

Слънчеви централи на покривите Планираме да изградим няколко соларни парка в България и съседните страни. Във всички фази от производството на панелите до изграждането на паркове инвестициите ще достигнат 100 млн. евро, каза Прокопиев. Той изтъкна, че слънчевите централи са основа за изграждането на енергийните системи на бъдещето умни мрежи, чийто основен компонент е децентрализираното производство на енергия. По този начин се избягват огромните инвестиции в преносни електропроводи и се подобрява качеството на регионалните разпределителни мрежи. За разлика от вятърните централи производството на енергия от слънцето може да бъде прогнозирано и управлявано. През последните години повече електроенергия се консумира през лятото вместо през зимата заради повисоките температури и навлизането на климатиците в бита. Върху средно голям покрив могат да бъдат монтирани 10-15 киловата слънчеви панели,


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

51

КОМПАНИИ

Найголемият вятърен парк

С

капацитета си от 156 мегавата ветроенергийният парк „Св. Никола“ на AES Geo Energy е най-големият в страната до този момент.

на министъра на икономиката

десетилетие въпреки несъгласието на традиционните енергийни лобита хилядите нови зелени мегаватове трябва да станат факт и с двата нови проекта първата истинска стъпка в тази посока е направена.

които да произвеждат ток и да го продават на електроразпределителните дружества, а те законово са задължени да го изкупят на преференциални цени. Освен на покривите панелите могат да бъдат монтират със същия ефект и върху фасадите на сградите. Според изпълнителния директор на „Соларпро“ в Бавария на почти всеки покрив могат да се видят такива централи. Там монтирането на покрива отнема ден, а включването в електросистемата още един. У нас се изтъкват различни технически

Инвестициите в завода и в соларните паркове ще достигнат 100 млн. евро. проблеми, поставят се допълнителни изисквания и присъединяването се бави месеци. “Соларпро“ ще монтира всичките си паркове върху замърсени земи и така няма да се унищожават земеделските. Това вече е направено в първия парк в Янково. До края на годината мощността му ще достигне 2.4 мВт. В Янково ще експертиментираме и ще засеем люцерна под панелите, обяснява Беров. K

След церемонията по включването му към електрическата мрежа предстоят тестове на ветрогенераторите и до края на годината той ще започне да работи реално, обяви генералният мениджър на компанията Теодор Бобочиков.

Пет години по-късно Макар че същинското строителство на парка започна и приключи тази година, проектът има зад гърба си 5-годишна предистория. Той бе започнат от българско-германската фирма „Геопауър“още в края на 2003 г. Американската AES се включи през 2006 г., когато двете компании създават съвместното дружество AES Geo Energy. Делът на AES в него е 89%, а на „Геопауър“ - 11%. В края на миналата година беше подписано финансовото споразумение между AES Geo Energy и банките кредитори - Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Уникредит и Международната финансова корпорация (IFC). Проектът струва 270 милиона евро, 223 милиона от които са кредит от финансовите институции. Фактът, че те отпуснаха заем за голям инвестиционен проект в България в период на криза , бе отчетен като сигнал за доверие на чуждите инвеститори към страната. Заемите са за срок между 12 и 15 години, в който се очаква инвестицията да се изплати. Строителството на ветрогенераторите отне шест месеца - от януари до края на юли тази година, когато бе монтиран последният, 52-рият, генератор. „От инженерна гледна точка това беше голямо предизвикателство - всеки генератор е с пилон, висок 105 метра, а перките са с дължина 45 метра; в един ге-

нератор има около 360 тона стомана, а железобетонните фундаменти под тях са с тегло 2500 тона“, посочва управителят на „Геопауър“ Димитър Христов. В строителството са участвали общо 250 души, част от тях - български подизпълнители. Генераторите са производство на датската компания Vestas. Парк „Свети Никола“ е разположен на площ от 60 кв. километра. Самите генератори заемат около 60 декара. Толкова е територията с променен статут в проекта, останалото е земеделска земя, която се обработва. Тъй като в хода на проекта AES Geo Energy е изкупила повече площ от необходимата за ветрогенераторите, тя се арендува.

Екоактивисти vs. екоенергията От самото начало на проекта Българското дружество за защита на птиците е против изграждането на ветроенергиен парк край Каварна с аргумент, че паркът ще попада на миграционния път на птиците по българското Черноморие. От фирмата обясниха обаче, че екипи на Българската академия на науките правят редовни мониторинги на птиците в района на парка още от края на 2004 г. и според тях в последните 5 години оттук не преминават твърде голям брой птици, така че паркът няма да е заплаха за пернатите. По настояване на орнитологичната организация обаче паркът все пак е снабден със специална радарна система за птиците, обяснява генералният мениджър на AES Geo Energy Теодор Бобочиков. Радарът трябва да алармира за приближаващи големи ята и в такива случаи перките временно няма да се въртят, заяви Бобочиков. „Паркът може да бъде спиран за по няколко дни в годината - това е предвидено и във финансовите ни споразумения с банките“, казва той. Екологичните изисквания на банките, по-специално на ЕБВР, са били по-

Радар ще следи за наближаващите ята от птици и перките ще спират СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ

строги от европейското и българското екозаконодателство, твърди Бобочиков. „Банката направи щателна проверка на целия проект - ЕБВР не би позволила да се свърже с проект, който вреди на природата“, каза той. Мениджърът дава пример с изискванията за последващ мониторинг за отражението на парка върху природата - по българския закон паркът трябва да има такова едногодишно наблюдение за размера на вредите, които причинява, но по искане на банките кредитори наблюдението ще е четири години. По друг проект, започнат преди години от „Геопауър“, текоха дълги съдебни спорове с БДЗП. През 2003 г. фирмата е спечелила конкурс на община Каварна за изграждане на 20 ветрогенератора. Мястото е източно от вече изградения парк „Свети Никола“. Заради близките защитени територии по морския бряг максималният брой на ветрогенераторите е сведен до 7. Тази година последна инстанция на Върховния административен съд се е произнесла в полза на фирмата. K


52

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМПАНИИ

Горивата раждат шампиони За поредна година енергийните компании дърпат Централна Европа Константин НИКОЛОВ

Ц

ена на петрола: 147 долара на барел през юли 2008 г. срещу 70 долара през октомври 2009 г. Тази разлика може и да е добра за потребителите, но определено не е по вкуса на енергийните компании в цял свят. Скъпият нефт позволи на сектора да има най-много представители в класацията на Deloitte за 500те най-големи компании в Централна Европа през 2008 г. Доминацията на индустрията (петролна и електрическа) е пълна: шест са енергийните групи в топ 10 и цели 44 в топ 100. Но както и останалите индустрии в Централна Европа, и тази също не остана незасегната от глобалната икономическа криза. От една страна, беше промяната на пазара: до средата на 2009 г. цените на електричеството бяха спаднали с 40% спрямо същия период на предишната година, като същата тенденция се наблюдаваше и в петролната и газовата индустрия. В същото време имаше и

Рязък спад в търсенето най-вече от страна на индустриалните клиенти. Тези промени са както временни, така и фундаментални. Намалялото търсене е пряк резултат

Полската PKN консолидира резултатите на Mazeikiu nafta от настоящия икономически цикъл и по тази причина може да бъде считано за временно явление. Непряк ефект от ниските цени са спрените инвестиции в нови производствени мощности. Тези капиталовложения имат дългосрочен ефект и са считани за фудаментални за индустрията, се казва в анализ на Deloitte. По-ниските цени на горивата позволиха на производителите на електричество в региона да поддържат маржа си на приемливи нива, след като намалиха разходите си. Същевременно компаниите от петролния сектор трябваше да се примирят със значителния спад в приходите и печалбата си заради изключително ниската цена на нефта през последните 12 месеца. В същото време целият енергиен сектор в Централна Европа е в голяма степен консолидиран и потенциалът за нови сливания и придобивания е ограничен. Пазарът е твърде зависим и от случващото се в Западна Европа. Икономическата ситуация не беше единствената причина за криза в сектора. Другата беше геополитическа - газовата криза през януари 2009 г. заради ожесточените спорове между Русия и Украйна. Тя разкри сериозната уязвимост и риск пред паневропейските енергийни доставки.

Абсолютен лидер Енергийната индустрия остава най-голямата в Централна Европа по брой на компаниите в класацията на Deloitte, както и по общи приходи (съответно 30.2% от всички компании и 40.3% от

общите приходи). За трета поредна година на първите две места в подреждането са едни и същи компании и те са от петролния сектор: полската PKN Orlen и унгарската MOL. Пълната консолидация на резултатите на

СНИМКА: REUTERS

литовското подразделение Mazeikiu nafta и високите цени на нефта през първите седем месеца на годината позволиха на PKN да увеличи приходите си с 34% през 2008 г. (виж таблицата). Петролните цени се понижиха през четвъртото триме-

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОМПАНИИ Nв Компания Top 500

Държава

1 2 5 6 9 10 13 15 16 17 19 22 23 26 27 28 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 44 51 53 54 57 60

Полша Унгария Чехия Украйна Полша Полша Литва Полша Румъния Украйна Чехия Чехия Словакия Унгария Хърватия Сърбия Полша Полша България Чехия Чехия Унгария Полша Румъния Словакия Словения Унгария Полша България Словения Унгария България

PKN Orlen Mol ČEZ Naftogaz of Ukraine PGE PGNiG Mažeikių nafta Lotos Petrom Energorynok RWE Transgas Unipetrol Slovnaft E.ON Földgáz Trade INA Group NIS KGHM Tauron Лукойл Нефтохим Unipetrol Rafinérie ČEZ Prodej Panrusgáz Kompania Węglowa Rompetrol Slovenský plynárenský priemysel Petrol Group MVM BP БЕХ Petrol E.On Hungária Energetikai Лукойл България

Приходи от продажби 2008 22645.74 14069.56 7281.729 6609.87 5864.71 5248.08 5074.10 4639.53 4551.33 4496.78 4350.96 3934.51 3912.90 3770.65 3757.90 3725.40 3603.17 3527.12 3514.98 3305.21 3132.85 3110.38 3038.88 3029.78 3014.41 2949.63 2870.58 2624.43 2608.65 2605.37 2565.16 2465.35

Ръст на приходите (%) 2007 - 2008 34.27 36.31 15.81 49.74 -3.92 19.21 98.57 33.70 23.51 N/A 53.76 23.48 15.34 20.86 14.41 17.88 1.00 66.59 22.16 29.13 24.16 66.78 39.70 36.54 26.58 39.82 14.91 13.21 23.20 34.69 11.92 32.46

Печалба 2008 -719.39 562.08 1898.26 1524.38 760.28 246.49 15.90 -111.02 277.78 N/A 402.41 2.63 25.01 -50.16 -152.01 -49.42 787.51 -17.14 -242.04 -29.31 47.87 11.30 10.81 -196.17 616.83 -54.80 157.83 -29.86 43.928 -64.43 N/A -0.84

Всички стойности за приход от продажба и печалба са нетни и в EUR млн. Източник: Deloitte

сечие на миналата година, но PKN успя отчасти да компенсира загубите с обезценяването на полската злота. Скокът на приходите на MOL беше подобен на този на PKN. Унгарската група укрепи водещата си роля в хърватската INA и купи дял в рафинерия в италианския град Мантуа. Чешката СEZ остава най-голямата електрическа компания по приходи в класацията на Deloitte. През последните няколко години групата засилваше присъствието си в региона чрез редица придобивания и дори купи активи извън Централна и Източна Европа - в Германия. В България тя притежава няколко електроразпределителни дружества и ТЕЦ „Варна“. CEZ направи джойнт венчър със словашката Javys за построяване на атомна електроцентрала в Словакия. Проектът се оценява между 4 и 6 млрд. евро, а Javys ще държи 51% в съвместното дружество. CEZ остава и компанията с най-голяма пазарна капитализация в Deloitte CE Top 500 въпреки обезценяването на акциите й по време на глобалната криза. Мнозинството от 14те български компании в класацията на Deloitte също са от енергийната индустрия - най-големите представители са „Лукойл Нефтохим“ и БЕХ. След растежа на енергийната индустрия в Централна Европа през 2008 г. картината придоби коренно различно измерение в началото на 2009 г. Продажбите на PKN и MOL паднаха с около 30% през първото тримесечие на тази година, което доведе и до нетна загуба през периода. Секторът най-вероятно отново ще е с наймного представители в следващата класация на Deloitte. Но приходите и печалбите ще са далеч поразлични от 2008 г. K

В следващия брой

K #41 Регионалните тенденции в технологиите и комуникациите.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

53

КОМПАНИИ

Мир за 23 млрд. долара Руският холдинг Альфа-групп и норвежката Telenor обединяват активите си в Русия и Украйна и създават телекомуникационен лидер Маргарита НАСЕВА ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

К

орпоративните войни не вземат човешки жертви, но могат да нанесат колосални вреди, а мирът да донесе огромни ползи. На 5 октомври, понеделник, бе сложен край на най-дългата такава битка в съвременна Русия. Норвежката телекомуникационна компания Telenor и Altimo се споразумяха да обединят руските и украинските компании, в които притежават дялове. Така ще бъде създадена новата компания Vimpelcom с претенции да бъде най-големият мобилен оператор на нововъзникващите пазари. Сключеният мир се оценява на над 23 млрд. долара - толкова е пазарната стойност на новата компания според Reuters. В нея основен дял получава руската компания Altimo (виж таблицата), която е част от могъщата Альфа-групп - финансово-индустриалния конгломерат, контролиран от руския милиардер Михаил Фридман. Спорът между държавната норвежка компания Telenor и Altimo започна преди пет години. Поводът бяха инвестициите на Telenor и Altimo в Украйна, а причината - борбата за контрол.

Особеностите на руския бизнес През 2004 г. Altimo купи 43.5% от акциите на украинския мобилен оператор „Киевстар“. Останалите 56.5% останаха собственост на Telenor.

Altimo предложи да обедини инвестицията си в „Киевстар“ със своята дъщерна компания „Вымпелком“, в която притежава 44%, а Telenor има в нея близо 30%, разказва руското издание „Ведомости“. През февруари 2005 г. „Вымпелком“ придоби друг украински телеком, „Украинские радиосистемы“. В крайна сметката сложната структура на собствеността доведе до конфликт на интереси и спор кой всъщност да управлява. Спорът между Altimo и Telenor премина през многобройни съдилища в

Споразумението между Telenor и Altimo ще подобри инвестиционния имидж на Русия. Русия, Украйна и стигна дори до международните арбитражни съдилища за търговски спорове в Ню Йорк и Женева. През 2008 г. в играта се включи никому неизвестният до този момент миноритарен акционер във „Вымпелком“ - офшорната компания Farimex Products, собственик на 0.002% от акциите на оператора. Въз основа на иск на този миноритарен акционер руски съд в Омска област осъди Telenor на обезщетение в размер на 1.73 млрд. долара, защото е възпрепятствала дейността на „Вымпелком“ на украинския пазар. Норвеж-

ката компания заподозря, че Farimex е действала под диктовката на Альфа-групп, макар руският конгломерат до последно да отричаше подобна връзка. В крайна сметка съдът наложи запор върху 26.6% от общо 29.9% от притежаваните от Telenor акции с право на глас във „Вымпелком“ и обяви, че пакетът трябва да бъде продаден в най-скоро време. Корпоративният спор се пренесе и на политическо равнище. Въпросът е бил включван в дневния ред на междуправителствени комисии. Бил е обсъждан и на срещата между норвежкия премиер и Владимир Путин през май т.г., а малко преди постигането на примирие Reuters твърди, че Путин се е срещал с изпълнителния директор на Telenor Йон Фредрик Баксаас. Как точно се е стигнало до примирието, трудно може да се разбере. Руските медии цитират анонимен миноритарен акционер във „Вымпелком“, според когото норвежката държавна компания Telenor се е съгласила да извърши обединението на „Вымпелком“ и „Киевстар“ под натиска на Farimex с цел да запази своя дял във „Вымпелком“. Споразумението между враждуващите страни много прилича на примирието между Альфа-групп и нейния партньор BP в смесенето петролно дружество ТНК-BP. След продължителен натиск британският гигант BP бе принуден през миналата годи-

АКЦИОНЕРИ във Vimpelcom Ltd.

С право на глас Telenor 35.42% Altimo 43.89% На свободния пазар 20.69% Източник: Altimo

на да се съгласи да изпълнява по-малка роля в управлението на смесената компания, макар че запази дела си в нея без промяна. Напоследък Михаил Фридман усърдно укрепва своята бизнес империя. През миналия месец контролираната от него Альфа-банк внесе в съда иск за обявяване във фалит на две от поделенията на алуминиевия гигант „Русал“, чийто контролен пакет акции принадлежи на бизнесмена Олег Дерипаска. Чрез този краен ход Фридман се надява да укрепи позициите си в преговорите за преструктуриране на дълговете на другите компании, които се управляват от холдинга на Дерипаска „Базовый элемент“, коментираха медиите и прогнозираха, че Альфа-банк се готви да внесе още искове и срещу други компании от групата на Дерипаска.

И все пак мирът е за предпочитане Разбирателството между враждуващите партньори получи висока оценка от анализатори и инвеститори. Акциите на

„Вымпелком“ на борсата в Ню Йорк поскъпнаха с близо 10% в понеделник, а на Telenor - с близо 15% на борсата в Осло. Холдингът Vimpelcom ще бъде регистриран на Бермудските острови, централата му ще се намира в Холандия, а акциите ще се търгуват на Нюйоркската фондова борса. Холандия е избрана по юридически и данъчни причини, признал е пред журналисти изпълнителният директор на Altimo Алексей Резникович. Западната юрисдикция на една компания е благоприятна за миноритарните акционери, тъй като им гарантира по-голяма стабилност, в това число и от гледна точка на политическите рискове. Операторът ще работи на пазарите в 10 държави. На украинския ще бъде лидер. Допълнително предимство би било, че примирието между Altimo и Telenor може да позволи на Vimpelcom да получи контрол и в най-големия турски мобилен оператор Turkcell. Така цената на мира ще набъбне още повече.


54

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КОМПАНИИ // СТОКИ И ПРОДАЖБИ ПЪРВИТЕ МАГАЗИНИ НА ДИСКАУНТ ВЕРИГИТЕ СИЛИСТРА ВИДИН РУСЕ

КОЗЛОДУЙ

ДОБРИЧ

СВИЩОВ НОВИ ПАЗАР

МОНТАНА

ЛЕВСКИ

ВРАЦА

ШУМЕН ТЪРГОВИЩЕ

ПАВЛИКЕНИ

ЛУКОВИТ ЛОВЕЧ

БОТЕВГРАД

ВАРНА ПРОВАДИЯ

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОМУРТАГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЕВЛИЕВО СОФИЯ ПЕРНИК

ПАНАГЮРИЩЕ

РАДОМИР

БУРГАС

НОВА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА РАДНЕВО

ПАЗАРДЖИК ПЛОВДИВ

ДИМИТРОВГРАД ХАРМАНЛИ

РАЗЛОГ

СВИЛЕНГРАД КЪРДЖАЛИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

*Предстои уточняване

на конкурента - 700-800 кв.м. За разлика от повечето чужди играчи на пазара, които до момента се стремяха да покрият първо по-големите градове, дискаунтърите тръгват по обратния път. София, Пловдив, Варна, Бургас, разбира се, не са изключени, но първо се правят магазини по места като Харманли, Луковит, Раднево, Радомир. Логиката на тази експанзия е, че в по-малките места все още няма конкуренция и там живее население, което е силно ценово ориентирано заради по-ниските доходи. Lidl от своя страна ще започне догодина с десетина магазина в големите градове, както и в Ловеч, Монтана, Пазарджик и Кърджали. След това и трите вериги ще продължават да отварят нови и нови магазини. Крайната цел е всяка от тях да има мрежа с над сто обекта в страната.

*Lidl се очаква да отвори първи-

*Penny Market – Започва с около 25

Plus – вече отвори първи-

те си магазини не по-рано от про-

магазина, които ще отворят през

те си шест магазина, до

летта на 2010 г. Дотогава трябва

ноември. До пет години верига-

края на годината планира

Евтино на вид

да е готов логистичният център,

та планира в България да има 150

да има около 25 обекта.

който се строи в близост до Со-

магазина. Компанията вече откри

Всяка година трябва да се

фия. Точният брой и разположе-

логистичния си център до София и

откриват нови магазини,

ние на магазините от т.нар. пър-

има терен за втори край Шумен.

докато станат 130. Plus е

ва вълна предстои да се уточнява.

Веригата е част от германската

част от германската гру-

Обектите ще са между 10 и 12.

REWE, която включва и BILLA

па Tengelmann

Основното в концепцията на дискаунтърите е да внушават, че са евтини. Асортиментът в магазините им не е като в стандартните търговски обекти, където може да се избира между десет вида мляко. В дискаунт обектите има 3-4 варианта от всеки продукт, като повечето са със собствени марки. Всяка верига поръчва на фирмите доставчици да внесат или произведат продукти специално за нея. Кръщават ги със собствени имена, които са непознати за клиентите. Така спестяват разходи за маркетинг, специални опаковки и реклама. Продуктите със собствени марки попадат в промоционалните брошури на дискаунтърите - друг основен инструмент за влияние. Преди веригите пускаха брошури на всеки две седмици. С навлизането на евтините вериги и засилването на конкуренцията брошурите станаха седмични. В листовките с промоции се подбира асортимент, който трябва да се отличава с изключително ниска цена - такава, каквато няма другаде на пазара. При откриването на първите си магазини например Plus има в брошурата си мляко с марката „Млекана“ на цена, която е около три пъти по-ниска от млякото в другите магазини. Това е бранд, който е разработен на кирилица за българския пазар, съобщи Десислав Стоянов, директор мениджмънт и маркетинг в Plus. Васил Фечко от Penny Market също обяви, че веригата ще има продукти със собствени марки, които са само за българския пазар. Млечните продукти например ще са под името „Калитко“ и „Лактива“. Подходът с евтини продукти и собствени марки се използва и от някои вериги, които не са типични представители на този сегмент. В началото на годината, когато беше отворен първият магазин на Carrefour в България, веригата излезе с брошура, в която имаше продукти с напълно непознати марки, но

Време за избор

Българският потребител ще опита пазаруване в дискаунт веригите. При това в три различни Зорница МАРКОВА

Един час преди полунощ не е типично време за пускане на прессъобщение. Но точно тогава германската верига Penny Market обяви през миналата седмица, че ще прави официално откриване на логистичния си център край София, а след това и на първите си магазини. Очевидно за фирмата всяка минута е ценна. Ден преди това основният й конкурент - германската верига Plus, заяви, че от-

варя първите си шест обекта. На двете вериги им отне около четири години, за да започнат дейността си в България. Penny Market публикува първите си обяви за работа през лятото на 2005 г. В началото на 2006 г. пък от централата на германската верига Plus потвърдиха, че стратегията на групата включва и експанзия в България. По същото време техният основен конкурент - Lidl, също беше започнал да проучва страната. През последните четири години имаше непрекъснато съревнование при покупката на терени, подбора на кадри и преговорите с доставчици. Сега Plus и Penny Market вече са готови с първите си обекти. И мениджърът на Plus Райнер Венделбергер, и на Penny Market - Васил Фечко, казват: „Ние сме първата типична дискаунт верига в България.“ След известно време ще заработят и обектите на Lidl. Това ще стане не по-рано от пролетта на 2010 г., казаха от дружеството. Общото между трите компании е, че са типични представители на т.нар. дискаунт вериги (discount - намаление). Те пред-

лагат стоки с големи отстъпки и се целят към клиентите, за които ниската цена е критерий номер едно. Стратегия, която още повече се вписва в духа на кризата.

Къде се целят новите И Plus, и Penny Market започват дейността си в България с голям брой магазини, които откриват почти едновременно. Така до края на тази година Plus ще има 25 обекта в цялата страна, а Penny Market - между 20 и 30 (виж картата). И двете вериги правят по-малки, но повече на брой обекти. На Plus са между 1000 и 1200 кв.м площ, а

МАГАЗИНИ

50

обекта приблизително ще имат до края на годината двете вериги Penny Market и Plus.

на впечатляващо ниски цени. Като видят банани за 9 стотинки за килограм, у клиентите се наслагва усещането, че всичко в магазина е евтино. Този имидж се поддържа и от начина, по който изглеждат магазините на дискаунтърите. В тях клиентите ще намерят скромно осветление, семпли рафтове и не особено въображение в подбора на оборудването. Но всичко това е направено с една-единствена цел - да внушава още повече усещането за ниска цена. В същото време посетителите са атакувани от надписи на всеки ъгъл - „най-ниските цени“, „атракция“, „акция“, „намаление“.

Дискаунтърите в България Форматът на евтините магазини се появи в България преди дветри години, но в своята по-лека форма. Тази концепция следва германската верига Kaufland. Нейните магазини обаче са поголеми от тези на класическите дискаунтъри, а асортиментът e по-богат и включва и немалка част продукти с познати български и международни марки. Пример как Kaufland търси евтиния имидж е, че още на входа на магазините й клиентите се сблъскват с миризмата на печена скара и огромна табелка с цена от по-малко от 2 лв. за сандвич. Всъщност оказва се, че този формат до момента се приема успешно на българския пазар. Доказателството пак е при Kaufland. Само за три години от 2006 до 2008 г., германската верига успя да се изкачи в класацията по приходи на най-големите търговци в България. По данни на последното изследване на консултантската компания „ИКАП България“ за търговията в страната Kaufland вече е на второ място след Metro Cash&Carry и преди BILLA. Истинската ценова конкуренция обаче ще се появи с навлизането на дискаунт веригите в техния „хард“ вариант. Затова появата им се следи с внимание от всички: от конкуренцията, която ще трябва да съобразява бизнеса си с новите играчи; от доставчиците, които могат да намерят евентуален нов пазар за стоките си, и от клиентите, които ще имат по-голям избор. Освен че ще засилят конкуренцията в търговията на дребно, ще направят оцеляването на малките магазинчета по-трудно, а работата на големите вериги - по-предизвикателна, навлизането на дискауънтърите ще има още един ефект - върху потребителите. Постепенно пазарът реално ще започне да се сегментира, а клиентите - да се профилират. Много ясно ще си личи кой предпочита да пазарува в познатите до момента магазини и кой - в обектите, в които се срещат само непознати стоки. Защото едно е да избираш между известни и вече пробвани марки, друго е да се доверяваш на никому неизвестни имена, които се продават на ниска цена. K


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

55

imoti.capital.bg

ИМОТИ

Обетованата земя на жилищата Пазарът на недвижимости в Израел продължава впечатляващия си растеж Константин НИКОЛОВ

П

ърво строиш, а после мериш.“ Тези думи на първия главен архитект на Тел Авив Йехуда Мегидовиц, произнесени преди няколко десетки години, днес може и да не звучат като добра реклама на имотите в мегаполиса. Въпреки това обаче в момента градът е един от малкото, които бележат сериозен растеж при цените на жилищата. Целият пазар в Израел не само избегна глобалния срив, но и продължава да се покачва. За 12-те месеца до юни цените са скочили с 11.4% - наистина впечатляващ процент в година на рецесия. Само за второто тримесечие на 2009 г. ръстът е 8.4%, сочат данните на статистическата служба на Израел. Най-странното е, че този имотен бум не е резултат от някакъв страхотен икономически подем. Израел също не избегна рецесията и безработицата, с които се сблъскват всички развити икономики по света. Очакванията са брутният вътрешен продукт да се свие с 2% през тази година. Напук на логиката обаче цените продължават да растат: средната оферта за тристаен апартамент не само в Тел Авив, а в цялата страна, е 200 000 долара, с 5% повече спрямо последното тримесечие на 2008 г. Списание Business Week сочи за пример град Модиин, който се намира по средата между Ерусалим и Тел Авив. Там тристаен апартамент струва 275 000 долара, с 10% повече от началото на годината и почти колкото ана-

Средната цена на имотите в Тел Авив е над 5000 долара на кв. м логичен имот в централните квартали на Виена. Изданието цитира Шаул Лотан, изпълнителен директор на строителната компания Мeshulam Levinstein Contracting & Engineering, който признава, че на четири пъти е вдигал цените с 2-3%. Привлекателността на града се обяснява с добро-

РАСТЕЖ на цените II тримесечие на жилища 2009 г. Израел 8.40% Швейцария 4.90% Китай - Шанхай 1.96% Люксембург 0.42% Португалия -0.43% Швеция -1.57% Германия -1.76% Филипини - Макати -1.87% Индонезия -2.51% Австралия -2.80% Източник: статистически служби, GPG

то му местоположение и... „умерените цени“.

Новият лихвен завет Една от основните причини за големия брой имотни сделки в Израел са лихвите по ипотечните кредити. Средната за 20-годишен заем падна до най-ниското ниво в историята: 3.79% през май. През същия месец подадените молби за кредити нараснаха с 20% спрямо април. Местните банки са изключително консервативни и по тази причина не са затруднени от лоши активи, както доста западни институции. Изискването за заем към клиента включва и задължителна минимална вноска от 30% от стойността на апартамента. Основна причина за покачването на цените в страната е и слабото предлагане. „Ситуа-

цията може да се опише като катастрофална. Броят на предлаганите нови апартаменти е достигнал най-ниското си равнище и продължава да пада“, заяви пред в. Jerusalem Post Йоси Гордон, генерален директор на Асоциацията на строителните компании в Израел. Според него броят жилища, които се предлагат на пазара, може да достигне до нулата в края на 2009 г. През 2008 г. те бяха 9868, а в края на 2007 г. - 10 990. „Много от строителните компании реализираха огромни загуби от проектите си в Източна Европа и САЩ и по тази причина се боят да увеличат местните си инвестиции“, коментира пред Businеss Week Бернар Паскин, изпълнителен директор на RE/MAX Israel, най-голямата верига агенции за имоти в страната. Според него дори строителството да се ускори, ще са нужни огромни усилия, преди цените да паднат. Но мнението му не се споделя от министъра за жилищата и строителството Ариел Атлас, според когото може да се очаква успокояване на цените през първото тримесечие на 2010 г. „Има имотен балон само в Тел Авив, но не и в останалата част на страната. Израел се нуждае от 40 000 нови домове на година, а в момента те са само 25 000. Пускаме нови търгове за земя за хиляди нови апартаменти и ще наблюдаваме промяна на цените в началото на 2010 г.“, заяви той пред израелския бизнес всекидневник Globes. Единственият сегмент от жилищния пазар, който бележи спад, е луксозният. Цените на тузарските къщи и жилища са се

понижили с 15-20%. Бяха спрени и няколко проекта за комплекси. Причината за срива е намалелият интерес от страна на чуждестранни инвеститори от САЩ, Русия и Западна Европа, които преди сключваха около половината от сделките в скъпите квартали на Тел Авив и Ерусалим. Глобал-

ната криза намали апетита на олигарси и богаташи, но се очаква те да се завърнат, когато икономическото положение се подобри. Така основните купувачи в Израел остават млади семейства и професионалисти. Повечето от сегашните сделки в сектора са за имоти от средна кла-

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

са: на цена до 500 000 долара. Средната цена на квадратен метър в Тел Авив е малко над 5000 долара. Средната годишна доходност от наеми е 5.13% от цената, показват данни на Global Property Guide. По-интересно е обаче какво ще стане с пазара, когато израелската икономика тръгне нагоре...


56

KАПИТАЛ

predpriemach.capital.bg

ПРЕДПРИЕМАЧ

Да имаш връзка

за индивидуални предприемачи с интерес към азиатската страна. След представяне на бизнес план и поредица от интервюта пред международно жури в Брюксел 28 европейци, сред които трима българи, получиха в края на 2008 г. възможност да се обучават на място как се прави бизнес с Китай. Програмата започва да набира нови кандидати.

Гуан ши. Преведено буквално от китайски, това означава „да имаш връзка“. Без гуан ши не можеш да започнеш бизнес в Китай“, казва Елена Ананиева от софийската логистична компания „България транс“.

Програма финансира обучението и обмяната на мениджъри между ЕС и Китай Мара ГЕОРГИЕВА

10 - 16 октомври 2009 г.

Тя стигнала до този извод след 11-месечно пребиваване в Пекин по Програмата за обучение и обмяна на мениджъри между ЕС и Китай (МЕТР). Инициативата се финансира изцяло от Европейската комисия и китайското правителство и е предназначенa за мениджъри на малки и средни предприятия и на неправителствени организации, както и

3000 йероглифа Пребиваването в Пекин започнало с двуседмичен курс по междукултурен обмен с участието на одобрените по програмата европейци и 60 китайци. Заниманията продължили с едноседмични лекции в China Europe Inter national Business School (CEIBS) в Шанхай. „След това китайците заминаха за Европа, за да се обучават в различни висши бизнес училища, а ние започнахме 7-месечния си курс по китайски език. Защото езикът също е гуан ши - връзка, която може да ти отвори много врати“, разказва Елена. Заниманията продължавали от 8.30 до 15 часа всеки ден. Плюс допълни-

Завършилите програмата МЕТР получават три дипломи, казва Елена Ананиева СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

57

ПРЕДПРИЕМАЧ телни осем часа седмично за индивидуални разговори със студент от Университета за международен бизнес и икономика в Пекин. Някои от учителите не говорели друг език освен китайския. Така с много старание, главоболие и „неволята учи“ българите усвоили около 3000 йероглифа. „Средният китаец през целия си живот обикновено научава около 4000 - 5000 йероглифа“, обяснява Елена Ананиева. „За китайците е много важно това, че си положил усилия да научиш техния труден език. Това е безценно при бизнес отношенията и те прави специален в техните очи“, оценява Ананиева.

Критерий за успешен бизнес Обучението включва и ежемесечни групови бизнес пътувания в различни райони на Китай. Европейските мениджъри посетили фабрика за цветя, които се продават в Япония, създадена от австралиец. Разгледали фирми за производство на бира, на мотриси и жп вагони, животновъдна ферма, кожарско предприятие. Посетили няколко индус-

Смесеното дружество (джойнт венчър) е най-лесният начин за правене на бизнес в Китай. триални и технологични парка. Навсякъде се срещали и с представители на местната власт, които обяснявали какви са възможностите за бизнес в района, какви са изискванията и преференциите за чуждите фирми. „Смесеното дружество (джойнт венчър) е найлесният начин за правене на бизнес в Китай, защото правилата за чужденците са по-леки, когато има местно участие в инвестицията. При това съвместно партньорство обаче китайците след време вземат технологията и ноу-хауто и после продължават сами“, разказва Елена Ананиева. За умението на китайците да копират всичко ги предупредил и испански професор в CEIBS Шанхай. Какъвто и бизнес да започнеш в Китай, каквото и да правиш - те ще го копират. Ако не го направят - значи продуктът не е успешен, казал лекторът. В групата на Елена имало холандец, който вече знаел от опит, че това е вярно. Той прода-

вал софтуер за текстилния бранш. Китайците не само копирали продукта му и го предложили на пониска цена, но дори участвали с брошури на неговата компания в изложение в Дубай, на което продавали този софтуер, разказва Ананиева.

Работа отвътре Програмата за обучение включва и тримесечен стаж в някоя китайска компания. Всеки от европейците трябвало сам да избере и да уреди пребиваването си във фирма домакин. „Получаваш препоръка от посланика на ЕС в Китай. Звъниш на избраната компания, изпращаш автобиография, после чакаш отговор“, обяснява Елена. Някои от хората в групата се насочили към западни фирми с представителства в Пекин. Една холандка пък избрала найголямата китайска компания за чай, тъй като имала намерение да открие чайна в родината си. Елена се насочила към Държавната агенция по храните и хранителните добавки. „Институцията се занимава с всички разрешителни за търговия. Нейна е задачата да насърчава китайския износ, както и да улесни вноса в страната“, обяснява тя. Работила в международния отдел на агенцията, който организира специални обучения за чужденци - частни предприемачи и държавни служители, финансирани изцяло от китайското правителство. „Всеки тренинг курс, организиран от агенцията, е с продължителност между един и три месеца. Миналата година направиха два такива курса, тази - четири, а за следващата планират шест. Тези форми на обучение всъщност са инвестиция за подобряване на бизнес отношенията на Китай с различни държави“, смята Елена. Тя участвала в организацията на тези обучения, като често изпълнявала и ролята на преводач - от руски и китайски - на английски и обратно. Това й позволило да затвърди китайския за разлика от тези, които отишли в компании, управлявани от западни мениджъри, където се говорело само на английски. Една от задачите й била да направи анализ на българския пазар на храни. След това отговаряла на запитвания на бизнесмени от двете страни и помагала за установяване на първи контакти. „Не съм работила като посредник, моята роля беше само да дам координати на фир-

Програмата продължава

мите, после те сами си уреждат евентуални срещи, водят преговори и т.н.“, обяснява Ананиева.

Уроците Заради големия интерес към Програмата за обмен и обучение на мениджъри (METP) Европейската комисия и правителството на Китай решиха да я удължат. Петата група от одобрените за участие в проекта бизнесмени ще започне обучението си през май 2010 г. Заявленията за участие се подават на www.metp.net.cn до 07 януари 2010 г. Програмата покрива таксите за обучение и разноските на всеки участник, който получава по 1000 евро на месец. Кандидатите трябва да са на възраст между

26 и 40 години и да имат поне пет години трудов стаж. Те представят бизнес план, а одобрените се явяват на интервю в Брюксел. Срещите в белгийската столица протичат в три кръга. Първо е индивидуалният разговор с жури, в което има представители на Европейската комисия, на китайското правителство и независими експерти. Следва среща с университетски преподаватели от Пекин. Последната част от препитването е групова дискусия на английски език за решаване на казуси.

