Page 1

Додаток 1 до наказу Ужанського НПП від 08.05.2013 р. №_4_

Перелік видів екологічної інформації, яка повинна розміщатися на веб сайті Ужанського НПП Повноваження, основні завдання Ужанського НПП. Організаційна структура установи Фінансові ресурси: структура та обсяг бюджетних коштів; Стратегія розвитку: річні плани заходів з виконання покладених на Ужанський НПП завдань та звіти щодо їх виконання. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником. Проекти рішень, що підлягають обговоренню. Міжнародна діяльність: інформація щодо співробітництва з міжнародними організаціями; інформація щодо міжнародних конвенцій та угод; інформація щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, отримання грантів та участі в міжнародних програмах у визначеній сфері; план заходів (міжнародні заходи, за участю представників установи інформація про нормативно-правові засади діяльності; адміністративні послуги (переліки та умови отримання послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення); конкурси, гранти та аукціони; нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища; Сфера раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження екологічної мережі та у межах своєї компетенції забезпечення біологічної та генетичної безпеки, відтворення та охорони земель: інформація про нормативно-правові засади діяльності; адміністративні послуги (переліки та умови отримання послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення); інформація щодо лімітів на спеціальне використання ресурсів тваринного і рослинного світу, у т.ч. на територіях природно-заповідного фонду; інформація щодо розрахункових лісосік у порядку рубок головного користування; інформація щодо ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу; інформація щодо формування національної екологічної мережі, програм та схем її формування; перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території установи , її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів та заходи щодо їх збереження і відтворення; відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Сфера організації, охорони та використання природно-заповідного фонду:

1


інформація про нормативно-правові засади діяльності; положення про території та об'єкти природно-заповідного фонду, а також положення про території та об'єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність; інформація щодо кількості та площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду; інформація щодо поточної природоохоронної, наукової, еколого-освітньої, міжнародної діяльності установи природно-заповідного фонду; інформація щодо проведення масштабних природоохоронних заходів, подій, ювілеїв тощо на територіях природно-заповідного фонду установи Сфера охорони та відтворення вод (поверхневі, морські), раціонального використання водних ресурсів. Відомості про державні закупівлі: річні плани державних закупівель; оголошення про проведення процедури закупівлі; документація конкурсних торгів/кваліфікаційна документація; зміни до документації конкурсних торгів/кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; відомості щодо рішення Уповноваженого органу; протоколи розкриття пропозицій; інформація про відхилення пропозицій; повідомлення про акцепт пропозицій; повідомлення учасників про результати процедури закупівлі/проведення попередньої кваліфікації; повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими що не відбулись; оголошення про результати процедури закупівлі; звіт про результати проведення процедури закупівлі. Інформація щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері. Інформація щодо прийому громадян, розгляду звернень громадя. Інформація про установу : місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного вебсайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступника, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; розклад роботи та графік прийому громадян; порядок складення, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; система обліку інформації, якою володіє установа види інформації, якими володіє установа

2

Перелік видів екологічної інформації  

Перелік видів екологічної інформації

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you