Page 1

CS Packaging News 2010-12 17.12.2010

Vydavatel: OBALOVÝ INSTITUT SYBA Šéfredaktor: Vlado Volek Redakce: Veronika Nolčová

Obsah

Rexam – novinky na Brau Beviale 2010 Nominace WS President´s Award 2010 OBALOVÝ KONGRES 2010 Modernizace vybavení Národní referenční laboratoře Rexam – novinky na Brau Beviale 2010 Společnost

Rexam (www.rexam.com) využila letošní

norimberský veletrh Brau Beviale k představení novinek ze svého výrobního portfolia. Návštěvníci veletrhu si mohli prohlédnout, ale i osahat plechovky s vysokou kvalitou potisku (HD printing), plechovky s matným lakem velmi příjemné právě na dotek (soft touch). Také ovšem plechovky s potiskem reagujícím na teplo, pro snadnou kontrolu správné teploty podávaného nápoje, i plechovky se speciálními efekty při UV záření. Ty poslední jsou určeny zejména pro diskotéky.

Rexam Ejpovice Ejpovický

závod

skupiny

Rexam vyrábí pro pivovar Heineken hliníkovou láhev FUSION. Název obalu FUSION (fúze, spojení) je velmi příhodným, propojuje dohromady výhody nízké hmotnosti nápojové plechovky s lahvovým ústím se šroubovacím uzávěrem. Objem lahve je 330 ml, výška 192 mm, maximální průměr 57 mm. Vedle již zmíněné hliníkové plechovky – lahve se šroubovacím uzávěrem pro pivovar Heineken vyrábí Rexam Ejpovice i hliníkovou láhev menšího formátu. Objem lahve je 250 ml, výška 178 mm, maximální průměr 53 mm. Lahev

vyvinutá

ve

spolupráci s ně-meckou společností NUTRIBEAU pro nutriční nápoj BEAUQ získala ocenění v letošním

ročníku

německé

soutěže Deutscher Verpackungspreis 2010. Lahev Fusion se vyrábí i v provedení pro i

korunkový

odtrhávací

s ústím uzávěr korunku

(maxi-p crown).

www.obaly-packaging.cz

1


Nominace WS President´s Award 2010

Keith Pearson, prezident World Packaging Organisation (WPO; www.worldpackaging.org), vybere a oznámí držitele Gold, Silver a Bronze President´s Award 2010 (www.worldpackaging.org ) během slavnostního předávání ocenění WorldStar for Packaging 2010 v rámci veletrhu Interpack (www.interpack.com) dne 16. května 2011 v Düsseldorfu.

Keith A. Pearson prezident WPO

Nominace: Vitacress Transit Case, DS Smith Speciality Packaging Spojené království

PowerClick, IMPRESS METAL PACKAGING Francie

Push Top packaging for beverages, Green Owl Ukrajina

Full Aperture SuperEnd, CROWN Bevcan Europe&Middle East Francie

Laminate tube with Braille, TUBAPACK,Slovensko

Zvlášť potěšitelné je i to, že jedním z nominovaných obalů je i výsledek česko-slovenské spolupráce: Laminovaná tuba s Braillovým písmem - výrobcem tuby je slovenská společnost TUBAPACK (www.tubapack.sk), potisk Braillovým písmem je od české společnosti Colognia press (www.etiketa.cz).

www.obaly-packaging.cz

2


OBALOVÝ KONGRES 2010 4. český a slovenský obalový kongres pořádaný OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA byl tematicky zaměřen na balení nápojů. Bylo o čem povídat. Kongres otevřel Filip Jirout, generální ředitel SCA Packaging Česká republika a prezident obalové asociace SYBA. Moderace se zhostila se ctí Mgr. Hana Hradecká. Prof. Peter Šimko, Výskumný ústav potravinársky, ve své přednášce prezentoval