За Елена Ананиева срещата с нова култура, езикът и контактите са най-големите придобивки от пребиваването в Китай. „За да правиш бизнес, трябва гуан ши“, повтаря тя. „Много важно е дали някой те е препоръчал, тъй като китайците нямат доверие не само на чужденците, но и помежду си. Единственото, на което се доверяват, е семейството“, разказва Елена. И обяснява: „Огромна държава, огромна конкуренция. Вероятно начинът да успееш е да не споделяш всичко с останалите. Оттук идва недоверчивостта им и нуждата от гуан ши.“ И още - правенето на

бизнес в Китай става на маса. Няма познатите за европейците срещи в офиса на фирмата. Бизнес преговорите се водят в ресторант и задължително с питие, заради което се очаква да си по-искрен, разказва тя. Поразително за Елена било и отношението към началниците. „Респектът към висшестоящия е огромен. Изказваш мнение само ако те попитат. Йерархията е много силна. Китайците никога не казват „не мога“, „не знам“, „не разбрах“. Началникът нарежда и никой не си и помисля, че може да възрази“, обяснява тя. Елена Ананиева обаче вече е в България. Където мнението на хората от екипа е ценно и мениджърът може да почерпи идеи от наученото в Китай.


58

KАПИТАЛ

finansi.capital.bg

ФИНАНСИ

Зимно почистване Половината публични дружества са заплашени от сваляне от борсата Весела НИКОЛАЕВА

Н

овата година е добра причина да започнеш на чисто. Може да се оттървеш от вреден навик или просто да промениш нещо. С началото на следващата година Българската фондова борса (БФБ) е решила да направи нещо подобно.

Тогава над 200 публични компании (при общо около 400) може да се ока-

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

жат негодни за търговия на регулиран пазар заради новите борсови правила, които влязоха в сила от 1 октомври. Застрашените дружества имат помалко от три месеца гратисен период, в който, ако не отговорят на определени критерии за ликвидност, ще бъдат делиствани. За този период с книжата им трябва да има оборот от поне 4 хил. лв. на месец и средномесечно по 5 сделки. Ако не отговарят на критериите,

10 - 16 октомври 2009 г.

могат да сключат договор с инвестиционен посредник, който да е маркет-мейкър и да осигурява ликвидност на акциите. В средата на годината дружествата вече получиха една отсрочка от три месеца по предложение на борсата. Оттам обаче коментираха, че сроковете сега няма да се променят. Зад идеята на борсата стоят чисто имиджови съображения, тъй като ще отпаднат предимно не-

търгувани компании, често със слаба отчетност и слабо корпоративно управление, което би трябвало да създаде по-добър облик на БФБ. В предложенията обаче е пропуснат един важен момент, който вече предизвика недоволството на инвестиционната общност - делистването ще става без търгово предложение. При него мажоритарният собственик на компанията е длъжен да обяви справедлива цена, при която да изкупи книжата на малките акционери. Опасенията са, че ако това не се прави, ще се нарушат правата им. За да се елиминира този риск, Комисията за финансов надзор работи по проект за улеснено търгово предложение при делистваните нисколиквидни компании. Притесненията на пенсионните и взаимните фондове пък са, че след делистването може да се окажат с акции на компании, които законът не им позволява да притежават.

Публични по документи Основна част от заплашените компании са на борсата по линия на масовата приватизация, но има и такива, които са там доброволно. Въпреки че ще отпаднат от БФБ, те ще останат публични на хартия и ще продължат да се водят в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН). Те ще имат всички задължения на такива, но сделки с акциите им ще могат да се сключват само извън регулирания пазар. Това означава, че за техните книжа няма да има пазарна цена и сделките ще се договорят директно между купувача и продавача. Освен това печалбите от тях ще се облагат с данък. Данни за сделките трябва да се оповестяват до три минути от сключването им, като това найвероятно ще става на сай-

та на инвестиционните посредници, през които минават. Сред 200-те компании попадат и такива, които са се качили по собствено желание на борсата и следват добри корпоративни практики, но заради кризата ликвидността на книжата им пострада. Така в обявения списък на застрашените компании (общо 218) липсва „Химко“, което е в несъстоятелност, но там е „Астера козметикс“, което ста-

ЗАПЛАХА

218 са застрашените компании.

на публично по собствено желание, и „Балканкар-Заря“, което е едно от най-редовните в разкриването на информация.

Засегнати, без да искат Браншовите асоциации на пенсионните и взаимните фондове бяха първите, които се противопоставиха на идеята за делистване, тъй като първите не могат да държат в портфейлите си акции на компании, които се търгуват извън регулиран пазар, а вторите ще имат проблем с преоценките на активите си. Милен Марков, председател на комитета по инвестициите към Асоциацията на дружествата за пенсионно осигуряване, коментира, че вложенията на фондовете в такива компании са били малко и те вече са успели да се освободят от тях. Според него обаче остава рискът в бъдеще акции на такива дружества да се появяват в портфейлите. Мар-

ков смята, че е добре борсата да се опитва да създаде ликвидност, но едва ли най-подходящият момент да се правят такива промени е точно по време на криза. Същото е мнението и на Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК „Доверие“. Според нея при криза усилията трябва да са насочени към привличане на нови компании, а не към сваляне на стари, и дори ако инвеститори имат акции в такива компании и искат да ги продадат, в момента не могат да го направят с печалба. Взаимните фондове също нямат значителни инвестиции в застрашени от делистване дружества, но дори и с малко вложения проблем ще се получи, когато трябва да правят преоценки заради липсата на пазарна цена. „Големият проблем е, че инвеститорите добросъвестно са купували нещо, което в един момент слиза от борсата без търгово предложение, затова КФН трябва да излезе с тълкуване публични ли са тези компании и какво да правим ние с тях“, коментира портфолио мениджър, който пожела да остане анонимен.

Проблем с решение Заместник-председателят на КФН Ралица Агайн обясни пред „Капитал“, че от надзора ще бъдат готови със законопроекта за задължително търгово предложение до средата на ноември, след което обаче сроковете за приемането му ще зависят от Министерството на финансите, правителството и парламента. Агайн се надява промените да са факт скоро. Подобно предложение обаче не среща особена подкрепа сред мажоритарните собственици, тъй като за тях търговото предложение ще означава разходи по време на криза. Васил Велев, изпълнителен директор на „Стара планина холд“, коментира: „Това е немислимо, абсолютно недопустимо, защото компаниите не престават да са публични. И няма нито една причина на една компания да се вменява задължението да прави търгово, защото акциите й не се търгуват, това е административен произвол.“ Печеливши, губещи и недоволни винаги ще има. В единия вариант това ще са инвеститорите, а в другия - мажоритарните собственици. Но пък и три месеца не е кратък срок да се намери вярното сечение на интересите.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

59

ФИНАНСИ

Няма скритопокрито

лучател е изряден или не“, аргументира се той. Освен това Гълъбов посочва, че разширяването на регистъра ще е много по-полезно за банките, тъй като новият масив от информация и неговата важност са съизмерими като добавена стойност с това, което е налично досега в ЦКР. Според него целият процес ще доведе и до известни промени в отношението на финансовите институции към заемополучателите. „Ако досега фокусът беше върху разработването на програми за лоялност, насочени към собствените клиенти, то сега той ще се насочи и към добрите кредитополучатели в страната изобщо“, прогнозира Гълъбов.

Информацията за всички заеми от финансови институции скоро ще е на едно място

Още данни, моля

Мария ИВАНОВА, Валентина ИЛИЕВА

Един от популярните професионални афоризми гласи: „На адвокат всичко се казва, а на доктор всичко се показва.“ Както изглежда, скоро в списъка на хората, пред които ще е по-добре да не скривате някои подробности, ще се наредят и кредитните инспектори на банки, лизингови компании и небанкови дружества за заеми. Причината е предстоящото разширяване на Централния кредитен регистър (ЦКР) към БНБ, в който вече ще влиза информация за отпуснатите от всички тях кредити. Идеята за подобен ход отдавна вълнува финансовите среди, тъй като наличието на повече информация за задлъжнялостта на кредитополучателите и за поведението им при изплащането на предишни заеми ще улесни оценката на рисковия им профил. Допълнителен плюс за самите клиенти пък би бил фактът, че по този начин ще се създаде възможност на коректните платци да се предоставят по-добри условия при следващо кандидатстване за финансиране.

Почти готово За да се случи всичко това обаче, по наредба първо трябва да приключи регистрирането на лизинговите дружества и тези за потребителски заеми към БНБ. Крайният срок

за подаването на заявления за тази регистрация изтече на 30 септември, като за един месец централната банка трябва да се произнесе по искането. Към момента одобрение са получили над 50 компании, а по оценки на представители на сектора отговор очакват поне още 100. След като бъдат регистрирани, дружествата ще подават и заявления за включване в ЦКР и за получаване на достъп до информацията в него. Според указанията на БНБ този процес ще започне от 1 ноември, като от централната банка обясняват, че включването ще се случва в зависимост от степента на готовност на дружествата да покрият съответните технологични и софтуерни изисквания. Така в най-добрия случай нова информация за кредитополучателите ще има през декември. „Техническите изисквания за включване в регистъра са сложни дори за немалки компании с добър софтуер и структурирани IT отдели“, коментира Неделчо Спасов, изпълнителен директор на дружеството за бързи кредити „Изи асет мениджмънт“. Ето защо той прогнозира, че такива компании няма да могат да подават в срок информацията. „Вероятно и след тестването на данните ще мине поне още един месец, преди реално да започне подаването на данните от лизинговите дружества към регистъра“, коментира съпредседателят на Българската асоциация за лизинг (БАЛ) Теодор Маринов. Дори и след като регистърът действително бъде разширен, за да заработи в пълната си функционалност, ще е необходимо време. По замисъл в него освен информацията за текущата задлъжнялост на клиентите ще може да се проследи и поведението им при изплащането на заеми до 5 години назад. На първо време обаче новите участници ще подават данни за активните кредити, които са отпуснали - т.е. историческата информация за

ИЛЮСТРАЦИЯ: SUTTERSTOCK

тях ще бъде създадена въз основа на регулярната им месечна отчетност, обясняват от централната банка. Така едва след 5 години ще може да се съберат исторически данни за този период.

Кой какво печели Дори и така обаче участниците на пазара отчитат ползите от включването на повече информация в регистъра. „Разширяването на базата данни в ЦКР ще обогати източниците на информация за оценка на риска“, обяснява Луик льо Пишу, изпълнителен директор на „БНП Париба Лични финанси“. По думите му полза ще има и за клиентите, тъй като подобряването на управлението на риска ще допринесе за по-отговорно кре-

В най-добрия случай новата информация в кредитния регистър ще започне да се добавя през декември.

дитиране, така че изплащането на заемите да не се превръща в бреме за тях. „За коректните клиенти ползите от редовното обслужване на заемите им са по-лесен достъп до финансиране (което при затегнатите условия за кредитиране в момента е от голямо значение), а евентуално и по-ниски лихви“, коментира и Неделчо Спасов. Според него обаче ползата от разширяването на ЦКР ще започне да се усеща не по-рано от шест до осем месеца от подаването на информацията. От своя страна изпълнителният директор на TBI Credit и TBI Leasing Валентин Гълъбов смята, че включването на дружествата за потребителски заеми в регистъра няма да се отрази сериозно на цената на предлаганите от тях продукти. „Причината е, че големите компании от нашия бизнес вече са си изградили сериозни рискмениджмънт системи, така че и досега сме в състояние да преценим дали даден кредитопо-

Въпреки че дори и това разширяване на регистъра все още не е приключило, вече се появиха идеи и за включването на още информация в него. Преди няколко дни Стефан Дочев от „Топлофикация София“, съобщи пред БНТ, че от страна на няколко банки е предложено в ЦКР да се добавят и задълженията на абонатите на дружеството. Според част от представителите на финансовия сектор обаче осъществяването на подобна стъпка няма да е лесно. „Това би натоварило регистъра, съответно е необходимо той да бъде преструктуриран“, обяснява изпълнителният директор на Корпоративна търговска банка Илиан Зафиров. По думите му за целта ще са необходими и сериозни допълнителни инвестиции и постоянно нарастване на заделяните за целта финансови, информационни, човешки и времеви ресурси. Теодор Маринов пък допълва, че включването и на нефинансови дружества в регистъра би изисквало и радикални промени в нормативната уредба, както и принципно преосмисляне на ролята му. Подобно е и мнението на Анастасия Тиманова, директор бизнес развитие в кредитно бюро „Експириън България“. „Включването на информация за задължения към компании от реалния сектор в ЦКР ще натовари централната банка с допълнителни разходи и ще измести основната функция на регистъра, а именно централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банки и финансови институции“, изтъква тя. „В страни, където централните банки поддържат кредитни регистри, специализираните институции като кредитни бюра допълват информацията за рисковия профил на лицата“, обяснява Тиманова. Дори и разширяването да се ограничи само до включването на финансови институции, регистърът все пак ще стане много по-изчерпателен и полезен. А кредитирането занапред вече няма да е съвсем същото. K


60

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

ФИНАНСИ

Конспирацията срещу долара

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

ните да се шуми около ядрената програма на близкоизточната страна. Всъщност въпросът за валутата, в която да се търгува петролът, е част от по-големия въпрос за световната резервна валута. Идеята за намирането на наследник на долара съвсем не е нова.

Но на този етап това е непостижимо

Статия в Independent възроди спекулациите за края на хегемонията на щатската валута Маргарита НАСЕВА

И

маше само една засечка и това беше параграф 22 - според него онзи, който при действителна и непосредствена опасност е загрижен за собствената си сигурност, има напълно здрав разум.“

Невъзможната дилема пред Ор от романа на Джоузеф Хелър „Параграф 22“ вече близо десетилетие периодично възниква и пред глобалната икономика - възможно ли е тя да се избави от хегемонията на долара и от рисковете, свързани с неговата стабилност, без това да доведе до колапса му и този на американската икономика. Поредната

й интерпретация бе разкрита от британския вестник Independent. Дългогодишният кореспондент на вестника в Близкия изток Робърт Фиск публикува във вторник статията „Смъртта на долара“, в която разкрива глобална конспирация за изваждането на американската валута от търговията с петрол. Пазарите остро реагираха - доларът задълбочи спада си спрямо еврото, а златото достигна невиждани стойности. Като се позовава на анонимни представители на държавите от Персийския залив и китайски банкови служители, Робърт Фиск твърди, че арабските страни планират тайни разговори с Русия, Китай, Япония и Франция, „за да се сло-

ка на Саудитска Арабия Мухамад ал Джасер и заместник-министърът на финансите на Русия Дмитрий Панкин категорично отхърлиха твърдението техните страни да са участвали в подобни разговори. Това са двата най-големи износителя на петрол в света.

жи край на използването на долара в търговията с петрол и той да бъде сменен с кошница от валути, включваща японска йена, китайски юан, евро, злато и една нова, единна валута, която се планира от страните, членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив“. Без да дава много подробности, статията твърди, че са водени тайни разговори между финансови министри и гуверньори на централни банки от Русия, Китай, Япония и Бразилия. Международната конспирация за сбогуване с долара трябвало да се осъществи до 2018 г. Повечето държави, споменати в статията, отрекоха информацията на Independent. Гуверньорът на централната бан-

РЕЗЕРВИ

65% от валутните резерви на банките в света в края на 2008 г. са били в долари по данни на МВФ в сравнение със 73% през 2001 г.

Примерите на Ирак и Иран

€ €

ОРГАНИЗИРА ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛИВАНИЯ & ПРИДОБИВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА

20 ОКТОМВРИ, ШЕРАТОН, СОФИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: www.capital.bg/MACONFERENCE ; тел. 02/9376 298 В ПАРТНЬОРСТВО С:

Ако описаният в британския вестник конспиративен план хипотетично се материализира, това може да окаже много по-силно влияние върху фондовия и валутния, отколкото върху петролния пазар, тъй като ще позволи на износителите на нефт лесно да диверсифицират валутните си резерви и ще избави вносителите от необходимостта да купуват долари, но едва ли ще доведе до революционна промяна на петролния пазар, коментира Reuters. От политическа гледна точка планът изглежда нелогичен, защото ще противопостави политически и икономически съюзници. От икономическа гледна точка той едва ли би успял, ако не бъде осъществен в духа на Бретън Уудс, когато се договори широко съгласие и сътрудничество за премахване на златния стандарт.

Практиката показва, че не е невъзможно да се прекъсне връзката между долара и петрола. През декември 2007 г. Иран обяви, че ще се е разделил с доларовия стандарт в търговията с петрол и вече продава своята суровина в евро и в други валути. Същото нещо пръв се опита да направи Ирак. През 2000 г. Багдад получи разрешение от комитета по санкциите към Съвета за сигурност на ООН да изнася своя петрол в евро вместо в долари. Някои анализатори не изключват възможността именно това решение да е допринесло за последвалата война срещу Ирак и свалянето от власт на Саддам Хюсеин. А в наши дни антидоларовата амбиция на Иран би могла да е една от причи-

Още големият икономист Джон Мейнард Кейнс е обмислял вариант за смяна. И до днес се случва от време на време идеята да излезе на дневен ред, само и само икономистите да докажат нейната несъстоятелност и за пореден път да се врекат във вярност на американската валута. За последно тя бе повдигната през пролетта от гуверньора на централната банка на Китай. Винаги е притеснително, когато Пекин заговори за възможността да се раздели със своите долари. Резервите на страната възлизат на близо 2 трилиона долара, от които се предполага, че 65% са доларови активи. Това прави Китай държавата с най-големи доларови резерви в света. По данни на Международната агенция за енергията всеки ден в света се произвеждат над 86 млн. барела (1 барел = 158.9 лит ра) дневно. Ако две трети от това количество постъпват в каналите на международната търговия, или 60 млн. барела, означава, че купувачите „изливат“ всеки ден по 4.2 млрд. долара, за да си осигуряват необходимия петрол, изчислява списание Foreign Policy. Сумата е нищожна в сравнение с доларовите резерви на Китай. С други думи, ако азиатската страна намали резервите си в щатска валута само с 0.5%, това ще окаже много по-голямо влияние върху стойността на долара, отколкото ако купувачите на петрол внезапно преминат към друго разплащателно средство. Конспиративният план, за който писа Independent, както и други подобни идеи за нова резервна валута засега не представляват сериозна заплаха за статуквото. Но те показват, че хегемонията на долара все по-често се поставя под въпрос и се мисли за промяна. Ако това се случи, сигурно няма да стане чрез конспирация, а ще се осъществява бавно и постепенно, както британската лира се е разделила със статута си на резервна валута преди Голямата депресия.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

61

my.capital.bg

МОЯТ КАПИТАЛ >> СНИМКА: SHUTTERSTOCK

При пощальона банкер

Държавните пощи ще превеждат пари за 2 минути Калина ГОРАНОВА, Мария ИВАНОВА

О

т парите има смисъл само когато са достатъчно и когато са подръка. За първото трябва да се погрижите сами. За второто понякога е необходимо съдействието на роднина или познат, както и на посредник, който да осъществи прехвърлянето им.

Ако нямате банкова сметка или сте се отдали на селски туризъм и наблизо няма банкомат, и пощите могат да ви свършат работа. При това бързо. Такива поне са амбициите на „Български пощи“. Държавната компания планира в скоро време да пусне официално услугата си експресен паричен превод, или иначе казано трансфер на пари в рамките на 2 минути. От известно време в пощите тече процес на компютризация, като това позволи старата телеграфна техно-

На

логия да бъде заменена, а скоростта на паричните услуги да се повиши. “Идеята се зароди отдавна, но трябваше да компютризираме пощите и да се убедим и в устойчивостта на системата“, разказва Енцислав Харманджиев, главен изпълнителен директор на „Български пощи“. Той обяснява, че към момента новата експресна услуга е в експериментален режим, който трябва да приключи до седмици. Следващата стъпка е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да бъде уведомена официално за въвеждането на новата услуга, както и за нейната цена. Основното предимство на пощите пред останалите участници на пазара на прехвърлянето на средства е голямата им мрежа от клонове в страната (2984 на брой). Към момента експресният превод на пари в рамките на минути не може да се приложи в станции в помалките населени места, но

по думите на Харманджиев те също ще бъдат обхванати.

Две пощенски минути Сега всеки, който реши да прибегне до услугите на „Български пощи“, може да избира между два варианта. Първият е т.нар. класически пощенски превод, при който сумата пристига до получателя в рамките на два дни. Клиентът заплаща такса за услугата в зависимост от размера на сумата (виж таблицата). Пощите имат официален ценоразпис, в сила от 2004 г. Например, ако два дни са твърде дълъг за вас срок, можете да доплатите още 1.20 лв., като получателят на сумата ще може да се сдобие с парите 4 часа след изпращането им. При тези услуги в повечето случаи (ако не сте избрали преводът да е до поискване) получателят бива информиран с известие от пощальоните, като за целта вие трябва да знаете точния му адрес. 62

24 октомври ЧЕТЕТЕ

с

Специалното издание

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

a Кои са основните играчи на пазара на възобновяема енергия в България

ТЕМА НА БРОЯ:

България и възобновяемите енергии – как реално ще бъде постигната целта 16% от енергията да се осигурява от възобновяеми източници. Законодателство, природни дадености, реални действия.

Заявете вашата реклама до 16 октомври

a Запознаване с европейското законодателство и заложените в него цели за дела на възобновяемата енергия до 2020 г. a Консулт – кой финансира, какви са европрограмите a Видове енергии – вятърна, слънчева, водна, биомаса, геотермална, приливна

за контакти:

Павел Димитров e-mail: paveld@economedia.bg tel: 02/9736 389


62

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

МОЯТ КАПИТАЛ ЦЕНИ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ (В ЛВ.)

В клуба на бързите

Изпращана сума Български пощи Междубанков превод на каса** Western Union T-пост M&BM (в лв.) Обикновен Експресен* През БИСЕРА През RINGS 50 1.15 2.35-2.95 1-2 10-30 15 1.10 1.10 200 4.15 5.35-5.95 1-2 10-30 15 4.15 3.95 1000 10.35 11.55-12.15 1-2 10-30 35 10 8.80 3000 16.35 17.55-18.15 1-2 10-30 80 16 15.70 5000 1-2 10-30 80 25 24.90 * диапазон на очакваната цена за услугата ** стойността варира в различните банки Източник: Тарифите на дружествата

>> стр. 61 При пощальона банкер

Изпращането на известие се обезсмисля при услугата за 2 минути. За да изпратите експресен паричен превод, трябва да знаете единствено трите имена на получателя, както и да се разберете в кой пощенски клон е най-добре да ги изпратите. И сам да уведомите получателя, че след минути парите ще могат да му бъдат изплатени, стига да е на гишето в пощата. Цената на новата експресна услуга все още е в етап на обсъждане и към момента се използва тарифата за 4-часовите парични преводи. „Най-вероятно увеличението ще е до 50% от 1.20 лв.“, обясни Татяна Кючукова, началник управление „Икономика“ в „Български пощи“. Така за допълнителната бързина ще се доплаща до 1.80 над цените на стандартната услуга за 2 дни.

От родители към деца Максималната сума, която може да преведете чрез „Български пощи“, е 3 хил. лв. „Лимитът на сумите е определен на база наблюденията ни върху пазара“, обясняват от компанията. По техни наблюдения в 80% от случаите през пощите се превеждат суми от 150 до 500 лв., а големите пратки на пари са рядкост. По отношение на паричните потоци, най-много са те в градовете, където има студенти, както и военни структури. Обикновено пощенският паричен превод се ползва от физическо към физическо лице. В много от случаите пари се превеждат и по сметки, като за-

плащането на комунални услуги през пощите отдавна е възможно. По-рядко пощенските парични преводи се използват и от юридически лица, които превеждат възнаграждения към свои служители. В този случай обаче бързината до няколко часа или минути не е наложителна, тъй като работодателите знаят на коя дата парите трябва да бъдат преведени. За момента обаче действащият официално превод на пари за 4 часа държи две трети от всичките парични трансфери на „Български пощи“, като при въвеждането си много бързо е набрал популярност. „Когато официализираме двете минути, потребителите ще се прехвърлят към тях“, смята Харманджиев.

За да изпратите експресен превод ви трябват само трите имена на получателя и най-близкият му пощенски клон. ЛИМИТ

3

„Български пощи“ не са единственият пощенски оператор, предлагащ парични преводи. Услугата се предоставя и от останалите три частни пощи с лиценз за универсална пощенска услуга - „Еконт експрес“, „Тпост“ и „МиБМ Експрес“ (както и още седем компании с лиценз от КРС за пощенски парични преводи). Минусът при тях е, че имат по-ограничена мрежа от клонове в сравнение с държавните пощи. Плюсовете са, че могат да се превеждат поголеми суми. В някои случаи дори по-евтино от банките. „Еконт експрес“ има 250 офиса в страната. Цената на услугата паричен превод на компанията е 1% от превежданата сума. Максималният размер е 10 хил. лв. Услугата към момента се предлага основно за срок от два дни, като, ако има касова наличност в пощенския клон на получателя, преводът може да се осъществи и експресно. Преводите, които предлага „Т-пост“, са експресни. Компанията разполага с офиси в 48 населени места, като в някои от тях има повече от една пощенска станция. Тук лимитът е 25 хил. лв. Таксата за превод на 10 хил. лева е 120 лв., като за поголеми суми се заплащат още 10 лв. на всеки 500. Таванът на сумите през „МиБМ Експрес“ са до 5 хил. лв. Компанията е започнала да предлага парични преводи в реално време от 1 октомври. „Имаме 34 офиса в страната, като имаме сключени договори с други оператори с лиценз за извършването на парични преводи. Така точките ни на продажба са около 1000“, обяснява Николай Леви, директор „Бизнес развитие“ на компанията.

Банкова класика

хил. лв. са максималната сума, която може да предадете чрез „Български пощи“.

Най-използваният начин за превеждане на пари си остава банковият превод. За да можете да

го използвате, получателят на парите трябва да има банкова сметка, а вие пък да знаете номера й (т.нар. IBAN). Вариантите за осъществяване на самия превод са няколко, като цените варират. Най-скъпо ще ви излезе, ако внасяте парите на каса, т.е. нямате сметка в тази банка. Ако обаче сте неин клиент, възможно е да платите и по-малко. Малко по-изгодно е превеждането на средства от ваша сметка към сметка на получателя чрез попълването на платежно нареждане. Ако пък използвате електронно банкиране, цената на услугата обикновено е с около 30-50% по-ниска, като отново има значение дали преводът е в рамките на една банка или е между две. В случай че не държите сумата да бъде получена бързо, можете да използвате обикновените банкови преводи. Те се извършват през системата за разплащания БИСЕРА и отнемат до 24 часа. За периода на получаването на парите от значение е и кога точно извършвате превода. Ако информацията за превода е пусната от вашата банка преди 10 ч., парите ще пристигнат в банката на получателя в рамките на същия ден. При превод до ранния следобед (около 15 ч.), сумата също може да бъде получена до края на същия работен ден или в краен случай до следващата сутрин. Преводите, заявени по-късно обаче, се получават на следващия работен ден. Ако пък искате парите да пристигнат по-бързо, можете да направите превод през друга банкова система - RINGS. За целта обаче ще трябва да платите повече, като таксата варира в различните банки. При някои от тях тя е фиксирана независимо от размера на превода, докато при други цената на услугата се формира като процент от изпращаната сума, като е възможно да е определена и минимална такса. K

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

§y›z}x

§y›z}x

§y›z}x

~‚–xyxØØ ~–Ø}xz|

€~–xyx Ø ™˜•~–}~Ù

€~–xyx

~‚–xyxØ~–Ø}xz|

#*2Ø!-,13*2Ø" ¨­ Øiy­„…‡®‡ŒØy„¬Š©c ~–Ø}xz|Ø~™™

‹±¥®¥Ù«¯ÙÙ¡«ÙÙ§Ÿ ©ÙfÙ ¡©¥ª¥®¯­¯¥ŸªÙ® ­¡ …ª¡°®¯­¥¨¢ªÙ³¢ª¯·­Ù ¢­¥¨ÙfÙ® ٍŸª«Ù¬«¨¢ ‹¯¨¥´ªÙ§«©°ª¥§³¥¼ Ù «§ž¢¨¼Ÿª¢ Ù«²­ª Ù «¨¼©Ù ¬­§¥ª 

ŸÙª«ŸÙ¨°§®«¤ªÙ«±¥®Ù® ­¡ÙŠ°‡‡ØŠŽØ؅ŠØ؉© ®

§ž¥ª¢¯¥Ù¥Ù¤®¢¡¯¢¨ª¥Ù¤¨¥Ù®Ù«§´¢ªÙ¯Ÿª Ù«§ž¢¨¼Ÿª¢ Ù §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù«²­ª Ù«¯¨¥´¢ªÙ¡«®¯·¬ Ù¬­§«©¢®¯ Ù §¯Ù

«±¥® Ù¬¨ Ùjƒ°­ª¨¥®¯d ÙÙ§Ÿ © Ù ¬­¯¢­ Ù«ž¤Ÿ¢¡¢ª ُ‚“ Ù§¨¥©¯¥§ Ù «§ž¢¨¼Ÿª¢ َ‹

‡·¶ Ù§Ÿ Ùj‹Ÿ´ÙJ°¬¢¨dÙ ‡°±¨ª¡ ٍ„ŒÙ ÙÙ§Ÿ © Ù ¡Ÿ«­Ù ÙÙ§Ÿ © Ù¤Ù ­¢®¯«­ª¯

£§ Ùj‹Ÿ´Ù§°¬¢¨d Ù¡«ÙŠ~ ÙÙ §Ÿ © Ù¯°²¨Ù®Ù§¯Ù ÙÙ ¢¯ Ù¥¤¨«£¢ª¥¢Ù Ù¤¬¡ Ù ž¨§«ªÙµ¤ Ù

}„†®ÂØ

ÂØØ

ÂØØ

ž†¯„Ø ؆©ŒŠ ‰© ®

}„†®Ø؆©ŒŠ ؉© ®

ØØØ UUU W?TJCL? AMK

ØØØØØØØ UUU W?TJCL? AMK

ØØØØØØØ UUU W?TJCL? AMK

‚†­ ØØØØ

ØØ

€~–xyx

i–œ}xy{xØ{~€™}xcØx–Ù ٕ€ ؀œz

® ه­ª¢Ÿ«

€z–›x•xØ~–Ø}xz|

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

#$%Ø.0-.#027Ø 1#04'!#1

#$%Ø.0-.#027Ø 1#04'!#1

#$%Ø.0-.#027Ø 1#04'!#1

~‚–xyxØ~–Ø}xz| © ¤¥ªÙªÙ³¢ª¯­¨¢ªÙž°¨¢Ÿ­¡ Ù ®¨¢¡Ù«®ª«Ÿ¢ªÙ¨°§®«¤¢ªÙ­¢©«ª¯Ù«¯Ù Ø®ٮ٨¥³¢ÙªÙž°¨¢Ÿ­¡ÙÙ© Ù Œ«¡²«¡¼¶Ù¢Ù§§¯«Ù¤Ù© ¤¥ª Ù ¯§Ù¥Ù¤Ù«±¥® ‰¢®¢´¢ªÙª¢©Ù Øz30 ¢¨ Ù ØØ Ø Ø C@MCQDDU@DEFOQNODQSXRDQUHBDR AF

€~–xyx ­¥®¯¢ªÙ¬­¯©¢ª¯ÙŸÙ³¢ª¯·­Ù ªÙŽ«±¥¼ Ù}¬­¯©¢ª¯·¯Ù¢ÙªÙ ¯¥Ù¢¯£ Ù¥©Ù©¨§¥Ù®§«®¼Ÿª¥¼ Ù ¬­§«©¢®¯ÙŸÙ¡Ÿ«­ÙªÙ §««¬¢­³¥¼¯ يÙµ¬§¨«Ÿ§Ù¥Ù ¤©¤§ ٌ¨«¶Ù ÙØ® “¢ªÙØØz30 ¢¨ Ù ØØ Ø Ø C@MCQDDU@DEFOQNODQSXRDQUHBDR AF

…„‡ˆ›”…‚ˆŠ‹Ù…„€‹Š‹Ù ©ª« «®¯¢ªÙ¬­¯©¢ª¯ÙŸÙ¤¯Ÿ«­¢ªÙ §«©¬¨¢§®ÙŸÙ­ ¨¢Ÿ³¥Ù®Ù»£ª«Ù¥¤¨«£¢ª¥¢ Ù ¤Ÿ·­µ¢ªÙ¡«Ù§¨»´ Ùª¢¥¤¬«¨¤Ÿª Ù®·®¯«¼¶Ù ®¢Ù«¯Ù¡ª¢ŸªÙ®Ù¯­¬¢¤­¥¼Ù¥Ù§°²ª¢ª®§¥Ù ž«§® Ù¯­¥Ù®¬¨ª¥ Ù¡Ÿ¢Ùžª¥Ù®Ù¯«¨¢¯ª¥ Ù §¥¨¢­ Ù¬­§«©¼®¯« ًž¶Ù¤®¯­«¢ªÙ ¬¨«¶ÙØ® Ù¬­§«©¼®¯«ÙfÙØ® “¢ªÙØØz30 ¢¨ Ù ØØ Ø Ø C@MCQDDU@DEFOQNODQSXRDQUHBDR AF

€~–xyx

Ù¢Ÿ­«§Ÿ ©

«ž«­°¡Ÿª¥Ù®§¨¡«Ÿ¥Ù¥Ù¥ª¡°®¯­¥¨ª¥Ù¬¨«¶¥Ù¥Ù «±¥®¥ÙŸÙ„¬¡ªÙ¬­«©¥µ¨¢ªÙ¤«ªÙfÙ ­ ٍ°®¢ Ù ÙÙ§Ÿ © ž°¨ Ùj­¢¯¥Ù©­¯dÙ

 ØØ

Ž†­ ØØØØ

Œ…ÙÙ§Ÿ ©


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

63

МАЛКИ ОБЯВИ ¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

ž†¯ŽµŒ ب­ Øiy‡ŽŠ³„c

}Š©‡Ø†…¯Š°„®‡­¯‡Ø‰µ´‡ ‡Ø„‹„ŒŽ„®†¯Ž‡ØØ…©ŠŒ

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

#*2Ø!-,13*2Ø"

”‡¬¯†Ø‹„Œ‰ØŠ°‡ºØ

¨­ Øi‚ŠŽ­†¨†¯c

~‰Š­Š©ŒµŽ†¯Ø‹µŽ

~™Ø•€x–xØx{‚Ø

‹Š…د„†®

‹ŒŠ…„©„

‹±¥®¥ÙŸÙ³¢ª¯­¨ª¥ ž¥¤ª¢®Ù® ­¡¥ÙØ Øخ٪ ¤¨¥Ù¥Ù§ž¥ª¢¯¥ Ù«²­ª ‹®¥ °­¢ª«Ù¬­§¥­ª¢

ŸÙ¤Ÿ·­µ¢ªÙ§«©¬¨¢§®Ù®Ù}§¯Ù ªÙž°¨ ÙjŽ¥©¢«ª«Ÿ®§«Ùµ«®¢d «¯¨¥´¢ªÙ¡«®¯·¬ Ù§ª¨¥¤³¥¼ ¤ Ù°¬­Ÿ¨¢ª¥¢ Ù ·Ÿ§Ÿ¥Ù®²¢©¥ ¨†¬Ø‰Š®‡‡Š¯„Ù

~°‡‡ØŠŽØ؅ŠØ؉© ®Ù‹¯Ÿ«­¢ª«Ù¬­«®¯­ª®¯Ÿ« ٟ¥®«´¥ªÙªÙ¬«©¢¶¢ª¥¼¯Ù Ù© ٮ٧¨¥©¯¥¤³¥¼Ù¥ÙŸ¢ª¯¥¨³¥¼ Ù¡Ÿ«¢ªÙ ¬«¡ Ù«²­ª Ù¨°§®«¤ª¥Ù¡«Ÿ·­µ¥¯¢¨ª¥Ù­ž«¯¥ Ù¨¢®¢ªÙ¡«®¯·¬ ‚µŒªŠ©‰‡Ø‹­Š´‡ØŠŽØ؅ŠØ؉© ® Ù¥®«´¥ªÙªÙŸ¥¯­¥ª¯Ù Ù© Ù ž¨¥¤«®¯Ù¡«Ù¨°§®«¤¢ªÙ£¥¨¥¶¢ªÙ§«©¬¨¢§® }„†®؊ŽØ؆©ŒŠ ® ‹®¥ °­¢ª¥ÙÙ¬­§«©¢®¯Ù¤Ùª¢©¯¢¨¥Ù¥Ù§¨¥¢ª¯¥

ØØ

 ØØ

ØØ

‹Š…د„†®

Ž§¨¡«ŸÙž¤ ÙfÙ Ù©Ù'ÙÙ© Ù­©¬¥ Ù ¯¥­Ù¡«®¯·¬ ٞ¢¯«ª«ŸÙ¡Ÿ«­ ÙÙ «±¥® Ù°¬­Ÿ¨¢ª¥¢ Ù«²­ª

‹±¥®¥Ù«¯ÙÙ§Ÿ ©ÙfÙÙ§Ÿ © ‹±¥®Ù® ­¡ Ù§«ª¯­«¨ÙªÙ¡«®¯·¬ «²­ª Ù®¢­Ÿ¥¤ª«Ù«ž®¨°£Ÿª¢ §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù¬­§¥ª 

