Page 1

Mezi pedagogy je nedostatek mladých učitelů Praha, 20. června 2011 Mezi pedagogickými pracovníky ubývá mladých učitelů a pedagogické sbory výrazně stárnou. V případě učitelek roste zejména zastoupení 46–55letých a ve výsledku je tak v současnosti přibližně polovina učitelek na jednotlivých stupních škol 46letých a starších. Učitelé-muži jsou v porovnání s učitelkami starší (56letých a starších je mezi učiteli-muži téměř 27 %, mezi učitelkami jen 14%). Vysoký podíl mladých učitelů-mužů je na základních školách, ale i v tomto případě jejich zastoupení za posledních pět let relativně klesá ve prospěch starších věkových kategorií. Taková zjištění přinesly analýzy Ústavu pro informace ve vzdělávání za rok 2010. Stárnutí je patrné i mezi zástupci ředitele a řediteli samotnými. Mezi zástupkyněmi je dnes více než polovina žen ve věku 46–55 let, přibližně 19 % představují zástupkyně 56–65leté. Mezi zástupci-muži je 46–55letých okolo 35 %, ve věku 56–65 let je jich okolo 30 %. V případě ředitelů škol jsou mezi muži i ženami 2–3 % 35 letých a mladších a necelá pětina 36–45letých, jejichž podíl od roku 2006 klesl z přibližně 25 %. Ostatní věkové skupiny naopak získávají na významu. Věková struktura učitelů regionálního školství v roce 2010

ženy

3,5%

muži

1,9%

celkem

3,2%

0%

20%

30% do 25 let

23,7%

33,8%

26,9%

19,1%

13,3%

27,5%

21,0%

22,9%

10%

35,6%

28,5%

18,1%

40% 26–35 let

50% 36–45 let

60% 46–55 let

15,5%

70% 56–65 let

2,9%

80%

90%

1,5%

100%

66 a více let

Poznámky: Do kategorie „učitel“ jsou započítáváni učitelé bez vedoucích zaměstnanců, tzn. ředitelů a zástupců ředitele. Do kategorie „mladý učitel“ spadají učitelé s délkou praxe do 1, 2 a 4 let.

Mezi pedagogy je nedostatek mladých učitelů  

tisková zpráva ÚIV