Filip Jirout

výsledky výzkumu této bratislavské instituce - ovlivňování obsahu nežádoucích cizorodých látek v nápojích reakcí s materiálem obalu. Konstatoval, že organické kontaminanty mohou vstupovat do interakce s plasty – PE, PET a PS. Tyto plastové materiály mohou představovat významný prvek pasivní bezpečnosti potravin. Mohou totiž fungovat jako síto, v němž se zmíněné nežádoucí kontaminanty zachycují. Blok více zaměřený na ekologické aspekty balení, nazvaný EKO workshop, otevřela Ing. Dagmar Lohrová, Plzeňský Prazdroj. Zaměřila se na společenskou odpovědnost firmy, která je lídrem v produkci piva ve střední Evropě. Široce deklarovaná odpovědnost vyvolala i některé pochybnosti ventilované auditoriem v diskuzi. Ačkoli například deklaruje korektní hospodářskou soutěž, chování společnosti bylo kritizováno hlasy konkurentů

Hana Hradecká

v médiích. Z pohledu environmentální obalové legislativy přednáška ukázala některé handicapy v uplatňování zákonných požadavků: nedostatečné rozlišení vlastní odpovědnosti a odpovědnosti dodavatelů obalových prostředků. V zeleném bloku pokračoval Ali Barbare, Alesco, představením části produkce německé společnosti Alesco zaměřené na teplem smrštitelné biodegradovatelné fólie (bioshrinkfilms). Fólie na bázi PLA je certifikovaná dle EN 13432, tj. odpad z ní se rozloží v kompostu z 95 % do 6 měsíců a nezhorší kvalitu tohoto kompostu. V diskusi pan Barbare potvrdil současný hlavný handicap těchto bioplastových fólií: 4 až 6 krát vyšší cena ve srovnání s fóliemi z ropných produktů (PE). Peter Šimko

Blok byl uzavřen zajímavou přednáškou Ing. Veroniky Jarolímové, Česká inspekce životního prostředí, o kontrolách prováděných zejména u výrobců a distributorů s ohledem na jejich povinnosti na recyklaci a další formy využití obalových odpadů. Díky tolerančnímu principu, kdy povinné osoby mohou plnit samostatně k části své produkce a k části části své produkce současně prostřednictvím sdruženého plnění přes AOS EKOKOM, kontroluje ČIŽP i podklady pro správné vyplňování tabulek pro EKO-KOM. S vysledovatelností potravin, tj. i nápojů ba dokonce nyní již i obalů pro nápoje, je spojeno označování (šarže, datum spotřeby apod.) jako nezbytný prostředek pro zajištění příslušných legislativních požadavků. Ing. Pavel Ondrášek, MBA, ONDRÁŠEK INKJET SYSTEM, představil portfolio Markem-Imaje, světového lídra v oblasti overprinting:

Dagmar Lohrová

inkoustové, termotransferové, laserové i voskové tiskárny. ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM je od května 2009 výhradním distributorem společnosti Markem-Imaje pro Českou republiku a Slovensko. Řadu bruselských klání v oblasti potravinového práva absolvoval Ing. Martin Štěpánek, Ministerstvo zemědělství, . S některými závěry a očekávanými změnami seznámil posluchače kongresu. Připravuje se Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které sjednocuje oblast obecného i nutričního označování. Nařízení bude obsahovat seznam povinných údajů. Nově bude uložena minimální velikost písma: 1,2 mm a bude vyžadován dostatečný kontrast mezi písmem a pozadím. Uložena bude také povinnost uvádět nutriční údaje ve stejném zorném poli. Ali Barbare

www.obaly-packaging.cz

3


Nezávislý konzultant Ing. Jaroslav Rous otevřel set přednášek ke skupinovému balení nápojů. Prezentoval maximálně minimalistický koncept Hi-Cone společnosti ITW. Odnosný držák Hi-Cone tvoří mřížka z LDPE. Výhody jsou ve snížené hmotnosti skupinového obalu, snížení spotřeby energie – není potřeba teplo na smrštění. Diskutabilní v našich podmínkách je avizovaná fotodegradabilita (známá také jako oxo-degradabilita), kde k fragmentaci dochází pomocí UV (slunečního) záření. Ing. Miroslav Brumovský, Granitol, prezentoval vývoj a trendy v teplem smrštitelných fóliích pro skupinové balení nápojů. Standardem se stal potisk v kategoriích, kde