}„†®Ø؆©ŒŠ ‰© ®

}„†®Ø؆©ŒŠ ‰© ®

ØØ

ØØ

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

€xšxš˜z}ؙ|~‚™ €xšxš˜z}ؙ|~‚™ €xšxš˜z}ؙ|~‚™ ŠŽ…„©„Ø‹Š…د„†® .±¥®Ù¬¨«¶¥Ù«¯ÙÙ© Ù¡«ÙÙ© ŸÙ³¢ª¯­¨ª¯Ù´®¯ÙªÙ ­ َ«±¥¼ÙŸÙž¥¤ª¢®Ù® ­¡¥Ù §¨¥©¯¥¤³¥¼ Ù«²­ª ٟ¥¡¢«ªž¨»¡¢ª¥¢ Ù¬­§«Ù©¢®¯

ž†¯„Øe؊°†ŒŽ¯„؇؋ŠØ…ŠªŠ©„Œº¯† ˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

‹ŒŠ…„©„ ŠŽ…„©„Ø‹Š…د„†®Ø

ŠŽ…„©„Ø‹Š…د„†®

·­ «Ÿ®§¥Ù¥Ù«±¥®Ù¬¨«¶¥Ù®Ù«¯¨¥´ª¥Ù¯­ª®¬«­¯ª¥Ù§«©°ª¥§³¥¥ §´¢®¯Ÿ¢ª«Ù¥¤¬·¨ª¢ª¥¢ Ù«¯«¬¨¢ª¥¢Ù¥Ù§¨¥©¯¥¤³¥¼ «±¥®¥Ù«¯ÙÙ§Ÿ © Ù© ¤¥ª¥Ù«¯ÙÙ§Ÿ © ž°¨ ÙjŽ¥©¢«ª«Ÿ®§«Ùµ«®¢k ٞ°¨ Ùj“Ÿ و¤­«Ÿk ٞ°¨ ÙjŽ¨¥Ÿª¥³kÙ

}¬­¯©¢ª¯¥ÙŸÙª«Ÿ¥Ù£¥¨¥¶ª¥Ù® ­¡¥ «ž¤Ÿ¢¡¢ª¥Ù¬«Ù£¢¨ª¥¢ÙªÙ§¨¥¢ª¯ ŸÙ§Ÿ­¯¨¥¯¢Ùjˆ«¤¢ª¢³d ÙjŽ¥©¢«ª«Ÿ«dÙ¥Ùj¥¯«µd «¯ÙÙ© Ù¡«ÙÙ© 

ž†¯„Øe؊ŽØ؆©ŒŠ ‰© ® د„†®ØŠŽØ؆©ŒŠ ‰© ®

ž†¯„Øe؊ŽØ Øz30 ® ؇؋ŠØ…ŠªŠ©„Œº¯†

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§ ~”‚yz}™{ –xyxØ~–Ø}xz| ²¨¢®§¨¡ÙÙ§Ÿ © Ù ŠÙ Ù© ª¢«ž²«¡¥©Ù­¢©«ª¯ ¬·¨ªÙ ¥ª±­®¯­°§¯°­ ­ Ù~ª§¼ Ù® مŸª¼ª¢ Ž†­ ØØØ

²°ª²¢§ ~‚–xyxØ~–Ø}xz|

€~–xyx

€z–‚xy™‚z›z} ~™

µª­Š©Ø‹„Œ±†­ØØ ؉© ®

2-؞z}‚¢€

®Ù¨¥³¢ÙªÙÙ ž°¨ Ùj«¡«­Ù}¨¢§®ª¡­«Ÿd „ŒÙÙ§Ÿ ©

–xyx|Ø~–Ø}xz| ®§¨¡«Ÿ¢ÙŸÙ„Œ„ٝ­ªÙ Ù ÙÙ§Ÿ © Ù ¯«§ ٟ«¡ ÙÙ ®ª ٟ·¤¢¨ Ù«±¥®

 ؆SPM ‰© ®

ž†¯„ØØØ؆©ŒŠ

±†¯„Ø Ø­© ‰© ®Ø ¨†¬Ø––

Ž†­ ØØØ

Ž†­ ØØØØ Ø ØØØ

ØØØ Ø €®†¯ØŽ†°„¯Š©

–™€z{‚}~Ø~‚Ø ~”‚yz}™{ ŒŠ…„©„®Ø¨°§®«¤¢ªÙ ®¯¢ªÙ¬­¯©¢ª¯Ù Ù§Ÿ ©Ù Ù¬«¡¤¢©ª«Ù ¬­§«©¼®¯«Ù Ù§Ÿ © „¯Ÿ«­¢ªÙ§«©¬¨¢§®ÙÙ j¢¤¥¡¢ªµ·¨Ù¬­§ÙŽ«±¥¼d ‡©žª¥¯¢

Ø؆©ŒŠØØ––

ƒx|x›™

‚€x}~€‚Øz‚Øi~”z›™{c

Œ†¯„º¯†Ø¯„Ø ®†¨†­‡ ؉„‡ Ø ‹‡„¯„ Ø®Š¯Ž„« Ø …†®Š¯Ž„«Ø‡Ø Š‹„‰Š©„¯†

%1+ØØØ

Ž†­ Ø Ø ØØ

z|Ø{~}œ›‚Øz~~–

€x˜€x”~‚yxØ™Ø €z–›x•x

²°ª²¢§

#620 }³©›ž¦¡w›³œ¤¡²™ ~¢¤¬¨¯ªÙ ¡«®¯Ÿ§ÙªÙ©¼®¯«Ù ®Ù±§¯°­ Ž†­ Ø C K?GJ B?PTCLG=T?EJGQR??@T @E

"# 2Ø!-,20-*Ø*2"

³¼¨«®¯ª ¬­«³¢¡°­Ù¬«

¢”™€x}zØ}xØ €~€~Ÿz}™Ø ˜x–¢›—z}™§ Ž†­ Ø ØØØØ ®Š¨‡­†¯ ؎†­ ØØØØ CK?GJØBC@RAMLRPMJ?@T @E

˜‡®¯„Ø „©ŽŠ‰Š¬®†Ž‡‰„ –ŠŽ„©‰„د„Ø ®ºŽŠ

Ž†­ Ø  UUU GLQGQR XML? @E

iÙ®´¢¯«Ÿ«¡ª¥Ù°®¨° ¥ iÙ«®¥ °­«Ÿ§¥ iÙ¡ª·´ªÙ¤¶¥¯ i٥ٟ®¥´§«Ùª¢«ž²«¡¥©«Ù¤Ù©¨§¥¼ÙÙ ¥Ù®­¢¡ª¥¼Ùž¥¤ª¢® ¬„؉Š¯Ž„‰ŽØØØ ØØØØ C K?GJØCKQIMA?@JC@E LCR

€~z{‚™ ¤Ù¬­«¥¤Ÿ«¡®¯Ÿ«ÙªÙ ¢¨¢§¯­«¢ª¢­ ¥¼Ù«¯Ù Ÿ·¤«žª«Ÿ¼¢©¥Ù¢ª¢­ ¥¦ª¥Ù ¥¤¯«´ª¥³¥Ù ٟ¼¯·­Ù¥Ù ®¨·ª³¢ ٟ§¨»´¥¯¢¨ª«Ù¥Ù ¯§¥ŸÙ¬«Ù‰¼­§Ù

˜„؉Š¯Ž„‰ŽØØ ØØ ØØØ

£¯²¢§

‚x›~}Ø ˜xØ |x›{xØ ~”§yx Ø ­© Ø ¬„Ø Ø ®Ø Ø

Ø ­© Ø ¬„Ø Ø ®

“‚Š…‚Ù Ž}Ù ~‚„Ù Ž

~­«¦Ù ¬°ž¨¥§³¥¥ Ù ¯Ù ªÙ ¬°ž¨¥§³¥¼Ù Ù Š´¥ªÙ ªÙ ¬¨Ù¶Ùª¢

~‚‚¢{™Ø Ø ¬„Ø ‹Š©†²†Ø ŠŽØ Ø ‹¨­‡‰„±‡‡

Ø ¬„Ø ‹Š©†²†Ø ŠŽØ Ø ‹¨­‡‰„±‡‡

Ø ¬„Ø ‹Š©†²†Ø ŠŽØ Ø ‹¨­‡‰„±‡‡ ¢§®¯Ù ªÙ «ž¼Ÿ¯Ù

ƒ~€™˜~}‚x›}xØ €zxØ&#0*,

i”x‚z€™§cØx–

ـ¢­©ª¥¼ÙÙ¯Ù Ù Ù°¡ ©¥ª Ù ¤Ù¬­«¥¤Ÿ«¡®¯Ÿ«Ù¥Ù ¡·¨ž«§«Ù¥¤¯¢ ¨¼ª¢ÙªÙ ©¢¯¨ª¥Ù ¥¨¤¥Ù¥Ù¯°ž¥Ù ®Ù­¤¨¥´ª¥Ù¡¥©¢¯­¥ €~–xyx

ªŒ Ø}‡‰Š‹Š­Ø €~–xyx ى¢¯¨ªÙ®¬¨ŸÙ ®¯¢¨¥¯Ù«¯ÙŸ· ¨¢­«¡ Ù Ÿ«¨±­© Ù§«ž¨¯Ù¥Ù²­«© Ù Ù§ 

Ž†­ ØØØ

Ž†­ ØØØ

Œ„¬‹­„´„Ž†­¯„؍®†Ž‰„Ø' ,Ø %3 1Ø '!Ø3 1 %1$Ø ‹Œ‡Ø~””Øx–Ø ؞œ ؎‡Ž­ºŒØ¯„؍®†Ž‰„Ž„Øi™‰Š¯Š®†…‡„cØx–Ø

¥¨¥Ù®Ù¬«¶¢ª®§¥Ù¤¬¥®ÙªÙ¡­¢®َ«±¥¼Ù Ù¬§Ù ه«®¯¡¥ªÙ¥©¥¯­«ŸÙ€¢«­ ¥¢ŸÙ Ù¤Ùj‰¨§¥Ù«ž¼Ÿ¥dٟ Ùj‡¬¥¯¨

x…ØŒ†ØØ¯„ØŒ†Ø‰­„®¯‡ºØŠ°‡؁ŠØ°‡ºØ ؏­ Øi™©„¯Øy„¬Š©cØ,Ø ؎†­ Ø ØØ Ø °„‰Ø ØØ ØC K?GJØPCIJ?K?A?NGR?J @E Ø~°‡Øy„Œ¯„Ø ØØØ Ø|‡ŒŠ­„©Ø†ŽŒŠ©

‹†±‡„­‡¬‡Œ„¯„Ø©Ø ‹ŒŠ‡¬©Š…Ž©ŠŽŠØØ ¯„؍‡Ø­„…‰‡

ŽµŒ‡ ¡¥®¯­¥ž°¯«­¥Ù¤Ù ~·¨ ­¥¼Ù¥Ù¬­¯ª¹«­¥Ù¤Ù ¥¤ª«®ÙŸÙ´°£ž¥ª ¬„؍‹Œ„©‰‡ ؎†­ Ø ØØ؇ØØØ

£¯²¢§ izy‹~‰˜cwy}wewˆ‰‡€{‡}‹~„w†ywzy‹~‰ wŽ…˜w€ywˆ‡Š‹{y†~w†yw }‡…y w‡Šy wŽ‡‹~„yww‰~Š‹‡‰y†‹y wƒyƒ‹‡ww‡Š{~‹~„wŠw…y‰ƒ‹~

VVV BUÙÙÙSMN BNL

, 7

Ø¡~€™ ؁z}}™ž™ Øz€–z‚x Ø{~€}™˜™

555 2#0'+6 !-+

 ØØØ ØØ

/.6$1

DPCQF

+(&'3

"+$ -$1

‰¨§¯Ù «ž¼ŸÙ Ÿ§¨»´ŸÙ ®©«Ù ¯¢§®¯Ù ž¢¤Ù ¤¬¤¢ª¥Ù ¤ª³¥Ù ¥Ù µ­¥±¯«Ÿ¢Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ‰«¨¼ Ù «¯ž¢¨¢£¢¯¢Ù Ÿ¥¡Ù ªÙ «ž¼Ÿ¯ ¨«ª¥¯¢Ù ¤Ù ¯¢§°¶¥¼Ù ž­«¦Ù ¯­¼žŸÙ ¡Ù ž·¡¯Ù ¡«ª¢®¢ª¥Ù ŸÙ ­¢§¨©ª¥¼Ù «±¥®Ù ¥¨¥Ù ¥¤¬­¯¢ª¥Ù ¬«Ù ¬«¶¯Ù ¥¨¥Ù ¬«Ù ±§®Ù ª¢Ù ¬« §·®ª«Ù «¯Ù ®­¼¡ Ù Ù ´® Ù Œ¨¶ª¢¯«Ù ®¢Ù ¥¤Ÿ·­µŸÙ Ÿª®«Ÿ«Ù ŸÙ ž­«¦Ù ŸÙ ­¢§¨©ª¥¼Ù «±¥® Ù ®Ù ¬¨¯¢£ª«Ù ª­¢£¡ª¢Ù ¬«Ù

 ـ­±¥¯ª¥Ù¬­·´§¥Ù®ÙÙ ‘Ù«¯ÙÙ¡«ÙÙ©©

™€|xØc{zš‚jØ

'1-Ø 

˜„Ø‹ŠŒµ²‰‡ $MPØMPBCPØØ

ØØØØ


10 - 16 октомври 2009 г.

брой #40, година VIII

4-5 Знание в мрежата

www.karieri.bg

8-9 Лидер по мярка

ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ

(2³­¯²«

¡§¥°±¯

K3

КАРИЕРИ

PRO.FILE

HR КОМЕНТАР

Човекът в началото

По-равни от равните Екатерина ПОПОВА

К

огато се сипят поръчки и печалбата е добра, свободният пазар е най-висша ценност. Компаниите не искат и да чуят за каквато и да е държавна намеса в бизнеса им. Когато ножът опре до кокала обаче, същите тези фирми протягат ръка за подаяние към недолюбваната от тях държава. Най-пресният пример за такъв двоен стандарт е експортното машиностроене. Почти смазани от кризата, там синдикати и работодатели в хор се замолиха хазната да поеме осигуровките или да им даде особени преференции за работа на половин ден, защото иначе стратегически предприятията щели да фалират (виж стр. 7). Ако държавата направи грешката да се поддаде на този натиск, както са го правили предишни правителства например с туризма и селското стопанство, ще бъде направо удавена в порой от подобни искания. Със същите аргументи на опашката ще се наредят информационните технологии, строителството, транспортът. Все много важни за страната ни отрасли. Държавният протекционизъм по принцип е вреден за всеки нормален пазар. Когато икономическите условия го налагат в някаква степен, както е през последната година, той трябва да дава еднакви шансове на всички. Облагодетелстването на едни винаги е за сметка на други. Както е и в конкретния случай: ако плаща осигуровките в експортното машиностроене, държавата ще трябва да вземе от общите пари. K

Джовани Рици от „Метекно България” за тръпката да изградиш един бизнес от нулата на стр. 6-7 СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

КАРИЕРИ И CSR ВИЖ стр. 10.


2

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // KARIERI.BG

Обратна връзка НА СТРАНИЦИ ВТОРА И ТРЕТА публикуваме със съкращения най-актуалните теми от форума и блoга на www.karieri.bg, както и най-интересните коментари от статиите в предишния брой на „К3 Кариери“. Оригиналният правопис на мненията от сайта е запазен.

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

ОТ БЛОГА

Депресията на поколението Y

4

KАПИТАЛ

3 - 9 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ПСИХОЛОГ В ОФИСА

Как да балансирам между двама началници

О

т пет години работя в средно голяма компания, която миналата година започна да се разраства. С тези промени бях преместена като сътрудник от правния в счетоводния отдел на компанията. Специалистът „Човешки ресурси“ каза, че в началото ще е нормално да съм в преходен период и да довършвам някои задачки за правния отдел, което е съгласувано и с новата, и със старата ми шефка. Новата обаче неофициално не ми разрешава да го правя, което ме поставя в много неудобна ситуация. Правният отдел разчита на мен да приключа една документация за тях, а сегашната ми началничка не ми разрешава. Знам, че ще трябва да изясним ситуацията, но се чудя как това да стане с възможно най-малко конфликти. анонимен

Re: Нищо няма да изясняваш, новата ти шефка вече е решила въпроса. преди да си слагаш главата в торбата и да се буташ в шамарите, отговори си на въпроса - кой ще ти разписва след 2 месеца отпуските. не проявявай излишна самоинициативност, която после да ти изяде главата. дедо мраз Ако можеш, довърши си работата към правния отдел тайно от нова-

Re: Възрастта има значение

Възрастта има значение В България хората над 50 години най-често остават зад борда Таня ОБУЩАРОВА

та си шефка. Тя може би не желае да я вършиш в работно време. баба Яга Ако не ти е удобно на работа, гепи си документите и си свърши спокойно работата в къщи. После върни документите и помоли за дискретност старите си колеги. ако се разчуе, прави се на ударена с мокър парцал: 'Как, какви документи? Не знам за такова нещо - доведете ми който ви го е казал, да се изясним.' Anguel Terziyski USA.

ЮЛИЯНА ДОБРЕВА*

Таня ОБУЩАРОВА нес няколко мои приятели споделиха една и съща статия на ВВС във Facebook и Twitter, което ме озадачи и ме накара да я прочета. В статията ставаше дума за опасенията на младите хора във Великобритания, провокирани от нарастващата несигурност на доходите и работното място и растящата младежка безработица. Проучване на организацията YouGov сред 2000 младежи на възраст между 18 и 24 години показало, че 66% се чувстват стреси-

Re: Има нарастване на стреса. Имам един куп приятели - кои с магистратури, кои досега със стабилна работа, които не могат да си намерят нищо от месеци. Вчера разбрах за един от тях,

че си е намерил работа в автомивка в другия край на София (буквално) и е... много щастлив. Защото е нещо. Скоро и аз оставам без работа заради кризата, нещата са на кантар, който не натежава в моя полза. Много ясно, че сме стресирани.

рани или притеснени поне веднъж седмично. Нито един от споделилите статията мои приятели не е безработен, повечето все още учат или имат сравнително стабилна работа. И все пак явно всички имат „едно наум“, следейки новините за нарастващата навсякъде безработица. Мислите ли, че младежите в България са обхванати от подобна стресова вълна? Или т.нар. поколение Y, родено след 1980 г., продължава да живее в свой собствен свят? Как вие самите се справяте със стреса и притесненията около доходите и стабилността на работата си? K

То да бяхме само младежите - всички са стресирани. Не че е за първи път в България да е криза, ама тази май е нещо по-особена, и аз не разбирам защо така...

Ема

Условията за конфликт са вече назрели и колкото повече се отлага неговото разрешаване, толкова щетите ще са по-големи. Важното е да се открие конструктивен изход, което далеч не зависи само от вашата воля. Ако става въпрос само за приключване на една документация, бихте могли да поработите извънредно и да я изготвите. Но ако нещата няма да се изчерпят с това, наистина е необходимо да се изясни ситуацията, което означава да се установи в какво се състои проблемът, откъде произтича, кои са участниците, какви са възможните решения и последиците от тях. Както често се оказва, няма реален сблъсък на интереси, а става въпрос за недобра комуникация между различните началници. За преодоляването на това е достатъчно всички заинтересувани страни да се съберат за 10 мин., за да обменят информацията и да координират действията си. Но това се отнася до случаите, в които са налице зряла мотивация за труд и добри взаимоотношения в организацията, т.е. когато хората имат желание и ресурси да се разберат. Най-добре е да се обърнете към специалиста по човешки ресурси и да изискате по-конкретна регламентация на вашите функции, включително и за срока на този „преходен“ период. Той е отговорен за това предишният и сегашният ви началник да са запознати и да са съгласни с тези предписания, така че да ви създадат условия да ги изпълнявате. В ситуации, когато

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

по една или друга причина липсва добра воля и взаимно разбиране, е препоръчително дори и дребните наглед неща да се оформят писмено. Във ваш интерес е да изисквате това винаги и особено след като вече сте се сблъскала с такъв прецедент.

*Юлияна Добрева е психолог, сертифициран мениджър по управление на персонала. Тя е управляващ съдружник на компанията за психологичен подбор, оценка и обучение на персонал „Д&Д груп“ ООД. Можете да й пишете на e-mail: psiholog@capital.bg.

K3 Новия казус от „Психолог в офиса“ можете да намерите и коментирате на KARIERI.bg

Последният постъпил на работа си отива първи. Към този принцип се придържат много работодатели, когато дойде моментът за съкращения. Така избягват обвинения в лични пристрастия или възрастова дискриминация. По тази логика най-често първо си тръгват младите хора на

възраст до около 30 години. Или поне такава е ситуацията в повечето страни от Западна Европа и в САЩ (виж карето). В България картината изглежда по-различно - през първото шестмесечие на 2009 г. безработните до 29 години са 18% от общия брой регистрирани в бюрата по труда, а тези над 50 години - 38.4%. Въпреки статистиката работодателите твърдят, че когато дойде време за съкращения, последни си отиват по-възрастните, които в масовия случай са и с по-дълъг стаж в компанията. „Във фирмите, които съществуват отдавна, се държи на по-старите кадри, не толкова като възраст, колкото като опит. Нормално е да се задържат хората с по-голям стаж - това е въпрос на лоялност към служителите“, казва Жюстин Томс, маркетинг мениджър на ABC Design&Communication. „В нашата компания също се наложиха някои съкращения и ние

започнахме от хората с наймалък опит. Те бяха студенти, които по принцип са по-мобилни и са готови да експериментират, да опитват нови неща. Много държим на старите си служители, защото те са добре обучени и мениджърският състав може да разчита на тях. Затова решихме да им гарантираме спокойствие и така да повишим тяхната лоялност към фирмата“, обяснява решението си тя. Хората в предпенсионна възраст по принцип са по-консервативни и имат по-малко желание да мигрират от едно работно място на друго. Особено при сегашното състояние на трудовия пазар те нямат кой знае какви шансове да намерят нова работа или да се включат в курс за преквалификация, финансиран от работодател или с публични средства. Изследване на американския кариерен портал Career Builder потвърждава това твърдение: само 28% от освободените през

Самонает на средна възраст Не е достатъчно само да си лоялен, ако си неефективен, просто отпадаш. Време е по-възрастните служители да свикнат с мисълта, че нещата се променят и ако искат да си запазят работата, трябва да са „в час“. Иначе , възрастта винаги има значение. Младите да получат знание, а по-възрастните да актуализират знанието си.

отдавна са свикнали на подобни безумия - царят и после коалицията ги тренираха отлично за идващата криза (поне едно благодарско да бяхте казали на Н.В. Симеон, Сокола и Серго за трейнинга).

Anguel Terziyski USA

 Младежите Y от БГ

 В Испания работещите на безсрочен договор имат право на обезщетение от работодателя - 1 заплата за всяка отработена година. 22 години стаж във фирмата + уволнение = 22 работни заплати обезщетение. Затова е много поевтино да се освобождават по-млади и хората на срочен договор.

Лукарева кариерен консултант

ОТ ФОРУМА ОБУЧЕНИЕ

Мечтата на всеки 2ри е пробив в чужбина Значи аз имам на този етап изкаран Toefl с 92 точки и ме интересува къде е най добре да се запише магистратура не, че толкова много ми се учи. целта ми ако не по време на следването то поне след завършване да си намеря работа и ми е чудно коя страна е най подходяща за тази цел. Мисля, че Англия от една страна е претъпкано със специалисти от друга е сериозно афектирана от кризата и си мисля като варианти северните страни Холандия, Дания, Финлан-

дия, Швеция. какви биха били възможностите за реализация без да се владее местен език. Някой който е опитал нека сподели опита си било то успешен или не. Badi знам, че в Дания е безплатно, но с някои условности, на континентална Европа е около (!) 1500 евро, но те съветвам да разгледаш изискванията по-подробно на всеки университет, повечето имат и английски програми. Примерно отиваш на сайта на някой уни и харесваш ня-

коя програма и разглеждаш просто информативно. Така ще си създадеш мнение за страната и унито, ще знаеш какво търсиш. За съжаление на Запад не познават много добре нашата образователна система и не я оценяват много високо и може да те върнат назад в бакалавърската ти степен. Това важи и за работодателите, те не са запознати с това, което се преподава в нашите унита и са малко недоверчиви по мои наблюдения. Говоря за икономическите ни специал-

ности (много се надявам някой да ме опровергае). Все пак си струва да се опита. Имай предвид, че ще трябва да преведеш и легализираш дипломите си, да си набавиш препоръки от преподаватели и/или работодатели и т.н :) за да се реализираш в Лондон например като финансист ще трябва да имаш ПРОФЕСИОНАЛНА квалификация или поне да си в началните нива и да си абсолютно ориентиран накъде искаш да вървиш. Тук няма шанс да те

вземат с някакво икономическо образование от България. Ако искаш реализация в Англия например запиши СИМА, АССА или СФА. Абсолютно никой работодател не се интересува от нашето образование, защото това не е образование ако трябва да бъдем откровени. Дипломите се признават защото сме в Европейската общност, но работодателите абсолютно не се вълнуват от това колко си образован а дали отговаря на техните стандарти.

12


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

3

KARIERI.BG // КАРИЕРИ

Повишават ви. Ами сега?

МЕНИДЖЪРИ В ДЕЙСТВИЕ

Индивидуален подход Ивайло ГЪРКОВ* Преди време към нас се обърна компания, специализиранa в разработването на уникални инженерингови решения и продукти, която оперира на територията на страната и в чужбина. Организацията има петгодишна история, като през този период се е развивала с бързи темпове и има стабилни финансови показатели. Повечето служители в нея бяха доволни от работата си. В един от най-важните отдели обаче - мениджмънт, беше забелязал сериозен проблем - хората бяха изнервени, не се чувстваха добре в екипа, имаше текучество. Всичко това влияеше отрицателно върху резултатите и атмосферата. В този отдел работеха млади хора на възраст между 25 и 35 години. Ръководителят им беше значително по-възрастен от подчинените си. Той беше човек с много висока техническа квалификация, дългогодишен опит, специфични познания и специализации, признат за експерт в областта си. Нашата задача беше да анализираме работата в екипа и да предложим

Г

лобалната икономическа криза предизвика значителни размествания в много компании. Организационните реформи принудиха някои служители да търсят нови възможности за реализация.

Други пък получиха възможност за бързо повишение, за което не бяха съвсем готови. Мислили ли сте как бихте се справили, ако изведнъж ви предложат ръководна позиция, а нямате мениджърски опит? Експертите от кариерния портал CareerBuilder посочват някои базови принципи на управлението, които помагат за бързо разгръщане на мениджърския потенциал.

Ивайло Гърков

мерки за подобряването й. Резултатите ясно ни показаха, че проблемът е пряко свързан с ръководителя на отдела, или по-точно с неговото неумение да работи с хора. От една страна, за фирмата беше важно да не загуби този ценен експерт. От друга страна, имаше реална опасност проблемите в екипа да се задълбочат и да доведат до неговото разпадане. И тук дойде дилемата пред мениджмънта - дали да запази признатия специалист и да развие уменията му за работа с хора, или да го замени с друг мениджър, за да запази настоящия екип служители.

Опознайте екипа Една от първите задачи на новоназначения мениджър е да се срещне с всеки служител от екипа си поотделно. Независимо от това дали се познавате и дали сте работили заедно преди, трябва да поговорите за бъдещата си съвместна работа. Добре е да обсъдите какви са били изискванията на предишния ръководител и да споделите по какъв начин те се различават от вашите. Благодарение на индивидуалните срещи ще имате възможност да опознаете членовете на екипа си и да разберете какви са притесненията им от промените, които евентуално ще искате да извършите.

Поставете граница

* Авторът е управляваш партньор в консултантската компания „Бизнес ефект“

ИЛЮСТРАЦИЯ: АСЯ КОЛЕВА

Какво направихме Проведохме индивидуални и групови разговори, както и изследвания на екипа с психологически въпросници. Резултатите бяха съпоставени с поддържана от нас база данни с аналогични изследвания на други фирми. Нашата намеса даде възможност проблемът да бъде ясно формулиран. Имахме пълната подкрепа на управителите на фирмата и те помогнаха да бъде създадена атмосфера на откритост. В резултат бяха проведени откро-

вени дискусии между управителите и ръководителя на отдела, който също осъзна къде се крие проблемът. Необходимото решение беше да се запази техническата и инженерната му функция, но да няма ръководна роля по отношение на хората. За тази цел се наложи промяна в структурата - беше създадена нова длъжност, подчинена директно на управителите, в която бяха съсредоточени само технически и инженерни функции.

ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Помислете дали от гледна точка на новата ви позиция е нормално да се шегувате с колегите си и да се забавлявате с тях след работа например. При всички случаи ще се наложи да съобразите поведението си с подчинените си. Потърсете информация какви са били неформалните отношения между тях и предишния ръководител. Няма готово решение на този въпрос и практиката, към която ще се придържате, би трябвало да зависи от корпоративната култура на компанията и личните ви възприятия. Не забравяйте, че с поведението си ще давате пример на подчинените си. Затова не се оплаквайте от шефовете си и обсъждайте дискретно поводите за недоволство и възникналите проблеми.

Забравете симпатиите Независимо дали сте по-близки с някои от подчинените си в сравнение с други, като мениджър трябва да се отнасяте еднакво добре с всеки член на екипа си. Помислете дали, когато вземете решение да следите работата на няколко души отблизо, не пренебрегвате останалите им колеги. Задължение на всеки мениджър, освен да ръководи екипа си и да постига заложените резултати, е да балансира интересите на подчинените с тези на хората от по-високите етажи.

Бъдете стриктни

Re: Ако един човек е имал възможност да бъде началник и до четиридесетгодишна възраст не се е научил да работи с подчинените си, няма да го направи никога. Ако се приложи обучение, този мениджър няма да го възприеме като опит да му се помогне, а като изтъкване на недостатъците му и само ще се озлоби. Но ако все пак държи да запази поста си, ще се научи само на лицемерие, което още повече ще задълбочи конфликтите. Проблемът отдавна е решен в японските фирми, където не уволняват (и това е може би основата на успеха на тяхната икономика и прави служителя съпричастен към проблемите на фирмата - той знае, че доко-

га ще бъде част от нея зависи само от собственото му желание). Та мениджърът трябва да бъде преместен по хоризонтала встрани или леко нагоре, но без да има реална власт да влияе на този, който ще го замени. Дали това да бъде човек от екипа или външен, е въпрос на преценка. А за стария мениджър се създава добре звучаща, но без реална власт позиция и му се възлагат експертни функции. Ако заплатата му бъде запазена или дори леко повишена, за да не се нарани самолюбието му, подходът е единственият приемлив.

Timur&commandos Би могло да се назначи времен-

но т.нар. модел на поведение като консултант, по-възрастен колега от бранша със сроден опит и компетенции (пенсионер на граждански договор), известен с умението си да сплотява екип и работи с млади хора. Проблемният ръководител-отдел, работещ в тясна връзка с консултанта, би натрупал липсващия му опит в общуването и ръководенето на младежи. След период от година, през който решенията се взимат солидарно и от двамата, ще се разбере дали ръководителят на отдела ще бъде преместен на експертна длъжност без пряк досег с младежкия екип, или ще се запази досегашната структура на комуникация. straw

Подгответе се психически, че винаги ще има служители, които ще пренебрегват поставените им задачи, няма да се съобразяват с крайни срокове и ще закъсняват за срещи. Изградете си стандартен подход за справяне с такива ситуации и разпишете изискванията си, така че всеки човек от екипа ви да бъде наясно какво го очаква, когато не ги изпълни. Не правете компромиси дори и за хора, с които работите от години. Не забравяйте, че ако си позволите да нарушите собствените си правила, това ще даде сигнал на подчинените ви, че и те могат понякога да го правят.

Приемайте съвети Независимо колко нови предизвикателства поставя новата ви позиция пред вас, не забравяйте, че вие не сте първият човек, на когото това някога се е случвало. Потърсете информация от отдела по човешки ресурси за други специалисти в компанията, които са изминали пътя от служители на изпълнителска позиция до мениджъри. Поинтересувайте се кои са проблемите, с които са се сблъскали, и как са се справили с тях. K


4

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ МИЛЕНА ХАЛАЧЕВА*

ПЪРВА РАБОТА

Стажът не е единственият вариант за старт на кариерата Студентка съм последна година в магистърска програма по човешки ресурси. Искам да започна със стаж, но малко фирми предлагат целогодишни стажове, а времето за летните мина отдавна. Предпочитам стажът да е заплатен, макар и минимално. Какви са шансовете ми да намеря стажантско място сега? Как да търся, за да имам успех? Мария Пламенова Стажът е добър вариант за старт на работа, но не непременно единственият. Ако натовареността на учебната ви програма позволява, бихте могли да помислите за асистентска позиция в областта на човешките ресурси с гъвкаво работно време. При икономическите условия в момента смятам, че един потенциален работодател би адмирирал подобна възможност за работа на половин ден (part time job). По този начин му давате алтернатива и разширявате полето от възможности за вас самата. По въпроса къде и как да търсите подходящи предложения бих препоръчала кариерните сайтове и тези на компаниите, които се занимават с подбор на персонал. В кариерните

сайтове можете да откриете подходящи оферти за асистентски позиции и да кандидатствате по тях. В мейла или мотивационното писмо уточнете условията, при които имате възможност да работите. Относно агенциите за подбор на персонал - там можете да бъдете проактивни дори ако на техния сайт няма обявена позиция, която да представлява интерес за вас. Бихте могли да изпратите ваша автобиография, като отново опишете професионалните си интереси и възможностите да работите при гъвкаво работно време. Консултантите със сигурност ще разгледат кандидатурата ви предвид евентуални бъдещи проекти.

Изпратете мотивационно писмо дори ако обявата не го изисква Имам намерение да кандидатствам по обява за работа. В нея са изброени изискваните документи като CV, диплома, препоръка от преподавател, но никъде не се споменава мотивационно писмо. Има ли смисъл да се пише мотивационно писмо, след като то не се изисква изрично в обявата? Анонимен Отговорът ми е категорично да по няколко причини. Първо, мотивационното писмо показва интерес и отношение към предложението от страна на кандидата. То дава знак, че той е обърнал достатъчно внимание и е вникнал в обявата, респективно в изискванията за позицията и аргументира избора си да подаде документи точно за тази позиция. Освен това именно мотивационното писмо предоставя възможност на кандидата да изрази своята индивидуалност и да сподели информация за себе си, която не е намерила място в автобиографията. Разбира се, като се съобразява с корпоративния имидж на компанията, в която кандидатства, и със спецификите на позицията. Ако например става въпрос за творческа позиция в рекламна агенция, тогава мотивационното писмо би могло да се използва като визитна картичка на кандидата по отношение на неговите креативни заложби и умения. Но ако позицията е мениджър „Продажби“, то тогава се очаква добре структурирана фактология по отношение

на мениджърските и търговските качества на кандидата (процентен ръст на продажбите на предходни работни места например). Имайте предвид обаче, че самоцелното писане или преписване на мотивационно писмо не е полезно за никого. Лесно се разпознава, когато едно писмо не се отнася до конкретната позиция. Освен това такива мотивационни писма обикновено съдържат много общи съждения, като например „смятам, че мога да допринеса за развитието на вашата компания“, но как и чрез кои свои качества и компетенции не става ясно. Или „аз съм млад човек и търся възможности за развитие“, но в каква област и защо точно в тази компания? Подходете сериозно към подготовката на мотивационното писмо, за да имате истинска полза от него.

*Милена Халачева е старши консултант в TAURUS Consultants

K3 Всички отговори от „Първа работа“ четете в едноименната рубрика на KARIERI.bg

Знание в мрежата

Онлайн тренингите обикновено са по-евтиният вариант за квалификация на служителите Таня ОБУЩАРОВА

Икономическата криза постави на изпитание много от утвърдилите се през последните няколко години практики на фирмите да изпращат служителите си на чести обучения и тренинги, да отделят средства за вътрешнофирмени университети и да инвестират в образованието на ключови членове на екипа. Бюджетите за обучения бяха едни от първите, които усетиха негативните ефекти на рецесията, а работодателите бяха принудени да търсят алтернативни форми за усъвършенстване на уменията на служителите си. По-находчивите от тях се обърнаха към интернет и онлайн обученията, които елиминират нуждата от разходи за командировки, наемане на външни лектори и конферентни зали. Онлайн формите на обучение обикновено осигуряват

усъвършенстване и осъвременяване на знанията на служителите със сравнително малки инвестиции, но това далеч не е единственото им предимство. Те предлагат гъвкавост и иновативност, използват съвременни методи на обучение и могат да бъдат моделирани според потребностите на конкретния потребител. В момент на криза онлайн модулите за обучение са сравнително евтино и достъпно средство за усъвършенстване дори на хора, останали временно без работа, или на такива, чиято натовареност в офиса е намаляла заради спад в поръчките или клиентите.