Veronika Jarolímová

spotřebitel nakupuje jak jednotlivě, tak i balíky: pivo, nealko nápoje, balené vody. Trendem je také snižování tloušťky fólie a současně zejména pro dosažení požadovaných pevnostních parametrů odklon od jednovrstvé fólie k vícevrstvým koextrudovaným fóliím. Vývoj v přepravním balení nápojů směřuje od smrštitelných paletizačních pytlů a fólií i od průtažných ovinovacích fólií k stretch hood. A to dokonce i v paletových jednotkách s přepravkami a kegy. SRP, Shelf Ready Packaging, je sice obecně známý, ale ne všemi dostatečně využívaný koncept, zdůraznil Ing. Martin Hejl, THIMM Packaging, a předvedl zajímavá, poutavá a úsporná řešení v duchu SRP. Úsporou materiálu v konstrukci skupinového obalu z vlnité lepenky lze získat ekonomický prostor pro nákladnější potisk s vyšším marketingovým

Pavel Ondrášek

efektem. Další novinkou je použití pětivrstvé vlny E-E namísto vlny B: stejná tloušťka, vysoká nosnost, kvalitní potisk – brilantní barvy, lepší stohovatelnost. Vlastimil Dejl, Fiala & Šebek Visual Communications, pootevřel dveře designérské kuchyně v oblasti tvarů a grafického designu i vnímání značky a s ní spojeného vývoje grafiky etikety. Vnímání designu je také funkcí národních zvyklostí, nicméně je řada globálních i regionálních ikon. Účastníkům kongresu byly představeny některé realizované projekty i procesy inovace. Úspěch nástupu spotřebitelského balení piva v PET lahvích na konzervativním českém a méně konzervativním slovenském trhu prezentoval Ing. Boris Rajdl, MBA, Heineken

Martin Štěpánek

Česká republika. Na nárůstu piva v PET lahvích (podíl 0,9 % v roce 2007, podíl 7,1 % v červenci 2010) se vedle vhodné propagační kampaně podílel i vhodný objemový formát a tvar obalu: MAXI láhev a atraktivní skupinové balení s odnosným uchem. Zdůrazněny byly pozitivní vlastnosti: nerozbitnost, opětovná uzavíratelnost, nižší hmotnost, bez zálohy, konzumace s přáteli a bariérové vlastnosti dostatečné pro uchování piva. V diskuzi bylo z auditoria podotknuto, že chybí vyvážení nabídky pro zvýšení kultury konzumace piva v malých množstvích. Závěrečnou přednáškou Ing. Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA, poukázal a předvedl vzorky trendů balení nápojů. Ejpovický Rexam spustil výrobu nápojové hliníkové plechovky se šroubovacím

Jaroslav Rous

uzávěrem – i pro Heineken. Výrobci nevratných PET kegů vidí velkou šanci v prosazení se na úkor stávajících kovových kegů – export i segment horeca. Po úspěšném tažení shrink sleeve nastupuje energeticky úsporný stretch sleeve. Technologie pro plnění a balení směřují ke kompaktnosti s akcentem na hygienu, variabilitě a snižování energetických požadavků. Pro zvýšení bezpečnosti přepravy v kamionech, vagonech i kontejnerech lze efektně použít nafukovací vaky (Bates Cargo-Bag). V rámci pohodlí se ukazují být zajímavým formátem plastové půlpřepravky. PET lahve se derou do dalších sektorů nápojů, po vínu i do alkoholu – průkopníkem Linea Nivnice. Varoval před dalším stupňováním centrální regulace

Miroslav Brumovský

Bruselem, jako příklad připravil makety s unifikovanými etiketami.