Разновидности Възможностите са много - онлайн модули в конкретни области с тестове за проверка на наученото в края на всеки модул, уебинари (онлайн семинари) с лектори и фиксирани час и дата, кратки видеоклипчета с продължителност 10-15 мин., които могат да се гледат по всяко време, дори в обедната почивка. Вече съществуват и много платформи с аудио- и видеофайлове, онлайн книги, интервюта, бази данни със закони и други нормативни документи. Обикновено абонаментът за подобни услуги се заплаща, но не е непосилно скъп. Цените варират от около 20-30 до 300 лв. на месец в зависимост от платформата и пакета услуги. “Онлайн формите на обуче-

ние са много удобни, тъй като човек невинаги може да се откъсне от работата си, дори за ден-два. Повечето онлайн платформи са много гъвкави, има обучения, които са разделени на модули от 15-20 мин. и човек може да ги гледа или слуша по всяко време в зависимост от личните си предпочитания“, посочва плюсовете Райна Димитрова, мениджър по подбор на персонала в консултанскатa компания ICAP Bulgaria. „Кратката продължителност на модулите позволява по-добра концентрация и не позволява да се губи фокусът“, добавя тя. Друго голямо предимство на онлайн базите е разнообразието от теми и лектори. Често лекто-

Специалистите препоръчват завършването на даден модул да не се разтегля твърде много във времето, за да не се губи ефектът му. рите са световни имена в своята област, които идват в България веднъж на няколко години (ако въобще идват), а посещението на семинарите им е доста скъпо удоволствие. В мрежата те предоставят своето знание и ноу-хау на широк кръг от потребители, като обикновено това се случва или в реално време на т.нар. уебинари, или чрез


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

5

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ // КАРИЕРИ и разрешаване на конфликт до сформиране на нов екип и мотивация на служителите. Ако потребителят има предварителни познания в дадена област, той може да пропусне началните модули от обучението и да започне от ниво за напреднали, обясняват консултантите.

Темпо, темпо

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

видео- и аудиофайлове на актуални теми. От началото на кризата насам например в мрежата се появиха специални тренинги в различни области, свързани с икономическите трудности и справянето с тях. След като световната икономика излезе от рецесията, вероятно онлайн обучителите ще предоставят иновативни решения за овладяване на растежа.

Като на игра Често срещани методи в онлайн обученията са симулациите и игрите. В тях участниците се поставят в реална ситуация, влизат в дадена роля и търсят решение на конкретен казус. Учат се на принципа проба-грешка, поставени са пред проблеми и ограничени ресурси - време, пари, хора. Някои онлайн обучения завършват с тест или изпит на наученото от потребителя, но в повечето случаи теорията е само подкрепяща придобиването на реални умения - вземане на решения, равитие на лидерски и управленски качества. Повечето онлайн платформи дават подробна обратна връзка на участниците и измерват постигнатото от тях по време на курса на обучение. „Обратната връзка е ключов елемент от онлайн обучението - тя може да е лична, за самия участник, а може да се предостави и на работодателя, ако той е записал своя служител на обучението“, казва Светла Стоева, мени-

джър “Ключови клиенти и продажби” в „Джобтайгър“. Според нея онлайн тренингите могат да се използват и за групи от хора, включително за атестация на служителите в една компания. Обратната връзка, която се дава в края на процеса, обикновено е частично компютърно генерирана, а отчасти - дадена от ментор, който напътства и проследява решенията на участника по време на обучението. „Добре е, преди да се започне със същинската част на тренинга, участниците да бъдат запознати с целите и задачите на обучението. Тази фаза се нарича initial training и е препоръчително тя да е лице в лице, за един човек”, обясня-

Повечето онлайн платформи дават подробна обратна връзка на участниците и измерват постигнатото от тях по време на курса на обучение. ва Стоева. Казусите на едно онлайн обучение за мениджъри може да са от най-различно естество и да се актуализират непрекъснато в зависимост от реалната ситуация на пазара и промените в нея. Темите на едно обучение за лидерски умения например може да включва всичко - от справяне с кризисна ситуация

Бързината, с която индивидуалните участници в един онлайн тренинг се справят с поставените им задачи, е различна. Някои хора предпочитат да завършат модулите в рамките на един ден, други пък отделят по един час всеки ден. Всичко зависи от индивидуалния стил и предпочитания на обучаващия се. Като цяло обаче специалистите препоръчват завършването на даден модул да не се разтегля твърде много във времето, за да не се губи ефектът му. „Едно от големите предимства на онлайн формите на обучение е, че те са много синтезирани - няма интродукции и представяне на участниците например, всичко е много стегнато”, смята Райна Димитрова. Така не се губи време във формалности, които много хора смятат за излишни, и се пристъпва към конкретната тема. Това обаче е и един от основните недостатъци на този тип тренинги - при тях няма реален контакт между участниците (дори когато те са повече от един) и е трудно да се създадат нови контакти. „Дори в уебинара или обучението да има участници със сходни на вашите интереси и професия, комуникацията е малко по-трудна и тромава, не се осъществява толкова лесно и непринудено, както на живо”, обяснява Димитрова. „Губи се обмяната на мнение и т.нар. нетуъркинг, който се получава по време на традиционните обучения, където се учиш и от грешките на другите”, признава и Светла Стоева. Според нея обаче не е невъзможно в бъдеще да се помисли как технологиите да се използват за създаване на връзки между потребителите. Това вече донякъде се прави в някои платформи за онлайн обучения, които създават бази данни от специалисти в различни сфери и от различни националности, използвали техните услуги. Други се стремят да включват местни лектори в държавите, където имат най-голям брой потребители, а уебинарите дават възможност за дискусия между участниците след онлайн сесията. Въпреки някои недостатъци обаче според потребителите онлайн тренингите като цяло печелят битката с традиционните обучения, като предлагат актуални знания в широк спектър от области на достъпна цена. „Така можете да се насочите точно към темата, която ви интересува в момента, и няма нужда да се съобразявате с темите на обученията, които се провеждат във вашия град или офис”, обобщава Димитрова. K

CV CV Анастас Петров оглави „ING пенсионно осигуряване“

А

настас Петров е новият изпълнителен директор на „ING пенсионно осигуряване“.

Той остава член на съвета на директорите и ще продължи да ръководи отдел „Управление на инвестициите“ в компанията, който оглавява от април 2003 г. Преди това Анастас Петров е работил в СИБанк в София, където последователно е ръководил управление „Ликвидност“ и отдела за „Корпоративни клиенти“. Петров е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на Комитета по инвестиции и капиталови пазари в асоциацията. Той е завършил „Стопанско управле-

 Николай Андреев вече е финансов директор на „Нова телевизия“ и каналите „Диема“. Андреев има над 12-годишен опит в областта на финансите. Кариерата му преминава през „Юниливър България“, съвета на директорите на „Екопак България“ и „Екором амбалаж“ - Румъния. Бил е изпълнителен директор на „Екопак България“. От 2007 г. досега е работил като финансов директор, директор за връзки с инвеститорите и изпълнителен директор на дивизията за доставки за офиси и домове на „Девин“. Андреев е завършил „Финанси“ в УНСС.

 Златин Чавдаров ще ръководи отдел „Продукти без лекарско предписание“ в „Актавис“. Преди да се присъедини към „Актавис“, в продълже-

ние и администрация“ в УНСС, както и Европейска бизнес администрация в University of Lincolnshireand Humberside (ULH) във Великобритания.

ние на пет години той е заемал различни позиции в областта на маркетинга и продажбите в Unilever както за България, така и за държавите от Централна и Южна Европа. След това е бил ръководител на нов бизнес към частен инвестиционен фонд. Опитът му включва също консултантска дейност по бизнес проекти от различни индустриални сфери. Чавдаров е завършил бизнес администрация и икономика в СУ.

 Радослав Неделчев стана мениджър „Промоции, връзки с обществеността и интерактив“ в Emmis Bulgaria. Той ще отговаря за стратегическото планиране на промоционалните активности на Радио FM+, Радио Fresh! и Радио Star FM, за развитието на всички връзки с външни партньори, както и за контрола и управлението на интернет департамента. Неделчев е в радиобизнеса от 12 години, като през последните девет е част от Радио FM+. Той е бил програмен мениджър на Радио FM+ Благоевград и мениджър промоции и PR на Радио FM+. Завършил е „Публична администрация“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.


6

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // PRO.FILE

Е

дно интересно противоречие бележи професионалното развитие на Джовани Рици. Висшето образование на италианския мениджър е свързано с изграждането на конструкции от бетон. Цялата му кариера обаче преминава в компании, които произвеждат един от основните „конкуренти“ на бетона като строителен материал - композитните изолационни панели. В момента 41-годишният инженер е генерален директор на българското предприятие на една от най-големите световни групи в бранша - „Метекно“. В световен мащаб „Metecno Group“ - част от холандския холдинг „Metecno S.p.A“, има предприятия в 15 страни, които произвеждат над 20 млн. кв.м покривни и стенни панели годишно и търговски представителства в над 30. Заводът, който започва производство през 2007 г. в Плевен, има задачата да задоволява търсенето на панели от целия Балкански полуостров. По преценка на Рици само в България капацитетът на пазара е 3 млн. кв.м годишно. През 2008 г. плевенското предприятие е произвело почти половината от този обем. В производственото хале Рици застава в началото на дългата около 60 м поточна линия и започва да върви със скоростта на произвеждания панел. От време на време дава някакви указания на италиански на работниците около линията. „Всички са българи“, изпреварва въпроса. Въпреки дължината на съоръжението обслужващият персонал е не повече от четири-пет души. Просто няма нужда от повече хора. Впрочем в „Метекно България“ не са правили никакви съкращения, не са намалявали и заплати заради кризата. Само за една седмица в началото на годината генералният директор решил да въведе половин работен ден. На следващата обаче трябвало да го отмени, защото се натрупала много работа. Може би затова е оптимист за развитието на бранша и на бизнеса в България като цяло. А може би си е такъв по принцип... Джовани Рици помни точната дата, на която е пристигнал, за да управлява завода в Плевен - 19 март 2007 г. Вероятно ще запомни и датата на отпътуването си. А то, изглежда, ще е съвсем скоро - мениджърът вече подготвя своя наследник инж. Лука Профили. Рици по принцип не се задържа дълго в една и съща държава. Доказва го и CV-то му: две години в Испания и горе-долу толкова в Китай. Явно обича да е човекът в началото - да задвижи нещата и да ги остави да работят в чужди ръце.

Човекът в началото

Джовани Рици от „Метекно България“ за тръпката да изградиш един бизнес от нулата Тодор БОЖИНОВ

Защо приехте да работите в България? За един мениджър няма нищо по-интересно от това да поеме една компания от нулата и да я развие до определено ниво, до постигането на определени резултати. С българския завод случаят беше точно такъв.

Има ли конкретна задача, която трябва да изпълните тук? Основната ни цел беше производствената линия да постигне максимален капацитет. При нас всичко, което се произвежда, е вече продадено. Работим само по заявки. Миналата година при нас беше истински бум. Тогава почти изпълнихме годишния капацитет на линията. Тогава започнахме производство на нов вид панел - с изолация от минерална вата, какъвто нямаше на пазара. Така запълнихме цялата гама от продукти и в момента сме в състояние да поддържаме и да продаваме всички видове панели, ко-

ВИЗИТКА ЖИТЕЙСКИ ФАКТИ роден на 2 ноември 1967 г. ОБРАЗОВАНИЕ Политехнически институт - Торино, строителен инженер (1986 - 1992) Политехнически университет в Милано, „Строителство на конструкции от армиран бетон“ (1992 - 1994) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ „Изопак“ - отговорник по развойната дейност (1995-1996) - директор (1996 - 2005) „Метекно“ - директор на завода в Испания (2005 - 2007) - технически директор на завода в Китай (2006-2007) - генерален директор на завода в България (2007 - )

„Ако искаме да излезем от кризата, има само един начин - като инвестираме във фирмите си.“

Джовани Рици: „В момента

ито предлага компанията майка. Подготвяме и производство на фотоволтажен панел, който е само за покриви и превръща слънчевата енергия в електричество. Тоест, вместо да си купувате обикновен панел и после инсталация за преобразуване на слънчевата енергия, можете да си купите направо фотоволтажния панел, който ги обединява.

Трудното решение

А защо „Метекно“ избра България?

т няколко години в строителния бранш междуфирмената задлъжнялост е голям проблем и плащанията много се бавят. Въпреки това преди началото на кризата в България не бях продал и един квадратен метър изолационен панел, който да не е предплатен авансово 30% още при постъпване на поръчката. Останалите 70% от парите получавахме при експедирането на стоката. При сегашните условия обаче отложените плащания са неизбежни. И се налага да се взимат наистина трудни решения - дали да сключим дадена сделка, която носи известен риск, и да се надяваме, че всичко ще мине добре, или пък въобще да не я сключваме. Въпреки риска в по-голямата част от случаите аз решавам да сключа сделката. През септември 2008 г. продадох голямо количество панели на един наш партньор, с когото бяхме работили и преди това. Нашите застрахователи обаче отказаха да поемат отговорност за този клиент и сделката остана незастрахована. Решението им не беше продиктувано от някакъв предишен лош опит, просто не пожелаха да го застраховат. Въпреки това аз му продадох изолационни панели за 120 хил. лв. Той плати само 5 хил. Докато чакахме останалите пари, се опитахме да изготвим план за поетапното погасяване на задължението, но и това не помогна. Едно от първите неща, които проверих, беше дали не си е купил скъпа нова кола с парите, които ми дължи. Не беше. Имах две възможности - да съдя клиента или да му помогна да прави бизнес. В случая да му помагам означаваше да му дам кредит на доверие, което е много рисковано. Аз не съм нито банка, нито някакъв глупак, който дава стока по този начин на всеки, който прекрачи прага. Въпреки това избрах втория вариант и продължавам да вярвам на този човек. Защото с него имаме дълготрайни взаимоотношения. Освен това има обективна причина той да се бави - просто неговите клиенти не плащат на него. Времето показа, че съм бил прав да не предприемам някакви наказателни мерки - неотдавна получихме цялата дължима сума, макар и със закъснение от цяла година. Ако изпадна в ситуация, в която отново да съм изправен пред подобна дилема, пак бих постъпил по същия начин. Защото смятам, че по-силният трябва да помага на по-слабия.

За нас България беше много важна стратегическа крачка, а Плевен - още повече. Избрахме България, защото оттук могат да бъдат обслужвани румънският, македонският и гръцкият пазар. А Плевен, защото стои на еднакво разстояние от Букурещ, София и донякъде от Белград. Тъй като цената на нашия продукт е силно зависима от транспорта, това местоположение ни позволява да доставяме панелите при сравнително добри, дори ниски транспортни разходи. Но ние не произвеждаме в България, защото ни излиза евтино и след това да продаваме примерно в Италия. В момента Балканите са приоритет за нас, защото са развиващ се пазар - строителството се развива и има нужда от такъв продукт, затова сме тук. В някои страни като Италия или Испания строят с такива панели от 30 години, но за този регион продуктът е иновационен. Около 42% от оборота на „Метекно България“ се реализира в страната, 35% - в Румъния, останалата част - в другите балкански държави, Гърция, Сърбия и Македония.

Помогнах на рисков клиент Получихме парите за сделка с една година закъснение

О


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

7

PRO.FILE // КАРИЕРИ 

Компанията „Метекно България“ произвежда композитни изолационни панели (т.нар. „сандвич-панели“). Този вид панел представлява олекотена строителна плоскост, широка един метър. Дължината и дебелината й са по желание на клиента. Панелът е произведен от профилирани и поцинковани стоманени листове, между които е вложена изолационната сърцевина - най-често полиуретан. служители - 55 оборот за 2008 г. - 23 млн. евро ръст спрямо 2007 г. - 61%

отново има съживяване на пазара.“

Всъщност вие първи сте започнали да произвеждате такива панели в България. Как ги приеха българските строителни компании? Много добре и числата го потвърждават - тази година въпреки кризата вече сме произвели над 1 млн. кв.м. Ако подредим панелите един след друг, ще се получи дължина от 1000 км. А от началото на производството ни в България продукцията ни е над 2.5 млн. кв.м. Затова смятаме, че навлизането ни на българския пазар и в региона въобще е успешна крачка. С наши панели са построени новите складове на „Екобулпак“, магазин „Айко“ в София, „Лидл“ и много други.

Как се намират специалисти за нещо, което не е произвеждано в България преди това? Всичките 55 работници в предприятието са българи. Преди да отворим завода, ги изпратихме за два месеца в Италия. Там те обслужваха същите линии, които монтирахме и тук. Така се научиха. В момента, в който започнахме в Плевен, персоналът вече беше перфектно подготвен за работа.

Работили сте в Испания и Китай, сигурно познавате и начина на работа в Италия. Изненадва ли ви нещо в трудовите навици на българите? Начинът на работа в различните страни до голяма степен е един и същ. Има обаче голяма разлика в йерархичните отношения. В Китай например е абсолютно немислимо да противоречиш на прекия си ръководител.

„Нека българските предприемачи престанат да мислят първо каква кола да си купят и какъв номер да й сложат.“ СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

Как оценявате възможностите за правене на бизнес в България? От бизнес гледна точка развитието на България е много интересно. Какво имам предвид? През 2007 г. средната поръчка беше много по-голяма, отколкото сега. Тогава имахме сто поръчки за по хиляда квадратни метра всяка. Сега имаме хиляда поръчки по десет квадратни метра всяка. Това показва, че преди две години на пазара беше чуждият инвеститор, който идваше в България и строеше големи предприятия. Сега, малко по малко, българите започват сами да си правят компаниите и фабриките. Това е тенденцията, която аз съм забелязал. Българският бизнес ще продължи развитието си, което е неизменно свързано с европейските фондове. В момента в земеделието например има много важни проекти по САПАРД. Дават се 600 млн. евро за проекти, свързани с алтернативни източници на енергия. Има други фондове, които са предназначени за строителство на пътища, които да свързват София със Скопие и Тирана. И затова е много важно българската държава да е стабилна, независимо дали правителството ще е дясно, ляво или центристко. Не може да се започне строителството на нещо и след това при смяна на властта то да бъде заличено и да се започне пак от нулата. Тези процеси трябва да бъдат устойчиви и да не зависят от това кой е съставил кабинета.

Хубаво е да сме оптимисти, но кризата не зависи от нас... Да, и при нас се усеща. В Бълга-

рия отчитаме спад с около 5-6%, което не бих казал, че е много. Някои пазари обаче, например румънският и сръбският, особено през първите шест месеца на тази година бяха тотално замрели. В тези страни проблемът не беше в цената, просто нямаше търсене на подобни продукти. В момента отново има съживяване на пазара и стратегията ни остава същата - да преследваме максимално добро качество и обслужване и да сме в състояние да доставим стоката в рамките на една седмица. Въпреки кризата ние сме в по-благоприятно положение от българските ни конкуренти, които изпитват сериозни затруднения в момента. Ние имаме много по-дълга история както в този регион, така и по принцип. А като група имаме зад гърба си и много по-голям финансов капацитет, което ще ни позволи да преодолеем този труден момент. Не ни се наложи да съкращаваме хора, нито сме намалявали заплати. Само за една седмица в началото на годината работихме на половин работен ден. След това отново започнаха да пристигат поръчки.

те фирми започнат да реализират някаква печалба, да мислят първо каква кола да си купят, какъв номер да й сложат и с колко еднакви цифри да е той. Това е едно от нещата, които забелязах с идването си тук. То важи още по-силно за румънския пазар. Понякога хората отдават прекалено голямо значение на външното представяне, а оставят основните неща на заден план. Вместо това нека вземат тези пари и ги реинвестират във фирмите си под формата на нови технологии, на качество. „Метекно“ имаше голяма печалба през тези две години, която ние използвахме изцяло. Реинвестирахме всичко, а акционерите не взеха и една стотинка от печалбата. Затова, ако искаме да излезем от кризата, има само един начин - като инвестираме във фирмите си. K

Чуйте и вижте Джовани Рици на KARIERI.bg

За кого искате да прочетете в Pro. File? Пишете ни на karieri@capital. bg. Всички текстове от тази поредица можете да намерите в рубрика

Как българските предприятия без сериозен финансов гръб да се справят с проблемите, създадени от кризата? Има нещо, което винаги казвам, и го казвам с уважение и без да имам претенции да уча когото и да било на каквото и да било. Предварително се извинявам, ако някой се почувства засегнат. Искам да апелирам към българските предприемачи да се опитат да престанат в момента, в който техни-

Pro.File на KARIERI.bg.

НОВИНИ Свалят санкциите за работодатели Санкциите за работодателите, нарушили трудовото законодателство, ще бъдат силно диференцирани, ако парламентът приеме предложенията за промяна в Кодекса на труда (КТ), подготвяни от Главна инспекция по труда (ГИТ). Глобите за важни провинения ще започват от 1000 - 1500 лв. вместо от 10 хил. лв., както е по сегашния КТ. Максималните размери на наказанията ще се запазят. В момента в повечето случаи глобите са в диапазон от 10 хил. до 15 хил. лв., а при някои по-сериозни нарушения горната граница стига до 30 хил. лв. През седмицата ГИТ се споразумя с представителите на КНСБ и „Подкрепа“ за създаването на Национален съвет за инспектиране на труда. Споразумението предвижда синдикатите да вземат участие в извършването на проверки на работните места и при проучване на причините за трудови злополуки. На всеки три/шест месеца ГИТ ще предоставя на профсъюзите информация за регистрираните колективни трудови договори. Партньорите ще работят и по създаването на национална информационна система, която ще съдържа данни за развитието на колективните преговори, както и за действащите колективни трудови договори.

Държавна помощ за машиностроенето Държавата да поеме осигуровките на работещите в експортно ориентираните машиностроителни предприятия за шест месеца. Срещу това работодателите ще поемат ангажимента да не съкращават работници. За това настояват браншовите организации на КНСБ, „Подкрепа“ и Българската стопанска камара. Те алармират, че съществува реална опасност водещи в миналото производства - на кари, металообработващи машини и др., да изчезнат или да се свият до минимум без перспектива за бъдещо конкурентно развитие. Като алтернатива на поемането на осигуровките синдикатите и работодателите предлагат да се даде възможност на фирмите да преминат на половин работен ден за 6 месеца от сега нататък.

K3 #41 K3 Цанко Станчев, управител на Винарска изба - Варна Задайте му въпроси на www.karieri.bg.

Всички новини за управление на персонала и кариерното развитие четете на KARIERI.bg


8

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // МЕНИДЖМЪНТ Управленски подходи

Лидер по мярка

Спирос ПАОЛИНЕЛИС*

Истински ефективните лидери знаят, че няма един-единствен добър подход за управление на хора, и адаптират управленския си стил в зависимост от нивото на развитие на хората, които ръководят. Важно е да се осъзнае, че лидерите не могат да управляват хората, както парите, активите, времето и т.н. Те могат само да им влияят и да работят с тях, за да им помогнат да постигнат целите си и целите на организацията. По същия начин, когато се возите в такси, можете само да направлявате шофьора - да му кажете къде искате да отидете и да обещаете, че ще платите, когато стигнете. И все пак шофьорът на таксито е този, който държи волана и който натиска педала на газта. Той има пълен контрол над таксито и курса, а не вие. Лидерството е способността да влияете на другите, като им помагате да развият своя потенциал за общо добро.

Няма най-добър лидерски стил Проучванията през последните няколко десетилетия ясно показват, че успешните лидери изменят своя управленски

стил според ситуацията. Всъщност, както е описано в модела на Кен Бланчард за ситуационното лидерство (Ken Blanchard Companies' Situational Leadership® II Model), има четири лидерски подхода, които представляват различни комбинации от директивно и подкрепящо управленско поведение, от които се избира във всяка ситуация. Директивното поведение се определя от степента, до която лидерът се ангажира в еднопосочна комуникация - той определя ролята на служителя и му казва какво, къде, кога и как да направи и наблюдава отблизо представянето му. За да се опише директивното поведение, могат да бъдат използвани три глагола: структурирам, контролирам и наблюдавам. Директивният управленски стил изгражда компетентностите, т.е. конкретните знания и умения, необходими за справянето с дадена задача или цел. Подкрепящото поведение се определя спрямо това доколко лидерът общува двупосочно, т.е изслушва, подкрепя и окуражава, улеснява взаимодействието и ангажира служителя във вземането на решения. Трите глагола, които биха могли да бъдат използвани, за да се опише този управленски подход, са хваля, изслушвам и улеснявам. Този тип поведение изгражда ангажираността, т.е. мотивацията и увереността на хората за постигането на специфична задача или цел. Комбинацията между силно директивно и слабо подкрепящо поведение на един лидер съставляват директивния управленски стил. При него лидерът казва на подчинения си какво, как, кога и къде да изпълнява. Силно директивното, съчетано със силно подкрепящо поведение, пък се асоциира с коучинг стила. Лидерът дава много напътствия, но в същото време ангажира служителя в двустранна комуникация, изслушва неговото мнение за решенията и възприема идеите и предложенията му. Комбинацията от силно подкрепящо и слабо директивно

поведение се нарича подкрепящ управленски стил. Ролята на лидера е да дава обратна връзка, да изслушва и да улеснява разрешаването на проблеми и вземането на решения от служителя. Слабо подкрепящото в съчетание със слабо директивното поведение е делегиращ управленски стил. При него на служителите се дава по-голяма автономия и на практика те могат сами да вземат решения и да ги прилагат.

Как да използваме лидерските стилове Използването на подходящия лидерски стил, т.е. на правилната комбинация от подкрепящо и директивно поведение, определя ефективността на лидера. Добре е да се започне с осъзнаването, че работата на ръководителя е да предостави на останалите онова, което те самите не могат да си набавят. За да се представят добре и да постигат набелязаните цели, служителите трябва да използват едновременно своите компетенции и своята ангажираност. Тъй като директивното поведение изгражда компетенции, то е необходимо, когато кошницата на компетенциите е празна. По подобен начин подкрепящото поведение, което стимулира ангажираността, е необходимо, когато кошницата на ангажираността е празна. Когато за пръв път започват да работят върху задача, за която знаят съвсем малко (ако въобще знаят нещо) и нямат предишен опит с изпълнението на подобен тип задачи, повечето хора са ентусиазирани и са готови да се учат. Това означава, че тяхната “кошница” на ангажираност е почти пълна, така че се нуждаят от сравнително малко подкрепящо поведение от страна на ръководителя си. От друга страна, фактът, че никога преди това не са правили нещо подобно, означава, че кошницата на компетенциите им е почти празна. За да може тя да се напълни, е необходимо силно директивно поведение. Подходящият лидерски стил в случая е директивният - комбинацията от силно директивно и

малко подкрепящо поведение. Когато хората започват да навлизат в една задача, те обикновено осъзнават, че тя е малко по-трудна или по-малко интересна, отколкото са си мислили, или пък, че напредъкът не е толкова бърз, колкото са очаквали. Затова се разочароват, което намалява мотивацията им. Така тяхната кошница на ангажираността започва да се изпразва. Това е типичен случай, в който служителите се нуждаят едновременно от силно директивно (за да напълнят кошницата с компетенциите) и от силно подкрепящо поведение (за да напълнят сега изпразнената кошница на ангажираността). Това е коучинг стилът. С усъвършенстването на компетенциите си служителите могат в по-голяма или по-малка степен да изпълняват задачи-

Лидерството е способността да влияете на другите, като им помагате да развият своя потенциал. За да се представят добре, служителите трябва да използват едновременно своите компетенции и ангажираност.

те си без много напътствия от страна на своя началник. На този етап много хора започват да се съмняват в себе си и в способността си да постигнат резултатите, които се очакват от тях. Те знаят как да направят нещо, но първо биха потърсили позволение или потвърждение от началника си. Причината може да е липсата на увереност (“може би шефът знае нещо, което аз не знам”) или мотивация (“защо да поемам риска”). Кошницата на компетенциите им е почти пълна, затова те се нуждаят от слабо директивно поведение. Но тъй като кошницата на ангажираността им е почти празна, те се нуждаят и от силно подкрепящо поведение. Тук подкрепящият стил е найподходящ. Един служител, натоварен със специфична задача или цел, е достигнал крайната фаза в своето развитие, когато постоянно демонстрира способността си да постигне зададените цели и притежава увереността и мотивацията да го направи. И двете му „кошници“ са пълни, така че той се нуждае от слабо директивно и слабо подкрепящо поведение. Необходимо му е само одобрение на действията, които трябва да бъдат предприети, както и след това да му бъде гласувано доверие да ги изпълни. Подходящият управленски стил в този случай е делегиращият - дава-


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

9

МЕНИДЖМЪНТ // КАРИЕРИ ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

Когато мечтата порасне Съветите на консултанта Робин Шарма за това как се отглеждат лидери в организациите

Р

обин Шарма* не е гуру и няма да се умори да повтаря това на всяко от обученията, които прави.

нето на по-голяма автономност в работата на служителите, които са демонстрирали едновременно умения и мотивираност да я свършат. Всички мениджъри мечтаят за служители, които са едновременно компетентни и мотивирани да вършат всякакъв тип задачи. Проблемът е, че тези хора не се появяват от нищото, те се развиват от лидерите, които са ги напътствали и са им повлияли да стигнат дотук. Нека не забравяме, че в днешния динамичен и променящ се свят всички постоянно се учим: докато усвоим нещо ново, то може да е вече остаряло и да е било заменено от нова система, подход, методология, инструмент, процес и т.н. Това, което отличава една организация от конкурентите й, е способността да се адаптира и да развива хората си бързо в постоянно променящата се среда. Ситуационният подход към лидерството помага да се постигне точно това. K

* Спирос Паолинелис е управляващ директор на Blanchard International - Гърция. Той ще говори за лидерството в процеса на промяна на конференцията на тема „Управление на промяната“, организирана от „Кариери“ и Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) на 23 октомври т.г. в хотел „Радисън“ в София.

Човекът, който консултира едни от най-големите политически и бизнес лидери в света, е дете на имигранти и прекарва детството си в малко градче, разположено на Източното крайбрежие на Канада. Днес той изкарва прехраната си, като говори пред пълни аудитории. Не крие обаче, че като студент по право е изпитвал неистов ужас от публични изяви. Чрез лекциите и книгите си влияе на милиони хора по света. Но на първата му презентация присъстват едва 23 души, 20 от които са негови роднини. Книгата „Монахът, който продаде своето ферари“ се продава в над 50 страни и го прави световноизвестен. Читателите му обаче не знаят, че първото издание на творбата му е финансирано и разпространявано от самия него... Защото всяка мечта в началото е малка. Ето някои от съветите на Робин Шарма за усъвършенстването на хора и организации, включени в неговата програма „Необикновеното лидерство“:

1. Вие сте лидери, дръжте се като такива Точно както в Nike вярват, че всеки, който ходи по земята, е спортист, аз съм убеден, че щом дишате въздух, значи сте лидери. Без значение кой сте и къде работите. Нещо повече - точно тази идея отличава най-добрите организации от посредствените. Бизнес отличниците разбират, че за да останат първи и да се преборят с конкуренцията, трябва да отглеждат сами своите лидери. Обикновено поставяме успелите хора на пиедестал и не си представяме, че самите ние можем да постигнем такива висоти. Забравяме обаче, че всички те - от Нелсън Мандела до Махатма Ганди, от майка Тереза до Бил Гейтс и от U2 до Стийв Джобс, са започнали от нулата, но всеки ден са се опитвали да станат по-добри. Вярвали са в мечтата си и тя се е случила.

Лидерството няма нищо общо с позицията, титлите, привилегиите. То е да свършиш своята част от работата, да поемеш отговорност, да се стремиш към нещо повече, да развиваш други хора. Най-лесно е да си потърсим виновни - да обвиним правителството, страната, законите, средата, обстоятелствата, родителите си. Можем обаче и да погледнем дълбоко в себе си и да си кажем, че имаме силата да направим по-добри избори,

да оставим следа. Ключът е да спрем да се стремим към лесното и да избираме правилното.

2. Хората са на първо място Лидерите поставят хората на първо място. Бизнесът е общуване и диалог. Ако забравим това, губим бизнеса. А ако не общуваме с колегите си, губим организацията. Когато се държиш добре с хората си, когато ги уважаваш и развиваш, те ще ти го върнат,

Как да бъдете себе си ря - защото ги цените. Обещавайте по-малко, правете повече, така се гради доверие. Мислете за себе си като за тръговец на добро - истинското състезание не е за парите и портфейлите на хората, а за техните сърца.Как да бъдете активни Направете най-трудното още рано сутринта. Това ще ви даде енергия и чувство за добре свършена работа, а останалите задачи ще ви се сторят леки. Продължавайте да рискувате. Заложете на малките всекидневни стъпки. Помислете къде ще бъдете след

месец, ако всеки ден правите своите малки крачки? И помнете: най-успешните хора не са най-умните и найспособните, а онези, които полагат системни усилия, които не просто мечтаят, а работят за мечтите си. Мислете за провалите като за възможности. Те са част от процеса на успеха.като обгрижват клиентите ти. Мисля, че културата е скритото оръжие на организацията. Погледнете Nike, Apple - другите могат да изкопират техните продукти и услуги, но не и отношението и културата им. Добрите лидери създават култура, в която хората са уважавани и в която има етични принципи. Те не се страхуват да свалят социалните си маски и да бъдат себе си (виж „Как да бъдете себе си“).

Помнете, че нищо не разваля повече от успеха. Организацията е най-уязвима, когато е на върха, защото успехът носи арогантност, апатия, лесно е да забравиш клиентите и да се влюбиш в себе си. Затова е важно да „останете гладни“, да умеете да се поставяте под съмнение и постоянно да се доказвате. (Виж карето „Как да бъдете активни“)

4. Научете се да владеете себе си Ако не сте добри със себе си, не можете да бъдете добри за другите. Не можете да управлявате екип, ако не управлявате себе си. Нима е възможно да работите ефективно, ако не се чувствате удовлетворени? Ако ви липсва енергия и страст, как ще ги предадете на екипа или на клиентите си? Живейте живота си отвътре навън, а не обратното. Само така ще се изградите като личности. Всички имаме своите „дупки“ страхове, предубеждения, неувереност. Те обаче не могат да бъдат запълнени с материални неща. (Виж карето „Какво да направите за себе си“)

5. Оставете наследство

Какво да направите за себе си Учете през целия си живот. Четете поне 30 минути преди сън. Ставайте в 5 ч сутринта и посветете този „свещен час“ на себе си. Погрижете се за здравето си. Пишете дневник, така ще

РОБИН ШАРМА, консулатант по лидерство

3. Не спирайте да се доказвате Не се страхувайте да покажете слабостите си и никога не си въобразявайте, че знаете всички отговори. Идете при хората. Помнете, че дребните неща имат значение. Казвайте моля и благодаря - моля, защото уважавате хората, благода-

„Ключът е да спрем да се стремим към лесното и да избираме правилното.“

опознаете себе си и няма да забравите идеите си. Срещайте се с хора, които цените и на които искате да приличате. Не отлагайте важните неща и помнете, че всички сме смъртни.

Мислете какво ще оставите след себе си. И помнете, че щастие ни носи не това, което взимаме от живота, а онова, какво даваме. Записа Боряна ПЕНЕВА

* Международният консултант по лидерство и мотивация Робин Шарма беше в България по случай официалното представяне на годишния отчет за 2008 г. на Банка Пиреос България.


10

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

ВАШАТА КОМПАНИЯ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА ЛИ Е?

ДА!

НЕ

А КОЛКО ХОРА ГО ЗНАЯТ?

ДАВАМЕ ВИ 130 000 ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА, КОИТО ИСКАТ ДА РАЗБЕРАТ КАКВО ПРАВИТЕ ЗА ТЯХ. СПЕЧЕЛЕТЕ ГИ ЗА КАУЗАТА СИ. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ ЗА СПЕЦИАЛНИЯ БРОЙ НА "КАРИЕРИ" "КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ". ЦЕНА НА ПАКЕТА 2769

1744 лв.

ПОПИТАЙТЕ И ЗА ДРУГИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НA: 02 9376 464 ИЛИ НА E-MAIL ADSALES@ECONOMEDIA.BG

­ÀÄÃÇÌÄÌ¿ËÊÄÖÌ¿ÉÍËοÌÇޟ£ÄÊÇÃÄÏ̿οƿϿ̿ÎÏÄÐÌÇÇÉÇÐÄÊÇËÊÄÉ¿Á ÙÊ¿ÏÇÞ°ÕÄÊÆ¿ÑÁÙÏÅÿÁ¿ ÌÄÌ¿ÁÍÃÄØÇÑÄÌÇÎÍÆÇÕÇÇÇÎÍ Ì¿Ñ¿ÑÙ×ÌÍÑÍÏ¿ÆÁÇÑÇÄÌ¿ÎÙÊÌ¿Ñ¿ÌÇ¿˿ÎÏÍÃÒÉÑÇÌ¿ÑÄÏÇÑÍÏÇÞÑ¿ ÅÄÊ¿ÄË Ã¿ÎÏÇÐÙÄÃÇÌÇËÉÙËÄÉÇοÌÇÁÂÏ®ÊÍÁÃÇÁ¿ËÀÇÕÇÍÆÌ¿ÇÃÇÌ¿ËÇÖÌ¿ÊÇÖÌÍÐÑÌ¿ÎÍÆÇÕÇÞÑ¿

¯¤¢§­¬Ÿª¤¬«¤¬§£¥¹¯®¯­£Ÿ¥ §

Æ¿¦ÍÌ¿½¢®ÊÍÁÃÇÁ °Ñ¿Ï¿¦¿ÂÍÏ¿ ´¿ÐÉÍÁÍ ©ÙÏÃÅ¿ÊÇ °ËÍÊÞÌ ŸÉÍÁÇÄÐÑÄ t­ÏÇÄÌÑÇÏ¿ÌÉÙËÏÄÆÒÊÑ¿Ñ¿ÊÇÃÄÏÌ¿ÄÉÇÎ ÉÍÈÑÍÎÍÐÑÍÞÌÌÍÎÏÄÐÊÄÃÁ¿¿ËÀÇÕÇÍÆÌÇÕÄÊÇÇÄÓÄÉÑÇÁÌÍÇÆ ÎÍÊÆÁ¿ÀÝÃÅÄÑÇÏ¿ÌÇÑÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ÎÍá¿×ÉÍÌÑÏÍÊ t­ÑÂÍÁÍÏÌ¿ÊÇÖÌÍÐÑ ÐÍÑÊÇÖÌÇÉÍËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÇÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÇÎÄÏÓÄÉÑÄÌÄÉÇÎÄÌÇÂÏ¿Ö t°ÍÎÇÑÇÁÄØÇÌ¿ÁÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿£ÇÏÄÉÑÌÇÎÏÍÿÅÀÇ%X VANÇ0RE SALES §ÌÃÇÏÄÉÑÌÇ®ÏÍÿÅÀDZÙÏÂÍÁÕÇ Ì¿ÄÃÏÍ ÇÄÉÇÎÍÑ«ÙÏÖÙÌÿÈÆÙÏÇÁ©©¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÇǪÍÉ¿ÊÌÇ©ÊÝÖÍÁÇ©ÊÇÄÌÑÇ t°ÎÍÐÍÀÄÌÿÍÀØÒÁ¿Ì¿¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÄÆÇÉÇÿϿÀÍÑÇÎÙÊÌÍÕÄÌÌÍÐÀ¿ÆÇÿÌÌÇ ©ÍËοÌÇÞÑ¿ÎÏÄÃʿ¿ t£ÇÌ¿ËÇÖÌ¿Ï¿ÀÍÑ¿ Æ¿ÉÍÞÑÍØÄÇË¿ÑÄÌ¿Ï¿ÆÎÍÊÍÅÄÌÇÄÁÐÇÖÉÍ ÉÍÄÑÍÁÇÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÊÒÅÄÀÄÌ¿ÁÑÍËÍ ÀÇÊ ÉÍËÎÝÑÙÏÇÑÄÊÄÓÍÌ t°ÑÇËÒÊÇÏ¿Ø¿Ï¿ÀÍÑÌ¿¿ÑËÍÐÓÄÏ¿ÇÓÇÏËÄÌÇÍÀÒÖÄÌÇÞ t«ÍÑÇÁÇÏ¿ØÍÆ¿ÎÊ¿Ø¿ÌÄ ÁÉÊÝÖÁ¿ØÍÀÍÌÒÐÇÆ¿ÎÍÐÑÇÂÌ¿ÑÇËÄÐÄÖÌÇÕÄÊÇ t¡ÙÆËÍÅÌÍÐÑƿпËÍÐÑÍÞÑÄÊÌÇÏÄ×ÄÌÇÞÇÐÁÍÀÍÿ̿ÃÄÈÐÑÁÇÄ ÁÏ¿ËÉÇÑÄÌ¿ÉÍËÎÄÑÄÌÕÇÇÑÄÌ¿ÃÊÙÅÌÍÐÑÑ¿ ŸÉÍÐÄÇÌÑÄÏÄÐÒÁ¿ÑÄÍÑÎÏÄÃÊÍÅÄÌ¿Ñ¿ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ ÇÆÎÏ¿ÑÄÑÄÁ¿×¿Ñ¿¿ÁÑÍÀÇÍÂÏ¿ÓÇÞÌ¿E MAILJOBS UMC BGÁÐÏÍÉÃÍ¡¿×¿Ñ¿É¿ÌÃÇÿÑÒÏ¿ØÄÀÙÃÄÏ¿ÆÂÊÄÿ̿ÎÏÇ¿ϿÌÑÇÏ¿Ì¿ÉÍÌÓÇÃÄÌÕÇ¿ÊÌÍÐÑ ¸ÄÐÄÍÀ¿ÃÇËÌ¿ÑÄÆÇ ÉÍÇÑÍÁÞÏÁ¿ËÄ ÖÄÍÑÂÍÁ¿ÏÞÑÌ¿È ÎÙÊÌÍÌ¿Ì¿×ÇÑÄÍÖ¿ÉÁ¿ÌÇÞ

/NEOFTHEWORLDqSLEADINGBIOTECHNOLOGYCOMPANIES'ENZYMEISDEDICATEDTOMAKINGAMAJORPOSITIVEIMPACT ONTHELIVESOFPEOPLEWITHSERIOUSDISEASES&OUNDEDIN 'ENZYMEHASGROWNFROMASMALLSTART UPTOA DIVERSIFIEDENTERPRISEWITHANNUALREVENUESOF53$BILLIONANDMORETHANEMPLOYEESINLOCATIONS SPANNINGTHEGLOBE WITHMANYESTABLISHEDPRODUCTSANDSERVICESHELPINGPATIENTSINMORETHANCOUNTRIES 'ENZYME IS A LEADER IN THE EFFORT TO DEVELOP AND APPLY THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE LIFE SCIENCES 4HECOMPANYqSPRODUCTSANDSERVICESAREFOCUSSEDONRAREINHERITEDDISORDERS KIDNEYDISEASES ORTHOPAEDICS CANCER TRANSPLANTANDIMMUNEDISEASES ANDDIAGNOSTICTESTING'ENZYMEqSCOMMITMENTTOINNOVATIONCONTINUES TODAYWITHASUBSTANTIALDEVELOPMENTPROGRAMFOCUSEDONTHESEFIELDS ASWELLASHEARTDISEASESANDOTHERAREAS OFUNMETMEDICALNEED /UR"ULGARIANOFFICEBASEDIN3OFIAISSEEKINGAHIGHLYMOTIVATED

0RODUCT3PECIALISTSMF 2ARE'ENETIC$ISORDERSAND/NCO(EMATOLOGY 2ESPONSIBILITIES t t

ИНДЕКС I Продажби и маркетинг София Продуктов мениджър стр. 10 Product Specialist стр. 10 Marketing Manager стр. 11 Business Consultant стр. 12 Sales Person стр. 12 Business Unit Manager стр. 12 Data Modelling Specialist стр. 13 Маркетинг специалист стр. 13 Други Регионални мениджъри продажби стр. 10 Регионален тъговски представител стр. 13 I Финанси и счетоводство

София Мениджър моделиране на риска I Реклама София Графичен дизайнер I IT София Senior Data Processing Specialist I Администрация София Личен асистент Programme Officer „Social Services“ Operations Officer

стр. 13

стр. 12

стр. 15

стр. 14 стр. 14 стр. 14

Private Sector Partnership Officer Monitoring and Evaluation Officer I Други София Expansionistin Контрактинг мениджър Medical Communications Specialist Operations Supervisor Други Expansionistin I Първа работа I Обучение

­ØÄÐÁÍÀÍÃÌÇÎÍÆÇÕÇÇËÍÅÄÿÁÇÃÇÑÄÌ¿WWWKARIERIBG

стр. 14 стр. 14

t t t t t

2EQUIREMENTS t t

стр. 14 стр. 15

t

стр. 15 стр. 15

t t t

стр. 14 стр. 15 стр. 16

0LANNINGANDMANAGEMENTOFSALESANDMARKETINGACTIVITIESTOWARDSACHIEVINGAGREEDBUSINESSGOALSFOR ASSIGNEDPRODUCTSIN"ULGARIA %STABLISHCONTACTANDRELATIONSHIPTOKEYCUSTOMERSANDSTAKEHOLDERSPHYSICIANS PATIENTASSOCIATIONS REGIONALAUTHORITIES -ETABOLICCENTERS ACROSSTHECOUNTRY -AINTAINDETAILEDKNOWLEDGEOFTHECOMPANYqSPRODUCTSORSERVICES 0ROVIDINGINPUTSINTOLONGRANGEPLANSANDSETTINGBUDGETSTARGETS 2EGULARUPDATINGOFSALESANDMANAGINGINVENTORYANDDEMANDFORECAST 2EGULARVISITSANDPRESENTATIONSTOHEALTHCAREPROFESSIONALSANDWILLINGTOTRAVELEXTENSIVELY -ONITORING ANALYZINGANDREPORTINGONMARKETDEVELOPMENTANDCOMPETITORSACTIVITIES CADEMICDEGREEIN-EDICINEOR,IFE3CIENCES-"!ISAPLUS ! 3EVERALYEARSOFRELEVANTSALESEXPERIENCEINTHEBIOTECHPHARMAINDUSTRY&OR/NCO(EMATOLOGYPOSITION EXPERIENCEINRELEVANTFIELDWOULDBEAPLUS !BILITY TO SELL PHYSICIAN CONCEPT UNIQUE DEMANDS OF NICHE PRODUCT COST REIMBURSEMENT NEW TECHNOLOGIES ETC $EMONSTRATEDEFFECTIVEORGANIZATIONALANDCOMMUNICATIONSKILLS ASWELLASTHEABILITYTOWORKASDIRECTED &LUENCYIN%NGLISHANDWILLINGTOUNDERTAKEASSOCIATEDTRAVEL 3TRONGTEAMPLAYERANDOPENMINDEDABOUTCOMPANYSPIRITANDSTRUCTURE

)FTHEABOVEPROFILEFITSYOURBACKGROUNDANDYOUAREINTERESTEDINTHISCHALLENGINGPOSITIONSINAGROWING ORGANISATION PLEASEFORWARDYOUR#6ANDAPPLICATIONLETTERIN%NGLISHTO 'ENZYME#%%'MB(2EPRESENTATIVE/FFICE (UBAVKASTR 3OFIA "ULGARIA ORVIAEMAILTONIKOLETA GRIGOROVA GENZYMECOM &ORFURTHERINFORMATION PLEASECONTACT.IKOLETA'RIGOROVAAT $EADLINEFORSUBMITTINGAPPLICATIONS


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

11

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ // КАРИЕРИ

Our client – AstraZeneca - is a leading multinational healthcare company, engaged in research, development, manufacture and marketing of pharmaceutical products. Its trusted name stands for highest quality and has an unmatched reputation for innovation, value and social responsibility. AstraZeneca Bulgaria was announced Best Employer in 2008. At a time of sustained growth of their operations and in pursuit of organisational excellence, the local management team is looking for a highly competent and motivated professional to join the company at the position of:

MARKETING MANAGER The Role

The Person

You will lead the local marketing function and team and will contribute to the business decision-taking process by: • Developing, reviewing and implementing the marketing strategy • Preparing and implementing brand plans in all therapeutic areas to maximize achievement of sales targets • Overseeing all marketing activities • Launching new products • Performing market evaluation and forecasting market trends • Creating and building trust base relationships with identified key opinion leaders • Being member of the Management team

A result-oriented professional with: • University degree • 5 years of marketing experience • Successful track record in people management and line management • Strategic and creative thinking • Strong leadership capabilities and interpersonal skills • Proven analytical, planning and organizational skills • Fluent English

The Offer

Sofia 111 Bulgaria blvd., building A, floor 6 1404 Sofia, Bulgaria Phone: +359 (2) 439 6100 Fax: +359 (2) 439 6102 Email: My-career@aims.bg www.aims-bulgaria.com

• Opportunity to join a leading research-based international company with an inspiring team and learning organizasional culture • Dynamic and challenging job • Long-term career prospects and opportunity to develop your leadership capacities

Looking for an exciting company and an exceptional opportunity for professional growth? Please send your CV and Cover Letter not later than October 21st to AIMS Human Capital Bulgaria All short-listed candidates will be contacted within two weeks after the deadline. All applications will be reated in the strictest confidentiality. License № 867 / 12.2007 - 12.2012

управление

HR ФОРУМ 2009

23 октомври 2009, хотел Радисън ЛИДЕРСТВО В ПРОЦЕСА НА ПРОМЯНА ВЪТРЕШНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРОМЯНА И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА КАКВО МОЖЕ ДА СПЪНЕ ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: www.bhrmda.bg, www.karieri.bg/hrforum , 02/ 9501091, 8105587 www.bhrmda.bg

организатори:

с генералната подкрепа на:


12

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА !NEXCELLENTOPPORTUNITYTOJOINONEOFTHEFASTESTGROWINGCUSTOMMARKETRESEARCHANDMARKETINGANALYTICS PROVIDERIN3OUTH%ASTERN%UROPE &OLLOWINGOURGROWTH WEINVITEYOUTOJOINOUR!NALYTICS-ODELINGDIVISION WHICHSUPPORTSA&ORTUNECOMPANYqSQUESTFOR DATA DRIVENDECISIONMAKINGINSIGHTS INTHEPOSITIONOF

"53).%33#/.35,4!.4 9OUR2OLE

t#OMMUNICATE CLOSELY WITH INTERNATIONAL CLIENTS TO IDENTIFY IN DEPTH NEEDS t,EADBUSINESSCONSULTINGPROJECTSWITHFOCUSONMARKETING MARKETING RESEARCHANDFINANCE t)NTEGRATE DIFFERENT DATA SETS MARKET RESEARCH FINANCE DATA MACRO

ECONOMIC INDICATORS TRADE INDICATORS SUPPLY CHANNELS ETC AND DELIVERCRITICALBUSINESSINSIGHTS t0REPAREBUSINESSDEVELOPMENTREPORTS t0ARTICIPATE IN CLIENT WORKSHOPS AND PRESENTATIONS AND PROVIDE ACTIONABLERECOMMENDATIONS

9OUWILLNEED t)NTERNATIONAL-"!-ASTERDEGREEIN%CONOMICS &INANCE -ARKETING ORRELATED t-INIMUM YEARS OF EXPERIENCE IN BUSINESS CONSULTING IN THE FIELDS OF MARKETING MARKET RESEARCH OR FINANCE PREFERABLY WITHIN AN INTERNATIONALCOMPANY t)NTERESTINEXPLORINGDATAANDSTRONGABILITYTOANALYZEALLSOURCESOF AVAILABLEINFORMATIONINORDERTOPERFORMHIGH LEVELBUSINESSANALYSIS

t0ROJECTMANAGEMENTSKILLS t%XCELLENTKNOWLEDGEOF-3/FFICE t%XCELLENTCOMMANDOF%NGLISHuVERBALANDWRITTEN t%XCELLENTCOMMUNICATIONANDPRESENTATIONSKILLS t#LIENTORIENTEDATTITUDE t0EOPLEMANAGEMENTSKILLS t4EAMPLAYERqSATTITUDE

7EOFFER

t/PPORTUNITY TO CONTRIBUTE TO A &ORTUNE CLIENTSq BUSINESS DEVELOPMENT t#OMPETITIVEREMUNERATION )FTHISADHASRAISEDYOURINTEREST PLEASESENDYOUR#6 PHOTOANDMOTIVATIONLETTERIN%NGLISHBYE MAILTOHR SEERCBGQUOTING 2EF˜"#INTHESUBJECTLINE

t!CHALLENGINGPOSITIONINAYOUNGANDHIGHLYDEDICATEDTEAM t/PPORTUNITIESTODEVELOPINAPROFESSIONALINTERNATIONALENVIRONMENT

a

Helvetica Neue Black, 473 pt.

краен срок за кандидатстване: 16.10.2009г. /

Ако познавате шрифтът на буквата, Вие сте нашият човек! Economedia си търси свеж графичен дизайнер, изпратете CV и портфолио тук: jobs@economedia.bg Кандидатурите ще бъдат разгледани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

13

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ, ФИНАНСИ // КАРИЕРИ

¯¿ÒÔ ÙÊ¿ÏÇÞ¤­­£

!NEXCELLENTOPPORTUNITYTOJOINONEOFTHEFASTESTGROWINGCUSTOMMARKETRESEARCHANDMARKETINGANALYTICS PROVIDERIN3OUTH%ASTERN%UROPE

¥ÇÆÌÄÌÇÒÐÎÄÔÇÖÏÄÆÉÍÊÄÉÑÇÁÄÌÃÒÔ 2!5#( ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇ ÉÙË ÁÍÃÄØÇÑÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇ Ì¿ Ì¿ÎÇÑÉÇ Á ¤ÁÏÍο ªÇÃÄÏÐÉ¿Ñ¿ ÎÍÆÇÕÇÞ Á ŸÁÐÑÏÇÞǧѿÊÇÞ É¿ÉÑÍÇÐÇÊÌ¿Ñ¿ÏÍÊÞÁµÄÌÑÏ¿ÊÌ¿ ½Å̿ǧÆÑÍÖÌ¿¤ÁÏÍοпÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÆ¿ÃÍÁÄÏÇÄÑÍÌ¿ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇÑÄÉÙË ÎÏÍÃÒÉÑÇÑÄ ÌÍÐÄØÇË¿ÏÉ¿Ñ¿2!5#(¬ÇÄÑÙÏÐÇËÎÍÃÔÍÃÞØÇÞÉ¿ÌÃÇÿÑËÅ Æ¿ÐÊÄÃÌ¿Ñ¿ÎÍÆÇÕÇÞ

&OLLOWINGOURGROWTH WEINVITEYOUTOJOINOUR!NALYTICS-ODELLINGDIVISION WHICHSUPPORTSA&ORTUNECOMPANYqSQUESTFOR DATA DRIVENDECISIONMAKINGINSIGHTS INTHEPOSITIONOF

$!4!-/$%,,).'30%#)!,)34

¯ÄÂÇÍÌ¿ÊÄÌÑÙÏÂÍÁÐÉÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊ Æ¿®ÊÄÁÄÌ ¢¿ÀÏÍÁÍÇ¡ÄÊÇÉͱÙÏÌÍÁÍ ¦¿ÃÙÊÅÄÌÇÞÇÍÑÂÍÁÍÏÌÍÐÑÇ t©¿ÑÍ ÏÙÉÍÁÍÃÇÑÄÊ Ì¿ ÎÏÍÿÅÀÇÑÄ ÁÙÁ ¡¿×ÇÞ ÏÄÂÇÍÌ ÁÍÃÇÑÄÊÇÑÄÌ¿ÍÀÄÉÑÇÑÄÆ¿ÑÙÏÂÍÁÇÞÐÔÏ¿ÌÇÑÄÊÌÇÎÏÍ ¡ÇÄÐÑÄÍÑÂÍÁÍÏÄÌÆ¿ÁÙÁÄÅÿÌÄÑÍ ÒÑÁÙÏÅÿÁ¿ÌÄÑÍÇ ÃÒÉÑÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÇÑÄÍÀÄÉÑÇÆ¿ÑÙÏÂÍÁÇÞÐÌ¿ÎÇÑ ÀÙÏÆ¿Ñ¿ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞÌ¿ÁÇÐÍÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÇÑÄÎÏÍÃÒÉÑÇ ÉÇ É¿ÉÑÍÇÁÐÄÉÑÍÏ¿ÐÑÏÍÌÍËÇÞÇÀÄÌÆÇÌÍÐÑ¿ÌÕÇÇ Ì¿2!5#( t¡ÇÐÍÉ¿ ÐÑÄÎÄÌ Ì¿ пËÍÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁ¿ Ç ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÄÌ t©ÙË ÑÍÁ¿ ÐÄ ÍÑÌ¿ÐÞÑ ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍ Ì¿ ÃÙÊÂÍÐÏÍÖÌÇ ¿Ì¿ÅÇËÄÌÑпÃÍÎÏÇÌÄÐÊÇÆ¿ÃÍÐÄ¿×ÌÇÞ¡ÇÒÐÎÄÔ οÏÑÌÛÍÏÐÉÇÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÐÉÊÇÄÌÑÇÑÄ É¿ÉÑÍÇÑÞÐÌÍÑÍ ¡ÇÄÐÄÍÑÊÇÖ¿Á¿ÑÄÐÒËÄÌÇÞÆ¿ÒÐÑ¿ÌÍÁÞÁ¿ÌÄÌ¿ÉÍÌ ÐÙÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÍ Ç ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÕÇÞ Ì¿ ÁÐÇÖÉÇ ÑÙÏÂÍÁÐÉÇ Ñ¿ÉÑÇ ÁÍÃÄÌÄÌ¿ÎÏÄÂÍÁÍÏÇ ÎÍÐÑÇ¿ÌÄÌ¿ÎÍÐÑ¿ÁÄÌÇÑÄ ÃÄÈÌÍÐÑÇ Ì¿ÐÍÖÄÌÇ ÉÙË Ì¿×ÇÑÄ ÃÇÐÑÏÇÀÒÑÍÏÇ Á ÍÀ ÕÄÊÇÇÃÍÉ¿Æ¿ÌÇÒÐÎÄÔÇÁÎÏÇÁÊÇÖ¿ÌÄÌ¿ÌÍÁÇÉÊÇÄÌ Ê¿ÐÑÑ¿ Ì¿ ÑÙÏÂÍÁÇÞÑ¿ Ð ÔÏ¿ÌÇÑÄÊÌÇ ÎÏÍÃÒÉÑÇ ÐÎÄÕÇ ÑÇ ¬ÇÄ ÍÖ¿ÉÁ¿ËÄ ÍÑ ¡¿Ð ÃÍÀÏÇ ÒËÄÌÇÞ Æ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ Ð ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÇÑÄ Ë¿Â¿ÆÇÌÇ Æ¿ Ì¿ÎÇÑÉÇ Â¿ÐÑÏÍÌÍËÇÞÑ¿ Ç ÎÏÇÊÍÅÄÌÇÞÑ¿Ì¿-3/FFICE¡Ê¿ÃÄÄÌÄÑÍÌ¿ÌÄËÐÉÇÇ ÇÊÇ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÄÆÇÉÄÎÏÄÃÇËÐÑÁÍ ÀÄÌÆÇÌÍÐÑ¿ÌÕÇÇÑÄ t¦¿ ÿ Æ¿ÄËÄÑÄ Ñ¿ÆÇ ÇÆÉÊÝÖÇÑÄÊÌÍ ÎÏÄÃÇÆÁÇÉ¿ÑÄÊÌ¿ t©ÙËËÍÃÄÏÌÇÑÄÏ¿ÀÍÑÌÇÒÐÊÍÁÇÞ ÇÌÑÄÌÆÇÁÌÍÑÍÍÀÒÖÄ ÎÍÆÇÕÇÞ ¡ÇÄ ÑÏÞÀÁ¿ ÁÄÖÄ Ã¿ ÇË¿ÑÄ ÌÞÉÍÊÉÍÂÍÃÇ×ÄÌ ÌÇÄÇÌÄÎÏÄÐÑ¿ÌÌÇÑÄÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÇÆ¿ÍÀËÞÌ¿Ì¿ÍÎÇÑ ÍÎÇÑÇÃÍÉ¿Æ¿ÌÇÏÄÆÒÊÑ¿ÑÇÁÎÏÍÿÅÀÇÑÄÌ¿Ë¿ÏÉÍÁÇ ÌÇÄ¡ÇÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÞËÄÇÐÊÒÅÄÀÄÌ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÁÉÊÆ¿ ÎÏÍÃÒÉÑÇÎÍÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÔÏ¿ÌÇÑÄÊÌÇÐÑÍÉÇÌ¿ÎÇÑÉÇ ÊÇÖÌÍÎÍÊÆÁ¿ÌÄ Æ¿ÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÌ¿¡¿×ÇÑÄÎÏÍÓÄÐÇ ¡ÇÃÄ¿ÊÌÇÞÐÊÒÖ¿È¡ÇÄÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÐÑÏÒÉÑÒÏ¿Ñ¿ÇÏÙÉÍ ÍÌ¿ÊÌÇƿÿÖÇ #6 ËÍÑÇÁ¿ÕÇÍÌÌÍÎÇÐËÍÇÐÌÇËÉ¿ÇÆÎÏ¿Ø¿ÈÑÄÌ¿JOBBG RAUCHCCÌÄÎÍ ÉÙÐÌÍÍÑÂ

9OUR2OLE t-ANAGEPROJECTSANDCOMMUNICATECLOSELYWITHINTERNATIONALCLIENTSTO UNDERSTANDIN DEPTHDATAMODELLINGREQUIREMENTS t!NALYZE DATA AND INTEGRATE DIFFERENT DATA SETS MARKET RESEARCH FINANCE MACRO ECONOMIC INDICATORS TRADE INDICATORS ETC THROUGH SUITABLESTATISTICALANDECONOMETRICMETHODOLOGY

t#ONSTRUCTFORECASTSOFPERFORMANCEINDICATORS t$EVELOP SOPHISTICATED MODELS TO SUPPORT FURTHER ANALYSES AND RECOMMENDATIONSFORTHEDEVELOPMENTOFBUSINESSLINESORUNITS t0ARTICIPATEINCLIENTWORKSHOPSANDPRESENTATIONS

9OUWILLNEED t5NIVERSITYDEGREEIN3TATISTICS %CONOMETRICS -ATHEMATICSORRELATED t-INIMUMYEAROFEXPERIENCEINSTATISTICALMODELLINGANDANALYSIS t6ERYGOODKNOWLEDGEINSTATISTICALPACKAGES t)NTERESTINEXPLORINGDATAANDEXCELLENTANALYTICALSKILLS t+NOWLEDGEINMARKETINGRESEARCHTOOLSWILLBECONSIDERED ANADVANTAGE

t%XCELLENTKNOWLEDGEIN-3/FFICE t6ERYGOODCOMMANDOF%NGLISHuVERBALANDWRITTEN t6ERYGOODCOMMUNICATIONANDPRESENTATIONSKILLS t#LIENTORIENTEDATTITUDE t3TRONGATTENTIONTODETAILSWITHABILITYTOMEETDEADLINES t4EAMPLAYERqSATTITUDE

7EOFFER t!NINTERESTINGPOSITIONINAYOUNGANDHIGHLYDEDICATEDTEAM t#OMPETITIVEREMUNERATION t/PPORTUNITIESTODEVELOPINAPROFESSIONALENVIRONMENT )FTHISADHASRAISEDYOURINTEREST PLEASESENDYOUR#6 PHOTOANDMOTIVATIONLETTERIN%NGLISHBYE MAILTOHR SEERCBGQUOTING 2EF˜$-INTHESUBJECTLINE

¬t“—–—•Ž‘‰ªØ¦Ø–‰’ Œ—”¥•‰¼‰ØŒ™›˜‰Ø‰ØŠ‘–ŽšØ•Ž‘‘ ؑ‰¼Ž”Ø–‰Ø‹Žš¼–‘“Ø š‘Øš¼™›“¼›™‰Ø‰Ø™Ž“”‰•–‘ؘ™—‰Š‘

ؑ؋Žš¼–‘“Ø

ؼ ™š‘ؐ‰Ø–—‹‰¼‰Ø

x‰™“Ž¹‘–ŒØš˜Ž‘‰”‘š¹ 1DE-MØ #,

}ŸšØš”Ž–‘»ŽØ—»Œ—‹—™–—š»‘ ®Ø Øz¼Œ—‹‰™¥Ø‰Ø‘Œ™‰‰–Ž¼—Ø‘Ø™Ž‰”‘‰ž‘¥¼‰Ø–‰Øž¥”—š¼–‰Ø “—•›–‘“‰ž‘—––‰Øš¼™‰¼ŽŒ‘¥Ø“ •Ø™Ž“”‰•—‰¼Ž”‘¼Ž ®Ø Ø{—–‰‹‰Ø•–—Œ—؍—Š™ŽØ‰›‘¼—™‘‘¼ŽØ–‰Ø™Ž“”‰•–‘¼ŽØ“‰–‰”‘Ø–‰Ø ¬t“—–—•Ž‘‰ªØ‘Ø™‰Š—¼‘Øš ‹•Žš¼–—ؙؚŽ“”‰•–‘¼ŽØ“—–š›”¼‰–¼‘ؐ‰Ø ŒŽ–Ž™‘™‰–ŽØ–‰Ø‰™Œ›•Ž–¼‘ؐ‰Ø˜™—‰Š‰ ®Ø Ø}”Ž‘Ø•Ž‘’–‘¥Ø˜‰‰™Ø‘ؘ™Ž”‰Œ‰Ø–—‹‘Ø™Ž“”‰•–‘ؘ——‘ ؼ ™šŽ–‘Ø ‘ØŽœŽ“¼‘‹–‘ؐ‰Ø™Ž“”‰•—‰¼Ž”‘¼ŽØ™ŽÀŽ–‘¥ ®Ø Ø|‰Š—¼‘ؘ—Ø‘Œ—¼‹¥–Ž¼—Ø–‰Øš˜Žž‘‰”–‘Ø—œŽ™¼‘ؘؑ™ŽŽ–¼‰ž‘‘Ø‘ØŒ‘Ø —œ—™•¥Øš ‹•Žš¼–—ؚ؍‘‰’–Ž™

‚—‹Ž“Ÿ» ؓ—Œ—»—Ø»Ÿ™š‘• ®Ø ®Ø ®Ø ®Ø ®Ø

{—–‰‹‰Ø—¼”‘Ÿ–—Ø•Ž‘’–‘¥ØŠ‘–Žš t•‰Ø—˜‘¼Ø‹Ø—Š”‰š¼¼‰Ø–‰Ø•‰™“Ž¼‘–Œ‰Ø‘‘”‘ؘ™—‰Š‘¼Ž qؼ‹—™ŸŽš“‰Ø‘Ø‘Ž’–‰Ø”‘Ÿ–—š¼ qؑ–‘ž‘‰¼‘‹Ž– ؓ—•›–‘“‰¼‘‹Ž–ؑؗ™Œ‰–‘‘™‰– Øt•‰Ø•–—Œ—؍—Š™‰Ø‘–¼Ž™–Ž¼Ø“›”¼›™‰Ø‘Øš‹—Š—–—ØŠ—™‰‹‘ؚ؉–Œ”‘’š“‘ØŽ‘“

m”˜Ø•ŠÏØŽŠØ›Ø™š’› Ž’—’Ϗؔ –Øš”•Š–—’¥Ø”’™Ø—ŠØ¬u”˜—˜–Ž’ŠªØ ’ØŠ”˜Ø›–¥ÏŠÏ ؟Ø˜Ï˜ŒŠš¥ÏØ—ŠØ˜™’›Š—’Ï˜ ؒ‘™šŠÏÏØŒŠÔÏ˜Ø"5Ø —ŠØIMAQDBMLMÎDCH@ AF؎˜Ø ؍ †’Øž’Øž§“’™Øž™›ØžØ—š‘•‘Ÿ•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›ØŽ§‘ŸØœ›—š’š•ØšØ•šŸ’« q›— ™’šŸ•Ÿ’ئ’Øž’؝”˜’“‘ŸØ—›š¡•‘’š£•˜š› qšš•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Ø¦’Øš•Øœ’‘›žŸ•Ÿ’Øœ•Ø—š‘•‘ŸžŸš’Ÿ› ؞Ø˜•¤š•Ø‘šš•Øœ›Øž™•ž§˜Ø šØttxqؕئ’ØŽ§‘ŸØž§¢š¬š•Ø•Ø›ŽŽ›Ÿš•Øž§˜žš›Ø•”•ž—š•¬ŸØ™  Ø


14

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИ/ДРУГИ

ªÇÖÄÌ¿ÐÇÐÑÄÌÑ ¥ÄÌ¿ ÁÇÐ×Ä ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÎÄÏÓÄÉÑÌ¿ ÉÍËÎÝÑÙÏÌ¿ ÂÏ¿ËÍÑ ÌÍÐÑ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇ ÄÆÇÉ ÎÇÐËÄÌÍ Ç ÂÍÁÍÏÇËÍ ÁÑÍÏÇ ÄÆÇÉ Ä ÎÏÄ ÃÇËÐÑÁÍ ÎÍÆÌ¿ÌÇÞ Æ¿ ÀÇÆÌÄÐ ÄÑÇÉÄÕÇÞ ×ÍÓÛÍÏÐÉ¿ ÉÌÇÅ É¿ Ð ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Æ¿ ÖÄÐÑÇ ÎÙÑÒÁ¿ÌÇÞ Á ÐÑÏ¿Ì¿Ñ¿ Ç ÖÒÅÀÇÌ¿ ° ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÌ¿ ÁÙÌ×ÌÍÐÑ Ç ÃÍÀÏÇ ÉÍËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÇ ÒËÄÌÇÞ ÄÆÐÄËÄÈÌÇ¿Ì¿ÅÇËÄÌÑÇ ÌÄÌÍÏËÇÏ¿ÌÍÏ¿ÀÍÑÌÍÁÏÄËÄ

«ÍÅÄÿɿÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÑÄÌ¿E MAIL ASSISTANT?PERSONAL ABVBGÇÊÇ ÖÏÄÆÀÒÑÍÌ¿cÉ¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÈÎÍÑ¿ÆÇÍÀÞÁ¿rÁKARIERIBG

4HE/FFICEOFTHE5NITED.ATIONS#HILDRENqS&UND5.)#%& IN3OFIAISLOOKINGFORQUALIFIEDCANDIDATESTOFILLTHEPOSITIONOFA

0ROGRAMME/FFICERr3OCIAL3ERVICESs./ " /BJECTIVES5NDERTHELEADERSHIPOFTHE3OCIAL0OLICY3PECIALIST THEINCUMBENTCONTRIBUTESTOPROJECTDESIGN PLANNING ADMINISTRATION MONITORINGAND EVALUATIONOFPROGRAMMEPROJECTACTIVITIESINSUPPORTOFTHEDEVELOPMENT IMPLEMENTATIONOFMODELSOCIALSERVICES DATAANALYSISANDPROGRESSREPORTING IN SUPPORTOFACHIEVEMENTOFPLANNEDOBJECTIVESOFTHEWORKPLAN ALIGNEDWITHCOUNTRYPROGRAMMEGOALSANDSTRATEGY GOVERNMENTAL ORGANISATIONS ON PROJECT IMPLEMENTATION AND RECOMMENDS 2ESPONSIBILITIES t$RAFTSPROJECTDOCUMENTS TERMSOFREFERENCE PROJECTCONCEPTNOTESANDPLANS COURSEOFACTION OFACTIONS0LANSACTIVITIESANDBUDGETSANDLEADSPROJECTIMPLEMENTATION 2EQUIREMENTS PROCESS %NSURES THE AVAILABILITY OF ACCURATE COMPLETE AND UP TO DATE t5NIVERSITYDEGREEIN3OCIAL3CIENCES %CONOMICS "USINESS!DMINISTRATION INFORMATIONREQUIREDFOREFFECTIVEPLANNINGOFPROGRAMMESINSUPPORTOFSOCIAL OROTHERFIELDRELATEDTOTHEWORKOF5.)#%& SERVICESFORSOCIALINCLUSIONANDREDUCTIONOFCHILDPOVERTY t%NSURES THE APPROPRIATENESS OF FINANCIAL ADMINISTRATIVE AND SUPPLY t4ECHNICALKNOWLEDGEOFTHEFOLLOWINGAREASHIGHLYRECOMMENDEDPLANNING DOCUMENTATION VERIFIESTHATPROJECTEXPENDITURESAREWITHINALLOTMENTSAND AND DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES CHILD PROTECTION SYSTEMS EARLY CHILDHOODDEVELOPMENTANDGOODPARENTING DATAISCONSISTENTWITHTHEPROJECTINFORMATIONANDDATABASE t%NHANCES PROJECT EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS THROUGH IMPLEMENTATION t!T LEAST YEARS OF PRACTICAL PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE IN PROJECT FOLLOW UP INCLUDING MONITORING OF 5.)#%& INPUTS LOCAL CONDITIONS AND MANAGEMENTANDADMINISTRATION INCLUDINGRESEARCHANDDATAANALYSIS t&LUENCYIN%NGLISH+NOWLEDGEOFOTHER5.LANGUAGESISANADVANTAGE RESOURCES FLOWOFSUPPLYANDNON SUPPLYASSISTANCE t!NALYSES COLLECTED DATA AND INFORMATION AND PREPARES PROGRESS REPORTS t#LEARSTRATEGICVISIONANDDRIVEFORRESULTS ON PROJECT IMPLEMENTATION ASSISTS IN DRAFTING COUNTRY PROGRAMME t0ERSUASIVECOMMUNICATIONSKILLS PERSONALCREDIBILITYANDNEGOTIATIONLIAISONSKILLS RECOMMENDATIONANDOTHERPROJECTDOCUMENTATION ASSURINGACCURACYAND t6ERYGOODANALYTICALCAPACITIESANDSTRONGCONCEPTUALTHINKING t%XCELLENT TEAM PLAYER WITH EXPERIENCE IN WORKING IN INTERNATIONAL CONSISTENCYWITHESTABLISHEDRULES REGULATIONSANDPLANSOFACTION t#OMMUNICATESANDENSURESTHEEFFECTIVECOMMUNICATIONANDNETWORKING ENVIRONMENTS WITH NATIONAL REGIONAL AND LOCAL AUTHORITY COUNTERPARTS INCLUDING NON t!BILITYTOWORKUNDERPRESSUREANDSTRICTDEADLINES !PPLICANTSWHOFULFILLTHEABOVEREQUIREMENTSAREREQUESTEDTOSENDTHEIRLETTERSOFINTERESTWITHADETAILED#6IN%NGLISHTOTHEFOLLOWINGADDRESS5.)#%& 2EF0ROGRAMME/FFICERr3OCIAL3ERVICESs +HAN+RUM3T 3OFIA "ULGARIAORBYE MAILTOLBACHEVA UNICEFORG $EADLINEFORSUBMISSIONOFAPPLICATIONSIS/CTOBER /NLYSHORT LISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED5.)#%&ISANONSMOKINGENVIRONMENT

4HE/FFICEOFTHE5NITED.ATIONS#HILDRENqS&UND5.)#%& IN3OFIAISLOOKINGFORQUALIFIEDCANDIDATESTOFILLTHEPOSITIONOFA

4HE/FFICEOFTHE5NITED.ATIONS#HILDRENqS&UND5.)#%& IN3OFIAISLOOKINGFORQUALIFIEDCANDIDATESTOFILLTHEPOSITIONOFA

/PERATIONS/FFICER./ "

0RIVATE3ECTOR0ARTNERSHIP/FFICER./ !