www.obaly-packaging.cz

4


Table top prezentace Součástí kongresu byly prezentace formou table topů, OBCHODNÍ TISKÁRNY se pochlubily prestižní cenou za nejlepší obal vyrobený digitální technologií, kterou získaly v soutěži Digital Labels and Packaging Awards Contest pořádané firmou Hewlett-Packard. Skupina THIMM Packaging využila k prezentaci svých novinek, zejména trendu vlny E-E, displej vlastní produkce. Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM předvedla výběr z nabídky svých označoMartin Hejl

vacích potiskovacích zařízení v provozu. Společnost FROMIN na table topu představila řadu balení Vody z doby ledové - půl, jeden a litr a půl, za které získala ocenění OBAL ROKU 2009 a WorldStar for Packaging 2009. Současně dodala účastníkům krychličky půlitrového balení této ledové vody v rámci občerstvení během kongresu. Po přednášce pana Rouse si účastníci mohli podrobně prohlédnout řešení Hi-Cone na vystavených vzorcích. Společnost Fiala & Šebek Visual Communications představila řadu vzorků a další řešení designu mohli účastníci shlédnout na velkoplošném LCD monitoru. EKO-KOM výstavkou prezentoval cesty recyklace a využití obalových odpadů pro zvýšení nezávislosti České republiky na cizích zdrojích.

Vlastimil Dejl

Samostatnou výstavku měly TRENDY BALENÍ, zvláštní pozornosti se zde dostalo maketě označení piva varující před přílišnou regulací ze strany Bruselských institucí. Účastníci kongresu si na další samostatné expozici mohli detailně prohlédnou obaly nominované na letošní CENU PŘEDSEDKYNĚ KOMISE: Laminátová tuba s Braillovým písmom, TUBAPACK, a.s.; Luxusný obal na pralinky ILLUI, Grafobal, akciová spoločnosť; Přepravka BERNARD - 11 ks lahví, Rodinný pivovar BERNARD a.s.; RADMILLA višne a slivky v čokoláde – 10 ks, Grafobal, akciová spoločnosť; Univerzální skupinový obal pro autodisky kol, UNIPAP a.s.

Odborní garanti

Boris Rajdl

Organizátor si váží odborné garance, kterou kongresu vedle tradičních garantů, kterými jsou VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE a VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY BRATISLAVA. Odbornou garanci poskytl letos také ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN.

Vlado Volek

Generální partner Generálním partnerem kongresu byla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., která provozuje systém sdruženého plnění dle požadavků zákona o obalech na zajištění využití odpadů z obalů. Organizátor upřímně děkuje generálnímu partnerovi i ostatním partnerům, bez jejichž přispění by se akce nemohla uskutečnit.

Partneři Partnery letošního obalového kongresu byly společnosti: Coca-Cola HBC Česká republika, Info21, OBCHODNÍ TISKÁRNY, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, SCA Packaging Česká republika, Sidel a THIMM Packaging.

www.obaly-packaging.cz

4


Modernizace vybavení Národní referenční laboratoře Státní zdravotní ústav (SZÚ; www.szu.cz) vykonává i funkci Národní referenční laboratoře (NLR) pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let. NLR , která je součástí evropské sítě referenčních laboratoří (Community Reference Laboratory Network), má díky evropským fondům řadu nových přístrojů.

UV-VIS spektrofotometr kyvetový dvoupaprskový (optická analytická metoda) Přístroj slouží pro stanovení obsahu primárních aromatických aminů, formaldehydu, veškerých aromatických látek, fenolu a sloučenin s –NH2 skupinou ve výluzích z plastů, antiadhézních povrchů, nátěrových hmot a textilu, které jsou určeny pro styk s potravinami.

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem umožňující fragmentaci do vyšších řádů (HPLC-MS/MS)

Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka SZÚ,

Kapalinová chromatografie je analytická technika, která se používá v případech, kdy je nutné stanovit vysoce polární, netěkavé nebo tepelně (termálně) nestabilní chemické látky. Hmotnostní detektor navíc umožňuje poměrně snadno identifikovat neznámé látky za využití hmotnostních spekter. Přístroj se využije při stanovení organických látek (kontaminantů, aditiv) ve výluzích z obalů a obalových materiálů.