/BJECTIVES3UPPORTSTHE(EADOFTHE/FFICEINTHEMANAGEMENTOFOPERATIONALFUNCTIONS ACCOUNTABLEFORMANAGEMENTOFCOST EFFECTIVE EFFICIENTANDSECUREOPERATIONS INSUPPORTOFMANAGEMENT ADMINISTRATIONANDIMPLEMENTATIONOFTHE5.)#%&COUNTRYPROGRAMMEINSTRICTCOMPLIANCEWITHORGANIZATIONALRULESANDREGULATIONSANDIN ACCORDANCEWITHSTRATEGY PLANSANDDECISIONSTAKEN t-ONITORSANDMANAGESBUDGETPROCESS ENSURINGALLOTHEROPERATIONALREPORTING 2ESPONSIBILITIES t%NSURESTHEEFFECTIVE EQUITABLEANDEFFICIENTOPERATIONSOFTHEOFFICEqSFINANCE REQUIREMENTSAREFULLYMETFORTHEOFFICE-ONITORSCOMPLIANCEWITHALLOPERATIONAL BUDGET INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY SUPPLY LOGISTICS HUMAN SYSTEMSANDPROCEDURES RESOURCE AND ADMINISTRATIVE SYSTEMS TO SUPPORT AND FACILITATE THE ATTAINMENT t-AINTAINS GOOD WORKING RELATIONS WITH GOVERNMENT COUNTERPARTS COOPERATES OF PROGRAMMATIC GOALS AND OBJECTIVES BY MEETING CHANGING OPERATIONAL ANDCOORDINATESWITHOTHER5.AGENCYCOUNTERPARTSINTHE5.REFORMINITIATIVES ,IAISESWITHTHE(1$IVISIONSORTHE2EGIONAL/FFICETOOBTAINGUIDANCEONPOLICY REQUIREMENTS t0ROVIDESCORRECTANDCONSISTENTINTERPRETATIONANDAPPLICATIONOFORGANIZATIONAL INTERPRETATIONANDAPPLICATIONSINTHEAREAOFOPERATIONS2EPRESENTSTHEOFFICEIN POLICIES AND PROCEDURES IN THE MANAGEMENT OF FINANCE AND ADMINISTRATIVE MEETINGSWITHLOCALBANKSANDADMINISTRATIVESUPPLIERSANDSERVICEPROVIDERS FUNCTIONSTHROUGHTHEPROVISIONOFTECHNICALEXPERTISEANDOPERATIONALSUPPORT 2EQUIREMENTS TOTHECOUNTRYOFFICE t!CCOUNTABLE FOR FIDUCIARY INTEGRITYRESPONSIBILITY FOR FUNDS AND ASSETS TAKING t5NIVERSITYDEGREEINACCOUNTING BUSINESSADMINISTRATION ECONOMICSORFINANCIAL DECISION ON ALL OPERATIONAL AND FINANCIAL TRANSACTIONS DISBURSEMENT OF FUNDS MANAGEMENTANDMEMBERSHIPOFRECOGNIZEDPROFESSIONALACCOUNTANCYBODY AND ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS AND ENSURING EFFICIENT COST EFFECTIVE AND t-INIMUMFIVEYEARSOFWORKEXPERIENCEINOFFICEMANAGEMENT FINANCE ACCOUNTING )#4 HUMANRESOURCES SUPPLYANDADMINISTRATIONANDOROTHERRELATEDFIELDS TRANSPARENTUTILIZATIONOFRESOURCES t0LAYS A SUBSTANTIVE ROLE IN STRATEGIC PLANNING AND DECISION MAKING WITHIN THE t&LUENCYIN%NGLISH+NOWLEDGEOFOTHER5.LANGUAGESISANADVANTAGE 5.)#%&/PERATIONSANDPROVIDESSOUNDPROFESSIONALINPUTTOTHEDEVELOPMENT t6ERYGOODANALYTICALCAPACITIES PROVENMANAGEMENTSKILLSANDSTRONGCONCEPTUAL THINKING DRIVEFORRESULTS REFORMANDCHANGEOFOPERATIONSMANAGEMENTSYSTEMSANDPROCEDURES t%NSURES THE PROVISION OF BASIC OFFICES SERVICES INCLUDING SPACE MANAGEMENT t%XCELLENTTEAMPLAYERWITHEXPERIENCEINWORKINGININTERNATIONALENVIRONMENTS EQUIPMENT COMMUNICATIONSANDSECURITYTOENHANCESTAFFSAFETYANDPRODUCTIVITY t!BILITYTOWORKUNDERPRESSUREANDSTRICTDEADLINES !PPLICANTSWHOFULFILLTHEABOVEREQUIREMENTSAREREQUESTEDTOSENDTHEIRLETTERSOFINTERESTWITHADETAILED#6IN%NGLISHTOTHEFOLLOWINGADDRESS5.)#%&2EF /PERATIONS/FFICER +HAN+RUM3T 3OFIA "ULGARIAORBYE MAILTOLBACHEVA UNICEFORG$EADLINEFORSUBMISSIONOFAPPLICATIONSIS/CTOBER

/BJECTIVES5NDERTHELEADERSHIPOFTHE#OMMUNICATIONS/FFICER THEINCUMBENTINDEPENDENTLYMANAGESSPECIFICACTIVITIESLIAISINGWITHRELEVANTINTERNALAND EXTERNALPARTNERSSUGGESTSIDEASFORSTRENGTHENINGPRIVATESECTORPARTNERSHIPSFOCUSEDONCHILDRENASSUPPORTTO5.)#%&WORKIN"ULGARIACREATESNEW FUNDRAISINGACTIVITIESBASEDONOPPORTUNITIESIDENTIFIED t-ONITORS #ORPORATE 3OCIAL 2ESPONSIBILITY DEVELOPMENTS AND PROPOSES 2ESPONSIBILITIES t!SSISTSTHE#OMMUNICATIONS/FFICERINDEVELOPINGPARTNERSHIPWITHPRIVATE INITIATIVESFORIMPROVINGPRIVATESECTORPARTNERSHIPS SECTOR FUNDRAISINGSTRATEGIES PLANNINGANDBUDGETINGINLINEWITH5.)#%& 2EQUIREMENTS PROGRAMMEANDCOMMUNICATIONPRIORITIES t5NIVERSITYDEGREEIN-ARKETING %CONOMICS #OMMUNICATION &UNDRAISING t0ARTICIPATES IN THE IDENTIFYING AND ASSESSING MARKET POTENTIAL CORPORATE OR"USINESS!DMINISTRATION PARTNERS AND OPPORTUNITIES FOR FUNDRAISING AND LEVERAGING RESOURCES t-INIMUM TWO YEARS OF PROGRESSIVELY RESPONSIBLE PROFESSIONAL FINANCIAL FORCHILDREN MANAGEMENTEXPERIENCEINPROJECTIMPLEMENTATION MANAGEMENTOFMEDIA t$EVELOPSANDIMPLEMENTSTARGETEDFUNDRAISINGTECHNIQUESCORPORATE SOCIAL RELATIONS COMMUNICATIONCAMPAIGNSAND02ACTIVITIES ALLIANCES DIRECTMAILINGANDDIRECTMARKETING PLEDGEDONATIONS FUNDRAISING t&LUENCYIN%NGLISH+NOWLEDGEOFOTHER5.LANGUAGESISANADVANTAGE EVENTS ON LINEDONATIONS FUNDRAISINGMATERIALSANDPRESENTATIONSETC t3TRONGWRITINGANDEDITINGSKILLS t0ARTICIPATESINPLANNINGANDORGANIZING02EVENTS MEDIACONTACTSANDALL t0ERSUASIVE COMMUNICATION SKILLS PERSONAL CREDIBILITY AND NEGOTIATION COMMUNICATIONACTIVITIESRELATEDTOFUNDRAISING LIAISONSKILLS t#LOSELYMONITORSTHECONTRIBUTIONSANDBUDGETMANAGEMENTANDMAINTAINS t6ERY GOOD ANALYTICAL CAPACITIES PROVEN PROJECT MANAGEMENT SKILLS AND ON GOING CONTACTS AT WORKING LEVELS WITH DONORS 0ROVIDES EXTERNAL STRONGCONCEPTUALTHINKING REPORTINGTODONORSANDGENERALPUBLICANDINTERNALREPORTINGTORELEVANT t%XCELLENTTEAMPLAYERWITHEXPERIENCEOFWORKINGINCOMPLEXENVIRONMENTS 5.)#%&5NITS t!BILITYTOWORKUNDERPRESSUREANDSTRICTDEADLINES

/NLYSHORT LISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED5.)#%&ISANONSMOKINGENVIRONMENT

/NLYSHORT LISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED5.)#%&ISANONSMOKINGENVIRONMENT

!PPLICANTSWHOFULFILLTHEABOVEREQUIREMENTSAREREQUESTEDTOSENDTHEIRLETTERSOFINTERESTWITHADETAILED#6IN%NGLISHTOTHEFOLLOWINGADDRESS5.)#%&2EF 030/FFICER +HAN+RUM3T 3OFIA "ULGARIAORBYE MAILTOLBACHEVA UNICEFORG$EADLINEFORSUBMISSIONOFAPPLICATIONSIS/CTOBER

4HE/FFICEOFTHE5NITED.ATIONS#HILDRENqS&UND5.)#%& IN3OFIAISLOOKINGFORQUALIFIEDCANDIDATESTOFILLTHE POSITIONOFA

-ONITORINGAND%VALUATION/FFICER./ " /BJECTIVES5NDERTHESUPERVISIONOFTHE3OCIAL0OLICY3PECIALIST THE-ONITORINGAND%VALUATION/FFICERPROVIDES PROFESSIONAL EXPERTISE AND ASSISTANCE IN INFORMATIONDATA COLLECTION STATISTICS AND DATA ANALYSIS MONITORING EVALUATION -% PREPARATION OF REPORTS RESEARCH AND ANALYSIS AND SUPPORTING MONITORING EVALUATION AND RESEARCHCAPACITYBUILDINGWITHSPECIALATTENTIONTOTHEINTEREST CONCERNANDPARTICIPATIONOFPRIMARYSTAKEHOLDERS

2ESPONSIBILITIES t0ROVIDESTECHNICALSUPPORTTOENSURETHATTHE#OUNTRY /FFICEANDNATIONALPARTNERSUSEAWELL PRIORITISEDAND REALISTIC PLAN OF RESEARCH MONITORING AND EVALUATION ACTIVITIES PROVIDING THE MOST RELEVANT AND STRATEGIC INFORMATION TO MANAGE THE #OUNTRY 0ROGRAMME INCLUDING TRACKING AND ASSESSING 5.)#%&qS DISTINCT CONTRIBUTION t%NSURESTIMELYANDACCURATEMEASUREMENTOFCHANGE IN CONDITIONS IN THE COUNTRY AND REGION INCLUDING MONITORINGOFSOCIO ECONOMICTRENDSANDTHECOUNTRYqS WIDER POLICY ECONOMIC OR INSTITUTIONAL CONTEXT FACILITATESPLANNINGANDELABORATIONOFANALYTICALREPORT CONCLUSIONSANDRECOMMENDATIONSABOUTTHEIMPACT OFPROGRAMMESORPOLICIES t!CTIVELY PARTICIPATES IN THE DEVELOPMENT OF 2OLLING 7ORK 0LANS AND ENSURES THAT THE #OUNTRY /FFICE HAS QUALITY INFORMATION TO ASSESS PROGRESS TOWARDS EXPECTEDRESULTSESTABLISHED t7ORKSTOWARDSWELL PRIORITISEDANDSTRATEGICSELECTION OF EVALUATIONS IN SUPPORT OF #OUNTRY 0ROGRAMME ENSURINGEACHEVALUATIONISDESIGNEDANDCARRIEDOUT WITHQUALITYPROCESSANDPRODUCTSANDTHATEVALUATION RESULTSAREUSEFULTOTHEINTENDEDAUDIENCE t-AKES PROFESSIONAL CONTRIBUTIONS AND PROVIDES TECHNICAL SUPPORT TO ENSURE THAT THE MONITORING AND EVALUATIONCAPACITIESOF5.)#%&#OUNTRY/FFICESTAFF

ANDNATIONALPARTNERSuGOVERNMENTANDCIVILSOCIETYu ARESTRENGTHENEDENABLINGTHEMTOINCREASINGLYENGAGE INANDLEADMONITORINGANDEVALUATIONPROCESSES t%NSURES EFFECTIVE COMMUNICATION AND PARTNERSHIPS ARE ACHIEVED IN CARRYING OUT INTEGRATED PLANNING OF RESEARCH MONITORINGANDEVALUATIONACTIVITIESWITHINTHE #OUNTRY /FFICE AND WITH THE 2EGIONAL OFFICE NATIONAL PARTNERS THE5.#OUNTRY4EAMANDTHEINTERNATIONAL COMMUNITY

2EQUIREMENTS t5NIVERSITY DEGREE IN SOCIAL SCIENCES DEVELOPMENT PLANNING PLANNING EVALUATIONORADVANCEDSTATISTICAL RESEARCHORSIMILAR t-INIMUM FIVE YEARS OF RELEVANT PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE t4ECHNICAL KNOWLEDGEEXPERTISE IN DEMOGRAPHY STATISTICS AND DATA MANAGEMENT METHODOLOGY OF -% ACTIVITY MONITORING AND EVALUATION EVALUATION DESIGN DATAANALYSIS ANDREPORTING t&LUENCYIN%NGLISH+NOWLEDGEOFOTHER5.LANGUAGES ISANADVANTAGE t6ERY GOOD ANALYTICAL CAPACITIES PROVEN PROJECT MANAGEMENTSKILLS STRONGCONCEPTUALTHINKING t%XCELLENT TEAM PLAYER WITH EXPERIENCE IN WORKING IN INTERNATIONALENVIRONMENTS t!BILITYTOWORKUNDERPRESSUREANDSTRICTDEADLINES

!PPLICANTSWHOFULFILLTHEABOVEREQUIREMENTSAREREQUESTEDTOSENDTHEIRLETTERSOFINTERESTWITHADETAILED#6IN %NGLISHTOTHEFOLLOWINGADDRESS5.)#%& 2EF-%/FFICER +HAN+RUM3T 3OFIA "ULGARIAORBYE MAILTOLBACHEVA UNICEFORG$EADLINEFOR SUBMISSIONOFAPPLICATIONSIS/CTOBER /NLYSHORT LISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED5.)#%&ISANONSMOKINGENVIRONMENT


KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

15

ПЪРВА РАБОТА, IT, ОБЩИ/ДРУГИ // КАРИЕРИ !NEXCELLENTOPPORTUNITYTOJOINONEOFTHEFASTESTGROWINGCUSTOMMARKETRESEARCHANDMARKETINGANALYTICS PROVIDERIN3OUTH%ASTERN%UROPE &OLLOWINGOURGROWTH WEINVITEYOUTOJOINOUR!NALYTICS-ODELINGDIVISION WHICHSUPPORTSA&ORTUNECOMPANYqSQUESTFOR DATA DRIVENDECISIONMAKINGINSIGHTS INTHEPOSITIONOF

3%.)/2$!4!02/#%33).'30%#)!,)34 9OUR2OLE t0REPAREDATAENTRYFORMS t0ROCESSANDFORMATDATAACCORDINGTOCLIENTSqREQUESTS

t0ERFORMDATACLEANINGANDVALIDATIONt0REPARETABULARREPORTS t#OMMUNICATEWITHINTERNATIONALCLIENTSANDCOORDINATEPROJECTS

9OUWILLNEED t5NIVERSITYDEGREEIN3TATISTICS -ATHEMATICSORRELATED t-INIMUMYEARSOFDATAPROCESSINGEXPERIENCE t6ERYGOODKNOWLEDGEINSTATISTICALPACKAGESu3033 1UANTUM t"ASICEXPERIENCEORKNOWLEDGEINPROGRAMMING# &ORTRAN 6ISUAL"ASIC t+NOWLEDGEINMARKETINGRESEARCHTOOLSWILLBECONSIDEREDAN

ADVANTAGE t%XCELLENTKNOWLEDGEIN-3/FFICE t6ERYGOODCOMMANDOF%NGLISHuVERBALANDWRITTEN t#LIENTORIENTEDATTITUDE t3TRONGATTENTIONTODETAILSWITHABILITYTOMEETDEADLINES t4EAMPLAYERqSATTITUDE

7EOFFER t!NINTERESTINGPOSITIONINAYOUNGANDHIGHLYDEDICATEDTEAM t/PPORTUNITIESTODEVELOPINAPROFESSIONALENVIRONMENT

t#OMPETITIVEREMUNERATION

)FTHISADHASRAISEDYOURINTEREST PLEASESENDYOUR PHOTOANDMOTIVATIONLETTERIN%NGLISHBYE MAILTOHR SEERCBGQUOTING 2EF˜3$0INTHESUBJECTLINE

±ÙÏÐÇÖÍÁÄÉÆ¿ÎÍÆÇÕÇÞÑ¿

ÉÍÌÑÏ¿ÉÑÇÌÂËÄÌÇÃÅÙÏ §ÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞ t § ÌÅÇÌÄÏÌÍÁÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ t ®ÍÆÌ¿ÌÇÞÇÍÎÇÑÉ¿ÑÍÐÑÏÍÇÑÄÊÄÌÇÇÌÁÄÐÑÇÑÍÏÐÉÇÉÍÌÑÏÍÊ t °Ñ¿ÅËÇÌÇËÒËÂÍÃÇÌÇ

VGHOTELNET

-EDICAL #OMMUNICATIONS#ENTRE/PPORTUNITIES 00$ IS A LEADING GLOBAL CONTRACT RESEARCH ORGANISATION #2/ PROVIDING DISCOVERY DEVELOPMENT AND POST APPROVAL SERVICES AS WELL AS COMPOUND PARTNERING PROGRAMMES /UR CLIENTS AND PARTNERS INCLUDE PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY MEDICALDEVICE ACADEMICANDGOVERNMENTORGANISATIONS (AVINGACQUIRED!B#2/EARLIERTHISYEAR00$ISCURRENTLYINTHEPROCESSOF ESTABLISHINGAMEDICALCOMMUNICATIONSCENTREIN3OFIA)TSAIMISTOPROVIDE ESSENTIALPRODUCTINFORMATIONTOPOST APPROVALCLIENTSANDENDCUSTOMERSINA TIMELY HIGH QUALITYANDCUSTOMERFRIENDLYMANNER"EINGTHEFIRSTOFITSKINDIN %ASTERN%UROPE THECENTREISAGREATOPPORTUNITYFORPROFESSIONALSTODEVELOP THEIRMEDICALANDDRUGSAFETYKNOWLEDGE 7E CAN OFFER YOU A CHALLENGING AND REWARDING CAREER ON FULL AND PART TIME POSITIONSAS

t

-EDICAL#OMMUNICATIONS3PECIALIST OR

t

ORGANIZED BY

/PERATIONS3UPERVISOR

)F YOU ARE A GRADUATE IN MEDICINE NURSING PHARMACY OR ANOTHER RELEVANT DEGREEANDYOUHAVESOMEEXPERIENCEWITHINTHEHEALTHCAREORPHARMACEUTICAL INDUSTRYANDPOSSESSEXCELLENTWRITTENANDVERBAL%NGLISHSKILLS ASWELLAS AT LEAST ONE OF THE FOLLOWING LANGUAGES 'ERMAN &RENCH )TALIAN 3PANISH 0ORTUGUESE 'REEK $UTCH $ANISH &LEMISH 3WEDISHOR.ORWEGIANWEWOULD LIKETOHEARFROMYOU 4OAPPLY ANDFORFURTHERDETAILSABOUTTHESEEXCITINGOPPORTUNITIESPLEASEGO TOWWWPPDICOMCAREERS /NLYSHORTLISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED !LLAPPLICATIONSWILLBETREATEDINSTRICTESTCONFIDENTIALITY 00$)NCISANEQUALOPPORTUNITIESEMPLOYER

THE KEY TO YOUR SUCCESS WORLD GRAD SCHOOL TOUR TM

SOFIA

THE WORLD’S BEST

E MAILHEADOFFICE

MASTERS

& PhD FAIRS

THURSDAY 15 OCTOBER

25 of the world’s 50 top universities* participate in the QS World Grad School Tour. * THE–QS World University Rankings ";PG.BTUFSTBOE1I%TVCKFDUTPGGFSFEt4DIPMBSTIJQTBWBJMBCMFtUPNFFUJOHTt'3&&&OUSZ

WWWPPDICOM

XXXUPQHSBETDIPPMDPN


16

KАПИТАЛ

10 - 16 октомври 2009 г.

КАРИЕРИ // ОБУЧЕНИЕ ¡§°·¤²¶§ª§¸¤®­¦Ÿ°±¯Ÿ´­¡Ÿ¬¤§³§¬Ÿ¬°§ µÄÌÑÙÏÆ¿ÎÏÍÃÙÊÅ¿Á¿ØÍÇÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÍÍÀÒÖÄÌÇÄ ÊÇÕÄÌÆÍѬŸ®­­˜

°Ñ¿ÏÑÇÏ¿ ®ÏÍÂÏ¿Ë¿c£ÇÎÊÍËÇÏ¿ÌÓÇÌ¿ÌÐÍÁÉÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑs Ì¿Ö¿ÊÍÍÉÑÍËÁÏÇ ©ÒÏÐc¤ÉÐÎÄÏÑ ÍÕÄÌÇÑÄÊÌ¿«®°s Ì¿Ö¿ÊÍÌÍÄËÁÏÇ ©ÒÏÐc¦¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÑÄÊÌÇÇÆË¿ËÇÇÆ¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÑÄÊÌ¿ÐÇÂÒÏÌÍÐÑs Ì¿Ö¿ÊÍ ÌÍÄËÁÏÇÂ

£ÇÐÑ¿ÌÕÇÍÌÌÍÍÀÒÖÄÌÇÄ ©ÒÏÐc¦¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÑÄÊÄÌÎÍÐÏÄÃÌÇÉsuÌ¿Ö¿ÊÍÌÍÄËÁÏÇÂ

©Ï¿ÑÉÍÐÏÍÖÌÍÍÀÒÖÄÌÇÄ ªÇÉÁÇÿÕÇÞÌ¿ØÄÑÇÌ¿®±° uÌÍÄËÁÏÇ §ÌÑÄÂÏÇÏ¿ÌÇË¿ÏÉÄÑÇÌÂÍÁÇÉÍËÒÌÇÉ¿ÕÇÇÁÙÁÓÇÌ¿ÌÐÍÁ¿Ñ¿ÐÓÄÏ¿ÎÏÇÉÏÇÆ¿ ÌÍÄËÁÏÇ ÂÏ°ÍÓÇÞ ÒÊs¢ÒÐÊ¿s ÑÄÊ E MAILMKAMENOV

VUZFBG

Карл Фридрих Гьорделер Колегиум :: германски стипендии за млади лидери в публичния сектор Тема на десетата програмна година 2010/2011: Да почувстваме Европа – да изградим добросъседство Фондация Робърт Бош е сред най-големите политически независими и свързани с предприемачеството фондации в Германия. Фондацията отпуска стипендии за деветмесечен работен престой в Германия на 25 млади представители на публичната администрация, държавните предприятия или други общественоангажирани институции и организации в България, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Целта на престоя е стипендиантите да се запознаят отблизо с начина на живот и работа в Германия чрез изграждането на мрежа от устойчиви контакти, натрупване на професионален опит и познания и по въпросите,

свързани с членството в Европейския съюз, като по този начин подпомогнат своята специфична професионална ориентация. В рамките на престоя са предвидени семинарни и други, свързани със специализацията занятия. Подкрепата включва месечна стипендия, добавки за член на семейството (брачен партньор, деца), покриване на пътните разходи и застраховка, интензивна подкрепа по време на престоя и възможности за квалификация. Стипендиантската година започва през септември 2010 г. и приключва през май 2011 г. Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2009 г. интернет адрес: www.goerdeler-kolleg.de


CMYK Капитал Light стр. 1

40 ГОДИНА VII, 10 - 16 ОКТОМВРИ

ДЕЯН СЛАВЧЕВ (ДЕО) ИВАН МИХАЛЕВ (БАРСЕЛОНА) ДАНИЕЛ НЕНЧЕВ (ИСТАНБУЛ) КРИСТИАН ЛИБИХ (СМОЛЯН) П.Г. КЪНЕВ (ЧИКАГО)

1


CMYK Капитал Light стр. 2

ЕС СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ, БИЗН ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

И ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИ ИИ АЦ И ДЕГУСТ

ОНФЕРЕНЦИИ, П ЕСКО ПР С ФОКУ ГРУПИ

МЯСТОТТОЕ

ЗА ВАШИ

ИДЕИ

КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР

Залите на конферентен център Comodo разполагат с презентационно оборудване и Wi-Fi.

http://economedia.bg/COMODO 2

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 3

от редактора

© Тихомир Рачев/No Frame Studio

ДИАГОНАЛИ През последните няколко седмици сме свидетели на една мащабна, подозрително съгласувана и напълно незаслужена кампания против малките унисекс чанти, които мъжете обикновено носят през гърдите, обидно наричани диагоналки. (Или „man-purse“, т.е. нещо като мъжка дамска чантичка.) Тъй като явно никой не е достатъчно мъж, за да надигне глас в защита на този символ на новото време (заместил дипломатическите куфарчета от времето на студената война и туристическите раници от времето, когато всички ходехме с комбат панталони), ще го направя аз. На първо място, както съвсем уместно отбелязва Зак Галифианакис в „Последният ергенски запой“, правилното им наименование е „satchel“ и дори Индиана Джоунс носи такава. (А ако критиците на въпросните чантички изобщо бяха ходили в казармата, щяха лично да се убедят, че се използват и от Българската армия – която, както знаем, няма нито едно загубено сражение.) На второ място, основният довод против тях е, че истинските мъже уж си били носели всичко по джобовете – но една кратка разходка по улиците на всеки български град ще ви убеди, че истинските мъже всъщност носят предното панелче от аудиосистемата на колата си, ключовете от същата, цигарите и запалката си в ръка,

като по този начин явно се надяват да предизвикат необоснован интерес към себе си. На последно място, наистина не разбирам какъв е проблемът с вероятния генеалогичен произход на мъжката чантичка от дамската чантичка – войната между половете завърши с равен резултат, защо да не се учим едни от други? В това списание никога не ви казваме какво да не носите, защото много добре знаем как това, което ни се струва очевидно днес, може да се промени още утре. (Хю Джакмън например съвсем доскоро беше много як.) Друго нещо, което никога не правим, е да мрънкаме – ако нещо не ни харесва, просто не му обръщаме внимание, вместо да пръскаме слюнки в сутрешния блок на „Нова телевизия“. Третото нещо, което не сме, е кисели – винаги се опитваме да намерим нещо хубаво по света или у нас, което да ни вдъхновява, и винаги се опитваме да се усмихваме, колкото и да ни е лошо от снощи. И нека този, който намери доказателство за противното в последните петдесетина броя на Light, пръв да хвърли катерица по нас. (Ако не знаете за какво говоря, гледайте епизода „Margaritaville“ на southparkstudios.com, защото някои неща все пак са задължителни за всеки културен човек.)

Богдан Русев P.S. Тази седмица става една година, откакто съм с вас. Благодаря ви, че сте с мен.

3


CMYK Капитал Light стр. 4

съдържание ЛИЦАТА десислава шпатова илиан николов

РЕВЮ 6 30

ТЕМАТА всички обичат део

8

ресторант: incanto

20

пътуване: дортмунд

22

кино: двойници

23

театър: мяра за мяра

24

музика: lusine

24

автомобили: bmw 750i

25

технологии: ps3 slim

26

приложение на Главен редактор Богдан Русев Отговорен редактор Биляна Димова Редактор култура Янко Терзиев Редактор стил Росица Илиева

ИСТОРИИ барселона за напреднали

14

какво поддържа човечеството живо

16

хип-хоп родопи

18

БИБЛИОТЕКА „вторник“ от п.г.кънев

Творчески директор Светлана Мирчева

28

Фотография Цветелина Ангелова Отговорен секретар Михаил Вълканов Предпечат Тихомир Колев Калина Колибарска Лили Георгиева Марияна Попова Нана Бурска Мария Маркова Директор списания Веселка Данчева Директор реклама Таня Мигдалова Рекламен офис Славка Рачева Мария Богданова

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА В LIGHT Празнуваме с един от най-старите ни приятели, който става на 401 и има богат опит в организирането на партита. Очаквайте тук специалния тост на британската соул певица Алис Ръсел преди идването й в България в едно интервю на Досю Амуджев. Веднага след това Nightmares On Wax най-тържествено вземат думата, защото те са следващите гости от Острова. Съвсем друга тема е германската театрална постановка по българския роман „Мисия Лондон“, но имаме какво да кажем и по нея. Останалите интересни неща от седмицата вече се случиха на модната такава в Милано и по този повод разговаряхме с някои от дизайнерите, които участваха в нея.

light@capital.bg Печат:

Корица: Фотография: Тихомир Рачев/No Frame Studio Стил: Garderob Грим: Христина Трайкова

РЕДАКЦИЯ Light търси и приема текстове, фотографии и илюстрации от външни автори, ако са оригинални, интересни и специални. Запазваме си правото да ги редактираме, модифицираме и съкращаваме, докато ни харесат. Обещаваме преди това да ги показваме на авторите, докато харесат и на тях. Ще се радваме да работим заедно.

4

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 5

5


CMYK Капитал Light стр. 6

лицето

© Цветелина Ангелова

ДЕСИСЛАВА ШПАТОВА А е най-........................................................................................................................................... .............................................................................................................................. режисьор в България ..................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Ето нейните: 5 причини да обича театъра ................................................................................................................................................................................................. ................................................................... ......................................................................................... ........................... ...... ............................................. ................................................................ ........................................................................................ ...................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ........................................................................ ..................................... . ........................... 5 определения за нея самата, с които не се съгласява ................................ ............................................................................. ....................................................... ........ .................................................................................................................................................................. ............................................. ........................................................................................................... 5 предпочитани от нея български актьори ...... .. ........................................ ............................. ............................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ......................................................... . ......................................................................................; .....................................................................; ....................................................................; ........... 5 любими театрални герои ............................... ................................................................................................................; ................ ...........................................................; ................................................;. ......... ..........................................................................................; ..........................................................................................; ........................................................................................... .......................................................................................... 5 текста, които мечтае да постави на сцена ....... ................................................................................; ... .................. . ............................................................. ......................................................................; .................................................................... ......... ............................ ...........................................................; . .......................... ...................................................................; .................................................................. ............................................................................................................ ................................................................................................................. . .... 5 неща, които би променила около себе си ......................................................................................................................................................................... .......... .................................................................................................................................................................................................. . .......................... . ........................................................................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................... ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. .................. ..................................................................................................... 6

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 7

селекция

КЛУБНА МОДА БЪРЗ, НО ОСЛЕПИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ДИЗАЙНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ В МИЛАНО Текст и снимки: Силвия Кьосева

Трусарди

Трусарди

Италианските моделиери вече представиха новите си колекции през Седмицата на модата в Милано и уникатите вече пътуват към луксозните магазини по света. Междувременно те обаче търсят нови области, където да оставят своя отпечатък. (И, между нас казано, да спечелят още повече пари от името си.) Карл Лагерфелд например създаде специална бутилка за „Дом Периньон“, а Кристиан Лакроа го направи за Еvian. Роберто Кавали произвежда вина в региона Тоскана, а Версаче проектира интериор на луксозен частен самолет. Но това, което се радва на истински успех в Милано, са техните заведения. През 2006 Долче и Габана отвориха Gold - два етажа с обща площ от 1800 кв.м, в които се събират луксозен ресторант, бистро, кафене и коктейл бар. Интериорът е изграден само за четири месеца със съдействието на няколко архитекти и с ясните напътствия на Доменико Долче. Всичко вътре е италианско производство – мраморът, дървото, мебелите, приборите, покривките. Освен черешките в мартинито всичко друго е решено в златно. Впечатляващо е как само с един-единствен и толкова претенциозен цвят може да се постигне такава мекота и стил на интериора. Настанени на диваните от златна кожа или на бара, можете да пиете коктейл Gold Mojito със златен прах. Обядът се сервира в бистрото, а за вечеря изборът е между него и ресторанта, в който работи Джакомо Галина. Когато дойде време за десерт, изненадата е шоколадово златно кюлче. Истинска закачка с модата е дългият осветен коридор към тоалетните, наподобяващ подиум, по който буквално се дефилира. Дизайнерското решение е толкова впечатляващо, че вече има 54 желаещи по света да отворят заведение със същата концепция.

Gold

С мотото „Модата има нужда от революция“ Роберто Кавали представя Spazio Just Cavalli Cafe – на две нива под бутика си на „Виа Делла Спига“. Едната стена е тропически аквариум със 7000 литра солена вода, украсен със змия от 1107 кристала, а другата представлява тропическа вертикална градина с 650 горски цветя. По средата са разположени два бар плота, които остават отворени два часа след края на работното време на магазина. Роберто Кавали има решение и за по-късните часове. Ресторантът със същото име, но различен адрес, е много популярен още от отварянето му през 2002. Конструкцията, изцяло от стъкло и метал, е разположена сред дъбове в големия парк „Семпионе“. Тапицерията на диваните и столовете се сменя на всеки шест месеца, като винаги се използват десени на животински кожи. Трусарди набляга на стратегическа позиция - точно срещу прочутата „Ла Скала“ в центъра на Милано. Над главите на клиентите виси вертикална градина с площ от 100 кв.м, дело на твореца-ботаник Патрик Бланк – истински шедьовър на хидропониката. Мястото е идеално както за закуска, така и за аперитив преди опера или почивка след туристическа разходка. Задължително е да се опита еспресото – уникален сорт арабика, който се отглежда от 350 години в Южна Индия на 1100 м надморска височина. Цената му е достъпна, а вкусът - мек и достоен дори за най-големите ценители. Точно над кафенето е обновеният ресторант Trussardi alla Scala (две звезди Michelin и невероятна гледка към площада). Салонът е решен в червени стени и меки червени фотьойли в контраст с белите покривки, а кухнята е класическа италианска.

7


CMYK Капитал Light стр. 8

темата

ВСИЧКИ ОБИЧАТ ДЕО И ВСИЧКИ КАЗВАТ ПО НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЕЯН СЛАВЧЕВ От Росица Илиева

Образът на Деян Славчев се мултиплицира през годините, така че се наложи да го сглобим в нещо като пъзел от отделни парчета: телевизионен водещ в „Джубокс“, „Това го знае всяко хлапе“ и „Царете на комедията“, театрален актьор в „Кислород“, филмов актьор в „Бунтът на L“, „Прогноза“ и двата късометражни филма на Димитър Митовски и Камен Калев от Кан („Върнете заека“ и „Лошият заек“), убедителен победител във VIP Brother, където „стана очевидно, че той най-много заслужаваше да спечели доверието на хората“. Думите са на близки, не толкова близки и съвсем непознати хора, които попитахме какво мислят за Део в няколко изречения. Според тях той е на първо място естествен, на второ – позитивен и на трето – притеснителен. Какво още?

Зорница София, режисьор „Део е провал като професионален боксьор, нищо че като техника и физическа форма е перфектен. Води ме при Тренера, неговия треньор по бокс – световния шампион Краси Чалъков, и той ми се оплаква: „Две години само блъска тая боксова круша и не иска да излезе срещу човек на ринга. Не може да удари човешко лице! Абе, бокс тренираш, не художествена гимнастика, удряй! Ще си върнат хората парите, ако си на истински ринг, бе, човек!“ Део е Облака във филма на Зорница София „Прогноза“ и от снимките тя помни още „как ставаше пръв от снимачния екип, за да тича, да удря боксовата си круша и да плува в един по октомврийски леден външен басейн, как не се хранеше по цял ден преди важен епизод и не разговаряше с никого, за да се съсредоточи. Това е Деян, който се старае да изиграе Део по най-интересния за публиката начин. Много се раздава. Толкова се раздава като Део, че не му остава достатъчно време да си бъде Деян Славчев, един (вече) съсредоточен и центриран човек. Разбира се, ако го попитате, ще отрече - той се притеснява, че е прекален егоист. Как да не го обичаш?!“

Анна-Мария Пеева, психолог „Звъннах на една врата и ми отвори Део. Зад него стоеше оператор и снимаше. Първото ми впечатление беше, че е сърдечен, добронамерен, достъпен и някак... канелен, с много калории невинност и доброта. Беше ми уютно покрай него. Двамата трябваше да избродим апартамента и по вещите да възпроизведем човека, който го обитава. В преддверието имаше струпани много обувки и аз в притеснението си се втурнах първо към тях. Грабнах едно чехълче, розовичко и с тънко токче. Чувах как мислите ми къркорят и отчаяно се опитвах да сглобя някакво умно изречение, но силите ми стигнаха да кажа само: „Чехъл, цвят – розов.“ Део го взе, помириса го и добави: „Чехъл, мирис – пролетен.“ Така всичко се отприщи и снимките продължиха в бодър тръс. Когато приключихме, Део ме изпрати, благодари ми и ме целуна по рамото – това е негова запазена марка и е изключително мило.“ Анна-Мария Пеева се запознава с него преди осем години и заедно водят „Любовни квартири“. Според нея той има „уникален смях и е изключително забавен, по отношение на смеха е истински вирусоносител - щом си покрай него, няма как да не прихванеш“.

Виктор Чучков, режисьор и продуцент „Той беше барман в „Ел Кабана“ и веднага ми направи впечатление - на второто отиване до бара вече помнеше какво пиеш, как го пиеш, с колко лед и т.н.“ Виктор Чучков е първият режисьор на Део и настоящ в „Царете на комедията“. „Известно време след това правехме кастинга за „Джубокс“ в самото заведение, Део се появи и каза: „Айде, давайте да свършваме, че много бързам.“ Застана пред камерата и си каза текста, който беше цяла страница, а го беше прочел само два пъти преди това! Има феноменална памет, почти фотографска - прочита едно нещо и го казва едно към едно.“

8

Милен Марков, колега „Управителят се правеше, че върти бутилки зад бара, и изтърва една право към лицето му.“ Милен Марков е бил един от диджеите в заведението, където Део е работил като барман „Део седя няколко минути, без да говори. Нищо не казваше. После управителят му се извиняваше, а той само: „Няма проблеми, няма проблеми.“ Предполагам, че доста го болеше, но продължи да работи. Работеше неуморно, по 15 часа на ден, и пак беше добър колега – с ведро отношение и към колегите, и към клиентите.“

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 9

Фотография: Тихомир Рачев/No Frame Studio Стил: Garderob Грим: Христина Трайкова

Марина Драгомирецкая, сестра „Близо година той работи като радиоводещ на едно музикално предаване. Понякога исканията на радиослушателите бяха доста далеч от неговите вкусове. За да оправдае пускането на любима негова песен, той имаше нужда някой да му се обади и да посочи съответното заглавие. В ролята на такъв слушател обикновено се обаждах аз, като си измислях имена и си преправях гласа.“ Марина е с единайсет години по-малката сестра на Део, която от дете си знае как да го приспи, когато той се опитва да я приспива, но предпочита да разкаже друга история: „Нашите се прибират и ме виждат цялата в кръв. Шаш и паника! Оказа се, че съм изяла цяла глава червено цвекло, но преди да се разбере, той си го отнесе.“

Палто Capasca, шапка Sisley

9


CMYK Капитал Light стр. 10

Денка Янкова, учител Риза и сако Capasca

„За мен той е Деян. Когато говоря за него, на първо място поставям неговата самостоятелност. Перфекционист е, изключително отговорен и не може да си представи да се издъни. А най-великата история от часовете ми по руски език е как Деян излиза на дъската, рецитира, аз слушам говори на руски, но... Това не е Онегин! Той си подрежда други думи, обаче всичко е в рими. Класът се навел надолу, той измисля чудесии, а аз само го слушам. По едно време му казах: „Е, а какво стана с Пушкин?!“ Това е импровизацията на Део... Какъв верен усет за поезията има!“

Катя Атанасова, журналист Петя Димитрова, танцьор и хореограф „Део наля вода във врящо олио! Готвехме си, но се бяхме загледали в новия клип на Мадона и котлонът просто пламна. В последвалия взрив Дейката си опърли косата, падна лампата и хич не беше смешно тогава.“ Петя Димитрова е бившата му приятелка. Харесват се след една „страхотно усмихната вечер“ в Cutty Sark, където тя е „българката, която найнакрая си идва вкъщи, а той беше чаровникът-барман... Какво не бих му простила? Че поех отговорността за кастрирането на семейния котарак. Това животно със сигурност ме мрази, а аз съм суеверна. Че не му стискаше да е искрен след четиригодишната ни връзка и другото... той си знае. За какво съм му благодарна? За запознанството ни с Бойка (майка му) и Маринка (сестра му) - две невероятно колоритни жени. За събуждането ми като жена и за това, че ме научи отново да слушам музика...“

„Той правеше някакво телефонно интервю за „БГ Радио“ с мен по повод на Блуба Лу. Беше много смешно, защото аз бях във фоайето на НДК и буквално сърфирах сред гащи, басмени роклета и други атрибути от този сорт. Део звъни и вика: „Кате, ей сега го правим бе, ти просто разкажи, аз ще си те питам едно-две неща и сме готови, чудно ще стане.“ Чудно, чудно, ама аз нищо не чувам и му отговарям някакви неща, които не знам той дали изобщо ме пита. Около мен - този прекрасен интериор, а ние за някакви музики и отвъдности си говорим, без да се чуваме...“ Още първия път, когато Катя Атанасова го вижда на живо и отблизо, си помисля: „Май това момче няма да го развалят.“ Сега е сигурна и в друго: „Део е един от много малкото хора на този свят, които винаги, абсолютно винаги, каквото и да ми е, могат да ме накарат да се усмихна и да се почувствам лека и добра.“

40/10 - 16 октомври 2009 г. 10


CMYK Капитал Light стр. 11

Риза и шапка Sisley, жилетка Capasca

Филип Аврамов-Фицата, актьор „Имаме една много забавна история на Иракли, където те двамата с Лора обикновено летуват. Някъде около десет минути си викахме „чао“ на плажа. Махахме си и си викахме, вече приличахме на точки, но по някакъв начин се различавахме и продължавахме да си махаме и да си викаме. Много ни хареса тази игра на „чао“. 7, 8 до 10 минути се играе. Голямо махане, голямо чао!“ Филип Аврамов си партнира с Део в „Царете на комедията“ и добавя, че „зад медийната изява има един човек, който е много по-различен от това, което хората са свикнали да виждат. Той знае какво е да няма, а сега знае и какво е да има.“

Риза Capasca

Григори Кюлев-Гого, фризьор „Първото ми впечатление от Део беше, че той е изключително симпатичен и готин млад човек, и още тогава се показа като истински приятел. Бях го помолил да ми помогне за един изпит по английски и въпреки че до този момент бяхме само познати, той веднага се отзова.“ Гого е известен фризьор, заради което заподозряхме участие в русите коси на Део: „Не съм го съветвал да се изрусява, защото той вече го беше направил, но откакто станахме приятели, го изрусявам или аз, или някой от моите колеги в салона. Мисля, че прическата засега все още му отива. Не мога да си го представя след десет години, но ако продължава да изглежда така добре, да е младолик и да е в такава прекрасна кондиция, защо да не е рус?“

11


CMYK Капитал Light стр. 12

Пуловер Sisley

Димитър Павлов, телевизионен водещ „След участие в „Сблъсък“, на шега или не, си пийнахме по 5-6 бири. Случката е класическа - неделя сутрин, без шкембе. Седяхме в градината на едно заведение, пиехме си кротко бири и обсъждахме световния ред. Ненадейно се оказа, че сме се напили. След което обикаляхме улиците и той си купи котка от един зоомагазин. Мислех, че се шегува, но не. Да му е жива и здрава.“

Александър Жеков, сценарист и редактор „С Део винаги е приятно прекарване. Тази година пътувахме заедно до морето и нарочно спирах на повече бензиностанции, за да ме видят с него и да решат, че и аз съм от шоубизнеса. Беше суперпозитивен и усмихнат с всички, въпреки че нещо не беше на кеф.“ Думите са на първия му сценарист в „Джубокс“, култовия редактор Александър Жеков. „Преди десетина години правихме интервю за едно списание, в което той говори за размера на пениса си. Не знам защо го направи, но го уважавам за това. Слави и Ники Кънчев никога не са говорили за пенисите си.“

Йордан Караджов, музикант „И двамата с Део сме запалени фенове на английската Висша лига, за разлика от моята прекрасна съпруга Марианна - тя винаги намира удобен момент да изключи телевизора. Лора и Део бяха на гости около един мач на „Манчестър юнайтед“ и Деян съвсем деликатно ме попита на ухо, с тревога: „Господин Караджов (така ме нарича най-често), може ли да уредите да гледаме мача у вас?“ Искреното ми мнение за него е, че е много весел и добронамерен човек.“

Лора Караджова, певица

Росен Даскалов-Тичъра, оператор „С Део се запознахме, когато стартираха снимките на предаването „Джубокс“. Постепено се сприятелихме и си създадохме едно цяло, което включваше Део, Вики Чучков, мен, Цвети, някои от осветителите, може би някои от сценаристите и може би Мая, която към края на снимките ни носеше пари и нещо за пиене.“ Тичъра е първият му оператор и го харесва, защото обича „скромни хора, а той е такъв“.

12

„Преди пет години, когато той записваше албума си, ме покани да участвам в три от песните и когато ме чул да пея, се влюбил в мен. Иначе отпреди това се познаваме, но много бегло. Донесе ми роза и едно малко плюшено мече, което до ден днешен стои до леглото ни и ми напомня за тези вълшебни, първи любовни трепети. През тези години той се държи много мило, правил е милиони жестове, грижи се за мен много добре и си живеем щастливо.“ Цитат от текста на новото парче на Лора Караджова: „добро момче, не ме нервираш, носа си не вириш...“ Иначе тя е кратка и ясна: „Обичам го!“ :)

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 13

Риза и сако Capasca Десислава Керекова, която заговорихме на „Иван Вазов“ „С този тип хора има опасност в даден момент да си необективен, защото всички или ги харесват, или не ги харесват. С Део е още по-сложно, защото той е и водещ, и музикант, и актьор... Като музикант твърдо не го харесвам, не че съм учила музика, но това не е моят начин на изразяване. Не го познавам, но ми изглежда комуникативен, веселяк е.“

Добрина Христова, която заговорихме пред My Mojito „Без да го познавам, ми прави впечатление на добродушен, добронамерен човек. Интересен ми е и когато го видя по телевизията, оставам да разбера какво ще каже. Така се случи, че не успях да гледам „Прогноза“, но в сценките във VIP Brother ми се стори, че е много добър актьор. Като певец бих му препоръчала да не пее. Ако си рапира - окей, но иначе... Като водещ е супер. За мен е един от най-добрите.“

Цветелина Цокева, която заговорихме в „Слънчоглед“ „Не го познавам, но като водещ е супер. Има суперположително излъчване - като го видиш, се ухилваш. Имам чувството, че ако го срещна на улицата и го поздравя, ще ми отвърне. Създава впечатление, че няма маска, няма бариера и веднага можеш да скъсиш дистанцията.“ ЧРДърабъра Деян Славчев току-що стана на 34, но това е само един от поводите да се сетим за него. Истинската причина е, че той е от онези редки хора, които просто са добри сами по себе си и в нещата, които вършат. Затова го поздравяваме, пожелаваме му попътен вятър и още: „Да изкара незабравим рожден ден и да направи power jibe [сърфистки трик].“ „Да е жив, здрав и щастлив, както и хората, които обича!“ „Да бъде по-уверен и сигурен в себе си.“ „Да няма никакви съмнения спрямо способностите си.“ „Да е жив и здрав и щеката винаги да е нагоре.“ „Да направи нещо лично, свое, не под палката на някой продуцент.“

„Да намери това, което му е на душата, и да не се бои, че може да разочарова с нещо хората.“ „Бате, направи ме леля! Бъди здрав и держи хвост трубой!“ „Моряшка фланелка, лула, море, любим приятел и дечурлига...“ „Нека е жив и здрав. И да събира сили, защото с Лорчето под един покрив си е екстремно, а той обича екстремните неща :)“ „Да продължава да е лъчезарен.“ „Да е здрав и усмихнат.“ „Много слънце и да се случват красиви неща около него, а той да успява да ги вижда.“ „Да се съхрани. Да съхрани любовта си и любовта на хората. Да обиколи света, да работи с други артисти, да направи клип с U2.“ 13


CMYK Капитал Light стр. 14

истории

БАРСЕЛОНА ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОСВЕТЕНО НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ, КОИТО НЯКОГА СА БИЛИ ДЕЦА, НО СА ЗАБРАВИЛИ ЗА ТОВА Текст и снимки: Иван Михалев

Позитивни, енергични, учтиви, артистични, ексцентрични... и винаги усмихнати. Никъде другаде не съм виждал толкова много щастливи хора, събрани на едно място. Приветстват те винаги с неизменното „Олла“ за добре дошъл, независимо къде те срещат. И някак си успяват да те заредят с част от своята позитивна енергия. Ако решите да се запознаете с истинската Барселона, трябва да отидете там през септември, защото това е месецът на фиестите. Първата е на 11 септември, когато се празнува празникът на областта Каталуня с грандиозно шествие, музика, танци, пищни фойерверки и много вино. Но истинското събитие е в края на месеца, когато целият град празнува фестивала „Ла мерсе“. Празникът трае пет дни, като датите обикновено са различни, но кулминацията винаги е на 24 септември. Тогава градът и гостите му стават свидетели на прословутите кастелери - артисти, които строят замъци със собствените си тела (castel е замък на каталунски). Те могат да се видят само на централния площад „Сан Жауме“ в готическия квартал, където се намира сградата на кметството. В тази вековна каталунска традиция се преплитат елементи от акробатиката и цирковото изкуство. Подобно на карнавала в Рио де Жанейро тук в надпреварата за аплодисментите на публиката участват най-добрите школи в града, които тренират своите изпълнения в продължение на месеци. Сложните за изпълнение фигури изискват максимална концентрация, пълен синхрон и много издръжливост от участниците. Понякога височината на „кулите“ достига осем-девет етажа. Гледката на 40-50 души, обединили волята си, за да построят колкото може повисока кула, наистина спира дъха. „Същественото е невидимо за очите“, казваше Лисицата на Малкия принц. Сетих се за тази мисъл, докато разговарях с Мария Луиза Албасар - жена на възрастта на майка ми, която е влюбена в героя на Антоан дьо Сент Екзюпери. Дотолкова влюбена, че личната й страст е колекционирането на различни издания на приказката за пораснали деца. Когато се запознах с нея в пресслужбата на град Барселона, където тя работи, личната й колекция наброяваше 43 издания на различни езици, в това число и на български. Тогава Мария Луиза не знаеше, че моята лична страст е колекционирането на спомени и гледки от Барселона. Пазя в чекмеджето на паметта си безброй вълшебни мигове от града, в който се влюбих от пръв поглед. И въпреки че след това открих и други хубави места, вълнението от срещите ми с него всеки път е особено силно. Нали не сте забравили: истински се вижда само със сърцето.

Ако решите да наблюдавате на живо шоуто на кастелерите, имайте предвид, че трябва да станете много рано. Обикновено в деня на събитието площад „Сан Жауме“ се запълва с хора от ранни зори. Самото „строителство“ на кулите е по обед, когато жегата вече е голяма, така че не е зле да си вземете храна и вода. Още един съвет - не забравяйте тапи за уши. Те ще ви потрябват, ако решите да гледате отблизо традиционната стрелба с пушки, която дава началото на тържествата. Тя се изпълнява от две групи стрелци, облечени във фолклорни костюми, които изпълняват залпове със специално изработен безвреден барут.

Човек може да си даде истински сметка за красотата на един град едва след няколко пребивавания в него. Постепенно преставаш да отмяташ точките в предварително съставения списък от задължителни забележителности и започваш да се докосваш до неговите тайни - места и гледки, които няма да откриеш в нито един гайд или туристически справочник.

След половинчасовата канонада, чиято цел е да извести всички жители на града за предстоящата фиеста, идва ред на танцьорите и музикантите. Една от традиционните атракции е т.нар. Парад на гигантите - триметрови кукли с образите на приказни герои, които маршируват гордо по улиците на града под съпровода на средновековна музика. Това е и най-пищната част от тържествата, тъй като гигантите изпълняват традиционни за областта Каталуня танци. Под звуците на флейти и аплодисментите на публиката куклите сякаш оживяват. Красивите костюми и пищната хореография допринасят за приказната атмосфера.

Да, Барселона е наистина прекрасна с всичките архитектурни чудеса на Гауди, музеите на Хуан Миро и Пикасо, дългите плажове на Барселонета, изобилието от екзотични плодове на пазара „Бокерия“, неспирния купон по централната пешеходна улица „Ла Рамбла“. Но истината е, че очарованието и неповторимостта на Барселона не идват от архитектурата или природните дадености, а от хората.

Своеобразна поанта на петдневните тържества е Correfoc - двучасово замеряне с пиратки и фойерверки по улиците, което може и да се стори страшничко на обикновения турист. По мащаби напомня за прословутата „доматена фиеста“, практикувана в други части на Испания, само че е доста по-зрелищно, тъй като се провежда през нощта, така че огнените искри от фойерверките да се виждат по-ясно от

14

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 15

хилядите зяпачи. Мястото обикновено е „Вия Лайетана“, която се затваря за движение и се превръща в свърталище на „Дяволите“ - тайно общество от почитатели на мистиката, които гастролират маскирани покрай огнедишащи дракони. Участниците в това страховито пиротехническо родео са предупреждавани да скриват лицата си с шапки, очила и шалове, за да се предпазят от хвърчащите искри. Забранено е носенето на дрехи от синтетични материи, които лесно могат да се запалят. Странното е, че рискът от наранявания не плаши жителите на града и те спокойно пускат децата си на сраженията с пиратки. За тях дори има детски Correfoc. Трудно е да се опише с думи атмосферата на „Ла Мерсе“, тъй като различните събития са над 100 - карнавални улични шествия, концерти, циркови представления, изложби, фойерверки, дегустации на вино... Сцени има на всички централни площади и паркове, където различни групи изпълняват музика на живо. Стиловете са най-различни - от традиционното фламенко до джаз и хардрок. Към града се стичат десетки хиляди туристи, които се смесват с шумните компании от млади жители на Барселона. Атмосферата е неописуема - около сцените на „Плаца Каталуня“ или „Плаца Рейял“ можете да видите хиляди млади хора, които се забавляват, танцуват, закачат, смеят, пият сервеса, пушат трева или просто си почиват, насядали до някоя палма. Гигантски хепънинг, на който всички са поканени. La Merce Празникът е посветен на един от двата патрона на града - Mare de Deu de la Merce. Фестивалът има почти вековна история - за пръв път е бил проведен още през 1902. С него барселонци се сбогуват с лятото и приветстват есента с добре дошла. Фестивалът се провежда в различни дати всяка година, но кулминацията винаги е на 24 септември. Има традиция да се канят гостуващи градове, които да представят своята култура чрез различни събития. Тази година гостуващ град беше Истанбул, който ще бъде запомнен с уникалното двучасово аудио-визуално шоу, в което сградите на площад „Сан Жауме“ танцуваха като турски дервиши под съпровода на ориенталска музика. Дотам и обратно Полетите на Wizz Air са през ден. Ако поръчате билетите си два месеца по-рано, цената на човек в двете посоки е около 350 лева. Изберете си хотел или хостел в близост до „Рамбла“ (централната пешеходна улица), „Плаца Каталуня“ или готическия квартал. Това ще ви гарантира, че ще бъдете винаги в центъра на купона по време на фестивалните дни. Ако смятате да съчетаете фиестата с посещение на музеи (между 8 и 15 евро), най-доброто време за посещение е сутрин, защото след това се извиват дълги опашки. Не пропускайте да се насладите на парка „Гюел“, може би най-гениалният проект на Гауди (след катедралата „Саграда Фамилия“, която не се очаква да бъде завършена преди 2026). Входът за парка е безплатен, а от него се открива красива гледка към целия град. Безплатни са и вълшебните пеещи фонтани на хълма Монтжуик.

15


CMYK Капитал Light стр. 16

истории

КАКВО ПОДДЪРЖА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЖИВО 11-ОТО ИСТАНБУЛСКО БИЕНАЛЕ НА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО – ПЛАТФОРМА ЗА МОДЕРНА ПРОПАГАНДА

© Muammer Yanmaz

Марина Напрушкина

Нам Джун Пайк

© Mahmut Ceylan

© Nathalie Barki

Саня Ивекович

Etcetera

© Ilgin Erarslan

От Даниел Ненчев

Изкуството вече е политически акт. Или поне така настояват активистите от единайстото международно биенале на съвременно изкуство в Истанбул. Куратори са четири хърватки от колектива „ККК – какво, как, за кого“ (WHW/What, How & for Whom). Четирите виновни – Ивет Чурлан, Ана Девич, Наташа Илич и Сабина Саболович, откриха биеналето с четене на своеобразен културен манифест, съчетано със съскане, мачкане и хвърляне на прочетените листове. С въпроса “Какво поддържа човечеството живо?” за две години те събират 70 артисти от 38 държави, които показват 143 творби на 3 локации върху обща площ от 6000 квадратни метра. Заглавието на биеналето What keeps mankind alive е английски превод на заглавието на песента Denn wovon lebt der Mensch от “Опера за три гроша”, написана преди 80 години от Бертолд Брехт в сътрудничество с Елизабет Хоптман и композитора Курт Вайл. По дефиниция съвременното изкуство е: новаторско в идеите си, враг на традиционното, свободно в инструментите си, неконвенционално. И най-вече средство за разправа с реалността. Изкуството на истанбулското биенале обаче иска да надскочи тези качества. То се държи със самочувствието на двигател на тенденции и посоки въобще в цивилизационния процес и в световната култура. А новаторските му идеи всъщност са стилизирани стари концепции, използвани като ключ към обсъждането на настоящи (и належащи) проблеми. Общото между песента от либретото на Брехт и днешния ден е, че и тогава е имало икономическа криза заради спекулации с акции, както и днес. Брехт настоява да промени театъра, така че да бъде едновременно артистична форма и средство за социална и политическа промяна. Същото целят и четирите кураторки на актуалната истанбулска изложба, но с ресурса и подходите на съвременното изкуство. Тоест те настояват да използват естетиката на изкуството като средство за възпита-

16

ние, провокация и социално-политическа агитация. Да агитират към действие, съпричастност, отношение, ангажираност, мисъл, общност. Текстът на въпросната песен, който се използва като основа за работата на съвременните художници, поставя за обсъждане теми като разпределението на богатството и бедността, храната и глада, политическите манипулации, половата дискриминация, обществените норми, двойствения морал, религиозното лицемерие, личната отговорност. Може би най-популярната фраза от тази песен е “Първо храната, после моралът.” Тя периодично е интерпретирана – я от Том Уейтс, я от Уилям Бъроуз, я от „Пет шоп бойс“, и всеки път звучи като лозунг за замисляне и мобилизиране. Целта на изложбата е чрез идеите в изкуството да се търсят ни повече, ни по-малко от способи за спасение на човечеството, като се осъждат, обсъждат и критикуват тоталитарните режими, нарушаването на човешките права и най-вече неолибералният капиталистически свят в криза. Парадоксът обаче се състои в това, че самото биенале не би могло да съществува без спонсорите си. Планирано е водещият холдинг в частния сектор „Коч“ да плати 2 050 299 евро за 11-ото международно истанбулско биенале на съвременно изкуство... А то ще продължава да задава въпроси и да провокира интерпретации официално до 8 ноември, а най-вероятно и след евентуалното бъдещо приемане на Турция в ЕС. Когато мисленето за света и за хората ще продължава да поддържа човечеството живо. Президентската платформа е работа на Марина Напрушкина - родена в Минск, живееща във Франкфурт. Чрез платформата тя прави критично изследване върху силата на властта: как авторитарният режим в Беларус въздейства на обществото и как демокрацията се превръща в илюзия. Гигантското стълбище може да бъде възприето и като скулп-

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 17

тура, но всъщност е копие на официалната платформа на Александър Лукашенко. Тя служи като пропаганден елемент по време на важни събития – възвеличава държавническото му изкуство. Марина ни обясни, че работата й всъщност въвлича посетителите на изложбата, които сядат и ходят по нейната платформа, без да знаят, че е експонат - също както властта обединява и подчинява различните мнения и хора. “А думата платформа в демократичните общества означава и база за диалог, и свобода на словото...” Първият артист, използвал видеото като художническо средство, Нам Джун Пайк от Маями, в проекта си „Живот“ излага 44 корици на списание Life – от 1937 до 1972. Тяхната хронология трябва да наподоби животоописание, а Пайк прави балончета над устите на хората от кориците, в които записва моменти от или препратки към собствения си живот. И ги свързва с надписите на кориците. С влючването на собствени бележки Пайк сякаш променя смисъла на историята... Още от 70-те години Саня Ивекович е феминистка и активист, която се занимава с неравенството между половете и политическите му аспекти. Проектът й „Слънчеви очила“ използва реклами на популярни марки – Dolce & Gabbana, Gucci, чрез които обаче се обръща към проблема за насилието срещу жени. (С внушението, че очилата крият синини от побой.) Другият проект на Саня, „Турски доклад“, насочва вниманието към друг специфичен турски проблем, така наречените убийства заради загубена чест. (В Турция са извършени над 5000 убийства на жени от собствените им роднини заради това, че са имали нерегламентирани сексуални отношения или пък са носили дрехи, които обиждат честа на семейството.) Докладът всъщност представлява червени листове хартия, смачкани и разпръснати из всички места на биеналето под формата на боклук, защото според авторката “влиятелните организации гледат точно така на този проблем...”

© iksv

„Неделен удар“ е работа на Лизи Раскин от САЩ, която критикува двойния морал на американската политика в исторически план. През последните 10 години Лизи изследва резултатите от страха и параноята, насаждани чрез реториката на Рейгън по време на студената война – реторика, която влиза в ярко противоречие с интензивното ядреното въоръжаване на САЩ по същото време. Творбата се състои от хартиени самолети, спуснати от полилей, които символизират превантивното активизиране на въздушни сили срещу СССР.

Лизи Раскин

Etcetera от Буенос Айрес са група от визуални артисти, поети, кукловоди и актьори, които се представиха с „Кабаре Ерорист“. В инсталацията кабаретната сцена е заобиколена от чернобели макети на различни личности в реален ръст, членове на симулираното “Международно ерористическо движение”, което базира философията и практиката си на базата на грешки (errors). Така кабарето става домакин на сюрреалистична дискусия между макетните двойници на интелектуалци, артисти, революционери и обикновени хора. Ерористичното движение се поражда след посещението на Джордж Буш в Аржентина, като критика към тероризма на капиталистическия свят с неговите грешки и провали.

> Шоколадовите бижутерии на Сен Жермен > КАТАРЖИНА - игра на вкусове и аромати > Интервю с Лора Рис, сомелиер №1 на Великобритания > Австрийските вина в България - дегустационни бележки

ри с в м то к о 2 Списание „Бакхус“ излиза всеки първи петък и може да го купите всеки ден от месеца с актуалния брой на „Дневник“ на цена 2.80 лева.

17


CMYK Капитал Light стр. 18

истории

ХИП-ХОП РОДОПИ ФЕСТИВАЛЪТ JAM ON IT ПРЕВРЪЩА СМОЛЯН В СТОЛИЦА НА МЛАДЕЖКАТА ГРАДСКА КУЛТУРА От Кристиан Либих

© Теди Борисова

Смолян се намира на точно 245 километра, два ред була и два диска на Dr. Dre от София. Пътувам в една мрачна сутрин по живописния път, който редува горски, планински и речни пейзажи с най-гъсто разположените и най-острите завои в републиканската пътна мрежа. Шосето минава покрай Асеновата крепост и Бачковския манастир, както и покрай трениращите на сухо биатлонисти (оборудвани с ролер-ски) около Чепеларе. Разходката на юг си заслужава дори заради самото пътуване. Целта на есенното ми приключение обаче е друга. Допреди седмица Смолян щеше да е последното място, където да търся международен хип-хоп фестивал. Оказва се, че съм живял в тотална заблуда. Откривам един леко разпокъсан географски, но много спретнат и гостоприемен град, който през тези дни се превръща в оживен център на младежката градска култура. Улиците са пълни с млади хора, по облеклото на които веднага се разбира, че са тук заради фестивала - кецове, широки смъкнати дънки и тениски със скейтърски лога.

ки от минали издания и да гледат култови филми за брейк денсинга по света. Най-важните хора на събитието са SleepWalkingz Crew, смолянската б-бой банда, които всъщност организират фестивала. Техният тим е един от първите, които се занимават с брейк денсинг не само в България, а в цяла Европа – още от 1984. Момчетата, с които говоря, са второ поколение представители на отбора. Учили са се от пионерите, а също и от американски легенди като Rock Steady Crew. Фестивалът е мястото, където се събират заедно с фенове от цялата страна и чужбина, за да обменят опит и да си направят купона.

През септември Смолян е центърът на хип-хопа в страната – нещо като Каварна за рокаджиите. Фестивалът на съвременните изкуства се провежда за десети пореден път и тази година събира над двеста артисти от България, Италия, САЩ, Германия и други страни. Както хип-хоп легендата Маурицио от Италия ще заключи мъдро малко по-късно: „Чрез хип-хопа говорим на един език. Това е страхотен начин младите хора да бъдат граждани на света.“ Събитието събира DJ, MC и графити майстори от целия свят, но фокусът все пак е върху брейка – четвъртият слон, който носи на гърба си костенурката на хип-хоп културата.

А купонът си го бива. Брейкъри от целия свят демонстрират умения в различните стилове. Аз демонстрирам умения в пиенето на бара и тормозенето на хората с въпроси и снимки. Всички се забавляват. А музиката съвсем не е само рап, както очаквах. Дансингът се пали под звуците на фънк и латино ритми (разбира се, модифицирани с подходящ за брейк денсинг бийт). Малко по-късно диджеят обявява и началото на първото състезание – дисциплината се казва Toprock и както разбрах от новите ми приятели тук, движенията се правят „отгоре“, тоест въртенето по земята е забранено. Участниците играят по двойки, като няма отделни състезания за двата пола. Наблюдаваме чисто женски и чисто мъжки отбори, както и смесени двойки. На дансинга се разиграват епични битки, а особено интересни са синхронизираните съчетания на отборите, които предизвикват бурните овации на публиката. Истинско шоу става и извън състезателния кръг, където американски и български танцьори правят зрелищни демонстрации в свободен стил.

Jam On It обаче далеч не е само поредица от денс партита. Гостите от чужбина организират практически семинари, на които предават своите идеи и умения на младите български танцьори. Освен това посетителите имат възможност да разгледат галерията от сним-

Следващият ден обещава да е още по-интересен, така че удължавам резервацията си за още една вечер. Някъде по обяд, докато хапвам от местния родопски специалитет пататник (нещо като дебела палачинка от настъргани картофи), наблюдавам нарастващото

18

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 19

оживление в центъра на града. На площада група работници довършват сцената, която подсказва за предстоящото грандиозно парти. Малко по-късно единственото грандиозно нещо на външната сцена се оказва проливният дъжд. Събитието е насрочено за 16 часа, но към шест и половина природните стихии продължават да пречат на старта. Близките ресторанти са пълни с подгизнали фенове. Фоайето на хотела ми – също. Някои от хората са насядали по масите, други – в кръгове по пода. В центъра на кръговете се редуват танцьори, които завъртат по някой и друг трик. Пред хотела даже стоят 3-4 полицаи за всеки случай.

Събитието се отлага за 20 часа и ще се състои в нощния клуб на хотела. Пристигам малко след началото на най-важното състезание – B-Boying Crew vs Crew. Точно тази дисциплина познаваме най-добре от филмите. Тя съчетава елементи от акробатика, капоейра и всякакви други дисциплини, свързани с въртене и скачане. Тук не важи ограничението от снощи и всички показват акробатични трикове по въздух и земя. Колкото до музиката, стилът й просто не може да бъде определен с една дума – фюжън от брейк бийт, фънк, хип-хоп, латино и техно. Без да искам, започвам леко да се поклащам в ритъма на музиката. I’m jamming on it!

19


CMYK Капитал Light стр. 20

ревю

© Цветелина Ангелова

INCANTO ЗА ЕДИН ДОБЪР ИТАЛИАНСКИ РЕСТОРАНТ ПОВЕЧЕ От Магдалена Ран

Опитайте се да дадете име на един ресторант. Атмосферата, храната, клиентите, усещането, мечтите ви - всичко това, съчетано в една дума или фраза. В София вече имаме Incanto, което означава „очарование, пленителност“ на италиански. Той се присъединява към многобройните ресторанти с това име по света - от Сан Франциско до Амстердам, към новия албум на Андреа Бочели и италианската марка дрехи и бельо.

особено в италиански ресторант, че такъв широко разпространен десерт би трябвало да оправдае някои стандарти. А това си беше провал. Това, което трябваше да бъде крем от маскарпоне, беше по-скоро песъчлива (тъй като захарта не беше разтворена добре) глазура от маслен крем, направена с растителна мазнина. Въпреки десерта обаче първите ми впечатления от Incanto бяха позитивни, особено заради внимателното и ненатрапчиво обслужване.

Нашето Incanto, което отвори врати в началото на това лято, се намира в историческа къща на една тиха уличка, с голяма тераса отзад и места на два етажа вътре. Към предимно италианската кухня се сервират много малко местни ястия като шопска салата; дори салатата „Снежанка“ е подправена с анасон и узо. С други думи, готвачът е много отдаден на това да сервира италианска кухня и за щастие менюто остава фокусирано върху салати, предястия, няколко вида паста и ястия от ориз, както и няколко вида месо. Цените варират от скромни (талятели формаджи: домашно приготвена паста с четири сирена за 10.20 лв.) до твърде високи (ти-боун стек с мариновани зеленчуци и картофи соте за 40.50 лв.).

Посетихме го наскоро за една съботна вечеря и си поръчахме половин бутилка мерло на „Ловико Сухиндол“ (5 лв.) и си разделихме една салата с риба тон (микс от марули и домати, сладка царевица и риба тон от консерва, 9.20 лв.), която беше приятна комбинация от вкусове, но някои от листата маруля можеха да са по-добре измити. (Една бележка за листа с вината: мнозинството са от добри български изби, на доста приемливи цени - започват от помалко от 10 лв. за бутилка, а има и няколко чужди марки. Дори само този лист с вина, съчетан със спокойната и изтънчена обстановка, би ме накарал да посетя това място отново.) Като основно ястие поръчахме ризото миланезе (с парченца пиле, овкусени с шафранов сос и пармезан, 9.20 лв.) и заек с диви гъби (16.50 лв., сервиран с обикновено ризото). Отново двете ястия бяха сервирани по едно и също време. Оризът беше добре приготвен, но вместо ориз арборио, с който по принцип се приготвя ризото, в кухнята бяха използвали дългозърнест бял ориз. Но, като се изключи това, всичко беше много вкусно, както и заекът. Сервитьорът беше наоколо през цялото време, за да донесе балсамов оцет и зехтин, да допълни чашите с вино и да отговаря на въпроси. Но можеше и да забравите за присъствието му, толкова беше професионален.

Един работен ден решихме да обядваме там и ни се искаше нещо леко и свежо, така че се спряхме на салати, риба и бира. Имаше само бутилирана бира и когато сервитьорът донесе „Загорка“, ни попита дали я искаме с пяна или без. Може би това е нормално навсякъде другаде, но в България ми се случва за пръв път. Салатите - „Капрезе“ (резенчета прясна моцарела и белени домати, поръсени с печени кедрови ядки и песто, 9.20 лв.) и „Хориатики“ (маруля с домати, краставици, червен лук, печени триъгълни пити и вкусно меко сирене, подправено с пресен чесън, 7.50 лв.) - бяха сервирани по едно и също време, което винаги е добре. Свежестта и ароматът на зеленчуците бяха на нивото на елегантната презентация на ястията. Леко овкусената билкова пъстърва на пара (14.50 лв.) също хващаше окото по начина, по който беше сервирана - филето от риба беше подредено като скулптура върху подложка от кръгчета картофи соте. Единственото разочарование беше тирамисуто (5.50 лв.). Човек би си помислил,

20

Високото качество на кухнята и обслужването, както и приятната атмосфера правят Incanto обнадеждаващо добър ресторант. Incanto ул. „Три уши 13“, 0896 969 900

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 21

21


CMYK Капитал Light стр. 22

пътуване

ДОРТМУНД ОТ ЛЕТИЩЕТО ДО ГРАДА Пътуването с автобус отнема 25 минути и струва €5.50.

ХРАНА © Shutterstock

Florians

АЛТЕРНАТИВА ЮБЕР АЛЕС От Йероен ван Марле

Всеки истински дисциплиниран и редовен турист знае, че Дортмунд е желязната дестинация за този месец. Индустриалната атмосфера тук предлага чудесна подготвка за новата работна година и при добра организация можете да се стегнете оптимално без излишни натоварвания. Особено привлекателно например е да видите на място как се калява стоманата или още по-добре - да изследвате в дълбочина корените на труда в някоя от неразрушените въглищни мини на града. Любителите на древни разкопки и забележителности може би ще останат леко разочаровани, защото бомбардировките от Втората световна са разрушили 93% от централната част и 60% от околностите на Дортмунд. В Alt-Stadt обаче все още могат да бъдат открити кръговете, които описвали средновековните му стени. Сега там са разположени OstWall, SudWall and KonigWall - три от най-известните улици в стария град. Те са достъпни само за пешеходци и предлагат добри възможности за пазаруване, което пък означава, че една разходка наоколо е подходящо упражнение не само за физическата, но и за финансовата ви воля. По същия път, но малко по-нататък е замъкът Hohensyburg и по-точно - неговите руини от XIII век, които са настоящ адрес на популярно казино. На всяка цена включете в графика си посещение на Westfallen Рark. Там можете да тренирате решителността си с избор между зоологическата и ботаническата градини. Обърнете внимание и на телевизионната кула Florian (висока точно 211.36 м), концертната зала и стадиона, на който през 2006 се играха част от мачовете на FIFA. Обратно в бъдещето, всички тук очакват 2010, когато областта около река Рур в Северен Рейн-Вестфалия (заедно с нашия Дортмунд) ще е европейска столица на културата. За да сте готови и за този тържествен момент, посетете предстоящия културен фестивал MELEZ в града през ноември: с танци, музика и театрални постановки. Накрая опитайте златния Pilsener и имайте предвид, че немците са от суеверните нации, които държат при наздравица да се гледате в очите. Prost!