Mikrovlnná pec s příslušenstvím Mikrovlnný rozklad slouží k převádění (mineralizaci, rozkladu) všech typů pevných i kapalných vzorků do formy vhodné pro stanovení obsahu těžkých kovů (zejména olova, kadmia, chromu, arzénu, antimonu apod.). Technika zabraňuje kontaminaci a zároveň ztrátě analyzovaného vzorku. Přístroj se využije pro mineralizaci vzorků plastových obalů a fólií.

Atomový absorpční spektrometr (AAS) s elektrotermickou a plamenovou atomizací

MUDr. Dagmer Jírová, CSc vedoucí Centra laboratorních činností

Technika AAS umožňuje stanovovat obsahy kovů v mineralizovaných vzorcích v širokém rozsahu koncentrací. Přístroj se využije pro stanovení obsahu těžkých kovů (olovo, kadmium, antimon, arzén, chrom, nikl, baryum, atd.) ve vzorcích obalů a obalových materiálů.

Niton XL3t XRF Analyzer Dosud běžně používané metody odběru vzorků a rozboru výše popsanými analytickými přístroji vyžadují poměrně dlouhou dobu, několik dnů. Další novinkou ve vybalení SZÚ je Niton XL3t XRF Analyzer, malý přenosný ruční přístroj velikosti větších etiketovacích kleští, který je schopen určit například, zda je nebo není obal vyroben z PVC; obsah těžkých kovů a řadu dalších parametrů. Toto screeningové měření je nedestruktivní, dotykové a výsledky jsou dostupné během sekund až desítek sekund. Niton XL3t XRF Analyzer je ruční přístroj od společnosti Thermo Fisher Scientific, využívaný k analýze povrchu vzorků pomocí rentgenové fluorescence, aniž by došlo k jejich destrukci. Výhodami oproti běžným přenosným analyzátorům jsou kratší doba

www.obaly-packaging.cz

6


Standardně je přístroj dodáván včetně uzamykatelného kufříku, 2 x osmihodinových baterií, dobíjecí lithiumiontové baterie, nabíječky a referenčních vzorků (standardů). Pro pohodlné odečítání naměřených hodnot a obsluhu je navíc vybaven integrovaným, naklápěcím, barevným dotykovým displejem, integrovaným Bluetooth a USB pro rychlý přenos dat do PC uživatele. Možná je i varianta, která oproti standardu navíc umožňuje volbu prostoru o velikosti 3 mm, který má být analyzován - tato varianta je vybavena kamerou pro vizuální záznam vzorku. Přístroj lze použít např. pro testování půdy, analýzu kovů a slitiny (možnost využití při třídění kovového odpadu, pro identifikaci materiálu či kontrolu jeho kvality), hraček, obalů, obalových materiálů či spotřebního zboží. Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka SZÚ, předvádí měření těžkých kovů v „jedovatých panenkách“ pomocí Niton XL3t XRF Analyzer

Jak ukazují naměřené hodnoty u olova i chromu, panenky jsou skutečně jak z jedové chýše. Pro srovnání: součet koncentrací vybraných těžkých kovů (Hg + Pb + Cd + CrVI) v obalech nesmí překročit 100 ppm.

Avízo

Seminář BALENÍ POTRAVIN se uskuteční 1.února 2011. Součástí budou i nejnovější metody kontroly těžkých kovů i ostatních nepovolených chemických látek v obalech pro potraviny. Jednáme o možnosti předvedení některých přístrojů. Podrobnější pozvánka bude rozeslána v lednu 2011. www.obaly-packaging.cz

7

http://www.syba.cz/dokumenty/Packaging/CSPN_2010_12  

http://www.syba.cz/dokumenty/Packaging/CSPN_2010_12.pdf