2 Florianstra e, Westfalenpark, +49 231 1384975, www.turmrestaurvant-florians.de Ресторантът е издигнат наполовина в кулата, така че във Florians буквално сервират възвишени ястия - особено след като Денис Ротър стана главен готвач. Гледката е отлична, а храната - немска и от международната кухня.

La Paz 5 Stiftstra e, +49 231 1385427, www.lapaz-dortmund.de Испанският ресторант и тапас бар в центъра на града е уютен и предлага интимни пространства с приглушена светлина, разделени помежду си с тухлени арки. Не преяждайте с вкусните хапки, защото специалитетите на заведението включват много добри паеля и пата негра.

ПРИЯТЕЛИ Stravinski 21 Br ckstra e, +49 231 58449850, www.stravinski.de Стилният бар/бистро в Konzerthaus е покрит с огромни снимки на великия композитор и е отворен отново след лятната си ваканция. Мястото е чудесно за кафе, храна и коктейли с приятели или с непознати.

Orhan 2 Heroldstrasse, +49 231 4759130 В леко кичозния декор на това лежерно кафене приятелите седят и доволно вдишват аромати от турски наргилета. Идеално е за съзерцание на преминаващия наоколо свят, защото се намира в най-разнообразната културна област на Дортмунд.

ВЪТРЕШЕН СЪВЕТ Нищо, че е октомври, време е за Коледа! От крайбрежния бар Solendo вече са на вълната на празника и можете да ги посетите за първа глътка от коледното настроение. Solendo, 12 Speicherstra e, +49 231 8821382, www.new-solendo.de

ПОЛЕТИ В Германия можете да влезете през Дортмунд с полет на Wizz Air в дните сряда, петък и неделя. Излитането от София, Терминал 1, е в 10.05 ч., и в 11.40 ч. сте на летище Дортмунд. Обратните полети към София са в същите три дни от седмицата с час на тръгване 12.05 ч. и на пристигане в София 15.30 ч.

22

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 23

ревю

ЕЛА, ИЗКЛЮЧИ МЕ „ДВОЙНИЦИ“ Е ИДЕЙНА АНТИУТОПИЯ, ПОДНЕСЕНА КАТО МЕХАНИЧЕН ТРИЛЪР От Янко Терзиев

В не особено далечното бъдеще (всички карат хибридни коли на най-известната и сега марка) на хората са им спестени неудобствата на реалния свят. Няма нужда да ходят на работа, а вечер да излагат телата си на разрушителни удоволствия. Вместо тях го вършат перфектните им андроидни копия, управлявани дистанционно с невросензори, докато операторите им се излежават в удобни кресла. Животът на 99% от населението минава онлайн, само времето за сън е off - тогава механичните двойници са в килера „на зарядно“. Офисите, улиците и дискотеките са пълни с манекенски красиви екземпляри от двата пола, престъпността, болестите и расово-социалните напрежения са забравени, заменяеми роботи с униформи поддържат огъня в последната наследена от миналото пустинна война. Шепата отказващи да живеят виртуално са ограничени в резервати - мръсни, стресирани, бълнуващи за антимашинна революция. „Двойници“ (Surrogates) на Джонатан Мостоу („Терминатор 3“) е базиран върху едноименен комикс от 2006, а авторът му Робърт Вендити споделя, че идеята му дошла от книга, описваща случаи на болестна пристрастеност към интернет. Отвъд границата, след която не можеш да разделиш идеалния си двойник за ролеви игри, симулации и форуми от реалното си „аз“ на несъвършен смъртен. „И той се жакна...“, както се казва в „Невромантик“ на Уилям Гибсън. Във филма на Брус Уилис му се налага да извади жака, за да върне човечеството от ръба на виртуалното полудяване. Героят му е обръгнал полицай с опънато пластмасово лице и руса перука по общата мода, с партньорката си (Рада Мичъл) са като крачещи копия

на Барби и Кен, разследват странно убийство пред нощен клуб. Жертвата е клонингът на сина на самия изобретател на сурогатите, нарушен е основният им закон - загинало е не само копието, но и оригиналът. Причината е ново оръжие (естествено поръчано от военните), чийто мощен вирус се предава от мрежовото на истинското „аз“ и съвсем нагледно втечнява мозъка. За издирването му Уилис връща коравото си въплъщение - неунищожим и сам срещу всички. Паралелно с човечеството спасява и брака си, изпаднал в ступор с пристрастената към андроидното си копие съпруга (Розамунд Пайк). В „Двойници“ вниманието е към екшъна (повече от приличен) и помалко към обещаващия идеен пълнеж. Отношенията човек-машина са експлоатирани единствено като сюжетен ход, без екзистенциалната тъга на образци като Blade Runner и „Изкуствен интелект“, да не говорим за „Соларис“. Задоволяваме се с тяхната попкорн версия, което съвсем не прави повдигнатите въпроси по-малко валидни. Не е ли дошло времето за живот с по-малко жакове? За връщане към онова, което Гибсън описваше като „собствения му мрак, пулс и кръв - там, където той винаги спеше, зад неговите клепачи и ничии други...“.

100 НЕИЗВЕСТНИ ФАКТА ЗА L'OR AL КАК СЕ ПРОМЕНЯ ЛИЦЕТО НА КРАСОТАТА

Тя носи различни имена през годините. Понякога я наричаме естествена, друг път е истинско изкуство, а от време на време се превръща в лукс. Независимо как точно се казва в конкретния момент обаче, красотата има своята запазена марка и стотици вдъхновяващи истории за нея. 38 – Легендарните спрейове за коса, с които L’Or al оформят до съвършенство прическите през 60-те на миналия век, се казват Elnett (от френските думи elle – тя, и nette – изящна). След тях брилянтинът и лаковете отстъпват пред т.нар. златна богиня на стилизиращите продукти, а всеки косъм е мек като сатен и лесен за сресване. 37 – Lanc me е името на една от най-успешните марки за парфюми, грим и продукти за кожата от 1935 г. насам. През 1963 най-голямото и красиво семейство на света я приема при себе си и тя официално

приема фамилията L’Or al, за да позиционира династията във висшето общество на луксозната козметика. 36 – Съвсем естествено една година по-късно и Garnier се присъединяват към компанията с доказано натуралните си качества. Красотата става нежна по един по-органичен начин: с шампоани и лосиони на растителна основа и оцветители, които щадят косата с природни екстракти. 35 – Първият аромат, с който L’Or al ласкаят естетическите възприятия, се нарича Fidji. Уханието е дело на дизайнера Ги Ларош, веднага се превръща в класика и е с вечен рекламен слоган: „Жената е остров. Fidji е нейният парфюм. 34 – R cital. Това е майката на всички комплекти за лесно боядисване в домашни условия и най-хубавата мелодия, която звучи в ушите на практичните жени. Така става ясно, че колкото и да е експресивна, красотата се постига най-удобно в уединението на личната ни баня. 33 – И понеже красотата винаги е била и ще бъде субективно понятие, на света се появява новият определящ фактор в личните грижи за косата – K rastase. Продуктите са висшият пилотаж на марката и се прилагат след индивидуална диагноза с експертни техники от красивия ум на лабораториите L’Or al. 32 – Преди няколко месеца, точно 45 години след създаването й, концепцията K rastase става факт и в България. В следващата серия очаквайте поредните елегантни решения на неизвестните за красотата от 31 до днес.

23


CMYK Капитал Light стр. 24

ревю

„МЯРА ЗА МЯРА“ НОВИЯТ СТАР СПЕКТАКЪЛ НА ЛИЛИЯ АБАДЖИЕВА Oт Асен Терзиев

да бъде разпознаваема). А и всяка вечер театърът се пълни от хора, на които предстои да видят тези неща за пръв път, и те наистина могат да се забавляват с тях и да останат развълнувани, така както и аз, когато гледах нейния (и досега ненадминат личен връх) „Хамлет“ през 1998. Тогава за пръв път в много ефектно сценично зрелище се появиха всички елементи на „марката“ Лилия Абаджиева: накъсването на текста на „наелектризиращи фрагменти“ (по определението на Ролан Барт), експресивната употреба на актьорския глас и тяло, елегантните костюми и пищни кринолини (обличани само от мъже, когато се поставя Шекспир), полуголата сцена, окъпвана в плътни цветове светлина, музикалната картина от класически произведения, рок парчета от 60-те и техно.

Навремето Камелия Николова (един от най-изтъкнатите съвременни български театроведи) беше намерила много хубаво определение за представленията на известната режисьорка: „Основната им цел е една и съща – да сочат причините за човешката меланхолия. Тази причина е открита от класиците – Шекспир, Гьоте, Гогол, Чехов, и всеки един от нас методично и неизбежно продължава да я (пре)октрива в собствения си живот.“ Единствено с логиката на това влечение да се остане в меланхолията мога да си обясня факта, че без значение коя пиеса ще използват („Хамлет“, „Ромео и Жулиета“, „Чайка“ или „В полите на Витоша“) и кои актьори ще участват в тях, спектаклите, подписани от Лилия Абаджиева, неизбежно изглеждат и звучат по един и същ начин. От друга страна, повторенията на един режисьор са проблем и на гледащия (никой не ми е виновен, че съм гледал всичко на Лилия Абаджева) и е въпрос на избран стил (тя трябва да показва едни и същи неща, за

A CERTAIN DISTANCE НОВИЯТ АЛБУМ НА LUSINE Oт Кирил Златков

Може би сте от хората, които са истински деца на града – никога не сте виждали жива крава и нямате представа какво ви очаква, ако това се случи извън зоопарка; oбичате да се разхождате по големи улици по всяко време на денонощието;

24

Всичко това, разбира се, го има и в „Мяра за мяра“ (в МГТ „Зад канала“). Режисьорката отново е събрала шест много добре изглеждащи и талантливи млади актьори и ги е оставила да изиграят всички роли от пиесите „Мяра за мяра“, „Макбет“ и „Отело“ в нейния пореден театрален клип по Шекспир. Откъси от тези три пиеси съставят гръбнака на представлението и тяхното събиране е на принципа на колажа. Обединяващата тема е за страстта: началото е с първите действия от трагикомедията „Мяра за мяра“ (страстта като забрана), а финалът е с емблематичната последна сцена на удушаването на Дездемона от ревнивия й съпруг Отело от едноименната трагедия (страстта като ревност). Между тях са разположени и два прочути диалога между Макбет и жена му около убийството на краля, събрани в една сцена (страстта като воля за власт). Това е най-яркият момент в представлението, негова логическа кулминация и едновременно с това най-силната демонстрация за експресивния театрален език на Лилия Абаджиева, разгърнат тук с особена интензивност. Великолепното партньорство между Антоний Аргиров (в кърваво червен кринолин и черна перука той изиграва една впечатляващо карикатурна версия на лейди Макбет) и Петър Калчев (като един „класически“, полудяващ от възбудата на съвестта си Макбет) изразява в чист вид онова парадоксално съчетаване на неподправен трагизъм, гротеска и хумор, което превърна режисьорката в едно от най-оригиналните театрални явления у нас.

с удоволствие се смесвате с хората по тротоарите; когато не се срещате с приятели или познати, нямате нищо против анонимността, дори я подсилвате с подходящи аксесоари – слушалки, тъмни очила, качулки или шапки; участвате в поне две виртуални социални мрежи и изразявате мнение в различни форуми чрез поне три никнейма; имате Skype дори на телефона си; шумовете на града са смесени за вас в неразделима маса от равноделни тактове на двигатели, подвиквания, кучешки лай, флексове, падащи метални елементи, сирени със спонтанен режим на звучене, детски викове, шумящи найлонови торбички и рингтонове. Ако всичко това внезапно спре и стане тихо, може би дори ще почувствате атавистичен страх от края на света. Спокойно! Едва ли ще се случи скоро (или изобщо), а дотогава всички имаме нужда от хармония с ритъма, с който така или иначе се съобразяваме. А Certain Distance е чудесно средство за постигане на душевен комфорт в градска среда. Не на принципа на бягство от нея, a напротив – чрез приятно разтваряне в атмосферата подобно на взиране в картина на импресионист. Музиката в албума е импресионистична по дух – в боите липсва черно, цялостното излъчване е положително, без излишен драматизъм, трептящо и вибриращо като горещ въздух над асфалт.

Парчетата в албума са много ритмично организирани - спокойни и динамични композиции се редуват и преминават от едно в друго с финес и уважение към слушателя. A Certain Distance е най-отвореният към широката публика албум на Lusine. Two Dots, първият сингъл от албума, е и най-интересното парче в него - вокалистката Виля Ларьосто пее в дует с виртуозно семплирани, привидно монотонно повтарящи се отрязъци от собствения си глас. Глaс и текст на друга вокалистка – Кейтлин Шърман, участват в Gravity, в което звукът е като от строшен нa малки части твърд носител, старателно възстановен в почти повтарящ оригиналa колаж. Има безвъзвратно загубени части, но това не пречи на ухото, което само ги предполага и допълва. Това е дадаистичен по характер метод, но Lusine влага меланхолични акорди, които надхвърлят внушението на накъсаната форма. В албума има и няколко парчета, които имат странно хип-хоп излъчване, но не като нецензурен протест към системата, а като грапав и рязък монотонен градски ритъм. Every Disguise и Crowded Room пък са клубни парчета, близки до чикагския хаус, поддържащи славата на Lusine като изключителен майстор на бийтове. (Както в най-известния му албум Serial Hodgepodge от 2005, истински шедьовър на стила IDM (Intelligent Dance Music).

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 25

ревю

АВТОМОБИЛЕН УЛТИМАТУМ НА ПЪТ СЪС СПОРТНАТА ЛИМУЗИНА BMW 750I Oт Александър Бойчев

7-ата серия не е най-просторната каляска в своя сегмент. Не е и най-екологичната лимузина на пазара. По спортен дух и поведение на пътя обаче тя е готова да спори с всеки и да ви докаже, че абсолютно страхотните неща са въпрос на вкус - на добрия вкус. Под предния капак на модификацията 750i се намира осемцилиндров Vобразен бензинов двигател с мощност от 407 конски сили, два турбокомпресора и въртящ момент от 600 Nm още от 1750 оборота/мин. Тежащата 2.2 тона лимузина ускорява до 100 км/ч за някакви си пет секунди и буквално ви пренася в друго измерение. Активното окачване с регулация на твърдостта на амортисьорите ще ви спести грижите относно качествата на настилката или стабилността в завоя. Като абсолютна скорост и това BMW е регулирано електронно до 250 км/ч, но не максималната бързина е впечатляваща, колкото постоянното усещане, че можете за милисекунди да промените стратегическото си местоположение на пътя, за да победите досадната колона от тирове или учтиво да задминете трафика със семейни МПС-та. Големият 10.2-инчов дисплей на системата iDrive отчетливо показва картата на серийната навигация.

През последните 20 години автомобилът като средство за придвижване достигна твърде близко до своето съвършенство. Практически всеки ден можете да се озовете в кола, която сигурно и комфортно да ви закара от точка А до точка Б, при това с добра скорост. И все пак има още няколко хиляди километра, които остава да бъдат преодолени до грандиозния финал на приключението в търсене на най-доброто. Пред 7-ата серия на BMW те са едва няколкостотин.

Може би най-забавното в случая с автомобилите от вида на BMW 750i е това, че собствениците им по-често няма да се радват лично на динамичните им свойства и технически иновации, защото просто ще се возят отзад. Там, където седалките са две, с електрическа регулация, подгряване и възможност за тотален релакс или напротив - тотална концентрация по въпросите на професията. BMW 750i е класическа лимузина, съчетаваща много мощ и много комфорт в едно хармонично цяло. BMW 750i се продава за около 200 хиляди лева.

25


CMYK Капитал Light стр. 26

ревю

ОТНОВО В ИГРАТА PLAYSTATION 3 ИМА НЯКОИ СКРИТИ КОЗОВЕ От Момчил Карабулев

Досега в битката при игровите конзоли от последно поколение PlayStation 3 заемаше безславното последно място, основно поради по-високата си цена. На свой ред по-високата цена до голяма степен се дължеше на добавеното Blu-ray четящо оптично устройство. Почти три години след премиерата на конзолата Sony представи нейна по-компактна версия, която се различава в много отношения от предшественика си, предлага допълнителни екстри и като цяло е по-привлекателна за феновете на мултимедийните забавления, които досега се въздържаха от покупка. Резултатът не закъсня - за първите три седмици от началото на продажбите конзолата достигна до 1 милион потребители в цял свят. Новата версия на PlayStation 3 носи индекса CECH-2000A, но потребителите вече я наричат Slim по примера на PlayStation 2, която преди години също получи умалена версия, продавана успешно и до днес. Вътрешната архитектура на устройството е напълно преработена, с което се получава по-малък и лек корпус. В сравнение с първия вариант на PS3 вътрешният обем на конзолата, височината и теглото са намалени с около 30%. Приблизително с толкова е редуцирана и консумацията й на енергия - това намалява отделяната топлина и нуждата от охлаждане, а резултатът е много по-тиха работа.

Промяната е засегнала и външния вид, а капацитетът на вградения твърд диск е увеличен от 80GB на 120GB. С новата конзола дебютира и версия 3.0 на системния софтуер, а иначе непроменени остават познатите възможности за осигуряване на реалистична 3D графика, които разчитат на мощния Cell процесор и графичен ускорител RSX, както и съвместимостта с Blu-ray носители. PlayStation 3 CECH-2000A е на цена 589 лв.

КЪДЕ СЛЕД 5? ТЕАТЪР? А ИЗЛОЖБА? НА КИНО? ВКЪЩИ ПРЕД TV? dnevnik.bg/SLED5 гид за свободното време театър, кино, изложби в София + тв програмата за цялата страна

26

D5 E /SL g .b k i evn n d 40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 27

представяне

ОСЛЕПИТЕЛНА УСМИВКА Този път немските пионери в производството на органична козметика Weleda ни предлагат да се възползваме от няколко различни пасти за зъби. Все пак с идването на есента и падането на температурите човек неусетно започва да консумира повече храна, а оттам скача и рискът за всякакви инфекции и проблеми със зъбите и венците. Затова защитата и грижата за зъбите трябва да е на най-високо ниво. Пастите за зъби Weleda правят именно това. Те осигуряват лечебна грижа за здрави зъби и венци и съдържат само натурални съставки, извлечени от органично отгледани растения. Както е модерно да се прави, тези пасти са създадени в близко сътрудничество с водещи европейски зъболекари и ефективността им е клинично тествана на много доброволци. Има и малка изненада в концепцията, за която май никоя друга компания не се е сещала досега. Всички продукти в серията са подходящи за вегетарианци и в тях не са добавени флуорид, детергенти, избелващи субстанции, пянообразуващи съставки и каквито и да било оптични елементи за блясък. Освен това серията не съдържа синтетични оцветители, ароматизатори, есенции, подсладители, ароматизиращи съставки, емулгатори, дезинфектанти и консерванти. Пастата за зъби с невен и без ментол (75 мл за 13 лв.) е подходяща при хомеопатично лечение и осигурява цялостно почистване. Тази паста осигурява продължителен свеж дъх и при редовна употреба предотвратява натрупването на плака. Ключовата съставка във формулата е екстрактът от невен. Той помага за почистване и успокояване на зъбите и венците чрез мекото си антисептично и противовъзпалително действие. Екстрактът от смирна пък се прилага от векове за дезинфекция на зъбите и устата. Органичното масло от копър е ефективна алтернатива на ментовото масло. Формулата на растителния гел за зъби (75 мл за 13 лв.) е базирана на екстракт от лайка изключително снизходителен към зъбния емайл и чувствителните венци. Комбинацията от растителни екстракти спомага за балансиране на функциите и натуралната флора в устата, а свежият дъх е резултат от работата на чисти етерични масла от мента, джоджен и копър. Пастата за зъби със соли е с естествен натриев бикарбонат, който подпомага неутрализирането на плаката, стимулира правилното слюноотделяне с цел самопочистване и намалява образуването на зъбен камък. Формулата на този продукт включва морска сол за избелване на зъбите, екстракт от трънка за почистване и поддържане на венците, екстракт от смирна за успокояване и нежна дезинфекция и ратания за предотвратяване на кървенето на венците.

БИОПРОГРАМА Естествена, здрава и желана. Едва ли има жена, която да не иска да отговаря на това описание. Това е и мотото на последната кампания на магазин Биовариант и Армина 00Д - представител за България на немските марки за биокозметика Logona и Sante. Пълната гама продукти на двете марки включва над 200 вида козметични продукти за лице, тяло, коса, устна хигиена, продукти за бебета и деца, a и продукти за мъже. Вносителите споделят, че за тях биокозметиката е част от съвременното разбиране за здравословен начин на живот, а не просто въпрос на мода. „Ето защо дълго избирахме, преди да се спрем на тези две марки. Предпочетохме Logona и Sante заради безупречната им репутация и дългогодишен опит точно в тази област. Убедени сме, че красотата е постижима, без за това да плащаме високата цена на нашето здраве.“ Думите им са добре подплатени благодарение на историята и традициите на двете марки. Logona е първата фирма за сертифицирана биологична козметика, стъпила на българския пазар още през април 2008. Мотото на Logona: „естествена“ - защото се използват само природни, растителни съставки, „здрава“, защото е източник на здраве за кожата, и „желана“ заради удоволствието и красотата, които носи. Марката е част фирмата „Логокос“ - консорциум от пет фирми за козметика, създаден специално за производство на биокозметика преди 35 години. Logona и Sante са част от консорциума и едновременно с това са лидер сред фирмите за биокозметика в Германия с 25% дял от пазара. Продуктите им се продават в цял свят - Европа, Австралия, Япония и САЩ, и предлагат широко потрфолио: от бяла козметика, през бебешка и за деца, козметика против стареене и пасти за зъби до декоративна козметика. Много от продуктите са новаторски не само за Европа, но и в световен мащаб: естествени бои за коса, слънцезащитни кремове и кремове против стареене. Logona е на www.logona.com. Sante e на www.sante.de Биовариант е в София на ул. „Деян Белишки“ 60. Повече информация на (02)869 03 23 и на www.biovariantshop.com, www.armina-bg.com

Weleda е на www.weleda.com, в аптеките и био магазините

27


CMYK Капитал Light стр. 28

библиотека

ВТОРНИК От П. Г. Кънев

Дясната ръка ме боли, пръстите на дясната ръка ме болят, китката на дясната ръка ме боли. Разтривам ги. Вторник е и като всеки вторник и този е скучен. Успях да се надигна от леглото преди половин час, почти обед е. Седя до прозореца, пия горещо кафе и гледам малките момиченца, които преминават по улицата. Другите човешки същества ги игнорирам. Измислям си забавления. Мисля за смъртта. Колко патетично (или поетично), нали? „При празнуването на един от последните рождени дни на Вагнер в негова чест изсвирили две композиции. След като свършили с изпълнението, Рихард попитал: Кой е написал това? Отговорили му: Вие, маестро. Ах, отговорил той, точно така е, както винаги съм предполагал. В края на краищата, в смъртта има нещо добро.“ Бих желал тогава (когато се случи) никой да не плаче, водил съм пълноценен живот, понякога по ръба на острието, вярвам, че живях 8 или 9 живота наведнъж, затова не искам речи и сълзи, защото вярвам, че знам неща за живота, неизвестни на повечето хора. Мисля си такива глупости, докато пия черното кафе, а момиченцата с техните топли крака, облени от слънчевата светлина, крачат по улицата и стъпват в мозъка ми. Прибяга дори една мажоретка в жълто-синя униформа, размахала помпоните си, които блестят под слънцето като две цветни таралежчета. След нея по улицата избумтя приглушено синият автобус на чикагската CTA. Шофьорът беше страшно дебел и имаше лице като на Бостънския удушвач. „Иван Грозни е бил дебел, със сини очи и ниско чело. Имал е перманентна усмивка заради силно издадената си долна челюст. Убива с юмруци найголемия си син в момент на гняв. Усъвършенства се в управлението и убиването. Умира през 1584 г., тежащ 95 килограма. В средата на 70-те преместват скелета му от църквата в Архангелск в Кремъл, за да му направят паметник в цял размер. Видях паметника преди няколко дни по телевизията и ми заприлича на шофьор на автобус от ХХІ век.“ Котаракът ми Чарлз се появява бавно иззад стената. Мяука, стъпва леко и не ме поглежда. Напоследък е надебелял, но аз си го харесвам всякакъв. Спи по гръб почти навсякъде, с крака във въздуха. Сигурен съм, знае, че никога няма да го настъпя, докато си сънува неговите си, котешки сънища, но не знае (сигурен съм) колко изнервено и недостатъчно спим и живеем ние, хората. Спомням си как веднъж се изпика върху компютъра ми и го нокаутира. Малка искра, последвана от пушек, тих гръм и мониторът почерня. Чарлз скочи невъзмутим от бюрото ми на килима и се отдалечи като победител с високо изправена опашка. Върнах се отново към пишещата машина. Махнах покривалото й, издухах прахоляка и тя пак затрака по своя си начин. Отново се убеждавам колко по-силна е тя. Може да издържи почти на всичко - котешка пикня, разлято вино, трохи, пепел от цигари и пури, почти на всичко. Напомня ми на някого - на мен, може би. Изреченията се изцеждат от нея като пот, която се стича по белия лист. Изчистени, тежки и горди. Смисълът на всичко се свежда до най-малките неща. Дъждът, слънцето, розите, градовете, канализацията, нощите, дните и годините. Сезоните. Да напуснеш тези неща е много по-лесно, отколкото да ги изживееш. Да напишеш още едно изречение, докато слушаш симфония по радиото. Знам и съм сигурен, че най-добрите писатели са казали толкова малко, а лошите - прекалено много. Думите идват и си отиват и аз се опитвам да ги уловя. Аз съм капан за думите. А в уредбата избухва бурята на Лудвиг. Започва едва доловимо, тихо, като забравен копнеж по нещо недостъпно. Съвсем лека мелодия, пробудена от пиколото. Образи от тонове, които се разгръщат и оставят своя щрих да виси във въздуха като нещо неизказано, а после заглъхват моментално, предсказали началото на бурна картина. Перфектно свързани тонове, плъзгащи мелодията нагоре, нагоре в пространството. Чела и цигулки, подготвящи слушателя за приближаващата буря. Басови тонове, навързани в изящен пасаж. Гръм. Мощни вълни от звуци, които се издигат като цунами. И отново нагоре, високо и още по-високо, тухлички от тонове, които изграждат една феерична къща от звуци, които се превръщат в монолитен скален къс, форте фортисимо в небесата, още по-високо, до самата граница на възприятията. И изведнъж всичко пропада, срива се

28

надолу, върху твърдия фундамент от първите тонове. Диминуендо, съдържащо в себе си заглъхващите инструменти на укротилата се стихия. Тишината плъзва навсякъде. Или може би това няма никакво значение сега. Ако пожелая, мога да се излежавам в леглото и за три часа да го напълня с празни бирени бутилки, докато навън листата, катериците, конете и хазяите умират под топлото следобедно слънце. Или да усетя как смъртта приближава бавно към прозореца, като старица, която отива на пазар, цялата облечена в сиво. Да се приготвиш и да си готов, това е важното. Защото всеки от нас се изправя срещу нея сам. Може да я срещнеш навсякъде. В разпятията по стените, в боклуците по задните улички, в светлините по булевардите, в преминаващите автомобили и боклукчийски камиони. Отърсих се от света и върнах лентата назад до предишния ден. Огледах се наоколо в стаята. Върху масичката за кафе беше оставен един от романите на големия Ърнест. Сетих се за конните надбягвания и си спомних, че винаги съм искал да усетя тръпката. Облякох се и излязох. Хиподрумът, който е най-близо до моята квартира, се намира в предградието Арлингтън Хайтс. Подкарах натам. Когато пристигнах, паркингът беше вече препълнен. След 15 минути обикаляне успях да открия едно свободно място. Паркирах, излязох от колата и се отправих към входа. Платих на момчето на вратата 8 долара и влязох. След като преминах през вратата, силата на шума ме принуди да направя една крачка назад. Всички седалки бяха заети, а до мрежите пред пистата се бяха скупчили стотици правостоящи, които държаха фишовете със залозите си. Всички бъбреха възбудено или крещяха истерично. Мощен глас от говорителите се изливаше гръмко и силно като ураганен дъжд. Съобщаваше това, което се случваше на хиподрума. А там конете бягаха. Мускулести, потни и пенести, с пърпорещи на вятъра гриви и опашки, като някакви величествени демони, които ни казват, че ние никога нищо няма да разберем. Жокеите по гърбовете им бяха приклекнали ниско и ги шибаха по хълбоците с ожесточение, докато те летяха и зад тях оставаше облак кафеникав прах. Забелязах къде са опашките, които чакаха пред будките за залози, и се отправих натам. Над главите на хората премигваха зеленикавите цифри на таблото с коефициентите. Бях останал с 50 долара, затова реших да опитам с един „далечен изстрел“ за 20 долара. Избрах си номер 13. Името на коня беше Горд и Силен. Наредих се на опашката, платих 20 долара за 13 номер, взех си фиша и слязох долу на трибуните. Останах прав, тъй като нямаше свободно място. Гласът от говорителите гръмна отново и нареди на жокеите да заемат местата си за новата гонка. Конете се подредиха и жокеите ги успокоиха. Лицата на всички хора по трибуните се обърнаха към тях. Тишината падна над пистата, само от време на време се чуваше някое пиянско подвикване. Тогава стартовата сирена изсвири. Металните врати рязко се разтвориха и животните полетяха. На правата преди първият завой всички яздеха вкупом. Не успявах да различа номерата по гърбовете на жокеите. След като влязоха в завоя, някои от тях започнаха да изостават, въпреки че жокеите им ги шибаха ожесточено. Моят номер 13 се движеше някъде в средата. В края на завоя няколко от конете се откъснаха напред. Сред тях беше и моят. Излязоха на правата и се насочиха към финала. Конете трополяха с копита един до друг, напрягаха до краен предел вратовете, мускулите и жилите си. В този момент номер 8, вран жребец, който препускаше до моя номер, го удари с хълбок, жокеят изтърва юздите, конят залитна настрани, препъна се, жокеят излетя от гърба му и се приземи в тревата, конят се строполи и започна да се премята по хиподрума. Един, два, три пъти, въртеше се в облак от прахоляк. Точно тогава го връхлетяха останалите коне и се получи верижна катастрофа. Навсякъде хвърчаха каски, камшици, чуваха се викове и пронизителни цвиления. Абсолютен хаос. Всички зрители около мен стояха на крака и гледаха екзалтирани. Прозвуча сирена и две линейки тръгнаха към купчината тела на пистата. Реших, че няма какво повече да се види тук, а и бях получил предостатъчно забавление само за 20 долара. Скъсах фиша и го хвърлих в кошчето за боклук. Излязох на паркинга, качих се в колата и подкарах към града. Слънцето беше започнало да пада зад дърветата по магистрала 94. Влязох в Чикаго, но не исках да

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 29

библиотека

© Ралица Янева

се прибирам все още. Стигнах до моя квартал и закръжих наоколо. По улиците беше напъплила обичайната тълпа. Пухкави и розовички американски семейства, които влизаха или излизаха от ресторантите и кафенетата, вездесъщите мексиканци, които се придвижваха на тълпи и говореха скорострелно на висок глас, чернокожи, които вървяха мълчаливи покрай полицейските участъци, поляци, руснаци и българи се прибираха от работните си места - строежи, заводи, магазини, барове. Устата ми беше пресъхнала и жадуваше за няколко бири. Забелязах искрящия неонов надпис на някакъв бар - „При Дебелия Джон“. Хареса ми. Паркирах зад бара, както бе указано на табелата отпред, и излязох. Нямаше други паркирани коли. Заключих колата и потънах в тъмното на бара. Беше празно. Дебелият Джон беше зад бар-плота и го бършеше с мръсен парцал. Изглеждаше щастлив от това, което правеше, но усмивката не подобряваше лицето му. Приличаше

на палец, смачкан с парен чук. Очите му бяха кръвясали, от устата му стърчаха няколко изгнили зъба. Седнах на бара и поръчах една студена „Гролш“. Той ме погледна с пренебрежение, отвори бирата и я тупна пред мен, подаде ми и една халба. Взех бирата, за да я налея, но веднага я оставих. „Извинете, казах аз. Тази бира е топла. Искам студена.“ Той измърмори нещо под носа си, без да откъсва очи от моите. „Не ви разбрах.“ „Казах да ходиш да се шибаш!“ Превъртам лентата напред. Вече е днес и… ето защо ме боли дясната ръка. Сборникът с разкази „Разходка през стените“ е по книжарниците

29


CMYK Капитал Light стр. 30

другото лице

© Цветелина Ангелова

ИЛИАН НИКОЛОВ KОЙТО ПАЛИ НЕБЕСНИ ФЕНЕРИ От Росица Илиева

Основните му занимания са в консултантска компания, където от 9 до 6 разработва пазарни проучвания. Илиан Николов казва, че не е романтик по душа, но заради небесните фенери човек може да се усъмни. Те са втората му работа и долитат в живота му през април заедно със сватбата на кумеца му Иван. Поради липса на предлагане в България последният донася трийсетина фенера за гостите си от Швейцария и най-тържествено ги пуска да летят във въздуха над Арбанаси. След произведения еуфоричен ефект двамата с Илиан решават да поправят несправедливостта и да организират внос в България.

КОЕ БЕШЕ НАЙ-ТРУДНОТО В ДОСТАВКАТА ИМ ДОТУК? Мисля, че митническата част. С китайския доставчик всичко преди поръчката е чудесно, но щом направим плащането и стоката вече пътува към нас, колегата от другата страна просто изчезва. Това малко ни притесни в началото, но сега всичко е наред. ОТ КАКВО ОЩЕ ОСВЕН ОТ БЯЛА НЕГОРЯЩА ХАРТИЯ Е ИЗРАБОТЕН ЕДИН ФЕНЕР? Той е съвсем прост. В основата си се крепи на

метален обръч, по средата има восъчна плочка с фитил, хартията е съединена с лепило и това е всичко. ИЗГАРЯ ЛИ В АТМОСФЕРАТА? Не, само восъкът изгаря напълно, а хартията пада на земята и се разгражда. ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ФЕНЕРЪТ ДА ПАДНЕ ВЪРХУ НЕЧИЯ ГЛАВА, СЛЕД КАТО УГАСНЕ? Теоретично има, но вероятността е

изключително малка. Те летят доста надалеч, изстиват бавно и обикновено падат извън населени места. Засега няма оплаквания от подобни неща. Според вятъра и атмосферните условия, но без проблеми се изкачват на 300 - 500 метра. Продължителността на полета е около десетина минути. Има и едно ограничение - небесни фенери не бива да се пускат на по-малко от осем километра от летище.

КОЛКО ВРЕМЕ ЛЕТЯТ И НА КАКВА ВИСОЧИНА?

Пускат се по двойки – единият от участващите крепи фенера, а вторият пали фитила. След това и двамата го държат, докато се изпълни с горещ въз-

ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ?

30

дух. Другите условия са да няма силен вятър, да не сме в близост до дървета и високи сгради, за самолетите казах, и да не се използват след употреба на алкохол - все пак се борави с открит огън. КИТАЙСКИ, ТАЙЛАНДСКИ ИЛИ КАКВИ В КРАЙНА СМЕТКА СА ТЕЗИ ФЕНЕРИ? Има факти, според които произходът им е от

Китай. Изобретението официално се присъжда на китайски военен стратег - използвали са се за сигнализиране с военни цели. Сега са много по-популярни в Тайланд и се използват за забавление. Там имат един фестивал, на който хиляди тайландци ги пускат едновременно - наскоро май са поставили рекорд с девет хиляди. Последната, която ние сътворихме, беше на нашето Черноморие. Пускахме фенери на плажа и на следващия ден чухме от съседите, че предишната вечер имало НЛО - три точки висели дълго време над плажа, без да помръдват. Иначе съм чувал тайландско поверие, че с отлитането си фенерите отнасят бедите и тревогите на хората. Много е популярно също да се пишат пожелания върху тях. В източните култури се вярва, че колкото по-високо в небето (където почиват душите на нашите праотци) стигне желанието, толкова по-голяма е вероятността да се изпълни.

ДРУГИ МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ?

ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ СБЪДВАТ ЛИ СЕ? Ами всъщност да. Желанието ми беше фенерите да се харесват на хората, които ги използват, и да бъдат източник на удоволствие. От близки приятели и от познати разбирам, че това наистина е факт.

40/10 - 16 октомври 2009 г.


CMYK Капитал Light стр. 31

31


CMYK Капитал Light стр. 32

Capital - 09.10.2009  
Capital - 09.10.2009  

седмичен вестник

Advertisement